Results overview: Found 2,423 records in 0.06 seconds.
Research literature, 1,143 records found
Course materials, 1,280 records found
Research literature 1,143 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
12 p, 1.2 MB Desenvolupament d'un simulador de TCP / Aguado Arumi, Alberto ; Robles, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte es basa en la creació d'un simulador gràfic de TCP per mostrar el funcionament del protocol amb finalitats docents. Una eina gràfica ajuda en gran mesura a entendre funcionalment de TCP. [...]
Este proyecto se basa en la creación de un simulador gráfico de TCP para mostrar el funcionamiento del protocolo con fines docentes. Una herramienta gráfica ayuda en gran medida a entender funcionalmente de TCP. [...]
This project is based on the creation of a TCP graphic simulator to show the operation of the protocol for teaching purposes. A graphical tool greatly helps in functional understanding of TCP. As a novelty compared to other simulators, it has been added at the same time automatic sendings with retransmissions, probability of loss, data available at the ends and full-duplex capability, that is, management of two simultaneous data flows. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
14 p, 1.0 MB Desenvolupament de sistema de documentació automàtica aplicant IA per APIs REST / Bolaños Casado, Sergio ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar una eina que permeti la documentació automàtica d'una API REST a partir d'utilitzar un dels models d'Intel·ligència Artificial més coneguts en l'actualitat com és GPT, el model de llenguatge desenvolupat per OpenAI. [...]
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta que permita la documentación automática de una API REST utilizando uno de los modelos de Inteligencia Artificial más conocidos en la actualidad, como es GPT, el modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. [...]
The objective of this project is to develop a tool that allows the automatic documentation of a REST API using one of the best known Artificial Intelligence models currently available, such as GPT, the language model developed by OpenAI. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
13 p, 1.4 MB Gestión de una tienda online con Odoo / Tugores Castells, Jan ; Majjouty, Zakariae, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto se enfoca en la implementación de Odoo, versión 15, para gestionar una tienda en línea, abarcando aspectos clave como la contabilidad y la integración de una API que facilita el circuito de compras y ventas. [...]
Aquest projecte s'enfoca en la implementació de *Odoo, versió 15, per a gestionar una botiga en línia, abastant aspectes clau com la comptabilitat i la integració d'una API que facilita el circuit de compres i vendes. [...]
This project focuses on the implementation of Odoo, version 15, for managing an online store, covering key aspects such as accounting and the integration of an API that facilitates the purchasing and sales process. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
16 p, 1.1 MB Multi-Language Integrated Web-Based IDE for Programming Contests / Paz Cepero, Joel ; Estravis Nieto, Sara, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té l'objectiu d'implementar un IDE offline que permeti als participants de concursos de programació basats en el programari Open Source de DOMjudge, com HPCodeWars, programar en diferents llenguatges de programació en la mateixa aplicació web (principalment Python, C++ i Java), millorant així l'experiència d'usuari i l'eficiència del concurs. [...]
Este proyecto tiene como objetivo implementar un IDE offline que permita a los participantes de concursos de programación basados en el software de código abierto de DOMjudge, como HPCodeWars, programar en diferentes lenguajes de programación en la misma aplicación web (principalmente Python, C++ y Java), mejorando así la experiencia del usuario y la eficiencia del concurso. [...]
This project has the objective to implement an offline IDE that allows participants in programming contests based on the Open Source DOMjudge software, such as HPCodeWars, to program in different programming languages within the same web application (mainly Python, C++, and Java), thus improving the user experience and the efficiency of the contest. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 403.5 KB Snake: Implementació d'agents Intel·ligents / Perez Diaz, Cristian ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article presenta un estudi sobre la implementació del joc Snake utilitzant Pygame. S'han implementat i avaluat dos agents basats en heurístiques: Greedy Best-First Search (GBFS) i A*. També s'ha investigat l'aprenentatge per reforç (RL) amb l'algoritme Proximal Policy Optimization (PPO) de Stable Baselines 3. [...]
Este artículo presenta un estudio sobre la implementación del juego Snake utilizando Pygame. Se han implementado y evaluado dos agentes basados en heurísticas: Greedy Best-First Search (GBFS) y A*. [...]
This article presents a study on the implementation of the Snake game using Pygame. Two heuristic-based agents, Greedy Best-First Search (GBFS) and A*, have been implemented and evaluated. The study also investigates reinforcement learning (RL) with the Proximal Policy Optimization (PPO) algorithm from Stable Baselines 3. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 1.4 MB Convolutional Generative Adversarial Networks / Sánchez Hernández, Sergi ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The aim of this project is to implement three different GAN network models, such as the DCGAN, WGAN and WGAN-GP in order to generate images similar to those that make up the MNIST and CelebA datasets. [...]
L'objectiu d'aquest treball és implementar tres models de xarxes GAN diferents, com són la DCGAN, WGAN i WGAN-GP, per tal de generar imatges similars a les que conformen els datasets de MNIST i de CelebA. [...]
El objetivo de este trabajo es implementar tres modelos de redes GAN diferentes, como son la DCGAN, WGAN y WGAN-GP, para generar imágenes similares a las que conforman los datasets de MNIST y de CelebA. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
10 p, 7.4 MB API para la generación de imágenes de tipo "shoppable image" / Aguilera Ramos, Ana ; Ortega Gil, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El e-commerce es una de las tendencias más relevantes para el sector del comercio y lo lleva siendo desde hace más de 10 años gracias a la existencia de Internet y las empresas que dieron inicio a esta nueva forma de hacer negocios. [...]
L' e-commerce és una de les tendències més rellevants per al sector del comerç i ho és des de fa més de 10 anys gràcies a l'existència d'Internet i les empreses que van iniciar aquesta nova forma de fer negocis. [...]
E-commerce is one of the most relevant trends for the commerce sector and it has been so for more than 10 years thanks to the existence of the Internet and the companies that started this new way of doing business. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 1.1 MB Predicció de convulsions en pacients amb epilèpsia a partir dels seus senyals d'EEG / Bajja Sánchez, Omar ; Hernandez-Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest estudi s'utilitza una xarxa neuronal U-Net 2D juntament amb un classificador K-means per predir les convulsions en pacients amb epilèpsia a partir dels seus senyals d'electroencefalograma. [...]
En este estudio, se utiliza una red neuronal U-Net 2D junto con un clasificador K-means para predecir convulsiones en pacientes con epilepsia a partir de sus señales de electroencefalograma (EEG). La arquitectura U-Net se utiliza habitualmente para tareas de segmentación biomédica, pero en este estudio se adapta al dominio temporal de las señales de EEG para capturar patrones espaciales y temporales asociados a la actividad eléctrica convulsiva.
In this study, a 2D U-Net neural network, along with a K-means classifier, is used to predict seizures in patients with epilepsy using their electroencephalogram signals. The U-Net architecture is commonly used for biomedical segmentation tasks, but in this study, it is adapted to the temporal domain of electroencephalogram signals to capture spatial and temporal patterns associated with seizure activity.

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 5.9 MB Tsubame: simulador de redes informáticas basado en tecnologías web / García Navarro, Gonzalo ; Chow, Hing Fai Kevin, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Dada la complejidad de las herramientas de simulación de redes que existe actualmente en el mercado, nace la necesidad de una herramienta sencilla e intuitiva que permita a los estudiantes crear redes virtuales de forma rápida y segura. [...]
Atesa la complexitat de les eines de simulació de xarxes que hi ha actualment al mercat, neix la necessitat d'una eina senzilla i intuïtiva que permeti als estudiants crear xarxes virtuals de forma ràpida i segura. [...]
Given the complexity of the network simulation tools currently available on the market, there is a need for a simple and intuitive tool that allows students to create virtual networks quickly and safely. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
13 p, 1.7 MB Una App que ajuda a reciclar / Cruz Galvis, Jorge Ivan ; Antens, Coen Jocobus , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest document descriu el procés de desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils que pretén ajudar a les persones a l'hora de reciclar. Aquest projecte té dos objectius principals, el primer és el de poder identificar un producte quotidià de supermercat fent una fotografia amb el mòbil i amb aquest, indicar a l'usuari a quin contenidor d'escombraries s'ha de disposar. [...]
Este documento describe el proceso de desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que pretende ayudar a las personas cuando reciclan. Este proyecto tiene dos objetivos principales, el primero es el de poder identificar un producto cotidiano de supermercado haciendo una fotografía con el móvil y con este, indicar al usuario a qué contenedor de basura se debe disponer. [...]
This document describes the development process of an app for smartphones that is aimed at helping people recycle. This project has two main objectives, the first is to be able to identify a normal supermarket product by taking a photo using the smartphone and after, tell the user on which bin has to recycle the product. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 1,143 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 1,280 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 107.1 KB Treball de Fi de Grau [106540] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura de Treball Fi de Grau (TFG) és que l'alumne realitzi un treball individual que li permeti aplicar i integrar els coneixements i competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau. [...]
The objective of the Final Degree Project (TFG) is to carry out individual work that allows the student to apply and integrate the knowledge and skills acquired throughout the undergraduate studies. The result must be an original work that will be evaluated in public defense in front of a commitee of three teachers of the School.
El objetivo de la asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) es que el alumno realice un trabajo individual que le permita aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
2.
3 p, 97.3 KB Pràctiques Externes [106539] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de les Pràctiques Externes és posar en contacte als alumnes amb el món professional, de manera que puguin aplicar i complementar les competències adquirides al llarg dels seus estudis de Grau mitjançant una activitat formativa supervisada per l'Escola i realitzada a una empresa o institució externa. [...]
The objective of the External Practices is to put students in touch with the professional world, so that they can apply and complement the competences acquired throughout their Degree studies through a training activity supervised by the School and carried out in a company or external institution This training activity allows students to acquire a practical vision of the world of work and professional practice, thus facilitating their employability.
El objetivo de las Prácticas Externas es poner en contacto a los alumnos con el mundo profesional, de manera que puedan aplicar y complementar las competencias adquiridas a lo largo de sus estudios de Grado mediante una actividad formativa supervisada por la Escuela y realizada a una empresa o institución externa. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
3.
5 p, 107.5 KB Internet de les Coses [105075] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Codina Barberà, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Descripció: El món de les TIC s'està estructurant sobre diversos conceptes. Un d'ells és el de l'Internet dels Objectes, que es basa en ampliar el domini dels sistemes computacionals connectats als objectes (devices) amb solucions molt petites que intereactuen amb el mon real via sensors i actuadors de molt baix consum, en diferents àmbits: personal/wearables, salut, domòtica, medi ambient, distribució d'energia i aigua, automoció, etc. [...]
Description: The ICT world is being structured on various concepts. One of them is the Internet of Things, which is based on expanding the computing domain to connected objects (devices) of small size and energy consumption that interact with the real world via sensors and actuators in different areas: personal / wearables, health, home automation, environment, energy and water distribution, automotive, etc. [...]
Descripción: El mundo de las TIC se está estructurando sobre diversos conceptos. Uno de ellos es el del Internet de las Cosas, que se basa en ampliar el dominio de los sistemas computacionales conectados a los objetos (devices) con soluciones muy pequeñas pero que intereactuen con el mundo real vía sensores y actuadores de muy bajo consumo, en diferentes ámbitos: personal / wearables, salud, domótica, medio ambiente, distribución de energía y agua, automoción, etc. [...]

2023-24
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
5 p, 106.2 KB Fonaments d'Enginyeria [103798] / Serra Graells, Francisco ; Aguilà Moliner, Pau ; Martin Martin, Javier ; Bonache Albacete, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura s'emmarca en el primer curs i en el primer semestre de la titulació. El seu objectiu primordial és fer veure a l'alumnat què significa ser enginyer/a, més enllà dels coneixements tècnics particulars de cadascuna de les enginyeries existents. [...]
This course is scheduled for the first year and first semester of the degree. The general aim of this course is to show the student what it means to be an engineer, beyond the technical know-how of each engineering field. [...]
Esta asignatura se enmarca en el primer curso y en el primer semestre de la titulación. Su objetivo primordial es hacer ver al estudiantado que significa ser ingeniero/a, más allá de los conocimientos técnicos particulares de cada una de las ingenierías existentes. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
5.
5 p, 106.5 KB Estadística [103797] / Sintes Blanc, Antoni ; Burgués i Badia, Josep Ma ; Caubergh, Magdalena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu de l'assignatura és introduir les eines estadístiques bàsiques per tal d'analitzar dades provinents d'experiments o d'observacions, incidint sobre la seva correcta utilització i la interpretació dels resultats. [...]
The objective of this course is to introduce the basic statistical tools to analyze data arising from experiments or observations, focusing on their correct use and the interpretation of the results. [...]
El objetivo de la asignatura es introducir las herramientas estadísticas básicas para analizar datos provenientes de experimentos u observaciones, incidiendo sobre su correcta utilización y la interpretación de los resultados. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
6.
6 p, 108.0 KB Càlcul [103796] / Carmona Domènech, Joan Josep ; Burgués i Badia, Josep Ma ; Debernardi Pinos, Alberto ; Solanes Farres, Gil ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Assolir el nivell suficient en càlcul d'una variable per tractar fenòmens i resoldre els problemes matemàtics plantejats en l'enginyeria que es poden descriure en aquests termes. 1 Sustentar les parts de les demés assignatures del grau que precisen domini de funcions reals d'una variable. [...]
Reach a sufficient level in the calculation of a variable to deal with phenomena and solve the mathematical 1 Reach a sufficient level in the calculation of a variable to deal with phenomena and solve the mathematical problems raised in engineering that can be described in these terms. [...]
1 Alcanzar el nivel suficiente en cálculo de una variable para tratar fenómenos y resolver los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que se pueden describir en estos términos. Sustentar las partes de las demás asignaturas del grado que precisan dominio de funciones reales de una variable. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
7.
4 p, 104.4 KB Control de Sistemes [102737] / Vilanova Arbos, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Entendre el comportament d'un sistema lineal i arribar a dissenyar un regulador que permeti un bon comportament tant pel que fa a la dinàmica (estabilitat) com al seguiment d'una consigna (precisió). [...]
Understand the behavior of a linear system and get to design a regulator that allows good behavior both in terms of dynamics (stability) and tracking a slogan (accuracy). • Knowledge: Analysis, through the methodology of Laplace, of the behavior of a continuous continuous system. [...]
Entender el comportamiento de un sistema lineal y llegar a diseñar un regulador que permita un buen comportamiento tanto en cuanto a la dinámica (estabilidad) como al seguimiento de una consigna (precisión). [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
8.
4 p, 101.0 KB Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents [102724] / Martin Martinez, Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal de l'assignatura és entendre com l'ús de la intel·ligència artificial pot millorar els sistemes d'instrumentació que l'alumne ja coneix de les assignatures d'instrumentació I i II.
The main objective of the subject is to understand how the use of artificial intelligence can improve the instrumentation systems that the student already knows about the instrumentation subjects I and II.
El objetivo principal de la asignatura es entender cómo el uso de la inteligencia artificial puede mejorar los sistemas de instrumentación que el alumno ya conoce de las asignaturas de instrumentación I y II.

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
9.
6 p, 115.0 KB Gestió de Projectes i Legislació [102717] / Crespo Yepes, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu és que l'alumne conegui i faci servir les tècniques generals de direcció i gestió de projectes d'enginyeria, incloent-hi totes les fases dels projectes i els aspectes normatius i legislatius referits a l'àmbit professional de les telecomunicacions, així com les eines informàtiques orientades a la gestió de projectes.
The objective is to know and use the general techniques of management of engineering projects, including all the phases of the projects and the regulatory and legislative aspects related to the professional field of telecommunications, as well as computer tools oriented to the management of projects .
El objetivo es conocer y utilizar las técnicas generales de gestión de proyectos de ingeniería, incluidas todas las fases de los proyectos y los aspectos reguladores y legislativos relacionados con el ámbito profesional de las telecomunicaciones, así como herramientas informáticas orientadas a la gestión de proyectos .

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents
10.
5 p, 109.5 KB Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat [102716] / Suñé Tarruella, Jorge Francisco ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius són que l'estudiant adquireixi les competències vinculades a la gestió de la qualitat i la fiabilitat, dins del context de la matèria optativa de Qualitat i Producció. L'assignatura està específicament orientada cap l'àmbit de l'enginyeria Electrònica i els sistemes de Telecomunicació. [...]
The objectives are that the student acquires the competences related to the management of the quality and the reliability, within the context of the optional matter of Quality and Production. The subject is specifically oriented towards the field of electronic engineering and telecommunication systems. [...]
Los objetivos son que el estudiante adquiera las competencias vinculadas a la gestión de la calidad y la fiabilidad, dentro del contexto de la materia optativa de Calidad y Producción. La asignatura está específicamente orientada hacia el ámbito de la ingeniería Electrónica y los sistemas de Telecomunicación. [...]

2023-24
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1207]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [1365]
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació [956]
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació [957]
3 documents

Course materials : 1,280 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.