Resultats globals: 93 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 43 registres trobats
Llibres i col·leccions, 13 registres trobats
Documents de recerca, 25 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 10 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 43 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 1.3 MB Llegint un àlbum il·lustrat per expressar el model Terra / Badillo Jiménez, Edelmira Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martínez, Núria
Aquesta experiència es basa en la reflexió sobre les idees que poden emergir del model Terra a partir de la lectura de l’àlbum il·lustrat "En Jan i en Pep fan un forat" amb alumnes de primària. [...]
2018
Guix. Elements d'acció educativa, Núm. 450 (2018) , p. 32-37  
2.
24 p, 411.3 KB Conflicto por la tierra : retorno y restitución de tierras en la finca El Carpintero (Colombia) / Salamanca Ospina, Leonardo (Universidad de Granada) ; Egea Jiménez, Carmen (Universidad de Granada)
La importancia del retorno de población emigrante estriba en que en casi todo proyecto migratorio está presente el regreso. La investigación de dicho fenómeno no es de las más prolíficas, aunque este se convierte especialmente en interesante cuando acontece en un contexto de conflicto y en el marco de procesos de restitución de tierras a personas que previamente han sido desplazadas y que regresan a su lugar de origen o que desean hacerlo. [...]
La importància del retorn de població emigrant rau en el fet que en gairebé tots els projectes migratoris es té present la tornada. La investigació d’aquest fenomen no és de les més prolífiques, encara que aquest esdevé especialment interessant quan té lloc en un context de conflicte i en el marc de processos de restitució de terres a persones que prèviament han estat desplaçades i que tornen al seu lloc d’origen o que desitgen fer-ho. [...]
L'importance du retour de la population émigrante s’appuie sur le fait que la migration de retour est présente dans presque tout projet migratoire. Les recherches dans ce domaine ne sont pas des plus prolifiques, bien que le phénomène devienne particulièrement intéressant lorsqu’il s’inscrit dans un contexte de conflit et dans le cadre d’un processus de restitution des terres aux personnes déplacées au préalable, qui reviennent —ou désirent revenir— à leur lieu d’origine. [...]
The importance of returning for emigrant populations is evidenced by the fact that return is present in almost every migratory project. Although there is a scarcity of research on this topic, it is especially interesting when return occurs in a context of conflict and in the framework of processes to restitute land to people who have previously been displaced and who return—or want to return—to their place of origin. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.455
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 115-138 (Articles)  
3.
16 p, 537.6 KB Giorgio Caproni, una lettera a Tentori e il "cielo dell’anima" / Dolfi, Anna (Università degli Studi di Firenze)
La poesia di Caproni, dopo un secondo tempo (rappresentato dai due libri 'familiari' Il seme del piangere e Congedo del viaggiatore cerimonioso), avvia nel 1975, con Il muro della terra, una terza maniera contrassegnata dall'afasia, da paesaggi vuoti, da interrogativi esistenziali. [...]
La poesia de Caproni, després d'un segon moment (representat pels dos llibres ‘familiars' Il seme del piangere i Congedo del viaggiatore cerimonioso), comença en 1975, amb Il muro della terra, una tercera manera marcada per l'afàsia, per paisatges buits, per interrogants existencials. [...]
La poesía de Caproni, tras un segundo momento (representado por los dos libros ‘familiares' Il seme del piangere y Congedo del viaggiatore cerimonioso), empieza en 1975, con Il muro della terra, una tercera manera marcada por la afasia, por paisajes vacíos, por interrogantes existenciales. [...]

2017
Quaderns d'italià, Núm. 22 (2017) , p. 165-180 (Dossier 1)  
4.
4 p, 76.7 KB Contributos da ciência do sistema terra para a educação científica - construção de materiais e práticas interdisciplinares / Piranha, Joseli Maria (Universidade Estadual Paulista. Departamento de Química e Ciências Ambientais)
O Ensino de Ciência do Sistema Terra constitui o eixo articulador de um programa, que integra ações educacionais e de investigação, tendo por objetivo central o desenvolvimento e aplicação de propostas educacionais que incorporam princípios da complexidade. [...]
2013
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2013) , p. 2806-2809 (Innovacions didàctiques)  
5.
16 p, 3.7 MB Futuros divergentes : ¿Contrainsurgencia o combate de alta intensidad? / Frías Sánchez, Carlos
Las crecientes restricciones presupuestarias, la proliferación de operaciones de estabilización/contrainsurgencia y la aparentemente remota posibilidad de un conflicto de alta intensidad entre Estados modernos obligan progresivamente a los Ejércitos a elegir cuidadosamente los medios de que se dotan. [...]
Les creixents restriccions pressupostàries, la proliferació d'operacions d'estabilització / contrainsurgència i l'aparentment remota possibilitat d'un conflicte d'alta intensitat entre Estats moderns obliguen progressivament als exèrcits a escollir amb cura els mitjans de què es doten. [...]
The growing budgetary restrictions, the rate of recurrence of operations of counter-insurgency/stabilization and the apparently remote possibility of a major inter-state war between advanced competitors force the Armies to carefully choose their assets. [...]

2016
Tiempo devorado, Vol. 3 Núm. 3 (2016) , p. 455-470 (Articles)  
6.
22 p, 370.7 KB Percepciones de estudiantes para maestros de educación primaria sobre los modelos analógicos como recurso didáctico / Jiménez-Tenorio, Natalia (Universidad de Cádiz) ; Aragón Núñez, Lourdes (Universidad de Cádiz) ; Oliva Martínez, José María (Universidad de Cádiz)
En este artículo se investigan las opiniones de 169 alumnos del Grado de Educación Primaria sobre la utilidad de varios modelos analógicos empleados en su formación sobre el fenómeno de las estaciones. [...]
En aquest article s'investiguen les opinions de 169 alumnes del Grau d'Educació Primària sobre la utilitat de diversos models analògics empleats en la seva formació sobre el fenomen de les estacions. [...]
In this paper the opinions of 169 students of the Degree of Primary Education, about the usefulness of various analogic models used in their training in the phenomenon of the seasons, has been investigated. [...]

2016 - 10.5565/rev/ensciencias.1943
Enseñanza de las ciencias, Vol. 34 Núm. 3 (2016) , p. 91-112 (Investigaciones Didácticas)  
7.
22 p, 188.1 KB Niveles de la teleología y la historia en la fenomenología de Husserl / Walton, Roberto J. (Universidad de Buenos Aires)
Husserl analiza la historia humana en una triple perspectiva y, además, se ocupa de la historia natural. En primer lugar, el artículo considera la base de la historia humana, es decir, una protohistoria que se despliega sobre la tierra a través de una protogeneratividad en el ámbito de un mundo familiar. [...]
Husserl analitza la història humana en una triple perspectiva i, a més, s’ocupa de la història natural. En primer lloc, l’article considera la base de la història humana, és a dir, una protohistòria que es desplega sobre la terra a través d’una protogenerativitat en l’àmbit d’un món familiar. [...]
Husserl analyzes human history from three viewpoints and also deals with natural history. This article first considers the ground of human history, that is, a primal history that develops on the earth by means of a primal generativity in the domain of a familiar world. [...]

2016 - 10.5565/rev/enrahonar.869
Enrahonar : quaderns de filosofia, Vol. 57 (2016) , p. 99-120 (Articles)  
8.
27 p, 281.7 KB La formació d’una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella (segles XVI-XIX) / Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957- (Universitat de Barcelona. Departament d’Història Contemporània)
El treball és l’estudi de la formació d’una estructura de la propietat des de l’edat mitjana fins al segle XIX. S’analitza la concentració de la terra en mans d’institucions eclesiàstiques, la utilització de la precària primer i de l’emfiteusi després, que originà una divisió entre domini directe i domini útil, la crisi del segle XIV, l’aparició dels masos, el procés de concentració a través del sistema hereditari i de les vies d’endeutament, el procés de fragmentació provocat pels deutes i l’aparició de la rabassa que va permetre resoldre el problema del bloqueig de la terra. [...]
El trabajo es el estudio de la formación de una estructura de la propiedad de la tierra desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Se analiza la concentración de la tierra en manos de instituciones eclesiásticas, la utilización primero de la carta precaria y después de la enfiteusis, que originó una división entre dominio directo y dominio útil, la crisis del siglo XIV, la aparición del mas, el proceso de concentración de tierras a través del sistema hereditario y de vías de endeudamiento, el proceso de fragmentación provocado por las deudas y la aparición de la rabassa morta que permitió resolver el problema del bloqueo de la tierra. [...]
This paper studies the formation of a land ownership structure from the middle ages until the 19th century. It analyses the concentration of land in the hands of ecclesiastical institutions through the utilization first of the precarium and later of the emphyteuses, which gave rise to a division between direct dominion and useful dominion, the crisis of the 14th century, the appearance of the farmhouse, the process of concentration through the hereditary system and of the indebtedness process, the process of fragmentation caused by debts and the appearance of the rabassa morta that allowed resolving the problem of land blockade. [...]

2015 - 10.5565/rev/manuscrits.63
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 33 (2015) , p. 67-93 (Dossier)  
9.
6 p, 1.5 MB Què podem ensenyar i aprendre sobre la llum? Mapa de progrés per a l'aula / Couso, Digna ; Márquez, Conxita
La celebració de l'Any Internacional de la Llum ha proporcionat a moltes escoles l'oportunitat de fer experiències i activitats pràctiques. Aquest article proposa estructurar les idees clau en tres mapes de progrés. [...]
2016
Guix. Elements d'acció educativa, Núm. 422 (2016) , p. 14-19  
10.
1 p, 68.0 KB Les arrels del present / Tresserras, Joan Manuel, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2015
Ara, Núm. 1531 (19 de febrer de 2015) , p. 29
2 documents

Articles : 43 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
272 p, 108.1 MB Documents notarials de Sant Genís dels Agudells, d'Horta / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 40
Recull d'establiments, censals, àpoques, memorial i certificats de propietats del terme de Sant Martí dels Agudells, entre els quals destaca el terreny on hi ha la taverna de la plaça, relatives a actes contrets per pagesos i obrers de la parròquia amb regidors i el batlle o bé els priors dels convents i monestirs de nostra Senyora del Bonsuccés, de jesuïtes, i el de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.
1639-1806  
2.
2 p, 2.2 MB Escriptura d'establiment de Bernat de Pinosell, prevere, a favor de Pere Garriga i la seva muller Maria, de la parròquia d'Oristà / Garriga, Pere ; Pinosell, Bernat de ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 19
Bernat de Pinosell, prevere, beneficiat del benefici de santa Maria, de l'església de Sant Andreu d'Oristà, estableix a Pere garriga i la seva muller Maria, de la parròquia d'Oristà, unes cases que estan al costat de les rexes de la plata i de la sagristia, en alou franc i lliure de dit altar de Santa Maria pel preu anual de quatre sous de cens a pagar el dia de la Mare de Déu d'agost.
1386  
3.
4 p, 955.8 KB Àpoca de Rafel Alba, apotecari de Girona, arrendatari dels rèdits de Carles de Cruïlles i de Vilademany / Garau, Ramon ; Alba, Rafel ; Terrades, Francesca ; Vilademany-Cruïlles, Carles de ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 18
Àpoca de Rafel Alba, apotecari de Girona, d'haver rebut de Francesca Terrades, pel mas o castell de Vilademany (Aiguaviva) les 10 quarteres de blat de cens anual a Carles de Cruïlles i de Vilademany.
1613  
4.
170 p, 72.8 MB Llavador de las rendas de Vilademany que lo noble don Carlos de Vilademany y Cruylles rebia en las parrochias de Riuderenas, Sils y altres llochs circumuehints, a las quals ha succehit M. Pere Spigol y de Verntallat, domiciliat en Gerona, vuy señor de aquellas / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 12
[16--]

Inclou: "Taula y summari de tots los homens propis y emphyteotas que estan descrits en aquest llavador posats per foleos"  

5.
20 p, 6.7 MB Documents del castell de Vilademany / Espígol i de Vernatallat, Pere, 1595-1623 ; Caxàs, Onofre ; Jeroni, Bartomeu ; Garau, Ramon ; Riurans, Joan ; Masons, Bartomeu ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 11
[Entre 1612 i 1635]

Conté: Stabliment del castell de Vilademany, 1 d'abril de 1634 (UAB ms. 11/1) ; Donació per Joan Joga, pagès de Lloret, i la seva esposa Francesca Joga i Terrades del Mas Terrades a Pere Espígol i de Verntallat, notari de Santa Coloma de Farners, 29 d'octubre de 1612 (UAB ms. 11/2) ; Donació de Pere Espígol i de Verntallat a Joan Jorga en vera i pura comanda, 29 d'octubre de 1612 (UAB ms. 11/3) ; Peces de terra venudes de les pertinences del castell de Vilademany, 1623-1635 (UAB ms. 11/4)

4 documents
6.
80 p, 46.4 MB Capbreu de las rendas de Vilademany / Alemany, Joan, s. XVI ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 10
Capbreu de peces de terra d'algun senyor o entitat eclesiàstica de l'antiga demarcació feudal de Sant Jaume de Vilademany.
1592-1593

Conté dinou escriptures de capbrevació a favor de Carles de Cruïlles i de Vilademany Inclou: "Taula y summari dels emphyteotas que estan contenguts en lo present capbreu posats per foleos"  

7.
404 p, 86.3 MB Guia d[e]la parte de medio dia, año de 1771 P[ar]te 1ª [1771] / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 7
Capbreu del delme de oja [peça de terra] probablement de la ciutat de Múrcia.
1771  
8.
489 p, 159.9 MB Libro de los diezmos de Oja del Granero Mayor de esta Ciudad de Murcia año de 1780 / Serrano, Feliu ; Hernandez Vidal, Salvador ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 6
Capbreu del delme de oja [peça de terra] de la ciutat de Múrcia.
1780-1782  
9.
353 p, 89.4 MB Oja parte del norte / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 5
Capbreu de peces de terra d'algun senyor o entitat eclesiàstica relativa a diverses localitats de Múrcia.
1794  
10.
85 p, 22.1 MB Llibre de notas de las hiziendas de Sans, Puig y Quintana / Biblioteca de Catalunya. Saud. 8º 295
Documentació patrimonial generada per diverses branques i nuclis familiars d'un mateixa casa, el Marquesat de Saudín, com a fruit de les seves relacions socials i familiars i de les tasques relatives a la formació i a l'administració del seu patrimoni. [...]
1557-1687

Documentació notarial diversa de diferents membres de les famílies: censals, capítols matrimonials, concòrdies, canvis, donacions, despeses, àpoques arrendaments, inventaris, lluïcions, censos, vendres, procures, testaments, etc. Al f. [2], índex de matèries: Taula per i de las notas se contenan en est libre  


Llibres i col·leccions : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 25 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
354 p, 11.7 MB Aproximación arqueológica al mantenimiento y la transmisión de normas sociales en grupos cazadores-pescadores-recolectores mediante el análisis de las interrelaciones espaciales : contrastación con el ejemplo etnoarqueológico de Tierra del Fuego / García Piquer, Alberto, autor. ; Estévez Escalera, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria.
En el presente trabajo de tesis doctoral se aborda la problemática sobre el acceso arqueológico a las normas sociales, en particular en el contexto de sociedades cazadoras-pescadoras-recolectoras. La Arqueología tradicional, bebiendo de los postulados histórico-culturales, asumió que este acceso estaría limitado, de entrada, por la inmaterialidad de lo social. [...]
In the present work of this PhD dissertation, the issue of archaeological access to social norms is addressed, particularly in the context of hunter-fisher-gatherer societies. Traditional archeology, hanging from historical-cultural postulates, has assumed that this access would be limited by its immateriality. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
217 p, 12.3 MB Anàlisi química de sediments arqueològics de fogars de jaciments de Terra del Foc (Argentina) / Lozano Ciruela, Joan Miquel, autor. ; Estévez Escalera, Jordi, supervisor acadèmic. ; Grimalt Obrador, Joan, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria.
La hipòtesis principal plantejada en aquesta tesis doctoral és si les análisis de química orgánica ens dónen noves dades, amplíen i corroboren la informació que normalment obtenim durant l'excavació d'un jaciment arqueològic amb l'aplicació de les tècniques d'estudi tradicionals, entenen per aquestes les anàlisis de la industria lítica, de la fauna, de la vegetació, dels sediments amb la micromorfologia de sòls, etc. [...]
The main hipótesis raised in this doctoral thesis is whether the organic chemistry análisis can provide new data, expand and verify the information that we usually obtain during the excavation of an archaeological site with the application of traditional study techniques, like, the análisis of the lithic industry, archaeofauna, the paleovegetation, and the study of sediments with soil micromorphology, etc. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
98 p, 1.3 MB L'accés a la terra a Catalunya. Anàlisi de l'estat de la qüestió a Catalunya i Europa (França, Bèlgica i Alemanya) / Tarrida Aribau, Pol ; Tulla Pujol, Antoni Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les previsions a 10 anys vista estimen que a la Unió Europea es jubilaran 3,4 milions de pagesos, quan a Catalunya el 2009 ja només el 4% tenia menys de 35 anys. En aquest context, l'objectiu del treball ha estat veure quins elements condicionen l'accés a la terra a Catalunya a aquelles persones joves que presenten projectes ecològics i, a partir de l'experiència d'altres països europeus, quines pràctiques poden servir de guia. [...]
Las previsiones a 10 años vista prevén que en la Unión Europea se jubilaran 3,4 millones de campesinos, cuando en Cataluña ya en 2009 solo el 4% tenía menos de 35 años. En este contexto, el objetivo del trabajo ha sido ver qué elementos condicionan el acceso a la tierra en Cataluña a aquellas personas jóvenes que presentan proyectos ecológicos y, a partir de la experiencia de otros países europeos, qué prácticas pueden servir de guía. [...]
The 10-year forecast estimates that 3. 4 million farmers will retire in the European Union, when in Catalonia in 2009 4% were already under 35 years old. In this context, the purpose of this master's thesis has been to find out which elements determine access to land in Catalonia to those young people who have organic projects and, based on the experience of other European countries, what practices can be used as reference. [...]

2018  
4.
34 p, 2.1 MB Alimentar Barcelona. Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat. Pack didàctic per a estudiants universitaris / Such, Xavier ; Espluga Trenc, Josep ; Milán, Ma José ; Muntané i Puig, Joaquim ; Duch, Gustavo ; Solé, Laura ; Solana, Miguel ; Soler, Carles ; Domene,Elena ; Molina, Enrique ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització
'Alimentar Barcelona: Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat' és un pack didàctic per l'aprenentatge de qüestions vinculades a l'alimentació amb visió global, transdisciplinària i crítica i des de la perspectiva de la sobirania alimentària. [...]
2018 (Producció científica)  
5.
33 p, 1.1 MB Estudi sobre el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra : implementació de la reforma agrària per transformar la societat / Alonso Cazorla, Ariadna ; Prat, Enric, 1956-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest estudi té com objectiu donar a conèixer la lluita del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que a través de pressionar el govern per implementar una reforma agrària a Brasil, pretén provocar una transformació social tant a escala nacional com global. [...]
2017
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]  
6.
264 p, 3.0 MB Social vulnerability, adaptation and conservation in the Calakmul biosphere reserve, Mexico / Calvo Boyero, Diana, autor ; Corbera, Esteve, supervisor acadèmic ; Ruiz Mallén, Isabel, supervisor acadèmic ; Brown, Katrina, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
El proceso actual de globalización ha contribuido al incremento de la dependencia entre las áreas rurales y urbanas, y ha resultado en un incremento de la volatilidad de los precios de los productores, una intensificación del cambio climático y un aumento de la presión sobre los recursos naturales afectando a los hogares rurales en todo el mundo. [...]
A deepening process of economic, social, political and cultural globalisation has contributed to increase the connection between rural and urban areas, and has resulted in an increased volatility of farm gate prices, an intensification of climatic changes, and an increased pressure over land and natural resources affecting rural households and rural environments around the world. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
56 p, 6.1 MB Feronia Inc : una diosa desnuda / Muntané Puig, Joaquim ; Duch Guillot, Gustavo, coord. ; Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas ; Mundubat ; GRAIN ; Plataforma 2015 y más
Este informe sigue el hilo de las actividades de la compañía Feronia Inc. para descubrir cómo unas plantaciones congoleñas de palma de aceite conectan de forma muy directa con la alimentación y los bolsillos de la ciudadanía española. [...]
2015  
8.
98 p, 1.1 MB Los sueños de Onésima : identidad contemporánea de una mujer mapuche / Lazo i Escudero, Valentina ; Chillón, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Els somnis d'Onésima. Identitat contemporània d'una dona mapuche" és un reportatge novel·lat sobre la història d'una dona mapuche, poble originari del territori sud de Xile. Des de la conquesta espanyola fins la conformació de l'Estat Nació, el poble mapuche s'ha seguit desenvolupant en consonància amb la "xilenitat", reivindicant la seva identitat i les seves terres ancestrals, però adoptant inevitablement part de la cultura occidental. [...]
"Los sueños de Onésima. Identidad contemporánea de una mujer mapuche" es un reportaje novelado acerca de la historia de una mujer mapuche, pueblo originario del territorio del sur de Chile. Desde la conquista española hasta la conformación del Estado Nación, el pueblo mapuche se ha desarrollado en su relación con la chilenidad, reivindicando su identidad y tierras ancestrales, pero adoptando inevitablemente parte de la cultura occidental. [...]
"Onesima's dreams. The contemporary identity of a Mapuche woman" is a a noveled article about the life of a woman from the Mapuche people, who are native from Chile’s southern territory. From the Spanish conquest to the building of the Nation State, the Mapuche people have been able to develop in relation to what it means to be Chilean, defending their own identity and their ancestor’s lands, but also inevitably adopting part of the western culture. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
9.
250 p, 2.2 MB Forest tenure reforms and socio-environmental consequences : case studies on Guatemala and Nicaragua / Monterroso Ibarra, Iliana María ; Martínez Alier, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
En los últimos 30 años reformas legales han modificado normas y regulaciones sobre la apropiación y uso de las tierras forestales. Estas reformas han cambiado las responsabilidades y han permitido el reconocimiento de derechos sobre bosques a grupos indígenas y comunidades locales organizados. [...]
During the last thirty years, legal reforms promoting changes in rules and regulations that govern the appropriation and use of natural resources have resulted in a shift of responsibilities and the recognition of rights to organized groups such as indigenous people and local communities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
27 p, 4.3 MB D4.3 : Feedback system description and results report / van den Broek, Maud ; Masó Pau, Joan (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Plag, Hans-Peter ; Jirka, Simon ; Serral i Montoro, Ivette (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; CONNECTINGEO
Report on the description and results of the publicly sign-on accessible feedback system, based on a catalogue integrating the observation inventory.
2016  

Documents de recerca : 25 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
60.5 KB Terra de Foc: 20 anys d'arqueologia / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Recull de la producció bibliogràfica resultat de vint anys de recerca etno-arqueològica conjunta entre el grup de Recerca d'Arqueologia Social Americana de la UAB i l' àrea d'Arqueologia del Departament d'Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals del CSIC.
2006  

Documents gràfics i multimèdia 10 registres trobats  
1.
L'agricultura periurbana // Parc Agrari del Baix Llobregat / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
La producció d’aliments requereix d’espai agrícola, la major part del qual es troba en territoris rurals. Tanmateix, l’entorn de les grans ciutats també ofereix sovint possibilitats per conrear aliments, sobretot hortalisses: és el que es coneix com a agricultura periurbana. [...]
2017 (Alimentar Barcelona. Una mirada crítica al model agroalimentari de la ciutat)  
2.
València agroecològica, que s'hi està coent? / Pérez, Josep M. ; Llaurant Barcelona ; Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas ; Grain ; Barcelona (Catalunya). Ajuntament
Xerrada realitzada el 27 de maig de 2016 al Casal de barri Pou de la Figuera, dins el cicle "Construint circuits de sobirania alimentària a Barcelona".
2016  
3.
Acaparamiento de tierras / Soler Novàs, Carles ; Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
2015  
4.
2423x459, 513.1 KB Solidaritat amb Euskadi : vota HB, Herri Batasuna / Moviment de Defensa de la Terra
[1987?]  
5.
677x1024, 540.1 KB No a l'Olimpiada contra Barcelona 11 setembre 12 h. Fossar ... / Moviment de Defensa de la Terra
[1991?]  
6.
3583x2488, 885.1 KB 11 setembre 1989 . avancem amb la unitat popular / Moviment de Defensa de la Terra
[S.l. : s.n. , 1989]  
7.
1 p, 2.0 MB Veguería de Tortosa / Catalunya. Conselleria de Defensa. Secció d'Operacions
Publicat pel bàndol republicà.
1937. (Mapes de vegueries)
2 documents
8.
1024x437, 778.1 KB No som espanyols, som catalans : no a l'explotació, no a l'expoliació, no a l'espanyolització : / Moviment de Defensa de la Terra ; Moviment de Defensa de la Terra
[S.l.] : [S.n.], [1985]  
9.
1024x1510, 889.1 KB València també és Catalunya : Manifestació : / Moviment de Defensa de la Terra ; Moviment de Defensa de la Terra
[S.l.] : [S.n.], [1986]  
10.
2729x1040, 917.4 KB Vota contra Espanya / Herri Batasuna ; Moviment de Defensa de la Terra
[1989]  

Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
1 p, 108.2 KB [21-quan ell potser encara no era fora de ...] / Arbonès, Jordi
Notes manuscrites.
19--?.  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.