Results overview: Found 49 records in 0.02 seconds.
Articles, 9 records found
Contributions to meetings and congresses, 3 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 36 records found
Articles 9 records found  
1.
18 p, 145.7 KB Profanity and blasphemy in the subtitling of English into European Spanish / Ávila-Cabrera, José Javier (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura)
The combination of profanity and blasphemy can be said to be one of the most delicate taboo categories to deal with on the screen. It is in the context of audiovisual translation (AVT) where professionals have to make challenging decisions when transferring these elements. [...]
La combinació de la profanitat i la blasfèmia es pot dir que és una de les categories de tabús més delicades per tractar a la pantalla. És en el context de la traducció audiovisual (TAV) on els professionals han de prendre decisions desafiants a l'hora de transferir aquests elements. [...]

2020
Quaderns : revista de traducció, Núm. 27 (2020) , p. 125-141 (Articles)  
2.
10 p, 207.1 KB Serveis d'accessibilitat sensorial a les televisions que emeten en català : situació actual i propostes de futur / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Tor-Carroggio, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental)
En aquest article es presenten els resultats principals del projecte 'Serveis d'accessibilitat sensorial a les televisions catalanes: situació actual, necessitats i propostes de futur', finançat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya. [...]
This paper presents the main results of the project 'Sensory accessibility services in TV stations broadcasting in Catalan: current situation, needs, and proposals for the future', funded by the Catalan Audiovisual Council. [...]
En este artículo se presentan los resultados principales del proyecto 'Servicios de accesibilidad sensorial en las televisiones catalanas: situación actual, necesidades y propuestas de futuro', financiado por el Consejo del Audiovisual de Cataluña. [...]

2018
Quaderns del CAC, Vol. XXI, núm. 44 (2018) , p. 71-80
3 documents
3.
19 p, 178.5 KB Diseño y fiabilidad de un cuestionario sobre la comprensión auditiva/audiovisual / Casañ Núñez, Juan Carlos (Universitat Politècnica de València)
Este trabajo forma parte de una investigación mixta multifase que explora el empleo de preguntas de comprensión audiovisual integradas en el vídeo en forma de subtítulos y sincronizadas con los fragmentos pertinentes para el aprendizaje de lenguas extranjeras. [...]
The study reported in this paper is part of a multiphase mixed-methods investigation that explores the usage of audiovisual comprehension questions embedded within a video sequence in the form of subtitles and synchronized with the relevant fragments, for the purpose of language learning. [...]
Aquest treball forma part d'una investigació mixta multifase que explora la utilització de preguntes de comprensió audiovisual integrades al vídeo en forma de subtítols i sincronitzades amb els fragments pertinents per a l'aprenentatge de llengües estrangeres. [...]
Ce travail fait partie d'une recherche conjointe en plusieurs phases à explorer l'utilisation des questions de compréhension audiovisuelle intégrées dans la vidéo comme des sous-titres et synchronisés avec des fragments pertinents pour l'apprentissage des langues étrangères. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.686
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 3 (august-september 2017) , p. 47-65 (Articles)  
4.
4 p, 77.1 KB Anàlisi de la comprensió per part de l'alumnat sord dels documents televisius subtitulats i criteris de millora / Cambra i Vergés, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia) ; Leal García, Aurora (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia) ; Silvestre, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia)
Aquest article analitza com l'alumnat sord entén els dibuixos animats subtitulats de la televisió de Catalunya. Els resultats indiquen que l'alumnat amb sordesa te dificultats per comprendre els dibuixos animats no sols perquè la velocitat dels subtítols és excessiva, sinó també perquè la subtitulació literal no els permet mirar la imatge i extreure'n una significació del seu contingut. [...]
This article analyses how deaf students understand subtitled cartoon programmes on Catalan television. Results indicate that students with deafness have problems in understanding cartoons, not only because the subtitles are too fast, but because literal subtitling does not allow them to look at the image and extract meaning from its content. [...]

2009
Quaderns del CAC, Núm. 31-32 (Juny 2009) , p. 145-148  
5.
14 p, 751.0 KB Cinematic Multilingualism in China and its Subtitling / Zhang, Xiaochun (Wien Universität)
After several decades of promoting a homogenous language in the People's Republic of China (China), the inclusion of local languages other than Putonghua (standard modern Chinese) in films in recent years has led to a heated debate on language policy in the country. [...]
Després que la República Popular de la Xina hagi promogut diverses vegades una llengua homogènia, la inclusió a films dels darrers anys de llenguatges locals altres que el Putonghua, el xinès estàndard modern, ha obert un debat apassionat sobre la política lingüística del país. [...]

2015
Quaderns : revista de traducció, Núm. 22 (2015) , p. 385-398 (Articles)  
6.
22 p, 954.2 KB Subtitle synchronization across multiple screens and devices / Rodríguez Alsina, Aitor (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya) ; Talavera Velilla, Guillermo (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya) ; Carrabina Bordoll, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics)
Ambient Intelligence is a new paradigm in which environments are sensitive and responsive to the presence of people. This is having an increasing importance in multimedia applications, which frequently rely on sensors to provide useful information to the user. [...]
2012 - 10.3390/s120708710
Sensors, Vol. 12 Núm. 7 (July 2012) , p. 8710-8731  
7.
8 p, 947.7 KB Per una teoria de la subtitulació d'òpera. Presentació de l'adaptació de subtítols de pantalla per a Òpera oberta / Sala-Sanahuja, Joaquim, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
A partir de sis anys d'experiència en la subtitulació multilingüe d'òpera, en el marc del projecte Òpera oberta, liderat pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona i en què va col·laborar la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, es delimiten les característiques essencials de la traducció d'aquest gènere, destinada a la retransmissió en viu per Internet. [...]
After six years of experience in multilingual subtitling of opera, in the framework of Òpera oberta, led by the Gran Teatre del Liceu in Barcelona and with the collaboration of the Faculty of Translation and Interpreting of the Autonomous University of Barcelona, the essential characteristics of this kind of translation, intended to be broadcast live via Internet, are defined. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 103-110  
8.
15 p, 169.6 KB Del registre al gest. Punts crítics en la traducció d'òpera italiana al català i al castellà / Edo i Julià, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona)
El present article posa damunt la taula els defectes principals que es poden observar en la traducció i subtitulació d'òpera italiana al català i al castellà tal com s'ha desenvolupat en aquestes darreres dècades i continua desenvolupant-se avui dia. [...]
This article sets out the main faults that can be found in translating and subtitling Italian operas in Catalan and Spanish, based on how this has evolved in recent decades and continues to evolve nowadays. [...]

2010
Doletiana : revista de traducció, literatura i art, Núm. 3 (2010) , p. 1-15  
9.
20 p, 1.2 MB On the Hong Kong Chinese Subtitling of the Erotic Dialogue in Kaufman's Quills / Chapman, Chen
Després d'efectuar un estudi aprofundit de la versió xinesa subtitulada de la pel·lícula de Kaufman (2001) sobre el marquès de Sade, Quills (distribuïda per Deltamac), es pot afirmar que la subtitulació en xinès de Hong Kong, en particular en els diàlegs eròtics, no és prou orientada al públic en el sentit que la llengua mare de l'audiència de Hong Kong no s'utilitza de manera adequada. [...]
After a detailed study of the Chinese subtitled version of Kaufman's film (2001) on the Marquis de Sade, Quills (distributed by Deltamac), it could be argued that Hong Kong, Chinese subtitling, in particular that of erotic dialogue, is not audience-oriented enough in terms in the sense that the mother tongue of the Hong Kong audience is not being used adequately. [...]

2005
Quaderns : revista de traducció, N. 12 (2005) , p. 205-224  

Contributions to meetings and congresses 3 records found  
1.
1 p, 810.9 KB Training for real-time intralingual subtitling : the LTA project / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Oncins Noguer, Estel·la (Universitat Autònoma de Barcelona)
The rise of technology in Translation Studies demands new approaches at the academic level and offers new possibilities to the professionals working in this field. One of these possibilities is audiovisual translation (AVT) studies. [...]
2019
Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: un reto para las Áreas de Conocimiento. Madrid, 1 : 2019  
2.
87 p, 24.1 MB Subtitling in immersive environments / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Montagud, Mario ; Torres, Enric ; Hughes, Chris
2019
Media for All International Conference. Estocolm, 8th : 2019  
3.
21 p, 34.6 MB Making immersive media environments accessible : the ImAc Project / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group)
The goal of Immersive Accessibility (ImAc), which has been funded by the EU in the frame of the H2020 programme, is to explore how accessibility services can be integrated with immersive media. This presentation will describe the new deployment methods for these accessibility services: Subtitles, Audio Description, Audio Subtitling, Sign Language in immersive environments.
2018
Swiss Conference on Barrier-free Communication. Ginebra, Suïssa, 2a : 2018  

Books and collections 1 records found  
1.
5 p, 138.1 KB Impact of automatic segmentation on the quality, productivity and self-reported post-editing effort of intralingual subtitles / Álvarez Muniain, Aitor (Vicomtech-IK4. Departamento de Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural) ; Balenciaga, Marina (Vicomtech-IK4. Departamento de Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural) ; Pozo Echezarreta, Arantza del (Vicomtech-IK4. Departamento de Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural) ; Arzelus Irazusta, Haritz (Vicomtech-IK4. Departamento de Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Martínez Hinarejos, Carlos D. (Universitat Politècnica de València)
This paper describes the evaluation methodology followed to measure the impact of using a machine learning algorithm to automatically segment intralingual subtitles. The segmentation quality, productivity and self-reported post-editing effort achieved with such approach are shown to improve those obtained by the technique based in counting characters, mainly employed for automatic subtitle segmentation currently. [...]
2016
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), 2016, p. 3049-3053  

Research literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
103 p, 2.5 MB Anàlisi dels referents culturals de la pel·lícula "Ocho apellidos vascos" en la versió subtitulada a l'anglès / Colomé Serrat, Júlia ; Orozco-Jutorán, Mariana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest treball és analitzar la traducció dels referents culturals de la pel·lícula Ocho apellidos vascos en la versió subtitulada a l'anglès. Per fer-ho, s'estudien les tècniques de traducció específiques per a aquest tipus d'expressions i es classifiquen exhaustivament les que apareixen a la pel·lícula segons la tècnica utilitzada. [...]
El objetivo de este trabajo es analizar la traducción de los referentes culturales de la película Ocho apellidos vascos en su versión subtitulada al inglés. Para ello, se estudian las técnicas de traducción específicas para este tipo de expresiones y se clasifican exhaustivamente las que aparecen en la película según la técnica utilizada. [...]
The aim of this research work is to analyse the translation of cultural references from the film Ocho apellidos vascos (Spanish affair) in the English subtitles. In order to do so, we have studied the translation strategies for these expressions and we have classified the cultural references from the film according to the strategy used. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2018-2019
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
2.
134 p, 2.1 MB «Estudio de caso de la traducción de la oralidad ficticia en las campañas de los orcos en Dawn of War I: Winter Assault y Dawn of War II: Retribution» / Paredes Quevedo, Romina ; Arias Badia, Blanca, dir. (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge)
Aquest estudi de cas aborda la traducció de l'oralitat fictícia de l'idiolecte dels orcs en els subtítols en espanyol i francès de les campanyes dels orcs en el videojoc Winter Assault de l'expansió de Dawn of War I i Retribution de l'expansió Dawn of War II de l'univers de Warhammer 40. [...]
Este estudio de caso aborda la traducción de la oralidad ficticia del idiolecto de los orcos en los subtítulos en español y francés de las campañas de los orcos en el videojuego Winter Assault de la expansión de Dawn of War I y Retribution de la expansión Dawn of War II del universo de Warhammer 40. [...]
This case study addresses the translation of fictive orality of the orc idiolect in the Spanish and French subtitling of the orc campaigns in the video game Dawn of War I: Winter Assault and Dawn of War II: Retribution, from Warhammer 40,000 world. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2019
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
3.
184 p, 3.7 MB La música en los subtítulos para personas sordas y con discapacidad auditiva / Larreina Morales, María Eugenia ; Galán-Mañas, Anabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
A pesar de que la música es un elemento esencial del texto cinematográfico, su tratamiento en el SpS no es sistemático. El objetivo final de este trabajo es crear unas pautas que orienten la práctica respecto a esta cuestión. [...]
Tot i que la música és un element essencial del text cinematogràfic, el seu tractament en el SPS no és sistemàtic. L'objectiu final d'aquest treball és crear unes pautes que orientin la pràctica respecte a aquesta qüestió. [...]
Although music plays a key role in films, it is not systematically addressed in SDH. The final aim of this research is to create a set of guidelines to advise the practice regarding this topic. To achieve this goal, the existing bibliography about film music and how it relates to SDH was revised and the way music is addressed in the SDH of a corpus consisting of five films was analysed through multimodal transcription. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, juny 2019
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
4.
148 p, 3.2 MB El fansubbing como puente a una traducción profesional en la serie coreana The Heirs / Espín Meca, Belén ; Casas-Tost, Helena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El fansubbing com a activitat va néixer fa gairebé quaranta anys, juntament amb la proliferació de les sèries d'anime japoneses i el creixent interès dels seguidors per la seva cultura, que desitjaven gaudir d'aquestes produccions. [...]
El fansubbing como actividad nació hace casi cuarenta años, junto con la proliferación de las series de anime japonesas y el creciente interés de los seguidores de su cultura, que deseaban disfrutar de dichas producciones. [...]
Fansubbing was born almost forty years ago. In the beginning, this kind of activity was meant to show and promote both Japanese anime TV series and its main and foreign culture. During this short time and considering the importance of the current Internet era, many fansubbing platforms were born, so that anime TV series fans are able to watch and enjoy its productions. [...]

juny 2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
5.
137 p, 3.5 MB Комментированный перевод на испанский язык фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (Traducción comentada de la película rusa «Ironías del destino o ¡Feliz baño!») / Carbonell Garsaball, Alba ; Navtanovich, Liudmila, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball es realitza un anàlisi teòric i pràctic del procés de traducció del rus al castellà d'una peça de material audiovisual, el clàssic del cinema soviètic Ironías del destino o ¡Feliz baño! (títol original: Ирония судьбы, или С лёгким паром!). [...]
En este trabajo se realiza un análisis teórico y práctico del proceso de traducción del ruso al castellano de una pieza de material audiovisual, el clásico del cine soviético Ironías del destino o ¡Feliz baño! (título original: Ирония судьбы, или С лёгким паром!). [...]
В этой дипломной работе выполняется теоретический и практический анализ процесса перевода аудиовизуального произведения с русского на испанский язык  классики советского кино фильма Ирония судьбы, или С лёгким паром!. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
6.
1.0 MB La traducció d'entrevistes de divulgació científica / Reyes Rodriguez, Eloy ; Barbal Carrillo, Gloria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'investiguen diversos aspectes de la subtitulació per a documentals en general i per a entrevistes en concret. A la primera part es defineixen conceptes teòrics: què són un documental, una entrevista, la subtitulació i les veus superposades. [...]
En este trabajo se investigan diversos aspectos del subtitulado para documentales en general y para entrevistas en concreto. En la primera parte se definen conceptos teóricos: qué son un documental, una entrevista, el subtitulado y las voces superpuestas. [...]
In this work some aspects of the subtitling of documentaries and interviews are researched. In the first part, theoretical concepts will be defined: what is a documentary, an interview, subtitling and voice-over. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
7.
102 p, 2.3 MB Estudio sobre la subtitulación en la serie de videojuegos Syberia : Oralidad ficticia de la lengua youkol y características técnicas de los subtítulos / Pérez Massó, Jaume ; Santamaria Guinot, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest estudi pretén investigar la oralitat fingida a les intervencions dels personatges integrants de la tribu fictícia youkol als videojocs de la sèrie Syberia (és a dir, a Syberia 2 (Miroïds, 2004) i a Syberia 3 (Microïds, 2017)). [...]
Este estudio pretende investigar la oralidad fingida en las intervenciones de los personajes integrantes de la tribu ficticia youkol en los videojuegos de la serie Syberia (es decir, en Syberia 2 (Microïds, 2004) y en Syberia 3 (Microïds, 2017)). [...]
This study aims to investigate the fake orality in the Youkol characters' interventions in the Syberia videogames series (what is to say Syberia 2 (Microïds, 2004) and Syberia 3 (Microïds 2017)). This paper's objectives are the aim to describe the characteristics of the language used by the members of this tribe and to identify the translator's solutions into Spanish and English on morphosyntax and lexical areas in these videogames' subtitles, besides the technical characteristics of these videogames' subtitles. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
8.
158 p, 2.9 MB La subtitulació del gènere documental : els documentals d'esports / Morey Piña, Pilar ; Oncins Noguer, Estel·la, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducció del gènere documental ha rebut molt poca atenció en els estudis centrats en la traducció audiovisual, així que l'objectiu d'aquest treball és presentar algunes de les dificultats que poden aparèixer l'hora de subtitular aquest gènere, però també presentar solucions a les dificultats més freqüents. [...]
La traducción del género documental ha recibido muy poca atención en los estudios centrados en la traducción audiovisual, así que el objetivo de este trabajo es presentar algunas de las dificultades que pueden aparecer la hora de subtitular este género, pero también presentar soluciones a las dificultades más frecuentes. [...]
The translation of the documentary genre has received very little attention in studies focused on audiovisual translation, so the aim of this project is to present some of the difficulties that may appear when subtitling this genre, but also to present solutions to the more frequent difficulties. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
9.
320 p, 1.8 MB Audio subtitling : voicing strategies and their effect on emotional activation / Iturregui-Gallardo, Gonzalo ; Matamala, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
El público ciego o con baja visión tiene un acceso limitado a los materiales audiovisuales convencionales. La imagen debe ser adaptada a un formato de audio capaz de dotar al espectador con la suficiente información para que haya una correcta comprensión y disfrute del contenido. [...]
Blind and partially sighted audiences have limited access to conventional audiovisual materials. Images must be adapted into audio format in order to provide the user with enough information for the correct understanding and enjoyment of the plot. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
10.
35 p, 927.5 KB Análisis de dos sistemas de reconocimiento del habla para su combinación con un editor de subtítulos para programas en directo o sin guion / Esquer Salom, Andrea ; Martín Mor, Adrià ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
És cada cop més comú l'ús de sistemes de reconeixement de la parla per dur a terme diferents tasques, com buscar amb els nostres dispositius o dictar text. En aquest treball es pretén analitzar dos sistemes de reconeixement de la parla per a la seva combinació amb un editor de subtítols per programes en directe o sense guió. [...]
Es cada vez más común el uso de sistemas de reconocimiento del habla para llevar a cabo distintas tareas, como buscar con nuestros dispositivos o dictar texto. En este trabajo se pretende analizar dos sistemas de reconocimiento del habla para su combinación con un editor de subtítulos para programas en directo o sin guion. [...]
It is increasingly common to use speech recognition systems to carry out different tasks, such as searching with our devices or dictating text. In this paper, we intend to analyse two speech recognition systems for their combination with a subtitle editor for live or non-scripted programs. [...]

2019  

Research literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.