Results overview: Found 504 records in 0.02 seconds.
Articles, 63 records found
Contributions to meetings and congresses, 9 records found
Periodical publications, 4 records found
Books and collections, 21 records found
Research literature, 343 records found
Learning materials, 13 records found
Graphic and multimedia documents, 51 records found
Articles 63 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
22 p, 659.5 KB El fin de la Unión Europea : una visión geopolítica del ascenso de la ultraderecha / Peña González, Víctor (Universidad de Cádiz)
El objetivo del presente trabajo es demostrar cómo la geopolítica practicada por Alemania en la última década ha generado los caldos de cultivo del auge de una nueva ultraderecha europea, en contraposición a la extrema derecha tradicional, que ha puesto en cuestión los cimientos de la Unión Europea, a través de una modernización política y cultural que les ha permitido radicalizar conflictos e incluso alcanzar posiciones de gobierno. [...]
L'objectiu del present treball és demostrar com la geopolítica practicada per Alemanya en l'última dècada ha generat els brous de cultiu de l'auge d'una nova ultradreta europea, en contraposició a l'extrema dreta tradicional, que ha posat en qüestió els fonaments de la Unió Europea, a través d'una modernització política i cultural que els ha permès radicalitzar conflictes i fins i tot aconseguir posicions de govern. [...]
The objective of this paper is to demonstrate how the geopolitics practiced by Germany in the last decade has generated the breeding grounds of the rise of a new European far right, as opposed to the traditional far right, which has questioned the foundations of the European Union, through a political and cultural modernization that has allowed them to radicalize conflicts and even reach positions of government. [...]

2019
Tiempo devorado, Vol. 6 Núm. 1 (2019) , p. 32-53 (Articles)  
2.
24 p, 172.8 KB Les comunitats autònomes espanyoles sota l'impacte de la integració a la Unió Europea / Maluquer de Motes, Jordi, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2001
Nota d'economia, Núm. 71 (2001) , p. 49-72  
3.
16 p, 226.5 KB La sentència de la sala primera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013 (Assumpte C-415-11, M. A. versus Catalunyacaixa) : la seva ona expansiva en el nostre sistema hipotecari actual / Serrano de Nicolás, Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat)
2014 - 10.2436/20.3004.02.48
Revista catalana de dret privat, Vol. 14 (2014) , p. 119-134  
4.
28 p, 802.7 KB Por una Constitución europea / Carreras, Francesc de
1995
Revista de estudios políticos, Num. 90 (Oct 1995) , p. 193-220  
5.
11 p, 64.5 KB Política d'estructures agràries versus política de desenvolupament rural / Viladomiu, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
L'objectiu d'aquest article és estudiar la modificació que en el temps ha sofert l'anomenada política d'estructures agràries arran de l'experiència de la Comunitat Europea. Això ens conduirà a apreciar com s'han anat desdibuixant les fronteres que tradicionalment separaven els àmbits de la intervenció pública en el món agrari i com l'actuació estructural s'integra dins una visió més àmplia, el desenvolupament rural.
El objetivo de este artículo es estudiar las modificaciones que ha sufrido la política de estructuras agrarias de la Comunidad Europea. Esto nos llevará a apreciar como se han ido difuminando las fronteras que tradicionalmente separaban los ámbitos de la intervención pública en el mundo agrario y como la actuación estructural se integra dentro de una visión más amplia, el desarrollo rural.
The main objective of this article is to analyse the modifications suffered by the agrarian structural policy in the European Union. We could see the progressive difumination limits that tradicionally separated the public intervention in the agrarian world and how the structural actions are integrated into a global vision, the rural development.

1997
Quaderns agraris, Num. 20 (Jun 1997) , p. 5-15  
6.
53 p, 282.9 KB 2004-2009: l'evolució del règim lingüístic en el dret de la Unió Europea : de l'ampliació del 2004 al Tractat de Lisboa / Milian i Massana, Antoni, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
En el treball s'estudien les modificacions que ha sofert el règim lingüístic de la Unió Europea d'ençà de l'ampliació de l'any 2004 fins a l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa. Quant a les llengües oficials i de treball, crida l'atenció el reconeixement del maltès i de l'irlandès, en tractar-se de llengües oficials en el conjunt d'un Estat membre que, per garantir la seguretat jurídica, no era imprescindible reconèixer en el si de les institucions de la Unió. [...]
En el trabajo se estudian las modificaciones introducidas en el régimen lingüístico de la Unión Europea desde la ampliación del año 2004 hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Acerca de las lenguas oficiales y de trabajo, llama la atención el reconocimiento del maltés y del irlandés, al tratarse de lenguas oficiales en el conjunto de un Estado miembro que no era imprescindible reconocer en el seno de las instituciones de la Unión para garantizar la seguridad jurídica. [...]
In this paper, a study is conducted of the modifications that the linguistic regime of the EU has undergone since enlargement in 2004 until entry into force of the Treaty of Lisbon. In regard to official and working languages, the recognition of Maltese and Irish is in part striking. [...]

2010
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, Núm. 10 (2010) , p. 109-161  
7.
21 p, 427.3 KB Los espacios transfronterizos europeos : ¿un objeto geográfico de difícil definición? Una aproximación desde la perspectiva de los "soft spaces" / Giband, David (Université de Perpignan Via Domitia) ; Vicente Rufi, Joan (Universitat de Girona)
El texto propone una visión de los espacios transfronterizos desde la perspectiva de los soft spaces —los espacios blandos— con relación al planeamiento territorial. Con ella se consigue una interpretación mucho más ajustada de la realidad de las áreas transfronterizas, así como de sus dinámicas. [...]
El text proposa una visió dels espais transfronterers des de la perspectiva dels soft spaces —espais tous— en relació amb el planejament territorial. Amb aquesta s'aconsegueix una interpretació molt més ajustada del que són en realitat les àrees transfrontereres així com de les dinàmiques que s'hi produeixen. [...]
This text proposes a vision of cross-border spaces from the perspective of soft spaces in relation to territorial planning. In doing so, we aim to achieve a much more realistic interpretation of cross-border areas, as well as the dynamics that occur in them. [...]
Le texte propose une vision des espaces transfrontaliers du point de vue des espaces mous -soft spaces- en relation avec l'aménagement du territoire. Cette vision nous permet de parvenir à une interprétation beaucoup plus fine de ce que sont réellement les zones transfrontalières, ainsi que de la dynamique qui s'y produit. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.520
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 421-441 (Articles)  
8.
25 p, 160.2 KB La dialéctica entre la democracia representativa y participativa en el orden constitucional de la Unión Europea / Miguel Bárcena, Josu de (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
El presente trabajo pretende aproximarse a las líneas generales del debate constitucional en torno a la gobernanza europea. Para ello, proponemos llamar la atención sobre las repercusiones que para el derecho y la democracia supranacional y estatal, tiene la institucionalización del Método Abierto de Coordinación, paradigma gubernamental de la política económica de la Unión Europea. [...]
2005
Revista de derecho político, Núm. 64 (2005) , p. 211-235  
9.
1 p, 34.9 KB L'inici de la desintegració de la UE? / Grasa, Rafael, 1953-
2016
Ara, Núm. 2019 (25 Juny 2016) , p. 35  
10.
24 p, 5.6 MB Las difíciles relaciones de España con Cuba : el caso de España en la Posición Común de la Unión Europea / Alija Garabito, Adela María (Universidad Antonio de Nebrija)
Nuestro objetivo en este trabajo es analizar la política exterior española hacia Cuba, haciendo hincapié en un aspecto concreto: el de la influencia española en la evolución de la Posición Común que la Unión Europea (UE) establecía en sus relaciones con la República cubana desde 1996 hasta 2016. [...]
El nostre objectiu en aquest treball és revisar la política exterior espanyola cap a Cuba, posant l'accent en un aspecte concret: el de la influència espanyola en l'evolució de la Posició Comuna que la Unió Europea (UE) establia en les seves relacions amb la República cubana des de 1996 fins 2016. [...]
The objective in this paper is to analyze Spanish foreign policy towards Cuba, emphasizing a specific aspect: the Sapnish influence on the evolution of the Common Position that the European Union (EU) established in its relations with the Cuban Republic fom 1996 to 2016. [...]

2018
Tiempo devorado, Vol. 5 Núm. 1 (2018) , p. 75-98 (Articles)  

Articles : 63 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 9 records found  
1.
1 p, 54.5 KB Engines of growth and paths of development in the Euro-area / Simonazzi, Annamaria (Sapienza University of Rome) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Book of abstracts)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
2.
18 p, 155.7 KB Engines of growth and paths of development in the Euro-area / Simonazzi, Annamaria (Sapienza University of Rome) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37a : 2016  
3.
13 p, 129.4 KB The national and european qualifications frameworks : a new Jerusalem? The spanish evidences / Plana, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sala, Guillem (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
2009
Qualifications for lifelong learning and employability. Thessaloniki, : 2009  
4.
12 p, 256.0 KB Posting workers in UE. Cross border temporary agency work in SAAR-LOR-LUX / Belkacem, Rachid ; Kornig, Cathel ; Michon, François ; Nosbonne, Christophe ; Scalvinoni, Benoit ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37a : 2016  
5.
2 p, 222.2 KB La situació de l'ocupació a Europa : escenari en la post-crisi / Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers ; Institut d'Estudis del Treball
2015
Jornades IET. Bellaterra, Catalunya, 4es : 2015  
6.
23 p, 15.3 MB Erasmus staff week : Tampere (Finland) 20-24 abril 2015 / Cabezas García, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
2015
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 9a : 2015  
7.
22 p, 11.6 MB Semana internacional : International Week 4-8 maio 2015 / Castillo, Mara (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
2015
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 9a : 2015  
8.
15 p, 3.6 MB Erasmus Staff Week / Besson Ribas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
2015
Jornada Compartint coneixements a les biblioteques de la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 9a : 2015  
9.
10 p, 55.3 KB Catalunya després del nou Tractat de la Unió Europea / Terrón i Cusí, Anna
Anna Terrón és la secretària d'Estat d'Immigració i ha estat secretària per la Unió Europea i delegada de la Generalitat davant la Unió Europea. Va ser presidenta del Patronat Català Pro Europa durant tres anys. [...]
2008 (Grup Claris)
Conferències de l'Associació d'Amics de la UAB, 2008  

Periodical publications 4 records found  
1.
1 p, 1.3 MB Notícies UE [butlletí] / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Aquesta publicació conté un extracte del web "Notícies UE: portal del CDE-UAB", que es es publica des de 2011. Anteriorment (de 2004 a 2010) es va publicar el butlletí "CDE UAB Info", que es pot consultar en: https://ddd. [...]
Centre de Documentació Europea 2020-  
2.
14 p, 730.4 KB Ofertas de empleo y prácticas en instituciones y agencias de la UE, en otras organizaciones internacionales europeas y en entidades relacionadas / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Publicació del Centre de Documentació Europea on es recopilen les ofertes laborals i de pràctiques que convoquen les institucions i agències de la UE, però també altres organitzacions internacionals europees (Consell d'Europa, EFTA, OSCE, etc) i altres entitats relacionades (think tanks, lobbies, grups polítics, etc. [...]
Centre de Documentació Europea 2020-  
3.
41 p, 830.4 KB Publicacions online sobre la Unió Europea : recopilació del Centre de Documentació Europea UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Recopilació de publicaciones de i sobre la Unió Europea (articles de revistes científiques, working papers de centre de recerca i estudis i informes generats per les institucions i agències de la Unió Europea).
Centre de Documentació Europea 2020-  
4.
1 p, 1.1 MB Europa a la UAB [butlletí] / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Recull, en format butlletí, les darrerres novetats del portal amb el mateix nom. El mes de juny de 2020 es van publicar tres edicions d'un butlletí amb el mateix títol, que també es pot recuperar en aquest registre.
Centre de Documentació Europea 2020-
4 documents

Books and collections 21 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
15 p, 1.4 MB La Unió Europea i la societat de la informació / Majó, Joan, 1939- (Unió Europea. Information Society Forum)
La societat de la informació s'està construint, a diferents punts del món, a partir de models i propostes diversos. Des de 1993, la Unió Europea ha insistit a dotar d'una dimensió social el seu model, contraposant-lo al projecte fonamentalment tecnològic i econòmic dels Estats Units. [...]
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2000
Corominas, Maria; Moragas i Spà, Miquel de, eds: Informe de la comunicació a Catalunya 2000, 2000, p. 311-319  
2.
102 p, 1.0 MB Governança econòmica i filosofia del projecte europeu / Cals Güell, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
El títol del llibre és una descripció de la singularitat del seu contingut, que combina la presentació de la governança econòmica de la Unió Europea amb un conjunt de reflexions filosòfiques sobre les característiques d'aquesta construcció. [...]
El título del libro es una descripción de la singularidad de su contenido, que combina la presentación de la gobernanza económica de la Unión Europea con un conjunto de reflexiones filosóficas sobre las características de esta construcción. [...]

2019
2 documents
3.
5 p, 521.8 KB Memòria d'activitats... / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 2018- (Biblioteques)  
4.
19 p, 8.0 MB Vulnerability in the context of EU asylum policies : the challenges of identification and prioritisation / Caicedo, Natalia (Universitat de Barcelona) ; Romano, Andrea (Universitat de Barcelona)
Vulnerability as a criterion for allocating rights and protection is an emerging concept in the current EU asylum legislation (Dir. 2003/9) and ECtHR case-law. The existence of vulnerable groups or applicants with special needs has been recently addressed by the relocation decisions (Council Decision 2015/1601) and it is also extremely relevant for the proposed resettlement regulation, currently under discussion (COM/2016/468final). [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2018 (Focus on international Migration ; 5)
Refugiados en movimiento : retos políticos, legales y sociales en tiempos de inestabilidad, 2018, p. 78-88  
5.
21 p, 9.0 MB The EU-Turkey Joint Statement of March 2016. An 'ad-hoc' solution to the refugee crisis or a new pillar for the European Common Asylum System external dimension? / Moya, David (Universitat de Barcelona) ; Milios, Georgios (Universitat de Barcelona)
The political agreement to involve Turkey in the EU policies aimed at containing the entry of refugees thorough Greece was a milestone in the process of curving the entry of refugees during the 2015/16 refugee crisis in Europe. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2018 (Focus on international Migration ; 5)
Refugiados en movimiento : retos políticos, legales y sociales en tiempos de inestabilidad, 2018, p. 62-76  
6.
17 p, 958.7 KB EU responses to refugees' secondary movements in times of crisis of international protection / Denaro, Chiara (Università degli Studi di Roma "La Sapienza") ; Vassallo Paleologo, Fulvio (Università di Palermo)
In the frame of the so-called migration crisis, which far from being only a quantity-based concept related to the increase of refugees who reach Europe by sea is configured as a transversal and multidimensional phenomenon and concerns the whole Schengen system, the Common European Asylum System and the basic principles of solidarity on which the EU is based, the present chapter analyses, from a juridical point of view, the issue of refugees returning to Italy from other European countries. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2018 (Focus on international Migration ; 5)
Refugiados en movimiento : retos políticos, legales y sociales en tiempos de inestabilidad, 2018, p. 50-59  
7.
9 p, 35.1 KB Diplomas and the labour market : the debate so far / Planas, Jordi, 1950- (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional)
Thessaloniki European Centre for the Development of Vocational Training 1998 (CEDEFOP panorama. Seminar)
Agora I : raising the level of diplomas and their distribution on the labour market: the lessons of the past and prospects for the future : Thessaloniki, 30 June 1997, 1998, p. 31-41  
8.
116 p, 1.4 MB Sistema de relacions laborals i model social europeu : una perspectiva sociològica / Martin, Antonio (Martin Artiles)
En el primer epígraf d'aquest mòdul hem vist el procés històric d'institucionalització del conflicte laboral, la qual cosa significa bàsicament que el conflicte d'interessos laborals entre capital i treball ha estat reconegut pel dret del treball. [...]
Universitat Oberta de Catalunya 2012  
9.
6 p, 182.7 KB Algunas reflexiones finales a modo de conclusiones / Planas, Jordi, 1950-
Madrid FORCEM 2001
Políticas y prácticas de la formación continua en el marco europeo, 2001, p. 255-258  
10.
150 p, 907.1 KB Employees' resources and social rights in Europe : RESORE Final report / Verd Pericàs, Joan Miquel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Clasquin, Bernadette coord. ; Queirolo Palmas, Luca (Universitá degli studi di Genova. Dipartamento di scienze antropologiche) ; Fernandes Ruivo, Maria Margarida (Universidade do Porto. Centro de estudos de economia) ; Harvey, Mark (The Victoria University of Manchester. Centre for Research in Innovation and Competition) ; Graaf, Willibrord de (Universiteit Utrecht. Faculteit Sociale Wettenschappen) ; Klammer, Ute (Wirtschafts und Sozialwissenschaftliches. Institut in der Hans Boeckler Stiftung) ; Gobin, Corinne (Université Libre de Bruxelles. Groupe de recherche sur les acteurs internationaux) ; Mairhuber, Ingrid (Forschungs-und Beratungsstelle Arbeitwelt) ; Comissió Europea. Direcció General de Recerca
Are pension reforms and labour market policies symptomatic of a crisis of the institutional forms of capitalism constructed historically in each country? Do they reflect mutations of the salariat? These are two of the key questions among the issues raised by the RESORE project in approaching its research from the particular angle of changes in workers' resources. [...]
Luxemburg Office for Official Publications of the European Communities 2007  

Books and collections : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 343 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
24 p, 617.1 KB Crónica de una "rebelión" anunciada: la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 5 de mayo de 2020 / Álvarez Nieves, Ana Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
La rebelión en Alemania contra los actos comunitarios que el Tribunal Constitucional Federal alemán considere que exceden las competencias otorgadas por los Estados miembros anunciada en su tradición jurisprudencial ha pasado de ser una amenaza a convertirse en una realidad con su sentencia del 5 de mayo de 2020. [...]
La rebel·lió a Alemanya contra els actes comunitaris que el Tribunal Constitucional Federal Alemany consideri que excedeixen les competències atorgades pels Estats membres anunciada en la seva tradició jurisprudencial ha passat de ser una amenaça a convertir-se en realitat amb la seva sentència de 5 de maig de 2020. [...]
The rebellion in Germany against community acts that according to the German Federal Constitutional Court exceed the powers granted by the Member States, as announced in its jurisprudential tradition, has gone from being a threat to becoming a reality with its judgment of May 5, 2020. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 5)  
2.
43 p, 843.9 KB Solidarity in the European Union: a quantitative analysis of the European Council's position / Álvarez Nieves, Ana Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
The Lisbon Treaty presents solidarity as a fundamental value. However, the lack of a unitary definition of what it means to act in solidarity within the European Union may contribute to asymmetric responses in each Member State to EU-wide challenges and to distance solidarity from sought horizontality. [...]
El Tratado de Lisboa presenta la solidaridad como un valor fundamental. Sin embargo, la ausencia de una definición unitaria de qué significa actuar en solidaridad dentro de la Unión Europea puede promover respuestas asimétricas por parte de cada Estado miembro hacia problemas de dimensión europea alejándose de la horizontalidad deseada. [...]
El Tractat de Lisboa presenta la solidaritat com un valor fonamental. No obstant això, l'absència d'una definició unitària de què significa actuar en solidaritat dins de la Unió Europea pot promoure respostes asimètriques per part de cada Estat membre cap a problemes de dimensió europea allunyant-se de l'horitzontalitat desitjada. [...]

Bellaterra Instittut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 4/2020)  
3.
40 p, 749.7 KB Le mineur et le double sens de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne en vertu de la régulation de la citoyenneté européenne / Murillo Belloc, Núria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Le but de ce mémoire est de faciliter la compréhension de la progression jurisprudentielle corrélative de la CJUE, qui légitime le processus d'intégration européenne, décisif pour l'architecture du statut de la citoyenneté européenne et l'identité européenne des citoyens. [...]
L'objecte d'aquest Treball de Fi de Màster és facilitar la comprensió de la correlativa progressió jurisprudencial de l'TJUE, que legitima el procés d'integració europea, decisiva per a l'arquitectura de l'estatut de la ciutadania europea i de la identitat europea dels ciutadans. [...]
El objeto del presente Trabajo de Fin de Máster es facilitar la comprensión de la correlativa progresión jurisprudencial del TJUE, que legitima el proceso de integración europea, decisiva para la arquitectura del estatuto de la ciudadanía europea y de la identidad europea de los ciudadanos. [...]
Le but de ce mémoire est de faciliter la compréhension de la progression jurisprudentielle corrélative de la CJUE, qui légitime le processus d'intégration européenne, décisif pour l'architecture du statut de la citoyenneté européenne et l'identité européenne des citoyens. [...]

Bellaterra Institut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 3/2020)  
4.
44 p, 738.2 KB Reagrupación familiar de los nacionales de terceros países en el Derecho de la Unión Europea / Ianushkevich, Kseniia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
Este trabajo aborda las cuestiones relacionadas con la regulación del derecho a la reagrupación familiar de los nacionales de terceros países en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. El estudio se basa en el análisis del Derecho originario y Derecho secundario de la UE, sobre todo, de la Directiva 2004/86/CE, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. [...]
Aquest treball aborda les qüestions relacionades amb la regulació de el dret a la reagrupació familiar dels nacionals de tercers països en l'ordenament jurídic de la Unió Europea. L'estudi es basa en l'anàlisi de el Dret originari i Dret secundari de la UE, sobretot, de la Directiva 2004/86 / CE, de 22 de setembre de 2003, sobre el dret a la reagrupació familiar, així com de la jurisprudència de l' Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'respecte. [...]
This paper dwells on the issues related to the family reunification of the third-country nationals in the EU law. The study is based on the analysis of the EU Original law and Secondary law, in particular, the Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification and the case-law of the European Court of Justice on the subject. [...]

Bellaterra Institut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 2/2020)  
5.
68 p, 1.0 MB Cultural diplomacy as a foreign policy resource / Poietaev, Matvei ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Europeus
En l'actualitat, a la diplomàcia cultural li correspon un paper important dins de el sistema de les relacions internacionals i la política mundial. El propòsit de concepte esmentat consisteix a desenvolupar una comprensió dels ideals i institucions de la nació per tal de construir un ampli suport per als objectius econòmics i polítics. [...]
At the present day cultural diplomacy plays a rather important role in the development of international relations and world politics. The purpose of this concept is for the people of a foreign nation to develop an understanding of the nation's ideals and institutions in an effort to build broad support for economic and political goals. [...]
En la actualidad, a la diplomacia cultural le corresponde un papel importante dentro del sistema de las relaciones internacionales y la política mundial. El propósito del concepto mencionado consiste en desarrollar una comprensión de los ideales e instituciones de la nación con el fin de construir un amplio apoyo para los objetivos económicos y políticos. [...]

Bellaterra Institut d'Estudis Europeus 2020 (Working Papers IEE ; 1/2020)  
6.
25 p, 276.0 KB L'aplicació pràctica de la responsabilitat de protegir : 2005 - 2018. La Unió Europea i el conflicte armat al Iemen / Comadran Casas, Elisenda ; Grasa Hernández, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Al 2005 els estats membres de Nacions Unides i diverses organitzacions internacionals van acceptar la noció de responsabilitat de protegir, entesa com el compromís polític de protegir, a títol individual i col·lectiu, a les poblacions d'arreu del món de quatre crims d'atrocitats massives: neteja ètnica, genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat, si l'estat de cada país no podia o no volia fer-ho. [...]
En 2005, los estados miembros de Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales aceptaron la noción de responsabilidad de proteger, entendida como el compromiso político de proteger, a título individual y colectivo, a las poblaciones del mundo de cuatro crímenes de atrocidades masivas: limpieza étnica, genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, si el estado de cada país no puede o no quiere hacerlo. [...]
In 2005, the member states of the United Nations and various international organizations accepted the notion of responsibility to protect, understood as the political commitment to protect, individually and collectively, the world's populations from four crimes of mass atrocities: ethnic cleansing, genocide, war crimes and crimes against humanity, if the state of each country is unable or unwilling to do so. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
7.
25 p, 229.4 KB EU's actions against human trafficking in the context of the Syrian and Libyan conflicts / Andrade Gomez, Domenica ; Soriano Gatica, Juan Pablo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El tràfic de persones segueix sent un problema sense resoldre, el qual evoluciona a través del temps i les circumstàncies, afecta la societat de maneres indescriptibles. Hi ha molts factors externs que poden agreujar-lo, la migració, per exemple, pot actuar com un desencadenant en el desenvolupament d'aquest problema. [...]
La trata de personas sigue siendo un problema sin resolver, el cual evoluciona a través del tiempo y las circunstancias, afecta a la sociedad de maneras indescriptibles. Hay muchos factores externos que pueden agravarlo, la migración, por ejemplo, puede actuar como un desencadenante en el desarrollo de este problema. [...]
Human Trafficking remains an unresolved issue that evolves through time and circumstances, it affects society in unspeakable ways. There are many external factors that can aggravate it, migration, for instance can act as a trigger in the development of this problem. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
8.
49 p, 511.9 KB La reforma de la política d'asil de la Unió Europea : els motius del seu bloqueig / Xufré Calafell, Judit ; Pi Llorens, Montserrat, 1961-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'afluència massiva de migrants ha posat al centre del debat polític la necessitat d'una reforma de la política comuna d'asil. És per aquest motiu que en el present treball s'analitzen els diferents factors que fan que la reforma del Sistema Europeu Comú d'Asil no avanci. [...]
2020
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]  
9.
38 p, 294.2 KB Participation of immigrants in the European Union's national labour markets in a context of complementarity : substitution and competition with local labour force / Vidal Coso, Elena ; Gil-Alonso, Fernando ; Domingo i Valls, Andreu, 1958-
The aim of this paper is to explain how complementarity between national and immigrant labour forces works across activity sectors in the EU Member States. This territorial and sectorial analysis allow us to differentiate competition (where foreign workers compete with national ones in the same sector) and substitution (where the immigrant labour force smoothly replaces the national one) dynamics by studying the socio-demographic characteristics of the respective working age populations using Labour Force Survey data.
L'objectiu d'aquest article és explicar com funciona la complementarietat entre la mà d'obra nacional i la immigrada a diferents sectors d'activitat dels Estats membres de la Unió Europea. Aquest anàlisi de caire sectorial i territorial, realitzat amb les dades de la Labour Force Survey, ens permet diferenciar dinàmiques de competència (on els treballadors immigrants competeixen amb els nacionals als mateixos sectors d'activitat) i de substitució (on els immigrants reemplacen progressivament a la mà d'obra nacional) mitjançant l'anàlisi de les característiques socio-demogràfiques de les respectives poblacions d'edat activa.
El objetivo de este artículo es explicar como funciona la complementariedad entre la mano de obra nacional y la inmigrada en diferentes sectores de actividad de los Estados miembros de la Unión Europea. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2006 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 301)  
10.
35 p, 887.4 KB Building a simplified model to assess the impact of population ageing, employment trends and immigration levels on pension sustainability in the EU-25 Member States / Gil-Alonso, Fernando
Although the problem of pensions funding cannot be reduced solely to the demographic factor, the construction of highly sophisticated models to analyse the impact of ageing on pension sustainability introduces problems of data availability and comparability between EU Member States owing to the different types of pension systems existing in each country. [...]
Malgrat el problema del finançament de les pensions no pot reduir-se únicament al factor demogràfic, la construcció de models molt sofisticats per analitzar l'impacte de l'envelliment sobre la sostenibilitat dels sistemes de pensions genera problemes de disponibilitat de dades i de comparabilitat entre els estats membres de la Unió Europea, degut als diferents sistemes de pensions existents a cada país. [...]
Aunque el problema de la financiación de las pensiones no puede reducirse únicamente al factor demográfico, la construcción de modelos muy sofisticados para analizar el impacto del envejecimiento sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones crea problemas de disponibilidad de datos y de comparabilidad entre los Estados miembros de la Unión Europea, debido a los diferentes sistemas de pensiones existentes en cada país. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2005 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 263)  

Research literature : 343 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 13 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
5 p, 393.5 KB Descarbonización y vehículos eléctricos en la Unión Europea: guía de fuentes de información / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2019 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
2.
4 p, 457.2 KB Brexit : information sources guide / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2019 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
3.
5 p, 540.0 KB Intellectual property rights in Europe : information sources guide / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2019 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
4.
4 p, 389.3 KB Relaciones Unión Europea - América Latina: guía de fuentes de información / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2018 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)
3 documents
5.
2 p, 550.4 KB Política de migraciones, asilo y refugiados en la Unión Europea / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
2018 (Fitxes UE-CDE UAB) (Fonts d'informació)  
6.
7.9 KB 30 anys d'Espanya a la Unió Europea / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Inclou: presentació, bibliografia i recursos, publicacions, galeria multimèdia, actes, exposició presencial i crèdits.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Ciències Socials, 2016. (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
7.
56 p, 1.4 MB 30 anys d'Espanya a la Unió Europea (1986-2016) : bibliografia / Muñoz, Conxi (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Selecció bibliogràfica amb motiu de 30è aniversari de l'ingrès d'Espanya a la Unió Europea.
2016  
8.
17.4 KB La Recepció a Catalunya del dret a una bona administració presentació del llibre : la governança i el bon govern / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
2015 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
9.
29.6 KB European protection order presentació del llibre: Protection of the gender-based violence victims in the European Union ; The European protection order. Its application to the victims of gender violence / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Inclou presentació, bibliografia, exposició presencial, i crèdits.
2015. (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
10.
16 p, 1.7 MB La Unió Europea a través de les seves fonts / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Recopilació de links (explicats) rellevants per entendre el funcionament de la la Unió Europa a partir de les seves fonts. Està organitzat en 17 apartats: bibliografia, legislació, estadístiques, ofertes de treball, etc.
Recopilación de links (explicados) relevantes para comprender el funcionamiento de la Unión Europa a partir de sus fuentes. Está organizado en 17 apartados: bibliografía, legislación, estadísticas, ofertas de trabajo, etc.

2014 (Eines per a la recerca)  

Learning materials : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Graphic and multimedia documents 51 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
720x1024, 644.1 KB Sí als Països Catalans : amb la CUP, l'esquerra independentista a Europa ... : no a la Constitució Europea! / Candidatura d'Unitat Popular
[2005]  
2.
724x1024, 519.8 KB Les i els estudiants diem no a la Constitució Europea : dimarts 14 desembre 12'30 Sala d'actes de la Fac. de Polítiques ... / Campanya contra la Constitució Europea de la UAB
[2005?]  
3.
727x1024, 530.2 KB Estàs al dia de la Unió Europea? : 302 74 40 ... / Parlament Europeu. Grup per l'Esquerra Unitària Europea
[199-?]  
4.
1024x1471, 887.0 KB Construyendo Europea : Campaña de Información / Parlamento Europeo ; Grupo Comunista y Afines ; Izquierda Unida (IU)
[S.l.] : [S.n.], [198-?]  
5.
1024x1655, 824.8 KB Parlamento Europeo : España / Teigel, Héctor ; Parlament Europeu. Oficina d'Informació del Parlament Europeu
Madrid : [S.n.], 1987  
6.
722x1040, 774.5 KB Sí perquè som Europa : pau, progrés, justícia social / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[2005]  
7.
674x1040, 767.0 KB Sí perquè som Europa / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
[2005]  
8.
718x1040, 856.6 KB Si creus en una Europa més justa i solidària, si vols una Europa dels drets socials i dels pobles : no a l'Europa neoliberal ... / En lluita
[2005]  
9.
730x1040, 790.7 KB Sí a Europa / Partido Popular
[2005]  
10.
1066x1040, 972.1 KB Sants contra la Constitució Europea : per l'Europa dels drets socials i dels pobles : / Plataforma de Sants contra la Constitució Europea
[2005]  

Graphic and multimedia documents : 51 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.