Resultats globals: 25 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 15 registres trobats
Documents de recerca, 10 registres trobats
Articles 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
22 p, 569.8 KB La pronunciació de llatinismes i d'italianismes en el "Diccionari ortogràfic i de pronúncia" / Paloma, David, 1969- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Montserrat, Mònica (Universitat Oberta de Catalunya)
L'article presenta el Diccionari ortogràfic i de pronúncia (DOP), de Jordi Bruguera, publicat el 1990, en el context de l'aparició gairebé simultània d'una obra fonamental per a l'ortoèpia de la llengua catalana: la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. [...]
The present article presents the Diccionari ortogràfic i de pronúncia (DOP) by Jordi Bruguera, published in 1990, in the context of the almost simultaneous appearance of a work which is fundamental to the study of Catalan pronunciation: the Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. [...]

2016 - 10.2436/20.2500.01.190
Estudis romànics, Vol. 38 (2016) , p. 33-54  
2.
25 p, 513.2 KB Morphological Exceptions to Vowel Reduction in Central Catalan and the Problem of the Missing Base / Mascaró, Joan, 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
A certain class of Central Catalan compounds characterized by a first component that lacks a related output word is discussed and analyzed in connection with Vowel Reduction and Destressing. The first component of these compounds contains a vowel [a, ɛ, ɔ] that undergoes Destressing before the stressed vowel of the second component, but does not reduce. [...]
S'examina, en relació amb la reducció vocàlica i la desaccentuació, una classe de compostos en català central caracteritzats per un primer component que no està relacionat amb cap paraula en l'output. [...]

2016 - 10.5565/rev/catjl.184
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 27-51 (Articles)  
3.
6 p, 432.1 KB Editorial / Rico Pérez, Celia (Universidad Europea de Madrid) ; Stoeller, Willem (International Consulting LLC)
Standards provide harmonization insofar as they are agreed means of doing something. They define requirements for offering a service, specifications for data exchange, compatibility conditions, security measures, or process qualifications. [...]
Els estàndards proporcionen harmonització en tant que mitjans consensuats per fer alguna cosa. Defineixen els aspectes que s'han de complir per oferir un servei, com les especificacions per a l'intercanvi de dades, les condicions de compatibilitat, les mesures de seguretat o la capacitació professional necessària per executar un procés. [...]
Los estándares proporcionan harmonización en tanto que medios consensuados para hacer algo. Definen los aspectos que deben cumplirse para ofrecer un servicio, como las especificaciones para el intercambio de datos, las condiciones de compatibilidad, las medidas de seguridad o la capacitación profesional necesaria para ejecutar un proceso. [...]

2015 - 10.5565/rev/tradumatica.93
Tradumàtica, Núm. 13 (2015) , p. 539-544 (Editorial)  
4.
13 p, 49.2 KB Reducción y ordenación del tiempo de trabajo / Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La reducción del tiempo de trabajo es un tema tan controvertido como de actualidad. Lo ponen de manifiesto las numerosas publicaciones dedicadas a ello, así como las jornadas y debates en torno a esta cuestión; recientemente, además, aparece en el primer plano de la actualidad política, por los firmes compromisos adquiridos en reducción de jornada por parte de los gobiernos de Francia, primero, e Italia, después. [...]
1997
Revista de treball social, Núm. 147 (1997) , p. 55-65  
5.
13 p, 284.5 KB La Potenciación de los mecanismos de ordenación del tiempo de trabajo como vía para frenar la destrucción del empleo / Pastor Martínez, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Solà Monells, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
La Reforma Laboral de 2012 va augmentar de forma notable el marge de maniobra atorgat a l'empresari per incrementar o disminuir el volum d'hores inicialment contractat amb la finalitat d'adaptar-ho a les noves exigències del procés productiu. [...]
La Reforma Laboral de 2012 aumentó de forma significativa el margen de maniobra otorgado al empresario para incrementar o disminuir el volumen de horas inicialmente contratado con la finalidad de adaptarlo a las nuevas exigencias del proceso productivo. [...]
Labour Reform of 2012 has significantly enlarged the employer's faculty to increase or decrease the number of hours initially hired and to change the distribution of them meaning and increase of employer's possibility of schedule changes. [...]

2013 - 10.5565/rev/aiet.6
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 1 (2013) , p. 37-49  
6.
4 p, 217.4 KB Així escriuen els químics, encara que no tinguin llapis ni bolígraf / Corominas Viñas, Josep (Escola Pia de Sitges. Departament de Ciències)
Aquest article explica un treball pràctic de química que consisteix en una electròlisi de substàncies iòniques, presentat en un aspecte lúdic. L'activitat pràctica pot presentar-se com a una activitat POE (Predicció-Observació-Explicació), per a estudiants de química de batxillerat i com un aspecte de la interacció entre matèria (substàncies iòniques) i energia (corrent elèctric) per estudiants d'ESO. [...]
This article explains a practical work of chemistry, presented in a playful way, which consists on the electrolysis of ionic substances. This practical activity can be realised as a POE (Prediction-observation - explanation) activity for high school chemistry students, and focusing on the interaction between matter (ionic substances) and energy (electric current) for compulsory science students. [...]

2013 - 10.5565/rev/ciencies.89
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 25 (Juny 2013) , p. 16-19  
7.
40 p, 287.4 KB Loanword Phonology, Lexical Exceptions, Morphologically Driven Underapplication, and the Nature of Positionally Biased Constraints / Pons, Clàudia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
In this paper we provide a formal account for underapplication of vowel reduction to schwa in Majorcan Catalan loanwords and learned words. On the basis of the comparison of these data with those concerning productive derivation and verbal inflection, which show analogous patterns, in this paper we also explore the existing -and not yet acknowledged- correlation between those processes that exhibit a particular behaviour in the loanword phonology with respect to the native phonology of the language, those processes that show lexical exceptions and those processes that underapply due to morphological reasons. [...]
En aquest article es fa una proposta formal del fenomen de subaplicació de la reducció vocàlica que té lloc en els manlleus i les paraules apreses amb e àtona del català de Mallorca. La comparació d'aquest fenomen amb el que ocorre en la derivació productiva i la flexió verbal del mateix dialecte, amb uns patrons anàlegs, permet explorar, també, la correlació que s'estableix entre els processos que presenten un comportament peculiar en la fonologia dels manlleus respecte a la fonologia regular de la llengua, els processos amb excepcions lèxiques i els processos que no s'apliquen per raons morfològiques. [...]

2012 - 10.5565/rev/catjl.13
Catalan journal of linguistics, Vol. 11, Núm. (2012) , p. 127-166  
8.
14 p, 96.6 KB Educación vial y cambio de actitudes : algunos resultados y líneas de futuro / Arnau-Sabatés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Montané Capdevila, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Este estudio pretende ofrecer una visión global de los principales programas de educación y formación vial, diseñados y aplicados por la Càtedra de Formació i Educació Viàries y por el equipo de investigación ERES'v (Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viàries) en toda Cataluña, en el marco de la formación de los formadores viales y en el de los preconductores y conductores de diferentes etapas evolutivas y de diversos tipos de vehículos. [...]
Aquest estudi pretén oferir una visió global dels principals programes d'educació i formació viàries, dissenyats i aplicats per la Càtedra de Formació i Educació Viàries i per l'equip de recerca ERES'v (Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viàries) a tot Catalunya, en el marc de la formació dels formadors viaris i en la dels preconductors i conductors de diferents etapes evolutives i de diversos tipus de vehicles. [...]
In this study, a global overview is exposed to present different education and training programs of road safety, designed by the Càtedra de Formació i Educació Viàries and by the ERES'v research group (Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viàries), applied in all Catalonia within the framework of the training of the driving instructors and in training of the drive learners and drivers of different ages and with several vehicles' driving. [...]

2010 - 10.5565/rev/educar.83
Educar, Núm. 46 (2010) , p. 43-56  
9.
30 p, 642.8 KB La evaluación de la reducción de amenazas en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona) / Abarquero Zorrilla, Fernando ; Vila Subirós, Josep
En este artículo se presenta la metodología y los resultados derivados de la aplicación de una adaptación del denominado modelo de evaluación de reducción de amenazas (Threat Reduction Assesment) en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (PNZVG). [...]
En aquest article, s'hi presenta la metodologia i els resultats derivats de l'aplicació d'una adaptació del denominat model d'avaluació de la reducció d'amenaces (Threat Reduction Assesment) en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG). [...]
Dans cet article se présente la méthodologie et les résultats dérivés de l'application d'une adaptation du modèle dénommé évaluation de réduction de menaces (Threat Reduction Assesment) dans le Parc Naturel de la Zone Volcanique de la Garrotxa (PNZVG). [...]
This article presents the methodology and the results from application and adaptation of an assessment model conducted in the Natural Park of Volcanic Zone of the Garrotxa (PNZVG). As a whole, our intention is to assess the whole effectiveness of management from the degree of threat reduction in PNZVG. [...]

2010
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 56, Núm. 3 ( 2010) , p. 527-556  
10.
14 p, 334.1 KB Métodos de reducción de escala : aplicaciones al tiempo, clima, variabilidad climática y cambio climático / Amador, Jorge A. (Universidad de Costa Rica. Centro de Investigaciones Geofísicas) ; Alfaro, Eric J. Universidad de Costa Rica. Centro de Investigaciones Geofísicas
Los Modelos de Circulación General Atmosféricos-Oceánicos Acoplados muestran buena habilidad para simular la evolución de las circulaciones de escala global. Sin embargo, esta bondad no es muy útil para el estudio de impactos locales debido a que la resolución espacial de esos modelos está por encima de la escala de los impactos locales que se desean analizar. [...]
Coupled Atmosphere-Ocean General Circulation Models demonstrate good skill in simulating large scale circulations. However this output is not very useful to study local impacts, as its spatial resolution is courser than the scale of local impacts. [...]

2009
Revibec : revista de la Red Iberoamericana de Economia Ecológica, V. 11 (2009) p. 39-52  

Articles : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
141 p, 4.7 MB Biodegradable batteries as sustainable power sources for portable devices / Alday Lara, Perla Patricia, autor. ; Esquivel Bojorquez, Juan Pablo, supervisor acadèmic. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Institut de Microelectrònica de Barcelona) ; Sabaté Vizcarra, Neus, supervisor acadèmic. ; Gallardo Garcia, Iluminada, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Esta tesis presenta el desarrollo de baterías biodegradables siguiendo una aproximación alineada con los principios de sostenibilidad de la economía circular. Estás fuentes de energía están enfocadas especialmente en reducir la exorbitante cantidad de desecho eléctrico y electrónico causado ​​por el crecimiento acelerado de dispositivos electrónicos. [...]
This thesis presents the development of biodegradable batteries aligned with the sustainability principles of circular economy. These energy sources are focused on reducing the exorbitant quantity of electronic waste caused by the accelerated growth of electronic devices. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
11 p, 1.8 MB Red de transporte colaborativo e integración con transporte público / Marín Batista, Brian ; Roig, Jordi (Roig Zárate), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En la actualidad nos encontramos con un gran volumen de vehículos en circulación que gran parte de ellos siguen produciendo contaminación atmosférica. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología y la necesidad de cuidar el medio ambiente, se fabrican vehículos no contaminantes o que contaminen poco y se pretende impulsar el uso del transporte público. [...]
Nowadays we find a large volume of vehicles in circulation and much of them continue to produce air pollution. However, as technology as well as the need to care for the environment advances the number of produced vehicles with zero or low emissions have increased. [...]
En l'actualitat ens trobem amb un gran volum de vehicles en circulació que gran part d'ells segueixen produint contaminació atmosfèrica. Amb tot, a mida que avança la tecnologia i la necessitat de tenir cura del medi ambient, es fabriquen vehicles no contaminants o que contamine poc, i es pretén impulsar l'ús del transport públic. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
69 p, 1.2 MB Els clubs socials de cànnabis com a model de prevenció del tràfic il·legal i el consum de risc : recomanacions per a la seva efectivitat / Jubert Cortiella, Xavier ; Molinuevo Alonso, Beatriz, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'estat espanyol és el tercer país d'Europa amb major nombre de confiscacions de marihuana i el primer en resina de cànnabis. Degut a les problemàtiques originades pel mercat negre de cànnabis, els usuaris consumidors i el propis especialistes tenen com objectiu tenir una incidència des d'una perspectiva en reducció de riscos. [...]
Spain is the third European country with the highest number of marijuana seizures and the first in cannabis resin. Due to the problems caused by the black market, consumers and specialists on the subject have provided a different perspective about the problem of drugs: risk reduction. [...]

2017
Grau en Criminologia [805]  
4.
4 p, 733.3 KB Mirades alternatives sobre la pobresa a Espanya : una qüestió de definició i mesura / Permanyer, Iñaki (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Köksel, Pinar (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
L'any 2010 la Unió Europea (UE) va presentar el programa Europa 2020: un conjunt de mesures que havia de servir per fer front als efectes adversos de la recent crisi financera i enfortir les economies de la zona Euro. [...]
El año 2010 la Unión Europea (UE) presentó el programa Europa 2020: un conjunto de medidas que tenía que servir para hacer frente a los efectos adversos de la reciente crisis financiera y fortalecer las economías de la zona Euro. [...]
In 2010 the European Union (EU) presented the Europe 2020 Strategy, a set of measures aiming to deal with the adverse effects of the recent financial crisis and to strengthen the economies of the Eurozone. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2017 (Perspectives demogràfiques ; 005)
3 documents
5.
22 p, 6.3 MB On the verge of bioorganic and inorganic chemistry : metallacarboranes in nanomedicine / Alina Zaulet, Adnana ; Viñas Teixidor, Clara, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Pons Picart, Josefina, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
La investigación presentada en esta tesis describe la síntesis y caracterización de derivados aniónicos de metalacarboranos y las aplicaciones posteriores. La primera sección de la tesis se centra en la síntesis y caracterización de derivados metilados del cobaltacarboranos. [...]
The research presented in this thesis describes the synthesis and characterization of anionic metallabis(dicarbollide) derivatives and the posterior applications. The first section of the thesis is focused on the synthesis and characterization of methylated cobaltabis(dicarbollide) derivatives. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
4 documents
6.
240 p, 6.4 MB Interfacial chemistry of catechol-based nanostructures / Guardingo Melian, Mireia ; Ruiz Molina, Daniel, dir. ; Busqué Sánchez, Félix, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Los catecoles son compuestos aromáticos presentes en una gran variedad de sistemas naturales. Dada su gran versatilidad a nivel de propiedades fisicoquímicas, adquieren papeles clave en diferentes procesos naturales. [...]
Catechols are aromatic derivatives present in a variety of environments in nature. Due to their broad physicochemical versatility, they play pivotal roles in multiple natural processes. Probably their most popular appearance is in the adhesive proteins of mussels in the form of the rare aminoacid L-DOPA, which is considered to be essential for the strong adhesion of mussels to surfaces under high humidity conditions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
7.
76 p, 1.1 MB Subtitulación y análisis de la serie fantástica 'Érase una vez' / Luna Morales, Estela ; Tanco Salazar, Sonia ; Cortés Villarroya, Judith, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En la actualidad, el campo de la subtitulación se encuentra en auge y, cada vez más, se subtitula con fines educativos y lingüísticos e incluso para ayudar a personas con problemas auditivos. Teniendo en cuenta el ascenso de la subtitulación en popularidad, el presente trabajo se centra en la subtitulación de un capítulo de la serie Once upon a time en la combinación lingüística inglés-español, con el objetivo de mostrar el proceso desde el momento en que se empieza a traducir, hasta que el espectador visualiza el producto final. [...]
En l'actualitat, el camp de la subtitulació està vivint un moment d'expansió i, cada cop més, se subtitula amb finalitats educatives i lingüístiques, fins i tot per ajudar a persones amb problemes auditius. [...]
Subtitling is nowadays growing more than ever before. It is a source people use for learning, developing linguistic skills, or as a tool for people with hearing difficulties, among others. Considering the increasing popularity of subtitling, this study is focused on subtitling an episode of the TV series Once upon a time from English to Spanish, aiming to present the process from the very beginning, when the text is translated, until the moment when the viewer watches the final product. [...]

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
8.
45 p, 329.5 KB Suspensión del contrato y reducción de la jornada por causas empresariales / Domènech Fiestas, Albert ; Solà Monells, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques,) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Durante los últimos años, la crisis económica acaecida en el mercado español ha propiciado un aumento del número de regulaciones temporales de empleo de suspensión de contratos y de reducción de jornada. [...]
During the last years, the economic crisis happened on the Spanish market has propitiated an increase of the number of employment regulation order by the cease of contracts and working hour's reduction. [...]

2013
Grau en Relacions Laborals [806]  
9.
189 p, 953.9 KB Aplicación del análisis del ciclo de vida en el estudio ambiental de diferentes procesos avanzados de oxidación / Ruiz Fernández, Nilbia ; Peral Pérez, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Domènech, Xavier, 1953- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
La Química Verde es una disciplina reciente de la química cuyo objetivo es diseñar compuestos y procesos químicos que reduzcan o eliminen la generación de sustancias peligrosas para la salud humana y el medio ambiente, haciendo un uso sostenible de los recursos. [...]
The Green Chemistry is a young chemical discipline, which aims at designing chemical compounds and processes that reduce or eliminate the production of substances dangerous for the human health and the environment by a sustainable use of the resources. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010  
10.
16 p, 227.9 KB An extension of the Marsden-Ratiu reduction for Poisson manifolds / Falceto, Fernando ; Zambon, Marco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
We propose a generalization of the reduction of Poisson manifolds by distributions introduced by Marsden and Ratiu. Our proposal overcomes some of the restrictions of the original procedure, and makes the reduced Poisson structure effectively dependent on the distribution. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2008 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 811)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.