Results overview: Found 15 records in 0.02 seconds.
Articles, 10 records found
Research literature, 5 records found
Articles 10 records found  
1.
17 p, 495.9 KB Reescriptura i reivindicació a les horacianes de Vicent Andrés Estellés / Ruiz Navarro, Amanda (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest treball es centra en les Horacianes, un dels poemaris del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, i explora la manera com esdevé un exercici de reescriptura de les Sàtires i les Odes i Epodes del poeta llatí Horaci. [...]
This paper focuses on Horacianes, a poetry book by Valencian poet, Vicent Andrés Estellés, and explores how it becomes an exercise of rewriting the Satires, and Odes and Epodes, by the Latin poet Horace. [...]

2014
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 10 (2014) , p. 166-182  
2.
16 p, 73.4 KB Un manuscrit de Josep Pla per a la tercera edició de Cartes de lluny / Quintana, Lluís, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Anàlisi dels successius canvis de redacció de Cartes de lluny de Josep Pla (Barcelona: Joventut, 1948), basada en els llibres del mateix títol anteriorment publicats i en el mansucrit que, junt amb la correspondència inèdita entre Pla i el propietari de Joventut, es troba a l'editorial. [...]
Analysis of the successive changes in the text of Cartes de lluny by Josep Pla (Barcelona: Joventut, 1948), based on the books with the same title previously published and the manuscript that, along with the unpublished correspondence between Pla and Joventut’s owner, is to be found in the publishing house. [...]

2003
Estudis romànics, Vol. 25 (2003) , p. 279-294  
3.
15 p, 624.2 KB 'De Barcelona a l'Illa del Tresor'. Lectura comparada de 'Crónica' y 'Restes d'aquell naufragi', de Joan Margarit / Acedo Alonso, Noemí (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Cos i Textualitat)
Este artículo propone una lectura comparada entre 'Crónica', uno de los primeros libros de Joan Margarit, publicado en 1975, y la reescritura que presenta del mismo en la antología 'El primer frío', en 2004. [...]
This paper proposes a comparative reading between Crónica, one of the first books by Joan Margarit, published in 1975, and the re-writing of the same work presented in the later anthology El primer frío, from 2004. [...]

2013
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 8 (2013) , p. 93-107  
4.
8 p, 76.1 KB Ejemplos de relectura de la tradición clásica en clave de literatura de género / Ferrero Hernández, Cándida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
En nuestro trabajo presentamos una experiencia llevada a cabo en unas lecciones del máster de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media (UAB), en las que planteamos la relectura de mitos, prototipos y temas de la tradición clásica según la perspectiva de autoras y autores del siglo XX, que recomponen y reescriben algunos temas de la tradición clásica desde una perspectiva de género, con especial atención a la figura de la nueva Penélope en la poesía contemporánea.
2012
Methodos, Núm. 1 (2012) , p. 193-200  
5.
17 p, 85.9 KB Género y traducción : elementos discursivos para una reescritura feminista / Castro Vázquez, Olga (Universidade de Vigo)
Este artículo explora el binomio género y traducción desde la convicción de que ésta última, al constituir un punto de contacto entre realidades lingüísticas, culturales e ideológicas diferentes, desempeña un decisivo papel en el cambio de la naturaleza patriarcal y sexista del lenguaje y de las sociedades. [...]
2008
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 14 (2008) , p. 285-302 (Miscel·lània)  
6.
10 p, 78.6 KB Joan Sales, editor de traduccions / Pasqual i Llorenç, Marta (Universitat de Girona. Facultat de Lletres)
Joan Sales va ser el director de l’editorial Club Editor, fet que va significar que sobre la seva figura recaiguessin al mateix temps les tasques d’editor i de traductor, és a dir, que esdevingués l’editor de les seves traduccions. [...]
Joan Sales was the director of the publishing house «Club Editor». This fact means that he was at the same time an editor and a translator or, in other words, he acted as a editor of his own translations. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 41-50  
7.
11 p, 528.5 KB Literatura comparada y traducción : dos versiones argentinas del spleen baudeleriano / Venturini, Santiago (Universidad Nacional del Litoral (Argentina). CONICET)
El vincle entre literatura comparada i traducció permet construir un marc de lectura que desafia l'enfocament clàssic de la traducció i potencia l'abast del text traduït. Aquest article explora les possibilitats del vincle esmentat a través de la lectura de dues traduccions argentines de Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, lectura que insistirà en el treball de reescritpura que suposa tota traducció.
The link between Comparative Literature and translation creates a new reading framework that challenges the classic approach to translation, and allows the widening of the scope of the translated text. [...]
El vínculo entre literatura comparada y traducción permite construir un marco de lectura que desafía el enfoque clásico de la traducción y potencia los alcances del texto traducido. Este artículo explora las posibilidades de dicho vínculo a través de la lectura de dos traducciones argentinas de Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, lectura que insistirá en el trabajo de reescritura que supone toda traducción.
Literatura konparatuaren eta itzulpenaren arteko loturak literatura lan baten irakurketarako esparru berri bat eraiki dezake, eta horrela itzulpenaren ikuspegi klasikoari erronka bota eta testu itzuliari irismen handiagoa eman. [...]

2011
452 F : revista de teoría de la literatura y literatura comparada, Núm. 4 (2011) , p. 131-141
4 documents
8.
8 p, 139.9 KB La centralidad de la cultura del traductor : la Celestina de Fernando de Rojas y la creación del estilo en traducción / Bush, Peter (University of East Anglia. School of Literature and Creative Writing)
Este artículo analiza el modo en que la cultura del traductor (clase social, educación, período histórico, experiencia académica y traductora) incide sobre las estrategias que afectan a una nueva versión inglesa de La Celestina y el modo en que el traductor crea el que considera que es el nuevo estilo necesario para emular la «conmoción de lo nuevo» lograda por el converso Fernando de Rojas frente a la tradición traductora basada en la imitación de un lenguaje pseudoisabelino. [...]
An analysis of how the culture of the translator - social class, education, historical period, experience of scholarship and translation - impacts on strategies for a new translation of La Celestina and of how the translator creates what he believes to be the necessary style to emulate converso Fernando de Rojas's "shock of the new" against the tradition of fashioning a pseudo-Elizabethan language. [...]

2010
1611 : revista de historia de la traducción, Núm. 4 (2010) , p. 0-0
2 documents
9.
13 p, 84.7 KB Traducció i creació : les perspectives de Kundera i Borges / Comellas Casanova, Pere
La traducció s’ha considerat sovint com una activitat subalterna de la creació. Tanmateix, nombroses obres considerades d’autor, i fins i tot canòniques i fundacionals, s’acosten molt a la traducció. [...]
Translation has often been seen as an activity subordinate to creation. However, numerous works considered as by an author, even essential works in the literary canon, are very close to translation. [...]

2009
Quaderns : revista de traducció, N. 16 (2009) p. 171-183  
10.
25 p, 101.5 KB Translation and Cultural Appropriation : Dante, Paolo and Francesca in British Romanticism / Saglia, Diego
This contribution begins from a reconsideration of the concept of appropriation as a mechanism interlinking the consumption and production of cultural material. On this basis, the English translations of Dante's Divina Commedia produced in the Romantic period will be seen as part of a larger cultural project for the incorporation of major authors, texts and literary/artistic traditions in order to expand and aggrandize English or British national culture. [...]
Aquesta contribució s'obre amb una reconsideració del concepte d'apropiació com a mecanisme d'enllaç entre el consum i la producció de materials culturals. Sobre aquesta base, les traduccions angleses de la Divina Comèdia de Dante fetes en el període romàntic hi són enteses com a part d'un projecte cultural més ampli, que busca la incorporació d'autors, textos i tradicions literàries/artístiques a fi d'expandir i engrandir la cultura nacional anglesa o britànica. [...]

2002
Quaderns : revista de traduccio, N. 7 (2002) , p. 95-119  

Research literature 5 records found  
1.
25 p, 886.4 KB La reformulació dels mites. D'Europa a La Bella i la Bèstia i a Edward Manstisores / Bueno Salvador, Núria ; Torras, Meri, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball analitza les pel·lícules La Bella i la Bèstia i Edward Manstisores per veure que són reescriptures del mite d'Europa. Es tracta d'observar les transformacions i modificacions que aquest intertext ha sofert amb el pas del temps a través d'una sèrie d'invariants. [...]
2017
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Català [835]  
2.
69 p, 6.9 MB Reescriptura i traducció : el conte de tradició popular i les seves transformacions / Clapés Garcia, Salut ; De Asprer Hernández, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'analitzen les característiques del conte de tradició popular (els seus orígens, com ens han arribat fins avui i els elements que el formen). En aquest treball s'analitzen les característiques del conte de tradició popular (els seus orígens, com ens han arribat fins avui i els elements que el formen).
En este trabajo se analizan las características del cuento de tradición popular (sus orígenes, cómo nos han llegado hasta hoy y los elementos que los forman). En este trabajo se analizan las características del cuento de tradición popular (sus orígenes, cómo nos han llegado hasta hoy y los elementos que los forman).
We analyse in this project the features of traditional popular fairy tales (their origins, in which way have they have been passed on and on until nowadays and which elements are they made of). We analyse in this project the features of traditional popular fairy tales (their origins, in which way have they have been passed on and on until nowadays and which elements are they made of).

2015
Traducció i Interpretació [868]  
3.
26 p, 773.7 KB The postcolonial framework and reinterpretation of Great expectations and Jane Eyre in Lloyd Jones’ Mister Pip and Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea / González Varo, Cristina ; Hand, Felicity, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In a postcolonial literary environment, intertextuality appears to be the key element, since a postcolonial reading is also a work whose references are a combination of intertwined societies and cultures. [...]
En un entorn literari postcolonial, la intertextualitat sembla ser clau, ja que una lectura postcolonial també es pot analitzar com una lectura d’un conjunt de referències de cultures i societats entrellaçades. [...]

2015
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
4.
37 p, 587.9 KB La intemperie : la tradición mística en Armando Rojas Guardia / Veiga Expósito, Alejandro ; Serés, Guillermo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Partiendo del estudio historicista existente de la poesía venezolana, este trabajo rastrea algunas de las fuentes y motivos literarios que trabaja Armando Rojas Guardia en su libro Poemas de Quebrada de la Virgen (1985). [...]
Partint de l'estudi historicista existent de la poesia veneçolana, aquest treball segueix el rastre de les fonts i motius literaris que treballa Armando Rojas Guardia al seu llibre Poemas de Quebrada de la Virgen (1985). [...]

2014
Graduat o Graduada en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  
5.
37 p, 743.3 KB La reescritura de Medea en Séneca / Polo García, Iris ; Ferrero Hernández, Cándida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En el siguiente trabajo de síntesis se aborda el análisis de una nueva reescritura del personaje de Medea en la obra "Medea" del romano Sénca, así como también se ofrece una panorámica previa sobre otras Medeas anteriores, griegas y romanas. [...]
El el següent treball de síntesi es fa l'anàlisi d'una nova reescriptura del personatge de Medea en l'obra "Medea" del romà Sèneca i també fem una aproximació a altres Medees anteriors, gregues i romanes. [...]

2014
Graduat o Graduada en Estudis Clàssics [804]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.