Results overview: Found 9 records in 0.03 seconds.
Articles, 8 records found
Research literature, 1 records found
Articles 8 records found  
1.
19 p, 2.8 MB Textile wastewater purification using an elaborated biosorbent hybrid material (Luffa-Cylindrica-Zinc Oxide) assisted by alternating current / Othmani, Amina (Monastir University (Tunísia)) ; Kesraoui, Aida (University of Sousse (Tunísia)) ; Boada, Roberto (Universitat Autònoma Barcelona. Departament de Química) ; Seffen, Mongi (University of Sousse (Tunísia)) ; Valiente Malmagro, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
This paper aims to synthesize hybrid materials with high pollutant-uptake capacity and low costbased based on Luffa cylindrica (L. C) and different percentage of Zn in the presence and absence of alternating current (AC). [...]
2019 - 10.3390/w11071326
Water (Switzerland), Vol. 11, Issue 7 (July 2019) , art. 326  
2.
9 p, 1.7 MB Nuevo enfoque sobre el retrato imperial procedente de la necrópolis paleocristiana de Tarragona / Ruiz Rodríguez, Julio César (Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC))
Se presenta un nuevo estudio sobre una cabeza-retrato de emperador, muy fragmentada, que fue encontrada en la necrópolis paleocristiana durante la campaña de excavación de los años veinte del siglo pasado. [...]
Es presenta un nou estudi sobre un cap-retrat d'emperador, molt fragmentat, trobat a la necròpolis paleocristiana durant la campanya d'excavació dels anys vint del segle passat. El sobirà representat havia estat identificat prèviament amb Trajà, però la nova interpretació (arran de la hipòtesi de D. [...]
A new study is presented about an imperial portrait, discovered during an excavation in the Early Christian necropolis in the twenties of last century. It had been identified as a portrait of Trajan, but we accept the new interpretation (by D. [...]

2019
Faventia, Vol. 38 (2016) , p. 107-115 (Notes)  
3.
41 p, 656.6 KB Golf Course Irrigation with Reclaimed Water in the Mediterranean: a Risk Management Matter / Salgot i de Marçay, Miquel (Universitat de Barcelona) ; Priestley, Gerda K. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Folch, Montserrat (Universitat de Barcelona)
Controversy regarding the amount of water consumed or saved as a result of human activity is currently paramount in water-scarce areas. In recent decades, golf—a land and water consuming activity—has been implanted in several areas of the Mediterranean basin, where the scarcity of water resources is well-known. [...]
2012 - 10.3390/w4020389
Water, Vol. 4 (April 2012) , p. 389-429  
4.
23 p, 1.2 MB Prevalence of potentially thermophilic microorganisms in biofilms from greenhouse-enclosed drip irrigation systems / Sánchez Martínez, M. Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Mas Gordi, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Ferrera Ceada, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Garrido Molina, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Gómez-Ramos, Maria del Mar (Universidad de Almería. Departamento de Hidrogeoogía y Química Analítica) ; Rodríguez Fernández Alba, Amadeo (Universidad de Almería. Departamento de Hidrogeoogía y Química Analítica)
Drip irrigation systems using reclaimed water often present clogging events of biological origin. Microbial communities in biofilms from microirrigation systems of an experimental greenhouse in Almería, SE Spain, which used two different qualities of water (treated wastewater and reclaimed water), were analyzed by denaturing gradient gel electrophoresis and subsequent sequencing of amplified 16S rRNA gene bands. [...]
2014 - 10.1007/s00203-014-0957-3
Archives of microbiology, Vol. 196, Num. 3 (Mar 2014) , p. 219-226  
5.
12 p, 373.5 KB Reciclaje y reutilización de material anfórico en caesaraugusta y su entorno / Gascón Lascas, Pilar (Universidad de Zaragoza) ; Íñiguez Berrozpe, Lara (Universidad de Zaragoza) ; Sevilla, Alberto (Universidad de Zaragoza)
Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica, JIA (3as : 5-7 de mayo 2010 : Universitat Autònoma de Barcelona). Sesión 8. El producto cerámico.
Nuestro objetivo es analizar los distintos usos del material anfórico una vez que éste ha cumplido su función principal como recipiente destinado al transporte de distintos tipos de productos alimenticios. [...]
Our aim is to analyze the great amount of amphoras uses, once they have fulfilled their main function as recipient to carry different kind of foodstuffs. The study is located in the Colonia Caesaraugusta and its surroundings, but obviously we will also talk about several cases in the provinces of the west Empire.
El nostre objectiu és analitzar els diferents usos del material anfòric, una vegada que aquest ha complert la seva funció principal com a recipient destinat al transport de diferents tipus de productes alimentaris. [...]

2011
Estrat crític, Vol. 5, Núm. 2 (2011) , p. 232-243  
6.
13 p, 706.7 KB Non-conventional water resources in coastal areas : a review on the use of reclaimed water / Salgot de Marçay, Miquel (Universitat de Barcelona. Laboratori d'Edafologia) ; Tapias, J. C. (Universitat de Barcelona. Laboratori d'Edafologia) ; Tapias, J.C.
In an era of increasing contest for limited water resources a wise joint management of conventional and non-conventional water resources must be considered. Water scarcity aggravates in coastal zones which are often characterised by high population density, intense economic activity and tourism meaning heavy seasonal water demands. [...]
2004 - 10.1344/105.000001433
Geologica acta, Vol. 2, Núm. 2 (2004) , p. 121-133  
7.
18 p, 1002.6 KB Rethinking water management: From centralised to decentralised water supply and sanitation models / Domènech Petrus, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Since the second half of the 19th Century, centralised water and sanitation systems have been expanding all over the world. However, the limitations of this model are becoming increasingly obvious and, in recent times, a renewed interest for decentralised approaches is emerging owing to the capacity of decentralised systems to enhance water security and minimise environmental degradation. [...]
Des de la segona meitat del segle xix, els sistemes centralitzats d'aigua i sanejament s'han anat expandint arreu del món. No obstant això, les limitacions d'aquest model són cada vegada més evidents i per això, en els últims anys, ha començat a créixer un interès renovat pel model descentralitzat de subministrament d'aigua i sanejament, ja que aquests darrers sistemes permeten augmentar la seguretat hídrica i minimitzar la degradació ambiental. [...]
Desde la segunda mitad del siglo xix, los sistemas centralizados de agua y saneamiento se han ido expandiendo por todo el mundo. No obstante, las limitaciones de estos sistemas son cada vez más evidentes y por ello, en los últimos años, ha empezado a crecer un interés por el modelo descentralizado de suministro de agua y saneamiento, puesto que estos últimos sistemas permiten aumentar la seguridad hídrica y minimizar la degradación ambiental. [...]
Depuis la deuxième moitié du xixe siècle, les systèmes décentralisés de distribution et d'assainissement de l'eau se sont répandus dans le monde entier. Cependant, les limites de ce model sont de plus en plus évidentes, c'est pour cela que ces dernières années ont vu grandir un intérêt renouvelé pour le model décentralisé de distribution et d'assainissement de l'eau, puisque ces systèmes permettent d'augmenter la sécurité hydrique et de minimiser la dégradation de l'environnement. [...]

2011
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 57, Núm. 2 (2011) , p. 293-310  
8.
11 p, 78.4 KB Propietat, indústria i turisme : una reflexió sobre l'estat actual de les colònies tèxtils del Baix Berguedà / Vall Casas, Pere
La manca d'estudis sobre l'estat actual de les colònies tèxtils catalanes compromet la seva revaloració pel desconeixement de la nova realitat humana i econòmica. L'anàlisi de l'estructura de la propietat i les dinàmiques industrial i turística d'una mostra emblemàtica qüestiona la pretesa marginalitat de les colònies i aporta arguments per afrontar el seu futur amb confiança. [...]
La falta de estudios sobre el estado actual de las colonias textiles catalanas dificulta su revalorización por el desconocimiento de la nueva realidad humana y económica. El análisis de la estructura de la propiedad y las dinámicas industrial y turística de una muestra emblemática pone en entredicho la pretendida marginalidad de las colonias y aporta argumentos para afrontar su futuro con confianza. [...]
Le manque d'études sur l'état actuel des colonies industrielles textiles en Catalogne fait difficile leur récupération pour le méconnaissance de la nouvelle réalité humaine et éco- nomique. L'étude de la structure de la propriété et les dynamiques industrielle et touristique de quelques colonies représentatives offrit des arguments pour affronter leur futur avec confiance. [...]
There are few studies about current state of catalonian textile colonies. It risks its revalue due to the lack of knowledge about a new human and economic reality. An emblematic sample of colonies has been used to analyze property structure and industrial and touristic dynamics. [...]

2001
Documents d'analisi geografica, N. 38 (2001) , p. 109-119  

Research literature 1 records found  
1.
12 p, 1.3 MB Aplicación multicliente para la creación de portales cautivos y gestión de los datos capturados / Baena Tarriño, Fabián ; Sánchez Albaladejo, Gema, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Dado el uso creciente de tecnologías web mediante portales cautivos para ofrecer y proporcionar acceso a internet gracias a dispositivos físicos preparados para ello, nace la idea de este proyecto. [...]
Given the increasing use of web technologies through captive portals in order to offer and provide access to internet thanks to physical devices prepared for it, the idea for this project was born. It is based on the improvement of the tools used by Please Networks S. [...]
Atès l'ús creixent de tecnologies web mitjançant portals captius per oferir i proporcionar accés a internet gràcies a dispositius físics preparats per a això, neix la idea d'aquest projecte. Es basa en la millora de les eines utilitzades per part de l'empresa Please Networks S. [...]

2017-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.