Results overview: Found 21 records in 0.02 seconds.
Articles, 9 records found
Research literature, 12 records found
Articles 9 records found  
1.
18 p, 316.9 KB La traducción del manual de instrucciones de productos inteligentes (teléfonos y tabletas): estudio contrastivo entre chino y español / An, Hong ; Rodríguez-Inés, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona)
Exemplar dedicat a: Translating and Interpreting between Chinese and Spanish in the Contemporary World: Current Perspectives and Horizons.
This article focuses on the text genre «instruction manual» of smart products, specifically the smartphone and tablet. Through a comparable corpus (original Chinese and Spanish manuals) and a parallel corpus (Chinese originals and their Spanish translations) composed of texts from two Chinese and three Spanish companies, the macro and microstructure of this text genre are studied, as well as the most common translation techniques used for the translation of these manuals from Chinese into Spanish. [...]
Este artículo se centra en el género «manual de instrucciones» de productos inteligentes, en concreto del teléfono inteligente y la tableta. A través de un corpus comparable (manuales en chino y español original) y paralelo (originales en chino y sus traducciones al español) de dos empresas chinas y tres españolas, se estudia la macroestructura de este género textual, así como las técnicas de traducción habituales en las traducciones del chino al español de estos manuales. [...]

2020 - https://doi.org/10.14201/clina2020615168
CLINA: Revista Interdisciplinaria de Traducción, Interpretación y Comunicación Intercultural, Vol. 6 Núm. 1 (2020) , p. 51-68  
2.
22 p, 463.5 KB Comer, beber, amar ... y comparar. Análisis contrastivo de la audiodescripción en chino y español : un estudio de caso / Liu, Yuchen ; Tor-Carroggio, Irene
El presente artículo lleva a cabo un análisis contrastivo de una audiodescripción en chino y en español para dirimir si las diferencias entre estas dos lenguas y culturas se traducen en guiones de audiodescripción significativamente diferentes. [...]
This article conducts a contrastive analysis of an audio description in Chinese and Spanish to decide whether the differences between these two languages and cultures translate into significantly different audio description scripts. [...]

2022
Onomázein, 2022  
3.
32 p, 248.9 KB Propuesta de un catálogo de técnicas de traducción : la toma de decisiones informada ante la elección de equivalentes / Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este artículo ofrece un catálogo de técnicas de traducción elaborado desde un enfoque comunicativo y pragmático, que resulta novedoso porque permite al traductor acceder a una información clave que hasta la fecha no se incluye en los recursos lexicográficos ni terminográficos existentes. [...]
The aim of this paper is to provide a catalog of translation techniques from a pragmatic and communicative approach. This new approach allows the translator to access some key information that is not currently included in lexicographical or terminographical resources: the extent to which there is coincidence between the target language / culture equivalent proposed and the concept behind the term of the source language / culture. [...]

2014
Hermeneus, Núm. 16 (2014) , p. 233-264  
4.
20 p, 404.4 KB La necesidad de la naturalidad en la reformulación en la traducción jurídica en la 'era de la automatización' de las traducciones / Bestué Salinas, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Orozco-Jutorán, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
The translation of electronic contracts in which the applicable law is the target culture's one, either because there's a specific law or rule that protects the consumer or because a specific clause in the contract says so, presents a new paradigm in the translation of contracts-the instrumental translation in the legal domain. [...]
2011
JoSTrans: Journal of Specialised Translation, Vol. 15 (2011) , p. 180-199  
5.
24 p, 1.0 MB Els continguts jurídics del web d'acollida de la Generalitat de Catalunya: estudi comparatiu de les versions catalana, anglesa i xinesa / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
En el marc de les actuacions prèvies a la nova Llei d'acollida, aprovada a l'abril del 2010, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa, el 2009, un web d'acollida multilingüe telemàtic, traduït a les nou llengües més parlades a Catalunya. [...]
En el marco de las actuaciones previas a la nueva Ley de acogida, aprobada en abril del 2010, la Generalidad de Cataluña puso en marcha, en el 2009, una web de acogida multilingüe telemática, traducida a las nueve lenguas más habladas en Cataluña. [...]

2012
Revista de llengua i dret, Núm. 57 (juny 2012) , p. 71-94  
6.
16 p, 196.5 KB The translation of terminology in TV series : the Spanish dubbing of E.R / Lozano Vives, María Dolores ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
In this article the authors analyse how medical terminology found in the original version of an episode of the television series E. R. has been translated into the Spanish dubbed version. The translations are analysed in terms of translation techniques. [...]
En este artículo las autoras analizan cómo se traslada la terminología médica del original a la versión doblada al español en la serie televisiva E. R. Las traducciones se analizan en términos de técnicas de traducción. [...]

2009
VIAL: Vigo international journal of applied linguistics, Vol. 6 (2009) , p. 73-87  
7.
15 p, 50.0 KB Técnicas específicas de la traducción periodística / Hernández Guerrero, María José
La traducción periodística es una práctica profesional que presenta unos rasgos propios. En este artículo proponemos un nuevo acercamiento a este tipo de traducción a través del análisis de las técnicas específicas que se utilizan con mayor frecuencia en las traducciones periodísticas, como son la amplificación, la compresión y la elisión. [...]
Journalistic translation is a professional practice with its own characteristics. In this article we propose a new approach to this type of translation through the analysis of the specific techniques most often used in journalistic translation, such as amplification, compression and omission. [...]

2006
Quaderns : revista de traducció, N. 13 (2006) p. 125-139  
8.
15 p, 55.3 KB El tractament dels referents culturals en la traducció catalana de Gabriela, cravo e canela / Forteza, Assumpta
L'objectiu d'aquest article és analitzar el tractament dels referents culturals en la traducció catalana de la novel·la Gabriela, cravo e canela de l'autor brasiler Jorge Amado. En primer lloc, hem elaborat una tipologia d'àmbits de classificació de les marques culturals que resultàs operativa en el nostre estudi; en segon lloc, hem analitzat i classificat, seguint aquesta tipologia, les marques culturals detectades en l'obra i, a partir d'alguns exemples il·lustratius, hem descrit el resultat que es produeix en el text català i les tècniques de traducció que s'hi apliquen.
The article analyses cultural markers in the Catalan translation of the novel Gabriela, cravo e canela by the Brazilian writer Jorge Amado. A typology of possible groupings of cultural markers is firstly analysed -which will be operative in the study. [...]

2005
Quaderns : revista de traducció, N. 12 (2005) , p. 189-203  
9.
21 p, 88.6 KB Les tècniques de traducció (dels referents culturals) : retorn per a quedar-nos-hi / Marco, Josep
Aquest article té com a objectiu fer una revisió d'algunes de les classificacions de tècniques de traducció que s'han proposat en la literatura, agrupar aquestes classificacions en tipus (d'acord amb el criteri subjacent), discutir la conveniència de fer servir classificacions generals (vàlides per a qualsevol problema de traducció) o específiques per a cada problema i, finalment, fer una proposta de tècniques de traducció dels referents culturals (com a problema concret que pot servir d'il·lustració dels punts anteriors). [...]
This article aims to survey some classifications of translation techniques put forward in the literature, to group these classifications into types (according to the underlying criterion), to discuss the issue of whether it is more suitable to use general (i. [...]

2004
Quaderns : revista de traducció, N. 11 (2004) , p. 129-149  

Research literature 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
69 p, 1.2 MB Anàlisi dels referents culturals a la sèrie "Girls" i la seva subtitulació al castellà. El Fansub : traducció de qualitat? / Farrés Tarrés, Laura ; Berenguer i Estellés, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball analitza de forma contrastiva com s'han resolt les referències culturals de la sèrie Girls en dues traduccions: en la subtitulació professional i en una subtitulació amateur distribuïda per Internet. [...]
El presente trabajo analiza de forma contrastiva cómo se han resuelto las referencias culturales de la serie Girls en dos traducciones: en la subtitulación profesional y en una subtitulación amateur distribuida por Internet. [...]
This thesis analyses how the official Spanish subbing and a Spanish fansub found on the Internet translate the cultural references of the TV Show Girls. The first part of this thesis consists in defining the theoretical notions around the cultural references and in seeing the different approaches of the translation theorists about this matter. [...]

2017
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
2.
80 p, 1.9 MB Análisis de las técnicas de traducción utilizadas en catalán y castellano para los términos propios del universo que inventa Patrick Rothfuss en "The Name of the Wind" / Díaz Lino, Eire ; Villalba, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo de este trabajo es analizar y comparar las técnicas de traducción utilizadas en las versiones en catalán y en castellano de la novela de Patrick Rothfuss "The Name of the Wind" para aquella terminología propia del universo que inventa el autor. [...]
L'objectiu del treball és analitzar i comparar les tècniques de traducció emprades en les versions en català i en castellà de la novel·la de Patrick Rothfuss "The Name of the Wind" per aquella terminologia pròpia de l'univers que inventa l'autor. [...]
My aim with this research is to analyse and compare the different techniques used in the Spanish and Catalan versions of the Patrick Rothfuss' novel "The Name of the Wind" to translate the own terminology belonging to the universe created by the author. [...]

2017
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
3.
91 p, 1.5 MB Técnicas de traducción en las versiones castellana y catalana de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte' / Naranjo Romero, Montserrat ; López Guix, Juan Gabriel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo del trabajo es realizar una comparación de las técnicas de traducción utilizadas en castellano y catalán para aquellos términos específicos del mundo creado por J. K. Rowling en 'Harry Potter and the deathly hallows'.
L'objectiu d'aquest projecte és comparar les tècniques de traducció utilitzades en castellà i català pels termes propis del món creat per J. K. Rowling a 'Harry Potter and the deathly hallows'.
The aim of this project is to compare the techniques of translation used in the J. K. Rowling's world terms of the Spanish and Catalan version of 'Harry Potter and the Deathly Hallows'.

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
4.
59 p, 453.6 KB La variación léxica en las obras literarias escritas por autores hispanoamericanos : ¿se necesita una traducción del español de América al español de España de la obra 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez? / Celi Aveiga, Jazmin Gabriela ; Aguilar, Lourdes, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo de este trabajo es estudiar la necesidad de una traducción o adaptación de obras escritas por autores hispanoamericanos de modo que un lector de España pueda entenderlas sin perder información del texto. [...]
El següent treball té com a objectiu estudiar la necessitat d'una traducció o adaptació d'obres escrites per autors hispanoamericans per tal que un lector d'Espanya les pugui comprendre y no perdre informació del text. [...]
The aim of this project is to study the need of a translation or adaptation of Hispanic American literary work in order to a Spanish to understand them without missing any information from the text. To do this, we will start with an introduction of the base of American Spanish and the dialectal areas of the continent. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
5.
71 p, 505.8 KB Evolución de la traducción en títulos de películas de comedia : inglés-castellano e inglés-catalán / Ribes Pereira, Maria ; Julià Luna, Carolina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente trabajo analiza las diferentes técnicas de traducción de los títulos cinematográficos traducidos del inglés al español y del inglés al catalán, además de estudiar qué técnicas de traducción han predominado en cada década desde 1920. [...]
El present treball analitza les diferents tècniques de traducció dels títols cinematogràfics traduïts de l'anglès a l'espanyol i de l'anglès al català, a més d'estudiar quines tècniques de traducció han predominat en cada dècada des de 1920. [...]
This piece of work analyses the different translation techniques applied to film titles translated from english into spanish and from english into catalan, whilst also studying the translation techniques which prevailed in each decade from 1920. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
6.
45 p, 1.0 MB Anàlisi dels referents culturals en les traduccions catalana i castellana de la pel·lícula 'El castell ambulant' / Gorgas Canals, Maria ; Mas, Jordi 1972-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els referents culturals són un fenomen que ha estat molt estudiat en el camp de la traducció a causa de la complexitat que suposa expressar una realitat pròpia d'una llengua i d'una cultura en una altra llengua diferent. [...]
Los referentes culturales son un fenómeno que ha sido muy estudiado en el campo de la traducción a causa de la complejidad que supone expresar una realidad propia de una lengua y una cultura en otra lengua distinta. [...]
Cultural references are a much studied phenomenon in the translation field because of the complexity of expressing a reality inherent to a language and a culture into another different language. The objective of this final year dissertation is to make an analysis and a classification of the cultural references which appear in the Japanese animation film Howl's Moving Castle and their translation in the Spanish and the Catalan versions. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
7.
57 p, 1.5 MB 'The Book Thief', 'Die Bücherdiebin' y 'La ladrona de libros' : glosario terminológico de las palabras, expresiones y referentes culturales no traducidos / Olmedo Ruiz, Mónica ; Muñoz Armijo, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La fuerte presencia de palabras y expresiones en alemán halladas en la novela La ladrona de libros, tanto en la versión original (inglés) como en su traducción al castellano, hizo que me preguntase, tras observar que eso también ocurría en su adaptación cinematográfica, si realmente una persona sin conocimientos de alemán puede llegar a entender el significado de las mismas. [...]
La presència de paraules i expressions que apareixen en la novel·la La lladre de llibres en alemany, tant en la versión original (en anglès) com en la seva traducció al castellà, va fer que em preguntés, després d'haver vist que a la pel·lícula també passa el mateix, si realment una persona sense coneixements d'alemany pot arribar a entendre el significat d'aquestes paraules i expressions. [...]
This study is dealt about the novel The Book Thief. The presence of words and expressions found in german, as in the original version as in the spanish version, made me wonder, after to observe that this also happened in the film adaptation, if really a person without knowledge of german can understand the meaning of this words and expressions. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
8.
31 p, 150.3 KB Traducir poesía : ¿pueden traducirse versos sin ser poeta? / Rodríguez Martínez, Miriam ; Debergh, Cecilia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Partiendo de una de las canciones más conocidas del cantautor Georges Charles Brassens, La mauvaise réputation, se va a buscar responder a la siguiente pregunta ¿Es necesario ser poeta para traducir versos por versos? Para ello, como dicha canción se trabajará como si fuese un poema (argumento que se justificará en el trabajo), se definirá lo que es la poesía y, por lo tanto, lo que es ser poeta. [...]
Partint d'una de les cançons més conegudes del cantautor Georges Charles Brassens, La mauvaise réputation, es buscarà respondre la següent pregunta: Cal ser poeta per poder traduir versos per versos? Amb el fi de poder trobar-hi una resposta, aquesta cançó es treballarà com si fos un poema (argument que es justificarà en el treball), es definirà el que és la poesia i, per tant, el que és ser poeta. [...]
From one of the best known songs of the singer Georges Charles Brassens, La mauvaise réputation, we will seek to answer the next question: Is it necessary to be a poet to be able to translate verses by verses? To answer this, we will consider the song as a poem. [...]

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
9.
43 p, 428.9 KB Análisis contrastivo francés-español de las expresiones idiomáticas de la película 'La cena de los idiotas' / Watré, Agathe Odile ; Corral Fullà, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Francesa i Romànica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Existen en la actualidad interesantes estudios sobre la fraseología española como los de Gloria Corpas Pastor (1996) o Ruiz Gurillo (1997); no obstante, la confusión que reina en la terminología de este campo de estudio muestra que a día de hoy todavía no se ha logrado establecer categorías fijas. [...]
En la actualitat, hi ha estudis interessants sobre la fraseologia castellana com ho són els de Gloria Corpas Pastor (1996) o els de Ruiz Gurillo (1997); tot i això la confusió que persisteix en la terminologia d'aquest camp d'estudi mostra que avui dia encara no s'ha aconseguit establir categories fixes. [...]
There are interesting studies about Spanish phraseology, like those done by Gloria Corpas Pastor (1996) or Ruiz Gurillo (1997). However, the confusion in this study field's terminology reveals that there is still no fixed categories. [...]

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
10.
54 p, 1.2 MB Análisis de la traducción de los culturemas en 'Hombres al sol' y 'Hombres en el sol'. : Estudio de los cuatro primeros capítulos / Garrido Cano, Sara ; Molina, Lucía, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Análisis y clasificación por ámbitos culturales de los culturemas hallados en la novela de Gassan Kanafani, autor palestino, "رجال في الشمس". Comparación de las soluciones de dichos culturemas en las dos versiones de traducción al español Hombres en el sol y Hombres al sol.
Anàlisi i classificació per àmbits culturals dels culturemes trobats a la novel·la de Gassan Kanafani, autor palestí, "رجال في الشمس". Comparació de les solucions dels culturemes esmentats a les dues versions de traducció al castellà Hombres en el sol i Hombres al sol.
Analysis and classification in cultural fields of the cultural-related aspects found in Gassan Kanafani's novel, palestinian author, "رجال في الشمس". Comparison of the chosen solutions in these cultural-related aspects in both translated versions into spanish Hombres al sol and Hombres en el sol.

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  

Research literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.