Results overview: Found 9 records in 0.03 seconds.
Research literature, 9 records found
Research literature 9 records found  
1.
109 p, 839.0 KB Traducción comentada de "Elle et mon genre" de Alberto García Sánchez / Garcia Granell, Maria ; Hernandez de Fuenmayor, Pau Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball acadèmic se centra en la traducció comentada del francès al castellà de "Elle et mon genre" escrita per Alberto García Sánchez. "Elle et mon genre" és una obra teatral emmarcada en el gènere de la narració oral. [...]
Este trabajo académico se centra en la traducción comentada del francés al español de "Elle et mon genre" escrita por Alberto García Sánchez. "Elle et mon genre" es una obra teatral enmarcada en el género de la narración oral. [...]
Ce travail universitaire est axé sur la traduction commentée du français vers l'espagnol de "Elle et mon genre" écrite par Alberto García Sánchez. "Elle et mon genre" est une pièce de théâtre inscrite dans le genre de la narration orale. [...]

2019
Traducció i Interpretació [0]  
2.
67 p, 2.3 MB "Ojos marrones" : traducción comentada de los tres primeros capítulos de la novela "Chairo no me", de Hayashi Fumiko / Fernández Utiel, Catalina ; Nolla Cabellos, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball ens centrarem essencialment en el llibre "Ulls marrons" (茶色の眼, Chairo no me), una obra inèdita fins ara en castellà, de la qual comentarem breument alguns aspectes temàtics i literaris, així com el context en què es va donar la seva escriptura, i presentarem també una proposta de traducció d'alguns capítols junt a la qual analitzarem la metodologia seguida els problemes trobats en el procés. [...]
En este trabajo nos centraremos esencialmente en la novela "Ojos marrones" (茶色の眼, Chairo no me), una obra inédita hasta el momento en castellano, de la que comentaremos brevemente algunos aspectos temáticos y literarios, así como el contexto en el que se dio su escritura, y presentaremos también una propuesta de traducción de algunos capítulos junto a la que analizaremos la metodología seguida y los problemas encontrados en el proceso. [...]
In this work we will focus mainly on the novel "Brown Eyes" (茶色の眼, Chairo no me), a book unpublished in Spanish thus far, of which we will briefly discuss some thematic and literary aspects, as well as the context in which it was written, and we will also present a translation proposal of some chapters with an analysis of the methodology followed and the problems found in the process. [...]

2019
Traducció i Interpretació [0]  
3.
69 p, 1.2 MB Análisis y traducción comentada del discurso de Solzhenitsyn 'Vivir sin mentira' / Lorente Fortes, Xènia ; Kubyshina, Natalija, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la traducción del ensayo de Aleksandr Solzhenitsyn Vivir sin mentira ('Жить не по лжи!') que, hasta ahora, no había sido traducido directamente del ruso al español.
Aquest Treball de Fi de Grau se centra en la traducció de l'assaig d'Aleksandr Soljenitsin Vivir sin mentira ('Жить не по лжи!') que, fins ara, no havia estat traduït directament del rus al castellà.
This final project focuses on the translation of Aleksandr Solzhenitsyn's essay 'Жить не по лжи!' that had never been directly translated from Russian to Spanish up until now.

2017
Traducció i Interpretació [1202]  
4.
35 p, 312.6 KB Комментированный перевод трех каталонских легенд на русском языке / Kozlovska, Olena ; Kubyshina, Natalija, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
В данной дипломной работе содержатся переводы трёх каталонских легенд— «Святой Георгий и дракон», «Большой пожар в Пиренеях» и «Основание Монастыря Святой Марии в Риполе», версии избраны из книги Францыска Каудет Ярза (Francisco Caudet Yarza), Легенды Каталонии (Leyendas de Cataluña M. [...]
El siguiente trabajo de final de grado incluye la traducción de tres leyendas catalanas: «Sant Jordi y el dragón», «El gran incendio de los Pirineos» y «Fundación del Monasterio de Ripoll», así como los comentarios de dichas leyendas, donde se identifican y se resuelven los problemas de traducción surgidos durante el proceso de traducción y también una introducción de marco histórico para permitir una posterior comprensión de las leyendas. [...]
El següent treball de final de grau inclou la traducció de tres llegendes catalanes: «Sant Jordi i el drac», «El gran incendi dels Pirineus» i la «Fundació del Monestir de Ripoll», també inclou els comentaris de les següents llegendes on s'indentifiquen i es resolen els problemes de traducció aparegunts durant el procés de traducció i també una introducció del marc històric per poder permetre una posterior comprensió de les llegendes. [...]
This final degree project includes the translation of three Catalan legends: «Saint George and the dragon», «The big fire in the Pyrenees» and «The foundation of Ripoll's Monastery», as well as the comments of those legends, where are identified the translation problems emerged during the process of translation and also one introduction of the historical context to allow a better comprehension of the legends. [...]

2017
Traducció i Interpretació [1203]  
5.
49 p, 378.9 KB Traducción comentada del cuento 'Las gachas de Mishka', de Nikolái Nósov / Escalera Ortega, Marc ; Kubyshina Murzina Olenko, Natalia Nicolaevna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este Trabajo Final de Grado consiste en la traducción y análisis comparativo de un cuento infantil ruso que nunca antes se había traducido al castellano. El cuento en cuestión se titula Las gachas de Mishka – Мишкина каша en el original ruso –, y fue escrito por el novelista soviético Nikolái Nósov. [...]
Aquest Treball de Fi de Grau és una traducció i anàlisi comparativa de un conte infantil rus que mai no havia estat traduït al castellà. El títol del conte és Les farinetes del Mishka – Мишкина каша a l'original rus –, del novelista infantil soviètic Nikolái Nósov. [...]
This final project is a translation and a comparative study of a Russian children's story that had never been translated into Spanish. The name of this story is "Mishka's Porridge" – Мишкина каша in Russian, – by the Soviet writer Nikolay Nosov. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
6.
52 p, 914.8 KB Una nueva vida : traducción comentada de la novela '总之还要住下去' de la escritora china Lin Lan / Ortiz Benítez, Miguel Pedro ; Suárez Girard, Anne Helene, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present projecte consisteix en la traducció comentada de la novel·la de ficció «总之还要住下去» de l'escriptora xinesa Lin Lan al castellà. Al llarg d'aquest treball analitzem i reflexionem sobre els problemes de traducció més freqüents i interessants que ens han sorgit en traduir, les diferents estratègies de traducció i les decisions que hem pres per abordar cadascun dels problemes que exposem.
El presente proyecto consiste en la traducción comentada de la novela de ficción «总之还要住下去» de la escritora china Lin Lan al castellano. A lo largo de este trabajo analizamos y reflexionamos sobre los problemas de traducción más frecuentes e interesantes que nos han surgido al traducir, las diferentes estrategias de traducción y las decisiones que hemos tomado para abordar cada uno de los problemas que exponemos.
This project consists of an analysis of our translation of the novel "总之还要住下去" by Chinese writer Lin Lan. We analyze the most frequent and interesting problems that we have encountered and show the decisions we have made in order to address each of the issues exposed.

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
7.
61 p, 1.3 MB Charles y Mary Lamb : adapatación de las obras de Shakespeare a un público juvenil femenino / Andaluz Bruffau, Andrea ; Caball i Guerrero, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Anàlisi del procés d'adaptació d'una obra de teatre dirigida a un públic adult per acostar la lectura d'un clàssic literari als més joves, especialment a les noies, durant l'època victoriana. Proposta de traducció al castellà per a un públic juvenil juntament amb un estudi de les dificultats que planteja el text i comentari de traducció amb l'objectiu d'explicar el procés de documentació i de resolució de problemes que s'ha dut a terme per produir un text adequat al context del lector meta i que, alhora, respecti tant l'adaptació com l'obra original.
Análisis del proceso de adaptación de una obra de teatro dirigida a un público adulto para acercar la lectura de un clásico literario a los más jóvenes, especialmente a las chicas, durante la época victoriana. [...]
Analysis of the adaptation process focused on a play that is addressed to an adult audience in order to get the youth, especially young girls, close to literary classics during the Victorian era. Proposed Spanish translation addressed to a Spanish young adult audience with a comprehensive study of the difficulties found on the text, and a commentary aiming to explain the documentation and problem-solving processes that are necessary to produce a text that adapts to the reader's context and that respects both the adaptation and the original play.

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
8.
39 p, 895.7 KB Traducción comentada de cuentos orales del aragonés / Lainez Cortés, Ana Cristina ; Aguilar, Lourdes, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En este trabajo se quiere dar a conocer un poco más sobre la lengua aragonesa, y para su presentación, primero se expone de una manera breve su aparición en el territorio peninsular y la expansión y retroceso que ha sufrido a lo largo de su existencia, así como su unión a la Corona de Aragón. [...]
En aquest treball es vol donar a conèixer una mica més la llengua aragonesa, i com a presentació, primer de tot s'exposa de manera breu la seva aparició al territori peninsular i l'expansió i retrocés que ha patit al llarg de la seva existència, així com la seva unió a la Corona d'Aragó. [...]
The Aragonese language is presented in this paper by briefly setting out its emergence in the Iberian peninsula and its expansion and regression suffered throughout its existence, as well as its binding with the Crown of Aragon. [...]

2015
Traducció i Interpretació [868]  
9.
48 p, 1.4 MB Traducció comentada al rus del conte tradicional espanyol 'Els tres desitjos' i l'anàlisi comparativa amb el 'Conte del pescador i el peixet' d'A. Pushkin / Onch, Anastasia ; Kubyshina, Natalija, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El treball conté informació teòrica sobre els contes maravillosos espanyols i eslaus, basant-se en la qual s'ha portat a terme la comparació entre el conte popular espanyol "Els tres desitjos" i el "Conte del pescador i el peixet" de l'escriptor rus A. [...]
El trabajo contiene información teórica sobre los cuentos maravillosos españoles y eslavos, basándose en la cual se ha llevado a cabo la comparación entre el cuento popular español "Los tres deseos" y el "Cuento del pescador y el pececillo" del escritor ruso A. [...]
This document contains a short research about Spanish and Slavic fairy tales, which was used to compare the Spanish traditional tale "The Three Wishes" with the "Tale Of The Fisherman And The Little Fish" of the Russian writer A. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1202]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.