Resultats globals: 106 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 42 registres trobats
Llibres i col·leccions, 4 registres trobats
Documents de recerca, 53 registres trobats
Materials didàctics, 8 registres trobats
Articles 42 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
8 p, 1.0 MB Nuevas tecnologías como estrategia terapéutica complementaria para el Trastorno de Juego / Jiménez-Murcia, Susana (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Fernández-Aranda, Fernando (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Tárrega Larrea, Salomé (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Aymamí, Neus (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Gomez-Peña, Mónica (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Giner-Bartolomé, Cristina (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Santamaría, Juan José (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Forcano, Laura (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Moragas, Laura (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Del Pino-Gutiérrez, Amparo (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Baño, Marta (Hospital Universitari de Bellvitge) ; Menchón Magriñá, José Manuel (Hospital Universitari de Bellvitge)
El Trastorno de Juego ha sido reconocido desde hace relativamente poco tiempo. Si bien, siempre se había clasificado como un trastorno del control de los impulsos, recientemente las evidencias empíricas existentes, que demostraban la similitud con los trastornos por uso de sustancias, han favorecido que la comunidad científica acepte su categorización como adicción comportamental. [...]
Problem gambling disorder has been recognized for a relatively short time. Although it had always been classified as an impulse control disorder, recently collected empirical data indicating its similarity with sub-stance abuse disorders have driven the scientific community to accept its categorization as a behavioral addiction. [...]
El Trastorn de Joc ha estat reconegut des de fa relati-vament poc temps. Si bé, sempre s'havia classificat com un trastorn del control dels impulsos, recentment les evidències empíriques existents, que demostraven la similitud amb els trastorns per ús de substàncies, han afavorit que la comunitat científica accepti la seva categorització com a addicció com-portamental. [...]

2015 - 10.51698/aloma.2015.33.2.59-66
Aloma, Vol. 33 Núm. 2 (2015) , p. 59-66  
2.
26 p, 1.3 MB ¿Estado de bienestar para todas? : Análisis de las desigualdades sociales en las solicitudes y el acceso a las guarderías públicas, y el papel de la política social para aliviarlas / Palomera, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Las políticas de atención a la temprana infancia son consideradas una inversión social clave para la mitigación de desigualdades sociales. No obstante, siguiendo la lógica del efecto Mateo (EM) -el proceso que explica que las desventajas sociales conllevan más desventajas-, las familias más desfavorecidas son las que acceden proporcionalmente menos a estos servicios. [...]
Les polítiques d'atenció a la primera infància són considerades una inversió social clau per a la mitigació de desigualtats socials. No obstant això, seguint la lògica de l'efecte Mateu (EM) -el procés que explica que els desavantatges socials comporten més desavantatges-, les famílies més desfavorides són les que accedeixen proporcionalment menys a aquests serveis. [...]
Early childhood education and (ECEC) is seen as a key social investment policy for helping to mitigate social inequalities. The Matthew effect (ME from now on) is the process that explains how suffering social disadvantages leads to more disadvantages. [...]

2022 - 10.5565/rev/papers.3068
Papers : revista de sociologia, Vol. 107 Núm. 3 (2022) , p. e3068 (Artículos de monográfico)
2 documents
3.
10 p, 228.3 KB Les formes jurídiques de cooperació en la gestió del servei públic municipal de ràdio i televisió / Galindo Caldés, Ramon (Universitat Oberta de Catalunya) ; Vilalta Reixach, Marc (Universitat de Barcelona) ; Martori, Aida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
En els darrers anys, la crisi econòmica i la poca viabilitat d'alguns projectes han transformat el mapa audiovisual local català. El panorama resultant posa de manifest la necessitat de cooperació entre els municipis a l'hora de prestar serveis de comunicació audiovisual, especialment de televisió i ràdio, per tal de generar economies d'escala i prestar serveis audiovisuals de qualitat, a més de complir amb la missió que les lleis de l'audiovisual els han encomanat. [...]
En los últimos años, la crisis económica y la poca viabilidad de algunos proyectos han transformado el mapa audiovisual local catalán. El panorama resultante pone de manifiesto la necesidad de cooperación entre los municipios a la hora de prestar servicios de comunicación audiovisual, especialmente de televisión y radio, a fin de generar economías de escala y prestar servicios audiovisuales de calidad, además de cumplir con la misión que las leyes del audiovisual les han encomendado. [...]
Over the past few years, the local Catalan audiovisual map has undergone a transformation due to the economic crisis and the lack of viability of sorne projects. The resulting panorama highlights the need for cooperation between municipalities when providing audiovisual media services, especially television and radio, generating economies of scale and providing good quality audiovisual media services, in addition to fulfilling the mission demanded by broadcasting laws. [...]

2017
Quaderns del CAC, Vol. XX, num. 43 (2017) , p. 131-140
3 documents
4.
11 p, 219.2 KB Internet vs. propiedad Intelectual : nuevos límites a la técnica de transclusión de enlace o "framing" según la STJUE (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021. As. C-392/19 / Padrós, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona)
La Deutsche Digitale Bibliothek almacena en su página web miniaturas de fotos de obras digitalizadas de museos e instituciones culturales, lo que supone poner a disposición del público un enorme escaparate de contenidos culturales. [...]
La Deutsche Digitale Bibliothek emmagatzema a la seva pàgina web miniatures de fotos d'obres digitalitzades de museus i institucions culturals, fet que suposa posar a disposició del públic un enorme aparador de continguts culturals. [...]
The Deutsche Digitale Bibliothek stores on its web page thumbnails of digitized works from museums and cultural institutions, which means making a huge showcase of cultural content available to the public. [...]

2022 - 10.5565/rev/quadernsiee.2
Quaderns IEE, Vol. 1 Núm. 1 (2022) , p. 120-130 (Comentaris)  
5.
10 p, 525.5 KB Ciència escolar per als reptes actuals : esculls en el camí i estratègies per superar-los / Izquierdo Aymerich, Mercè ; Calvo Lomero, Conxita ; Guitart Mas, Fina ; Garcia Cáceres, Gemma ; Aliberas Maymí, Joan ; Estaña Viver, Josep Lluís ; Guerrero Sala, Mercè
Per lluitar contra la desafecció envers la ciència escolar i fer-la atractiva per a l'alumnat, la recerca educativa mostra que cal evitar de topar amb alguns esculls: el de tractar-la com a simple informació, el de confondre-la amb formació d'especialistes, el d'ignorar les idees intuïtives del sentit comú, o el de pre-tendre regular-la amb criteris purament científics. [...]
To combat disaffection with school science and make it attractive to students, educational research shows that it is necessary to avoid collide with some obstacles: to treat it as mere information, to confuse it with specialist training, to ignore the intuitive ideas of common sense, or to try to regulate it with purely scientific criteria. [...]
Para luchar contra la desafección hacia la ciencia escolar y hacerla atractiva para el alumnado, la investigación educativa muestra que es necesario evitar algunos escollos: el de tratarla como simple información, el de confundirla con la formación de especialistas, el de ignorar ideas intuitivas del sentido común o el de pretender regularla con criterios puramente científicos. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.443
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 38-47 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
6.
8 p, 600.3 KB Construint el camí de la informació al cos humà per explicar la regulació de la temperatura corporal amb infants de primària / Dalmau Portulas, Fàtima (Escola Camins de Banyoles) ; Amat, Arnau (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Es presenta una experiència feta amb infants de cicle mitjà de primària per investigar com el cos humà regula la temperatura corporal. La situació de pandèmia actual, amb la pràctica habitual de prendre la temperatura a les nenes i als nens abans d'entrar a l'escola és el context que inicia la investigació. [...]
This paper presents an elementary school experience with 8-10 year-old children to inquiry on how the human body regulates body temperature. The current pandemic situation, with the usual practice of taking children's temperature before going into the school is the context that triggers the study. [...]
Se presenta una experiencia llevada a cabo con alumnado de ciclo medio de primaria para investigar como el cuerpo humano regula la temperatura corporal. La situación de pandemia actual, con la práctica habitual de tomar la temperatura a las niñas y niños antes de entrar en la escuela es el contexto que inicia la investigación. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.446
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 2-9 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
7.
17 p, 163.2 KB Development of Emotional Competences in Higher Education : The Effects of a Self-Leadership Program from a Dexplis Design / Montalvo-García, Adolfo (Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna) ; Martí-Ripoll, Margarita (Universitat Ramon Llull. ESADE) ; Gallifa, Josep (Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna)
Research on emotional competence development (ECD) in university students is scarce and shows mixed results. This research establishes what is possible to expect from an optional self-leadership program (SLP) consisting of eight workshops of three hours each, and with a student-centered and experiential approach. [...]
La recerca sobre el desenvolupament de competències emocionals (DCE) en estudiants universitaris és escassa i mostra resultats dispars. Aquesta investigació estableix què és possible esperar d'un programa d'autolideratge opcional de vuit tallers de tres hores, amb un enfocament experiencial i centrat en l'estudiant. [...]
La investigación sobre el desarrollo de competencias emocionales (DCE) en estudiantes universitarios es escasa y muestra resultados dispares. Esta investigación establece qué es posible esperar de un programa de autoliderazgo opcional de ocho talleres de tres horas, con un enfoque experiencial y centrado en el estudiante. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1344
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 35-51  
8.
22 p, 390.7 KB El impacto de la covid sobre las relaciones de empleo y trabajo / Vallecillo Gámez, María Rosa (Universidad de Jaén)
Asistimos a un marco en el que el desplome de la economía, como consecuencia de la crisis sanitaria y de las medidas adoptadas para hacerle frente, ha actuado de forma desigual, aunque generalizada en el entramado económico y, en consecuencia, sobre el comportamiento del empleo. [...]
Assistim a un marc en el qual l'enfonsament de l'economia, a conseqüència de la crisi sanitària i de les mesures adoptades per a fer-li front, ha actuat de manera desigual, encara que generalitzada, sobre l'entramat econòmic i, en conseqüència, sobre el comportament de l'ocupació. [...]
We are witnessing a framework in which the collapse of the economy, as a result of the health crisis and the measures adopted to deal with it, have acted unevenly, even though it has been widespread, in the economic structure and, consequently, on the behavior of employment. [...]

2021 - 10.5565/rev/aiet.95
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 7 (2021) , p. 79-100 (Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral)  
9.
23 p, 317.2 KB Teletrabajo y call center : la experiencia mexicana durante la pandemia en 2020 / Hualde Alfaro, Alfredo (El Colegio de la Frontera Norte (Mèxic)) ; Micheli, Jordy (Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco (Mèxic))
A raíz de la pandemia del Covid-19 durante el año 2020, una gran mayoría de call centers en México trasladaron sus operaciones total o parcialmente a los domicilios de los operadores. Este fenómeno modificó la forma de operar de los call centers y dio lugar a experiencias inéditas tanto en las formas de organización del trabajo como en la propia experiencia de los operadores. [...]
Arran de la pandèmia de la Covid-19 durant l'any 2020, un nombre significatiu de call center van traslladar les seves operacions totalment o parcialment als domicilis dels operadors. Aquest fenomen va modificar la manera d'operar dels call center i va donar lloc a experiències inèdites tant en les formes d'organització del treball com en la pròpia experiència dels operadors. [...]
As a result of the Covid-19 pandemic, during 2020, a significant number of call centers moved their operations totally or partially to the homes of the operators. This phenomenon changed the way call centers operate and gave rise to unprecedented experience both in the forms of work organization and in the operators' own experience. [...]

2021 - 10.5565/rev/aiet.92
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 7 (2021) , p. 33-55 (Evolució i característiques de l'ocupació i del mercat de treball)  
10.
21 p, 661.2 KB Regulación metacognitiva y actividad metalingüística durante el proceso de composición escrita en colaboración a partir de la lectura de fuentes diversas / Reig, Aina (Universitat de València)
En este artículo se presenta un estudio de caso con el que se indaga en el proceso de escritura desencadenado por la lectura de fuentes de documentación diversas. Para llevar a cabo la investigación, se implementa en un aula de secundaria una secuencia didáctica basada en la modalidad de escritura cooperativa. [...]
In this paper we present a case study that explores the writing process based on reading multiple sources. To carry out the research, we implement an instructional sequence based on the cooperative writing modality in a secondary classroom. [...]
En aquest article es presenta un estudi de cas amb el qual s'indaga en el procés d'escriptura quan aquest procés està desencadenat per la lectura de fonts de documentació diverses. Per portar a terme la recerca, s'implementa en una aula de secundària una seqüència didàctica basada en la modalitat d'escriptura cooperativa. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.857
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 3 (august-september 2020) , e857 (Articles)  

Articles : 42 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 4 registres trobats  
1.
16 p, 1.2 MB Les polítiques de comunicació / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fernández Alonso, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Aquest capítol sintetitza les principals polítiques públiques relacionades amb la comunicació a Catalunya i a l'Estat que s'han dut a terme el bienni 2003-2004. El sector radiotelevisiu ha estat l'objectiu principal de les accions i les reformes legislatives promogudes des dels governs de la Generalitat i de l'Estat, en gran part adreçades a la digitalització. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions; Publicacions de la Universitat Jaume I; Universitat Pompeu Fabra; Universitat de València. Servei de Publicacions, 2005 (Aldea Global, Documents; 2)
Informe de la comunicació a Catalunya, 2005, p. 231-245  
2.
51 p, 421.2 KB La mediació empresarial / Tarrazón Rodón, M. Mercedes ; Ruíz García, Juan Antonio (Universitat Pompeu Fabra) ; Gili Saldaña, Marian (Universitat Pompeu Fabra)
En les relacions empresarials, laborals, personals, o en qualsevol interacció entre persones físiques o jurídiques, els conflictes són inevitables. I no hi ha res de negatiu en això. Ara bé, quan sorgeix la controvèrsia, les parts disposen de dues opcions: o bé permetre que aquest conflicte sigui una font de problemes, despeses i eventuals pèrdues, o bé utilitzar el conflicte com a una eina per a intentar crear valor i obtenir un benefici. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 133-184
2 documents
3.
51 p, 827.1 KB Introducció : marc conceptual, metodologia i guia de lectura / Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Magre Ferran, Jaume (Universitat de Barcelona) ; Lauroba Lacasa, Ma. Elena (Universitat de Barcelona) ; Díaz Echenique, Leonardo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Poblet, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Ruiz Alfaro, Paula (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Baranowska, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Gabarró, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Nieto Moreno, Juan Emilio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
En aquest capítol introductori presentem l'estructura de la recerca que ha donat origen al Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Es tracta de situar el lector en les coordenades correctes per a la com-prensió dels conceptes i la metodologia utilitzats en el Llibre Blanc, i quin és el sentit dels resultats obtinguts. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 29-51
2 documents
4.
7 p, 13.2 MB Por el Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y del Despacho, se ha comunicado al Consejo por medio del Excmo. Sr. Don Gregorio de la Cuesta, Gobernador de él, en 26 de Enero próximo la Real Orden que se sigue / Consejo Real de Castilla ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Cevallos Guerra, Pedro, 1764-1840 ; Muñoz, Bartolomé ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)
"Real Orden por la que se manda llevar a efecto la igualación de pesas y medidas" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Ordre Reial per la que es mana portar a cap la igualació de pesos i mesures. .

[Madrid? : s.n. , 1801]  

Documents de recerca 53 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
13 p, 4.9 MB Perspectives de l'oferta i la demanda i aproximacions des de les Smart Cities / Roman Salas, Guillem ; Valle Álvaro, Elisabet del, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els darrers anys s'ha fet palès el fet de que l'accés a l'habitatge s'ha anat complicant de cada vegada més, especialment per a les generacions més joves, que constitueixen les capes de la societat que per motius evidents menys temps han tingut d'acumular recursos. [...]
In recent years, it has become clear that access to housing has become increasingly difficult, especially for younger generations, who constitute the layers of society who, for obvious reasons, have had less time to accumulate resources. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2.
8.8 MB Regulación de la proteína fosfatasa Ppz1 por su subunidad Hal3 : un análisis por mutagénesis / Santolaria Bello, Carlos ; Ariño Carmona, Joaquín, dir. ; Casamayor Gracia, Antonio, dir.
La proteïna fosfatasa Ppz1 de l'organisme model S. cerevisiae es divideix en dues regions diferenciades: un domini N-terminal desestructurat i un domini catalític C-terminal. El domini catalític guarda una alta identitat amb la fosfatasa PP1c. [...]
La proteína fosfatasa Ppz1 del organismo modelo S. cerevisiae se divide en dos regiones diferenciadas: i) un dominio N-terminal desestructurado y un dominio catalítico C-terminal. El dominio catalítico guarda una alta identidad con las fosfatasas PP1c. [...]
The protein phosphatase Ppz1 of the model organism S. cerevisiae is divided into two distinct regions: an unstructured N-terminal domain and a C-terminal catalytic domain. The catalytic domain shares a high identity with the PP1c phosphatases. [...]

2022  
3.
83 p, 1.9 MB Regulació comunitària de l'etiquetatge alimentari : etiquetatge general i etiquetatge ecològic / Barcons Bou, Laia ; Martínez Quirante, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Som el que mengem. L'alimentació és el nostre principal motor de vida i per això és important ser conscients de què ingerim. Les autoritats públiques administratives són les encarregades de regular i controlar en quines condicions ingerim aquests aliments. [...]
2021
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]  
4.
6 p, 229.6 KB Impacto de género del teletrabajo : experiencias del confinamiento y recomendaciones para una futura regulación / Moreno Colom, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
IGETECO es una investigación financiada por la convocatoria de Banco Santander/CRUE(SUPERACOVID19_2. 2. IGETECO) y realizada por el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT) de la UAB y el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) . [...]
2021  
5.
246 p, 17.6 MB Transcriptional Regulation of Cell Division and Metal Uptake in Mycoplasma genitalium / Martínez Torró, Carlos ; Quijada Pich, Óscar, dir. ; Torres Puig, Sergi, dir. ; Piñol Ribas, Jaume, dir.
Mycoplasma genitalium és un patogen humà que es transmet sexualment i causant d'uretritis, cervicitis i inflamació pelviana. Conté el genoma més petit de qualsevol microorganisme capaç d'autoreplicar-se, amb només 580 kb i 500 gens que codifiquen per proteïnes. [...]
Mycoplasma genitalium es un patógeno humano que se transmite sexualmente y es agente causante de uretritis, cervicitis e inflamación pélvica. Contiene el genoma más pequeño de todos los microorganismos capaces de autoreplicarse, con únicamente 580 kb y 500 genes que codifican para proteínas. [...]
Mycoplasma genitalium is a sexually transmitted human pathogen that causes urethritis, cervicitis and pelvic inflammation. It has the smallest genome of any microorganism capable of self-replication, with only 580 kb and barely 500 protein-coding genes. [...]

2020  
6.
195 p, 20.4 MB Avances en la evaluación y estudio de los factores psicológicos que afectan al riesgo de suicidio en estudiantes universitarios / Gómez-Romero, María José ; Limonero García, Joaquim T, dir. ; Tomás-Sábado, Joaquín, dir.
El suïcidi és un dels principals problemes de salut pública a nivell mundial i una de les primeres causes externes de mort evitable entre els joves de 15 a 24 anys, amb una especial incidència en els estudiants universitaris. [...]
El suicidio es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y una de las primeras causas externas de muerte evitable entre los jóvenes de 15 a 24 años, con una especial incidencia en los estudiantes universitarios. [...]
Suicide is one of the main public health problems worldwide and one of the first external causes of preventable death among young people aged 15 to 24 years, with a special incidence in university students. [...]

2020  
7.
44 p, 484.7 KB El dret a vaga i els seus límits : esquirolatge extern, intern... i tecnològic? / Giménez Cerdera, Joseph ; Solà Monells, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El dret a vaga és un dels més importants respecte els drets que tenen els treballadors, fins i tot està protegit per la Constitució Espanyola dins de la secció de drets fonamentals i llibertats públiques. [...]
El derecho a huelga es uno de los más importantes respecto de los derechos que tienen los trabajadores, incluso está protegido por la Constitución Española dentro de la sección de derechos fundamentales y libertades públicas. [...]
The right of strike is one of the most important regard the rights of the employers, even is protected by the Spain Constitution inside the section of the fundamentals rights and public liberties. This right serves as a way to defense or pression for the businessman to equilibrate the forces that exist inside labor relation. [...]

2020
Grau en Relacions Laborals [806]  
8.
46 p, 543.7 KB El camí de la intel·ligència artificial al món del dret : pot la intel·ligència artificial vèncer a la COVID-19? / Barberà Moreno, Carme ; Martínez Quirante, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquest treball té com objecte d'estudi la intel·ligència artificial i la seva incidencia al context social actual. El concepte d'intel·ligència artificial encara queda molt lluny de comprensió per gran part de la població mundial, no obstant, és la major preocupació a nivell internacional per la revolució que aquesta està causant a la societat. [...]
2020
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]  
9.
43 p, 1.3 MB Politizando la tragedia : Donald Trump frente al debate contemporáneo sobre la regulación de armas / Mariné Jubany, Jordi ; Mir Garcia, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El debat sobre la regulació d'armes ha sigut constant a la història dels Estats Units, particularment en els debats en relació al significat polític i legal de la 2a esmena. En concret, el debat ha pres protagonisme a l'escenari polític contemporani a causa del problema de salut pública que suposa actualment la violència armada al país. [...]
El debate sobre la regulación de armas ha sido constante en la historia de los Estados Unidos, particularmente en los debates en relación con el significado político y legal de la 2a enmienda. En concreto, el debate ha tomado protagonismo en el escenario político contemporáneo a causa del problema de salud pública que supone actualmente la violencia armada en el país. [...]
The debate around gun control has been central to the history of the United States, specifically the debates around the legal and political meaning of the 2nd amendment. In particular, the debate has gained prominence on the current political landscape, as the issue of gun violence is becoming more of a threat to public health. [...]

2019
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]  
10.
153 p, 2.6 MB Mechanistic and genetic regulation of plant responses to vegetation proximity : the roles of DRACULA2 and HFR1 / Paulišić, Sandi ; Martínez García, Jaime F., dir. ; Poshenrieder Wiens, Carlota, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
La luz proporciona energía para la fotosíntesis e información sobre el medio ambiente circundante. La información lumínica avisa de situaciones desafiantes, como la proximidad de la vegetación y la sombra, que requiere de la planta una red de señalización que proporcione respuestas rápidas y ajustadas para adaptar el desarrollo, respuestas que conjuntamente conforman el síndrome de huida de la sombra. [...]
Light provides essential energy for plant photosynthesis and information about the surrounding environment. Light challenging conditions, such as vegetation proximity and shade, require fast response and a fine-tuned signalling network to properly adapt plant development. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  

Documents de recerca : 53 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 8 registres trobats  
1.
5 p, 329.5 KB Regulació de l'aprenentatge en l'aula invertida en l'assignatura 'Psicopedagogia de les organitzacions' / Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pineda i Herrero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
El projecte Re-flip defineix estratègies per a acompanyar en la regulació de l'aprenentatge autònom en contextos d'aula invertida amb el suport de les tecnologies. Fruit del treball interdisciplinar de 14 professores i professors, s'ha generat aquest recurs on es presenta un exemple d'estratègies per a la regulació de l'aprenentatge en el context de l'aula invertida. [...]
2023 (Re-Flip)
2 documents
2.
2 p, 225.9 KB Estratègies de personalització en l'aprenentatge. Fitxa 7: Debatre un tema a classe / Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social)
L'objectiu del projecte Re-flip és definir estratègies per a acompanyar en la regulació de l'aprenentatge autònom en contextos d'aula invertida amb el suport de les tecnologies. Fruit del treball interdisciplinari de 14 professores i professors, hem generat exemples d'estratègies de personalització d'aprenentatges diferents en contextos d'aula invertida.
2023 (Re-Flip)  
3.
2 p, 240.8 KB Estratègies de personalització en l'aprenentatge. Fitxa 6: Usos temps de dedicació / Noguera, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social)
L'objectiu del projecte Re-flip és definir estratègies per a acompanyar en la regulació de l'aprenentatge autònom en contextos d'aula invertida amb el suport de les tecnologies. Fruit del treball interdisciplinari de 14 professores i professors, hem generat exemples d'estratègies de personalització d'aprenentatges diferents en contextos d'aula invertida.
2023 (Re-Flip)  
4.
2 p, 226.3 KB Estratègies de personalització en l'aprenentatge. Fitxa 5: Comprovació de coneixements previs / Noguera, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social)
L'objectiu del projecte Re-flip és definir estratègies per a acompanyar en la regulació de l'aprenentatge autònom en contextos d'aula invertida amb el suport de les tecnologies. Fruit del treball interdisciplinari de 14 professores i professors, hem generat exemples d'estratègies de personalització d'aprenentatges diferents en contextos d'aula invertida.
2023 (Re-Flip)  
5.
2 p, 240.0 KB Estratègies de personalització en l'aprenentatge. Fitxa 2 Recull de dubtes / Mora Malo, Enrico (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'objectiu del projecte Re-flip és definir estratègies per a acompanyar en la regulació de l'aprenentatge autònom en contextos d'aula invertida amb el suport de les tecnologies. Fruit del treball interdisciplinari de 14 professores i professors, hem generat exemples d'estratègies de personalització d'aprenentatges diferents en contextos d'aula invertida.
2023 (Re-Flip)  
6.
3 p, 263.4 KB Estratègies de personalització en l'aprenentatge. Fitxa 1: Consulta de materials / Mora Malo, Enrico (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'objectiu del projecte Re-flip és definir estratègies per a acompanyar en la regulació de l'aprenentatge autònom en contextos d'aula invertida amb el suport de les tecnologies. Fruit del treball interdisciplinari de 14 professores i professors, hem generat exemples d'estratègies de personalització d'aprenentatges diferents en contextos d'aula invertida.
2023  
7.
1 p, 1.3 MB Re-Flip: estratègia per a la regulació de l'aprenentatge / Rodríguez-Gómez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu)
2023 (Re-flip)  
8.
1 p, 103.7 KB Regulació de l'aprenentatge en l'aula invertida en Educació digital i socioemocional / Noguera, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social)
L'objectiu del projecte Re-flip és definir estratègies per a acompanyar en la regulació de l'aprenentatge autònom en contextos d'aula invertida amb el suport de les tecnologies. Fruit del treball interdisciplinar de 14 professores i professors, s'ha generat aquest recurs on es presenta un exemple d'estratègies per a la regulació de l'aprenentatge en el context de l'aula invertida. [...]
2023 (Re-Flip)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.