Results overview: Found 14 records in 0.03 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 11 records found
Learning materials, 1 records found
Articles 2 records found  
1.
17 p, 406.4 KB Armand Obiols "critica" els companys de Sabadell / Obiols, Armand ; Balaguer, Josep M., ed.
1995
Els Marges, Nova etapa, Núm. 53 (1995, Setembre) , p. 47-63  
2.
18 p, 1.0 MB Acuerdos de empleo y pactos locales : el pacto por el empleo del Vallés Occidental / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Jódar Martínez, Pere (Universitat Pompeu Fabra) ; Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Este artículo trata sobre los acuerdos de empleo en el nivel de empresa. Dichos pactos o acuerdos vinculan estrechamente la negociación del empleo con la flexibilización del tiempo de trabajo, con la moderación salarial y con la mejora de la productividad. [...]
This article on employment pacts at company level show a model of new contents in collective bargaining, linking employment with flexibility of working time, moderation of wages and competitiveness. For this reason this kind of pacts are denominated as "Flexecurity". [...]

2000
Cuadernos de relaciones laborales, Vol. 17 (Enero 2000) , p. 207-224  

Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
472 p, 40.5 MB De la destrucció a la salvaguarda : les vicissituts del patrimoni artístic al Vallès Occidental durant la Guerra Civil / Ocio Casamartina, Patxi, autor. ; Garganté, Maria, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia.
La tesi doctoral que presentem aborda la qüestió del patrimoni artístic existent en la comarca del Vallès Occidental durant la Guerra Civil de 1936 i la immediata postguerra. S'hi parla de les diferents i continuades destruccions i, sobretot, de la gran tasca de salvaguarda duta a terme per diferents persones i organismes que contribuïren a salvar de les flames, dels robatoris, o de la venda il·legal diferents obres d'art, objectes de valor o edificis rellevants, públics i privats, d'aquesta comarca catalana. [...]
La tesis doctoral que presentamos aborda la cuestión del patrimonio artístico existente en la comarca del Vallès Occidental durante la Guerra Civil de 1936 y la inmediata posguerra. En ella, se habla de las diferentes y continuadas destrucciones y, sobretodo, de la gran tarea de salvaguarda llevada a cabo por diferentes personas y organismos que contribuyeron a salvar de las llamas, de los robos, o de la venda ilegal diferentes obras de arte, objetos de valor o edificios relevantes, públicos y privados, de esta comarca catalana. [...]
The doctoral thesis hereby presented addresses the topic of the existing artistic heritage in the region of Vallès Occidental during the 1936 Spanish Civil War and the immediate post-war period. It discusses the different and continued destructions of artistic heritage and, above all, the difficult task carried out by different people and institutions, all of them contributing to rescuing from fire, theft, or illegal sale various pieces of art, valuable items or relevant buildings – both public and private – in this Catalan region. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
30 p, 252.3 KB Creació d'una gestoria cooperativa per a entitats de l'ESS al Vallés Occidental / Colom Rocabert, Josep ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Creació d'una cooperativa de treball associat que ofereixi els serveis de gestoria comptable, laboral i fiscal a les empreses, entitats i associacions de l'ESS al Vallès Occidental.
Creación de una cooperativa de trabajo associado que ofrezca servicios de gestoría contable, laboral y fiscal a las empresas, entidades y associaciones del ESS en el Vallès Occidental.

2018
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
3.
63 p, 550.5 KB Les Disparitats en els creixements de Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Cugat del Vallès : tres vies en el procés de consolidació urbana del sud del Vallès Occidental : 1960-1991 / Arribas i Quintana, Ramón (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
En aquest estudi s'analitza a una escala local l'evolució demogràfica i urbanística de tres municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona situats a la segona corona perifèrica: Cerdanyola del Vallès, Rubí i Sant Cugat del Vallès. [...]
En este estudio se analiza a una escala local la evolució demográfica y urbanística de tres municipios de la Región Metropolitana de Barcelona situados en la segunda corona periférica: Cerdanyola del Vallès, Rubí y Sant Cugat del Vallès. [...]
The authors analyze the demographic and housing evolution of three municipalities located at the second ring of the Barcelona Metropolitan Region. They want to answer the following question: What's the cause of the divergences in their growth paths? Two alternatives are considered: a) The impact of 60's-70's in-migration from the rest of Spain, and b) the impact of the new metropolitan growth model in relation with residential mobility and deconcentration. [...]
Dans ce travail, les auteurs analysent, au niveau local, l'évolution démographique et urbaine de trois municipalités situées dans le seconde périmètre de la Région Métropolitaine de Barcelone. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1994 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 89)  
4.
54 p, 5.0 MB Business survival and characteristics at the core of the CiT Catalonia Innovation Triangle / Guix i Santandreu, Arnau ; Bolívar Ramos, María Teresa ; Vilà, Xavier (Vilà Carnicero) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Vallès region, situated in Catalonia, is very close to Barcelona, but there are several factors that make this territory unique. The Catalonia Innovation Triangle (C. I. T. ) is located there, inside the boundaries of the towns of Cerdanyola, Sant Cugat and Rubí, and this area hosts important business parks (Parc Tecnològic del Vallès, @ Sant Cugat Business Park) and top-quality universities (UAB, UPC, ESADE), with their own company incubators. [...]
La regió del Vallès, situada a Catalunya, es troba molt a prop de Barcelona, però hi ha diversos factors que converteixen aquest territori en únic. El Catalonia Innovation Triangle (C. I. T. ) és aquí, a dins dels termes municipals de Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí, i aquesta zona acull a importants parcs empresarials (Parc Tecnològic del Vallès, @ Sant Cugat Business Park) i universitats d'alt nivell (UAB, UPC, ESADE), amb les seves pròpies incubadores corporatives. [...]
La región del Vallès, situada en Cataluña, se encuentra muy cerca de Barcelona, pero hay diversos factores que convierten este territorio en único. El Catalonia Innovation Triangle (C. I. T. ) es aquí, dentro de los términos municipales de Cerdanyola, Sant Cugat y Rubí, y esta zona acoge a importantes parques empresariales (Parc Tecnològic del Vallès, @ Sant Cugat Business Park) y universidades de alto nivel (UAB, UPC, ESADE), con sus propias incubadoras corporativas. [...]

2017  
5.
53 p, 2.0 MB Construcció i crisi en el Vallès Occidental : anàlisi de la Comptabilitat Pública / Guix i Santandreu, Arnau ; Gríful i Miquela, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El Vallès Occidental és una comarca amb una gran varietat de municipis. L'estudi detallat de la comptabilitat pública de les Entitats Locals permetrà revelar com ha afectat la bombolla immobiliària en el territori, ja sigui en aspectes d'ingressos provinents del sector de la construcció, d'inversions reals i endeutament. [...]
2016
Graduat o Graduada en Administració i Direcció d'Empreses i Graduat o Graduada en Dret [994]  
6.
161 p, 1.8 MB Relación médico-paciente en atención primaria : comunicación no verbal en la atención a pacientes inmigrantes en una población del Vallés Occidental / Pérez Domínguez, Mª Eugenia ; Rodríguez Carballeira, Mónica, dir ; Casas García, Irma, dir ; Sabriá Leal, Miquel, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina
La diversidad idiomática y cultural de pacientes procedentes de otros países destaca como elemento sobreañadido en la relación médico-paciente, lo que puede traducir diferencias al ofrecerles una calidad asistencial adecuada. [...]
The linguistic and cultural differences of patients from other countries stand out as additional aspects within the doctor-patient relationship, which may lead to disparities when offering a satisfactory quality of attention. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
7.
28 p, 19.7 MB Las mujeres en paro de larga duración en el Vallès Occidental / Carrasquer, Pilar, 1957- (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Torns, Teresa (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest document recull les principals conclusions de l'estudi "Les dones en atur de llarga durada al Vallès Occidental". La perspectiva teòrica que orienta la investigació és la que considera el treball en la seva doble vessant productiva i reproductiva, entenent que la càrrega de treball reproductiu que acostumen a suportar les dones condiciona no només les seves possibilitats reals de treballar en el mercat sinó també les seves actituds davant d'aquest. [...]
Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball 1993 (Working papers series (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; 4)  
8.
26 p, 97.9 KB Alimentació i nutrició al Vallès Occidental. Un segle i mig de canvis i permanències : 1787-1936 / Cussó i Segura, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Garrabou, Ramon, 1937- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica
En aquest treball s'analitzen els canvis que es produeixen en la dieta de la població de la comarca catalana del Vallès Occidental entre finals del segle XVIII i 1936, un període marcat per les grans transformacions econòmiques i socials que experimenta aquesta comarca amb el procés d'industrialització, d'urbanització, l'intens creixement demogràfic i la transformació de la seva agricultura. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica 2012 (Documents de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica) ; 2012_05)  
9.
46 p, 7.6 MB L'ordenació dels espais de sòl no urbanitzable periurbà al Vallès Occidental : marc normatiu, planificació i experiències pràctiques / Domingo i Utset, Guillem ; Pons Cànovas, Ferran ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els espais periurbans juguen un paper important en la configuració del territori i del medi ambient, ja que contenen valors i acullen funcions diverses (ecològiques i ambientals, socials i lúdiques, productives etc. [...]
Los espacios periurbanos juegan un papel importante en la configuración del territorio y del medioambiente, ya que contienen valores y acogen funciones diversas (ecológico-ambientales, sociales y lúdicas, productivas etc. [...]
The periurban spaces ("urban fringes") play an important role in shaping the territory and the environment, since they contain values and hosting various functions (ecoenvironmental, social and entertainment, productive etc. [...]

2008
11 documents
10.
274 p, 638.5 KB Anàlisi teòric i pràctic [sic] de la Future Search Conference en la gestió de la crisi : la seva aplicació professional en l'àmbit de les relacions públiques / Uribe Gil, Clara Eugènia de ; Noguero i Grau, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Aquest treball té com a pretensió ratificar teòrica i empíricament com la metodologia de la Future Search Conference (Conferència de Recerca de Futur) pot esdevenir una eina funcional de la gestió de crisi en el context de les relacions públiques. [...]
The objective of this study is to theoretically and empirically ratify the way in which the methodology of Future Search Conference can become a fundamental instrument in crisis management within the context of public relations. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Learning materials 1 records found  
1.
4.0 KB Les comarques catalanes: el Vallès Occidental / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre la comarca del Vallès Occidental, centrada en l'economia i la indústria. Conté bibliografia, bases de dades i recursos web on podeu trobar més informació.
2000 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.