Resultats globals: 16 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 9 registres trobats
Documents de recerca, 7 registres trobats
Articles 9 registres trobats  
1.
19 p, 443.1 KB Catálogo de herramientas sobre la traducción y los dispositivos móviles / Serón Ordóñez, Inmaculada (Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Filología y Traducción)
El presente catálogo recoge herramientas relacionadas con las múltiples intersecciones entre la traducción y los dispositivos móviles; no está ceñido ni a procesos específicos (p. ej. , la traducción de aplicaciones o el uso de aplicaciones para traducir o interpretar) ni a terminales concretos. [...]
Aquest catàleg recull eines relacionades amb les múltiples interseccions entre la traducció i els dispositius mòbils; no es limita ni a processos específics (per exemple, la traducció d'aplicacions o l'ús d'aplicacions per a traduir o interpretar) ni a terminals concrets. [...]
This catalogue includes tools related to the multiple intersections between translation and mobile devices; it is not limited to either specific processes (such as app translation or the use of apps to translate/interpret) or concrete terminals. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.188
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 128-146 (Tradumàtica dossier)  
2.
4 p, 400.2 KB Editorial : Traducció i dispositius mòbils / Serón Ordóñez, Inmaculada (Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Filología y Traducción)
Els dispositius mòbils (tauletes, telèfons intel·ligents, etc. ) estan transformant lalocalització, ja que han donat lloc a nous sistemes operatius i a una explosió d'aplicacions amb característiques pròpies respecte del programari d'escriptori. [...]
Los dispositivos móviles (tabletas, teléfonos inteligentes,. . . ) están transformando lalocalización, al haber dado lugar a nuevos sistemas operativos y a una explosión deaplicaciones con sus características propias frente al software de escritorio. [...]
Mobile devices (tablets, smartphones,. . . ) are transforming localisation, as they gave rise to new operating systems and to a boom in apps with their own characteristics in contrast to desktop software. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.187
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 1-4 (Tradumàtica dossier)
3 documents
3.
19 p, 1.3 MB Traducción y tecnología : herramientas del proceso traductor como actividad profesional. El punto de vista de los estudiantes / Olalla-Soler, Christian (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Vert Bolaños, Olga (Asociación Española Universitaria de Traductores e Intérpretes en Formación)
En el presente artículo se describen el conocimiento y el uso de ciertas herramientas y recursos para la traducción de los estudiantes de Traducción e Interpretación de las universidades españolas a partir de los datos obtenidos en una encuesta. [...]
L'objectiu d'aquest article és presentar els resultats d'una enquesta que descriu el coneixement i l'ús de les tecnologies de la traducció des del punt de vista dels estudiants de Traducció i d'Interpretació de les universitats espanyoles. [...]
This paper presens the results of a survey that describes the knowledge about translation technologies that Translation and Interpreting students in Spain have and how they use them. The sample includes answers from 85 undergraduate students of 18 Spanish universities and 19 graduates.

2015 - 10.5565/rev/tradumatica.67
Tradumàtica, Núm. 13 (2015) , p. 623-640 (Tradumàtica oberta)  
4.
8 p, 214.9 KB Recursos digitals per a la traducció assistida : impressions docents / Giró Anglada, Ruben (Universitat de Vic. Grup de Recerca en Aprenentatge i Comunicació)
La traducció assistida per ordinador és una competència necessària per als futurs traductors. Els programes de traducció assistida més utilitzats en l'actualitat comparteixen la base teòrica però, a nivell pràctic, presenten característiques diferents. [...]
La traducción asistida por ordenador es una competencia necesaria para los futuros traductores. Los programas de traducción asistida más utilizados en la actualidad comparten la base teórica pero, a nivel práctico, presentan características diferentes. [...]
Computer-assisted translation is a key competence for future translators. Despite most popular computer-assisted translation software currently shares the same theoretical grounds, they have different characteristics on a practical level. [...]

2013 - 10.5565/rev/tradumatica.49
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 267-274  
5.
10 p, 238.0 KB La localización de aplicaciones de software libre en el ámbito de la empresa / Gomis Parada, Cristina (Tagen Ata)
La localización de aplicaciones de software libre es una tarea a la que nos tenemos que enfrentar algunas empresas de traducción. La planificación de un proyecto de localización tendrá en cuenta numerosas variables, como las elecciones tecnológicas, formatos, relaciones con la comunidad, perfiles profesionales y viabilidad de los proyectos.
La localització d'aplicacions de programari lliure és una tasca a la qual hem de fer front algunes empreses de traducció. La planificació d'un projecte de localització tindrà en compte nombroses variables com són: les eleccions tecnològiques, formats, relacions amb la comunitat, perfils professionals i viabilitat dels projectes.
The localization of free software is a task we have to tackle within all the translation companies. When planning a localization project, we have to take into account many factors, such as: the technological electives, formats, relationships with the community, professional profiles and the feasibility of the projects.

2011 - 10.5565/rev/tradumatica.11
Tradumàtica, Núm. 9 ( 2011) , p. 108-117 (Tradumàtica dossier)  
6.
7 p, 120.8 KB El software libre en la caja de herramientas del traductor / Cordeiro, Gonçalo
El objeto de este artículo es dar a conocer una serie de experiencias de traducción en un entorno profesional apoyado exclusivamente en el uso de software libre. Para ello, me referiré a las principales herramientas utilizadas, desde un punto de vista práctico.
L'objecte d'aquest article és el de traslladar una sèrie d'experiències de traducció en un entorn professional recolzat exclusivament en l'ús de programari lliure. Per això, em referiré a les principals eines utilitzades des d'un punt de vista pràctic.
The purpose of this article is to transfer a number of experiences of translation in a professional environment exclusively supported in the use of free software. To do this, i will refer to the main tools used, from a practical point of view.

2011 - 10.5565/rev/tradumatica.7
Tradumàtica, Núm. 9 ( 2011) , p. 101-107 (Tradumàtica dossier)  
7.
17 p, 389.1 KB Catálogo de software libre para la traducción / Flórez, Silvia (Universitat Jaume I. Equipo TecnoLeTTra) ; Alcina Caudet, Amparo (Universitat Jaume I. Equipo TecnoLeTTra)
En este artículo presentamos un catálogo de herramientas libres para la traducción. El objetivo es proporcionar a los traductores elementos que les faciliten la selección de herramientas. En la introducción exponemos ciertas características del software libre, como su marco ideológico y la importancia de la comunidad que respalda los proyectos.
En aquest article presentem un catàleg d'eines lliures per a la traducció. L'objectiu és proporcionar als traductors els elements per facilitar la selecció d'eines. En la introducció, exposem certes característiques del programari lliure, com el seu marc ideològic i la importància de la comunitat que dóna suport als projectes.
This paper will introduce a catalogue of free/open-source tools for translation. The objective is to provide translators with some elements to select the appropriate tools for their needs. By way of introduction, we explore certain characteristics of open-source software, such as its ideological framework and the importance of the community behind every project.

2011 - 10.5565/rev/tradumatica.5
Tradumàtica, Núm. 9 ( 2011) , p. 57-73  
8.
4 p, 125.1 KB El programari lliure com a objectiu i com a instrument per a la traducció / Díaz Fouces, Oscar (Universidade de Vigo. Facultade de Filoloxía e Tradución)
El programari lliure és present en una bona part dels nostres àmbits quotidians. Des del punt de vista de les persones que es dediquen professionalment a la provisió de serveis lingüístics i també d'aquelles que es dediquen a la formació dels primers i a la investigació en aquest àmbit, el programari lliure obre un munt d'oportunitats. [...]
Free software is present in a large part of our everyday areas. From the standpoint of people who are professionally involved in the provision of language services and also those engaged in transaltion training and translation research, free software opens a range of opportunities. [...]
El software libre está presente en gran parte de nuestra vida cotidiana. Desde el punto de vista de las personas que se dedican profesionalmente a proveer servicios lingüísticos y también de aquellas que se dedican a la formación de traductores y a la investigación en este ámbito, el software libre abre un sinfín de oportunidades. [...]

2011 - 10.5565/rev/tradumatica.12
Tradumàtica, Núm. 9 ( 2011) , p. 1-4  
9.
4 p, 45.4 KB Localització, ens ubiquem? / Pagans, Marta
El terme localització és un calc de l'anglès molt utilitzat en àmbits especialitzats i molt polèmic, que designa el procés d'adaptació lingüística i cultural d'un producte informàtic a un mercat determinat. [...]
2002
Tradumàtica, N. 1 (2002)  

Documents de recerca 7 registres trobats  
1.
42 p, 418.9 KB Estudi de la interoperabilitat entre OmegaT i Apertium / Riera Irigoyen, Marc ; Martín Mor, Adrià, dir.
Aquest treball estudia el cas concret d'integració entre OmegaT i Apertium per determinar la viabilitat de crear o modificar motors de TABR segons els paràmetres i les necessitats d'un projecte de traducció, amb l'objectiu de millorar els resultats del motor. [...]
Este trabajo estudia el caso concreto de integración entre OmegaT y Apertium para determinar la viabilidad de crear o modificar motores de TABR según los parámetros y las necesidades de un proyecto de traducción, con el objetivo de mejorar los resultados del motor. [...]
This work studies the specific case of integration between OmegaT and Apertium to determine the feasibility of creating or modifying RBMT engines according to the parameters and the needs of a translation project, with the goal of improving the engine's results. [...]

2019
2 documents
2.
38 p, 903.0 KB Apertium y la traducción automática basada en reglas. Creación de un diccionario fanés para la pareja de idiomas italiano-fanés / Gambini, Federico ; Martín Mor, Adrià
En aquest treball de final de màster he posat les bases per a la creació d'un traductor automàtic basat en regles a través del programari a codi lliure Apertium en Windows, desenvolupat per la Universitat d'Alacant. [...]
En este trabajo de final de máster he puesto las bases para la creación de un traductor automático basado en reglas a través del software de código libre Apertium, desarrollado por la Universidad de Alicante. [...]
In this master's final project I have laid the foundations for the creation of a rule-based machine translation through the open source software Apertium, developed by the University of Alicante. The language pair I worked on is Italian-Fanés. [...]

2019  
3.
38 p, 2.1 MB Proyecto de localización de Waterfox al catalán y al chino / Benítez Bravo, Rubén, autor ; Liu, Xiao, autor ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Traducció i Interpretació)
Descripció de com es va dur a terme la localització d'un navegador cap al català i el xinès.
Descripción de cómo se llevó a cabo la localización de un navegador al catalán y al chino.
Description of how the localization of a web browser into Catalan and Chinese was carried out.

2019  
4.
83 p, 5.5 MB Aprendiendo a localizar : OmegaT e Ignuit / Giudice, Eugenia Lo, autor ; Galofré Pujol, Maria, autor ; Piñero, Moisés, autor ; Galli, Tatiana, autor ; Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Traducció i Interpretació)
Aquest treball ha estat elaborat per quatre alumnes del Màster Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció (ed. 2018-2019) com a resultat d'un projecte obligatori de l'assignatura Traducció de productes digitals. [...]
El presente trabajo ha sido elaborado por cuatro alumnos del Máster Tradumática: Tecnologías de la Traducción (ed. 2018 - 2019) como resultado de un proyecto obligatorio de la asignatura Traducción de productos digitales. [...]
The present essay has been written by four students of the Tradumàtica: Translation Technologies Master's Degree (2018 - 2019 academic year) and is the result of an assignment for the subject Translation of Digital Products. [...]

2019  
5.
14 p, 303.3 KB Projecte de localització del Duplicati al català / Riera Irigoyen, Marc, autor ; Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Traducció i Interpretació)
Duplicati és un programa lliure per fer còpies de seguretat periòdiques d'un dispositiu a diverses destinacions. En aquest treball es descriu el procés de localització parcial del programa de l'anglès al català i es detallen els problemes lingüístics i tècnics trobats i com s'han resolt.
Duplicati es un programa libre para hacer copias de seguridad periódicas de un dispositivo a varios destinos. En este trabajo se describe el proceso de localización parcial del programa del inglés al catalán y se detallan los problemas lingüísticos y técnicos encontrados y cómo se han resuelto.
Duplicati is a free software to do periodic backups from a device to several destinations. This project describes the process of partial localization of the software from English to Catalan and details the linguistic and technical problems which have been found and how they have been solved.

2018  
6.
96 p, 2.3 MB Programari per a la personalització de motors de TA. Anàlisi de productes / Paillisse Vilanova, Nuria ; Martín Mor, Adrià, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Màster és analitzar programari que permet la personalització de motors de TA. Amb aquest propòsit s'han escollit 6 eines diferents (Machine Translation Training Tool, ModernMT, MTradumàtica, LetsMT, KantanMT i Microsoft Translation Hub) i s'ha investigat la seva instal·lació i el seu entrenament. [...]
El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es analizar software que permite la personalización de motores de TA. Con este propósito se han escogido 6 herramientas distintas (Machine Translation Training Tool, ModernMT, MTradumàtica, LetsMT, KantanMT y Microsoft Translation Hub) y se ha indagado acerca de su instalación y de su entrenamiento. [...]
The aim of this Master's Degree Dissertation is analyzing software that allows engine customization of Machine Translation. With this purpose 6 different tools (Machine Translation Training Tool, Mo-dernMT, MTradumàtica, LetsMT, KantanMT and Microsoft Translation Hub) have been chosen and their installation and their engine training have been explored. [...]

2018
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
7.
38 p, 4.2 MB Localització i gestió de la traducció del lloc web Hotelswelove.com / Albi Mas, Mariona ; Cortés Villarroya, Judith, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball he simulat com fer el projecte de traducció d'una pàgina web enfocat com si fos un encàrrec real de traducció de l'anglès al català. He seguit tots els passos per traduir un web, des de la tria de programes que he hagut d'utilitzar per fer la traducció dels arxius, la creació del nou lloc web traduït i també la factura final del projecte com si hagués traduït tot el web. [...]
This research project is a simulation to a real translation project of a website from English into Catalan. First of all I have followed all the steps needed when translating a website; from choosing the translation programmes, downloading the files from the website, translate them and finally, build a new website. [...]

2015
Traducció i Interpretació [868]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.