Resultados globales: 18 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 3 registros
Libros y colecciones, Encontrados 2 registros
Documentos de investigación, Encontrados 11 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 2 registros
Artículos Encontrados 3 registros  
1.
37 p, 823.7 KB Technological adoption in health care - The role of payment systems / Barros, Pedro Pita (Universidade Nova de Lisboa) ; Martínez Giralt, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
This paper examines the incentive to adopt a new technology resulting from common payment systems, namely mixed cost reimbursement and DRG reimbursement. Adoption is based on a cost-benefit criterion. [...]
2015 - 10.1515/bejeap-2014-0113
B.E. Journal of economic analysis & policy, Núm. 2 (April 2015) , p. 709-745  
2.
12 p, 1.1 MB Teleasistencia publica en España : consideraciones de sus efectos en los servicios sociales y sanitarios / Leal Cavalcante, Maria Tereza (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Aceros, Juan Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Domènech i Argemí, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social)
El artículo analiza un servicio destinado a la asistencia domiciliaria a la gente mayor im¬plementado en España a lo largo de la década de los noventa: la teleasistencia. El objetivo es hacer constar algunos efectos de su oferta pública sobre los servicios sociales y sanitarios, llamando la atención a formuladores de políticas y gestores sobre aspectos clave respecto a la organización de esos servicios en la cartera de prestaciones sociosanitarias. [...]
L'article analitza un servei destinat a l'assistència domiciliària a la gent gran im-plementat a Espanya al llarg de la dècada dels noranta: la teleassistència. L'objectiu és es-mentar alguns efectes de la seva oferta pública sobre els serveis socials i sanitaris, tot cridant l'atenció a formuladors de polítiques i gestors sobre aspectes clau pel que fa a l'organització d'aquests serveis a la cartera de prestacions sociosanitàries. [...]
The article analyzes the home health assistan¬ce for the elderly implemented in Spain during the 1990s: the virtual home health assistance. The aim is to state its impact on the social and health service public offer, underlining key aspects to policy makers and managers about the organization of those services in social and health benefits. [...]

2012
Educación social: revista de intervención socioeducativa, Núm. 51 (2012) , p. 91-102  
3.
25 p, 1.1 MB El Camp de Tarragona : frens, possibilitats i planejament territorial / González, Francesc ; Oliveras, Josep
El Camp de Tarragona mostra una estructura social i econòmica consolidada i força diversificada, producte del procés de desenvolupament experimentat durant les dècades precedents. En l'actualitat, els objectius se centren en mitigar els efectes perniciosos provocats per aquell desenvolupament accelerat, tot reconduint-los a partir de criteris de sostenibilitat, al mateix temps que s'estenen els seus efectes positius a les àrees geogràfiques i els col·lectius socials que fins ara se n'han vist al marge.
El Camp de Tarragona muestra una estructura social y económica consolidada y muy diversificada, producto del proceso de desarrollo experimentado durante las décadas precedentes. En la actualidad, los objetivos se centran en mitigar los efectos perniciosos originados por aqueldesarrollo acelerado y en reconducirlos a partir de criterios de sostenibilidad, al mismo tiempo que sus efectos positivos se extienden a las áreas geográficas y los colectivos sociales que hasta ahora se han visto al margen.
The Camp de Tarragona shows a social and economic structure consolidated and quite diversified, product of the development process showed during the former decades. Nowadays, the objectives focus on mitigating the pernicious effects caused by that accelerated development, reconducting them from sustainability criteria, at the same time that the positive effects are spread to those geographic areas and social groups that have been kept out so far.
Le Camp de Tarragona montre une structure sociale et économique consolidée et très diversifiée, produit du procés de développement expérimenté durant les dernières décennies. Actuellement, les objectifs se centrent à mitiger les effets pernicieux provoqués par ce développement accéléré, en les reconduisant à travers des critères de sustantabilité à la fois que ses effets positifs s'étendent aux aires géographiques et aux collectifs sociaux qui, jusqu'à présent ont été laissés en marge.

2003
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 39 (2003) p. 75-99  

Libros y colecciones Encontrados 2 registros  
1.
209 p, 4.6 MB Descentralització i autonomia política : l'impacte de la ideologia i el finançament territorial en els models sanitaris de Catalunya i Andalusia / Gallego Calderón, Raquel dir. ; Barbieri, Nicolás ; Gispert Brosa, Cristina de ; González, Sheila ; Vilalta, Maite
Per què Catalunya i Andalusia han desplegat models sanitaris diferents? Es tracta de decisions altament condicionades pel model de finançament territorial, o hi ha marge per a la decisió diferencial en base a la ideologia dels partits en el govern? La sanitat és l'àmbit sectorial de major pes pressupostari en mans dels governs autonòmics i és una peça essencial dels seus respectius règims de benestar. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics, 2014 (Institut d'Estudis Autonòmics ; 92)  
2.
23 p, 12.4 MB Reglament dels serveis veterinaris de guerra de Catalunya. / Catalunya. Consell de Sanitat de Guerra.
[Barcelona?] : Generalitat de Catalunya. Conselleria de Defensa. Consell de Sanitat de Guerra, [1937]  

Documentos de investigación Encontrados 11 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
110 p, 1.9 MB Impacte de la gestió clínica en els processos quirúrgics / Craywinckel Martí, Gemma, autor. ; Artigas Raventós, Vicente, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia.
En el context del sistema sanitari a Espanya i a Catalunya, i centrat en l'experiència a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el treball planteja la hipòtesi de que hi ha elements de gestió que es poden explicar i replicar, que poden millorar globalment els indicadors d'activitat, qualitat i eficiència en el procés quirúrgic. [...]
In the context of the health system in Spain and in Catalonia, and focused on the experience at the Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, this work raises the hypothesis that there are management elements that can be explained and replicated, which can improve overall activity, quality and efficiency indicators in the surgical process. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
192 p, 5.3 MB Programación de la admisión de pacientes no críticos en un servicio de urgencias hospitalarias / Bruballa Vilas, Eva, autor. ; Luque, Emilio, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.
L'augment de l'esperança de vida, el creixement progressiu de l'envelliment i un major nombre de malalties cròniques són fets que contribueixen significativament a la creixent demanda d'atenció mèdica d'urgència i, conseqüentment, en moltes ocasions, a la saturació dels Serveis d'Urgències Hospitalàries (SUH). [...]
El aumento de la esperanza de vida, el crecimiento progresivo del envejecimiento y un mayor número de enfermedades crónicas son hechos que contribuyen significativamente a la creciente demanda de atención médica de urgencia y, consecuentemente, en muchas ocasiones, a la saturación de los Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH). [...]
The increase in life expectancy, the progressive growth of aging and a greater number of chronic diseases are factors that contribute significantly to the growing demand for urgent medical care and, consequently, in many cases, to the saturation of the Emergency Departments (ED). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
3.
201 p, 2.1 MB Diseño de servicios públicos desde abajo hacia arriba : el caso de la Salud 2.0 en el ámbito de la atención primaria y su contribución a la formación de pacientes activos / Oliver-Mora, Martí, autor. ; Íñiguez Rueda, Lupicinio, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social.
Ante la creciente orientación de las políticas de salud hacia las necesidades organizativas y financieras de las entidades sanitarias -con los recortes presupuestarios y el proceso de gerencialización como máximos exponentes-, en esta tesis doctoral propongo un modelo para el diseño de servicios públicos basado en las necesidades de la población. [...]
Given the increasing orientation of health policy towards the organizational and financial needs of healthcare institutions -with budget cuts and managerialism as greatest exponents-, in this thesis I propose a model for the design of public services based on the needs of the population. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
193 p, 3.8 MB Implementació del procés d'atenció urgent en l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol : resultats després de cinc anys / Segura Egea, Antònia, autor. ; Carreres Molas, Anna, supervisor acadèmic. ; Feliu Frasnedo, Evaristo, supervisor acadèmic. ; Oller Sales, Benjamín, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia.
Els canvis epidemiològics, de morbi-mortalitat, tecnològics i de les necessitats i expectatives socials impliquen innovacions en la gestió sanitària. Els models actuals de gestió inclouen com a requisit la gestió dels processos (GP). [...]
The epidemiological changes of morbidity and mortality, technological and social needs and expectations involve innovations in healthcare management. Current models include a requirement of process management (PM). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
192 p, 984.8 KB Del liderazgo transformacional al liderazgo prosocial : evidencias obtenidas en la dirección de organizaciones sanitarias catalanas = From leadership transformational to prosocial leadership: evidences obtained in the direction of catalan health organizations / Bedoya Rodríguez, Ana Esther ; Roche Olivar, Robert, dir. ; Cladellas i Pros, Ramón, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Les investigacions en el camp de lideratge, independentment de les diferents escoles, enfocaments o teories, coincideixen en que no hi pot haver una empresa, centre, equip o organització amb èxit, sense un bon lideratge. [...]
Las investigaciones en el campo del liderazgo independientemente de las diferentes escuelas, enfoques o teorías, coinciden en que no puede existir una empresa, centro, equipo u organización exitosa, sin un buen liderazgo. [...]
The research in the field of leadership, regardless of the different schools, approaches or theories, agree that there can not be a company, center, team or organization successful, without good leadership. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
91 p, 1003.7 KB La interpretació i la mediació intercultural als serveis sanitaris per a la població xinesa a Catalunya / Galofré Pujol, Maria ; Guardiola Criach, Susagna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball s'emmarca en el conjunt de la recerca feta a Catalunya en el camp de la Traducció i la Interpretació als Serveis Públics (TISP). Aquesta nova contribució es divideix en dues parts ben definides: el marc teòric i l'estudi de casos pràctics. [...]
Este trabajo se enmarca en el conjunto de investigaciones hechas en Cataluña en el campo de la Traducción y la Interpretación en los Servicios Públicos (TISSPP). Esta nueva contribución se divide en dos partes claramente definidas: el marco teórico y el estudio de casos prácticos. [...]
This paper is part of the research carried out in Catalonia within the field of Public Service Interpreting and Translation (PSIT). This new contribution has two clearly defined parts: a theoretical framework and a part based on case studies. [...]

2015
Traducció i Interpretació [868]  
7.
23 p, 272.1 KB Market and non-market values in cost-(benefit) analysis / Martínez Giralt, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
This note overviews some aspects of the evaluation of costs in the economic evaluation of projects in the health care sector. Some particular implications of aging are also emphasized.
1999  
8.
6 p, 550.4 KB La Continuidad entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios / Aller Hernández, Marta Beatriz ; Vázquez Navarrete, María Luisa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva) ; Vargas Lorenzo, Ingrid, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva)
Introducción: El actual contexto sanitario está caracterizado por rápidos avances tecnológicos y cambios en la organización de los servicios de salud, que hacen que cada vez más pacientes sean atendidos por un número elevado de profesionales y proveedores, lo que supone un reto para la continuidad asistencial. [...]
Introduction: The current healthcare context is characterised by rapid advances in technology and changes in the organization of healthcare services. As a consequence, patients are seen by a high number of health professionals and providers, which challenges the achievement of continuity of care. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
9.
35 p, 646.9 KB Prediction of the economic cost of individual long-term care in the Spanish population / Bolancé, Catalina (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Alemany Leira, Ramon (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Pensions together with savings and investments during active life are key elements of retirement planning. Motivation for personal choices about the standard of living, bequest and the replacement ratio of pension with respect to last salary income must be considered. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2010 (XREAP ; 2010-8)  
10.
39 p, 123.8 KB Health care utilization among immigrants and native-born populations in 11 European countries : results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe / Solé-Auró, Aïda (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Crimmins, Eileen M. (University of Southern California. Andrus Gerontology Center) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Objective: This study examines health care utilization of immigrants relative to the native-born populations aged 50 years and older in eleven European countries. Methods. We analyzed data from the Survey of Health Aging and Retirement in Europe (SHARE) from 2004 for a sample of 27,444 individuals in 11 European countries. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2009 (XREAP ; 2009-10)  

Documentos de investigación : Encontrados 11 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Fondos personales e institucionales Encontrados 2 registros  
1.
1 p, 559.7 KB Documentació diversa sobre el cos mèdic del Gran Teatre del Liceu / Societat del Gran Teatre del Liceu
1943-1946
16 documentos
2.
3 p, 2.3 MB Documentació sobre el cos mèdic del Gran Teatre del Liceu / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1918-1960
48 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.