Results overview: Found 24 records in 0.02 seconds.
Course materials, 24 records found
Course materials 24 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
13 p, 137.9 KB Règim Jurídic de la Planificació [104249] / Pons Cánovas, Ferran ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant adquireixi una sèrie de competències bàsiques sobre el règim jurídic de l'ordenació urbanística i territorial i de la protecció del medi ambient, especialment des de la vessant dels instruments de planificació posats al servei d'aquestes disciplines. [...]
El objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera una serie de competencias básicas sobre el régimen jurídico de la ordenación urbanística y territorial y de la protección del medio ambiente, especialmente desde la vertiente de los instrumentos de planificación puestos al servicio de estas disciplinas. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents
2.
5 p, 105.3 KB Mètodes Qualitatius i Treball de Camp [104248] / Solana Solana, Antonio Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius de l'assignatura són dos: a) El coneixement del procés d'organització i desenvolupament del treball de camp en ciències socials i, en concret, la seva aplicacióen els processos de planificació i planejament territorial i urbà. [...]
Los objetivos de la asignatura son dos: a) El conocimiento del proceso de organización y desarrollo del trabajo de campo en c al estudio de los procesos de planificación territorial y planeamiento urbano. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents
3.
5 p, 108.8 KB Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria [104247] / Durà Guimerà, Antoni ; Alegre Nadal, Pau ; Solana Solana, Antonio Miguel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura forma part de la Matèria "Laboratoris Territorials i Ambientals", juntament amb una altra que s'imparteix al tercer curs. Tal com indica la Memòria del Grau, l'assignatura de segon curs s'orienta a aprendre a elaborar Memòries de diagnosi del territori, deixant per a la de tercer l'aprenentatge de l'elaboració de propostes. [...]
La asignatura forma parte de la Materia "Laboratorios Territoriales y Ambientales", junto a otra que se imparte en tercer curso. Tal como indica la Memoria del Grado, la asignatura de segundo curso se orienta a aprender a elaborar Memorias de diagnosis del territorio, dejando para la de tercero el aprendizaje de la elaboración de propuestas. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents
4.
5 p, 105.9 KB Canvi Climàtic i Riscos Ambientals [104246] / Mortyn, Graham ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Descriure el funcionament i operació del sistema climàtic a partir del coneixement i la comprensió dels conceptes fonamentals de la climatologia. Aquest tema considera circulació general atmosfèrica, introduït en el primer curs de Geografia Física. [...]
Describir el funcionamiento y funcionamiento del sistema climático desde el conocimiento y la comprensión de los conceptos fundamentales de la climatología. Esta asignatura considera la circulación general atmosférica, introducida en el primer curso de Geografía Física. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents
5.
4 p, 103.5 KB Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya [104245] / Alegre Nadal, Pau ; Durà Guimerà, Antoni ; Mendizábal Riera, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és mostrar diferents maneres d'entendre el territori de Catalunya a través de la successió d'interpretacions cartogràfiques i textuals produïdes des del segle XVII fins a l'actualitat. [...]
El objetivo de la asignatura es mostrar diferentes maneras de entender la relación entre sociedad, territorio y medio ambiente en Cataluña a través de la sucesión de interpretaciones cartográficas y textuales producidas desde el siglo XVII hasta la actualidad. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents
6.
5 p, 104.4 KB Mètodes Quantitatius i Estadístics [104244] / Recaño Valverde, Joaquin ; Muñoz Pradas, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Mètodes Quantitatius i Estadístics s'imparteix el Segon Curs del Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial L'objectiu és introduir als alumnes en l'ús de mètodes estadístics per al disseny i anàlisi de dades relacionades amb la Geografia. [...]
Métodos Cuantitativos y Estadística se imparte el Segundo Curso del Grado de Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial. El objetivo es introducir a los alumnos en el uso de métodos estadísticos para el diseño y análisis de datos relacionados con la Geografía. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents
7.
4 p, 103.7 KB Teories de la Planificació Territorial [104243] / Blanco Romero, Asunción ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La planificació territorial és una de les tres modalitats de planificació física i normativa que intervenen en l'ordenació del territori. Una modalitat que tradicionalment havia estat poc desplegada en la nostra realitat i que ha anat prenent un major protagonisme en les darreres dècades impulsada, per una banda, per la pròpia administració de la Generalitat de Catalunya - amb el desplegament del Programa de Planejament Territorial aprovat el 2004 - i per altra banda, per les condicions del propi territori - amb la consolidació de les àrees i regions metropolitanes. [...]
La planificación territorial es una de las tres modalidades de planificación física y normativa que intervienen en la ordenación del territorio. Una modalidad que tradicionalmente había sido poco desarrollada en nuestra realidad y que ha ido tomando un mayor protagonismo en las últimas décadas impulsada, por una parte, por la propia administración de la Generalidad de Cataluña - con el desarrollo del Programa de Planeamiento Territorial aprobado el 2004 - y por otra parte, por las condiciones del propio territorio - con la consolidación de las áreas y regiones metropolitanas. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents
8.
6 p, 114.4 KB Lloc, Societat i Cultura [104242] / Ortiz Guitart, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu de l'assignatura és mostrar diferents maneres d'estudiar el territori tenint en compte variables socials i culturals. Es donarà una visió general del què és la geografia social i cultural i de quines han estat les principals aportacions d'aquesta subdisciplina. [...]
El objetivo de la asignatura es mostrar diferentes formas de estudiar el territorio teniendo en cuenta variables sociales y culturales. Se dará una visión general de lo que es la geografía social y cultural, y de cuales han sido las principales aportaciones de esta subdisciplina. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents
9.
3 p, 97.6 KB Geomorfologia [104241] / Molina Gallart, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El principal objectiu d'aquesta assignatura és el coneixement dels principals relleus catalans, tant des de l'òptica estructural com climàtica.
El principal objetivo de esta asignatura es el estudio de los relieves más importantes de Cataluña, tanto desde la óptica estructural como climática.

2019-20
1390 [1390]
3 documents
10.
4 p, 103.4 KB Demografia i Societats Contemporànies [104240] / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio ; San Juan Bernuy, Victoria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectiu general: L'objectiu bàsic de l'assignatura és introduir l'alumnat en els trets bàsics de l'estudi de les poblacions humanes, tant pel que fa al MÈTODE DEMOGRÀFIC com pel que fa al CONEIXEMENT dels fenòmens demogràfics més generals; així com la seva interrelació amb elements contextuals històrics, territorials i ambientals. [...]
Objetivo general: El objetivo básico de la asignatura es introducir al alumnado en los rasgos básicos del estudio de las poblaciones humanas, tanto en cuanto al MÉTODO DEMOGRÁFICO como en cuanto al CONOCIMIENTO los fenómenos demográficos más generales;así como su interrelación con elementos contextuales históricos, territoriales y ambientales. [...]

2019-20
1390 [1390]
3 documents

Course materials : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.