Results overview: Found 65 records in 0.02 seconds.
Articles, 34 records found
Research literature, 31 records found
Articles 34 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
15 p, 1.9 MB Anàlisi de la xarxa de transport a la Catalunya romana : alguns apunts / De Soto, Pau (Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)) ; Carreras Monfort, César (Universitat Oberta de Catalunya (UOC))
Les xarxes històriques de transport sempre proporcionen les traces fossilitzades de les rutes comercials del passat. El present estudi de la xarxa de transport romà a Catalunya tracta de donar nova llum sobre la infraestructura econòmica d’aquesta regió del NE de la Tarraconense. [...]
Historic transport networks always provide fossilized traces of past commercial routes. The present study of the Roman transport network in Catalonia attempts to shed new light on the economical infrastructure of this region of NE Tarraconense. [...]

2006-2007
Revista d'Arqueologia de Ponent, Núm. 16-17 (2006-2007) , p. 177-191  
2.
27 p, 2.8 MB Agua y espacio urbano : algunas consideraciones teóricas a propósito de la relación entre ciudad y río / Santasusagna Riu, Albert (Universitat de Barcelona) ; Tort i Donada, Joan (Universitat de Barcelona. Departament de Geografia)
En aquest article es proposa una aproximació a l’estudi de la relació entre el medi fluvial (el riu) i l’espai urbà (la ciutat) des d’un punt de vista teòric i conceptual. Es parteix d’una reflexió que permet establir una sèrie de matisos terminològics que es consideren imprescindibles per comprendre la complexitat del sistema urbanofluvial. [...]
This paper proposes an approach to the study of the relationship between the fluvial environment (the river) and the urban space (the city) from a theoretical and conceptual viewpoint. It is based on a reflection that allows a series of terminological nuances considered essential to understand the complexity of the urban-river system. [...]
En este artículo se propone una aproximación al estudio de la relación entre el medio fluvial (el río) y el espacio urbano (la ciudad) desde un punto de vista teórico y conceptual. Se parte de una reflexión que permite realizar una serie de matices terminológicos que se consideran imprescindibles para comprender la complejidad del sistema urbano-fluvial. [...]
Cet article propose une approche de l’étude de la relation entre l’environnement fluvial (le fleuve) et l’espace urbain (la ville) d’un point de vue théorique et conceptuel. Il est basé sur une réflexion qui permet une série de nuances terminologiques considérées comme essentielles pour comprendre la complexité du système urbain-fluvial. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.513
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 2 (maig-agost 2019) , p. 371-397 (Articles)  
3.
3 p, 345.0 KB La geologia que ens envolta : contextualitzem / Leiva Hevia, Silvia (Institut Lliçà d'Amunt)
Per aconseguir que la Geologia resulti més atraient i entenedora per l'alumnat de primer d'ESO, en aquesta seqüència didàctica es realitzen activitats amb diferents orientacions metodològiques: construcció d'una maqueta de modelatge càrstic, sortida de camp a Sant Miquel del Fai per poder treballar “in situ” els coneixements adquirits a l'aula i creació d'un itinerari geològic urbà per la població de Lliçà d'Amunt. [...]
To make Geology more attractive and understandable for ESO students, they carry out activities with different methodological guidelines: construction of a model of the Karst modeling, exit of the field in Sant Miquel del Fai to be able to work "in situ" the knowledge acquired in the classroom and creation of an urban geological itinerary for the population of Lliçà d'Amunt. [...]

2017
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 34 (2017) , p. 9-11 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
4.
13 p, 391.3 KB Lucía Miranda, mito de la cautiva blanca en el Río de la Plata, desde el siglo XVI hasta el siglo XX / Rossi Elgue, Carlos Alfredo (Universidad de Buenos Aires)
La historia de Lucía Miranda, la mujer que la literatura argentina transformaría en el modelo de la cautiva blanca en manos indígenas, aparece por primera vez en Argentina. Historia del Descubrimiento y Conquista del Río de la Plata, escrito hacia 1612 por Ruy Díaz de Guzmán. [...]
La història de Lucía Miranda, la dona que la literatura argentina transformaria en el model de la captiva blanca en mans indígenes, apareix per primera vegada a Argentina. Historia del Descubrimiento y Conquista del Río de la Plata, escrit cap a 1612 per Ruy Díaz de Guzmán. [...]
Lucía Miranda's story, the woman who Argentine literature would transform into the stereotype of the white captive into indigenous hands, appears for the first time in Argentina. Historia del Descubrimiento y Conquista del Río de la Plata, written around 1612 by Ruy Díaz de Guzmán. [...]

2017 - 10.5565/rev/mitologias.486
Mitologías hoy, Vol. 16 (2017) , p. 39-51 (Dossier)  
5.
16 p, 548.6 KB Frederic Riu and Kant’s Critique : Hegel in the mirror world / Pagallo, Giulio F. (Central University of Venezuela)
I will introduce and explain in this article the basic features of the philosophy of my friend and colleague at the School of Philosophy at the Universidad Central de Venezuela Frederic (Federico) Riu i Farré (1925-1985). [...]
2012 - 10.2436/20.3001.02.58
Journal of Catalan Intellectual History, Núm. 4 (2012) , p. 159-174  
6.
33 p, 1.4 MB Potamogeton i Zannichellia a la conca mitjana del riu Llobregat (Catalunya, NE península Ibèrica) / Aymerich, Pere
Presentem informació actualitzada sobre els gèneres Potamogeton i Zannichellia a la conca mitjana del riu Llobregat (c. 1800 km2, alt. 300-1300 m), àrea submediterrània sense masses d’aigua estancada naturals i amb una xarxa fluvial considerablement alterada. [...]
We present updated information about Potamogeton and Zannichellia genera in the middle basin of Llobregat river (c. 1800 km2, alt. 300-1300 m), a submediterranean area with no natural stagnant waterbodies and a very anthropized river network. [...]

2012
Orsis : organismes i sistemes, Vol. 26 (2012) , p. 57-89  
7.
18 p, 519.4 KB Riparian quality and habitat heterogeneity assessment in Cantabrian rivers / Barquín, José (Universidad de Cantabria. Instituto de Hidráulica Ambiental) ; Fernández, Diego (Universidad de Cantabria. Instituto de Hidráulica Ambiental) ; Álvarez-Cabria, Mario (Universidad de Cantabria. Instituto de Hidráulica Ambiental) ; Peñas, Francisco (Universidad de Cantabria. Instituto de Hidráulica Ambiental)
In this study, we attempted to assess riparian quality and river habitat heterogeneity as part of the conservation status assessment of the Habitats Directive (EC, 1992) in the rivers included in the Nature 2000 network of Cantabria, Northern Spain. [...]
En este estudio se intentó evaluar la calidad riparia y la heterogeneidad del h´abitat fluvial como parte de la evaluación del estado de conservación de la Directiva Hábitats (CE, 1992) en los ríos incluidos en la red Natura 2000 de Cantabria, norte de España. [...]

2011
Limnética, Vol. 30, Núm. 2 (2011) , p. 329-346  
8.
11 p, 290.5 KB Ecological factors determining the distribution and assemblages of the aquatic Hemiptera (Gerromorpha & Nepomorpha) in the Segura River basin (Spain) / Carbonell, José Antonio (Universidad de Murcia. Departamento de Ecología e Hidrología) ; Gutiérrez-Cánovas, Cayetano (Universidad de Murcia. Departamento de Ecología e Hidrología) ; Bruno, Daniel (Universidad de Murcia. Departamento de Ecología e Hidrología) ; Abellán, Pedro (Universidad de Murcia. Departamento de Ecología e Hidrología) ; Velasco, Josefa (Universidad de Murcia. Departamento de Ecología e Hidrología) ; Millán, Andrés (Universidad de Murcia. Departamento de Ecología e Hidrología) ; Universidad de Murcia. Departamento de Ecología e Hidrología
Although the Segura River basin is located in one of Europe’s most arid regions, it features a wide variety of aquatic ecosystems, some of which are rare within the European continent. Assemblages of aquatic Hemiptera and their indicator species in the Segura River basin, as well as the key environmental factors that determine their distribution, were evaluated in this study. [...]
La Cuenca del Río Segura (SE España), a pesar de representar una de las áreas más áridas del Mediterráneo occidental, presenta una amplia variedad de ecosistemas acuáticos, algunos de los cuales son raros a nivel europeo. [...]

2011
Limnética, Vol. 30, Núm. 1 (2011) , p. 59-70  
9.
22 p, 2.2 MB La alteridad de la nación. La formación del Territorio del Noroeste del Río Ohio de los Estados Unidos (1787) y de los Territorios Nacionales en Argentina (1884) / Zusman, Perla Brígida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universidad de Buenos Aires. CONICET
El desarrollo de los estudios postcoloniales permitió aplicar la noción de colonia a otros contextos espacio-temporales, como aquellos ámbitos dentro de los estados nacionales (Territorios, colonias agrícolas o reservas indígenas) que se constituyeron en la alteridad de la nación. [...]
El desenvolupament dels estudis postcolonials va permetre aplicar la noció de colònia a uns altres contextos espacials i temporals, com aquells àmbits dins dels Estats Nacionals (Territoris, colònies agrícoles o reserves indígenes) que es van constituir en l’alteritat de la nació. [...]
Le développement des investigations post-coloniales a permis d’appliquer la notion de colonie à d’autres contextes spacio-temporaux tels que ces portions de pays qui, bien qu’incluses dans la superficie des États Nationaux (Territoires, colonies agricoles, réserves indigènes), se sont constitués dans l’altérité de la nation. [...]
The development of postcolonial studies leads the application of the colonial idea to other spatial temporal contexts like those environments inside National States (Territories, agricultural colonies, indian reservations). [...]

2010
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 56, Núm. 3 ( 2010) , p. 503-524  
10.
4 p, 215.5 KB New records of Eunapius fragilis (Leidy, 1851) and Ephydatia fluviatilis (Linnaeus, 1759) (Porifera, Spongillidae) in Ebro River Basin (N Spain) / Oscoz, Javier ; Tomás, Pedro ; Durán, Concha
Esta nota representa una contribución al conocimiento sobre la presencia de algunas especies de esponjas dulceacuícolas (Porifera, Spongillidae) en la cuenca del río Ebro. Se identificaron dos especies (Eunapius fragilis y Ephydatia fluviatilis), las cuales fueron halladas en cuatro ríos. [...]
This note represents a contribution to the knowledge of the presence of some species of freshwater sponges (Porifera, Spongillidae) in the Ebro River Basin. Two species (Eunapius fragilis and Ephydatia fluviatilis) collected in four rivers were identifed. [...]

2009
Limnética, Vol. 28, Núm. 2 ( 2009) , p. 185-188  

Articles : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 31 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
121 p, 9.3 MB Origen i efectes dels drenatges àcids a l'alta muntanya : el cas de la capçalera del riu Freser / Jiménez Moya, Miquel ; Madaula Izquierdo, Eduard ; Molina García, Oscar ; Zarroca Hernández, Mario, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Maneja Zaragoza, Roser, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Garcia i Orellana, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest projecte estudia l’origen dels drenatges àcids a l’alta muntanya pirinenca, concretament a la vall de la Coma de l’Embut, a la capçalera del riu Freser. La detecció d’aquest fenomen en diversos punts del Pirineu, al llarg de les últimes dues dècades, ha generat la necessitat de caracteritzar-lo a causa de l’amenaça que suposa. [...]
2019
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
2.
202 p, 33.4 MB Seguiment d’indicadors socioecològics a la conca de la Tordera : memòria 2017 / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Muñoa, Gorka (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia) ; Observatori de la Tordera
2017 (Observatori de la Tordera)  
3.
195 p, 18.0 MB Seguiment d’indicadors socioecològics a la conca de la Tordera : memòria 2016 / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Muñoa, Gorka (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia) ; Observatori de la Tordera
2016 (Observatori de la Tordera)  
4.
197 p, 14.5 MB Seguiment d’indicadors socioecològics a la conca de la Tordera : memòria 2015 / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Muñoa, Gorka (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia) ; Miralles, Marta (Ajuntament de Sant Celoni) ; Observatori de la Tordera
2015 (Observatori de la Tordera)  
5.
215 p, 8.2 MB Seguiment d’indicadors socioecològics a la conca de la Tordera : memòria 2014 / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Sánchez Mateo, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Miralles, Marta (Ajuntament de Sant Celoni) ; Observatori de la Tordera
2014 (Observatori de la Tordera)  
6.
179 p, 6.7 MB Seguiment d’indicadors socioecològics a la Conca de la Tordera : memòria 2013 / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Sánchez Mateo, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Miralles, Marta (Ajuntament de Sant Celoni) ; Observatori de la Tordera
2013 (Observatori de la Tordera)  
7.
178 p, 4.4 MB Seguiment d’indicadors socioecològics a la conca de la Tordera : memòria 2012 / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Sánchez Mateo, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Miralles, Marta (Ajuntament de Sant Celoni) ; Maneja Zaragoza, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Observatori de la Tordera
2012 (Observatori de la Tordera)  
8.
250 p, 15.3 MB Seguiment d’indicadors socioecològics a la conca de la Tordera : memòria 2010 / Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Maneja Zaragoza, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Miralles, Marta (Ajuntament de Sant Celoni) ; Varga, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Observatori de la Tordera
2010 (Observatori de la Tordera)  
9.
44 p, 5.3 MB Aplicacions de Dades Copernicus per analitzar canvis en les cobertes del sòl / Rifà Badia, Pere ; Marchán, Juan Fernando ; Fornés, Pol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball estudia dos casos d'ús de dades Copernicus per a fer una anàlisi dels canvis de les cobertes del sòl amb diverses metodologies d'anàlisi, en el cas del control de la mineria i el de l'evolució de les inundacions. [...]
Este trabajo estudia dos casos de uso de datos Copernicus para el análisis de los cambios de cubiertas del suelo en distintas metodologías de análisis, el caso de la minería i en la evolución de las inundaciones. [...]
In this paper, two examples of applications from the Copernicus Program will be shown for the analysis of soil cover changes in different analysis methodologies; the case of mining and the evolution of floods. [...]

2018  
10.
351 p, 10.0 MB La Historia ambiental de un río no se cuenta solamente por sus aguas : estudio de caso de la Cuenca Rio Branco y Colorado – Rondônia/Brasil / Caramello, Nubia Deborah Araújo, autor ; Saurí i Pujol, David, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Esta investigación consistió en abordar diferentes técnicas y ciencias multidisciplinares para revelar en los cambios del paisaje de la Cuenca Río Branco y Colorado o protagonismo de sus ríos. La historia ambiental, la geografía y sus ramas, instrumentalizaran la mirada que parte de la necesidad de integrar tiempo, espacios, recursos naturales y actores hidrográficos para explorar otras posibilidades de escuchar la historia de un río. [...]
Esta pesquisa teve como objetivo abordar diferentes técnicas e ciência multidisciplinar para revelar na transformação da paisagem da bacia Hidrográfica do Rio Branco e Colorado (BHIRC) o protagonismo de seus rios. [...]
This research consisted on revealing the main role of the rivers of the Rio Branco and Colorado Hydrographic basin (BHIRC, in Portuguese) on its landscape transformation, by applying diverse techniques and multidisciplinary science. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  

Research literature : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.