Resultats globals: 246 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 214 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 7 registres trobats
Llibres i col·leccions, 4 registres trobats
Documents de recerca, 16 registres trobats
Materials didàctics, 4 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 214 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9 p, 434.1 KB Prácticas de griego antiguo con ΔΙΑΛΟΓΟΣ / Carbonell Martínez, Santiago (IES Cotes Baixes (Alcoi))
Describimos los objetivos, la estructura y contenidos del manual de griego antiguo ΔΙΑΛΟΓΟΣ, al tiempo que explicamos el funcionamiento de algunos materiales y recursos adicionales.
2019
Methodos, Núm. 4 (2019) , p. 85-93  
2.
25 p, 303.5 KB Qualificació en l'ús docent de la pissarra digital interactiva : desenvolupament d'una rúbrica per avaluar mestres / Domínguez García, Santiago (Universitat Rovira i Virgili) ; Palau Martin, Ramon (Universitat Rovira i Virgili)
Aquest treball tracta de respondre la necessitat de poder avaluar les habilitats docents en l'ús de la pissarra digital interactiva (PDI) creant una nova eina: la rúbrica. La PDI és ja una realitat emergent a les aules i per aquest motiu cal avaluar si els mestres que l'empren tenen adquirides prou habilitats per utilitzar-la i per crear els recursos que calguin per treballar-hi. [...]
El presente trabajo trata de responder a la necesidad de poder evaluar las habilidades docentes en el uso de la pizarra digital interactiva (PDI) creando una nueva herramienta: la rúbrica. La PDI es ya una realidad emergente en las aulas y por este motivo resulta importante evaluar si los maestros que la emplean tienen adquiridas suficientes habilidades para utilizarla y para crear los recursos necesarios para trabajar con ella. [...]
This project attempts to address the need to assess teaching skills in the use of interactive whiteboards (IWBs) through the creation of a new tool: a rubric. IWBs are already an emerging reality in the classroom. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.995
Educar, Vol. 56 Núm. 1 (2020) , p. 35-59 (Monográfico)  
3.
19 p, 778.3 KB Evolución de la competencia digital docente del profesorado universitario : incidentes críticos a partir de relatos de vida / Padilla-Hernández, Angelina Lorelí (Universidad de Granada) ; Gámiz-Sánchez, Vanesa María (Universidad de Granada) ; Romero-López, María Asunción (Universidad de Granada)
Ante la necesidad de mejorar la competencia digital docente (CDD) del profesorado universitario, surge el interés por comprender esta competencia como un proceso dinámico y cualitativo. En el presente artículo se comparten resultados de investigación acerca de la evolución de la CDD en la trayectoria profesional de profesores universitarios de España y México. [...]
Arran de la necessitat de millorar els nivells generals de la competència digital docent (CDD) del professorat universitari, neix l'interès per comprendre el caràcter dinàmic i qualitatiu d'aquesta competència. [...]
Due to the need to improve teachers' digital competence in higher education, it is important to understand this competence as a dynamic and qualitative process. In this article, we share research findings about the evolution of teachers' digital competence throughout the professional career of professors from both Spain and Mexico. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1088
Educar, Vol. 56 Núm. 1 (2020) , p. 109-127 (Monográfico)  
4.
15 p, 234.5 KB Disponibilidad tecnológica y uso de tecnologías por parte de docentes de bachillerato desde la perspectiva del estudiante / Mancinas Morales, Massiel (Instituto Tecnológico de Sonora (Mèxic)) ; Cantú Ballesteros, Lorenia (Instituto Tecnológico de Sonora (Mèxic)) ; García López, Ramona Imelda (Instituto Tecnológico de Sonora (Mèxic)) ; Cuevas Salazar, Omar (Instituto Tecnológico de Sonora (Mèxic))
En México, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son requeridas dentro de las normas de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) como medio para diversificar las prácticas educativas docentes. [...]
A Mèxic, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són requerides dins de les normes de la Reforma Integral de l'Educació Mitjana Superior (RIEMS) com una manera de diversificar les pràctiques educatives docents. [...]
In Mexico, the Integral Reform of Higher Secondary Education (RIEMS) requires that information and communication technologies (ICTs) be used as a means to diversify educational practices. Therefore, this study seeks to identify the level of technology availability (infrastructure, connectivity, and technical and pedagogical support for the use of technologies) in upper secondary education institutions. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1006
Educar, Vol. 56 Núm. 1 (2020) , p. 61-75 (Monográfico)  
5.
26 p, 1.4 MB Conocimiento del grado de utilidad percibido por los profesionales de los establecimientos de turismo rural sobre las webs de descuento : el caso del Pirineo catalán / Prat Forga, Josep Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Con la actual crisis económica, y aprovechando el uso masivo de Internet, el proceso de selección de un establecimiento de turismo rural es cada vez más detallado, por lo que los potenciales turistas entran frecuentemente en las webs de descuento para informarse y reservar el alojamiento más adecuado. [...]
With the current economic crisis, and the massive use of Internet, the process of selection of an establishment of rural tourism is increasingly detailed, by what the potential tourists go in frequently in the webs of discount to inform and reserve the most suitable accommodation. [...]

2014 - 10.4422/ager.2014.02
Ager : revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural, Vol. 17 (2014) , p. 9-34  
6.
19 p, 605.4 KB Os desafíos da sociedade da información / Prado, Emili (Universitat Autònoma de Barcelona)
Atopámonos nun momento de tránsito cara á chamada Sociedade da Información. Este termo, que recibe diversas etiquetas segundo os teóricos, refírese a un estadio que se acadará cando tódolos actores da sociedade, tanto os suxeitos coma as organizacións públicas e privadas, teñan a posibilidade de acceder e difundir calquera información dende calquera lugar, de xeito inmediato e co formato que desexen. [...]
We are in a transition towards Information Society. This label, which receives different qualifications depending on the theoreticians, refers to a situation in which all the actors of society, individuals and private and public organizations will have the opportunity to access and spread any information, from any place, by any media, immediately. [...]

2003
Estudios de comunicación, Núm. 2 (2003) , p. 31-50  
7.
15 p, 420.7 KB Desarrollo de recursos educativos multimedia para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en los grupos de alumnos del Colegio La Inmaculada Jesuitas-Perú, a través de la capacitación de los docentes en el manejo de las TIC / Gutiérrez Camarena, Roberto Carlos ; Vilches Aguirre, Maria Elena ; Soto Vargas, Adriana Angélica ; Borbón Martínez, Noelia
The purpose of this article is to capture the results obtained after having made the analysis of the pedagogical quality assessment of multimedia material that was developed from the detection of needs of the La Inmaculada School in Lima, Peru. [...]
Este artículo tiene el propósito de plasmar los resultados obtenidos después de haber hecho el análisis de la evaluación de calidad pedagógica del material multimedia que se elaboró a partir de la detección de necesidades del Colegio La Inmaculada de Lima Perú. [...]

2019
Didáctica, innovación y multimedia, Núm. 37 (Junio 2019) (Bones pràctiques i Recursos)  
8.
16 p, 194.3 KB El paradigma hipermedial en el desarrollo de proyectos educativos basados en entornos de colaboración / Bohl, Victoria (Instituto de Profesorado "Sedes Sapientiae" (Argentina)) ; Sánchez, Rocío (Instituto de Profesorado "Sedes Sapientiae" (Argentina)) ; Ruiz Díaz, Flavia
En un contexto marcado por profundos cambios en las formas de producir, distribuir y construir conocimiento, es interesante para los investigadores bucear sobre las nuevas formas que asume la comunicación digital. [...]
2019
Didáctica, innovación y multimedia, Núm. 37 (Junio 2019) (Bones pràctiques i Recursos)  
9.
14 p, 905.2 KB Proyectos gamificadores del aula a través de las TIC / Corona Martínez, Daniel
El uso de metodologías activas en la didáctica de las ciencias ocupa un lugar fundamental en el estudio de nuevas propuestas metodológicas y de buenas prácticas. Es por ello por lo que el objetivo de este artículo es defender, mediante ejemplos concretos, el uso de la Gamificación como una herramienta clave en la aproximación a los alumnos al Aprendizaje Basado en Proyectos en la Didáctica de la asignatura de Física y Química en el sistema educativo español, para así proponer una alternativa educacional innovadora que promueva el protagonismo y la participación activa del alumnado en el aula. [...]
The use of active methodologies in the teaching of science occupies a fundamental place in the study of new methodological proposals and good practices. The goal of this article is, based in real examples, to defend the use of Gamification as a key tool in the approach to students to Project-Based Learning in the Didactics of the subject of Physics & Chemistry in the Spanish educational system, so that an innovative educational approach can be presented to the students, to make them protagonists in the classroom. [...]

2019
Didáctica, innovación y multimedia, Núm. 37 (Junio 2019) (Col·laboracions)  
10.
9 p, 281.6 KB Modelo basado en el uso de las TIC para la inclusión de estudiantes con capacidades diversas / Bolaño García, Matilde (Universidad del Magdalena (Santa Marta, Colòmbia))
El presente artículo intenta hacer reflexión sobre el diseño de un modelo apoyado en el uso de las TIC para la inclusión de estudiantes con capacidades diversas (CD). Dicho modelo presenta a las instituciones educativas y docentes algunas estrategias para adaptar sus requerimientos en función de elevar la calidad educativa para la inclusión escolar, a través del manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación que ofrezcan a la población con capacidades diversas herramientas pertinentes y alternativas de formación, con mediación para la apropiación de las tecnologías que cubra un grupo de aplicaciones y procesos, tales como el aprendizaje basado en la web, aprendizaje fundado en uso de aplicaciones tecnológicas, aulas virtuales y colaboración digital. [...]
This article tries to reflect on the design of a model supported by the use of ICT for the inclusion of students with diverse abilities (CD). This model presents to educational institutions and teachers some strategies to adapt their requirements in order to raise the quality of education for school inclusion, through the management of Information and Communication Technologies that offer people with diverse skills relevant and alternative tools training, with mediation for the appropriation of technologies that cover a group of applications and processes, such as web-based learning, learning based on the use of technological applications, virtual classrooms and digital collaboration. [...]

2019
Didáctica, innovación y multimedia, Núm. 37 (Junio 2019) (Col·laboracions)  

Articles : 214 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 7 registres trobats  
1.
9 p, 531.7 KB Aportación del Moodle-UAB en la evaluación del estudiante universitario : reflexiones desde la práxis docente / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona)
El Moodle-UAB el curso 2017-18 ha pasado a ser el único entorno elegido por la institución como plataforma informática de uso docente que proporciona un entorno virtual de aprendizaje para dar soporte a los estudios presenciales y vehicular los estudios no presenciales. [...]
2018
Innovagogia: Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa, IV : 2018  
2.
3 p, 24.2 KB Grup d'innovació DIATIC : ensenyament de les ciències a través de les TIC / Grimalt Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Hernández Rodríguez, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Herreras Blanco, Luisa (Catalunya. Departament d'Ensenyament)
La formació continuada del professorat és una característica tant desitjada com necessària pels professionals de l'educació. Existeixen múltiples formes de plantejar-la, tot i que és evident que no totes elles impliquen els mateixos guanys d'aprenentatge. [...]
2015
VI Jornades de l'Ensenyament de la Física i la Química. Barcelona, : 2015  
3.
20 p, 352.4 KB AVT-LP (Audiovisual Translation Learning Platform) : innovación docente al servicio de la formació autónoma en traducción audiovisual / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Carrabina Bordoll, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Mesa Lao, Bartolomé (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Serrano García, Javier, (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software)
En este artículo se presenta el proyecto de mejora de la calidad docente "Multimedia Mining System for AVT" (2008MQD000014), financiado por el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, y desarrollado en la Universitat Autònoma de Barcelona en el bienio 2008-2010. [...]
This article aims to present the project "Multimedia Mining System for AVT" (2008MQD000014), financed by "Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya" and developed at the Universitat Autònoma de Barcelona from 2008 till 2010. [...]

2010
Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. Barcelona, 6es : 2010  
4.
3 p, 17.7 KB Geografia i TIC en anglès / Florit Ballester, Carme (Escola Santa Anna de Premià de Dalt) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 198-200  
5.
10 p, 598.0 KB Metodologías docentes basadas en las TIC y orientadas al autoaprendizaje en asignaturas con un elevado contenido iconográfico en la licenciatura de veterinària de la UAB / López Plana, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Castellà Espuny, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Franch Serracanta, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; López Béjar, Manel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Marco Valle, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
La adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pretende conseguir un nuevo modelo educativo basado en el aprendizaje activo del estudiante. En este sentido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) pueden desempeñar un papel importante en la renovación de la metodología docente, y muy especialmente en asignaturas donde la carga iconográfica es fundamental, tal como ocurre en las Ciencias morfológicas y en algunas materias clínicas. [...]
The adaptation of undergraduate studies to the European Higher Education Area (EHEA) tries to develop a new educational model based on the active-learning role of the student. The aplication on higher education of Information and Communication Technologies may be an important tool for improving the present teaching methods, especially in subjects based on a high iconographical content, such as morphological sciences and some clinician subjects. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
6.
10 p, 154.2 KB L'ús de les carpetes d'aprenentatge virtuals (cavi) en cinc assignatures de cinc departaments a la UAB. Primeres aproximacions d'una innovació docent / Segura Aliaga, Dídac (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. Departament de Psicologia bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; González Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Jiménez Pelayo, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Departament de Ciències de la Computació) ; Oliver del Olmo, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
La comunicació parteix d'un projecte d'innovació docent on es troben involucrats professors de la UAB de diferents àrees de coneixement i interessats per les carpetes virtuals d'aprenentatge (CAVI) a l'educació superior (més conegudes com a e-portfolio de l'estudiant). [...]
This communication results from a teaching innovation project, in which professors from different fields of knowledge in the UAB (Barcelona Autonomous University), share their interest in electronic learning portfolios within Higher Education, also called student's e-portfolio. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
7.
7 p, 56.5 KB Les TIC com a instruments de suport dels docents universitaris en el marc de la implantació dels crèdits ECTS / Marqués Graells, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Bosco, Alejandra (Universidad Autónoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Dorado Perea, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Santiveri Papiol, Noemí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona
En aquest document es presenten els resultats de diversos seminaris que s'han realitzat al llarg del curs 2005-2006 a la Facultat d'Educació amb un doble objectiu: a. - En el marc dels canvis de metodologies docents que comporta la implantació dels crèdits ECTS, identificar les aportacions que poden fer les TIC a les activitats d'ensenyament i aprenentatge que realitzen els professors i estudiants universitaris. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Llibres i col·leccions 4 registres trobats  
1.
7 p, 495.2 KB La UAB i les TIC / Pascual, Ramon (Pascual de Sans) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Física d'Altes Energies) ; Ripoll, A. (Ana) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2018
L'audàcia del coneixement : 50 anys UAB. Bellaterra, 2018, p. 173-179  
2.
10 p, 80.9 KB Millora de la metodologia docent i de l'avaluació de l'aprenentatge en l'assignatura Llatí i Cultura Clàssica / Puigvert i Planagumà, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
L'objectiu del present treball és oferir a la comunitat universitària el resultat de dos anys de recerca en humanitats. Es desenvolupa una web que inclou continguts teòrics, materials audiovisuals, bateries de preguntes d'autocorrecció, etc. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 237-246
4 documents
3.
8 p, 69.0 KB Acció directa per millorar les condicions d'aprenentatge dels estudiants de primer. Curs de gramàtica descriptiva de l'anglès / Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Capdevila i Batet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Cuartero Torres, Néstor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Aquest projecte té com a objectiu principal millorar les condicions d'aprenentatge dels estudiants de dues assignatures troncals de primer curs de la titulació de Filologia Anglesa, Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva I i Llengua Anglesa: Gramàtica Descriptiva II. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 197-204
4 documents
4.
14 p, 89.6 KB La didàctica en un entorn virtual interuniversitari: experimentació d'ECTS basada en TIC / Tejada Fernández, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Jurado de los Santos, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Navío, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Ruiz, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Mas, Òscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Ferrández, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Pío González, Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Jiménez, José Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Fandos Igado, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
En el context actual de desenvolupament tecnològic i de construcció de l'espai europeu d'educació superior emergeixen les necessitats d'adaptació a les noves exigències de treball didàctic d'estratègies propiciades pel mateix sistema de crèdits (ECTS). [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 149-162
3 documents

Documents de recerca 16 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
34 p, 920.0 KB Actividades de Moodle. Guía para el profesorado / Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teoria de l'Educació i Pedagogia Social) ; Carbonero Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Guía pedagógica que detalla las posibilidades de cinco de las actividades que ofrece Moodle: Foro, Glosario, Tarea, Taller y Wiki. nEn ella se describen ejemplos prácticos y consejos. La mayoría de ellos pensados en la educación superior, formación profesional o formación continua.
Barcelona 2020  
2.
17 p, 1.0 MB Tipología de los usuarios de las TIC para el caso de España / Ávila García, Germán ; López-Roldán, Pedro, dir. ; Fachelli, Sandra, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona
En el presente trabajo se analizan aquellos aspectos que definen a los usuarios de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC's). El objetivo es tratar de aproximarnos al fenómeno de la adop-ción tecnológica desde la perspectiva de la estratificación. [...]
In this paper we analyse those aspects that define the users of Information and Communication Technologies (ICTs). The objective is to approach the phenomenon of technology adoption from the per-spective of stratification. [...]

2018  
3.
1 p, 692.1 KB L'ús de les TIC a les aules de primària de Mollet del Vallès / Andrino Tapias, Maria ; Mercader Juan, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball de fi de grau és el resultat d'un treball d'investigació envers l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació que es fa en els centres d'Educació Primària, concretament, en tres escoles de Mollet del Vallès mitjançant un qüestionari online. [...]
2018
Graduat o Graduada en Educació Primària [896]
Graduat o Graduada en Educació Primària [1140]  
4.
12 p, 1.0 MB Creació d'una aplicació per l'aprenentatge en la programació / Acedo Casellas, Pau ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball proposat tracta de la creació d'una aplicació senzilla per a mòbil, per acostar i facilitar l'aprenentatge de la programació o d'altres aspectes relacionats amb la informàtica (història, diferència en els llenguatges de programació, etc) als estudiants de secundària. [...]
The aim of this project is to create a simple mobile application to approach and facilitate the learning of programming or other aspects related to computer science (history, difference of programming languages, etc. [...]
El trabajo propuesto trata de la creación de una aplicación sencilla para móvil, para acercar y facilitar el aprendizaje de la programación o de otros aspectos relacionados con la informática (historia, diferencia en los lenguajes de programación, etc) a los estudiantes de secundaria. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
6 p, 250.0 KB Guia de recomanacions per a la planificació de projectes destinats a incrementar l'empoderament tecnològic de les dones musulmanes migrants / Huerta Bailén, Amparo ; Terrón Blanco, José Luis ; Luna, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Aquest document és fruit del treball qualitatiu realitzat sobre una mostra formada per 25 dones procedents del Nord d'Àfrica i residents a Catalunya. A partir de l'anàlisi de les entrevistes realitzades, s'ha redactat un seguit de recomanacions adreçades a la planificació de projectes destinats a incrementar l'empoderament tecnològic de les dones musulmanes migrants.
2017  
6.
42 p, 204.4 KB La intimitat i la privacitat del treballador en l'era de les TIC / Pujadas Fernàndez, Jordi ; Pérez Francesch, Joan Lluís, 1959-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present treball neix a partir de dues reflexions. La primera d'elles consistia en l'estudi de l'autonomia del treballador, la seva llibertat d'actuació i la seva intimitat en el marc d'una relació laboral, i per tant, sota la organització i direcció empresarial. [...]
2017
Graduat o Graduada en Relacions Laborals [806]  
7.
13 p, 2.1 MB Disseny del sistema de gestió consular de Portugal (eSGC) / Tadeo Romero, Alejandro ; Basart i Muñoz, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'una arquitectura base de construcció d'aplicacions web ASP. NET MVC 5 que implementi el control d'autorització, autenticació i suport multi idioma seguint Domain Driven Design. El resultat del projecte ha de permetre iniciar una aplicació zero utilitzant un framework Responsive Html amb un menú administratiu que resolgui la gestió create, read, update, delete (CRUD) de les entitats que han de permetre configurar el model de control d'autorització.
Create a web Applications with ASP. NET MVC 5 that implements the control authorization, authentication and multilanguage support using Domain Driven Design. The objective of the project is to start an application using a framework Responsive HTML with an aministrative menu which resolves the CRUD management of the entities that have to allow setting the model control of authorization.
Creación de una arquitectura base de construcción de aplicaciones web APS. NET MVC 5 que implementa el control de autorización, autenticación y soporte multi idioma siguiendo Domain Driven Design. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
44 p, 756.2 KB L'ús de Linguee com a font d'informació del traductor / Mateos Sabaté, Anna ; Cid-Leal, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball pretén avaluar el diccionari Linguee, un recurs bastant nou que ha guanyat popularitat entre els traductors professionals en poc temps. Presentaré totes les seves característiques i analitzaré els resultats que proporciona i de quines fonts provenen. [...]
Este trabajo pretende evaluar el diccionario Linguee, un recurso bastante nuevo que ha ganado popularidad entre los traductores profesionales en poco tiempo. Presentaré todas sus características y analizaré los resultados que proporciona y de que fuentes provienen. [...]
The present work aims to evaluate Linguee dictionary, which is a new source that has gained popularity among professional translàtors in a few years. In order to carry out the analysis, I will compare Linguee with other four sources: a bilingual dictionary (Oxford), a specific economic dictionary (Diccionario de economia, finanzas y empresa = Dictionary of economics, finance and business, an encyclopedia (Wikipedia) and VIAF (Virtual International Authority File). [...]

2016
Graduat o Graduada en Traducció i Interpretació [1202]  
9.
14 p, 19.7 MB CursosClic : Realització d'una plataforma web d'aprenentatge electrònic per a Instituts / Martos Robles, Elies ; López Peña, Antonio M., (Antonio Manuel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte sorgeix de l'interès per entendre els canvis que s'estan produint en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en la docència dels centres d'educació de secundària i batxillerat. [...]
This project arises from the interest to understand the changes that are taking place in the use of information and communication technologies (ICT) in teaching at secondary education centers. With the appearance of ICT, distance learning has become a digital tool present in many schools and there has been an evolution from classical education to distance learning (or a combination of both) in many cases. [...]
Este proyecto surge del interés por entender los cambios que se están produciendo en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la docencia de los centros de educación de secundaria y bachillerato. [...]

2016-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 985.4 KB Estudi i implantació d'un sistema ERP en una empresa de productes cosmètics / Segura Martínez, Marc ; Sánchez Castelló, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest article es presentarà un model explicatiu analitzant i definint els conceptes necessaris per a comprendre i implantar un sistema de planificació de recursos empresarials (ERP) en una organització. [...]
This article provides an explanatory model analyzing and defining the concepts needed to understand and implement an enterprise resource planning (ERP) in an organization. This project was developed with the motivation to successfully implement an ERP system in a SME company dedicated to the research, development and commercialization of cosmetic products, to publicize the composition of the ERP systems and gain insight more unified and common to all departments and employees of the company. [...]
En este artículo se presentará un modelo explicativo analizando y definiendo los conceptos necesarios para comprender e implantar un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en una organización. [...]

2016-02-16
Enginyeria Informàtica [958]  

Documents de recerca : 16 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials didàctics 4 registres trobats  
1.
20 p, 2.5 MB Herramientas y recursos digitales para el docente, el estudiante o el empresario basados en las tecnologías de la información y la comunicación / Fuentes Agustí, Marta
En el presente documento se encuentran listadas y clasificadas diversidad de herramientas y recursos digitales basados en las tecnologías de la información y la comunicación idóneos para elaborar informes, cuestionarios, pruebas rápidas, diagramas de flujo, mapas conceptuales, mapas mentales, líneas del tiempo, pictogramas, cómics, presentaciones, animaciones, infografías, podcast, diarios, vídeos, pósters, muros, etc. [...]
2018  
2.
36 p, 9.4 MB Els sons que sentim / Herreras Blanco, Luisa ; Olivella Busoms, Josep
Unitat didàctica sobre el so elaborada en el grup de treball DIATIC.
2015 (DIATIC)  
3.
34 p, 9.7 MB Tot es mou! Unitat didàctica per a l'estudi del moviment / Pérez Tudela, Julio D. ; Espí Oliver, Maria José ; Cabrero Sagristà, Araceli
Unitat didàctica elaborada per docents del grup DIATIC sobre el moviment.
2015 (DIATIC)  
4.
18 p, 928.1 KB Entrant... en matèria! Unitat didàctica de propietats de les substàncies i els enllaços / Pagès Blancafort, Montserrat ; Pujol Bosch, Maria Teresa ; Ribera i Vall, Mª Dolors
Unitat didàctica sobre les propietats dels materials i la seva relació amb l'estructura i els enllaços químics elaborada per docents del grup DIATIC.
2015 (DIATIC)  

Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
1476x984, 392.9 KB TSIUC'14 : Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
La quinzena edició de la Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC), enguany centrada en "Reptes en Big Data a la universitat i la recerca", s'ha celebrat a l'edifici de Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2014
Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 15es : 2014
6 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.