Resultats globals: 50 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 29 registres trobats
Documents de recerca, 21 registres trobats
Articles 29 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
28 p, 566.6 KB A Surprise in the Past : The Historical Origins of the Catalan go-past / Cruschina, Silvio (University of Helsinki) ; Kocher, Anna (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
Crosslinguistically, the development of the verb go into a future tense is a common path of grammaticalization. In contrast, the past meaning of the go-periphrasis in Catalan is unexpected. Detges (2004) claims that the process of grammaticalization of the Catalan periphrastic perfect went from inchoative to foregrounding to past. [...]
El desenvolupament del verb de moviment go en un temps verbal de futur es un procés de gramaticalització comú des d'un punt de vista comparatiu. En canvi, es inesperat que en català la perifrasis amb el verb go+infinitiu adquireixi un sentit de temps passat. [...]

2022 - 10.5565/rev/catjl.379
Catalan journal of linguistics, Vol. 21 (2022) , p. 159-186 (Articles)  
2.
15 p, 224.4 KB Sobre la extensión temporal de «haya cantado» y la posible reorganización de los tiempos del modo subjuntivo en el español de América / Sobczak, Witold (University of Łódź)
El presente artículo gira en torno a la extensión temporal de haya cantado y su capacidad de sustituir a cantara~-se y hubiera~-se cantado en las oraciones subordinadas documentadas en distintos países de América. [...]
The aim of this article is to comment on the temporal extension of haya cantadoand its potential to replace cantara~-se y hubiera~-se cantado in subordinate clauses documented/registered in different countries of Latin America. [...]

2021
Language design : journal of theoretical and experimental linguistics, Vol. 23 (2021) , p. 5-19 (Articles)  
3.
24 p, 432.2 KB Reflexiones sobre las construcciones con el verbo soporte chi (吃) en chino desde la perspectiva de la gramática cognitiva / Minyue, Zhai (Universidad de Granada)
Este artículo investiga las construcciones metafóricas chinas con el verbo chi 吃 ("comer") con el fin de proporcionar una descripción detallada de sus propiedades lingüísticas. La noción de construcción de verbo soporte (CVS) es la base de este artículo, en el que se analiza este concepto desde un punto de vista cognitivo. [...]
This paper investigates Chinese metaphorical constructions with the verb ch 吃 ("eat") in in order to provide a detailed description of their linguistic properties. The notion of light verb construction (LVC) is the basis of this work, in which this concept is analyzed from a cognitive point of view. [...]

2020
Language design : journal of theoretical and experimental linguistics, Vol. 22 (2020) , p. 81-104 (Articles)  
4.
28 p, 415.2 KB Verb Second in Old Venetian / Singh, Onkar (University of Cambridge)
This study aims to add to a rich scholarship on the presence of a verb second constraint in old (Italo-)Romance that has been argued to cause V-to-C raising of both the finite verb and one or more constituents, provided we understand this constraint to be lax in these varieties (cf. [...]
2021 - 10.5565/rev/isogloss.110
Isogloss, Vol. 7 (2021) (Articles)  
5.
26 p, 1.4 MB Las construcciones con verbos de afección en ELE : el vacío del enfoque cognitivo en los manuales / Martín-Gascón, Beatriz (Universidad de Córdoba)
Este estudio aborda la problemática que entraña el proceso de enseñanza-aprendizaje de las emociones en las construcciones inversas con verbos psicológicos (p. ej. me gusta) en el aula de Español Lengua Extranjera (ELE). [...]
This study addresses the issue of the teaching-learning process of emotions with reverse psych-verb constructions (e. g. , me gusta 'that pleases me') in the Spanish as a Foreign Language (ELE in the native language acronym) classroom. [...]
Aquest estudi aborda la problemàtica que comporta el procés d'ensenyament-aprenentatge de les emocions en les construccions inverses amb verbs psicològics (p. ex. me gusta) a l'aula d'Espanyol Llengua Estrangera (ELE). [...]
Cette étude aborde la problématique du processus d'enseignement-apprentissage des émotions avec les constructions inversées qui ont un verbe psychologique (p. ex. me gusta 'ça me plaît') dans la classe d'espagnol langue étrangère (ELE dans l'acronyme de la langue maternelle). [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.1015
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 1 (2021) , p. e1015  
6.
23 p, 695.8 KB La enseñanza del verbo y la actividad metalingüística de los alumnos : dos investigaciones en aulas de Secundaria / Durán, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Rodríguez Gonzalo, Carmen (Universitat de València)
La investigación en Didáctica de la lengua persigue entender las relaciones entre la perspectiva de la enseñanza, la perspectiva del aprendizaje y la de los contenidos trabajados en el aula de Lengua. [...]
La investigació en Didàctica de la llengua persegueix entendre les relacions entre la perspectiva de l'ensenyament, la perspectiva de l'aprenentatge i la dels continguts treballats a l'aula de Llengua. [...]
Research in language learning seeks to understand the relationship between the teachers' perspective, the students' perspective and the content in the language classroom. This paper focuses on the verb as grammatical content from two investigations based on the metalinguistic activity of the students of ESO (Compulsory Secondary Education). [...]

2020 - 10.5565/rev/regroc.24
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 113-135 (Gramática en el aula)  
7.
16 p, 207.1 KB La traduzione dei verbi sintagmatici italiani in francese : il caso di "Caos Calmo" / Artusi, Andrea (Universitat de València)
I verbi sintagmatici (VS) italiani sono costrutti analitici formati da una base verbale (V) e una particella (P), generalmente di tipo locativo. In italiano sono più produttivi che in francese, poiché in quest'ultima lingua i loro costituenti sono soggetti a importanti restrizioni combinatorie. [...]
Italian verb-particle constructions (VPCs) are generally formed of a verb base (V) and a locative particle (P). In French VPCs are less productive than in Italian, since their constituents are subject to strict combinatorial restrictions. [...]

2020 - 10.5565/rev/qdi.485
Quaderns d'Italià, Vol. 25 (2020) , p. 155-170 (Articoli)  
8.
100 p, 1.8 MB Les terminacions àtones de primera i segona persona del plural en català : una aproximació diacrònica i geolingüística / Massanell i Messalles, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Una de les evolucions característiques del català, enfront d'altres llengües romàniques, és el tancament en [e] de A àtona en síl·laba final travada llatina o romànica (RŎSAS > roses, CANTANT > canten, ASPARĂGU > espàrrec). [...]
One of the characteristic evolutions of Catalan, as opposed to other Romance languages, is the A > [e] closure in unstressed final syllables if they are closed by a consonant (RŎSAS > roses 'roses', CANTANT > canten 'they sing', ASPARĂGU > espàrrec 'asparagus'). [...]

2018 - 10.1344/AFEL2018.8.7
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, Núm. 8 (2018) , p. 159-258  
9.
22 p, 361.1 KB Colocaciones con verbos delexicalizados, ¿son más difíciles de aprender? / Pérez Serrano, Mercedes (Columbia University. Department of Latin American and Iberian Cultures)
Este artículo recoge un estudio de aula llevado a cabo con tres grupos, dos en condiciones experimentales (uno en el que se promovió la captación de las colocaciones en el input y otro en el que se promovió su aprendizaje a través de actividades explícitas) y un tercer grupo de control (en el que no se prestó atención alguna a las colocaciones). [...]
This article presents a classroom-based study conducted with three groups, two under experimental conditions (collocation noticing in the input and practicing collocations through discrete point activities) and one under control conditions (no attention was paid to collocations). [...]

2017
Language design : journal of theoretical and experimental linguistics, Vol. 19 (2017) , p. 127-148 (Articles)  
10.
54 p, 645.1 KB Late Latin Verb Second : the Sentential Word Order of the "Itinerarium Egeriae" / Ledgeway, Adam (University of Cambridge)
In this article we undertake a systematic study of the Itinerarium Egeriae, one of the best known late Latin texts, to determine the proper characterization of the word order of the text and to consider in particular whether the Itinerarium Egeriae can legitimately be considered to present a verb-second (V2) grammar on the par with the well-studied grammars of medieval Romance. [...]
En aquest article duem a terme un estudi sistemàtic de l'Itinerarium Egeriae, un dels textos del llatí tardà més ben coneguts, per tal de determinar la caracterització adequada de l'ordre de mots del text i veure, en particular, si l'Itinerarium Egeriae es pot considerar legítimament que presenta una gramàtica de verb segon (V2) de manera semblant a les gramàtiques ben estudiades del romànic medieval. [...]

2017 - 10.5565/rev/catjl.212
Catalan journal of linguistics, Vol. 16 (2017) , p. 163-216 (Articles)  

Articles : 29 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 21 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
113 p, 895.8 KB Elaboración de un diccionario árabe-español del vocabulario básico para el aprendizaje del árabe como segunda lengua extranjera en la FTI. Estudio práctico del uso de este diccionario como herramienta para la traducción / Lopez Vilchez, Vanessa ; Abu-Sharar, Hesham, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball consisteix en l'elaboració d'un diccionari bilingüe àrab-espanyol en el qual s'inclou tot el vocabulari treballat a l'assignatura Idioma C per a Traductors i Intèrprets (àrab), impartida a la FTI. [...]
El presente trabajo consiste en la elaboración de un diccionario bilingüe árabe-español en el que se incluye todo el vocabulario trabajado en la asignatura Idioma C para Traductores e Intérpretes (árabe), impartida en la FTI. [...]
This work lies in the elaboration of an Arabic-Spanish bilingual dictionary that includes all the vocabulary worked in the subject Language C for Translators and Interpreters (Arabic), taught at the FTI. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
2.
37 p, 714.8 KB The Acquisition of English as a Second Language : v-raising Parameter Resetting by Spanish Native Speakers / Valle Gayà, Laura del ; Llinàs i Grau, Mireia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This dissertation sets out to see if evidence in favour of L1 transfer and UG access can be found in Verb-raising parameter resetting. The experiment consists of an acceptability judgement task carried out by Spanish and Catalan bilingual students of English. [...]
L'objectiu d'aquesta tesi és descobrir si hi ha transferència de la L1 i accés a la GU en la reconfiguració del paràmetre d'elevació del Verb. L'experiment consisteix en una tasca de judici d'acceptabilitat duta a terme per estudiants d'anglès de parla castellana i catalana. [...]
El objetivo de esta tesis es descubrir si hay transferencia de la L1 y acceso a la GU en la reconfiguración del parámetro de elevación del Verbo. El experimento consiste en una tarea de juicio de aceptabilidad realizada por castellano y catalanoparlantes que estudian inglés. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
3.
300 p, 3.1 MB Posture verbs and internally-caused verbs in Romance and Germanic languages : causavity, stationary motion, and intransitive-locative alternations / Gómez Vázquez, Diana ; Mateu Fontanals, Jaume, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
La presente tesis se ocupa del estudio de la variación interlingüística con los verbos de postura y los verbos de causación interna en las lenguas romances y germánicas. Tomando como punto de partida el marco teórico de Ramchand (2008, 2014, 2018), se estudian varias construcciones en las que aparecen estas raíces verbales. [...]
The present dissertation is devoted to the study of cross-linguistic variation with posture verbs and internally-caused verbs in Romance and Germanic languages. Using Ramchand's (2008, 2014, 2018) first phase syntax, I examine a diverse range of constructions in which these verbal roots may appear. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
4.
55 p, 1.1 MB Subject-Verb Agreement Comprehension in Child Catalan / Sánchez Tarjuelo, Maria ; Gavarró Algueró, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The present study aims to provide evidence for early subject-verb agreement in Catalanspeaking children through a picture selection task. It follows a series of studies previously developed in the field where asymmetries between production and comprehension on agreement were found (Johnson et al. [...]
Setembre 2020  
5.
297 p, 1.7 MB Defective causative and perception verb constructions in Romance : a minimalist approach to infinitival and subjunctive clauses / Ciutescu, Elena ; Mateu Fontanals, Jaume, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi explora aspectes de la variació microparamètrica que es troba en la complementació defectiva dels verbs causatius i de percepció en les llengües romàniques. En aquest estudi s'analitzen les oracions d'infinitiu i de subjuntiu amb subjectes lèxics en tres llengües romàniques: castellà, català i romanès. [...]
The present dissertation explores aspects of the micro-parametric variation found in defective complements of causative and perception verbs in Romance. The study deals with infinitival and subjunctive clauses with overt lexical subjects in three Romance languages: Spanish, Catalan and Romanian. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
6.
82 p, 2.0 MB Euskera y coreano : descripción del uso y función de los sufijos / Santos Huete, Adei ; Jo Jeong, Mihwa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo de este trabajo es reunir los sufijos que se adhieren a los diferentes sintagmas para describir su forma y uso. Partiendo desde una característica común del euskera y el coreano, la aglutinación, se presentan las características lingüísticas necesarias de ambos idiomas para entrar a la descripción de los diferentes sufijos con un mínimo conocimiento. [...]
L'objectiu d'aquest treball és reunir els sufixos que s'adhereixen als diferents sintagmes per descriure la seva forma i ús. Partint des d'una característica comuna de l'euskera i el coreà, l'aglutinació, es presenten les característiques lingüístiques necessàries de tots dos idiomes per entrar a la descripció dels diferents sufixos amb un mínim coneixement. [...]
Lan honen helburua sintagma ezberdinei atxikitzen zaizkien atzizkiak batu eta hauen erabilera eta eginkizuna deskribatzea da. Euskera eta koreeraren ezaugarri komun bat abiapuntu hartuta, aglutinazio edo eransketa, bi hizkuntza hauei buruz beharrezko ezaugarri linguistikoak azaltzen dira, atzizkien deskribapenerako oinarri gisa balio dezan. [...]

2017
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
7.
33 p, 4.5 MB Construcciones con verbo de apoyo. Caracterización en español y comparativa con el catalán / Romera Martín, Celia ; Brucart, José María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El presente trabajo tiene esencialmente dos objetivos. El primero es analizar la definición actual de las construcciones con verbo de apoyo (CVA), sus principales características, sus limitaciones, y los dos elementos que las forman (el verbo de apoyo y el sustantivo predicativo). [...]
El present treball té essencialment dos objectius. El primer és analitzar la definició actual de les construccions amb verb de suport (CVA): les seves principals característiques, les seves limitacions i els dos elements que les formen (el verb de suport i el substantiu predicatiu). [...]

2017
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]  
8.
240 p, 1.2 MB Verb doubling in chinese / Zhong, Qiuyue ; Gallego, Ángel J., , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica
Esta investigación es un trabajo sobre la duplicación verbal en chino. En primer lugar, presento el fenómeno de duplicación en diferentes idiomas. El fenómeno de duplicación se observa en muchas lenguas y distintos dominios. [...]
The present thesis aims to discuss verb doubling phenomenon in Chinese. First, I offer doubling phenomenon in languages, which shows that doubling phenomenon is observed in different languages and in different domains. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
9.
475 p, 1.9 MB Els Verbs de canvi d'estat i l'alternança causativa en català / Abrines Llabrés, Bartomeu ; Mateu Fontanals, Jaume, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi pretén analitzar el comportament sintàctic dels verbs de canvi d'estat en llengua catalana respecte de la participació en l'alternança causativa i oferir una proposta teòrica de les representacions sintàctiques de la variant causativa i de l'anticausativa, així com de les construccions que s'hi relacionen (passiva perifràstica, passiva pronominal i mitjana). [...]
This thesis intends basically to analyse the syntactic performance of the change of state verbs in Catalan language regarding the involvement in the causative alternation, and moreover to offer a theoretical approach of the syntactic representations of both the causative and the anticausative variation, as well as of their implicated constructions (periphrastic passive, pronominal passive, and middle). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
36 p, 664.3 KB La flexibilitat del verb anglès : consideracions orientades a la traducció dels verbs de movimient / Mata Ruz, Patricia ; Gallego, Ángel J., , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Les llengues romàniques i les germàniques són molt diferents pel que fa a l'expressió de moviment espacial. Aquesta diferència, basada en si són llengues de marc verbal o de marc satel·litzat, afecta, entre d'altres coses, la manera d'expressar la realitat de cada una. [...]
Las lenguas románicas y germánicas son muy diferentes en lo que a la expresión del movimiento espacial se refiere. Esta diferencia, basada en si son lenguas de marco verbal o de marco satélite, afecta no solo al vocabulario de la lengua, sino también a la manera de expresar la realidad de cada una. [...]
Romance and Germanic languages are very different as far as the expression of spatial movement goes. This difference, based on whether they are verb-framed or satellite-framed-languages, affects not only their vocabulary, but also the way in which they express their own reality. [...]

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  

Documents de recerca : 21 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.