Results overview: Found 33 records in 0.01 seconds.
Articles, 30 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 2 records found
Articles 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
Post-editing neural machine translation versus translation memory segments / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moorkens, Joss (Dublin City University) ; Way, Andy (Dublin City University)
The use of neural machine translation (NMT) in a professional scenario implies a number of challenges despite growing evidence that, in language combinations such as English to Spanish, NMT output quality has already outperformed statistical machine translation in terms of automatic metric scores. [...]
2019 - 10.1007/s10590-019-09232-x
Machine translation, 2019, p. 1-29  
2.
12 p, 359.3 KB Sustaining Disruption? : On the Transition from Statistical to Neural Machine Translation / Kenny, Dorothy (Dublin City University)
If statistical machine translation (SMT) was a disruptive technology, then neural machine translation (NMT) is probably a sustaining technology, continuing on a trajectory already established by SMT, and initially evaluated in much the same way as its predecessor. [...]
Si la traducció automàtica estadística (TAE) va ser una tecnologia disruptiva, la traducció automàtica neuronal (TAN) probablement és una innovació incremental, que continua una trajectòria establerta per la TAE i que inicialment s'ha avaluat en gran part igual que la seva predecessora. [...]
Si la traducción automática estadística (TAE) fue una tecnología disruptiva, la traducción automática neuronal (TAN) probablemente es una innovación sostenida, que sigue una trayectoria establecida por la TAE y que inicialmente se ha evaluado en gran parte igual que su predecesora. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.221
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 59-70 (Tradumàtica dossier)  
3.
11 p, 138.8 KB Machine Translation and Post-editing : Impact of Training and Directionality on Quality and Productivity / Toledo Báez, M. Cristina (Universidad de Córdoba)
The aim of this pilot study is two-fold: on the one hand, it is to explore the impact of participants' educational background in both post-editing quality and productivity and, on the other, to compare quality and speed of post-editing into L1 with quality and speed of post-editing into L2.
L'objectiu d'aquest estudi és doble: per una banda, explorar la influència que té la formació dels participants tant en la qualitat com en la productivitat de la postedició; per l'altra, comprar la qualitat i la velocitat de postedició en la L1 i la qualitat i la velocitat de la postedició en la L2.
El objetivo de nuestro estudio piloto es doble: por un lado, explorar qué influencia tiene la formación de los participantes tanto en la calidad como en la productividad de la posedición y, por otro, comparar la calidad y la velocidad de posedición en la L1 frente a la calidad y a la velocidad de la posedición en la L2.

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.215
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 24-34 (Tradumàtica oberta)  
4.
17 p, 316.9 KB Game on! Burning issues in game localisation / Mangiron i Hevia, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona)
Game localisation is a type of audiovisual translation that has gradually been gathering scholarly attention since the mid-2000s, mainly due to the increasing and ubiquitous presence of video games in the digital society and the gaming industry's need to localise content in order to access global markets. [...]
2018
Journal of Audiovisual Translation, Vol. 1, núm. 1 (2018) , p. 122-138  
5.
17 p, 631.4 KB Modelos de calidad de la traducción en empresas de la República Popular de China : estudio cualitativo / Kou, Xueting (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Espín García, María del Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Presas, Marisa (Universitat Autònoma de Barcelona)
En la República Popular de China (RPC) los investigadores han reflexionado sobre la calidad de la traducción desde la segunda mitad del pasado siglo. Hoy el mercado de la traducción en la RPC está en crecimiento. [...]
In the People's Republic of China (PRC) researchers have reflected on translation quality since the second half of last century. Today the translation market in the PRC is growing. The increase in translations has brought with it an interest in quality and in establishing guidelines to ensure it. [...]

2018 - 10.30827/sendebar.v29i0.6021
Sendebar, Vol. 29 (2018)  
6.
9 p, 274.4 KB Desarrollo de la aplicación Postediting Calculeffort para la estimación del esfuerzo en posedición / Candel Mora, Miguel Ángel (Universidad Politécnica de Valencia) ; Borja-Tormo, Carla (Universidad Politécnica de Valencia)
En la actualidad, después de la posedición, la calidad de la traducción automática puede ser equiparable a la de la traducción humana. Este trabajo describe el diseño de la aplicación Post-editing Calculeffort, que estima esfuerzo y tiempo necesarios de posedición, y determina si es factible procesar un texto con TA.
Actualment, després de la post-edició, la qualitat de la traducció automática pot ser equiparable a la de la traducció humana. Aquest article descriu el disseny de l'aplicació Post-editing Calculeffort, que calcula l'esforç i el temps necessaris de post-edició, i determina si és factible processar un text amb TA.
Nowadays, after post-editing, the level of quality of machine translation output can be compared to human translation. This paper describes the design of the application Postediting Calculeffort that estimates the effort and time required for post-editing, and determine if it is feasible to process a text with MT.

2017 - 10.5565/rev/tradumatica.190
Tradumàtica, Núm. 15 (2017) , p. 1-9  
7.
15 p, 491.9 KB Analysis of translation errors and evaluation of pre-editing rules for the translation of English news texts into Spanish with Lucy LT / Mercader-Alarcón, Julia (Universitat d'Alacant Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez-Martínez, Felipe (Universitat d'Alacant)
In this paper we study the effect of pre-editing rules on the quality of the translations produced by the MT system Lucy LT when translating English news texts into Spanish. We carried out an error annotation of the first 200 segments of the News Crawl: articles from 2014 corpus and devised a set of 8 pre-editing rules. [...]
En aquest article, s'estudia l'efecte de les regles de preedició en la qualitat de les traduccions produïdes pel sistema de TA Lucy LT en la traducció anglès-espanyol d'articles de notícies. Per a això, es va realitzar una anotació d'errors dels primers 200 segments del corpus News Crawl: articles from 2014 i es van elaborar 8 regles de preedició. [...]
En este artículo, se estudia el efecto de las reglas de preedición en la calidad de las traducciones producidas por el sistema de TA Lucy LT en la traducción inglés−español de artículos de noticias. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.164
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 172-186 (Tradumàtica oberta)  
8.
6 p, 432.1 KB Editorial / Rico Pérez, Celia (Universidad Europea de Madrid) ; Stoeller, Willem (International Consulting LLC)
Standards provide harmonization insofar as they are agreed means of doing something. They define requirements for offering a service, specifications for data exchange, compatibility conditions, security measures, or process qualifications. [...]
Els estàndards proporcionen harmonització en tant que mitjans consensuats per fer alguna cosa. Defineixen els aspectes que s'han de complir per oferir un servei, com les especificacions per a l'intercanvi de dades, les condicions de compatibilitat, les mesures de seguretat o la capacitació professional necessària per executar un procés. [...]
Los estándares proporcionan harmonización en tanto que medios consensuados para hacer algo. Definen los aspectos que deben cumplirse para ofrecer un servicio, como las especificaciones para el intercambio de datos, las condiciones de compatibilidad, las medidas de seguridad o la capacitación profesional necesaria para ejecutar un proceso. [...]

2015 - 10.5565/rev/tradumatica.93
Tradumàtica, Núm. 13 (2015) , p. 539-544 (Editorial)  
9.
7 p, 409.5 KB Translation Standards : which One? / Allen, Jeff (SAP France)
Quality is a confusing term because it has so many different interpretations, depending on the method which is used for measurement. This chapter takes a very practical approach to explaining how to determine an appropriate quality standard to follow based on an initial assessment of the real context and needs.
La qualitat és un terme confús ja que té moltes interpretacions diferents, depenent del mètode que s'utilitza per al seu mesurament. Aquest article té un enfocament molt pràctic amb l'objectiuc d'explicar com determinar quin estàndard de qualitat és més apropiat basant-se en una valoració inicial del context i de les necessitats reals.
La calidad es un concepto confuso dado que tiene muchas interpretaciones diferentes en función del método utilizado para medirla. Este artículo adopta un acercamiento muy práctico que permite explicar cómo determinar qué estándar de calidad es apropiado seguir basándose en una valoración inicial del contexto y las necesidaded reales.

2015 - 10.5565/rev/tradumatica.85
Tradumàtica, Núm. 13 (2015) , p. 545-551 (Tradumàtica dossier)  
10.
34 p, 385.3 KB Publishing and impact criteria, and their bearing on translation studies : in search of comparability / Franco Aixelá, Javier (Universitat d'Alacant. Departament de Traducció i Interpretació) ; Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This paper questions the current concept of quality as used in research assessment rankings and peer review, with special reference to the link often established between impact and the way this impact is measured in the form of citation counting. [...]
2015 - 10.1080/0907676X.2014.972419
Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice, Vol. 23, núm. 2 (2015)  

Articles : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Books and collections 1 records found  
1.
14 p, 92.3 KB Evaluación de un estudio empírico-experimental en traductología : el proyecto TRACE / Torres Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bestué Salinas, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Biau Gil, José Ramón (Universitat Rovira i Virgili) ; Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martín Mor, Adrià (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mesa-Lao, Bartolomé (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orozco Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Descripción del sistema de evaluación de la calidad del experimento desarrollado en el marco del Proyecto de investigación TRACE, experimento cuyo objetivo es analizar el impacto de herramientas de traducción asistida en las traducciones. [...]
Description of the quality-assessment system developed within the context of the TRACE research project, the purpose of which is to analyse the impact of computer-assisted translation tools on translations. [...]

Granada : Atrio, 2011
Traducir en la frontera, 2011, p. 535-548  

Research literature 2 records found  
1.
47 p, 1.0 MB Web Translation : an Investigation into Barcelona's Museum Websites / Mingioiu, Constantin ; Van Wijk Adan, Maria Luisa %u Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In the last few decades, translation has moved towards localisation in order to keep up with the digitalisation of information and technology advances. Museums have also summed up to the New Media Age and rely on bilingual or multilingual websites to attract foreign visitors to their exhibitions.
This paper intends to give an insight into Barcelona's museum websites in regard to their translation quality. This is assessed following an error-based approach and heeding localisation degree. In addition, the relation between translation quality and the number of visitors which museums get and the prestige they hold is also discussed.
En les últimes dècades, la traducció s'ha mogut cap a la localització per tal de mantenir-se al dia amb la digitalització de la informació i els avenços tecnològics. Els museus també s'han sumat a la nova era dels mitjans de comunicació i es basen en els llocs webs bilingües o multilingües per atraure visitants estrangers.
Aquest estudi té la intenció de donar una idea pel que fa la qualitat de la traducció dels llocs web dels museus de Barcelona. Això s'avalua basat-se en els errors de traducció i el nivell de localització. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
2.
83 p, 1.3 MB Dubbing : the limitations and problems it presents and how to overcome them, with a critical analysis of the translation of humour in 'Modern family' sitcom / Andrés Galar, Itxaso ; Chaplin, Catherine Alexandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
This work presents part of the literature related to dubbing and focuses on the problems and constraints that are unique to this type of audiovisual translation. Some translation-related concepts are explained, as well as the techniques and strategies proposed by some authors with examples of movies and series. [...]
Aquest treball recull part de la teoria relacionada amb el doblatge i se centra en els problemes i limitacions pròpies d'aquest tipus de traducció audiovisual, amb un focus especial en les dificultats que presenta la traducció de l'humor. [...]
Este trabajo recoge parte de la teoría relacionada con el doblaje y se centra en los problemas y limitaciones propias de este tipo de traducción audiovisual, con un foco especial en las dificultades que presenta la traducción del humor. [...]

2015
Graduat o Graduada en Traducció i Interpretació [1202]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.