Results overview: Found 26 records in 0.02 seconds.
Articles, 2 records found
Research literature, 24 records found
Articles 2 records found  
1.
22 p, 259.9 KB "In my restless dream, I see that town" : una prospettiva narratologica sulla città fantastica di Silent Hill / Carnevale, Davide (Università degli studi di Roma "La Sapienza")
Nell'analizzare le modalità narrative del linguaggio videoludico è facile registrare una ricorrente e affermata pratica di estrapolazione e rielaborazione di motivi e strategie tematico-formali provenienti dall'ampia modalità del fantastico, senza che questi, tuttavia, arrivino nella quasi totalità dei casi a condensarsi in un esito autenticamente perturbante o a generare quell'essenziale condizione di profonda inquietudine e d'incertezza senza soluzioni riscontrabile invece nell'ambito del genere letterario. [...]
In analyzing the narrative modes of the videogame language, it is easy to record a recurring and well-established practice of extrapolating and reworking of thematic-formal motives and strategies coming from the vast mode of the fantastic, without these, however, being able to coalesce into - in almost all cases - a truly uncanny outcome, or to create that essential condition of deep unresolved uneasiness and uncertainty found, on the contrary, in the literary genre. [...]

2017 - 10.5565/rev/brumal.428
Brumal, Vol. 5 Núm. 2 (2017) , p. 153-174 (Monograph)  
2.
14 p, 519.6 KB Sí, la vida es muy rara. La culpa y el tiempo en "Life is Strange" / Martín Núñez, Marta (Universitat Jaume I) ; García Catalán, Shaila (Universitat Jaume I) ; Rodríguez Serrano, Aarón (Universitat Jaume I)
El tiempo, además de poder constituir mecánicas de juego, supone una experiencia fenomenológica y subjetiva que afecta a la jugadora. Life is Strange (Dontnod Entertainement, 2015) lo pone en juego deconstruyendo dos rasgos: el horizonte de la muerte y la posibilidad de dar marcha atrás en los flujos del devenir. [...]
Time, as well as a game mechanic, is a phenomenological and subjective experience that affects the player. Life is Strange (Dontnod entertainement, 2015) uses it to deconstruct two game features: the horizon of death and the possibility to reverse the flow of becoming. [...]

2016 - 10.7238/a.v0i54.2908
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 54 (juny 2016) , p. 1-14
2 documents

Research literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
14 p, 1.5 MB Estudi i desenvolupament d'un videojoc City Builder amb Unity / Raventós Llopart, Adrià ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en el desenvolupament d'un videojoc del gènere City Builder amb el motor gràfic Unity. City Builder és un gènere de videojocs de simulació, centrat en la construcció i gestió d'una ciutat a partir dels edificis que construïm i petites microgestions de la ciutat. [...]
The project consists of the development of a video game of the City Builder genre with the Unity engine. City Builder is a genre of simulation video games, focused on building and managing a city from the buildings we build and small micromanages in the city. [...]
El proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego del género City Builder con el motor gráfico Unity. City Builder es un género de videojuegos de simulación, centrado en la construcción y gestión de una ciudad a partir de los edificios que construimos y pequeñas microgestiones de la ciudad. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
9 p, 6.4 MB Pixel Wars : disseny i desenvolupament d'un videojoc d'estrategia multiplataforma / Collado Sanchez, Xavier ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
PixelWars és un joc per a dispositius Android, IOS i PC del gènere Estratègia per torns, on el jugador haurà d'avançar per una sèrie de nivells en els quals haurà de vàncer l'exercit enemic. Per a vèncer, el jugador té a la seva disposició una sèrie d'unitats cadascuna amb habilitats i capacitats úniques, amb les quals podrà optar per eliminar totes les unitats enemigues o bé capturar el Quartell enemic. [...]
PixelWars is a game for Android, IOS and PC devices of the sort Strategy by turns, where the player will have to advance by a series of levels in which he will have to overcome the enemy army. To win, the player has at his disposal a series of units each with unique skills and abilities, with which he can choose to eliminate all enemy units or capture the enemy Barracks. [...]
PixelWars es un juego para dispositivos Android, IOS y PC del género Estrategia por turnos, donde el jugador deberá avanzar por una serie de niveles en los que deberá vencer al ejercito enemigo. Para vencer, el jugador tiene a su disposición una serie de unidades cada una con habilidades y capacidades únicas, con las que podrá optar por eliminar todas las unidades enemigas o capturar el Cuartel enemigo. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
102 p, 2.3 MB Estudio sobre la subtitulación en la serie de videojuegos Syberia : Oralidad ficticia de la lengua youkol y características técnicas de los subtítulos / Pérez Massó, Jaume ; Santamaria Guinot, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest estudi pretén investigar la oralitat fingida a les intervencions dels personatges integrants de la tribu fictícia youkol als videojocs de la sèrie Syberia (és a dir, a Syberia 2 (Miroïds, 2004) i a Syberia 3 (Microïds, 2017)). [...]
Este estudio pretende investigar la oralidad fingida en las intervenciones de los personajes integrantes de la tribu ficticia youkol en los videojuegos de la serie Syberia (es decir, en Syberia 2 (Microïds, 2004) y en Syberia 3 (Microïds, 2017)). [...]
This study aims to investigate the fake orality in the Youkol characters' interventions in the Syberia videogames series (what is to say Syberia 2 (Microïds, 2004) and Syberia 3 (Microïds 2017)). This paper's objectives are the aim to describe the characteristics of the language used by the members of this tribe and to identify the translator's solutions into Spanish and English on morphosyntax and lexical areas in these videogames' subtitles, besides the technical characteristics of these videogames' subtitles. [...]

2020
Màster Universitari en Traducció Audiovisual [1349]  
4.
13 p, 1006.5 KB "Going Home" : disseny i desenvolupament d'un videojoc d'aventura i presa de decisions / Sabatés Campos, Pau ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
'Going Home' és un videojoc en 2D que presenta una història on el protagonista ha d'aconseguir sortir del planeta en el qual es troba per tal de tornar a casa seva. Durant el transcurs d'aquest, les accions que prengui el jugador podran influir tant en el transcurs com en el final del joc, donant lloc a varis finals possibles. [...]
'Going Home' is a 2D videogame that shows an history where the main character has to be able to get out of the planet where he is trapped and return to his house. During the course of the game, the actions that the player chooses may have an impact on the game, resulting this in some different endins. [...]
'Going Home' es un videojuego en 2D que presenta una historia dónde el protagonista tiene que conseguir salir del planeta en el que se encuentra, con el fin de volver a su casa. Durante el transcurso del juego, las acciones que tome el jugador podrán influir tanto en el transcurso como en el final del juego, dando lugar a varios finales posibles. [...]

2019-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 532.9 KB Automatic classification of actions in a RTS videogame / El Hajouji el Hayadi, Mohamed Yassin ; Hernàndez i Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Video games are an entertaining pastime but they can also provide us with good learning opportunities, as players must perform clever actions in order to surpass them. In this paper a conversion from qualitative data, obtained by an eye-tracker, to quantitative data is done in order to classify the actions performed by the players in a commercial RTS videogame. [...]
Els videojocs són una manera entretinguda de passar el temps però també poden oferir-nos bones oportunitats d'aprenentatge on els jugadors hauran d'utilitzar accions planificades per poder guanyar. [...]
Los videojuegos son una manera entretenida de pasar el tiempo pero también pueden ofrecernos con buenas oportunidades de aprendizaje donde los jugadores deberán de utilizar acciones planificadas para poder ganar. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
9 p, 1.4 MB Might of the Arcane - Videojuego de cartas interactivo por turnos y la implementación de su IA / Casanova Álvarez, Christian ; Cerdà Company, Joaquin, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Parraga, Carlos Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este trabajo he desarrollado un videojuego de cartas por turnos y he implementado su inteligencia artificial, valorando (mediante el uso de heurísticas) el mejor movimiento con el objetivo de ganar la partida al usuario. [...]
In this project I have developed a turn-based card videogame and I have implemented its artificial intelligence, valuating (through the use of heuristics) the best movement in order to win the game to the user. [...]
En aquest treball he desenvolupat un videojoc de cartes per torns i he implementat la seva intel·ligència artificial, valorant (mitjançant l'ús heurístiques) el millor moviment amb l'objectiu de guanyar la partida a l'usuari. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
12 p, 3.6 MB Laim, videojoc de plataformes 2D amb Unity / Sauras Salas, Jordi ; Martí Godia, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en la creació, disseny i desenvolupament d'un videojoc en 2 dimensions per ordinador de plataformes d'acció i aventura anomenat Laim. Aquest joc inclou un escenari per plataformes, el desenvolupament d'una història, la inclusió de diversos enemics (en Downut, en Badtata, en Xuxi i en MCThrone), un sistema de combat i una IA -encarregada de controlar el comportament dels enemics-. [...]
This project is based on the creation, design and development of a 2D action-platformer computer videogame called Laim. This game contains a platform scenario, a story development, integration of different enemies (Downut, Badtata, Xuxi and MCThrone), a combat system and an AI -that manages the enemies' behaviour-. [...]
Este proyecto consiste en la creación, diseño y desarrollo de un videojuego en 2 dimensiones para ordenador de plataformas de acción y aventura denominado Laim. Este juego incluye un escenario por plataformas, el desarrollo de una historia, la inclusión de distintos enemigos (Downut, Badtata, Xuxi y McThrone), un sistema de combate y una IA -encargada de controlar el comportamiento de los enemigos-. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
9 p, 951.0 KB Programació VideoJoc sobre l'Origen de l'Agricultura a la Prehistòria / Domínguez Cachinero, Alexis ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte proposat consta d'una aplicació que permeti, mitjançant la interacció amb l'usuari, simular els inicis i posterior evolució de l'agricultura a la prehistòria. Ho farem mitjançant una població d'individus que es desplaça per un mapa representatiu de la zona que connecta Orient amb Europa i evoluciona segons unes condicions, favorables o no, que l'usuari pot modificar al seu gust per estudiar i aprendre dels diferents casos proposats. [...]
The project proposed features an application that allow, through of the interaction with the user, simulate the starts and evolution of the agriculture at the prehistory. We will do it by means of a population of individuals that displaces for a map representing the zone that connects Orient with Europe and evolves as some conditions, favourable or not, that the user can modify by his decision to study and learn of the different cases proposed. [...]
El proyecto propuesto consta de una aplicación que permita, mediante la interacción con el usuario, simular los inicios y posterior evolución de la agricultura en la prehistoria. Lo haremos mediante una población de individuos que se desplaza por un mapa representativo de la zona que conecta Oriente con Europa y evoluciona según unas condiciones, favorables o no, que el usuario puede modificar a su gusto para estudiar y aprender los diferentes casos propuestos. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 982.0 KB Dungeon Crawler Mobile / Romero Virue, Pol Genis ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Dungeon Crawler Mobile és un joc 2D per a dispositius Android de gènere Dungeon Crawler, on el jugador haurà d'avançar a través de sales plenes d'enemics, generades de forma procedural, fins a que aquests (els enemics) el derrotin. [...]
Dungeon Crawler Mobile es un juego 2D para dispositivos Android de genero Dungeon Crawler, donde el jugador tendrá que avanzar a través de salas llenas de enemigos, generadas de forma procedural, hasta que estos (los enemigos) lo derroten. [...]
Dungeon Crawler Mobile is a 2D game of the Dungeon Crawler genre for Android devices. The Player has to advance through a number of enemy filled rooms, generated procedurally, until they (the enemies) defeat him (Player). [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
14 p, 613.4 KB Design and implementation of a multiplayer game system on a big screen with human interaction using smartphones / Sobejano Ventayol, Agustí ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This paper proposes a software design of a multiplayer game framework that allows many people to play together on the same screen by interacting with their own smartphones. The architecture for a flexible multiplatform game engine and a mobile app is described. [...]
Aquest article proposa un disseny software per a un sistema de joc multijugador que permeti que diverses persones juguin alhora a la mateixa pantalla mentre interaccionen amb els seus propis smartphones. [...]
Este artículo propone un diseño software para un sistema de juego multijugador que permita que varias personas jueguen al mismo tiempo sobre la misma pantalla mientras interaccionen con sus propios smartphones. [...]

2019-02-12
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.