Resultados globales: 22 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación, Encontrados 18 registros
Artículos Encontrados 4 registros  
1.
10 p, 207.1 KB Serveis d'accessibilitat sensorial a les televisions que emeten en català : situació actual i propostes de futur / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Tor-Carroggio, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental)
En aquest article es presenten els resultats principals del projecte 'Serveis d'accessibilitat sensorial a les televisions catalanes: situació actual, necessitats i propostes de futur', finançat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya. [...]
This paper presents the main results of the project 'Sensory accessibility services in TV stations broadcasting in Catalan: current situation, needs, and proposals for the future', funded by the Catalan Audiovisual Council. [...]

2018
Quaderns del CAC, Vol. XXI, núm. 44 (2018) , p. 71-80  
2.
3 p, 190.9 KB Una experiencia de integración del niño sordo en la escolaridad normal / Martínez, Isabel ; Silvestre, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Experiencia pedagógica desarrollada en el «Liceo Sant Jordi» de Barcelona durante cuatro años sobre la integración de niños sordos en una escuela de oyentes. Esta integración se apoya en personas especializadas, que se interaccionan constantemente con el trabajo y la realidad cotidiana de la clase. [...]
1977
Cuadernos de pedagogía, Núm. 26 (Febrero 1977) , p. 16-17  
3.
34 p, 245.1 KB Sords i comunicació de masses : anàlisi de la llei espanyola de la llengua de signes / Serrat Manén, Jordi (Universitat de Vic. Facultat d’Empresa i Comunicació)
El 24 d’octubre del 2007 va entrar en vigor la Llei 27/2007 per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. [...]
The 24th of October 2007 the new Symbols Language Spanish Law (Law 27/2007) for deaf people started to be applied. This research highlights the relation between deaf people and the media and demonstrates how the Parliament conciliate different sensibilities while it was debating the law.

2009
Ruta : revista universitària de treballs acadèmics, N. 2 (2009) p. 0-0  
4.
5 p, 26.0 KB Funció del mestre en l'aplicació de l'aprenentatge cooperatiu en una aula d'integració amb alumnes sords / Cambra i Vergés, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Laborda Molla, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Amb l'objectiu d'explorar l'efecte de l'aprenentatge cooperatiu, vist com una via alternativa al sistema tradicional d'adquisició de continguts escolars i com una eina facilitadora de la integració dels alumnes sords o amb deficiències auditives, es vol observar com actua en les relacions interpersonals d'aquest tipus d'alumnat. [...]
Con el objetivo de explorar el efecto del aprendizaje cooperativo, visto como una vía alternativa al sistema tradicional de adquisición de contenidos escolares y como una herramienta facilitadora de la integración de los alumnos sordos o con deficiencias auditivas, se quiere observar como actúa en las relaciones interpersonales de este tipo de alumnado. [...]
The aim of the present article is to explore the effect of co-operative learning -considering it as an alternative way to the traditional system of acquiring knowledge at school as well as a means to integrate totally or partially deaf students. [...]

1998 - 10.5565/rev/educar.363
Educar, N. 22-23 (1998) , p. 295-299  

Documentos de investigación Encontrados 18 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
176 p, 3.1 MB Análisis de conversaciones matemáticas con estudiantes sordos en entornos de clase / Nairouz, Yinzú, autor. ; Planas, Núria (Planas i Raig), supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
El trabajo de tesis doctoral Análisis de conversaciones matemáticas con estudiantes sordos en entornos de clase contribuye a la investigación en Didáctica de la Matemática dentro del ámbito del aprendizaje de las matemáticas de personas en situación de diversidad lingüística. [...]
The doctoral thesis Analysis of Mathematical conversations with deaf students in class environments contributes to research in Didactics of Mathematics within the scope of mathematical learning of people with linguistic diversity. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
211 p, 4.1 MB Serveis d'accessibilitat sensorial a les televisions catalanes : situació actual, necessitats i propostes de futur. Informe final / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Tor-Carroggio, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Les persones amb discapacitat o diversitat funcional són una part gens menyspreable de la població (15%) i l'accés a la comunicació és un dret reconegut en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les Nacions Unides, text que fou ratificat el 2007 per l'estat espanyol. [...]
Bellaterra : Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona, 2018  
3.
177 p, 1.6 MB Factores influyentes en la adquisición del lenguaje y de la teoría de la mente en criaturas con implante coclear de 4 a 7 años / Aldrete Jimenez, Karla Ernestina, autor. ; Silvestre, Núria, supervisor acadèmic. ; Cambra, Cristina, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
El presente trabajo tiene dos objetivos valorar el nivel del lenguaje oral en criaturas sordas implantadas de 4 a 7 años e identificar lo principales factores influyentes en su rendimiento de acuerdo a las dimensiones lingüísticas : fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática, así como establecer la relación de éstas con el nivel de la Teoría de la mente de edad. [...]
The current study has two objectives, namely to assest the level of oral language in deaf cochlear implanted children aged 4 to 7 and identify the main influencing factors in their performance according to the linguistic dimensions: phonology, semantics, morfosintaxis and pragmatics, as well as verifying their relation with the ToM level proper to those ages. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
4.
286 p, 2.1 MB Relacions entre el llenguatge i la teoria de la ment en l'alumnat de primària amb implant coclear / Bayés Espinet, Gemma, autor. ; Silvestre, Núria, supervisor acadèmic. ; Soler Vilageliu, Olga, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
En aquesta tesi s'estudia el nivell d'adquisició del llenguatge i de la teoria de la ment (TM) en l'alumnat de primària amb implants coclears (IC). L'objectiu principal és conèixer el seu nivell de llenguatge oral, en cadascuna de les dimensions lingüístiques, el seu nivell de llenguatge escrit i el seu nivell de desenvolupament de la TM i veure com es relacionen entre ells, a més de comprovar quins són els factors que poden influir en els resultats. [...]
This thesis makes a study of the level of Language acquisition and Theory of Mind (ToM) in primary students with cochlear implants (CI). The main objective is to know their level in oral Language, within each of the linguistic dimensions, their level in written language and their level of development regarding ToM, as well as to establish the interrelationship between these and to pinpoint which factors can influence the results. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
310 p, 3.4 MB The Reception of subtitling for the deaf and hard of hearing : viewers' hearing and communication profile & subtitling speed of exposure / Miquel Iriarte, Marta, autor ; Gambier, Yves, 1949- supervisor acadèmic ; Romero-Fresco, Pablo, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Per accedir al contingut audiovisual els espectadors amb sordesa han d'assimilar i integrar la informació que transmeten els subtítols i la imatge. Aquest procés implica una sèrie de complexos mecanismes cognitius i els factors que poden influir en ell són molts i variats. [...]
Para acceder al contenido audiovisual los espectadores con sordera deben asimilar e integrar la información que transmiten los subtítulos y la imagen. Este proceso implica una serie de complejos mecanismos cognitivos y los factores que pueden influir en él son muchos y variados. [...]
Viewers with a hearing loss need to assimilate, process and integrate the information conveyed by the subtitles and the images in order to gain full access to audiovisual content. This process involves a set of complex cognitive mechanisms and the extent of factors that may affect it is large and varied. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
6.
126 p, 1.7 MB Sound effect labelling in subtitling for the deaf and hard-ofhearing : an experimental study on audience reception / Tsaousi, Aikaterini, autor ; Orero, Pilar, supervisor acadèmic ; Soto Sanfiel, Maria Teresa, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
El objetivo de la presente tesis es conseguir un mejor entendimiento de los efectos sonoros en el SPS y de las estrategias que se usan para su representación en la pantalla con una aproximación hacia el espectador. [...]
The present thesis is an attempt towards achieving a better understanding of sound effects in SDH and their appropriate rendering on screen with an addressee-oriented scope. Sound effects have been included in various categorizations in AVT, however, their characteristics and functions in an audiovisual narrative have not been analysed in depth. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
7.
455 p, 5.4 MB ¿Discapacitado? No, ¡Sordo! / Rodríguez-Martín, Dolors ; Díaz, Aurelio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural
En esta tesis se analiza cómo se construye y conceptualiza la identidad Sorda y la Comunidad Sorda, focalizando además en el acceso que tiene a los servicios de salud como colectivo específico. El colectivo de personas sordas signistas puede ser conceptualizado desde dos perspectivas distintas. [...]
This thesis analyses the way that both the Deaf Identity and the Deaf Community are constructed and conceptualized, focusing on their access to health services as a specific group. The group of deaf signers can be conceptualized from two different perspectives. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
743 p, 5.8 MB Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingüe i en la intervenció amb l'infant sord / Sánchez Amat, Jordina ; Roca i Casas, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Quer, Josep, 1965-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
L'objectiu d'aquesta tesi és estudiar el paper de la llengua de signes catalana (LSC) a l'aula d'agrupament de la modalitat educativa bilingüe intermodal, concretament en l'ensenyament/aprenentatge de la llengua escrita a primària, i en el context general català d'assessorament i atenció a l'infant amb sordesa, per proposar estratègies d'intervenció amb l'alumnat sord. [...]
The aim of this thesis is to study the role of Catalan sign language (LSC) in the small sign bilingual education class groups, in particular on teaching/learning written language in primary education, and in the general Catalan context of guidance and care for deaf children, in order to propose intervention strategies with deaf pupils. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
9.
42 p, 1.8 MB L'adaptació de vídeos corporatius per a persones amb discapacitat visual o auditiva / Suljic, Azra ; Galán-Mañas, Anabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball analitza l'estat actual de l'adaptació de vídeos corporatius de pàgines web d'empreses espanyoles i franceses. Per a poder contrastar-ne els resultats, el primer apartat consta de la legislació de cada país sobre la inserció laboral, l'adaptació als mitjans audiovisuals i les normes per a subtitular i audiodescriure. [...]
Este trabajo analiza el estado actual de la adaptación de vídeos corporativos de páginas web de empresas españolas y francesas. Para poder contrastar los resultado de dicho análisis, el primer apartado consta de la legislación de cada país sobre la inserción laboral, la adaptación en los medios audiovisuales y las normas para subtitular y audiodescribir. [...]
This piece of writing analyses the actual state of the adaptation of corporate videos in the web page of Spanish and French enterprises. In order to contrast with the results, the first part of the essay consists of the laws of each country about the work integration, the adaptation in the media and the rules to make subtitles and visual descriptions. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1203]  
10.
36 p, 523.3 KB Estudio de las técnicas de subtitulación para sordos y audiodescripción para ciegos en la televisión / Bernatas Garau, Olivia ; Galán-Mañas, Anabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo consiste en un estudio de los servicios de audiodescripción y subtitulado para sordos en la televisión. El objetivo es documentarse acerca de distintos aspectos de estas herramientas de accesibilidad a la información y analizar, posteriormente, el uso de éstas en dos programas televisivos de la misma índole, en dos canales distintos.
Aquest treball consisteix en un estudi dels serveis d'audiodescripció i subtitulació per a sords a la televisió. L'objectiu és documentar-se sobre els diferents aspectes d'aquestes eines d'accessibilitat a la informació i analitzar, posteriorment, l'ús que se'n fa a dos programes televisius del mateix tipus, a dos canals diferents.
This project consists of studying the services of audio description and subtitling for the deaf in television. The objective is to learn about the different aspects of these accessibility tools and analize, afterwards, their use in two television programmes of the same kind, broadcasted on two different channels.

2015
Traducció i Interpretació [1202]  

Documentos de investigación : Encontrados 18 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.