Resultats globals: 21 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 16 registres trobats
Documents de recerca, 5 registres trobats
Articles 16 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
30 p, 1.8 MB L'incendi de 1998 a la Catalunya Central. Anàlisi dels canvis en les cobertes del sòl (1956- 2009) a diferents escales, d'incendi i de finca / Padró Garcia, Joan-Cristian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L’objectiu d’aquest treball és fer una diagnosi de l’incendi ocorregut l’any 1998 a la Catalunya Central, a partir de l’anàlisi dels canvis en les cobertes del sòl a diferents escales i la seva relació amb els Grans Incendis Forestals (GIF). [...]
El objetivo de este trabajo es hacer un diagnóstico del incendio ocurrido en 1998 en la Catalunya Central, a partir del análisis de los cambios en las cubiertas del suelo a diferentes escalas y su relación con los Grandes Incendios Forestales (GIF). [...]
The aim of this study is to diagnose the wildfire occurred in 1998 in Central Catalonia, based on the changes in land cover at different scales analysis and its relation to Great Forest Fires (GIF). Methodologically, the study combines quantitative analysis (land cover) with the analysis of qualitative (two interviews with affected landowners). [...]

2017 - 10.2436/20.3002.01.125
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 83 (2017) , p. 77-106  
2.
20 p, 428.5 KB Evolució recent del paisatge agrari de l’Alt Empordà a través de teledetecció i d’índexs paisatgístics / Serra Ruiz, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pons, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En l’article es presenta el mètode emprat i els resultats obtinguts en l’evolució de les cobertes i usos del sòl extretes d’imatges satèl·lit de vint-i-un municipis de l’Alt Empordà. En concret s’ha quantificat com han evolucionat des del 1977 al 1997 pel que fa a la fragmentació o compactació a través de diversos índexs emprats en l’Ecologia del Paisatge. [...]
En el artículo se presenta el método empleado y los resultados obtenidos en la evolución de las cubiertas y usos del suelo extraídas de imágenes de satélite de veintiún municipios del Alt Empordà. [...]
This paper presents the methodology and analysis of satellite imagery of the evolution of land covers and land uses in twenty-one municipalities of the Alt Empordà. It covers the period from 1977 to 1997 and quantifies its evolution by using some indexes from landscape ecology that assess the level of fragmentation and compactness. [...]

2004
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 57 (2004) , p. 237-256  
3.
28 p, 2.6 MB El nou mosaic agroforestal del Priorat (Tarragona). Una anàlisi quantitativa dels canvis d’usos i cobertes del sòl durant el període de desenvolupament local / Guinjoan i Cesena, Eloi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Des de finals dels anys vuitanta fins a l’actualitat, la comarca del Priorat ha experimentat un procés de desenvolupament local impulsat per l’activitat vitivinícola. Aquest article té com a objectiu identificar els canvis d’usos i cobertes del sòl ocorreguts durant aquest període, els quals han donat lloc a un nou mosaic agroforestal. [...]
Desde finales de los años ochenta hasta la actualidad, la comarca del Priorat ha experimentado un proceso de desarrollo local impulsado por la actividad vitivinícola. Este artículo tiene como objetivo identificar los cambios de usos y cubiertas del suelo ocurridos durante este período, los cuales han dado lugar a un nuevo mosaico agroforestal. [...]
Depuis la fin des années 80 jusqu’à nos jours, la région du Priorat a subi un processus de développement local fondé sur la viticulture et la industrie du vin. Cet article vise à identifier les changements dans l’utilisation et la couverture des terres qui ont eu lieu au cours de cette période, lesquels ont conduit à une nouvelle mosaïque agroforestière. [...]
Since the late 80’s to the present, the Priorat region has undergone a process of local development driven by the viticulture and the wine industry. This paper aims to identify the land use and land cover changes that have occurred during this period, which have led to a new agroforestry mosaic. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.76
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 1 (Gener-abril 2014) , p. 87-113  
4.
26 p, 1.3 MB Cambios recientes en el paisaje litoral de la Costa Brava / Martí Llambrich, Carolina (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Pintó Fusalba, Josep (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
Se ha estudiado la transformación de los paisajes litorales de la Costa Brava a partir del análisis de los cambios acaecidos en los usos del suelo en los últimos cincuenta años, mediante fotointerpretación de contactos y ortoimágenes de tres periodos: 1957, 1980 y 2003. [...]
S’ha estudiat la transformació dels paisatges litorals de la Costa Brava a partir de l’anàlisi dels canvis esdevinguts en els usos del sòl en els últims cinquanta anys, mitjançant la fotointerpretació de contactes i ortoimatges de tres períodes: 1957, 1980 i 2003. [...]

2012 - 10.5565/rev/dag.173
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 58, Núm. 2 (maig-agost 2012) , p. 239-264  
5.
20 p, 847.7 KB Metodología para el análisis de las transformaciones paisajísticas de áreas rurales mediterráneas. Evolución, causas y consecuencias en el caso del Alto Ampurdán (Noreste de Cataluña) / Serra Ruiz, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Saurí i Pujol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pons, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El artículo presenta una metodología aplicable al análisis de las dinámicas paisajísticas de las áreas rurales mediterráneas a través del uso conjunto de cuatro herramientas: historia, teledetección con imágenes de satélite, regresión multivariante e índices paisajísticos. [...]
The paper presents a methodology for analysing the landscape dynamics of Mediterranean rural areas using four tools: historical accounts, satellite remote sensing, multivariate regression and landscape indices. [...]

2005
Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Núm. 25 (2005) , p. 259-278  
6.
19 p, 187.7 KB Un análisis multinivel de población y deforestación en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (Petén, Guatemala) / Carr, David L. ; Murtinho, Felipe ; Pan, William KY ; Barbieri, Alisson ; Bilsborrow, Richard E. ; Suchindran, Chirayath ; Whitmore, Thomas M.
Este estudio examina los factores demográficos asociados con la deforestación en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (PNSL), Guatemala, utilizando un análisis de regresión multinivel. Más del 10% del PNSL ha sido deforestado desde mediados de la década de 1980, a causa del crecimiento demográfico de la población campesina y su subsiguiente manejo de la tierra. [...]
Aquest estudi examina els factors demogràfics associats amb la desforestació al Parc Nacional Sierra de Lacandon (PNSL), Guatemala, mitjançant una anàlisi de regressió multinivell. Més del 10 % del PNSL ha estat desforestat des de la meitat de la dècada de 1980, com a conseqüència del creixement demogràfic i les pràctiques de gestió agrícola. [...]
Cette étude a examiné les facteurs démographiques associés au phénomène de déforestation du Parc National Sierra de Lacandón (PNSL, Guatemala) en utilisant une analyse de régression multi-niveau. [...]
The paper examines depopulation factors associated with deforestation in the Natural park of the Sierra de Lacandón (PNSL), using multi-level regresión analysis. More than 10 percent of the park area has been deforested since the mid 1980s because of rural population growth and agricultural practices. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 49-67  
7.
18 p, 1.4 MB Canvi global i paisatge a la Costa del Tet–Mont-rodon (Matadepera, Vallès Occidental) : analitzar el passat per planificar el futur (1956-2006) / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Otero, Iago, 1981- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Estany Ferrer, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Boada, Martí 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Maneja, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia)
El present article té com a objectiu mostrar els resultats de la diagnosi dels canvis en els usos i en les cobertes del sòl a la Costa del Tet–Mont-rodon, al terme municipal de Matadepera (comarca del Vallès Occidental) ocorreguts entre 1956 i 2006. [...]
El presente artículo tiene como objetivo mostrar los resultados de la diagnosis de los cambios en los usos y en las cubiertas del suelo en la Costa del Tet–Mont-rodon, en el término municipal de Matadepera (comarca del Vallès Occidental), ocurridos entre 1956 y 2006. [...]
Cet article a pour objectif de dévoiler les résultats de la diagnose des changements qui se sont produits entre 1956 et 2006, dans les usages et dans les couvertures du sol de la Côte du Tet–Mont-rodon, dans la commune de Matadepera. [...]
The objective of this paper is to show the results of the diagnosis of changes in land use and land cover that have taken place between 1956 and 2006 in Costa del Tet–Montrodon (municipality of Matadepera, county of Vallès Occidental). [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 52 (2008) p. 31-48  
8.
19 p, 769.9 KB Canvis en la superficie i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000 / Pino i Vilalta, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rodà, F. (Ferran), 1953- (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Basnou, Corina (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) ; Guirado, María (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
En aquest article s’hi analitzen la variació en la superfície de bosc, el grau de fragmentació, les cobertes d’origen del bosc guanyat i la mida i la forma dels polígons de bosc perduts i guanyats a la plana del Vallès entre 1993 i 2000, combinant les dues edicions del mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MCSC) amb el SIG MiraMon. [...]
En el presente artículo se analizan la variación en la superficie de bosque, su fragmentación, las cubiertas de origen del bosque ganado y de destino del bosque perdido y el tamaño y la forma de los polígonos de bosque perdidos y ganados en el llano del Vallès (área metropolitana de Barcelona) entre 1993 y 2000, combinando las dos ediciones del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña (MCSC) con el SIG MiraMon. [...]
Les changements de la surface de forêt, la fragmentation, les couvertures d’origine de la forêt gagné et du destin de la forêt perdue, et la taille et forme des taches gagnées et perdues de forêt entre 1993 et 2000 ont été évalués a la plaine du Vallès (aire métropolitaine de Barcelone), en combinant les deux éditions de la carte de couverture du sol de la Catalogne (MCSC) avec le SIG MiraMon. [...]
Changes in forest area, forest fragmentation, the land cover classes of origin of the gained forest and of destiny of the lost forest, and size and form of the gained and lost forest patches were evaluated in the Vallès lowlands (Barcelona Metropolitan Area) between 1993 and 2000, by combining the two editions of the land cover map of Catalonia (MCSC) using the MiraMon SIG. [...]

2008
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 51 (2008) p. 59-77  
9.
10 p, 106.0 KB Usos del suelo en las cuencas hidrográficas de los humedales del Alto Guadalquivir : importancia de una adecuada gestión / Ortega, Fernando ; Parra, Gema ; Guerrero, Francisco
Se ha realizado la delimitación y valoración de los usos del suelo en la cuenca hidrográfica de 22 humedales de la comarca del Alto Guadalquivir. Para dicha valoración se ha diferenciado entre cultivos (herbáceos y arbóreos); vegetación natural (monte bajo), terrenos forestales, pastizales, humedales desecados y terrenos urbanizados. [...]
Drainage basin demarcation and the land uses identification have been carried out in 22 wetlands from the Alto Guadalquivir area. The land uses identified were crops (herbaceous and tree crops); natural vegetation; forests; grazing land; desiccated wetland and urban areas. [...]

2006
Limnética, V. 25 n. 3 (2006) p. 723-732  
10.
12 p, 233.4 KB Influence of land use and landscape setting on the ecological status of rivers / Allan, J. David (University of Michigan. School of Natural Resources & Environment)
The development of bioassessment methods for lotic ecosystems, combined with advances in geographic information systems and spatial analysis, has resulted in a rapidly expanding literature linking land use to river condition. [...]
El desarrollo de métodos de evaluación biológica para ecosistemas lóticos, combinados con los avances en los sistemas de información geográfica y de análisis espacial, han originado un rápido incremento en las publicaciones sobre la relación de los usos del suelo con el estado de los ríos. [...]

2004
Limnética, V. 23 n. 3-4 (2004) p. 187-197  

Articles : 16 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
87 p, 3.2 MB Centres urbans : ús de l'espai públic obert i activitat comercial / Pérez Mateos, Àngels ; Vera, Ana, 1973- , tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cebollada Frontera, Àngel, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En ple auge de canvi de rumb cap a uns espais urbans resilients i de major qualitat, els Centres Urbans esdevenen uns laboratoris excepcionals per posar en pràctica diferents model teòrics a partir de l'observació, la descripció, l'anàlisi i la planificació de les ciutats. [...]
En pleno auge de cambio de rumbo hacia unos espacios urbanos resilientes y de mayor calidad, los Centros Urbanos se convierten en unos laboratorios excepcionales para poner en práctica diferentes modelos teóricos a partir de la observación, la descripción, el análisis y el planeamiento de las ciudades. [...]
In the rise of the changing trend towards resilient and better quality urban spaces, town centers become exceptional laboratories to put into practice different theoretical models through observation, description, analysis and city planning. [...]

2018  
2.
100 p, 3.3 MB Anàlisi del silvestrisme des d'una perspectiva socioecològica / García Fernández, Daniel ; Boada, Martí, 1949- , tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pujantell Albos, Josep Antoni, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Molina Gallart, David, tutor, (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pereira Rosa, Cinthia, tutora, (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2017
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]  
3.
52 p, 3.2 MB La percepció del risc d'incendi forestal a l'interfase urbana forestal. El cas del Maresme / Porta Gelada, Arnau ; Badia Perpinyà, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Des de la comarca del Maresme (Catalunya), s’estudia la percepció del risc d’incendi forestal a la zona d’interfase urbana forestal, desenvolupada a finals del segle XX. Aquest entorn ha comportat l’ocupació de l’espai de l’anterior massa forestal. [...]
2017
Graduat o Graduada en Geografia i Ordenació del Territori [824]  
4.
171 p, 7.9 MB Impactes de la urbanització en la dinàmica dels aqüífers costaners / Blue Top (Grup de recerca) ; Cantero, Gerard ; Castillo, Jordi ; Rufí Salís, Martí ; Garcia i Orellana, Jordi, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Hierro Gutiérrez, Almudena, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Rieradevall, Joan, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d’Enginyeria Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El segle XX s’ha caracteritzat per un creixement exponencial de la població. Aquest augment demogràfic ha provocat una concentració de població en zones costaneres que ha comportat el desenvolupament de les grans metròpolis (p. [...]
El siglo XX se ha caracterizado por un crecimiento exponencial de la población. Este aumento demográfico ha provocado una concentración de población en zonas costeras que ha comportado el desarrollo de las grandes metrópolis (p. [...]
20th century has been characterized by population exponential growth. This demographic increase has caused high concentrations of population in coastal zones that have contribute to metropolis development (e. [...]

2016
Graduat o Graduada en Ciències Ambientals [959]
2 documents
5.
56 p, 3.2 MB Anàlisi dels canvis en els usos i cobertes del sòl a Solsona entre 1956 i 2013 / Urgell Lluveras, Aida ; Zabala Torres, Alaitz, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Solsona, un municipi situat entre el Prepirineu i la Depressió Central, és l'espai d'estudi del present projecte, que té com a objectiu analitzar els canvis que han experimentat els usos i cobertes del sòl entre els anys 1956 i 2013. [...]
2015
Graduat o Graduada en Geografia i Ordenació del Territori [824]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.