Resultats globals: 49 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 26 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Documents de recerca, 17 registres trobats
Materials didàctics, 3 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 3 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 26 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
7 p, 512.2 KB Reescritura en pareja : una tarea de aprendizaje inicial de lo escrito / Ottin Pecchio, Giovanna (Language & Education Research Group)
This paper presents a re-writing task to be carried out in pairs by 5 to 7-year old early readers and writers. The paper aims to (i) show the importance of the pedagogical decisions undertaken by a teacher who choose to implement tasks which allow her to observe learning processes that remain hidden under other circumstances; and (ii)underscore the advanced capacities that the learners may show in their conversations and in their shared product texts when they are given the opportunity to do so. [...]
En aquest article es presenta una tasca de reescriptura de textos en parella de dos infants en els moments inicials del procés d'aprenentatge del llenguatge escrit (entre 5 i 7 anys). Els objectius d'aquest article són els següents: (i) mostrar la importància de la decisió pedagògica del docent sobre el tipus de tasca que permet observar els processos d'aprenentatge que romandrien ocults en altres situacions; i (ii) cridar l'atenció sobre les capacitats que els aprenents poden arribar a mostrar tant en les interaccions verbals entre ells com en la producció de textos reescrits compartits, quan se'ls dona l'oportunitat de fer-ho. [...]
En este artículo se presenta una tarea de reescritura de textos en pareja de dos niños en los momentos iniciales del proceso de aprendizaje del lenguaje escrito (entre 5 y 7 años). Los objetivos de este artículo son los siguientes: (i) mostrar la importancia de las decisiones pedagógicas tomadas por el docentesobre un tipo de tarea que permite observar los procesos de aprendizaje que permanecerían ocultos en otras situaciones; y (ii) llamar la atención sobre las capacidadesque los aprendices pueden llegar a mostrar tanto en las interacciones verbales entre ellos como en la producción de textos reescritos compartidos, cuando se les da la oportunidad de hacerlo. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.42
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 57-63 (Innovation & Knowledge Transfer)  
2.
7 p, 381.5 KB Towards Machine Speech-to-speech Translation / Nakamura, Satoshi (Graduate School of Science and Technology (Japó)) ; Sudoh, Katsuhito (Graduate School of Science and Technology (Japó)) ; Sakti, Sakriani (Graduate School of Science and Technology (Japó))
There has been a good deal of research on machine speech-to-speech translation (S2ST) in Japan, and this article presents these and our own recent research on automatic simultaneous speech translation. [...]
En Japón se han llevado a cabo muchas actividades de investigación acerca de la traducción automática del habla. Este artículo pretende ofrecer una visión general de dichas actividades y presentar las que se han realizado más recientemente. [...]
Al Japó s'han dut a terme moltes activitats de recerca sobre la traducció automàtica de la parla. Aquest article n'ofereix una visió general i presenta les activitats que s'han efectuat més recentment. [...]

2019 - 10.5565/rev/tradumatica.238
Tradumàtica, Núm. 17 (2019) , p. 81-87 (Tradumàtica dossier)  
3.
14 p, 282.9 KB "(No) me declaro culpable" : la conquista de la voz en "La culpa es de los tlaxcaltecas", de Elena Garro / de Benito Mesa, Iris (Universitat de València)
La figura de la Malinche aparece repetidamente en el discurso histórico de la conquista de México. Ya sea como traidora a su pueblo, amante de Hernán Cortés, responsable de la matanza de Cholula o madre del primer mexicano "mestizo", la crítica se ha apropiado de su imagen para representar un modelo negativo de mujer. [...]
The figure of Malinche appears constantly in the conquest of Mexico's historical discourse. Shown as a betrayer to her people, the lover of Hernán Cortés, responsible of the slaughter of Cholula or mother of the first "mestizo" mexican, criticism has appropriated her image in order to represent a negative archetype of woman. [...]
La figura de la Malinche apareix repetidament en el discurs històric de la conquesta de Mèxic. Ja sigui com a traïdora del seu poble, amant d'Hernán Cortés, responsable de la matança de Cholula o mare del primer mexicà "mestís", la crítica s'ha apropiat de la seva imatge per a representar un model negatiu de dona. [...]

2019 - 10.5565/rev/mitologias.592
Mitologías hoy, Vol. 19 (2019) , p. 369-382 (Miscelánea)  
4.
2 p, 363.0 KB Internet alça la veu / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2017
Ara, Núm. 2277 (12 de març de 2017) , p. 62-63  
5.
9 p, 375.4 KB Translating On the Go? : Investigating the Potential of Multimodal Mobile Devices for Interactive Translation Dictation / Zapata, Julian (InTr Technologies)
This article provides a general overview of interactive translation dictation (ITD), an emerging translation technique that involves interacting with multimodal voice-and-touch-enabled devices such as touch-screen computers, tablets and smartphones. [...]
Aquest article proveeix un panorama general sobre la traducció dictada interactiva (TDI), tècnica de traducció emergent que implica interactuar amb dispositius multimodals activats amb la veu i el tacte com ara els ordinadors de pantalla tàctil, les tauletes i els telèfons intel·ligents. [...]
Este artículo provee un panorama general sobre la traducción dictada interactiva (TDI), técnica de traducción emergente que implica interactuar con dispositivos multimodales activados con la voz y el tacto tales como los ordenadores de pantalla táctil, las tabletas y los teléfonos inteligentes. [...]

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.180
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 66-74 (Tradumàtica dossier)  
6.
22 p, 320.4 KB Active, middle, and passive : the morpho-syntax of voice / Alexiadou, Artemis (Universität Stuttgart)
This paper is concerned with the variation found with respect to how languages morphologically mark argument structure (AS) alternations, a variation that I take to be related to the realization of the syntactic Voice head. [...]
Aquest article tracta la variació que mostren les llengües en el marcatge morfològic dels canvis en l'estructura argumental (EA), una variació que considero que està relacionada amb la realització del nucli sintàctic Veu. [...]
My research was supported by a DFG grant to project B6 Underspecification in Voice systems and the syntax-morphology interface, part of the collaborative research center 732 Incremental Specification in Context at the University of Stuttgart. [...]

2014 - 10.5565/rev/catjl.153
Catalan journal of linguistics, Vol. 13 (2014) , p. 19-40  
7.
1 p, 322.2 KB La Mancomunitat no hauria pogut existir sense 'La Veu de Catalunya' / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria)
Entrevista a Josep M. Figueres on es repassa la història del diari en català de més llarga durada i la relació entre la premsa i el catalanisme polític al llarg dels segles XIX i XX.
2014
Sàpiens : descobreix la teva història, Num. 140 (Març 2014), p. 20  
8.
11 p, 702.5 KB La Identificación de la voz humana / Rodríguez Bravo, Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
1998
Revista Catalana de Seguretat Pública, Núm. 3 (12 1998) , p. 87-97  
9.
22 p, 1.6 MB L'anàlisi de traduccions en els estudis de recepció literària . Un model per a la narrativa de ficció : el comentari de traduccions / Jané-Lligé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Després de revisar els enfocaments habituals dels estudis de recepció literària, l'article proposa un model crític d'anàlisi de traduccions de textos narratius de ficció que determini la naturalesa textual de la recepció. [...]
After reviewing the usual approaches of literary reception studies, the article proposes a critical model of analysis of translations of narrative fiction texts that determine the textual nature of the reception. [...]

2013
Quaderns : revista de traducció, Núm. 20 (2013) , p. 165-186  
10.
12 p, 145.0 KB La lesbiana y la tradición literaria argentina: Monte de Venus como texto inaugural / Arnés, Laura A. (Universidad de Buenos Aires, IIEGE / CONICET)
El siguiente artículo parte de dos hipótesis: 1) en la década de 1970 emergieron, en la Argentina, una serie de narrativas que presentaron "nuevas" formas de la subjetividad y nuevas expresiones de lo político; 2) los estudios literarios y culturales sobre las construcciones homosexuales han mantenido al análisis de las figuraciones lesbianas cercano al lugar de lo impensable/impensado. [...]
The following article stands on two hypotheses: 1) In 1970s Argentina, a number of texts that introduced "new" subjectivities and new political expressions began to appear; 2) the literary and cultural studies of homosexuality have kept lesbian figurations next to the place of the unthinkable/un-thought of. [...]

2011 - 10.2436/20.8020.01.20
Lectora : revista de dones i textualitat, Núm. 17 (2011) , p. 41-52  

Articles : 26 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
9 p, 112.3 KB Avaluació d'aprenentatges sensorials en la educació de la veu a la UAB / Gassull, Cecilia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Godall, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
La proposta desenvolupada consisteix en que els alumnes pintin en una fitxa on hi ha una figura del cos humà les parts que senten que participen en determinades activitats corporals i vocals. D'aquesta manera tenim un instrument que mostra el reconeixement de la pròpia percepció sensibilitat corporal. [...]
Mostrarem el sistema d'avaluació emprat i algunes de les valoracions realitzades sobre el seu ús, bons indicadors del funcionament del mateix programa. Això s'ha fet realitzant comparacions entre diferents grups d'alumnes que han tingut formacions amb contextos i durades diferents.

2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Documents de recerca 17 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
21 p, 331.3 KB The EU Single Voice after Lisbon : implications of the permanent presidency of the Council preparatory bodies / Paricio Montesinos, Marta ; Costa Fernández, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El tractat de Lisboa tenia l'objectiu de donar més coherència, visibilitat a la UE i reforçar la seva veu única. Per això, Lisboa va substituir l'antic sistema de presidències rotatives de sis mesos per unes permanents en alguns dels òrgans del Consell, especialment a l'àrea de la PESC. [...]
El tratado de Lisboa tenía el objetivo de dar mayor coherencia, visibilidad en la UE y reforzar su voz única. Por ello, Lisboa sustituyó el antiguo sistema de presidencias rotativas de seis meses por unas permanentes en algunos de los órganos del Consejo, especialmente en el área de la PESC. [...]
The Lisbon treaty aimed to give more coherence, visibility to the EU and strengthen its Single Voice. For that reason, Lisbon replaced the old system of six-month rotating presidencies with permanent ones in some of the Council's organs, especially in the CFSP area. [...]

2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
2.
30 p, 432.1 KB Acoustical analysis of hypernasal voice : towards a clinical prediction test. / Bermúdez Cervantes, Eric ; García Quintana, David, dir. (Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Hypernasalization of oral voice sounds results in a decrease of energy, due to nasal attenuation, and in loss of acoustical clues with the subsequent loss of intelligibility. Whereas severe and moderate hypernasality is easily perceived auditorily, mild cases are difficult to assess. [...]
La hipernasalitat en els sons orals es deu a una pèrdua d'energia degut a la pròpia atenuació nasal i la pèrdua de claus acústiques, amb una pèrdua d'intel·ligibilitat. Aquest fet és fàcil de mesurar en els casos severs però molt complicat en els casos moderats. [...]

2019
Grau en Logopèdia [889]  
3.
79 p, 2.8 MB Música y publicidad : influencia de la música en la publicidad audiovisual / Escribano Gregorio, Alba ; Fajula, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball tracta de la investigació sobre la música a la publicitat audiovisual. L'estudi pretén conèixer la realitat, la presència i les funcions tant del so com de la música a la publicitat. [...]
El presente trabajo trata de la investigación sobre la música en la publicidad audiovisual. El estudio pretende conocer la realidad, la presencia y las funciones tanto del sonido como de la música en publicidad. [...]
This project does a research about music in audio-visual advertising. The study aims to know the reality, the presence and the functions of both sound and music in advertising. This research project focus in the emotional effects that music has in the audience and how the emotions transmitted can change depending on the soundtrack of the ad. [...]

2018
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
268 p, 7.9 MB Adaptació i validació d'una versió bilingüe (català/castellà) del protocol Consensus auditory-perceptual evaluation of voice (CAPE-V) per a l'avaluació clínica de la qualitat vocal / Calaf, Neus, autor. ; Garcia i Quintana, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Les alteracions de la veu afecten un percentatge significatiu de la població. Les persones amb alteracions vocals expressen patir efectes adversos en la seva qualitat de vida a conseqüència de la seva veu. [...]
A significant percentage of the population is affected by alterations of voice. Individuals experiencing voice alterations report adverse consequences in their life quality due to their voice. Evaluation of voice quality is one of the key foundations of clinical voice evaluation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
154 p, 1.5 MB El Canvi de registre en la veu cantada i les accions teatrals : un estudi exploratori / Soriano Moya, Isabel ; Gassull, Cecília, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal
El tema central de la nostra investigació és el canvi de registre de M1 (veu de pit) a M2 (veu de cap) de la veu cantada de les dones i, més concretament, de les actrius cantants. Aquesta recerca és un treball exploratori per indagar, conèixer i analitzar, des de la perspectiva de la pròpia experiència, com les actrius cantants gestionen el seu canvi de registre en portar a terme accions teatrals i com l'aborden des de la docència. [...]
The main subject of our research is the change of vocal register from M1 (chest voice) to M2 (head voice) in the female singing voices, more specifically, in singer-actresses. This study is an exploration work whose aim is to investigate, understand and analyse, from a perspective of the own experience, how singer-actresses manage their change of register when performing theatrical actions and how they approach it in teaching. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
6.
27 p, 294.8 KB Los 'seiyuu' como fenómeno de la cultura popular japonesa / Fàbregas Fideu, Laia ; Altimir, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Los elementos más comunes de la cultura popular japonesa son conocidos y apreciados a nivel internacional, siendo el anime el más notable entre ellos. No obstante para que este satisfazca a las masas la figura del seiyuu resulta prácticamente vital. [...]
Els elements més comuns de la cultura popular japonesa són coneguts i apreciats a nivell internacional, sent l'anime el més notable entre ells. No obstant, perquè aquest satisfaci a les masses, la figura del seiyuu esdevé pràcticament vital. [...]
The most common elements of Japanese popular culture are known and appreciated world-wide, being anime the most remarkable among them. However for the latter to please the masses the role of the seiyuu becomes practically vital. [...]

2016
Grau en Estudis de l'Àsia Oriental [842]  
7.
248 p, 4.0 MB Los Problemas vocales del actor en formación : evaluación de un programa de intervención para la prevención y tratamiento de voces patológicas en el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquía / Sorge Radovani, Lavinia Sabina ; Gassull, Cecília, dir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
En el campo de la formación teatral hay un instrumento expresivo que amerita todo un trabajo de entrenamiento específico: la voz. Se puede afirmar que el instrumento vocal no es solamente parte del contexto físico del actor, sino que con entrenamiento y adecuación técnica puede convertirse en un efectivo medio orgánico de expresión. [...]
In the theatre formation field exists an expressive instrument that requires a specific training: the voice. We can say that the vocal instrument isn't just the physical context of the actor, because with a training process and with an adequate technique it can become an effective and organic way of expression. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
8.
63 p, 114.0 MB Comprehension of passives in Persian speaking children with ASD : an investigation of grammar in autism / Heshmati, Yalda ; Gavarró, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Most research on the underlying causes of social and communicative impairment in autism spectrum disorders (ASD) has been devoted to pragmatic aspects of language. The present research is exploring the syntactic knowledge as a probable underlying mechanism of language deficit in ASD. [...]
2015  
9.
103 p, 3.2 MB Tecnologies de la parla : creació d'un punt d'informació / Closa Serra, Xavier ; Meneses Benítez, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En esta memoria está reflejado todo el proceso de creación de un sistema de diàlogo persona-màquina basado en la idea de montar un punto de información turístico que transmita datos hablados al turista cuando éste se los pida. [...]
In this report there is reflected throughout the process of creating a human-machine dialogue system based on the idea of setting up a tourist information point to convey spoken information to the tourist when he asks for them. [...]
En aquesta memòria hi ha reflectit tot el procés de creació d'un sistema de diàleg persona-màquina basat en la idea de muntar un punt d'informació turístic que transmeti dades parlades al turista quan aquest les hi demani. [...]

2013  
10.
82 p, 729.7 KB Simulador de domótica con interfaz vocal / Welton Rodríguez, Ander ; Serrano García, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària d'Informàtica
Automatización de una vivienda consistente en un sistema capaz de reconocer una serie de comandos únicamente teniendo como entrada la señal acústica emitida por el usuario. Se ha optado por realizar un entorno de simulación 3D en el que se recrea una vivienda y el movimiento de un usuario. [...]
Automatització d'una vivenda consistent en un sistema capaç de reconèixer una sèrie de comandes tenint únicament com a entrada el senyal acústic emès per l'usuari. S'ha optat per realitzar un entorn de simulació 3D en el qual es recrea una vivenda i el moviment d'un usuari. [...]

2011  

Documents de recerca : 17 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials didàctics 3 registres trobats  
1.
20 p, 1.2 MB Acústica de la veu i els sons musicals : seqüència didàctica per a l'estudi del so / Hernández Rodríguez, Marisa (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pintó, R. (Roser) (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Recull de materials de les pràctiques dutes a terme durant els tallers REVIR, impartits pel CRECIM (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica). La seqüència pretén que l'alumnat de 2n de Batxillerat assoleixi una major comprensió del so mitjançant la seva caracterització (intensitat, to i timbre), la caracterització de les ones sonores i les seves magnituds associades (període, freqüència, amplitud i longitud d'ona), així com el reconeixement de la transferència d'energia sense transferència de matèria, els sons fonamentals i harmònics i les diferències entre so i soroll.
Bellaterra : CRECIM, 2016 (REVIR)  
2.
El poder creatiu de la paraula : exposició virtual i presencial amb motiu del I Congrés Publiradio / Calvet Renedo, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Material promocional de les exposicions virtual i presencial "El poder creatiu de la paraula" organitzades amb motiu del I Congrés Publiradio per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General durant els mesos d'abril i maig de 2010.
2010
   
3.
8.3 KB El poder creatiu de la paraula / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Morer, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Sierra Hinojosa, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició presencial i virtual amb motiu del I Congrés Publiràdio (Facultat de Ciències de la Comunicació UAB, 13-14 abril). Versa sobre l'ús creatiu de la paraula, especialment en l'entorn de la ràdio i la publicitat. [...]
El I Congrés Publiràdio va formar part de les activitats per a commemorar l'Any de la Comunicació (Any temàtic 2010) de la UAB.

2010
24 documents

Documents gràfics i multimèdia 3 registres trobats  
1.
Exposició "El poder creatiu de la paraula" / Sierra Hinojosa, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Fotografies de l'exposició "El poder creatiu de la paraula" organitzades amb motiu del I Congrés Publiradio per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General durant els mesos d'abril i maig de 2010.
2010
   
2.
El poder creatiu de la paraula : exposició virtual i presencial amb motiu del I Congrés Publiradio / Calvet Renedo, Sergio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Material promocional de les exposicions virtual i presencial "El poder creatiu de la paraula" organitzades amb motiu del I Congrés Publiradio per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General durant els mesos d'abril i maig de 2010.
2010
   
3.
8.3 KB El poder creatiu de la paraula / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Morer, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Sierra Hinojosa, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició presencial i virtual amb motiu del I Congrés Publiràdio (Facultat de Ciències de la Comunicació UAB, 13-14 abril). Versa sobre l'ús creatiu de la paraula, especialment en l'entorn de la ràdio i la publicitat. [...]
El I Congrés Publiràdio va formar part de les activitats per a commemorar l'Any de la Comunicació (Any temàtic 2010) de la UAB.

2010
24 documents

Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
2 p, 1.4 MB José Agustín Goytisolo, barceloní solidari / Riera, Ignasi
Article homenatge a José Agustín Goytisolo.
març 1999.  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.