Resultats globals: 222 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 86 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 21 registres trobats
Publicacions periòdiques, 8 registres trobats
Llibres i col·leccions, 25 registres trobats
Documents de recerca, 24 registres trobats
Materials didàctics, 26 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 8 registres trobats
Fons personals i institucionals, 27 registres trobats
Articles 86 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
22 p, 2.6 MB Acerca de las dificultades para aceptar que los niños piensan sobre lo escrito / Ferreiro, Emilia
On the 17th, 18th and 19th of November, 2016, the International Literacy and Writing Conference was held, as part of the commemorations of the 10th anniversary of the Master in Writing and Literacy at the Universidad Nacional de La Plata, Argentina. [...]
Los días 17, 18 y 19 de noviembre del 2016, se realizaron las Jornadas Internacionales de Escritura y Alfabetización, en el marco del décimo aniversario de la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. [...]
Les Journées Internationales de l'Ecriture et de l'Alphabétisation ont eu lieu les 17, 18 et 19 novembre 2016 dans le cadre du dixième anniversaire du Master en Lettres et Alphabétisation de l'Université Nationale de La Plata, Argentine. [...]
Els dies 17, 18 i 19 de novembre del 2016, es van realitzar les Jornades Internacionals d'Escriptura i Alfabetització, en el marc del desè aniversari del Màster en Escriptura i Alfabetització de la Universitat Nacional de la Plata, Argentina. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.769
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 13-34 (Invited Authors)  
2.
3 p, 2.6 MB Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments / Juan Godoy, Bibiana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
El Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA) és un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre les seves funcions principals, destaquen el desenvolupament d’una recerca de qualitat i la transferència de tecnologia a empreses de l’àmbit alimentari. [...]
The Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA) is a special center of research linked to Universitat Autònoma de Barcelona,mainly focused to the development of quality research and the transference of technology to the food industry companies. [...]

2009
TECA, Vol. 11 (2009) , p. 29-31  
3.
2 p, 353.9 KB La investigación científica en España : Informe IUNE 2018: actividad investigadora de las universidades españolas / Tena Parera, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Se da noticia de la publicación del informe que analiza la investigación científica en España desde distintas dimensiones relacionadas con el profesorado, el reconocimiento, la actividad científica, la innovación, la competitividad y la capacidad formativa y, a partir de una amplia batería de indicadores, se realiza el seguimiento de la I+D+i universitaria española desde 2007 hasta 2016.
Es dóna notícia de la publicació de l'informe que analitza la investigació científica a Espanya des de diferents dimensions relacionades amb el professorat, el reconeixement, l'activitat científica, la innovació, la competitivitat i la capacitat formativa i, a partir d'una àmplia bateria d'indicadors, es realitza el seguiment de la R + d + I universitària espanyola des de 2007 fins al 2016.
News is given of the publication of the report that analyzes scientific research in Spain from different dimensions related to teaching, recognition, scientific activity, innovation, competitiveness and training capacity and, based on a wide range of indicators, Spanish University R + D + i is monitored from 2007 to 2016.

2018 - 10.5565/rev/grafica.136
Grafica, Vol. 6 Núm. 12 (2018) , p. 107-108 (Reseñas)  
4.
9 p, 160.8 KB An interview with Thomas Morton on CLIL methodology in Spain / Fernández Barrera, Alicia (Universidad de Castilla-La Mancha) ; Morton, Thomas (University of London. Birkbeck College)
The author interviewed Dr. Tom Morton of Birkbeck College (University of London) on CLIL, in June 2017.
L'autora va entrevistar al Dr. Tom Morton de Birkbeck College (University of London) sobre AILCE, el juny del 2017.
La autora entrevistó al Dr. Tom Morton de Birkbeck College (University of London) sobre AILCE, en junio del 2017.
L'auteur a interviewé le Dr. Tom Morton de Birkbeck College (University of London) sur l'EMILE, en juin 2017.

2018 - 10.5565/rev/jtl3.763
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 1 (february-march 2018) , p. 96-104 (Interviews)  
5.
18 p, 274.6 KB Recerca i formació de professionals en el camp de la literatura infantil i juvenil / Colomer, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
El 2017, Catalunya i les Illes Balears van ser convidades a celebrar la 54 edició de la Fira del Llibre per a Infants i Joves de Bolonya. El programa incloïa el Simposi sobre literatura infantil i juvenil en català: tendències d'un futur compartit. [...]
In 2017, Catalonia and the Balearic Islands were invited as guests of honour at 54th edition of the Bologna Children's Book Fair. The program of the Fair included the Symposium on Children's and Young Adult Literature in Catalan: Trends for a Shared Future. [...]
En el año 2017, Cataluña y las Islas Baleares fueron invitados de honor en la 54ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Bolonia. El programa incluyó el Simposio sobre literatura infantil y juvenil en catalán: tendencias de un futuro compartido. [...]
En 2017, la Catalogne et les Îles Baléares ont été invitées à honorer la 54e édition du Salon du livre pour enfants et jeunes à Bologne. Le programme comprenait le Symposium sur la littérature des enfants et des jeunes en catalan : les tendances d'un avenir partagé. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.762
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 1 (february-march 2018) , p. 9-26 (Invited Authors)  
6.
18 p, 227.5 KB Darreres aportacions en l'ensenyament de la geografia a Catalunya i a Espanya / Medir i Huerta, Rosa M. (Universitat de Girona) ; Calabuig Serra, Salvador (Universitat de Girona)
Aquest article té com a finalitat realitzar una cartografia de les aportacions principals que s'han fet en els darrers anys, a Catalunya i a Espanya, sobre la recerca de l'ensenyament de la geografia. [...]
Este artículo tiene como finalidad realizar una cartografía de las principales aportaciones que se han llevado a cabo, en Cataluña y en España, acerca de la enseñanza de la geografía. Se trata de una investigación de análisis documental que se ha centrado en la revisión de las principales revistas científicas que tratan la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. [...]
Cet article propose une description des principales contributions à l'enseignement de la géographie réalisées en Catalogne et en Espagne pendant ces dernières années. Il s'agit d'une recherche documentaire focalisée sur la révision des principales revues scientifiques espagnoles relatives à l'enseignement et l'apprentissage de la géographie, ainsi que de publications issues de congrès et de séminaires organisés par la section géographie d'AGE. [...]
This aim of this paper is to present the main contributions on geography education over the last decade in Catalonia and Spain. This research employs a documentary analysis methodology using data contained in articles of the main Spanish geography education journals and conference proceedings of the Spanish Geography Association (AGE). [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.481
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 597-614 (Articles)  
7.
4 p, 72.7 KB Presentación : Enfoques no androcéntricos de las cárceles de mujeres / Almeda Samaranch, Elisabet (Universitat de Barcelona)
El objetivo de esta presentación es exponer un resumen de la monografía «Mujeres, delitos y prisiones» de la revista Papers, así como explicar los diversos artículos que se incluyen en ella, cuyo propósito es hacer visibles las reflexiones e investigaciones sobre la delincuencia y el encarcelamiento de las mujeres en el marco de las perspectivas críticas y feministas, además de justificar la importancia de este tema desde la sociología y poner de relieve todas las contribuciones realizadas.
The aim of this presentation is threefold. First, to provide a summary of the special issue "Women, Crimes and Prisons" of the Papers journal. Secondly, to provide an overview of the various articles included in the issue, whose purpose is to make visible reflections and research on women's offending and incarceration in the framework of critical and feminist perspectives. [...]
L'objectiu d'aquesta presentació és exposar un resum de la monografia «Dones, delictes i presons» de la revista Papers, així com també explicar els diversos articles que s'hi inclouen, el propòsit dels quals és fer visibles les reflexions i recerques sobre la delinqüència i l'empresonament de les dones en el marc de les perspectives crítiques i feministes, a més de justificar la importància d'aquest tema des de la sociologia i posar en relleu totes les contribucions realitzades.

2017 - 10.5565/rev/papers.2343
Papers : revista de sociologia, Vol. 102 Núm. 2 (Abril-Juny 2017) , p. 145-148 (Artículos de monográfico)  
8.
31 p, 169.7 KB Criminologías feministas, investigación y cárceles de mujeres en España / Almeda Samaranch, Elisabet (Universitat de Barcelona)
El objetivo del artículo es analizar el desarrollo de las investigaciones sobre la ejecución penal femenina en el Estado español a lo largo de los últimos treinta años, en el marco de los principales debates e ideas de las "criminologías feministas anglosajonas". [...]
The aim of this article is analyse the development of Spanish research on female offending and incarceration over the last thirty years in the framework of the main debates and ideas of the English feminist criminologies. [...]
L'objectiu de l'article és analitzar el desenvolupament de les recerques sobre l'execució penal femenina a l'Estat espanyol al llarg dels últims trenta anys, en el marc dels principals debats i idees de les "criminologies feministes anglosaxones". [...]

2017 - 10.5565/rev/papers.2334
Papers : revista de sociologia, Vol. 102 Núm. 2 (Abril-Juny 2017) , p. 151-181 (Artículos de monográfico)  
9.
24 p, 3.4 MB Cambio del conocimiento sobre la enseñanza de las ciencias de futuros maestros / Rivero García, Ana (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales) ; Martín del Pozo, Rosa (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Solís Ramírez, Emilio (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales) ; Azcárate Goded, Pilar (Universidad de Cádiz. Departamento de Didáctica) ; Porlán, Rafael (Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales)
En este artículo se describen y analizan las propuestas elaboradas por 92 equipos de futuros maestros para enseñar contenidos concretos de ciencias al iniciar y finalizar un curso de formación inicial de orientación constructivista y tomando como referencia el modelo de investigación escolar. [...]
En aquest article es descriuen i analitzen les propostes elaborades per 92 equips de futurs mestres per ensenyar continguts concrets de ciències en iniciar i finalitzar un curs de formació inicial d'orientació constructivista i prenent com a referència el model de recerca escolar. [...]
This paper describes and analyzes the proposals made by 92 teams of future teachers to teach concrete contents of science when starting and finishing an initial training course of constructivist orientation, taking as reference the model of school research. [...]

2017 - 10.5565/rev/ensciencias.2068
Enseñanza de las ciencias, Vol. 35 Núm. 1 (2017) , p. 29-52 (Investigaciones Didácticas)  
10.
15 p, 545.1 KB Huellas de identidad e imaginarios adolescentes / Rabadán Crespo, Ángel Vidal (Centro de Formación del Profesorado de Castilla-la Mancha)
Mediante esta investigación se reconoce, desde el punto de vista metodológico, la utilización de la fotografía participativa como proceso de comunicación en un centro de enseñanza secundaria obligatoria, con el objetivo de recabar información relevante generada durante los procesos dialógicos y de comunicación, facilitando así la reflexión de los participantes sobre la relación con su entorno, sobre sí mismos y sobre los otros, para promover la configuración de su identidad en un contexto de educación formal. [...]
Per mitjà d'aquesta recerca, es reconeix des del punt de vista metodològic la utilització de la fotografia participativa com a procés de comunicació en un centre d'ensenyament secundari obligatori, amb l'objectiu de recaptar informació rellevant generada durant els processos dialògics i de comunicació, facilitant la reflexió dels participants sobre la relació amb el seu entorn, sobre ells mateixos i sobre els altres, promovent la configuració de la seva identitat, en un context d'educació formal. [...]
Through this research, from the methodological point of view the use of participatory photography as a communication process in the secondary education center is recognized, in order to collect relevant information generated during the dialogic processes and communication, facilitating reflection by participants on the relationship with their environment, about themselves and about others, promoting the configuration of one's identity in a context of formal education. [...]

2016 - 10.7238/a.v0i55.2982
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 55 (Desembre 2016) , p. 85-99 (Articles)  

Articles : 86 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 21 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
21 p, 1.7 MB Investigación de trichinella SPP. en zorros de Catalunya / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Colomer-Giner, A. ; Alemany i Capella, A. ; Vila Puigdevall, C. ; Nogal, J.J. ; Bolás-Fernández, F. ; López Claessens, S.
Se investiga la presencia de Trichinella spp. en 286 muestras congeladas de musculus tibialis anterior, de zorros (Vulpes vulpes) de Catalunya. Se detectan 3 positivos, en las comarcas de Anoia y el Pallars Jussà, identificándose estos dos últimos como T. [...]
S'investiga la presència de Trichinella spp. en 286 mostres congelades de musculus tibialis anterior, de guineus (Vulpes vulpes) de Catalunya. Es detecten 3 positius, a les comarques de l'Anoia i el Pallars Jussà i s'identifiquen aquests dos últims com a T. [...]

2009
Jornadas AIDA Producción Animal. Zaragoza, 13enes : 2009
2 documents
2.
33 p, 2.4 MB Open access policies to publications and research data / Rico Castro, Pilar (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)
Aquesta presentació es centra en les polítiques d’Open Access que afecten a les publicacions i a les dades de recerca. Va formar part de la conferència "Les polítiques d'Open Data / Open Acces: Implicacions a la recerca" orientada a investigadors i gestors de projectes europeus que va tenir lloc el 20 de setembre de 2018 a la Universitat Autònoma de Barcelona.
2018
Conference "Open Data / Open Access policies: Implications in research". Bellaterra, Catalunya, : 2018  
3.
24 p, 1.2 MB Obrint les Humanitats : les ficcions populars i el que els estudiants ens podeu ensenyar / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
2017
Lliço inaugural curs 2017-18 Facultat de Filosofia i Lletres. Campus UAB, : 2017  
4.
13 p, 97.9 KB Putting our experimental money where our mouths have been for ages / Kruger, Jan-Louis ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar ; Pedersen, Jan ; Perego, Elisa ; Romero-Fresco, Pablo ; Szarkowska, Agnieszka (Uniwersytet Warszawski. Instytutu Lingwistyki Stosowanej)
2016
Languages and the Media conference, 11th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media.. Berlín, Alemanya, 11 : 2016  
5.
78 p, 18.3 MB Obert, per defecte / Labastida i Juan, Ignasi (Universitat de Barcelona. Oficina de Difusió del Coneixement)
2016
Jornada sobre l'accés obert a la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2016
2 documents
6.
22 p, 681.3 KB Aspectes ètics de l'H2020 i la Comissió d'Ètica i Experimentació Animal i Humana (CEEAH) / Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH))
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
7.
35 p, 4.0 MB Perquè en diuen RRI quan volen dir ... / García Jiménez, Daniel
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
8.
18 p, 1.9 MB Dipòsit Digital de Documents de la UAB : accés obert / Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques)
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
9.
16 p, 363.2 KB La RRI al programa Horizon 2020 / Claver, Núria (Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR))
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
10.
23 p, 4.5 MB The UAB Library Living Lab : a space for technology, innovation and citizen participation / Kourkoutas, Konstantinos
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  

Contribucions a jornades i congressos : 21 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 8 registres trobats  
1.
128 p, 4.6 MB Memòria d'actuació / Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
All of CREAF’s activities (financial position, institutional relations, research projects, scientific publications and dissemination, staff list, etc. ) are compiled into the annual reports.
Bellaterra Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 2006-
19 documents
2.
58.2 KB Boletín CREAF / Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2013-
37 documents
3.
55.0 KB Butlletí CREAF / Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2013-
58 documents
4.
3 p, 3.3 MB Boletín CREAF / Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2013-
16 documents
5.
2 p, 640.6 KB Cresadigital : informative bulletin of the Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA / Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
Bellaterra : Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), 2007-2011
15 documents
6.
3 p, 387.9 KB Cresadigital : boletín informativo de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) : / Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
Bellaterra : Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), 2007-2011
22 documents
7.
UAB innova / Universitat Autònoma de Barcelona ; Parc de Recerca UAB
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011-2015
46 documents
8.
2 p, 659.7 KB Cresadigital : butlletí informatiu de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) / Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
Bellaterra : Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), 2007-2011
17 documents

Llibres i col·leccions 25 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
72 p, 310.5 KB Geografia i demografia / Lluch, Enric, 1928-2012 ; Albet Mas, Abel, 1963- ; Martí Henneberg, Jordi ; Pujol, Hermínia ; Ribas Palom, Anna
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2005
Reports de la recerca a Catalunya : 1996-2002, 2005, p. 1117-1185  
2.
10 p, 1.4 MB La recerca científica i la innovació tecnològica / Cardús i Ros, Salvador, 1954- ; Ribas, Josep
Barcelona Fundació Jaume Bofill 1989 (Temes bàsics ; 7)
Catalunya 77-88. Societat, economia, política i cultura, 1989, p. 409-418  
3.
12 p, 742.6 KB Gestió de les dades de recerca : resultats de l'enquesta prospectiva a gener de 2016 / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Enquesta destinada als responsables dels diferents projectes de les Universitats de Catalunya que rebien finançament del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, independentment de si formaven o no part de l'Open Research Data Pilot, amb la finalitat de conèixer les necessitats dels investigadors en matèria de gestió de dades de recerca.
2016
25 documents
4.
1754x1240, 1004.7 KB Ventajas de los repositorios para la difusión y visibilidad de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades / REBIUN
1 infografia elaborada pel grup de treball d'Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en motiu de la Setmana d'Accés Obert, 24 - 28 d'octubre de 2016.
2016
3 documents
5.
1754x1240, 813.8 KB Datos de investigación y acceso abierto / REBIUN
5 infografies elaborades pel grup de treball d'Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en motiu de la Setmana d'Accés Obert, 24 - 28 d'octubre de 2016.
2016
15 documents
6.
7 p, 317.0 KB Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Document adreçat al recolzament dels investigadors en el moment de seleccionar un repositori per al dipòsit de les seves dades de recerca atès que a partir de l’any 2017 l’Open Research Data Pilot (ORD Pilot) de l’Horizon 2020 requerirà a tots els projectes que rebin finançament la publicació de les dades de recerca en obert.
2016
3 documents
7.
3 p, 65.1 KB Reglament de PROLOPE (Centre d'Estudis Lope de Vega) / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i Recerca PROLOPE
2003  
8.
11 p, 101.0 KB Reglament del Centre d'Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO) / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental
2013  
9.
6 p, 88.7 KB Reglament del Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica
2003  
10.
9 p, 83.8 KB Reglament Centre d'Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologies dels Aliments (CIRTTA) / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologies dels Aliments
2015  

Llibres i col·leccions : 25 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 24 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
62 p, 1.1 MB Traduir Proust : anàlisi comparada de diverses versions / Lizana López, Olga ; Sala-Sanahuja, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Anàlisi comparada de diferents segments entre l'obra literaria de Marcel Proust (primer volum de A la recerca del temps perdut, Pel cantó de Swann) i les traduccions al català i a l'espanyol.
Análisis comparada de diferentes segmentos de la obra literaria de Marcel Proust (primer tomo de En busca del tiempo perdido, Por el camino de Swann) y sus traducciones realizadas al catalán y al español.
Compared analysis of different segments of Marcel Proust's literary work (In Search of Lost Time first book Swann's Way) and its translations to Catalan and Spanish.

2017
Traducció i Interpretació [1202]  
2.
38 p, 441.9 KB The Impact of Cooperation on R&D, Innovation andProductivity : an Analysis of Spanish Manufacturing and Services Firms / Fernández Gual, Verónica ; Segarra Blasco, Agustí, 1958- ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper investigates relationships between cooperation, R&D, innovation and productivity in Spanish firms. It uses a large sample of firm-level micro-data and applies an extended structural model that aims to explain the effects of cooperation on R&D investment, of R&D investment on output innovation, and of innovation on firms’ productivity levels. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2013 (XREAP ; 2013/08)  
3.
39 p, 259.3 KB A territorial approach to R&D subsidies : Empirical evidence for Catalonian firms / Segarra Blasco, Agustí, 1958- ; Teruel, Mercedes ; Bové Sans, Miquel Àngel ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Using a database of 2,263 responses to R&D public calls in Catalonia, during the period 2007–2010, this paper proceeds to analyse the potential interaction of the territorial and policy dimensions with the propensity to apply for, and be awarded, a public R&D subsidy. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2014 (XREAP ; 2014-07)  
4.
3 p, 490.6 KB Acadèmia 2.0 : anàlisi crítica i propostes / Martín-Mor, Adrià ; Grup Tradumàtica
Anàlisi crítica i propostes d'eines 2. 0 per a la recerca acadèmica.
2017  
5.
75 p, 3.7 MB La Generació del 27 : Maruja Mallo una dona ignorada / Garriga Tutusaus, Marina ; Bertran Coppini, Eduard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Ana María Gómez González, més tard, Maruja Mallo és l'exemplificació del triomf de la dona artista als anys 30. Malgrat el seu reconeixement en vida, cap dels intel·lectuals de la seva generació la va incloure mai en les seves memòries. [...]
Ana María Gómez González, más tarde, Maruja Mallo es la ejemplificación del triunfo de la mujer artista en los años 30. A pesar de su reconocimiento en vida, ninguno de los intelectuales de su generación la incluyó nunca en sus memorias. [...]
Ana María Gómez González, later called as Maruja Mallo, is a real example of the triumph of the woman artist in the 30s. Despite her recognition in life, none of the intellectuals of her generation included her in their reports. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
5 documents
6.
78 p, 2.4 MB Estudio de la parcialidad en la prensa deportiva española : los casos de AS, MARCA, Mundo Deportivo y SPORT. / Garcia Noé, Judith ; Codinach Fossas, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El gran creixement de les noves tecnologies ha posat en perill a la premsa escrita. Per aquesta raó, els diaris esportius han hagut d'adaptar-se a Internet i pensar noves estratègies per fidelitzar a un grup de lectors. [...]
El gran crecimiento de las nuevas tecnologías ha puesto en peligro a la prensa escrita. Por esa razón, los diarios deportivos han tenido que adaptarse a Internet y pensar nuevas estrategias para fidelizar a un grupo de lectores. [...]
The immense growth of new technologies has placed newspapers in danger. For this reason, sports newspapers have had to adapt to Internet and new strategies to build loyalty to a group of readers. To get it, and even if they say it’s not true, they violate the deontological code that is imposed to them: they are impartial in favour of a certain football team and they don’t treat all the information in the same way.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
2 documents
7.
9 p, 1.1 MB Interacció Document-Humà a través d'interfícies de paper augmentat / Arús Garrigós, Jordi ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els sistemes d'Interacció Humà-Document s'han creat per a intentar unir els avantatges del món digital i del món físic. En aquest projecte es vol intentar determinar si resultaria atractiva per als usuaris una aplicació desenvolupada per a un d'aquests sistemes, concretament el sistema DoD desenvolupat pel CVC. [...]
Human-Document Interaction Systems have been created to try to unite the perks of the digital world and the physical world. The goal of this project is to try and determine if an application developed for one of these systems, specifically the DoD system developed by the CVC, would be attractive to users. [...]
Los sistemas de Interacción Humano-Documento se han creado para tratar de unir las ventajas del mundo digital y el mundo físico. En este proyecto se quiere intentar determinar si resultaría atractivo para los usuarios una aplicación desarrollada para uno de estos sistemas, particularmente el sistema DoD desarrollado por el CVC. [...]

2016-06-25
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
92 p, 805.3 KB La reinserció de les persones que finalitzen condemna en règim ordinari / Ibàñez i Roig, Aina ; Cid Moliné, Josep
La recerca presentada pretén explorar la problemàtica de les persones que finalitzen la seva condemna de presó sense una transició esglaonada a la comunitat, mitjançant el règim obert o la llibertat condicional, que d’acord al sistema progressiu que inspira la nostra legislació hauria de ser la forma normal de retornar a la comunitat. [...]
2016 (Documentos de trabajo (Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)))
2 documents
9.
70 p, 1.1 MB Estudi de les concepcions dels estudiants de secundària sobre l’atenuació del so i les propietats acústiques dels materials / Hernández Rodríguez, María Isabel ; Pintó, R. (Roser), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta recerca pretén conèixer com entenen els estudiants l’atenuació del so i les propietats dels materials utilitzats per atenuar el so per tal d’aportar noves percepcions sobre com ensenyar millor aquests conceptes. [...]
2008  
10.
1 p, 838.3 KB Research on humans during the Nazi era and its influence in the research nowadays / Caballero Bermejo,Irati ; Tabernero Holgado, Carlos, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Biologia [812]  

Documents de recerca : 24 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 26 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
36 p, 1.9 MB User-centric methodologies in research / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group)
This workshop aims to discuss research methodologies in which users are at the center of the process. This type of research raises some interesting questions that will be discussed with workshop participants: How to define users?; How to profile users?; How to involve users in research processes?; How to deal with “vulnerable” populations?; How to take care of ethical aspects?; How to gather demographic data?; How to deal with data privacy issues?; What research instruments are better suited to elicit data from users? The workshop will use examples from existing projects developed within the TransMedia Catalonia research group in the field of media accessibility. [...]
2018  
2.
16 p, 1.9 MB Les Dades de recerca / Jordan Gili, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Introducció a la gestió de les dades de la recerca.
2017 (Producció científica)  
3.
2 p, 37.7 KB Autocorrección del diseño del trabajo de investigación (Check list) / Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
2016  
4.
39 p, 3.5 MB Publicar en Accés Obert : visibilitat de la producció científica de la UAB / Jordan Gili, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació sobre l'accés obert i com publicar al DDD adreçada al personal docent i investigador i als estudiants de doctorat.
2016 (Producció científica) (Eines per a la recerca)
2 documents
5.
1754x1240, 1004.7 KB Ventajas de los repositorios para la difusión y visibilidad de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades / REBIUN
1 infografia elaborada pel grup de treball d'Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en motiu de la Setmana d'Accés Obert, 24 - 28 d'octubre de 2016.
2016
3 documents
6.
1754x1240, 813.8 KB Datos de investigación y acceso abierto / REBIUN
5 infografies elaborades pel grup de treball d'Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) en motiu de la Setmana d'Accés Obert, 24 - 28 d'octubre de 2016.
2016
15 documents
7.
40 p, 3.2 MB Serveis, eines i recursos que us ofereixen les Biblioteques UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels diferents recursos d'informació i eines documentals i gestió bibliogràfica per elaborar treballs de recerca de batxillerat.
2017 (Eines per a la recerca)  
8.
46 p, 2.4 MB La Producció científica del PDI i el Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Presentació sobre "Els grups de recerca i el DDD" adreçada al personal docent i investigador de la Facultat de Ciències de la Comunicació que es portarà a terme el dijous 16 de juny de 2016.
2016 (Eines per a la recerca) (Producció científica)  
9.
46 p, 2.6 MB Els grups de recerca i el Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Presentació sobre "Els grups de recerca i el DDD" adreçada als grups de recerca de la Facultat de Ciències de la Comunicació que es portarà a terme el dimecres 15 de juny de 2016.
2016 (Eines per a la recerca) (Producció científica)  
10.
3 p, 255.2 KB Repositoris multidisciplinars per a dades en accés obert / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Taula comparativa de les principals característiques dels següents repositoris de dades: DDD, Zenodo, Figshare, Dryad, Mendeley Data i Harvard Dataverse.
2018 (Eines per a la recerca)
3 documents

Materials didàctics : 26 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 8 registres trobats  
1.
1024x685, 498.6 KB Laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona / Pareto, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i de Promoció
Fotografies d'alguns laboratoris de la UAB per a la il·lustració de material docent o de recerca.
2017
7 documents
2.
1 p, 1.9 MB Biblioteca de Veterinària : Grups de recerca en Veterinària / Rodríguez Gómez, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Cartell promocional amb els grups de recerca en veterinària inclosos al Dipòsit Digital de Documents (DDD).
2017  
3.
1 p, 2.7 MB Biblioteca de Veterinària : fons personals i col·leccions especials / Rodríguez Gómez, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Cartell promocional dels fons personals i les col·leccions especials de la Biblioteca de Veterinària.
2017  
4.
1 p, 1.3 MB Research data management plan = Pla de gestió de dades de recerca / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Cartell promocional per fer difusió de l'eina per crear Plans de Gestió de Dades (http://dmp. csuc. cat), elaborat pel grup de Suport a la Recerca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
2017
2 documents
5.
1 p, 9.7 MB Grups de recerca en comunicació / Calvet Renedo, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Cartell promocional amb els grups de recerca en comunicació inclosos al Dipòsit Digital de Documents (DDD).
2017  
6.
1 p, 16.1 MB Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General : col·leccions especials / Calvet Renedo, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Cartell promocional de les col·leccions especial de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
2017  
7.
1476x984, 392.9 KB TSIUC'14 : Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
La quinzena edició de la Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC), enguany centrada en “Reptes en Big Data a la universitat i la recerca”, s’ha celebrat a l’edifici de Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2014
Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 15es : 2014
6 documents
8.
1024x640, 173.5 KB VII Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Horitzó 2020 / Núria Claver. Mendeley: xarxa social o gestor bibliogràfic? / Tomàs Fabregat. Grup de Xarxes Socials de les #bibliotequesUAB: qui som i què estem fent? / Montserrat Mallorquí . [...]
2013
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 7a : 2013
26 documents

Fons personals i institucionals 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
21 p, 1.7 MB Investigación de trichinella SPP. en zorros de Catalunya / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Colomer-Giner, A. ; Alemany i Capella, A. ; Vila Puigdevall, C. ; Nogal, J.J. ; Bolás-Fernández, F. ; López Claessens, S.
Se investiga la presencia de Trichinella spp. en 286 muestras congeladas de musculus tibialis anterior, de zorros (Vulpes vulpes) de Catalunya. Se detectan 3 positivos, en las comarcas de Anoia y el Pallars Jussà, identificándose estos dos últimos como T. [...]
S'investiga la presència de Trichinella spp. en 286 mostres congelades de musculus tibialis anterior, de guineus (Vulpes vulpes) de Catalunya. Es detecten 3 positius, a les comarques de l'Anoia i el Pallars Jussà i s'identifiquen aquests dos últims com a T. [...]

2009
Jornadas AIDA Producción Animal. Zaragoza, 13enes : 2009
2 documents
2.
6 p, 1.4 MB Cartes de Pere Pascual a Màrius Rubiralta (Vice-rector de Recerca de la UB) i Regina Llopis (Parc Científic de Barcelona) adjuntant Anàlisi dels C. V. dels professors titulars de Farmàcia que van sol·licitar integrar-se en el "Parc Científic". / Pascual, Pedro, 1934-2006
12 maig 1999.  
3.
1 p, 198.1 KB Primera plana d'un fax de 7 planes de Pere Pascual al prof. Josep Tarragó Colominas (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). / Pascual, Pedro, 1934-2006
7 abril 1999.  
4.
1 p, 196.4 KB Primera plana d'un fax de 7 planes de Pere Pascual al prof. Màrius Rubiralta (Vice-rectorat de Recerca de la UB). / Pascual, Pedro, 1934-2006
7 abril 1999.  
5.
1 p, 266.5 KB Carta de Pere Pascual al Vice-rector de Recerca de la UB informant dels fons rebuts pel Centre de Física de Benasc. / Pascual, Pedro, 1934-2006
9 juny 1998.  
6.
8 p, 2.1 MB Carta de Pere Pascual al professor Màrius Rubiralta, Vice-rector de Recerca de la UB, sobre un curs del Dr. Luis Brey; adjuntant llistat d'assistents. / Pascual, Pedro, 1934-2006
9 març 1998.  
7.
1 p, 251.2 KB Carta de Pere Pascual al prof. Màrius Rubiralta, Vice-rector de Recerca de la UB, sobre el Centre de Física de Benasc. / Pascual, Pedro, 1934-2006
3 març 1998.  
8.
4 p, 1.3 MB Carta de Pere Pascual al prof. Marius Rubiralta, Vice-rector de Recerca de la UB, amb comentaris sobre la creació del Parc Científic de Barcelona. / Pascual, Pedro, 1934-2006
2 maig 1997.  
9.
1 p, 258.6 KB Carta de Pere Pascual a Màrius Rubiralta, Vice-rector de Recerca de la UB, demanant un ajut per al Centre de Física de Benasc. / Pascual, Pedro, 1934-2006
7 març 1997.  
10.
3 p, 810.6 KB Informe del "Proceso de Selección de la Incorporación de Técnicos en Prácticas", signat per Pere Pascual i a signar per Màrius Rubiralta, Vice-rector de Recerca de la UB. / Pascual, Pedro, 1934-2006
febrer 1997 ca.  

Fons personals i institucionals : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.