Results overview: Found 4 records in 0.03 seconds.
Articles, 4 records found
Articles 4 records found  
1.
23 p, 346.1 KB Repertori i usos lingüístics d’un alumne intern d’origen marroquí d’un centre penitenciari de l’àrea metropolitana de Barcelona / Sans Bertran, Maria Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona)
La investigació que es presenta és l’estudi de cas d’un alumne intern d’origen marroquí d’un centre penitenciari de l’àrea metropolitana de Barcelona en el marc del projecte europeu KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
This paper presents a case study of an internal student of Moroccan origin at a prison located in the metropolitan area of Barcelona within the framework of the European project KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
La investigación que se presenta es el estudio de caso de un alumno interno de origen marroquí de un centro penitenciario del área metropolitana de Barcelona en el marco del proyecto europeo KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
Ce travail c’est une étude de cas dans le cadre du projet européen KA2 Strategic Partnership RiUscire sur un jeune d’origine marocaine interné dans un centre pénitentiaire de la zone métropolitaine de Barcelone. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.744
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 64-86 (Articles)  
2.
17 p, 176.6 KB Translanguaging as a teaching resource in early language learning of English as a an additional language (EAL) / Portolés, Laura (Universitat Jaume I) ; Martí, Otilia (Universitat Jaume I)
Traditionally, language teaching has been grounded on a monolingual bias and the strict separation of languages has been conceived as a requirement to ensure foreign language learning success. However, the flexible use of one's linguistic repertoire, known as translanguaging, has also proven beneficial in EFL settings (vid. [...]
Tradicionalment, l'ensenyament de llengües s'ha basat en un enfocament monolingüe i l'estricta separació de llengües a l'aula s'ha considerat un requisit indefugible per garantir l'èxit d'aquest procés d'aprenentatge. [...]
Tradicionalmente, la enseñanza de lenguas ha estado marcada por un enfoque monolingüe y la estricta separación de lenguas en clase se ha considerado un requisito imprescindible para garantizar el éxito de dicho proceso de aprendizaje. [...]
Traditionnellement, l'enseignement des langues est basée sur une approche monolingue et la séparation stricte des langues en classe a été considérée comme une exigence inévitable pour assurer le succès de ce processus d'apprentissage. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.698
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 1 (february-march 2017) , p. 61-77 (Articles)  
3.
18 p, 128.7 KB Italiano e tedesco in contatto : alcune osservazioni macro- e microsociolinguistiche in Alto Adige / Ciccolone, Simone (Libera Università di Bolzano)
L’Alto Adige rappresenta un campo di studio particolarmente interessante per la linguistica del contatto, sia per la notevole vitalità linguistica e sociolinguistica della comunità alloglotta (che annovera nel suo repertorio un ampio spettro di varietà diatopiche e di registri) sia per la presenza di differenti scenari sociolinguistici al suo interno, con forme di contatto (e conseguenti esiti) anche molto diverse. [...]
El Tirol del Sud representa un camp d’estudi especialment interessant per a la lingüística del contacte de llengües, tant per la notable vitalitat lingüística i sociolingüística de la comunitat al·loglota (que compta en el seu repertori amb un ampli espectre de varietats diatòpiques i de registres) com per la presència dins seu de diferents escenaris sociolingüístics, amb formes de contacte (amb els consegüents resultats) que poden ser molt diferents. [...]
South Tyrol represents an interesting field of research for contact linguistics, both for the remarkable linguistic and sociolinguistic vitality of the German community (which counts a wide range of different dialects and stylistic varieties in its repertoire) and for the presence of different sociolinguistic scenarios in its area, with as much different contact situations and phenomena. [...]

2016
Quaderns d'italià, Núm. 21 (2016) , p. 27-44 (Dossier 1)  
4.
19 p, 686.8 KB Estudio de las creencias de una futura maestra sobre la construcción del repertorio lingüístico a través de narrativas multimodales / Cabré Rocafort, Míriam (Universitat de Barcelona)
La narrativa es una práctica reflexiva que permite (re)pensar y atribuir sentido a las experiencias y comprender la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. El objetivo es analizar las creencias de una maestra en formación inicial sobre la construcción del repertorio lingüístico e indagar sobre su proyección en las futuras prácticas docentes. [...]
Narrative is a reflective practice that allows people to (re)think and to give a sense to their experiences and to understand the complexity of language teaching and learning processes. The aim is to analyse beliefs of a teacher in training about the construction of the linguistic repertoire and to look into its projection in their future teaching. [...]
La narrativa és una pràctica reflexiva que permet (re)pensar i atribuir sentit a les experiències i comprendre la complexitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge de llengües. L’objectiu és analitzar les creences d’una mestra en formació inicial sobre la construcció del repertori lingüístic i indagar sobre la seva projecció en les futures pràctiques docents. [...]
La narrativa est une pratique réflexive qui permet (re) de penser et d'attribuer un sens aux expériences et comprendre la complétude des processus d'enseignement et d'apprentissage des langues. L'objectif est d'analyser les créations d'une maquette en formation initiale sur la construction du répertoire linguistique et d'indager sur la projection dans les futures pratiques docentes. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.652
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 3 (august-september 2016) , p. 50-68 (Articles)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.