Resultats globals: 1,142 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 578 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 74 registres trobats
Publicacions periòdiques, 4 registres trobats
Llibres i col·leccions, 32 registres trobats
Documents de recerca, 431 registres trobats
Materials didàctics, 5 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 17 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 578 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 250.7 KB La traducció en l'ensenyament de llengües : un recurs exclòs de les aules del mètode directe? / Reverter Oliver, Beatriz (Universitat de València)
Tradicionalment s'ha pensat que la traducció com a eina a l'aula de llengües estrangeres va quedar desaconsellada en el mètode directe. Així, des de llavors, molts docents han defensat la idea que la traducció és un recurs nociu per ensenyar idiomes, encara que, segons Cook (2010), no hi ha evidències que ho hagin provat científicament. [...]
Translation as a tool within the foreign language classroom has traditionally been thought to be discouraged in the Direct Method. Thus, since then, many teachers have defended the idea that translation is a harmful resource for teaching languages, although, according to Cook (2010), there is no scientifically-proven evidence. [...]
Tradicionalmente se ha pensado que la traducción como herramienta en el aula de lenguas extranjeras quedó desaconsejada en el método directo. Así, desde entonces, muchos docentes han defendido la idea de que la traducción es un recurso nocivo para enseñar idiomas, aunque, según Cook (2010), no hay evidencias que lo hayan probado científicamente. [...]
Traditionnellement, on pensait que la méthode directe décourageait l'utilisation de la traduction comme un outil dans la classe de langue étrangère. Ainsi, depuis lors, de nombreux enseignants défendent l'idée que la traduction est une ressource nocive pour l'enseignement des langues, bien que, selon Cook (2010), il n'existe aucune preuve scientifiquement établie. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.900
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 4 (2021) , p. e900 (Articles)  
2.
29 p, 295.8 KB El trasllat d'endotopònims ídixs en la traducció literària / Ferrarons i Llagostera, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest estudi s'han extret 387 topònims de 64 textos literaris ídixs traduïts a l'anglès, el francès, el castellà i el català. S'han comparat amb les formes ídixs tal com apareixen a les obres originals i s'han identificat les tècniques de traducció emprades. [...]
In this study, 387 toponyms have been extracted from 64 English, French, Spanish or Catalan translations of Yiddish literary texts and compared to the original Yiddish forms in the source texts to identify the translation techniques used. [...]

2021 - 10.2436/20.1006.01.74
Tamid: Revista Catalana Anual d'Estudis Hebraics, Núm. 16 (2021) , p. 161-189  
3.
16 p, 519.1 KB L'image de la mort : approche contrastive chinois, français et anglais / Zhu, Lichao (LLF, Université de Paris)
L'image de la mort est abordée dans l'article avec une approche contrastive en français, en anglais et en chinois. Nous donnerons des éléments sur les faits culturels, les langues, les littératures et les traductions, afin de témoigner de la représentation de contenus culturels sur la mort d'une langue à une autre.
En aquest article s'aborda la imatge de la mort en un enfocament contrastiu en francès, anglès i xinès. S'hi analitzen elements sobre els fets culturals, les llengües, les literatures i les traduccions per tal de posar de manifest la representació de continguts culturals sobre la mort en una i altra llengua.
In this paper we discuss the image of death in a contrastive approach (French, English and Chinese). We analyze different aspects on cultural facts, the languages, literatures and translations to show the representation of cultural contents on death in each language.
En este artículo se aborda la imagen de la muerte en un enfoque contrastivo en francés, inglés y chino. Se analizan elementos sobre los hechos culturales, las lenguas, las literaturas y las traducciones con el fin de dar cuenta de la representación de contenidos culturales sobre la muerte en una y otra lengua.

2021
Langue(s) & Parole, Vol. 6 (2021) , p. 233-248 (Articles)  
4.
12 p, 1.2 MB Terminologie des dictionnaires spécialisés : traduction français-arabe / Mejri, Soumaya (Université de TUNIS)
Il s'agit de rappeler les principales caractéristiques du dictionnaire qui nous servira de corpus de travail. Après quoi, nous traiterons des réseaux conceptuels et des réseaux phraséologiques dans le dictionnaire choisi. [...]
En aquest article es recorden les principals característiques del diccionari que s'utilitzarà com a corpus de treball. A continuació, ens ocuparem de les xarxes conceptuals i de les xarxes fraseològiques en el diccionari seleccionat. [...]
In this paper the main characteristics of the dictionary used as corpus of our work are reminded. Afterwards we will analyse concept Networks and phraseological network in the selected dictionary. As it is a business administration dictionary whose goal is to provide the conceptual frame of different domains in Arabic, it will be verified if these reticular and phraseological frames elaborated in source language are transferred in target language.
En este artículo se recuerdan las principales características del diccionario que se utilizará como corpus de trabajo. A continuación, nos ocuparemos de las redes conceptuales y las redes fraseológicas en el diccionario seleccionado. [...]

2021
Langue(s) & Parole, Vol. 6 (2021) , p. 71-82 (Articles)  
5.
25 p, 375.4 KB Clasificaciones de videojuegos : una propuesta práctica para estudios empíricos / Mejías-Climent, Laura (Universitat Jaume I)
El objetivo de este artículo es ofrecer una propuesta práctica de clasificación de videojuegos que pueda contribuir a la organización coherente y homogénea de estudios empíricos sobre distintos aspectos de su localización. [...]
L'objectiu d'aquest article és oferir una proposta pràctica per a la classificació de videojocs que pugui contribuir a l'organització coherent i homogènia d'estudis empírics sobre aquests productes interactius, amb l'objectiu de proposar-ne també l'establiment no només en el pla de la recerca, sinó també en el de la indústria o el de la premsa especialitzada. [...]
The aim of this article is to propose a practical classification of video games, which may contribute to systematizing and homogenizing empirical studies on different aspects of these interactive products, with a view to proposing its adoption not only at the research level, but also in the industry and the specialized press. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.242
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 22-46 (Tradumàtica oberta)  
6.
21 p, 1.5 MB Subtitlers on the Cloud : the Use of Professional Web-based Systems in Subtitling Practice and Training / Bolaños García-Escribano, Alejandro (University College London. Centre for Translation Studies (CenTraS)) ; Díaz-Cintas, Jorge (University College London. Centre for Translation Studies (CenTraS)) ; Massidda, Serenella (Roehampton University. Department of Media, Culture and Language)
The bourgeoning and rapid evolution of cloud-based applications has triggered profound transformations in the audiovisual translation (AVT) mediascape. By drawing attention to the major changes that web-based ecosystems have introduced in localisation workflows, we set out to outline ways in which these new technological advances can be embedded in the AVT classroom. [...]
El creixement i la ràpida evolució de les aplicacions basades en el núvol ha provocat una profunda transformació en l'àmbit mediàtic de la traducció audiovisual (TAV). Partint de l'observació sobre els principals canvis que els ecosistemes basats en la web han introduït en els fluxos de treball de localització, ens hem proposat d'esbrinar les diverses maneres en què aquests nous avenços tecnològics es poden introduir a les aules de TAV. [...]
El crecimiento y la rápida evolución de las aplicaciones basadas en la nube ha provocado una profunda transformación en el ámbito mediático de la traducción audiovisual (TAV). Partiendo de la observación sobre los principales cambios que los ecosistemas basados ​​en la web han introducido en los flujos de trabajo de localización, nos hemos propuesto averiguar las diversas formas en que estos nuevos avances tecnológicos se pueden introducir en las aulas de TAV. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.276
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 1-21 (Tradumàtica oberta)  
7.
19 p, 333.3 KB Introducing Machine Translation in the Translation Classroom : a Survey on Students' Attitudes and Perceptions / González Pastor, Diana (Universitat de València)
The translation sector is going under major changes that will undoubtedly be accentuated in the future owing to the development of automation and artificial intelligence, and more specifically, of machine translation. [...]
El sector de la traducció està experimentant grans canvis que, sens dubte, s'accentuaran en el futur gràcies al desenvolupament de l'automatització i la intel·ligència artificial i, més concretament, a la traducció automàtica. [...]
El sector de la traducción está experimentando grandes cambios que, sin duda alguna, se acentuarán en el futuro gracias al desarrollo de la automatización y la inteligencia artificial y, más concretamente, a la traducción automática. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.273
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 47-65 (Tradumàtica oberta)  
8.
23 p, 458.1 KB A Human-machine Cooperation Protocol for Machine Translation Output Edit Annotation / de Almeida Costa, Felipe (Universitat General de Minas Gerais) ; S Pagano, Adriana (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Castro Ferreira, Thiago (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Meira, Jr., Wagner (Universitat Federal de Minas Gerais)
We report on a study exploring automatic edit annotation in a post-editing corpus with a new method for computing edit types. We examine edit type association with quality scores assigned to the machine translation output and the post-edited texts. [...]
Presentem un estudi que explora la detecció automàtica d'errors en un corpus de postedició amb un mètode inèdit per calcular tipus d'edició. Examinem la seva associació amb les puntuacions de qualitat assignades a la producció de traducció automàtica i als textos posteditats. [...]
Presentamos un estudio que explora la detección automática de errores en un corpus de posedición con un método novedoso para computar los diferentes tipos de corrección. Examinamos su asociación con la puntuación asignada a la calidad de los resultados de la traducción automática y de los textos poseditados. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.292
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 148-170 (Tradumàtica dossier)  
9.
19 p, 426.9 KB Translation quality management in the AI Age : new technologies to perform translation quality assurance operations / Vela Valido, Jennifer (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
This article presents a selection of some of the latest technologies to perform translation quality management operations such as quality assurance and translation quality assessment using artificial intelligence and machine learning; it also discusses the impact of these technological advances in the latest academic research trends and the translation industry.
Aquest article presenta una selecció d'algunes de les últimes tecnologies i eines per dur a terme tasques que asseguren la qualitat de la traducció mitjançant la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic i l'automatització. [...]
Este artículo presenta algunas de las tecnologías y herramientas más recientes que se utilizan para llevar a cabo tareas de aseguramiento de la calidad de la traducción mediante inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.285
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 93-111 (Tradumàtica dossier)  
10.
25 p, 374.3 KB English-Turkish Literary Translation Through Human-Machine Interaction / Şahin, Mehmet (Universitat Boğaziçi. Department of Translation and Interpreting Studies) ; Gürses, Sabri
This article investigates perceptions of technology-mediated translations of literary texts by two groups: translation students and professional literary translators. The participants post-edited an excerpt from a classic Dickens novel into Turkish using a machine translation (MT) system of their choice. [...]
Aquest article investiga la percepció de la traducció de textos literaris per mitjà de la tecnologia des de dues perspectives: d'una banda, la d'estudiants de traducció i, d'altra, la de traductors literaris professionals. [...]
El presente artículo investiga cómo perciben la traducción asistida por ordenador de textos literarios un grupo de estudiantes de traducción y otro de traductores literarios profesionales. Los participantes de nuestro experimento poseditaron la traducción al turco de un pasaje de una clásica novela de Dickens realizada con un sistema de traducción automática (TA) de su elección. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.284
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 171-203 (Tradumàtica dossier)  

Articles : 578 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 74 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
21 p, 1.5 MB Child language brokering in the province of Barcelona : results of retrospective interviews conducted with young adults / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bestué, Carmen ; Gil-Bardají, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca MIRAS. Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social
El recurso a menores bilingües para realizar tareas de intermediación lingüística (ILM) entre sus familiares y los distintos servicios públicos (escuelas, centros de salud, administración pública, etc. [...]
2021
IATIS 7TH International Conference. Barcelona, : 2021  
2.
46 p, 1.8 MB Easy audiovisuals with easy audios / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This presentations explores how to create easy audiovisual content and considers whether easy-to-understand access services could contribute to reach wider audiences.
2022
International Conference on Accessible Intersemiotic Translation (ICAIT). Parma, : 2022  
3.
26 p, 792.0 KB Workshop : Easy-to-understand language in audiovisual translation and accessibility / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Easy-to-understand language, ranging from Easy Language (or Easy-to-Read) to Plain Language, has traditionally put the emphasis on written printed texts. However, in the last years a growing interest in how easy-to-understand language could be used in audiovisual media has developed. [...]
This workshop will be built upon a selection of video presentations created as part of the EASIT project (pagines. uab. cat/easit). The ultimate aim of the workshop is that participants gain a better understanding of the following aspects: What is easy-to-understand language? What is the difference between Easy-to-Read (or Easy Language) and Plain Language?, Who are the end users of easy-to-understand content? What are the basic rules of Easy-to-Understand Language?, Can we create easy-to-understand subtitles? How can we create easy-to-understand audio descriptions? Apart from the video presentations, we hope to engage in a lively discussion with workshop participants, who will be proposed some hands-on activities.

2021 (EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training))
Languages & the Media 2021. 13th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media. Online, : 2021  
4.
26 p, 1.1 MB Easy-to-understand access services in multimodal contexts: training and practice / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Could existing access services such as subtitling or audio description be made easier to understand? Could existing media access professionals expand their skills and provide new easy language services? What type of training should be offered? These three questions may be seen as the starting point of the EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training) project, which aims to define the skills of these new professional profiles, propose a curriculum, and create training materials. [...]
2021 (EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training))
7th IATIS Conference. Barcelona, : 2021  
5.
23 p, 1.6 MB Audiovisual content for all : Easy-to-read Language in Audiovisual Translation / Bernabé, Rocío (SDI Munchen) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Hernández Garrido, Sergio (SUH)
Easy-to-read language has traditionally focused on written texts. However, the increasing societal relevance of audiovisual content calls for at least two new developments. On the one hand, there is a need to implement easy-to-read language principles in other formats, such as the audiovisual. [...]
2021 (EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training))
KLAARA 2021. 2nd Conference on Easy-to-Read Language Research, 2nd : 2021  
6.
41 p, 4.4 MB Media accessibility research and training : TransMedia Catalonia research group / Matamala, Anna ; Mangiron i Hevia, Carme ; Oncins Noguer, Estel·la ; Orero, Pilar
2021 (EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training))
UTICAMP-2021. Dnipro, Ucraïna, : 2021  
7.
20 p, 1.9 MB IMPACT Erasmus+ project : Accessibility training for the new digital world / Oncins Noguer, Estel·la (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Unlimited!3 Innovation for access : new interactions = Unlimited!3 Innovación para el acceso : nuevas interacciones = Unlimited!3 Innovació per a l'accès : noves instruccions.
2021 (IMPACT (Inclusive Method based on the Perception of Accessibility and Compliance Testing))
Unlimited!3 Innovation for access : new interactions. Online, : 2021  
8.
18 p, 2.3 MB The future mediators for live events : LTA Project academic and vocational training / Oncins Noguer, Estel·la (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
CIDUI: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació = Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación = International Conference on University Teaching and Innovation.
2021 (Live Text Access (LTA))
11th CIDUI Congress 2020+1 (Beyond Competences : new challenges in a digital society). Online, 11è : 2021  
9.
22 p, 1.6 MB EASIT : training new professional profiles in easy-to-understand audiovisual media services / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Oncins Noguer, Estel·la (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
CIDUI: Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació = Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación = International Conference on University Teaching and Innovation.
2021 (EASIT: Media accessibility)
11th CIDUI Congress 2020+1 (Beyond Competences : new challenges in a digital society). Online, 11è : 2021  
10.
78 p, 2.5 MB Easy-to-understand language beyond the written wor(l)d: the challenges of making audiovisual media easy to understand / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Much research has been developed since the turn of the century on how to make audiovisual content accessible, within the framework of Audiovisual Translation and Media Accessibility Studies. Access services such as subtitling, audio description, audio subtitling or sign language interpreting, among others, have been the object of substantial research. [...]
2021 (EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training))
International Easy Language Day Conference (IELD 2021). Germersheim, Germany, 1st : 2021  

Contribucions a jornades i congressos : 74 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 4 registres trobats  
1.
Doletiana : revista de traducció, literatura i art / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació ; Grup Étienne Dolet
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i interpretació, 2008-
6 documents
2.
1611 : revista de historia de la traducción = a journal of translation history = revista d'història de la traducció / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Investigació T-1611
[Bellaterra] : Grupo de Investigación T-1611, Departamento de Traducción, UAB, 2007-
15 documents
3.
Revista tradumàtica : traducció i tecnologies de la informació i la comunicació / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i d'Interpretació , 2001-
20 documents
4.
Quaderns : revista de traducció / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació
Quaderns (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Publica treballs relacionats amb la traducció i la interpretació, com ara articles de reflexió teòrica, investigacions i propostes didàctiques, estudis sobre traductors i traduccions, textos d'interès històric, entrevistes o reflexions amb traductors, textos traduïts d'especial rellevància o ressenyes i comentaris bibliogràfics. [...]
Bellaterra : UAB, Dep. de Traducció i Interpretació , 1998-
27 documents

Llibres i col·leccions 32 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
12 p, 109.7 KB Del mestre Eckhart al mestre Awa: Eugen Herrigel entre la mística i el zen / Ferrarons i Llagostera, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
«El zen en l'art del tir amb arc», del filòsof alemany Eugen Herrigel, és probablement el llibre occidental més influent sobre la matèria. En aquest epíleg a la traducció catalana, el traductor situa el volum en el seu context històric i repassa les analogies entre la mística medieval alemanya, que amarava el pensament de l'autor, i la seva interpretació del zen tal com l'hi va transmetre l'heteròclit mestre Awa Kenzō.
Barcelona: Angle Editorial, 2021
El zen en l'art del tir amb arc, 2021, p. 109-120  
2.
15 p, 584.0 KB Muts i a la gàbia: reflexions al revers de la «Carta al pare» / Ferrarons i Llagostera, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
La «Carta al pare» de Franz Kafka és un text fonamental per a acostar-se a la biografia de l'autor i a la interpretació psicoanalítica de la seva obra. En aquest epíleg, el traductor de la «Carta» descriu el context en què va ser escrita i presenta els membres de la família Kafka (inclou un arbre genealògic).
Barcelona : Angle Editorial, 2020
Carta al pare, 2020, p. 89-103  
3.
12 p, 198.9 KB Introducció / Ferrarons i Llagostera, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
El traductor de «La infantesa del bruixot», un relat autobiogràfic de Hermann Hesse, presenta l'autor i situa en el conjunt de la seva obra aquesta narració, fruit de l'amistat i la col·laboració amb Peter Weiss.
Barcelona : Angle Editorial, 2017
La infantesa del bruixot: un conte autobiogràfic, 2017, p. 9-20  
4.
11 p, 483.6 KB Epíleg del traductor / Ferrarons i Llagostera, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
El traductor d'«El castell» de Kafka comenta la gènesi de la novel·la i les diferents edicions que se'n van fer fins que un equip de filòlegs liderat per Malcolm Pasley en va restaurar la versió manuscrita, avui considerada canònica. [...]
Barcelona: Club Editor, 2019
El castell, 2019, p. 405-415  
5.
9 p, 369.9 KB Postfaci / Ferrarons i Llagostera, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
El traductor de «Lliçó d'alemany» esbossa una semblança de Siegfried Lenz i el lloc que ocupa aquesta novel·la dins la seva obra. Tot seguit descriu la geografia i la població de Frísia Septentrional, l'escenari en què transcorre «Lliçó d'alemany», i comenta la figura del pintor Emil Nolde, que va inspirar un dels protagonistes de la novel·la.
Barcelona: Club Editor, 2016
Lliçó d'alemany, 2016, p. 485-493  
6.
20 p, 315.6 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Traducció i Interpretació / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2000-
18 documents
7.
3 p, 550.6 KB Case Study-ProjecTA-U : where artificial intelligence (Science), machine translation (technology) and tranlation studies (humanities) meet to improve higher education students' acess to global knowledge / Aguilar-Amat, Anna, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Torres Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barcelona: GUNI, 2019
Higher education in the world 7: humanities and higher education: synergies between science, technology and humanities, 2019, p. 160-162  
8.
32 p, 1.5 MB Proposta de transcripció del xinès al català: (acord del 9 de març de 2018) / Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica ; Polanco Roig, Lluís B., ed.
Aquest document s'emmarca en una sèrie d'orientacions que la Secció Filològica de l'IEC ha elaborat al llarg de diversos anys per facilitar la interrelació de la nostra comunitat lingüística amb altres cultures i llengües del món, i especialment aquelles que no comparteixen el mateix sistema d'escriptura (àrab, hebreu, rus, etc. [...]
Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2019 (Documents de la Secció Filològica)  
9.
10 p, 235.4 KB Training experts in inclusive practices for an equity on access to culture in Europe / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Access to cultural content should be offered by several services available by default. If access services are thought, and budgeted, in the production phase, they are better integrated, and cultural content can be enjoyed by all patrons. [...]
Palgrave Macmillan, 2019 - 10.1007/978-981-13-5962-0_13
Inclusion, equity and access for individuals with disabilities, 2019, p. 263-280  
10.
3 p, 73.6 KB Challenges and solutions towards accessible MOOC content : the ACT MOOC / Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Black, Sharon (University of East Anglia)
Ginebra : UNIGE , 2018
Proceedings of the 2nd Swiss Conference on Barrier-free Communication: Accessibility in educational settings  

Llibres i col·leccions : 32 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 431 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
80 p, 991.1 KB «Ya sé lo que vamos a hacer hoy» : Análisis traductológico de la serie animada "Phineas y Ferb" / Riquelme Ene, Andrea ; Ríos Mestre, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente análisis traductológico se aplica sobre Phineas y Ferb, una serie animada para todos los públicos que trata sobre dos hermanos que intentan aprovechar al máximo cada minuto del verano, haciendo actividades casi imposibles cada día. [...]
El següent anàlisi traductològic s'aplica sobre Phineas i Ferb, una sèrie animada per a tots els públics que tracta sobre dos germans que intenten aprofitar al màxim cada minut de l'estiu, fent activitats gairebé impossibles cada dia. [...]
The following translation analysis is applied to Phineas and Ferb, an animated series for all audiences that deals with two brothers who try to make the most of every minute of the summer, doing almost-impossible activities every day. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2.
69 p, 725.8 KB ¿Se lee más rápido Lucifer o Belcebú? Análisis de la utilidad de la simplificación automática de textos en subtitulado / Gil Mateos, Sara ; Orero, Pilar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La reducción de textos es un rasgo clave del subtitulado debido, en gran medida, a los parámetros espaciotemporales propios de esta práctica de la traducción audiovisual. En contraste, la simplificación de textos es otra estrategia menos habitual, pero podría ser capaz de cumplir con dichos parámetros del mismo modo o, quizás, de forma más eficiente. [...]
La reducció de textos és una característica clau de la subtitulació degut, en gran mesura, als paràmetres espai-temporals propis d'aquesta pràctica de traducció audiovisual. En contrast, la simplificació de textos és una altra estratègia menys habitual, però podria complir amb aquests paràmetres de la mateixa manera o, tal vegada, de forma més eficient. [...]
Text reduction is a key aspect of subtitling mainly due to the time and space restrictions of this audiovisual translation practice. In contrast, text simplification is a less common strategy, but it may be able to comply with these limitations as well or perhaps more efficiently than reduction. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
3.
108 p, 1.3 MB La traducció automàtica al caire d'un atac de rialla : anàlisi comparativa de les tècniques de traducció automàtica i humana en les comèdies de Pedro Almodóvar / Jiménez Espejo, Alba ; Orero, Pilar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Als últims anys, hem presenciat com la traducció automàtica (TA) s'ha integrat dins del procés de traducció de textos tant generals com específics. No obstant això, dins l'àmbit de la traducció audiovisual (TAV), la introducció d'aquesta forma de traducció ha sigut més progressiva. [...]
Durante los últimos años, hemos presenciado cómo la traducción automática (TA) se ha integrado al proceso de traducción de textos tanto generales como específicos. Sin embargo, en el ámbito de la traducción audiovisual (TAV), esta forma de traducción ha ido introduciéndose de forma más paulatina. [...]
Over the last years, machine translation (MT) has been introduced into the translation process for both general and specific contexts. However, looking at the audiovisual translation (AVT) field, the establishment of this translation approach has evolved in a gradual way. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
4.
776 p, 22.4 MB La formación de traductores japonés-español. Situación actual y perspectivas / Asquerino Egoscozábal, Laura ; Hurtado Albir, Amparo, dir.
L'objectiu general de la tesi és analitzar la formació de traductors del japonès a l'espanyol a Espanya per proposar pautes de millora. Per aconseguir-lo, s'estableixen set objectius específics: 1. [...]
El objetivo general de la tesis es analizar la formación de traductores del japonés al español en España con el fin proponer pautas de mejora. Para ello, se establecen siete objetivos específicos: 1. [...]
The overall aim of this thesis is to analyse Japanese-Spanish translator training in Spain in order to propose guidelines for improvement. To do so, seven specific objectives have been set: 1. To find out what the needs for translation are in the language pair Japanese-Spanish. [...]

2021  
5.
163 p, 1.5 MB La traducción del humor absurdo para doblaje en sketches televisivos : el caso de Monty Python's Flying Circus / Hodur Jaromin, Aleksandra ; Arbós Bo, Ada, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducción para doblaje y la traducción del humor es una combinación compleja que requiere un estudio profundo. En este trabajo se ha decidido explorar estos dos tipos de traducción mediante un estudio de caso excepcional: un capítulo de Monty Python's Flying Circus, la serie con la que el grupo de cómicos comenzó su carrera. [...]
La traducció per al doblatge i la traducció de l'humor és una combinació complexa que requereix un estudi profund. En aquest treball s'ha decidit explorar aquests dos tipus de traducció mitjançant un estudi de cas excepcional: un capítol de Monty Python's Flying Circus, la sèrie amb la qual el grup de còmics van començar la seva carrera junts. [...]
Translation for dubbing with translation for humour is a fusion that requires in depth investigation. It has been decided to explore these two forms of translation with the help of a unique case study: a chapter from the series "Monty Python's Flying Circus", the debut of the comedy troupe. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
6.
111 p, 1.4 MB Annotated Translation of the Video Game Rocket League / Díez Salas, Daniel ; Hernández García, Elena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquesta tesi s'emmarca dins de l'àmbit de la localització de videojocs. L'objectiu principal és fer una traducció crítica de la localització de Rocket League al castellà. Per dur-ho a terme, aquesta tesi primer farà un repàs de la història dels videojocs i de la seva localització. [...]
Esta tesis se enmarca en el ámbito de la localización de videojuegos. El objetivo principal es hacer una traducción crítica de la localización de Rocket League al español. Así pues, esta tesis primero hará un resumen de la historia de los videojuegos y de su localización. [...]
This master's thesis is englobed inside the video game localisation field. Its main objective is to provide translation criticism to Rocket League's localisation into Spanish. To carry this out, this thesis will first provide a historical overview video games and their localisation. [...]

2021
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
7.
645 p, 12.8 MB Evolución del concepto de traducción en las versiones de poesía clásica china en castellano, inglés, francés y catalán / Wang, Jiawei ; Sala-Sanahuja, Joaquim, 1954-, dir. ; Prado Fonts, Carles, dir.
La present tesi intentarà classificar les traduccions de poemes clàssics xinesos a diverses llengües occidentals i, si pot ser, oferir una interpretació de les nostres classificacions en funció de l'context històric general i de l'context més específic de la història de la traducció. [...]
La presente tesis intentará clasificar las traducciones de poemas clásicos chinos a diversas lenguas occidentales y, a poder ser, ofrecer una interpretación de nuestras clasificaciones en función del contexto histórico general y del contexto más específico de la historia de la traducción. [...]
This thesis will attempt to classify translations of classical Chinese poems into various western languages and, if possible, offer an interpretation of our classifications based on the general historical context and the more specific context of the history of translation. [...]

2021  
8.
358 p, 6.0 MB La mentalidad del traductor misionero, entre el Evangelio y la cultura. Propuesta teórica y estudio histórico sobre los dominicos españoles traductores del chino en Filipinas (1583-1612) / Lu, Yuting ; Guarné Cabello, Blai, dir. ; Parcerisas, Francesc, 1944-, dir.
L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral és explorar com era la mentalitat d'un traductor missioner en un període històric concret i en un context cultural molt diferent al seu. A partir de la revisió crítica de l'orientació postcolonial, la tesi planteja un estudi complex de la mentalitat dels traductors missioners, considerant no només el seu compromís amb les institucions socials i religioses del moment, sinó també amb la seva pròpia identitat com a religiosos i teòlegs. [...]
El objetivo principal de esta tesis doctoral es investigar cómo era la mentalidad de un traductor misionero en un período histórico concreto y en un contexto cultural muy diferente al suyo. A partir de la revisión crítica del enfoque poscolonial, la tesis plantea un estudio complejo de la mentalidad de los traductores misioneros, considerando no solo su compromiso con las instituciones sociales y religiosas del momento, sino también con su propia identidad como religiosos y teólogos. [...]
The main objective of this doctoral thesis is to investigate how the mentality of a missionary translator was like in a specific historical period and in a very different cultural context compared to his own. [...]

2021  
9.
877 p, 9.9 MB Los antropónimos motivados transparentes en la traducción novelística de inglés, español y francés a chino / Feng, Rui ; Edo i Julià, Miquel, dir.
Els noms propis són etiquetes nascudes i arrelades en una determinada cultura, portadores -per tant, i més enllà de la seva funció designativa- d'una càrrega etnolingüística. A més, en l'àmbit literari, i sobretot en gèneres com la literatura infantil o juvenil o la fantàstica, poden transmetre una al·lusivitat, connotativitat o semanticitat relativa -per exemple- a les particularitats físiques o comportamentals dels personatges. [...]
Los nombres propios son etiquetas nacidas y enraizadas en una determinada cultura, portadoras -por consiguiente, y más allá de su función designativa- de una carga etnolingüística. Además, en el ámbito literario, y sobre todo en géneros como la literatura infantil o juvenil o la fantástica, pueden transmitir una alusividad, connotatividad o semanticidad relativa -por ejemplo- a las particularidades físicas o comportamentales de los personajes. [...]
Proper names are labels born and rooted in a certain culture, carrying -therefore, and beyond their designative function- an ethnolinguistic charge. In addition, in the literary field, and especially in genres such as children's or youth literature or fantasy, they can convey an allusiveness, connotation or semanticity relative -for example- to the physical or behavioral particularities of the characters. [...]

2021  
10.
393 p, 4.3 MB Terminological Quality Evaluation in Turkish to English Corpus-Based Machine Translation in Medical Domain / Doğru, Gökhan ; Aguilar-Amat, Anna, 1962-, dir. ; Martín Mor, Adrià, dir.
Els aspectes generals de qualitat de la traducció automàtica (TA), com l'adequació i la fluïdesa, s'han estudiat àmpliament, però els aspectes més detallats, com la qualitat de la traducció de la terminologia, s'han subestimat, especialment en el context dels estudis de traducció. [...]
Los aspectos generales de calidad de la traducción automática (TA), como la adecuación y la fluidez, se han estudiado ampliamente, pero los aspectos más detallados, como la calidad de la traducción de la terminología, se han subestimado, especialmente en el contexto de los estudios de traducción. [...]
General quality aspects of machine translation (MT) such as adequacy and fluency are studied extensively, more fine-grained aspects such as the terminology translation quality have not received much attention especially in the context of translation studies. [...]

2021  

Documents de recerca : 431 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 5 registres trobats  
1.
Base de datos de actividades de formación / MultiTraiNMT (Machine Translation training for multilingual citizens)
La asociación estratégica "MultiTraiNMT - Capacitación en traducción automática para ciudadanos multilingües" tiene por objeto elaborar, evaluar y difundir materiales de acceso abierto que permitan mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la traducción automática entre los estudiantes de idiomas, los profesores de idiomas, los traductores en formación, los profesores de traducción y los traductores profesionales de toda Europa. [...]
Base de datos de actividades para cada uno de los módulos desarrollados en el Manual de la TA Neuronal para ciudadanos multilingües. Cada módulo irá acompañado de actividades diseñadas para alumnos de diferentes niveles: principiantes, intermedios y avanzados.

   
2.
24 p, 1.4 MB Recursos de documentación en línea y gratuitos para la traducción especializada inglés-español / Orozco-Jutorán, Mariana
Recursos de documentación en línea y gratuitos para la traducción especializada inglés-español.
2020  
3.
59 p, 349.3 KB Introducció a les institucions jurídiques espanyoles / Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona)
Apunts de classe. Màster en traducció, interpretació i estudis interculturals.
2020  
4.
22 p, 1.7 MB Llibres electrònics de l'àmbit de les Humanitats : sessió informativa / Carbonell Ferrando, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Sessió informativa sobre la localització, consulta i compra de llibres electrònics de l'àmbit de les Humanitats, Psicologia i Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona, que es va portar a terme el 26 i 28 de juny de 2018 a la Biblioteca d'Humanitats.
2018 (Fonts d'informació)  
5.
14 p, 115.9 KB Herramientas electrónicas para traductores del portugués, el catalán y el español / Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este documento presentamos una serie de recursos en línea, su mayoría gratuitos, que pueden ser de utilidad para el traductor del portugués, el catalán y el español, y también al profesor o al estudiante de traducción de estos idiomas.
2014  

Documents gràfics i multimèdia 17 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
Series introduction : Let's interpret! / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS ; Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Miras)
The aim of this project, founded by the Directorate General for Interpretation of the European Comission and conducted by the MIRAS research group of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), is to promote and improve the work and training of professional interpreters in public services in a European context. [...]
2018 (Expanding professional borders: public service interpreting and the challenges of the new millenimum)
2 documents
2.
Capsule 1 : diferent roles / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
The aim of this project, founded by the Directorate General for Interpretation of the European Comission and conducted by the MIRAS research group of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), is to promote and improve the work and training of professional interpreters in public services in a European context. [...]
2018 (Expanding professional borders: public service interpreting and the challenges of the new millenimum)
2 documents
3.
Capsule 2 : The rules of game / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
The aim of this project, founded by the Directorate General for Interpretation of the European Comission and conducted by the MIRAS research group of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), is to promote and improve the work and training of professional interpreters in public services in a European context. [...]
2018 (Expanding professional borders: public service interpreting and the challenges of the new millenimum)
2 documents
4.
Capsule 3 : Minimum three participants and each in their place / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
The aim of this project, founded by the Directorate General for Interpretation of the European Comission and conducted by the MIRAS research group of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), is to promote and improve the work and training of professional interpreters in public services in a European context. [...]
2018 (Expanding professional borders: public service interpreting and the challenges of the new millenimum)
2 documents
5.
Capsule 4 : Take note! / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS ; Suades Vall, Anna
The aim of this project, founded by the Directorate General for Interpretation of the European Comission and conducted by the MIRAS research group of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), is to promote and improve the work and training of professional interpreters in public services in a European context. [...]
2018 (Expanding professional borders: public service interpreting and the challenges of the new millenimum)
2 documents
6.
Capsule 5 : With the interpreter's permission / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
The aim of this project, founded by the Directorate General for Interpretation of the European Comission and conducted by the MIRAS research group of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), is to promote and improve the work and training of professional interpreters in public services in a European context. [...]
2018 (Expanding professional borders: public service interpreting and the challenges of the new millenimum)
2 documents
7.
Capsule 6 : conversation management / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca MIRAS ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
The aim of this project, founded by the Directorate General for Interpretation of the European Comission and conducted by the MIRAS research group of the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain), is to promote and improve the work and training of professional interpreters in public services in a European context. [...]
2018 (Expanding professional borders: public service interpreting and the challenges of the new millenimum)
3 documents
8.
II Congrés Internacional T3L : Tradumàtica, Tecnologies de la Traducció i Localització "Els traductors i la traducció automàtica" / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Des del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis d'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona, el grup Tradumàtica organitza el II Congrés Internacional T3L: Tradumàtica, Tecnologies de la Traducció i Localització "Els traductors i la traducció automàtica" / IX Congrés Internacional sobre Traducció. [...]
2016  
9.
3Q Paul Spence / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Paul Spence imparteix classes i investiga al primer Departament d'Humanitats Digitals d'una universitat a nivell mundial, el King's College de London, del qual ha estat director diversos anys. Format en Filologia Espanyola i Estudis Americans, ha treballat també en l'àmbit periodístic i és expert en l'edició i publicació de textos digitals, àmbit en el qual ha desenvolupat més de trenta projectes.
Paul Spence imparte clases e investiga en el primer Departamento de Humanidades Digitales de una universidad a nivel mundial, el King's College de London, del que ha sido director diversos años. Formado en Filología Española y Estudios Americanos, ha trabajado también en el ámbito periodístico y es experto en la edición y publicación de textos digitales, ámbito en el que ha desarrollado más de treinta proyectos. [...]
Paul Spence is Senior Lecturer at King's College London, where he has twice acted as Head of Department for what is the only academic department of digital humanities in the world. Paul Spence has worked as a journalist, has an academic background in Spanish and Latin American studies and is an expert in digital edition and publication, having managed more than thirty research projects in the digital humanities.

2016 (3Q)
3 documents
10.
PROLOG : Avaluació de la discapacitat al món laboral / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Investigadors del Grup Transmèdia han creat PROLOG, una plataforma informàtica per a l'avaluació cognitiva de persones amb discapacitat intel·lectual en l'àmbit del treball.
Investigadores del Grupo Transmedia han creado PROLOG, una plataforma informática para la evaluación cognitiva de personas con discapacidad intelectual en el ámbito del trabajo.
Researchers of the Transmèdia Group have created PROLOG, a computer platform which conducts cognitive assessments of people with intellectual disabilities in the workplace.

2015 (NEO)
3 documents

Documents gràfics i multimèdia : 17 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
25 p, 11.9 MB Prefaci. Quan el professor... / Arbonès, Jordi 1929-2001 (Arbonès i Montull)
[s.a.]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.