Resultados globales: 1,073 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 421 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 64 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 4 registros
Libros y colecciones, Encontrados 60 registros
Documentos de investigación, Encontrados 323 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 34 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 150 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 17 registros
Artículos Encontrados 421 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
23 p, 364.7 KB Aprendizaje cooperativo basado en proyectos y entornos virtuales para la formación de futuros maestros / Navarro Soria, Ignasi (Universidad de Alicante) ; González Gómez, Carlota (Universidad de Alicante) ; López Monsalve, Begoña (Universidad de Alicante) ; Contreras Fontanillo, Aurora (Universidad de Alicante)
El presente estudio trata, mediante una serie de innovaciones en la práctica docente, el cómo mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado del grado de magisterio, al tiempo que se trabajan habilidades necesarias para facilitar su crecimiento personal de cara al mundo laboral. [...]
Aquest estudi tracta, mitjançant una sèrie d'innovacions en la pràctica docent, la idea de com millorar la qualitat de l'aprenentatge de l'alumnat del grau de magisteri, alhora que s'hi treballen habilitats necessàries per facilitar el seu creixement personal de cara al món laboral. [...]
Through a series of innovations in teaching practice, this study examines how to improve the quality of learning among students enrolled in the teacher training degree through a series of innovations in teaching practice and the acquisition of skills to facilitate their personal growth with a view to the world of work. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.935
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 519-541 (Temas de investigación)  
2.
5 p, 383.9 KB Síntesi i aplicacions de les nanopartícules / Fernández, Yolanda (Institut Mercè Rodereda (L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya)) ; Beascoechea, Nil (Institut Mercè Rodereda (L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya)) ; Sáiz, Judit (Institut Mercè Rodereda (L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya)) ; Urbaneja, Sonia (Institut Mercè Rodereda (L'Hospitalet de Llobregat, Catalunya))
En aquest article, es presenta un treball de recerca, de segon de Batxillerat, on s'ha realitzat la síntesi de nanopartícules d'or i de plata i s'han estudiat les seves propietats i aplicacions.
This article presents a baccalaureate (post-secondary education) research project where gold and silver nanoparticles have been synthetized and several of its properties and applications have been studied.

2019
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 37 (2019) , p. 14-18 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
3.
20 p, 1.7 MB Estudi dels requisits indispensables pel bon funcionament del treball en grup a la universitat / Masjuan, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Elias Andreu, Marina (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia)
En el present article es procedeix a una revisió de diferents elements relacionats amb el treball en grup que aconsegueixen que aquesta metodologia sigui beneficiosa per l'aprenentatge dels estudiants universitaris. [...]
2017 - 10.1344/TE2017.53.11
Temps d'educació, Núm. 53 (2017) , p. 163-182  
4.
44 p, 1.3 MB Segmentación del empleo y apreciación de la educación en un modelo productivo anclado : análisis comparativo entre España y Argentina / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El artículo plantea dos cuestiones principales desde un ejercicio analítico comparativo entre España y Argentina. Por un lado, nos preguntamos hasta qué punto los procesos de segmentación del mercado de trabajo generan dinámicas de estructuración de las desigualdades laborales semejantes en ambos países y qué aspectos son específicos de una realidad laboral que se sitúa en diferentes contextos culturales, sociales, económicos e históricos. [...]
This article addresses two main issues through a comparative analytical exercise of Spain and Argentina. Firstly, we examine to what extent labour market segmentation processes produce similar dynamics of structuring labour inequalities in both countries and what aspects are specific to a labour reality situated in different cultural, social, economic and historical contexts. [...]
L'article planteja dues qüestions principals des d'un exercici analític comparatiu entre Espanya i l'Argentina. D'una banda, ens preguntem fins a quin punt els processos de segmentació del mercat de treball generen dinàmiques d'estructuració de les desigualtats laborals semblants en tots dos països i quins aspectes són específics d'una realitat laboral que se situa en diferents contextos culturals, socials, econòmics i històrics. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2571
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 2 (2019) , p. 159-202 (Artículos)  
5.
17 p, 777.5 KB Insights into post-editors' profiles and post-editing practices / Blagodarna, Olena
The objective of this paper is to share results of the online survey Post-Editing in Action conducted among language experts currently engaged in the MTPE industry. By filling in an online questionnaire the respondents shared information concerning their professional profiles and day-to-day working routines. [...]
L'objectiu d'aquest treball és mostrar els resultats de l'enquesta en línia Post-Editing in Action, enfocada en lingüistes experimentats que treballen en la indústria TAPE. Els participants van completar un formulari on van compartir informació dels seus perfils professionals i dels seus fluxos de treball. [...]
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de la encuesta en línea Post-Editing in Action, enfocada en lingüistas experimentados que trabajan en la industria TAPE. Los participantes completaron un formulario dónde compartieron información de sus perfiles profesionales y de sus flujos de trabajo. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.198
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 35-51 (Tradumàtica oberta)  
6.
22 p, 489.3 KB Labour market segmentation : the economic condition of independent professionals in Italy and Argentina / Semenza, Renata (University of Milan. Department of Social and Political Sciences) ; Sarti, Simone (University of Milan. Department of Social and Political Sciences)
El artículo se centra en las condiciones de los trabajadores autónomos profesionales en los mercados laborales europeos y latinoamericanos, cuyo aumento está vinculado al desarrollo de la economía de servicios. [...]
L'article se centra en les condicions dels treballadors autònoms professionals en els mercats laborals europeus i llatinoamericans, l'augment dels quals està vinculat al desenvolupament de l'economia de serveis. [...]
The article focuses on the conditions of self-employed professionals in the European and Latin American labour markets, whose increase is linked to the expansion of on-demand service economy. Moving from a critic to the traditional segmentation theory, this group of high-skilled self-employed, expression of the upper-middle class and post-industrial work can be considered halfway between market and hierarchy, HR internalization and outsourcing. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2578
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 2 (2019) , p. 203-223 (Artículos)  
7.
38 p, 290.6 KB El trabajo doméstico y de cuidados en las parejas de doble ingreso : análisis comparativo entre España, Argentina y Chile / Domínguez Amorós, Marius (Universidad de Barcelona. Departamento de Sociología) ; Muñiz Terra, Leticia (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)) ; Rubilar Donoso, Gabriela (Universidad de Chile)
Este artículo analiza comparativamente las brechas de género en el trabajo no remunerado realizado en los hogares en Argentina, Chile y España. Concretamente, se analiza la distribución del trabajo doméstico y de cuidados entre los miembros del hogar a partir del análisis del uso del tiempo, y se profundiza en los factores explicativos de la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. [...]
Aquest article analitza comparativament les bretxes de gènere en el treball no remunerat realitzat a les llars a l'Argentina, Xile i Espanya. Concretament, s'analitza la distribució del treball domèstic i de cures entre els membres de la llar a partir de l'anàlisi de l'ús del temps, i s'aprofundeix en els factors explicatius de la distribució del treball domèstic i de cures. [...]
This article analyses the unpaid household work gender gap in Spain, Argentina and Chile. Specifically, this study explores the distribution of domestic and care work among household members and examines in depth the relevant factors of women's and men's participation in this work. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2576
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 2 (2019) , p. 337-374 (Artículos)  
8.
13 p, 548.8 KB Call center en México : dinámicas del trabajo y el empleo / Hualde Alfaro, Alfredo (El Colegio de la Frontera Norte (Mèxic)) ; Micheli, Jordy (Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco)
Desde la década de los noventa el empleo en los call center en México supone una fuente de trabajo para jóvenes con bachillerato o estudios universitarios en las principales ciudades mexicanas. En este trabajo damos cuenta de una relativa diversidad de la mano de obra y de las características de la precariedad en un sector adscrito a la economía formal en donde, sin embargo, se han documentado prácticas laborales irregulares o al margen de la legalidad. [...]
Des de la dècada dels noranta l'ocupació en els call center a Mèxic suposa un lloc de treball per a joves amb batxillerat o estudis universitaris a les principals ciutats mexicanes. En aquest treball donem compte d'una relativa diversitat de la mà d'obra i de les característiques de la precarietat en un sector adscrit a l'economia formal on, no obstant això, s'han documentat pràctiques laborals irregulars o al marge de la legalitat. [...]
Since the nineties, employment in call centers in Mexico has been a source of work for young people with baccalaureate or university studies in the main Mexican cities. In this work we report a relative diversity of the workforce and the characteristics of precariousness in a sector attached to the formal economy where, nevertheless, irregular labor practices have been documented, regardless of legality. [...]

2018 - 10.5565/rev/aiet.76
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 5 (2018) , p. 257-269 (Vulnerabilitat i mercat de treball)  
9.
26 p, 753.5 KB Profesionales independientes en la era digital : ¿el futuro del precariado? / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Godino, Alejandro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Molina Romo, Óscar (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
El objetivo de este estudio es comparar las condiciones de trabajo de los trabajadores profesionales independientes (I-Pross) en España e Italia. Esta investigación se ha desarrollado a través del análisis comparado de fuentes estadísticas oficiales en ambos países, la explotación de un cuestionario lanzado a estos profesionales y estudios de casos centrados en las organizaciones que representan a estos profesionales. [...]
L'objectiu d'aquest estudi és comparar les condicions de treball dels treballadors professionals independents (I-Pross) a Espanya i Itàlia. Aquesta investigació s'ha desenvolupat a través de l'anàlisi comparada de fonts estadístiques oficials en tots dos països, l'explotació d'un qüestionari llançat a aquests professionals i estudis de casos centrats en les organitzacions que representen a aquests professionals. [...]
The aim of this study is to compare the working conditions of Independent Professional workers (I-Pross) in Spain and Italy. This research is developed through the comparative analysis of official statistical sources in both countries, the use of a questionnaire sent to these professionals and case studies focused on the organizations that represent these professionals. [...]

2018 - 10.5565/rev/aiet.75
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 5 (2018) , p. 231-256 (Negociació col·lectiva)  
10.
13 p, 584.5 KB Crowdsourcing : una modalidad jurídicamente inviable de externalización productiva en el nuevo entorno digital / Ginès i Fabrellas, Anna (Universitat Ramon Llull – ESADE)
En el entorno digital ha aparecido una nueva modalidad de externalización productiva denominada crowdsourcing. Existen numerosas empresas o plataformas digitales que gracias a las nuevas tecnologías emplean esta modalidad de subcontratación basada en la división del trabajo en micro tareas, la descentralización del servicio hacia un gran número de trabajadores autónomos contratados a demanda por cada pedido, provocando, así, una huida del Derecho del Trabajo. [...]
En l'entorn digital ha aparegut una nova modalitat d'externalització productiva anomenada crowdsourcing. Existeixen nombroses empreses o plataformes digitals que, gràcies a les noves tecnologies, fan servir aquesta modalitat de subcontractació basada en la divisió del treball en microtasques, la descentralització del servei cap a un gran nombre de treballadors autònoms contractats a demanda per cada comanda, provocant, així, un fugida del Dret del Treball. [...]
In the new digital environment, a new type of outsourcing called crowdsourcing has appeared. Thanks to new technologies, numerous companies or digital platforms employ this type of subcontracting based on the division of labor into micro tasks, the decentralization of the service to a large number of self-employed workers that are hired on demand for each order, thus causing an escape from Labor Law. [...]

2018 - 10.5565/rev/aiet.69
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 5 (2018) , p. 133-145 (Anàlisi des de la perspectiva del Dret Laboral)  

Artículos : Encontrados 421 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 64 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
16 p, 1.9 MB The gender pay gap. An analysis of sectorial dynamics / Sánchez Mira, Núria ; Carrasquer, Pilar, 1957- ; López Andreu, Martí ; Trinidad Jiménez, Albert
SASE's 29th conference, to be held in Lyon from 29 June to 1 July 2017, will explore the various impacts of these new forms of exchange and production on different sectors in a comparative way. It will inquire about the future of the collaborative (and disruptive) economy – will it really and durably effect more traditional exchanges or, in the end, will it be business as usual? The 2017 SASE conference in Lyon, France, hosted by the University of Lyon I from 29 June to 1 July 2017, will welcome contributions that explore new forms of economy, their particularities, their impact, their potential development, and their regulation.
2017
SASE Annual Meeting "What's next: Disruptive/Collaborative economy or Business as usual?". Lyon, 29th : 2017  
2.
2 p, 59.4 KB Labour trajectories of young people and social networks : longitudinal approach / Yepes, Lídia (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Vacchiano, Mattia (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
3.
26 p, 509.9 KB La intervención sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Análisis de barreras institucionales, organizacionales y culturales / Carrasquer, Pilar 1957- (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Sánchez Mira, Núria (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; López Andreu, Martí (University of Huddersfield)
La comunicación trata de poner de relieve y analizar algunos de los principales elementos que dificultan la implementación y eficacia de políticas públicas orientadas a la reducción de la Brecha Salarial entre hombres y mujeres. [...]
2017
Congreso de la Red Española de Política Social. Sevilla, Andalusia, : 2017  
4.
2 p, 60.3 KB Trends in active inclusion policies in Spain and Italy / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Molina Romo, Óscar (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Godino, Alejandro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Book of abstracts)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
5.
1 p, 54.7 KB Variable pay systems (pay for perfomance) : collective bargaining and wage inequality / García-Hernández, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Book of abstracts)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
6.
1 p, 56.6 KB Determinants of youth survival at self-employment in Spain and economic cycle / González-Menéndez, María C. (Universidad de Oviedo) ; Cueto, Begoña (Universidad de Oviedo) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Book of abstracts)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
7.
1 p, 54.4 KB The influence of work organization in firms on working time preferences and their chance for realitzation in Germany / Sopp, Peter (Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt) ; Wagner, Alexandra (Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Book of abstracts)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
8.
2 p, 64.0 KB Making good jobs permanently bad? employment change and the irish crisis / Wickham, James (TASC Think-tank for Action on Social Change) ; Bobek, Alicja (TASC Think-tank for Action on Social Change) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
9.
2 p, 60.2 KB The relational side of the scarring effect of unemployment : social capital and social inequalities among the young in Catalonia / Bolíbar, Mireia (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Barranco Font, Oriol (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
10.
2 p, 58.9 KB Inequality and labor market segmentation : a comparative model between Spain and Argentina / López-Roldán, Pedro (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  

Contribuciones a jornadas y congresos : Encontrados 64 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Publicaciones periódicas Encontrados 4 registros  
1.
33 p, 268.5 KB Memòria d'activitat / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005-  
2.
92 p, 647.5 KB Informe sobre los programas de empleo de ejecución provincial / Bonari, Damián ; Fachelli, Sandra ; Argentina. Ministerio de Economía y Producción
Buenos Aires : Ministerio de Economía y Producción, Presidencia de la Nación, Secretaría de Política Económica, [2001?]-
7 documentos
3.
Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball (Bellaterra, Catalunya)
L'objectiu de l'Anuario és proveir una anàlisi dels principals aspectes de l'evolució del mercat de treball, les polítiques d'ocupació i les relacions laborals durant l'any en qüestió. També s'analitzen les novetats més rellevants en l'àmbit europeu. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d'Estudis del Treball, 2013-
5 documentos
4.
10 p, 1.2 MB ¿Qué hacer? : instrumento de trabajo y reflexión al servicio de los trabajadores de Comisiones Obreras / Comisiones Obreras
[s.l.] : [CCOO] , 196?-.
7 documentos

Libros y colecciones Encontrados 60 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
83 p, 1.0 MB Manual per a la recol·locació laboral de treballadores sexuals / Heim, Daniela ; Puig Dural, Eva ; Associació de Dones per la Inserció Laboral SURT
Barcelona : SURT, 2007 (Arxiu de recerques ; 1558)  
2.
80 p, 356.5 KB Prostitución y exclusión social informe de investigación : Investigación para la reubicación en el mercado de trabajo de las trabajadoras sexuales del barrio del Raval / Heim, Daniela ; Torres, Marcela ; Vega, Sònia ; Associació de Dones per a la Inserció Laboral SURT
Barcelona : SURT, 2007 (Arxiu de recerques ; 1557)  
3.
170 p, 540.0 KB La Immigració, un motor econòmic : reflexions entorn de l'impacte de la població estrangera en l'economia catalana / Casals i Couturier, Muriel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fundació Jaume Bofill ; Fundació Caixa de Sabadell
Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2008 (Nexes, estudis d'immigració ; 4)  
4.
64 p, 666.6 KB Una visió de la joventut a Catalunya / Miret, Pau, 1964-
Des d'una perspectiva biogràfica, la joventut és una etapa vital que transcorre entre la infantesa i el món adult. Delimitar-la en un interval d'edats no és tasca fàcil i a les estadístiques oficials no és estrany veure ballar aquest rang d'edats en funció del moment històric en què s'han publicat. [...]
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2005 (Polítiques, 46)
Estructura social i desigualtats a Catalunya, 2005, p. 183-246  
5.
44 p, 819.6 KB La suspensión del contrato de trabajo y la reducción de la jornada de trabajo tras la Reforma Laboral de 2010 y el nuevo Reglamento de Procedimientos de Regulación de Empleo / Solà Monells, Xavier
Barcelona Huygens 2012
Las Reformas Laborales de 2010, 2012, p. 239-281  
6.
28 p, 187.0 KB La suspensión por causas empresariales tras la Reforma Laboral de 2012 : problemática aplicativa y valoración crítica / Solà Monells, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Albacete Bomarzo 2016 (Estudios)
Balance de la Reforma Laboral de 2012, 2016, p. 289-315  
7.
42 p, 336.2 KB Educació : joventut i educació en temps de crisi / Ferrer, Ferran ; Castejón, Alba ; Zancajo, Adrià
Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família, 2013 (Estudis (Catalunya. Direcció General de Joventut) ; 34)
Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 : Transicions juvenils i condicions materials d'existència, 2013, Vol. 1, p. 77-116  
8.
12 p, 85.9 KB Domesticar el temps / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona)
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania 2009
Temps i cura : la coresponsabilitat social de la cura a la vida quotidiana, 2009, p. 37-48  
9.
230 p, 581.8 KB Propostes d'intervenció per a la conciliació d'horaris familiars, escolars i laborals : informe final / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Pérez i Sánchez, Carmen ; Morral i Gimeno, Sergi ; Catalunya. Departament de Benestar i Família
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, 2003  
10.
22 p, 447.9 KB Patrons laborals i familiars : els arribats als anys seixanta i al segle XXI / Miret, Pau, 1964- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Feina i llar conformen dues dimensions fonamentals en la biografia personal, tant de la població nativa com de la immigrada. La diferència entre una i altra té a veure amb la posició que ocupen en la força de treball i en l'estructura familiar de la llar. [...]
Trabajo y hogar conforman dos dimensiones fundamentales en la biografía personal, tanto de la población nativa como de la inmigrada. La diferencia entre una y otra tiene que ver con la posición que ocupan en la fuerza de trabajo y en la estructura familiar del hogar. [...]
Work and household make two fundamental dimensions in the personal biography of both the native and the immigrant population. The difference between one and another has to do with their position in the workforce and within the family structure in the household. [...]
Travail et foyer sont deux dimensions fondamentales dans la biographie personnelle tant de la population autochtone comme de celle immigrée. La différence entre elles porte sur leur position dans le marché du travail et sur la structure familiale du foyer. [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2015 (Ciutadania i immigració ; 11)
Recerca i immigració VII : migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana, 2015, p. 145-166  

Libros y colecciones : Encontrados 60 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 323 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
282 p, 5.6 MB Relación entre competencia profesional y mercado laboral : hacia la mejora del perfil competencial en la educación superior / Romero Sandoval, Adriana Antonieta, autor. ; Tejada Fernández, José, supervisor acadèmic. ; Mas Torelló, Óscar, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.
Les competències, des d'un enfocament educatiu, són susceptibles de ser apreses i desenvolupades en un procés de formació professional. El mercat laboral, des d'un enfocament d'oferta i demanda de força de treball, és l'espai on hi ha una connexió real entre les competències adquirides i l'execució de tasques que demanda l'ocupació. [...]
Las competencias, desde un enfoque educativo, son susceptibles de ser aprendidas y desarrolladas en un proceso de formación profesional. El mercado laboral, desde un enfoque de oferta y demanda de fuerza de trabajo, es el espacio donde hay una conexión real entre las competencias adquiridas y la ejecución de tareas que demanda el empleo. [...]
Competences, from an educational approach, are capable of being learned and developed in a professional training process. The labour market, from a labour supply and demand approach, is the space where there is a real connection between the skills acquired and the execution of tasks demanded by employment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
331 p, 2.7 MB ¿Por qué trabajan los estudiantes universitarios catalanes? : La influencia del origen social y la organización de las titulaciones en las motivaciones para compaginar estudios y trabajo / Figueroa González, Mijail, autor. ; Planas, Jordi, 1950- supervisor acadèmic. ; Elias Andreu, Marina, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia.
El creciente aumento de la compaginación de estudios y trabajo en la universidad ha llamado la atención de diferentes actores en la educación superior, políticos, investigadores y gestores de las instituciones educativas han manifestado su interés por conocer los efectos de la combinación de estas dos actividades, así como sus implicaciones para la equidad participativa. [...]
The increase of working whilst studying in university has attracted the attention of stakeholders in higher education. Policymakers, researchers and managers of higher education institutions have expressed interest in knowing the effects of the combination of these two activities, as well as its implications for the equity of participation in higher education. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
209 p, 2.6 MB Vejez y cuidados, eso que les pasa a otros(as) : discursos y experiencias comunitarias autogestionadas en personas mayores de Santiago de Chile / Gómez Rubio, Constanza Alejandra, autor. ; Martínez Martínez, Luz María, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social.
La presente tesis se interroga por la vejez pobre y sus cuidados en Santiago de Chile. Particularmente, busca conocer y comprender la vejez y sus cuidados que construyen mujeres y hombres que participan en organizaciones comunitarias autogestionadas de adultos(as) mayores pobres, en la ciudad capital del país. [...]
This thesis is questioned by poor old age and his care in Santiago de Chile. In particular, it seeks to know and understand old age and its care that builds women and men who participate in self-managed community organizations of poor older adults in the capital city of the country. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
1.2 MB Relaciones de género entre individuos individualizados / Serentill López, Ariadna ; Carrasquer, Pilar, 1957-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La sociedad actual redefine las relaciones de género. Las teorías posmodernistas, responsabilizan a los individuos/as de sus vidas, negando cualquier condición material ajena a la propia voluntad. [...]
2019
Graduat o Graduada en Sociologia [819]
3 documentos
5.
353.2 KB Els marcs interpretatius de les polítiques públiques davant la prostitució a Espanya / Casajuana Costa, Sara ; Barbieri, Nicolás, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La prostitució és un fenomen rellevant a Espanya, el qual ha suscitat diversos debats al llarg dels anys. L’existència de diferents marcs interpretatius(policy frames) de polítiques públiquesen relació a la prostitució ens permet observar com la definició del propi terme influencia en la solució posteriorment adoptada. [...]
2019
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documentos
6.
373.0 KB Alliberament de la dona i lluita de classes en el debat sobre el treball domèstic / Vallvé i Navarro, Marta ; Muntanyola Saura, Dafne, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L’objectiu principal de la recerca és estudiar les diferents posicions polítiques del feminisme de la segona onada respecte a la forma de vertebrar alliberament de la dona i lluita de classes des de l’anàlisi del debat sobre el treball domèstic de finals dels anys 60 i anys 70. [...]
El objetivo principal de la investigación es estudiar las diferentes posiciones políticas del feminismo de la segunda ola respecto a la forma de vertebrar liberación de la mujer y lucha de clases desde el análisis del debate sobre el trabajo doméstico de finales de los años 60 y 70. [...]
The main goal of this research is to study the different political positions of second-wave feminism on how to articulate women’s liberation and class struggle analysing the domestic labour debate of the late 60’s and 70’s. [...]

2019
Graduat o Graduada en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documentos
7.
80 p, 921.1 KB Millorant l'ocupabilitat de la joventut al territori / Borràs Català, Vicent ; Moreno, Sara, 1978- ; Trinidad Jiménez, Albert ; Alcaraz Coca, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2018  
8.
63 p, 1.3 MB "Una illa d'implicació en un mar d'apatia" : els sindicats i les vagues en l'autogestió iugoslava / Abante Palomar, Xavi ; García Nogueroles, Juan Miguel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La participació dels treballadors en la gestió de les empreses, i en general les relacions de poder en els centres de treball són temes que susciten gran interès en el camp de la sociologia. La participació, en diferents graus i canalitzada des de diferents òrgans, formals i informals, es duu a terme en moltes ocasions a través dels sindicats. [...]
2019
Graduat o Graduada en Relacions Laborals [806]  
9.
203 p, 2.8 MB La infancia robada : el trabajo infantil en la República Dominicana / Camacho Ollas, Silvia ; Esteve Pardo, Agustí, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"La infància robada" és un reportatge audiovisual sobre un dels problemes socials més importants de la República Dominicana: el treball infantil. Encara milers de nens es troben en situació de treball infantil per ajudar econòmicament les seves famílies. [...]
"La infancia robada" es un reportaje audiovisual sobre uno de los problemas sociales más importantes de la República Dominicana: el trabajo infantil. Aún miles de niños se encuentran en situación de trabajo infantil para ayudar económicamente a sus familias. [...]
"The stolen childhood" is an audiovisual report about one of the most important social problems in the Dominican Republic: child labour. Thousands of children are in a situation of child labour to help their families financially. [...]

2019
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
10.
11 p, 2.0 MB Aplicació de suport a la selecció de projectes i assignació d'equips / Díaz Cívico, Edgar ; López Peña, Antonio M (Antonio Manuel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A la universitat tenim assignatures en les que es duen a terme processos relatius a la selecció de projectes i a la formació d'equips de treball per a aquests projectes. Actualment, els responsables d'aquestes assignatures elaboren les tasques de forma manual, el que implica una gran inversió en temps i una major dificultat per a treballar amb totes les dades tenint en compte que es troben dividides en diversos orígens. [...]
In college we have subjects where there are processes related to the projects selection and related to make work teams for this projects. Nowadays, those subject managers do the tasks manually, what it means a big investment in time and bigger complexity to work with all the data divided in different sources. [...]
En la universidad tenemos asignaturas en las que se llevan a cabo procesos relativos a la selección de proyectos y a la formación de equipos de trabajo para estos proyectos. Actualmente, los responsables de estas asignaturas elaboran las tareas de forma manual, lo que implica una gran inversión en tiempo y una mayor dificultad para trabajar con todos los datos teniendo en cuenta que se encuentran divididas en diferentes orígenes. [...]

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  

Documentos de investigación : Encontrados 323 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didàcticos Encontrados 34 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
58 p, 2.9 MB Sessions de formació sobre el treball de fi de grau. Gestió Aeronàutica / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca Universitària de Sabadell
Sessions de formació sobre el Treball de Fi de Grau (TFG) adreçades als estudiants del grau en Gestió Aeronàutica . Les sessions es desglossen en dos apartats: (1) Eines i recursos documentals i, (2) Cites, bibliografia i drets d'autor.
2019 (Fonts d'informació) (Eines per a la recerca)
2 documentos
2.
11 p, 386.9 KB Pauta per a l'avaluació de la contribució individual dels membres al procés grupal en el treball en equip universitari / Agud Morell, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Alcalde, Rosa ; Armengol Asparó, Carme ; Barrera-Corominas, Aleix ; Borras Izquierdo, Alexis ; Buñuel Azor, Immaculada ; Castro Ceacero, Diego ; Díaz Vicario, Anna ; Duran Bellonch, Maria del Mar ; González Fernández, Henar ; Ion, Georgeta ; Marzo Ruiz, Lourdes ; Mercader Juan, Cristina ; Muñoz Moreno, José Luís ; Orta Trepat, María ; Parera Garcia, Mònica ; Pérez-Maldonado, Cristina ; Rodríguez Gómez, David ; Salat Llorente, Esther ; Sánchez Martí, Angelina ; Zolle-Valero, Txell, col·laboradora
La pauta que es presenta a continuació parteix d'un projecte que es fonamenta en la necessitat d'assegurar una avaluació més individualitzada quan el mètode de treball escollit pel professorat és el treball en equip. [...]
Bellaterra 2018 (ARPA - Aula de Recursos per a l'Avaluació)  
3.
2 p, 178.9 KB Biblioteca de Veterinària, com reservar les sales de treball / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Guia per conèixer com fer reserves de les sales de treball en grup de la Biblioteca de Veterinària a través de la web de Biblioteques de la UAB.
2019 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Veterinària)  
4.
1667x4576, 2.0 MB Resultats de l'enquesta «Reserva sales de treball a la BCT» / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Enquesta realitzada durant el mes de febrer del 2018 als usuaris de les sales de treball en grup de la BCT per conèixer la seva opinió sobre el servei.
2018 (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Ciència i Tecnologia)  
5.
2 p, 521.1 KB Biblioteca de Ciència i Tecnologia, com reservar les sales de treball / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia per conèixer com fer reserves de les sales de treball en grup de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia a través del Catàleg UAB.
2017 (Serveis) (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Ciència i Tecnologia)  
6.
1 p, 284.7 KB Biblioteca de Ciència i Tecnologia, guia d'ús de les sales de treball en grup / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia d'ús de les sales de treball en grup: horaris, tipologia de sales i normes de funcionament.
2018 (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Ciència i Tecnologia)  
7.
1 p, 73.7 KB Condicions generals d'ús i de préstec de les sales de treball en grup de les biblioteques de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Condicions generals d'ús i préstec de les sales de treball en grup.
2017 (Serveis)  
8.
2 p, 37.7 KB Autocorrección del diseño del trabajo de investigación (Check list) / Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
2016  
9.
46 p, 4.0 MB Sessions de formació sobre el treball de fi de grau. Veterinària / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Andreu Nebot, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Sessions de formació adreçades als estudiants del grau de Veterinària de la Facultat de Veterinària matriculats del Treball de Fi de Grau (TFG). Les sessions es desglossen en dos apartats: (1) Fonts d'informació i, (2) Els drets d'autor.
2019 (Eines per a la recerca) (Fonts d'informació)
2 documentos
10.
45 p, 2.5 MB Sessions de formació sobre el treball de fi de grau. Ciència i tecnologia dels aliments (CTA) / Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Andreu Nebot, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària
Sessions de formació adreçades als estudiants del grau de Ciència i tecnologia dels aliments (CTA) de la Facultat de Veterinària matriculats del Treball de Fi de Grau (TFG). Les sessions es desglossen en dos apartats: (1) Fonts d'informació i, (2) Els drets d'autor.
2019 (Fonts d'informació) (Eines per a la recerca)
2 documentos

Materiales didàcticos : Encontrados 34 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Documentos gráficos y multimedia Encontrados 150 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
643x374, 66.9 KB Confederació General del Treball (Catalunya) / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Confederació General del Treball (Catalunya)
[200-?]-
12 documentos
2.
1024x756, 600.1 KB ¿Te van a dar mucho por el ANE? : ¡Rompe con el pacto! / Confederación Nacional del Trabajo (Espanya)
[1981]  
3.
726x1024, 470.1 KB Vota PTC : claredat i fermesa al Parlament : amb una esquerra diferent / Partit del Treball de Catalunya
Barcelona : Taca, 1979  
4.
730x1024, 548.8 KB Por la democracia directa y la autogestión, no votes: ejerce tu soberanía, no la cedas : sábado, 5 de noviembre, L'Hospitalet de Llobregat ... / Confederació General del Treball (Catalunya). Federació Comarcal del Baix Llobregat ; Confederació General del Treball (Catalunya). Federació Local de Sindicats de Barcelona
[2011]  
5.
733x1024, 522.0 KB La Gran farsa de la sobirania : per la democràcia directa: autogestió i organització : 17 de novembre 2011 ... Barcelona / Confederació General del Treball (Catalunya). Federació Local de Sindicats de Barcelona
2011  
6.
720x1024, 511.6 KB Euskadi i Catalunya, caminem junts : parlaran Mikel Elorza ... Manuel Gracia ... fac. Econòmiques U. Autònoma / Partit del Treball de Catalunya
[1979?]  
7.
1024x707, 502.8 KB Mitín sábado, día 24 a las 7 de la tarde Pueblo Español (Montjuich) cubierto : intervendrán: Manuel Gracia, Eladio García Castro, Josep Benet... : aire nuevo al Parlamento con una izquierda diferente... / Partit del Treball de Catalunya
[Barcelona] : Gráficas Taca 1979  
8.
707x1024, 385.5 KB Així es fan les coses : Hunosa, Reinosa / Lliga Comunista Revolucionària
[1987?]  
9.
715x1024, 564.6 KB Vota PTC : estrena tu voto : con una izquierda diferente / Partit del Treball de Catalunya
[1979]  
10.
720x1024, 438.1 KB Vota PTC : mitín Cine Avenida... : intervendrán: Manuel Gracia, Paco Casero, Antonio Peregrina, Juan Torres : aire nuevo al Parlamento : con una izquierda diferente / Partit del Treball de Catalunya
[Barcelona] : Gràfiques Taca, 1979  

Documentos gráficos y multimedia : Encontrados 150 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Fondos personales e institucionales Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
2 p, 861.1 KB Documentació diversa sobre la temporada 1940-1941 / Mestres Calvet, Juan ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1940 (Temporada 1940-1941)
25 documentos
2.
1 p, 777.4 KB Antecedentes de la cena y baile de gala celebrados el dia 6 de enero de 1948 en conmemoración del primer centenario de la inauguración del Gran Teatro del Liceo ; Constitución de una cama a perpetuidad en el Hospital de San Pablo / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1947
9 documentos
3.
1 p, 557.0 KB Documentació diversa sobre la temporada 1932-1933 / Rodés Huguet, Josep ; Junta Provincial de Protecció a la Infància ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1932 (Temporada 1932-1933)
38 documentos
4.
1 p, 486.4 KB Documentació diversa sobre la temporada 1944-1945 / Mestres Calvet, Juan ; Sentmenat i de Sarriera, Joaquim de ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1944 (Temporada 1944-1945)
29 documentos
5.
2 p, 1.3 MB Documentació sobre contractacions de companyies i intèrprets el 1959 / Marivaux, Pierre de ; Molière (Jean-Baptiste Poquelin) ; Pamias, Juan A. ; Puccini, Giacomo ; Thomas, Ambroise ; Verdi, Giuseppe ; Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera ; Comédie Française ; Orquestra del Gran Teatre del Liceu ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1959
4 documentos
6.
1 p, 924.4 KB Nota pro-memoria de la conversación mantenida por los Sres. Noguer y Pamias el dia 3 de Diciembre de 1965 en relación a asuntos del Gran Teatro del Liceo / Noguer, Ramón ; Pamias, Juan A. ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1965  
7.
1 p, 495.9 KB Documentació sobre la contractació d'orquestres per l'any 1967 / Pamias, Juan A. ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1967
7 documentos
8.
2 p, 1.4 MB Documentació diversa sobre l'any 1968 / Pamias, Juan A. ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1968
4 documentos
9.
2 p, 1.3 MB Documentació sobre l'incompliment del contracte del tenor búlgar D. Uzunov / Pamias, Juan A. ; Uzunov, Dimiter ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1962
4 documentos
10.
2 p, 1.3 MB Documentació sobre la Temporada de primavera de 1962 / Pamias, Juan A. ; Antonio Ballet Español ; London's Festival Ballet ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1962 (Temporada de primavera 1962)
7 documentos

Fondos personales e institucionales : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.