Results overview: Found 7 records in 0.13 seconds.
Research literature, 7 records found
Research literature 7 records found  
1.
90 p, 1.2 MB Anàlisi i aplicació blockchain d'Ethereum / Garcia Mañosa, Eric ; Sala Cuberta, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Analitzar i comprendre les relacions i diferències entre la tecnologia Blockchain i la plataforma d'Ethereum. Així com la importància dels contractes intel·ligents en l'execució de la lògica d'aplicacions descentralitzades desenvolupades i guardades en la blockchain d'Ethereum.
2019
Graduat o Graduada en Empresa i Tecnologia [948]
2 documents
2.
39 p, 267.9 KB An efficient use of virtualization in grid/cloud environments / Choudhury, Arindam ; Heymann Pignolo, Elisa ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Grid is a hardware and software infrastructure that provides dependable, consistent, pervasive, and inexpensive access to high-end computational resources. Grid enables access to the resources but it does not guarantee any quality of service. [...]
2011
2 documents
3.
38 p, 560.3 KB Scheduling in virtual infrastructure / Valupula, Chalapathi ; Heymann Pignolo, Elisa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
For the execution of the scientific applications, different methods have been proposed to dynamically provide execution environments for such applications that hide the complexity of underlying distributed and heterogeneous infrastructures. [...]
En la ejecución de aplicaciones científicas, existen diversas propuestas cuyo objetivo es proporcionar entornos adecuados de ejecución que oculten la complejidad de las infraestructuras distribuidas y heterogéneas subyacentes a las aplicaciones. [...]
En l'execució d'aplicacions científiques, existeixen diverses propostes amb l'objectiu de proporcionar entorns adequats d'execució que amaguin la complexitat de les infraestructures distribuïdes i heterogènies subjacents a les aplicacions. [...]

2011
2 documents
4.
87 p, 6.2 MB Gestión sostenible de clústers de recursos virtuales / Pagès Montanera, Enric ; Ivars Camañez, Vicente José ; Martrat Sotil, Josep ; Juan Ferrer, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Este proyecto tiene como finalidad ofrecer un servicio de computación en forma de máquina virtual, utilizando los recursos internos de Atos Research & Innovation. Además, se pretende implementar este servicio sobre os excendentes de máquinas del propio departamento. [...]
Aquest projecte té com a finalitat oferir un servei computacional en forma de màquina virtual, utilitzant els recursos interns d'Atos Research & Innovation. A més, es preten implementar aquest servei sobre les màquines excedents d'aquest departament. [...]
This project aims to offer a computational service as a virtual machine, using the Atos Research and Innovation's internal resources. Furthermore, it aims to implement this service upon the surplus machines of this department. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009  
5.
69 p, 912.6 KB Estudio de rendimiento y funcionalidad sobre diferentes soluciones de virtualización / García Calahorro, Alberto ; Prieto Blázquez, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La virtualització és una técnica que té els seus origens a la dècada dels seixanta i que s'ha anat desenvolupant d'una manera desigual fins als nostres dies. Amb ella es pot simular diverses màquines dintre d'un mateix computador. [...]
La virtualización es una técnica que tiene sus orígenes en la década de los sesenta y que se ha ido desarrollando de manera desigual hasta nuestra época. Con ella se puede simular varias máquinas dentro de un mismo computador. [...]
The (PC) virtualization has its origin in the 60's decade and it has been developed in an irregular way until today. With this technique we can emulate some PC inside only one. In this project we will see the state of the art of this technology dude to a study with several VM and over different hardware parameters. [...]

2009  
6.
75 p, 1.1 MB Implementació d'un demostrador wireless : network cording i virtualització d'interfícies sense fils / Hidalgo Gómez, Jordi ; Morell Pérez, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; López Vicario, José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball realitzat en aquest projecte es basa en l'implementació d'un demostrador wireless, i més específicament, en l'estudi de les tècniques network coding i virtualització. Network coding és un nou mètode de transmissió de dades que es basa en la codificació de paquets per incrementar el rendiment fins ara obtingut als mètodes de transmissió convencionals. [...]
El trabajo realizado en este proyecto se basa en la implementación de un demostrador wireless, y más específicamente en el estudio de las ténicas network coding y virtualización. Network coding es un nuevo método de transmisión de datos que se basa en la codificación de paquetes para incrementar el rendimiento hasta ahora obtenido con los métodos de transmisión convencionales. [...]
The work on this project is based on the implementation of a wireless demonstrator, and more specifically in the study of techniques Network coding and virtualization. Network coding is a new method of data transmission based on the coding of packages to improve performance so far obtained with conventional transmission methods. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009  
7.
93 p, 4.3 MB Gestor d'entorns virtuals per a l'execució de tasques d'altes prestacions / Tallada Crespí, Pau ; Senar Rosell, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Amb l'evolució de la tecnologia les capacitats de còmput es van incrementant i problemes irresolubles del passat deixen de ser-ho amb els recursos actuals. La majoria d'aplicacions que s'enfronten a aquests problemes són complexes, ja que per aconseguir taxes elevades de rendiment es fa necessari utilitzar el major nombre de recursos possibles, i això les dota d'una arquitectura inherentment distribuïda. [...]
Con la evolución de la tecnología, las capacidades de cómputo se incrementan y problemas irresolubles del pasado dejan de serlo con los recursos actuales. La mayoría de las aplicaciones que se enfrentan a estos problemas son complejas, ya que para conseguir un elevado rendimiento es necesario utilizar el mayor número posible de recursos, lo que requiere de una arquitectura distribuida. [...]
As the technology evolves the computational power increases. Past goals, which wre deemed too difficult to achieve, now become computationally solvable. Most applications that focus on that problems are complex; they need a lot of resources to attain good performance, and that imposes a distributed architecture. [...]

2009  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.