Resultats globals: 12 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 6 registres trobats
Documents de recerca, 6 registres trobats
Articles 6 registres trobats  
1.
14 p, 135.6 KB Una apuesta por el cambio en las series de ficción : la realidad virtual como estrategia narrativa al servicio de la inmersión del espectador / Paíno Ambrosio, Adriana (Universidad de Salamanca) ; Rodríguez Fidalgo, M.ª Isabel (Universidad de Salamanca)
Los avances tecnológicos han revolucionado la forma de crear y de consumir productos de entretenimiento, dando lugar a nuevas fórmulas que mezclan los soportes tradicionales con los digitales. Dentro del contexto ficcional, las series ahora exploran fórmulas que permiten a los espectadores participar en la historia, generando nuevas experiencias que terminan convirtiéndolos en cocreadores de dichos contenidos. [...]
Els avenços tecnològics han revolucionat la forma de crear i de consumir productes d'entreteniment i han donat lloc a noves fórmules que barregen els suports tradicionals amb els digitals. Dins el context de ficció, les sèries ara exploren fórmules que permeten als espectadors participar en la història i generar noves experiències que acaben convertint-los en cocreadors d'aquests continguts. [...]
Technological advances have changed the way that people create and consume entertainment products with new formulas that mix traditional and digital media. Television series are exploring forms that allow viewers to participate in the stories and create new experiences that end up converting them into co-creators of the content. [...]

2017 - 10.5565/rev/analisi.3105
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 57 (Desembre 2017) , p. 1-14 (Articles)
2 documents
2.
9 p, 73.6 KB Joves, amor i sèries de televisió : incidència de l'alfabetització audiovisual en la (re)interpretació dels relats amorosos televisius / Aran, Sue (Universitat Ramon Llull) ; Rosa-Àuria Munté (Universitat Ramon Llull) ; Medina Bravo, Pilar (Universitat Pompeu Fabra) ; Rodrigo Alsina, Miquel, 1955- (Universitat Pompeu Fabra)
Les sèries de televisió ofereixen estereotips amb els quals els teleespectadors, especialment els joves, es poden identificar, i que els permeten construir i/o modificar la seva identitat en funció d'aquests models rebuts. [...]
Television series convey stereotyped representations of love relationships which viewers can identify with. Adolescents in particular may view these portrayals as models according to which they may choose to construct and/or change their own identity. [...]

2011
Quaderns del CAC, Núm. 36 (Juny 2011) , p. 115-123  
3.
13 p, 151.1 KB El text audiovisual : anàlisi des d'una perspectiva mediològica / Tous, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació)
El text audiovisual: Anàlisi des d'una perspectiva mediològica és una investigació de cinc sèries dels Estats Units: "El ala oeste de la Casa Blanca" (The west wing, NBC: 1999-2006), "Perdidos" (Lost, ABC: 2004- ), "Mujeres desesperadas" (Desperate housewives, ABC: 2004- ), "House" (House, Fox: 2004- ) i "CSI: Las Vegas" (CSI: Crime Scene Investigation, CBS: 2000- ), pel que fa als contextos productius, les característiques genèriques i les invariants temàtiques. [...]
Analysis of audiovisual texts from a mediological perspective is a study of five American series: "The West Wing", NBC, 1999-2006; "Lost", ABC, 2004 to the present; "Desperate Housewives", ABC, 2004 to the present; "House", Fox, 2004 to the present, and "CSI: Crime Scene Investigation", CBS, 2000 to the present. [...]

2008 - 10.2436/20.3008.01.53
Comunicació (Barcelona), Num. 25 (Desembre 2008) , p. 87-99  
4.
12 p, 165.4 KB La ficción televisiva de TV3 como productora de referentes de identidad cultural catalana : estudio de caso de la sitcom Plats bruts / Martínez García, Luisa del Carmen
L'article present exposa part dels resultats obtinguts en la investigació de tesi doctoral que té com a focus d'interès la creació de ficció, el text audiovisual i el seu consum. Per això, hem portat a terme una revisió en l'evolució de la ficció produïda a TV3 i ens hem decantat per l'estudi de la comèdia de situació Plats bruts. [...]
The present article describes some of the results arrived at in a doctoral dissertation research that focused on the creation of fiction products, audiovisual texts and consumption. We examined the trajectory of fiction produced by TV3 and made the decision to focus our study on the sitcom Plats bruts (Dirty Dishes). [...]

2008 - 10.2436/20.3008.01.51
Comunicació (Barcelona), Num. 25 (Desembre 2008) , p. 63-74  
5.
6 p, 114.6 KB La ficció televisiva de TV3 i la identitat cultural catalana : estudi de cas de la sitcom Plats Bruts / Martínez García, Luisa del Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
La majoria de les recerques que s'han dut a terme sobre l'àmbit televisiu s'han dedicat a fer descripcions parcel·lades del mitjà. D'aquesta manera coneixem les rutines productives, l'estructura empresarial de les cadenes, el disseny de la programació, els resultats d'anàlisis qualitatives i quantitatives dels discursos i, en menor grau, trobem estudis sobre el consum televisiu. [...]
Most research on television has focused on compartmented descriptions of the medium. So we learn about production routines, the channels' business structures, programming design, the results of qualitative and quantitative discourse analyses, and even find a few studies on television consumption. [...]

2008
Quaderns del CAC, Vol. 31-32 (2008) , p. 125-130  
6.
8 p, 237.1 KB Las series televisivas juveniles : tramas y conflictos en una «teen series» / García Muñoz, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Fedele, Maddalena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Se presentan los principales hallazgos de un estudio sobre las «teen series», es decir las series de ficción televisiva protagonizadas por personajes adolescentes y dirigidas expresamente a una audiencia juvenil. [...]
This paper presents the main findings of a research project on teen series, which are television fiction series featuring teenagers and specifically targeted at a young audience. The analysis of the portrayal of young people in television fictional series specifically targeted at a young audience has a meaningful value both for television production and for audience reception. [...]

2011 - 10.3916/C37-2011-03-05
Comunicar, Vol. 19, Núm. 37 ( 2011) , p. 133-140
2 documents

Documents de recerca 6 registres trobats  
1.
80 p, 1.6 MB Els rols de gènere i la representació de les relacions afectivo-amoroses a les teen series. El cas d' Élite i Sex Education (Netflix) / Homs Farell, Xènia ; Carrillo Pérez, Nereida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'actitud cap al sexe i les relacions amoroses és producte de l'experiència i de la immersió cultural i familiar pròpies de cada persona. Tenint en compte aquesta premissa, el present estudi s'interessa per analitzar la influència de les ficcions seriades protagonitzades i dirigides per a adolescents en l'establiment de rols de gènere i actituds estereotipades en les seves relacions personals. [...]
La actitud hacia el sexo y las relaciones amorosas es producto de la experiencia y de la inmersión cultural y familiar propias de cada persona. Teniendo en cuenta esta premisa, el presente estudio se interesa por analizar la influencia de las ficciones seriadas protagonizadas y dirigidas para adolescentes en el establecimiento de roles de género y actitudes estereotipadas en sus relaciones personales. [...]
The attitude towards sexual and amorous relationships is the product of each individual's experience and their cultural and family immersion. Taking this premise into account, the study is interested in analyzing the influence of fictional series starred and targeted to adolescents in establishing gender roles and stereotypical attitudes in their personal relationships. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  
2.
211 p, 1.6 MB Una cultura de masses alternativa? Anàlisi de contingut de la sèrie juvenil Skam / Gallego Díaz, Daniel ; Corominas, Maria, 1961-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
A través d'una anàlisi de contingut de la representació de les malalties mentals i de la relació entre la sexualitat i la religió a la sèrie juvenil noruega Skam, aquest treball qüestiona la vigència de la definició clàssica de les indústries culturals i estudia si pot existir un nou model de cultura de masses: dirigida a un gran públic i, alhora, amb un missatge crític que fomenti una ciutadania reflexiva, oberta i acollidora amb les minories.
A través de un análisis de contenido de la representación de las enfermedades mentales y de la relación entre la sexualidad y la religión en la serie juvenil noruega Skam, este trabajo cuestiona la vigencia de la definición clásica de las industrias culturales y estudia si puede existir un nuevo modelo de cultura de masas: dirigida a un gran público y, al mismo tiempo, con un mensaje crítico que fomente una ciudadanía reflexiva, abierta y acogedora con las minorías.
Through a content analysis of the representation of mental disorders and the relation between sexuality and religion on the norwegian teen series Skam, this paper questions the validity of the classic definition of cultural industries and studies if it can exist a new model of mass culture: addressed to a massive public and, at the same time, with a critical message in order to foment a reflexive, open and friendly with minorities society.

2020
Grau en Periodisme [971]  
3.
108 p, 16.1 MB Virtual Encore : creación de una miniserie de ficción / Prieto Garcia, Martina ; Ramírez Altabàs, Clara ; Escribano Royo, Francisco, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Virtual Encore és un projecte que neix de la necessitat d'expressar a través de la ficció alguns dels problemes que atenyen als joves. Amb la mirada posada en un possible futur on la tecnologia ha traspassat les barreres de la realitat, hem dissenyat un món on la nostra protagonista podrà enfrontarse a si mateixa a través de realitat virtual. [...]
Virtual Encore es un proyecto que nace de la necesidad de expresar a través de la ficción algunos de los problemas que atañen a los jóvenes. Con la mirada puesta en un posible futuro donde la tecnología ha traspasado las barreras de la realidad, hemos diseñado un mundo donde nuestra protagonista podrá enfrentarse a sí misma a través de realidad virtual. [...]
Virtual Encore is a project that arises from the need to express through fiction some of the problems that affect young people. Looking towards a possible future where technology has crossed the barriers of reality, we designed a world where our protagonist will face herself through virtual reality. [...]

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
4.
119 p, 5.2 MB La diversitat sexual a la sèrie de Merlí de TV3 / Puig Aznar, Carla ; Lorite García, Nicolás, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La representació del col·lectiu LGBT a les pantalles de cinema i televisió ha patit una gran evolució al llarg del temps. Avui en dia sembla que cada vegada la diversitat sexual es mostra més obertament. [...]
La representación del colectivo LGBT a las pantallas de cine y televisión ha sufrido una gran evolución a lo largo del tiempo. Hoy en día parece que cada vez la diversidad sexual se muestra más abiertamente. [...]
The representation of the LGTB collective at the tv and cinema screens has suffered a great evolution throught time. Nowadays, sexual diversity seems to be shown more openly. This work is an analysis of the tv serie "Merlí" as an study of a case to evaluate how series today show sexual diversity. [...]

2018
Grau en Periodisme [971]  
5.
779 p, 20.2 MB Límite. Ideación y postproducción de una serie de ciencia ficción fantástica para televisión / Conejo Bueno, Alexandra ; Fernández Céspedes, Rebeca ; Gómez González, Ángel Custodio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest projecte es troben tots els documents necessaris per a la creació d'una sèrie de televisió. "Límite" pertany al subgènere de la ciència ficció fantàstica. Per aquesta raó s'ha dut a terme un estudi sobre el gènere de la ciència ficció i els seus subgèneres així com d'alguns referents que han servit d'inspiració. [...]
En este proyecto se encuentran todos los documentos necesarios para la creación de una serie de televisión. Límite pertenece al subgénero de la ciencia ficción fantástica. Por esta razón se ha llevado a cabo un estudio sobre el género de la ciencia ficción y sus subgéneros así como de algunos referentes que han servido de inspiración. [...]
In this project all the necessary documents for the creation of a television series can be found. "Límite" belongs to the subgenre of science fantasy. For this reason a study has been carried out on the genre of science fiction and its subgenres as well as some references that have served as inspiration. [...]

2017
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
6.
150 p, 3.4 MB The Newsroom i la representació de l'ètica periodística / Alsina Pérez, Anna Maria ; García Altadill, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball de recerca estudia l'ètica periodística i la seva representació a la sèrie de ficció The Newsroom. L'estudi de cas es realitza a partir de l'anàlisi de diversos capítols, en base a unes variables proposades a partir del treball teòric. [...]
El presente trabajo de investigación estudia la ética periodística y su representación en la serie de ficción The Newsroom. El estudio de caso se realiza a partir del análisis de diferentes capítulos, en base a unas variables propuestas a partir del trabajo teórico. [...]
This research studies the journalistic ethics and its representation in fiction TV series The Newsroom. The study of this case is done from the analysis of different episodes, based on some variables proposed from the theoretical work. [...]

2015
Grau en Periodisme [971]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.