Resultats globals: 23 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 13 registres trobats
Documents de recerca, 9 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
17 p, 507.7 KB L'estructura de la propietat de la terra a la Catalunya rural: les comarques de Barcelona i Girona (1850-1930) / Aracil, Rafael ; Ferrer i Alòs, Llorenç 1957- ; Ponce i Vivet, Santi ; Recaño Valverde, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Segura i Mas, Antoni
L'objectiu d'aquest article és presentar els primers resultats d'un estudi de l'estructura de la propietat de la terra a la Catalunya rural durant el període 1860-1930. El treball s'inscriu en un projecte més ampli sobre els canvis socials i economics enregistrats a la Catalunya rural des de mitjans del segle fins a la guerra civil. [...]
2000
Estudis d'història agrària, Núm. 13 (2000) , p. 183-199  

Llibres i col·leccions 13 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
272 p, 108.1 MB Documents notarials de Sant Genís dels Agudells, d'Horta / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 40
Recull d'establiments, censals, àpoques, memorial i certificats de propietats del terme de Sant Martí dels Agudells, entre els quals destaca el terreny on hi ha la taverna de la plaça, relatives a actes contrets per pagesos i obrers de la parròquia amb regidors i el batlle o bé els priors dels convents i monestirs de nostra Senyora del Bonsuccés, de jesuïtes, i el de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron.
1639-1806  
2.
2 p, 2.2 MB Escriptura d'establiment de Bernat de Pinosell, prevere, a favor de Pere Garriga i la seva muller Maria, de la parròquia d'Oristà / Garriga, Pere ; Pinosell, Bernat de ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 19
Bernat de Pinosell, prevere, beneficiat del benefici de santa Maria, de l'església de Sant Andreu d'Oristà, estableix a Pere garriga i la seva muller Maria, de la parròquia d'Oristà, unes cases que estan al costat de les rexes de la plata i de la sagristia, en alou franc i lliure de dit altar de Santa Maria pel preu anual de quatre sous de cens a pagar el dia de la Mare de Déu d'agost.
1386  
3.
4 p, 955.8 KB Àpoca de Rafel Alba, apotecari de Girona, arrendatari dels rèdits de Carles de Cruïlles i de Vilademany / Garau, Ramon ; Alba, Rafel ; Terrades, Francesca ; Vilademany-Cruïlles, Carles de ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 18
Àpoca de Rafel Alba, apotecari de Girona, d'haver rebut de Francesca Terrades, pel mas o castell de Vilademany (Aiguaviva) les 10 quarteres de blat de cens anual a Carles de Cruïlles i de Vilademany.
1613  
4.
170 p, 72.8 MB Llavador de las rendas de Vilademany que lo noble don Carlos de Vilademany y Cruylles rebia en las parrochias de Riuderenas, Sils y altres llochs circumuehints, a las quals ha succehit M. Pere Spigol y de Verntallat, domiciliat en Gerona, vuy señor de aquellas / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 12
[16--]

Inclou: "Taula y summari de tots los homens propis y emphyteotas que estan descrits en aquest llavador posats per foleos"  

5.
20 p, 6.7 MB Documents del castell de Vilademany / Espígol i de Vernatallat, Pere, 1595-1623 ; Caxàs, Onofre ; Jeroni, Bartomeu ; Garau, Ramon ; Riurans, Joan ; Masons, Bartomeu ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 11
[Entre 1612 i 1635]

Conté: Stabliment del castell de Vilademany, 1 d'abril de 1634 (UAB ms. 11/1) ; Donació per Joan Joga, pagès de Lloret, i la seva esposa Francesca Joga i Terrades del Mas Terrades a Pere Espígol i de Verntallat, notari de Santa Coloma de Farners, 29 d'octubre de 1612 (UAB ms. 11/2) ; Donació de Pere Espígol i de Verntallat a Joan Jorga en vera i pura comanda, 29 d'octubre de 1612 (UAB ms. 11/3) ; Peces de terra venudes de les pertinences del castell de Vilademany, 1623-1635 (UAB ms. 11/4)

4 documents
6.
80 p, 46.4 MB Capbreu de las rendas de Vilademany / Alemany, Joan, s. XVI ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 10
Capbreu de peces de terra d'algun senyor o entitat eclesiàstica de l'antiga demarcació feudal de Sant Jaume de Vilademany.
1592-1593

Conté dinou escriptures de capbrevació a favor de Carles de Cruïlles i de Vilademany Inclou: "Taula y summari dels emphyteotas que estan contenguts en lo present capbreu posats per foleos"  

7.
404 p, 86.3 MB Guia d[e]la parte de medio dia, año de 1771 : P[ar]te 1ª [1771] / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 7
Capbreu del delme de oja [peça de terra] probablement de la ciutat de Múrcia.
1771  
8.
489 p, 159.9 MB Libro de los diezmos de Oja del Granero Mayor de esta Ciudad de Murcia año de 1780 / Serrano, Feliu ; Hernandez Vidal, Salvador ; Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 6
Capbreu del delme de oja [peça de terra] de la ciutat de Múrcia.
1780-1782  
9.
353 p, 89.4 MB Oja parte del norte / Biblioteca de Catalunya. UAB Ms. 5
Capbreu de peces de terra d'algun senyor o entitat eclesiàstica relativa a diverses localitats de Múrcia.
1794  
10.
85 p, 22.1 MB Llibre de notas de las hiziendas de Sans, Puig y Quintana / Biblioteca de Catalunya. Saud. 8º 295
Documentació patrimonial generada per diverses branques i nuclis familiars d'un mateixa casa, el Marquesat de Saudín, com a fruit de les seves relacions socials i familiars i de les tasques relatives a la formació i a l'administració del seu patrimoni. [...]
1557-1687

Documentació notarial diversa de diferents membres de les famílies: censals, capítols matrimonials, concòrdies, canvis, donacions, despeses, àpoques arrendaments, inventaris, lluïcions, censos, vendres, procures, testaments, etc. Al f. [2], índex de matèries: Taula per i de las notas se contenan en est libre  


Llibres i col·leccions : 13 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
98 p, 1.4 MB L'accés a la terra a Catalunya. Anàlisi de l'estat de la qüestió a Catalunya i Europa (França, Bèlgica i Alemanya) / Tarrida Aribau, Pol ; Tulla Pujol, Antoni Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les previsions a 10 anys vista estimen que a la Unió Europea es jubilaran 3,4 milions de pagesos, quan a Catalunya el 2009 ja només el 4% tenia menys de 35 anys. En aquest context, l'objectiu del treball ha estat veure quins elements condicionen l'accés a la terra a Catalunya a aquelles persones joves que presenten projectes ecològics i, a partir de l'experiència d'altres països europeus, quines pràctiques poden servir de guia. [...]
Las previsiones a 10 años vista prevén que en la Unión Europea se jubilaran 3,4 millones de campesinos, cuando en Cataluña ya en 2009 solo el 4% tenía menos de 35 años. En este contexto, el objetivo del trabajo ha sido ver qué elementos condicionan el acceso a la tierra en Cataluña a aquellas personas jóvenes que presentan proyectos ecológicos y, a partir de la experiencia de otros países europeos, qué prácticas pueden servir de guía. [...]
The 10-year forecast estimates that 3. 4 million farmers will retire in the European Union, when in Catalonia in 2009 4% were already under 35 years old. In this context, the purpose of this master's thesis has been to find out which elements determine access to land in Catalonia to those young people who have organic projects and, based on the experience of other European countries, what practices can be used as reference. [...]

2018  
2.
264 p, 3.0 MB Social vulnerability, adaptation and conservation in the Calakmul biosphere reserve, Mexico / Calvo Boyero, Diana ; Corbera, Esteve, dir. ; Ruiz Mallén, Isabel, dir. ; Brown, Katrina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
El proceso actual de globalización ha contribuido al incremento de la dependencia entre las áreas rurales y urbanas, y ha resultado en un incremento de la volatilidad de los precios de los productores, una intensificación del cambio climático y un aumento de la presión sobre los recursos naturales afectando a los hogares rurales en todo el mundo. [...]
A deepening process of economic, social, political and cultural globalisation has contributed to increase the connection between rural and urban areas, and has resulted in an increased volatility of farm gate prices, an intensification of climatic changes, and an increased pressure over land and natural resources affecting rural households and rural environments around the world. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
250 p, 2.2 MB Forest tenure reforms and socio-environmental consequences : case studies on Guatemala and Nicaragua / Monterroso, Iliana ; Martínez Alier, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
En los últimos 30 años reformas legales han modificado normas y regulaciones sobre la apropiación y uso de las tierras forestales. Estas reformas han cambiado las responsabilidades y han permitido el reconocimiento de derechos sobre bosques a grupos indígenas y comunidades locales organizados. [...]
During the last thirty years, legal reforms promoting changes in rules and regulations that govern the appropriation and use of natural resources have resulted in a shift of responsibilities and the recognition of rights to organized groups such as indigenous people and local communities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
45 p, 3.3 MB Does land titling matter? : The role of land property rights in the war on illicit crops in Colombia / Muñoz-Mora, Juan Carlos (Université Libre de Bruxelles) ; Tobón-Zapata, Santiago (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO- (Bogotà, Colòmbia)) ; Willem d'Anjou, Jesse (Solvay Brussels School of Economics and Management) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
This paper analyzes the role of formalization of land property rights in the war against illicit crops in Colombia. We argue that as a consequence of the increase of state presence and visibility during the period of 2000 and 2009, municipalities with a higher level of formalization of their land property rights saw a greater reduction in the area allocated to illicit crops. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2014 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 14/2)  
5.
217 p, 2.3 MB Struggles over accumulation by environmental dispossession in Ecuador / Latorre Tomas, Sara ; Farrell, Katharine N., 1969-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Martínez Alier, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Esta disertación doctoral consiste en un análisis macro y micro sobre acciones de resistencia frente a procesos de desposesión ambiental en Ecuador durante el periodo de globalización. Este es un tópico de gran relevancia debido a la gran expansión de procesos de acumulación por apropiación que se están dando a escala global y especialmente en el Sur global durante la actual fase global del capitalismo. [...]
This dissertation constitutes both a macro and a micro analysis of resistance struggles against environmental dispossession in Ecuador during the globalization period. This is a topic of current relevance due to the massive increase of accumulation by appropriation on a world-scale, and especially in the global South, occurring during this phase of global capitalism. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
6.
238 p, 4.4 MB New challenges in rural development : a multi-scale inquiry into emerging issues, posed by the global land rush / Scheidel, Arnim ; Giampietro, Mario, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Farrell, Katharine N., 1969- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Ramos Martín, Jesús, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
En los últimos años están surgiendo nuevos retos asociados al desarrollo rural, catalizados por una fiebre mundial por la adquisición de tierras a gran escala. Este fenómeno, conocido como 'acaparamiento de tierras', está generando controversia en cuanto a si el interés creciente en estas adquisiciones podría beneficiar a las comunidades rurales empobrecidas del campesinado mundial, o al contrario, incidirá en su marginalización. [...]
Within the recent years, new challenges in rural development have appeared, triggered by the emergence of a global rush for land resources. This phenomenon, well-known under the term 'land grabbing', has produced controversial debates surrounding the question whether rising global interest in farmland and related large-scale land deals may benefit poor rural communities across countries of the global South, or whether it may drive the marginalization of the global peasantry. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
7.
122 p, 5.5 MB Análisis de la dimensión ambiental de la tenencia de la tierra. El caso de la Zona Protectora y Parque Nacional Volcán Tenorio de Costa Rica / Lladonosa Rodié, Duna ; Llauradó Calero, Gisela ; Boada, Martí 1949- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El presente estudio consiste en la elaboración de un mapa del estado de tenencia de la tierra actual de la Zona Protectora y Parque Nacional Volcán Tenorio situado al norte de Costa Rica. A partir de este resultado cartográfico se efectuarán estudios referentes al estado legal de las propiedades, al tipo de propiedad, a la ubicación de las propiedades dentro del Área Silvestre Protegida y al evalúo de los conflictos legales dentro de ésta. [...]
El present estudi consisteix en l'elaboració d'un mapa d'estat de tinença de la terra actual de la Zona Protectora i Parque Nacional Volcán Tenorio situat al nord de Costa Rica. A partir d'aquest resultat cartogràfic s'efectuaran estudis referents a l'estat legal de les propietats, al tipus de propietats, a la ubicació de les propietats dintre de l'Área Silvestre Protegida i a l'avaluació dels conflictes legals dintre d'aquesta. [...]
The present study consists of the creation of a map which shows the current land tenure in the regions Zona Protectora and Parque Nacional Volcán Tenorio, both situated in the north part of Costa Rica. [...]

2011
2 documents
8.
28 p, 596.5 KB Acceso a la propiedad y desigualdad social en el mundo rural catalán de mediados del siglo XIX / Garrabou, Ramon, 1937- ; Planas i Maresma, Jordi, 1963- ; Saguer i Hom, Enric ; Vicedo i Rius, Enric
El análisis de la distribución de la propiedad de la tierra -y de las consecuencias sociales de ésta- entraña dificultades heurísticas y metodológicas importantes que suelen limitar la posibilidad de establecer comparaciones territoriales suficientemente sólidas y sistemáticas. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica 2011 (Documents de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica) ; 2011/01)  
9.
23 p, 62.2 KB Aparcería y gestión de la gran propiedad rural en la Cataluña contemporánea / Garrabou, Ramon, 1937- ; Planas i Maresma, Jordi, 1963- ; Saguer i Hom, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica
La capacidad de las formas de tenencia, y más concretamente de la aparcería, para estimular el crecimiento agrario ha dado origen a un amplio debate, iniciado por los economistas clásicos del siglo XVIII y mantenido hasta nuestros días. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica 2001 (Documents de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica) ; 2/2001)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.