Resultats globals: 17 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 15 registres trobats
Documents de recerca, 1 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
19 p, 2.6 MB Why occupy République? : Redefining French citizenship from a Parisian square / Hancock, Claire (Université Paris-Est Créteil. Département de Géographie)
En aquest article s'analitza l'ocupació recent de la Place de la République de París pel moviment Nuit Debout, ja que pensem que fa llum sobre les deficiències de la ciutadania republicana francesa. [...]
This paper discusses the recent occupation of the place de la République of Paris by the Nuit Debout movement, working with the assumption that it casts light on the shortcomings of French republican citizenship. [...]
En este artículo se analiza la reciente ocupación de la Place de la République en París por el movimiento Nuit Debout, ya que pensamos que arroja luz sobre las deficiencias de la ciudadanía republicana francesa. [...]
Cet article propose une réflexion sur l'occupation récente de la place de la République, à Paris, par le mouvement Nuit Debout, en partant de l'idée qu'elle éclaire certaines limites de la citoyenneté républicaine française. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.443
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 2 (maig-agost 2017) , p. 427-445 (Miscel·lània)  
2.
15 p, 185.0 KB Enric Lluch, el mestre / Benejam, Pilar 1937- (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article revisa les aportacions del geògraf Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928-2012) a la renovació pedagògica de Catalunya, tot parant un esment especial a la pròpia formació de l'autor, a la seva dedicació primerenca a l'educació dels infants, a la contribució cabdal que va fer a la configuració del moviment de renovació pedagògica i a la formació dels mestres, així com a la seva llarga dedicació a la docència universitària en el camp de la geografia. [...]
El artículo revisa las aportaciones del geógrafo Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928- 2012) a la renovación pedagógica de Cataluña, prestando especial atención a la propia formación del autor, a su temprana dedicación a la educación primaria, a su contribución sustancial a la configuración del movimiento de renovación pedagógica y a la formación de los maestros, así como a su larga dedicación a la docencia universitaria en el campo de la geografía. [...]
L'article passe en revue la contribution du géographe Enric Lluch i Martín (Barcelone, 1928-2012) à la rénovation pédagogique en Catalogne, en portant une attention particulière à l'éducation de l'auteur, à son engagement précoce dans l'enseignement primaire,à son importante contribution à la configuration du mouvement de réforme et de formation des enseignants de l'éducation, ainsi que'à son engagement de longue date dans l'enseignement universitaire dans le domaine de la géographie. [...]
The article reviews the contributions of geographer Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928- 2012) to educational reform in Catalonia, paying special attention to the author's own training, his early dedication to the education of children, his substantial contribution to shaping the movement for educational reform and teacher training, as well as his long dedication to university teaching in Geography. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.197
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 219-233  
3.
22 p, 69.0 KB Les transformacions dels assentaments a la plana de l'Alt Empordà : un estat de la qüestió / Cuadrado Ciuraneta, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En aquest article s'intenta sintetitzar el que són un bon nombre d'aportacions sobre les dinàmiques territorials i sobre les transformacions dels assentaments a la plana de l'Alt Empordà. A través d'aquestes aportacions, es fixarà l'atenció sobre l'evolució dels assentaments tradicionals, el desenvolupament a finals dels anys cinquanta del segle XX del turisme de masses de sol i platja, que va originar un model de creixement urbanístic basat en un gran consum del territori, i sobre les darreres tendències, tant aquelles relacionades amb la renovació del model turístic, com aquelles que tenen a veure amb els canvis en la dinàmica territorial general. [...]
En este artículo se intenta sintetizar lo que son un buen número de aportaciones sobre las dinámicas territoriales y sobre las transformaciones de los asentamientos en la llanura del Alt Empordà. [...]
This article aims to synthetize a considerable number of contributions about territorial dynamics and settlement transformations in the Alt Empordà plane. By means of these contributions, the attention will be focused on the evolution of traditional settlements, the expansion of sun and beach mass tourism in the late 1950's, which originated a urban development pattern based on a large consumption of territory, and on the last trends both about the touristic pattern renovation and about the changes of territorial dynamics in general, which have resulted in a new increase of the pressure, that has in turn given rise to the response of both the civil society and the administration.

2006
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 61-62 (2006) , p. 367-388  
4.
25 p, 1.2 MB Gentrificació productiva, desindustrialització i relocalització industrial / Dot Jutglà, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Casellas, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'objectiu d'aquest article és presentar una discussió teòrica per a la definició i identificació del procés de gentrificació productiva. A partir de les discussions del concepte de gentrificació, àmpliament conceptualitzat i estudiat en processos residencials i en espais centrals de les ciutats, l'aportació d'aquest article se centra en redefinir aquest concepte en l'àmbit productiu, prenent les empreses com a unitats d'anàlisi i les institucions com agents de canvi. [...]
El objetivo de este artículo es presentar una discusión teórica para la definición e identificación del proceso de gentrificación productiva. A partir de las discusiones del concepto de gentrificación, ampliamente conceptualizado y estudiado en procesos residenciales y en espacios centrales de las ciudades, la aportación de este artículo se centra en redefinir este concepto en el ámbito productivo, tomando las empresas como unidades de análisis y las instituciones como agentes de cambio. [...]
The aim of this paper is to present a theoretical discussion on the definition and identification of the process of productive gentrification. From the discussions of the concept of gentrification, broadly conceptualized and studied in processes taking place in residential areas of central cities, the contribution of this paper focuses on redefining the concept in the production sphere, taking businesses as units of analysis and institutions as agents of change. [...]

2012 - 10.2436/20.3002.01.2
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 73 (juny 2012) , p. 27-51  
5.
17 p, 672.8 KB Factors controlling phytoplankton in tropical high-mountain drinking-water reservoirs / León López, Nubia (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (Colòmbia)) ; Rivera Rondón, Carlos A. (Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colòmbia). Departamento de Biología) ; Zapata, Ángela (Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Colòmbia). Departamento de Biología) ; Jiménez, Jorge (Auditoría Ambiental LTDA (Bogota, Colòmbia)) ; Villamil, William (Auditoría Ambiental LTDA (Bogota, Colòmbia)) ; Arenas, Gerardo (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (Colòmbia)) ; Rincón, Carlos (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (Colòmbia)) ; Sánchez, Tulio (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (Colòmbia))
Hydraulic dynamics is one of the primary factors determining the structural and temporal changes in phytoplankton communities in reservoirs. There is little information on the factors that explain the temporal changes in biotic communities in the high-mountain reservoirs that provide water to the city of Bogotá (Colombia). [...]
La dinámica hidráulica es uno de los principales factores que determinan la estructura y los cambios temporales de las comunidades fitoplanctónicas en embalses. Información de los factores que explican los cambios temporales de las comunidades biológicas en los embalses de alta montaña que proveen de agua la ciudad de Bogotá es escasa. [...]

2012
Limnética, Vol. 31, Núm. 2 (2012) , p. 305-322  
6.
17 p, 8.3 MB El teatre a Barcelona l'any 1938 : la paradoxa de la continuïtat / Foguet i Boreu, Francesc 1971- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Edició a cura de Laia Arañó Vega, Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer.
2009
Barcelona, 1938. Capital de tres governs. Política i cultura. Textos del congrés, Núm. (2009), p. 364-385  
7.
11 p, 113.3 KB Revisió de mètodes sobre l'ensenyament de la literatura grega i propostes multidisciplinàries en temps de canvis / Redondo, Jordi (Universitat de València) ; Torné, Ramon (Universidad de Oviedo)
L'ensenyament de la literatura grega en els estudis de Filologia Clàssica ha abandonat els darrers anys el memorisme tradicional vinculat a un estudi diacrònic i basat en la concatenació de perfils biogràfics dependents de fonts que hom no qüestionava. [...]
2012
Methodos, Núm. 1 (2012) , p. 107-117  
8.
4 p, 316.1 KB Hacia un nuevo concepto de educación en medios / Pérez Tornero, José Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Se están produciendo grandes cambios en el ámbito de la educación en medios en el contexto iberoamericano. Hay nuevos actores, nuevos lenguajes y nuevas estrategias. Ello hace necesario reflexionar y renovar los fundamentos teóricos y las prácticas existentes en ese campo.
Many changes are in progress in the field of media education in Latin American context. These changes have made possible that we can find new actors, new languages and new strategies. This situation implies the need to think about new issues and to renovate the basis of the theory and practice in this field.

2005
Comunicar, Vol. 8, Núm. 24 (març 2005) , p. 21-24  
9.
18 p, 98.3 KB Educar famílies. Les associacions de mares i pares. Característiques, objectius i dificultats / Abelló Planas, Lola
En aquest estudi es planteja una anàlisi històrica del procés de construcció del teixit associatiu de les famílies a partir de les lleis d'educació que s'han anat succeint des del 1970. Els canvis han promogut noves oportunitats, que es van mostrant així com els reptes en la participació en el procés educatiu per part de les famílies. [...]
En este estudio se plantea un análisis histórico del proceso de construcción del tejido asociativo de las familias a partir de las leyes de educación que se han ido sucediendo desde el año 1970. [...]
A historical analysis is made of the process of constructing the associative network of families on the basis of the education laws that have been issued since 1970. The changes have promoted new opportunities that are revealed along with the challenges for the participation of families in the education process. [...]

2010 - 10.5565/rev/educar.95
Educar, Núm. 45 (2010) , p. 81-98  
10.
3 p, 405.3 KB La pizarra digital y sus posibilidades en el mundo educativo / Domenech Villa, Ramón (IES Francisco Salzillo de Alcantarilla)
Nuevos aprendizajes y nuevas mentes, llevan consigo la necesidad de profundizar en la metodología a la hora de innovar y de aplicar las nuevas tecnologías en el aula. La inquietud de un grupo cada vez más numeroso de profesores, junto a las tímidas aproximaciones de las diversas administraciones a la hora de dotar a los centros con nuevas tecnologías, hace necesaria la actualización y el constante reciclaje en cuanto a formación de los directamente implicados. [...]
2006
Didáctica, innovación y multimedia, N. 3 (2006) p. 0-0  

Articles : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
10 p, 1.7 MB Projecte rEvolució : migració i actualització tecnològica i visual de la Intranet de Mango / García Valls, Enrique ; Robles, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'empresa Mango disposa d'una Intranet per als usuaris que no ha patit cap renovació en els últims cinc anys. L'empresa té la necessitat de renovar la seva Intranet tant visualment com tecnològicament. [...]
Mango company has an Intranet for the users that has not suffered any renewal in the last five years. The company needs to renew the visual and technologically appeal of its Intranet. In the current market, all the companies that offer services to users have to be to the technological avant-garde, and Mango can not be an exception. [...]
La empresa Mango dispone de una Intranet para los usuarios que no ha sufrido ninguna renovación en los últimos cinco años. La empresa tiene la necesidad de renovar su Intranet tanto visual como tecnológicamente. [...]

2017-02-13
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
1972x2748, 442.3 KB Montserrat 8ª Renovació de la flama de la llengua : : 20 de febrer de 1977 / Renovació de la Flama de la Llengua Catalana (8a : 1977 : Montserrat, Catalunya)
[Barcelona?] : Grafisa , 1977  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.