Resultats globals: 59 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 28 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Documents de recerca, 29 registres trobats
Fons personals i institucionals, 2 registres trobats
Articles 28 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 2.0 MB Les contrats de mariage : un genre discursif à valeur anthropologique / Amor, Thouraya (Faculté des lettres, des arts et des humanités. Manouba)
Les contrats de mariage forment un genre discursif caractérisé d'une part par un ensemble de fixités linguistiques et iconiques, et d'autre part par diverses variations. Leur performativité est structurante. [...]
Els contractes de matrimoni conformen un gènere discursiu caracteritzat, d'una banda, per un comjunt d'elements lingüístics fixos i, d'altra banda, per diferents variacions. La seva performativitat és estructuran. [...]
Marriage contracts form a discursive genre characterized on the one hand, by a set of linguistic and iconic fixities and on the other hand, by various variations. Their performativity structures the text. [...]
Los contratos de matrimonio conforman un género discursivo caracterizado, por una parte, por un conjunto de elementos lingüísticos fijos y, por otra parte, por distintas variaciones. Su performatividad es estructurante. [...]

2021
Langue(s) & Parole, Vol. 6 (2021) , p. 183-196 (Articles)  
2.
17 p, 278.5 KB Les énoncés du Duςa:ʔ en arabe tunisien : Caractérisation linguistique et gestion de la variation / Ouerhani, Béchir (Université de Sousse)
Les énoncés du duςa:ʔ constituent un genre discursif particulier, spécifique à la langue arabe et aux différents sous-systèmes de dialectes dans les pays arabes. Il s'agirait, selon nous, d'un type particulier de pragmatèmes ; ils offrent une combinatoire interne contrainte, sous forme de moules à éléments préétablis et un contenu sémantique contraint par des situations énonciatives très codées culturellement, le tout ayant une signification globale définie par l'acte d'énonciation lui-même. [...]
Els enunciats de duςa:ʔ constitueixen un gènere discursiu particular, específic de la llengua àrab i dels diferents subsistemes de dialectes en els països àrabs. En la nostra opinió, es tractaria d'un tipus particular de pragmatemes; ofereixen una combinatòria interna amb restriccions, una espècie de motllos amb elements preestablerts i amb un contingut regit per situacions enunciatives molt codificades culturalment, per la qual cosa el conjunt adquireix un significat global definit pel propi acte d'enunciació. [...]
The statements of the duςa:ʔ constitute a particular discursive genre, specific to the Arabic language and to the different dialect subsystems in the Arab countries . In our opinion, this is a particular type of pragmatems; they offer a constrained internal combinatories, in the form of moulds with pre-established elements and semantic content constrained by very culturally coded stating situations, the whole having a global meaning defined by the act of enunciation itself. [...]
Los enunciados de duςa:ʔ constituyen un género discursivo particular, específico de la lengua árabe y de los distintos subsistemas de dialectos en los países árabes. En nuestra opinión, se trataría de un tipo particular de pragmatemas; ofrecen una combinatoria interna con restricciones a modo de moldes con elementos preestablecidos y con un contenido regido por situaciones enunciativas muy codificadas culturalmente, por lo que el conjunto adquiere un significado global definido por el propio acto de enunciación. [...]

2021
Langue(s) & Parole, Vol. 6 (2021) , p. 197-213 (Articles)  
3.
29 p, 481.0 KB Formal Variation and Language Change in Catalan Quantifiers : the Role of Pragmatics / Ramos, Joan-Rafael (Universitat de València. Departament de Filologia Catalana)
This article studies the formal variation of the masculine singular forms of the quantifiers u/un 'one', algú/algun 'someone, some', ningú/ningun 'no-one, anyone, not one, any, none' and cada u/cada un 'everyone, each one' in contemporary Catalan. [...]
Aquest article estudia la variació formal de les formes de masculí singular dels quantificadors u/un 'one', algú/algun 'someone, some', ningú/ningun 'no one, anyone, not one, any, none' i cada u/cada un 'everyone, each one' en català actual. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.308
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 31-59 (Articles)  
4.
31 p, 249.4 KB La posició dels clítics i de les marques de negació pressuposicional en els contextos de reestructuració / Llop Naya, Ares (Cardiff University) ; Paradís Pérez, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest article presentem l'estudi de la variació microsintàctica en els parlars catalans com a estratègia per a una comprensió millor i més aprofundida dels contextos de reestructuració i de les dependències a llarga distància. [...]
This paper aims to explore syntactic microvariation in Catalan dialects as a source of insight into the nature of restructuring contexts and long-distance dependencies. We claim that restruc turing involves a bi-clausal structure with a defective embedded domain. [...]

2019 - 10.7203/CAPLLETRA.66.13503
Caplletra, Núm. 66 (2019) , p. 53-83  
5.
42 p, 613.6 KB Lingüística : la ciència del llenguatge / Balari, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
En aquest article es presenten els diversos aspectes d'una aproximació científica al llenguatge. Una de les principals conseqüències d'adoptar els principis metodològics propis de les ciències és que la lingüística no pot ser una ciència de les llengües, perquè, des d'aquesta perspectiva és impossible donar una definició objectiva de llengua. [...]
In this paper we sketch a number of issues pertaining to a scientific approach to the study of language. One of the main consequences of adopting the methodological principles typical of the sciences is that linguistics cannot be seen as a science of languages, because from this perspective it is impossible to provide an objective definition of language. [...]

2019 - 10.5565/rev/regroc.41
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 2 Núm. 1 (2019) , p. 1-42 (Articles)  
6.
44 p, 956.4 KB Factors 2 and 3 : towards a principled approach / Biberauer, Theresa (University of Cambridge)
This paper seeks to make progress in our understanding of the non-UG components of Chomsky's (2005) Three Factors model. In relation to the input (Factor 2), I argue for the need to formulate a suitably precise hypothesis about which aspects of the input will qualify as 'intake' and, hence, serve as the basis for grammar construction. [...]
Aquest treball pretén fer progressos en la comprensió dels components que no són UG del model de tres factors de Chomsky (2005). En relació amb l'entrada (factor 2), argumento la necessitat de formular una hipòtesi adequada i precisa sobre quins aspectes de l'entrada es qualificaran com a "ingesta" i, per tant, seran la base de la construcció gramatical. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.219
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 45-88 (Articles)  
7.
29 p, 893.5 KB El lèxic dialectal en un corpus autobiogràfic femení de començament del segle XX / Perea, Maria-Pilar (Universitat de Barcelona)
L'edició electrònica dels 18 dietaris que, entre el 1910 i el 1947, va redactar Irene Rocas, col·laboradora de Llofriu del Diccionari català-valencià-balear (DCVB), del dialectòleg mallorquí Antoni M. [...]
The digital edition of Irene Rocas' 18 diaries presently forms a biographical corpus of more than one million words. Rocas collaborated with the Majorcan dialectologist Antoni M. Alcover (Manacor 1862 - Palma 1932) by collecting and submitting linguistic data from Llofriu, the village where she was born. [...]

2012
Scriptum digital, Núm. 1 (2012) , p. 107-135 (Articles)  
8.
54 p, 3.9 MB Denominacions del crepuscle en llengua catalana / Massanell i Messalles, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Torruella i Casañas, Joan (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats)
En aquest article d'orientació geolingüística i diacrònica, basat fonamentalment en dades de l'Atles lingüístic del domini català (ALDC) i del Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA), s'analitzen més de vuitanta denominacions catalanes del crepuscle. [...]
2013
Caplletra, Núm. 54 (2013) , p. 51-103  
9.
27 p, 1.3 MB Polarized Variation / Zuraw, Kie (University of California)
In cases of exceptionality, there are usually many words that behave regularly, a smaller number that behave irregularly (the exceptions), and perhaps an even smaller number whose behavior varies. This paper presents several examples of exceptionality and variation that are polarized in this way: most items exhibit one behavior or the other consistently, with only a minority of items showing variation. [...]
Quan parlem d'excepcionalitat, generalment hi ha moltes paraules amb un comportament regular, un grup menor amb comportament irregular (les excepcions), i potser un grup encara menor que varien. Aquest article presenta diversos exemples d'excepcionalitat i de variació que son polaritzats així: la majoria dels ítems exhibeixen un comportament o l'altre quasi constantment, amb només una minoria d'ítems que varien. [...]

2016 - 10.5565/rev/catjl.185
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 145-171 (Articles)  
10.
14 p, 483.6 KB Gradient Exceptionality in Maximum Entropy Grammar with Lexically Specific Constraints / Moore-Cantwell, Claire (Yale University) ; Pater, Joe (University of Massachusetts)
The number of exceptions to a phonological generalization appears to gradiently affect its productivity. Generalizations with relatively few exceptions are relatively productive, as measured in tendencies to regularization, as well as in nonce word productions and other psycholinguistic tasks. [...]
El nombre d'excepcions a una generalització fonològica sembla que afecta de forma gradual la seva productivitat. Les generalitzacions amb relativament poques excepcions són bastant productives, per les mesures en tendències a la regularització i per les produccions de mots sense sentit i altres tasques psicolingüístiques. [...]

2016 - 10.5565/rev/catjl.183
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 53-66 (Articles)  

Articles : 28 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
1 p, 28.2 KB Clasificación de canales equinas : II-Factores de variación de las características de calidad de la canal / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Such i Martí, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
El objetivo principal de este póster es clasificar el ganado equino de abasto, sacrificado en un matadero frigorífico de servicios del Vallès Occidental, para ser comercializado en las comarcas metropolitanas de Barcelona. [...]
1998 (Classificació de canals)  

Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
Isogloss / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica ; Universitat de Girona. Grup de Recerca de Lèxic i Gramàtica ; Centre de recherche sur la langue et les textes basques (Baiona, França)
[Bayonne] : Centre de Lingüística Teòrica, Departament de Filologia Catalana, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona ; 2015-
12 documents

Documents de recerca 29 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
272 p, 6.5 MB Cataloguing the shape and strength of positive selection on 1000 Genomes Project data / Murga-Moreno, Jesus ; Casillas Viladerrams, Sònia, dir. ; Barbadilla Prados, Antonio, dir.
Des que els humans i els ximpanzés es van separar evolutivament, i posteriorment a través de les migracions, la nostra espècie s'ha enfrontat a nombrosos canvis ambientals i socials. Aquestes pressions han modelat els patrons de variació dels nostres genomes, deixant característiques empremtes moleculars al llarg del genoma que es poden identificar mitjançant nombrosos mètodes estadístics. [...]
Desde que los humanos y chimpancés se separaron evolutivamente, y posteriormente a través de las migraciones, nuestra especie se ha enfrentado a numerosos cambios ambientales y sociales. Estas presiones han moldeado los patrones de variación de nuestros genomas, dejando características huellas moleculares a lo largo del genoma que pueden identificarse mediante numerosos métodos estadísticos. [...]
Since the split with chimpanzees, and especially since the migrations that led humans to colonize almost every place on Earth, our species has faced frequent environmental and social changes that have shaped the variation patterns of our genomes through the action of natural selection. [...]

2022  
2.
22 p, 876.4 KB AOC's Prosodic Variation Between Two Contexts : Celebrity Interview versus Political Speech / Berrade Echecón, Izaskun ; Solé Sabater, Maria Josep, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
The paper aims to compare the main features in Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez's speech in the context of a celebrity interview, and a political speech.
I analysed AOC's speech focusing on 6 variables: F0 mean and range, F0 variation, pauses, elongated final -s, creaky voice, and HRT. Results confirm that the celebrity interview context has a fast-paced, high-pitched speech and continuous pitch shifts while political speech favours a slow-paced, although with a wider F0 range. [...]
Este artículo compara las principales características del discurso de Alexandria Ocasio-Cortez en el contexto de una entrevista y un discurso político. Analicé 6 variables: media y rango de F0, variación de F0, pausas, -s final alargada, voz rota y HRT. [...]
Aquest article compara les principals característiques del discurs de Alexandria Ocasio-Cortez en el context d'una entrevista i un discurs polític. Vaig analitzar 6 variables: Mitjana i rang de F0, variació de F0, pauses, -s final allargada, veu cruixidora i HRT. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
3.
280 p, 2.0 MB Traducir el dialecto : técnicas y estrategias en las traducciones al español de la narrativa italiana moderna parcialmente dialectal / Panarello, Annacristina ; Edo i Julià, Miquel, dir.
La traducció de les varietats dialectals és un vessant dels estudis traductològics que ha estat tractat sumàriament per diversos autors, sense que s'hagi arribat, al dia d'avui, a una solució clara i definitiva sobre com el traductor hauria (o podria) afrontar aquest tipus de textos. [...]
La traducción de las variedades dialectales es una vertiente de los estudios traductológicos abordada sumariamente por varios autores, sin que se haya llegado, hoy en día, a tener una solución clara y definitiva sobre cómo el traductor debería (o podría) afrontar este tipo de textos. [...]
The translation of dialects and linguistic varieties is a branch of translation studies which has been briefly tackled by several authors. To date, a clear and definitive solution on how the translator should (or could) deal with this type of texts has not been found yet. [...]

2020  
4.
300 p, 3.1 MB Posture verbs and internally-caused verbs in Romance and Germanic languages : causavity, stationary motion, and intransitive-locative alternations / Gómez Vázquez, Diana ; Mateu Fontanals, Jaume, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
La presente tesis se ocupa del estudio de la variación interlingüística con los verbos de postura y los verbos de causación interna en las lenguas romances y germánicas. Tomando como punto de partida el marco teórico de Ramchand (2008, 2014, 2018), se estudian varias construcciones en las que aparecen estas raíces verbales. [...]
The present dissertation is devoted to the study of cross-linguistic variation with posture verbs and internally-caused verbs in Romance and Germanic languages. Using Ramchand's (2008, 2014, 2018) first phase syntax, I examine a diverse range of constructions in which these verbal roots may appear. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
5.
49 p, 858.5 KB Traducció al català del dialecte pullès en doblatge de pel·lícules / Gómez Solanes, Jan ; Biosca, Carles, 1974-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En aquest treball s'identifica el contingut dialectal pullès en les pel·lícules italianes de Sole a catinelle i La capagira i es proposa una traducció al català amb marques de variació geogràfica. [...]
En este trabajo se identifica el contenido dialectal pullés en las películas italianas de Sole a catinelle y La capagira y se propone una traducción al catalán con marcas de variación geográfica. [...]
In questo lavoro si individua il contenuto dialettale pugliese nei film italiani "Sole a catinelle" e "La capagira" e si propone una traduzione verso la lingua catalana con caratteristiche di variazione geografica. [...]

2020
Grau en Traducció i Interpretació [0]  
6.
26 p, 319.1 KB T-glottalization in North American and British English : a comparative study / Bosch Monjo, Manel ; Gavalda Ferre, Nuria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The paper is concerned with t-glottalization in North American and British accents. The possible sources of origin of this feature are presented, as well as a brief comment on linguistic changes from the perspective of variationist sociolinguistics and some of the most relevant literature which describes the properties of tglottalization in certain accents. [...]
El artículo trata sobre la glotalización de la /t/ en dialectos de Norte-América y Gran Bretaña. Los posibles orígenes son presentados, al igual que un breve comentario sobre los cambios lingüísticos desde la perspectiva de la sociolingüística variacionista y la literatura más relevante que describe las propiedades de la glotalización de la /t/ en algunos acentos. [...]

2020
Grau en Estudis Anglesos [801]  
7.
98 p, 929.6 KB «Prenia notes per enrecordar-se'n del que deien els advocats» : la sintaxi col·loquial a la GIEC / Busquets de Jover, Marta ; Nogué Serrano, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'any 2016, el corpus normatiu de la llengua catalana es va actualitzar amb la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (GIEC). Entre les novetats que introdueix aquesta obra, destaca el tractament de la variació: la nova gramàtica incorpora informació sobre variants funcionals i geogràfiques de les estructures que descriu. [...]
In 2016, the catalan normative corpora was actualized with the publication of Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) by the Institut d'Estudis Catalans. Among the changes that this work introduces, it is noteworthy the treatment of linguistic variation. [...]

2019  
8.
58 p, 2.9 MB Parámetros de variación del SE no paradigmático / Maes Aguilar, Elena ; Gallego, Ángel J., (Gallego Bartolomé) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La manifestación morfológica del argumento interno (AI) de verbos transitivos en contextos de SE paradigmático está ligada a dos factores diferentes: por un lado, gramaticales (los rasgos del género, número y animacidad/persona) del AI; por otro lado, la distribución geográfica. [...]
La manifestació morfològica de l'argument intern (AI) de verbs transitius en contextos de SE paradigmàtic està lligada a dos factors diferents: d'una banda, gramaticals (els trets de gènere, nombre i animacitat/persona) de l'AI; de l'altra banda, la distribució geogràfica. [...]

2019
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
9.
146 p, 40.9 MB Què ha passat aquí?. Aprenentatges significatius a la SD "Les nostres llengües" / Valdivia Font, Miquel ; Femenia Pedrós, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest treball hem valorat la potencialitat significativa de la seqüència didàctica (SD) Les nostres llengües, que fou experimentada amb un grup de 1r d'ESO de l'Institut La Pineda de Badalona. [...]
2019  
10.
43 p, 571.5 KB Academic English L2 Writing : The Case of Undergraduate Students in Spain / Nicholson Guix, Jennifer ; Oliver del Olmo, Sònia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The purpose of this study is to examine the main differences between the conventions of academic writing of English and Spanish. Most specifically, the present study bases its analysis on native speakers of Spanish in their process of writing academic English as a Foreign Language (FLA). [...]
El propòsit d'aquest estudi és examinar les principals diferències entre l'anglès i l'espanyol pel que fa a l'escriptura acadèmica. Més concretament, l'estudi basa la seva anàlisis en parlants natius d'espanyol en el seu procés d'escriure anglès acadèmic. [...]
El objetivo de este estudio es examinar las principales diferencies entre las convenciones de la escritura académica del inglés y el español. Más específicamente, este estudio basa su análisis en hablantes nativos de español en su proceso de escritura académica en inglés como lengua extranjera (LE). [...]

2018
Grau en Estudis Anglesos [801]  

Documents de recerca : 29 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Fons personals i institucionals 2 registres trobats  
1.
3 p, 33.5 KB Clasificación de canales equinas: II.-Factores de variación de las características de calidad de la canal / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Such i Martí, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
En relación con su escaso consumo, la calidad de la canal y de la carne de caballo ha sido una temática históricamente poco estudiada en España, contrariamente a lo que ocurre en países europeos de gran tradición hipofágica como Francia e Italia.
2001 (Classificació de canals)
ITEA. Información técnica económica agraria, Núm. 22 (2001) , p. 709-711  
2.
1 p, 28.2 KB Clasificación de canales equinas : II-Factores de variación de las características de calidad de la canal / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Such i Martí, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
El objetivo principal de este póster es clasificar el ganado equino de abasto, sacrificado en un matadero frigorífico de servicios del Vallès Occidental, para ser comercializado en las comarcas metropolitanas de Barcelona. [...]
1998 (Classificació de canals)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.