Results overview: Found 63 records in 0.04 seconds.
Articles, 25 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 35 records found
Learning materials, 1 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Articles 25 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
28 p, 2.4 MB Unas tablas renacentistas de Diego Aguilar en la iglesia de Santa Cristina de Valdesaz (Segovia) / Lorenzo Arribas, Josemi
Con motivo de la restauración del retablo barroco de la iglesia de Valdesaz (2016), se realizó un estudio para su documentación, así como la de las tablas reaprovechadas y de la talla de santa Cristina que contiene. [...]
Amb motiu de la restauració del retaule barroc de l’església de Valdesaz (2016), es va fer un estudi per a la seva documentació, així com per a la de les taules reaprofitades i de la talla de santa Cristina que conté. [...]
On the occasion of the restoration of the Baroque altarpiece of the church of Valdesaz (2016), a study was conducted to document this piece, as well as the reused panel paintings and the wooden carving of Saint Christine also in the church. [...]

2018 - 10.5565/rev/locus.324
Locus amoenus, Vol. 16 (2018) , p. 93-119 (Articles)  
2.
21 p, 412.4 KB Serveis ecosistèmics, valors del paisatge i sostenibilitat cultural en projectes de restauració ecològica / Pueyo-Ros, Josep (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
La restauració ecològica es basa fonamentalment en el marc teòric dels serveis ecosistèmics; però aquest marc presenta importants mancances perquè no considera la dimensió cultural del lloc en els objectius de la restauració. [...]
Ecological restoration is based primarily on the theoretical ecosystem services framework. However, this framework is insufficient as it does take into account the cultural dimension of place in restoration goals. [...]
La restauración ecológica se basa fundamentalmente en el marco teórico de los servicios ecosistémicos; pero este marco presenta importantes carencias al no considerar la dimensión cultural del lugar en los objetivos de la restauración. [...]
La restauration écologique est basée principalement sur le cadre théorique des services écosystémiques, mais ce cadre comporte des lacunes importantes car il ne tient pas compte de la dimension culturelle de l'endroit dans les objectifs de restauration. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.433
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 2 (maig-agost 2018) , p. 291-311 (Articles)  
3.
24 p, 417.6 KB La Restauración : la transformación represiva y autoritaria de la monarquía fernandina. De Manuel Casamada a Luis Lacy / Roca i Vernet, Jordi (Universitat de Barcelona)
Este artículo aborda el estudio de la Restauración como un proceso de transformación de la monarquía, basándose en el incremento de la concentración de poder en manos del rey. La prioridad de la monarquía fernandina fue acabar con la disidencia política, por lo que desplegó una intensa campaña represiva contra los liberales que contó con la colaboración sumisa de la Inquisición, eliminó las tradiciones políticas consuetudinarias para la resolución de conflictos en el ámbito local y silenció las voces discrepantes que apelaban a un régimen monárquico que ofreciera una alternativa entre el liberalismo y la reacción. [...]
Aquest article aborda l'estudi de la Restauració com un procés de transformació de la monarquia, basant-se en l'increment de la concentració de poder en mans del rei. La prioritat de la monarquia fernandina va ser acabar amb la dissidència política, per la qual cosa va desplegar una intensa campanya repressiva contra els liberals que va comptar amb la col·laboració submissa de la Inquisició, va eliminar les tradicions polítiques consuetudinàries per a la resolució de conflictes en l'àmbit local i va silenciar les veus discrepants que apel·laven a un règim monàrquic que oferís una alternativa entre el liberalisme i la reacció. [...]
This paper analyses the Restoration as a process of transformation of the monarchy, based on the increase of the concentration of power in the hands of the king. The priority of Fernandina monarchy was to end political dissent, so it displayed an crackdown against liberals, which had the submissive collaboration of the Inquisition. [...]

2015
Rúbrica contemporánea, Vol. 4 Núm. 8 (2015) , p. 5-28 (Dossier)  
4.
20 p, 589.1 KB La contribució d’Alexandre Planella (ca. 1830-1900) a la història de la restauració i el col·leccionisme catalans del vuit-cents / Quílez i Corella, Francesc (Museu Nacional d’Art de Catalunya)
Al llarg del segle XIX, la ciutat de Barcelona va veure l’aparició d’una gran quantitat de professionals amb un perfil heterodox i polièdric. En aquest sentit, Alexandre Planella i Roura, membre d’una prolífica nissaga d’artistes, esdevingué un dels models més representatius de l’activitat patrimonial vuitcentista. [...]
Throughout the nineteenth century, the city of Barcelona saw the emergence of a large number of multi-faceted and heterodox professionals. In this sense, Alexandre Planella i Roura, member of a prolific lineage of artists, became one of the most representative models of 19th-century estate art collecting. [...]
A lo largo del siglo XIX, la ciudad de Barcelona vio la aparición de una gran cantidad de profesionales con un perfil heterodoxo y poliédrico. En este sentido, Alexandre Planella i Roura, miembro de una prolífica estirpe de artistas, fue uno de los modelos más representativos de la actividad patrimonial ochocentista. [...]

2015 - 10.5565/rev/locus.242
Locus amoenus, Núm. 13 (2015) , p. 107-125 (Articles)  
5.
40 p, 410.1 KB "El Signe de l'esclau" : Valentí Almirall i la reivindicació de la llengua catalana (1879-1902) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
L’article ofereix un recorregut panoràmic sobre la concepció de la llengua del polític i periodista Valentí Almirall, i que exposa al llarg de la seva obra. Aportació sobre els principals textos de la temàtica que és prioritària en el pensament d’Almirall atès que considera l’ús social de la llengua, i la seva normativització, fonamental en els aspectes de caràcter social, atesa la situació de penúria que es viu, amb una marginació absoluta en el terreny oficial mentre al carrer és la llengua d’ús ple. [...]
The article provides a global view of the conception of language that the politician and journalist Valentí Almirall developed and which he explained throughout his work. It comments on the main texts on the subject that were key to Almirall’s philosophy. [...]

2010 - 10.2436/20.1001.01.59
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 21, Núm. (2010) , p. 177-216  
6.
24 p, 133.3 KB L'Univers de la política en la Catalunya de la Restauració : Manresa, 1875-1923 / Rubí i Casals, Maria Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Aquest article pretén tractar una problemàtica escassament analitzada en la historiografia catalana: la lenta transició del liberalisme a la democràcia. Aquest fenomen s’analitza a través d’un estudi de cas, l’univers polític de la ciutat de Manresa, que considerem com el prototipus de ciutat mitjana del teixit urbà de la Catalunya de la Restauració. [...]
The purpose of this article is to deal with a subject that has been scarcely studied in the Catalan historiography: the slow transition from liberal regimes to democracy. This phenomenon is analysed through a case study —the political system of the town of Manresa (Catalonia, Spain), regarded as an archetype of the medium-sized town of the urban industrial fabric of Catalonia during the Bourbon Restoration (1875-1923). [...]

2005
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Vol. 16, Núm. (2005) , p. 237-259  
7.
27 p, 148.1 KB Les bases de dades al servei de la prosopografia. L’univers polític de Manresa durant el Sexenni Democràtic i la Restauració borbònica a través dels electes municipals / Rubí i Casals, Maria Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
2007
Cercles : revista d'història cultural, Núm. 10 (2007), p. 174-200  
8.
17 p, 109.3 KB Escaños, votos e irregularidades : los caprichos de la política en la Cataluña de la Restauración (1875-1923) / Rubí i Casals, Maria Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
El presente artículo trata de analizar las singularidades que revistió la vida política en Cataluña durante el periodo histórico de la Restauración borbónica, y especialmente pone el acento en los ritmos y cronologías de descomposición del turno dinástico. [...]
2007
Hispania nova, Núm. 7 (2007) , p. 1-17  
9.
14 p, 151.2 KB Construir símbolos y hacer mundos. Las dimensiones epistemológica y ontológica de la arquitectura / Capdevila Werning, Remei (Universitat Autònoma de Barcelona)
Normalmente se supone que los edificios son entidades físicas que forman parte del mundo y, en cuanto a tales, se limitan a ser elementos materiales del mismo. Ahora bien, si, como sostiene Nelson Goodman, se considera que los edificios son también símbolos, entonces esta concepción simplificada se enriquece y la arquitectura adquiere una dimensión epistemológica con consecuencias ontológicas cruciales. [...]
It is usually supposed that buildings are physical entities that are part of the world and, as such, they are only some of its material elements. However, if as Nelson Goodman maintains, one considers that buildings are also symbols, then this simplified account is enriched and architecture acquires an epistemological dimension with crucial ontological consequences. [...]

2012 - 10.5565/rev/enrahonar/v49.90
Enrahonar : quaderns de filosofia, Núm. 49 (2012) , p. 107-120  
10.
12 p, 561.7 KB Fish habitat availability simulations using different morphological variables / Boavida, Isabel (Universidade de Lisboa. CEHIDRO, Instituto Superior Técnico) ; Santos, José Maria (Universidade de Lisboa. Centro de Estudos Florestais) ; Pinheiro, António N. (Universidade de Lisboa. CEHIDRO, Instituto Superior Técnico) ; Ferreira, Maria Teresa (Universidade de Lisboa. Centro de Estudos Florestais)
Fish habitat modelling results are strongly influenced by velocity and depth patterns as well as by morphological parameters of the riverbed (i. e. , substrate and refuge cover). Studies regarding the use of substrate in habitat modelling are well represented in the literature, whereas the use of cover in such models is commonly neglected because it is difficult to quantify the refuges or the instream areas where fish can hide from predators. [...]
Los resultados de la modelación de hábitats piscícolas están fuertemente influenciados por la velocidad y los patrones de profundidad, así como por los parámetros morfológicos (i. e. substrato y cobertura de refugio) del lecho del río. [...]

2011
Limnética, Vol. 30, Núm. 2 (2011) , p. 393-404  

Articles : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Books and collections 1 records found  
1.
99 p, 11.2 MB Arte de la restauración : observaciones relativas a la restauración de cuadros / Poleró y Toledo, Vicente, 1824-1911 ; Imprenta a cargo de M. A. Gil (Madrid, Madrid)
Tractat teòric escrit per Vicente Poleró y Toledo (1824-1911) que versa sobre les regles que s’han de seguir en l’art de la restauració de tot tipus de materials i de diverses tècniques, des de la neteja dels llenços, taules, cobres i pedres o la imitació de les tintes, vernís de quadres, etc.
Tratado teórico escrito por Vicente Poleró y Toledo (1824-1911) que versa sobre las reglas que deben seguirse en el arte de la restauración de todo tipo de materiales y de diversas técnicas, desde la limpieza de los lienzos, tablas, cobres y piedras o la imitación de las tintas, barniz de cuadros, etc.
Theoretical treatise written by Vicente Poleró y Toledo (1824-1911) which deals with the rules to follow on the art of restoration in all types of materials and techniques from the cleaning of canvas, tables, metals and stones to the imitation of inks, varnish for paintings, etc.

Madrid : Imprenta a cargo de M. A. Gil, 1853  

Research literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
117 p, 8.3 MB Avaluació de les potencialitats d'ús d'esmenes orgàniques en tecnosòls per a la restauració de talussos d'infraestructures viàries / Peguero i Oliva, Rubèn ; Carabassa, Vicenç, tècnic ; Muñoz Odina, Pere, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Alcañiz, Josep M. (Josep Maria), tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El present treball avalua les possibilitats d’ús (com a esmena orgànica de sòls) del residu generat a la digestió anaeròbica de la fracció orgànica no selectiva dels residus municipals sòlids. [...]
2019
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
2.
351 p, 18.4 MB La Gestión del riesgo aplicada a la gestión de documentos y su impacto en la rendición de cuentas pública / Casadesús de Mingo, Anahí, autor. ; Perpinyà i Morera, Remei, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània.
rendición de cuentas pública La presente investigación se centra en el estudio, teórico y práctico, de la metodología de gestión del riesgo aplicada a la gestión de documentos y cómo esta integración puede afectar en los procesos de rendición de cuentas pública. [...]
The following research focuses in the theoretical and practical study of the risk management methodology applied to records management, and how its integration can affect public accountability. It is based on three different fields of study. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
80 p, 3.4 MB Aplicació SIG per a l'enregistrament de dades de prospeccions arqueològiques en contextos d'Alta Muntanya / Salvador Baiges, Guillem ; Nunes, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El present document exposa el desenvolupament d'una aplicació SIG per a l'entrada de dades en una base de dades arqueològica. Aquest projecte s'emmarca dintre el projecte de final del Màster en Geoinformació, 1ª edició i s'ha desenvolupat en col·laboració amb el Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya (GAAM) del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
El presente documento expone el desarrollo de una aplicación SIG para la introducción de datos en una base de datos arqueológica. El proyecto se enmarca en el Trabajo Final del Master en Geoinformación, 1ª edición, y se ha desarrollado en colaboración con el Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya (GAAM) del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barceolona. [...]
The current paper exposes the development of a SIG application for the introduction of data in an archaeological data base. This project is framed in the final project of the Màster en Geoinformació, 1st edition and it has been developed in collaboration with the Grup d'Arqueologia d'Alta Muntanya (GAAM) in the Deparament de Prehistòria of the Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2018  
4.
52 p, 1.4 MB Preparación de una cocina de restauración colectiva para la certificación ISO 22000 y gestión de la calidad / Acuña Tuesta, Miguel
El presente trabajo busca recoger la información necesaria para generar una guía para empresas del sector de la restauración colectiva que busquen certificarse mediante el estándar de calidad internacional ISO 22000. [...]
This paper seeks to collect the information needed to generate a guide for catering companies that are looking for obtain the certification on the international standard ISO 22000. The following quality management essay is based on academic and professional experience from the author without having any relationship with interested companies. [...]

2016  
5.
57 p, 415.4 KB El web archiving i l'arxivística / Lopera Lopera, Santiago ; Soler Jiménez, Joan (Dir) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
L'arxivament del web és una disciplina que te el seu origen en el camp de la biblioteconomia i les ciències de la informació i és aliena al món arxivístic del nostre país. La primera part del present treball ofereix un breu estat de la qüestió sobre l'arxivament de les pàgines web i, des d'una perspectiva arxivística, intentarà donar resposta a qüestions com en què consisteix l'arxivament de les pàgines web? Per a què serveix? Des de quan es practica? Quines organitzacions el practiquen? Com es captura i emmagatzema el web? En la segona part es proposa una reflexió sobre l'aplicació de l'arxivament web des de la disciplina arxivística. [...]
El archivo de las páginas web es una disciplina que tiene su origen en el campo de la biblioteconomía y de las ciencias de la información y es ajena al mundo archivístico de nuestro país. La primera parte del presente trabajo ofrece un breve estado de la cuestión sobre el archivo de las páginas web y, desde una perspectiva archivística, intentará dar respuestas a preguntas como ¿en qué consiste el archivo de las páginas web? ¿Para qué sirve? ¿Desde cuándo se practica? ¿Qué organizaciones lo llevan a cabo? ¿Cómo se captura y almacena la web? En la segunda parte se propone una reflexión sobre la aplicación del archivo web desde la disciplina archivística. [...]
El archivo de las páginas web es una disciplina que tiene su origen en el campo de la biblioteconomía y de las ciencias de la información y es ajena al mundo archivístico de nuestro país. La primera parte del presente trabajo ofrece un breve estado de la cuestión sobre el archivo de las páginas web y, desde una perspectiva archivística, intentará dar respuestas a preguntas como ¿en qué consiste el archivo de las páginas web? ¿Para qué sirve? ¿Desde cuándo se practica? ¿Qué organizaciones lo llevan a cabo? ¿Cómo se captura y almacena la web? En la segunda parte se propone una reflexión sobre la aplicación del archivo web desde la disciplina archivística. [...]

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents 2014
2 documents
6.
83 p, 1.4 MB La soberanía alimentaria en las mesas del colegio / Soler Novàs, Carles ; Duch Guillot, Gustavo, coord. ; Amigos de la Tierra ; Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Este informe pretende analizar el sector de la restauración colectiva (con especial atención a los comedores escolares) y dar respuestas a preguntas cómo ¿qué comen nuestros hijas e hijos en las escuelas?, ¿por qué la gran mayoría de enformos se quejan de la comida en los hospitales? o ¿qué comen los y las que se ven obligados a usar los servicios de cátering en su empresa? El informe también quiere dar a conocer experiencias positivas (y cómo replicarlas) en aquellos colectivos que se han preocupado por la alimentación de sus hijas e hijos y han querido recuperar el poder de decisión de cómo alimentarles en las escuelas.
2011  
7.
121 p, 3.8 MB Restauració 2.0 : Instagram com a eina de comunicació corporativa per als restaurants / Prieto Avellaneda, Helena ; Morató, Jordi (Morató Bullido), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Instagram s'ha convertit en una eina de comunicació digital essencial per al sector de la restauració. Restaurants, cafeteries i altres marques gastronòmiques han canviat radicalment les seves dinàmiques comunicatives i la manera de relacionar-se i interactuar amb els seus clients gràcies a Instagram. [...]
Instagram se ha convertido en una herramienta de comunicación digital esencial para el sector de la restauración. Restaurantes, cafeterías y otras marcas gastronómicas han cambiado radicalmente sus dinámicas comunicativas y la forma de relacionarse e interactuar con sus clientes gracias a Instagram. [...]
Instagram has become an essential communication tool for digital restoration sector. Restaurants, cafes and other gourmet brands have radically changed their communication dynamics and how they relate and interact with their customers through Instagram. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
8.
28 p, 429.3 KB Echarse a la calle. La revolución natural de Fortunata y la restauración burguesa / Calviño Tur, Natalia ; Amores García, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Este estudio se propone analizar la revolución del pueblo ante la burguesía a finales del siglo XIX en España a partir de la novela de Galdós Fortunata y Jacinta. A través del personaje representativo del pueblo, Fortunata, y sus continuas luchas contra los personajes representantes de la burguesía para ser considerada en pie de igualdad con ellos, el trabajo interpreta el significado de su muerte en la sociedad madrileña del siglo XIX, considerándola como un mero daño colateral en la cadena de producción capitalista desarrollada por la burguesía.
Aquest estudi es proposa analitzar la revolució del poble davant la burgesia a finals del segle XIX a Espanya a partir de la novel·la de Galdós Fortunata y Jacinta. A través del personatge representatiu del poble, Fortunata, i les seves contínues lluites envers els personatges representants de la burgesia per tal de ser considerada en peu d'igualtat amb ells, el treball interpreta el sentit de la seva mort en la societat madrilenya del segle XIX, considerant-la com un mer dany col·lateral dintre de la cadena de producció capitalista desenvolupada per la burgesia.

2016
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
9.
13 p, 1.3 MB Creación de una ontología para el mundo de la restauración / Boix Rodríguez, Roman ; Karatzas, Dimosthenis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las ontologías se definen como especificaciones explícitas de conceptos en un determinado dominio y las relaciones entre éstos, además permiten hacer suposiciones y extraer nuevo conocimiento a partir de lo que se conoce. [...]
Ontologies are defined as explicit specifications of particular domain concepts and relationships between these, they also allow making assumptions and extract new knowledge from what is known. That is why this project aims to develop a first version of an ontology for the culinary field. [...]
Les ontologies es defineixen com a especificacions explicites de conceptes d'un domini concret i les relacions entre aquests, a més permeten fer suposicions i extreure nou coneixement a partir del que es coneix. [...]

2016-06-26
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
143 p, 4.0 MB De Craft Barcelona a Metáfora : un plan de reposicionamiento / Ruiz Velasco, Lídia ; Júdez Fuentes, Samanta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Craft Barcelona és un bar especialitzat en cervesa artesana, pinxos i música en directe ubicat en el cor de Barcelona. És un negocio amb evident potencial, treballa dins del sector de la cervesa artesanal i destaca per la seva oferta d'experiències al client, però els beneficis no corresponen amb les expectatives. [...]
Craft Barcelona es un bar especializado en cerveza artesana, pinchos y música en directo ubicado en el corazón de Barcelona. Es un negocio con evidente potencial, trabaja dentro del sector de la cerveza artesanal y destaca por su oferta experiencial al cliente, sin embargo los beneficios no corresponden con las expectativas. [...]
Craft Barcelona is bar specialized in craft beer, food and live music located in the heart of Barcelona. It's a business with potential, it operates inside the craft beer market and it stands out because of its experiential offer for the client, however the earnings aren't suitable to the expectations. [...]

2016
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  

Research literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 1 records found  
1.
38 p, 1.2 MB Plataforma cerámica para la accesibilidad horizontal / Universitat Autònoma de Barcelona ; Instituto de Biomecánica de Valencia
Desenvolupament d'innovacions en elements vinculats amb l'accessibilitat física, en concret de sistemes de paviments. Es tracta de sistemes de paviments que permetin el desplaçament segur i accessible en el patrimoni arquitectònic, on és habitual que les irregularitats del sòl impedeixin la mobilitat de persones amb discapacitat.
2010  

Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
Sobirania alimentària i menjadors escolars / Moré, Nani ; Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Promoure un nou model en els menjadors escolars.
2015  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.