Resultats globals: 546 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 36 registres trobats
Materials acadèmics, 510 registres trobats
Documents de recerca 36 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
51 p, 1.2 MB Estudio sobre las necesidades de los ciudadanos y las transformaciones urbanísticas bajo el concepto de "post car city" en la Avenida Béjar, Terrassa / Cazorla Sorroche, Daniel, autor ; Marquet Sarda, Oriol, tutor ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El creixement en el nombre de vehicles i l'augment de les infraestructures destinades a complaure aquesta demanda, s'han accentuat les conseqüències negatives que genera la mobilitat impulsada per combustible fòssil. [...]
El crecimiento en él número de vehículos y el aumento de las infraestructuras destinadas a complacer esta demanda, han acentuado las consecuencias negativas que genera la movilidad impulsada por combustible fósil. [...]
The growth in the number of vehicles and the increase in infrastructure designed to meet this demand have accentuated the negative consequences of fossil fuel-powered mobility. The increase in temperature on a planetary scale (climate change), due to environmental pollution, noise pollution and the unequal proportion of public space destined to accommodate mobility centered on private motor vehicle (VPM), has increased sensitivity of citizens in matters of recovery of public space, generating a collective sense of urgent need in the pacification of current traffic in cities. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019-2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
2.
36 p, 2.7 MB Cartografia dels usos del sòl del barri del Poblenou, Sabadell / Martín Torres, Maria, autora ; Alegre Nadal, Pau, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El Poblenou, un barri del municipi de Sabadell situat al límit est entre aquest municipi i Polinyà, és l'espai d'estudi del present projecte. És un barri històricament recent, amb un entorn predominantment agrícola, i forma un petit nucli urbà que ha experimentat un lleuger creixement demogràfic, però que està sofrint l'envelliment de la seva població. [...]
El Poblenou, un barrio del municipio de Sabadell situado al límite este entre este municipio y Polinyà, es el espacio de estudio del presente proyecto. Es un barrio históricamente reciente, con un entorno predominantemente agrícola, y forma un pequeño casco urbano que ha experimentado un ligero crecimiento demográfico, pero que está sufriendo el envejecimiento de su población. [...]
Poblenou, a neighborhood in the municipality of Sabadell located on the eastern boundary between this municipality and Polinyà, is the study space for this project. It is a historically recent neighborhood, with a predominantly agricultural environment, and forms a small urban area that has experienced a slight demographic growth, but which is suffering the aging of its population. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2019-2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
3.
39 p, 1.5 MB L'esquí a Catalunya davant del canvi climàtic, de la incertesa a l'oportunitat / Camarena Rodriguez, David ; Llurdés Coit, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El sector turístic de neu dels Pirineus es caracteritza per ser un dels motors econòmics d'aquest territori. Alguns estudis analitzats indican que els Pirineus patiran un augment de la temperatura que influirà decisivament en la viabilitat de les estacions d'esquí, en pujar la cota de neu i disminuir la duració de la temporada. [...]
El sector turístico de nieve de los Pirineos se caracteriza por ser uno de los motores económicos de este territorio. Algunos estudios analizados indican que los Pirineos sufrirán un aumento de la temperatura que influirá decisivamente en la viabilidad de las estaciones de esquí, al elevarse la cota de nieve y disminuir la duración de la temporada. [...]
The snow tourism sector in the Pyrenees is characterized by being one of the economic engines of this territory. Some studies analyzed indicate that the Pyrenees will suffer a rise in temperature increasing temperatures in the medium and long term will have a decisive influence on the viability of ski resorts, by raising the snow level and decreasing the duration of the season. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
4.
49 p, 2.2 MB La dimensió subjectiva de la mobilitat a Catalunya. Anàlisi de 10 anys d'evolució (2008- 2018) / Pizarro Rubia, David ; Marquet Sarda, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El treball de recerca pretén investigar i analitzar diferents percepcions de la població catalana segons el gènere, l'edat, l'ocupació i l'àmbit territorial envers la mobilitat els dies feiners (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 i més anys. [...]
El trabajo de investigación pretende analizar diferentes percepciones de la población catalana según el género, edad, ocupación y ámbito territorial referente a la movilidad los días laborables (de lunes a viernes no festivos) de la población de 16 y más años. [...]
This final degree project aims to investigate and analyze different perceptions of the Catalan population according to gender, age, occupation and territorial scope towards mobility on weekdays (from Monday to Friday, excluding public holidays), from the population of 16 and over years. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
5.
77 p, 16.9 MB La resistència dels botiguers davant la gentrificació comercial. El cas del barri de Sant Antoni / Xerta Velasco, Arnau ; Cànoves Valiente, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El barri de Sant Antoni de Barcelona ha esdevingut en els darrers anys un lloc de moda en la ciutat, no només pels propis residents sinó també pels turistes. La remodelació del Mercat de Sant Antoni ha estat un factor clau per a la revalorització i augment de la renda al barri. [...]
El barrio de Sant Antoni de Barcelona se ha convertido en los últimos años un lugar a la moda en la ciudad, no sólo para los propios residentes sino también por los turistas. La remodelación del Mercat de Sant Antoni ha sido un factor clave para la revaloritzación y aumento de la renda en el barrio. [...]
Sant Antoni district of Barcelona has become in recent years a fashionable place in the city, not only for the residents themselves but also for tourists. The remodeling of the Mercat de Sant Antoni has been a key factor for the revaluation and increase of income in the neighborhood. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
6.
35 p, 2.0 MB Alternatives a un model de mobilitat insostenible : la micromobilitat a Barcelona. Proposta d'un nou model de mobilitat ajustat a l'emergència pandèmica del COVID-19 / Pericas Garcia, Roger ; Marquet Sarda, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El treball busca fer un anàlisi sobre la mobilitat quotidiana a la ciutat de Barcelona i pretén valorar si en situacions de pandèmies com l'actual COVID-19, la micromobilitat pot respondre com una alternativa eficaç i sostenible i adaptar-se a les necessitats de pandèmies futures. [...]
El trabajo busca hacer un análisis sobre la movilidad cotidiana en la ciudad de Barcelona y pretende valorar si en situaciones de pandemias como la actual Covidien-19, la micromobilitat puede responder como una alternativa eficaz y sostenible y adaptarse a las necesidades de pandemias futuras. [...]
The work seeks to make an analysis of daily mobility in the city of Barcelona and aims to assess whether in pandemic situations such as the current COVID-19, micromobility can respond as an effective and sustainable alternative and adapt to the needs of pandemics futures. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
7.
109 p, 7.4 MB El impacto de los ciclos económicos sobre la fecundidad de las provincias españolas / Montero Calvo, Javier ; Recaño Valverde, Joaquin, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball l'hem realitzat amb l'objectiu d'estudiar com els cicles econòmics han afectat la fecunditat de les províncies espanyoles. A partir d'una sèrie d'indicadors de fecunditat, calculats per l'INE (Institut Nacional d'Estadística) per al període 2000-2018, hem observat com han evolucionat aquests indicadors a través dels cicles econòmics que transcorren en els anys analitzats i que han afectat el conjunt de les províncies espanyoles. [...]
Este trabajo lo hemos realizado con el objetivo de estudiar cómo los ciclos económicos han afectado a la fecundidad de las provincias españolas. A partir de una serie de indicadores de fecundidad, calculados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) para el periodo 2000-2018, hemos observado cómo han evolucionado esos indicadores a través de los ciclos económicos que transcurren en los años analizados y que han afectado al conjunto de las provincias españolas. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
8.
33 p, 2.3 MB Anàlisi dels usos del sòl i el planejament a l' Ametlla del Vallès / Sulé Arimany, Pol ; Alegre Nadal, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del projecte que plantejo és elaborar i analitzar un mapa d'usos del sòl (1:5. 000) del sector central de l'Ametlla del Vallès, comarca del Vallès Oriental. L'Ametlla del Vallès és un pulmó verd, ja que és un municipi que se situa al costat de Granollers, un terme municipal molt urbanitzat, mentre que l'Ametlla del Vallès és un municipi que malgrat estar força urbanitzat encara compta amb bastant superfície de bosc i camp. [...]
El objetivo del proyecto que planteo es elaborar y analizar un mapa de usos del suelo (1: 5. 000) del sector central de la Ametlla del Vallés, comarca del Vallés Oriental. La Ametlla del Vallés es un pulmón verde, ya que es un municipio que se sitúa al lado de Granollers, un término municipal muy urbanizado, mientras que la Ametlla del Vallés es un municipio que pese a estar bastante urbanizado aún cuenta con bastante superficie de bosque y campo. [...]
The objective of the project that I propose is to elaborate and analyze a map of land uses (1: 5,000) of the central sector of l' Ametlla del Vallès, region of Vallès Oriental. L' Ametlla del Vallès is an green lung, as it is a municipality located next to Granollers, a highly urbanized municipality, while l' Ametlla del Vallès is a municipality that despite being quite urbanized still has a large area of forest and countryside. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
9.
36 p, 1.8 MB Nous fenòmens de micromobilitat. Oportunitat o amenaça? El cas dels VMP a Barcelona / Martinez Garcia, David ; Marquet Sarda, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La necessitat de canvi de model de mobilitat ha creat una demanda de noves estratègies de desenvolupament, d'innovacions tecnològiques i d'educació en la cultura de la sostenibilitat. En aquest context apareixen nous vehicles que podrien canviar la mobilitat dins de les nostres ciutats, en concret parlem dels nous vehicles de mobilitat personal (VMP). [...]
La necesidad de cambio de modelo de movilidad ha creado una demanda de nuevas estrategias de desarrollo, de innovaciones tecnológicas y de educación en la cultura de la sostenibilidad. En este contexto aparecen nuevos vehículos que podrían cambiar la movilidad dentro de nuestras ciudades, en concreto hablamos de los nuevos vehículos de movilidad personal (VMP). [...]
The need to change the mobility model has created a demand for new development strategies, technological innovations and education in the culture of sustainability. In this context, new vehicles are appearing that could change mobility within our cities, specifically we are talking about new personal mobility vehicles (VMP). [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  
10.
51 p, 4.8 MB Anàlisi dels serveis dels ecosistemes dins l'avaluació d'impacte ambiental i social / Martínez Garcia, Cristóbal ; Ariza Sole, Eduard, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Malgrat la importància ecològica, cultural i econòmica dels serveis dels ecosistemes per al benestar humà, els processos d'avaluació d'impacte ambiental i social de projectes continuen abordant l'impacte de les activitats econòmiques sobre el medi natural i social d'una manera aïllada i disgregada (medi físic, biòtic i social). [...]
A pesar de la importancia ecológica, cultural y económica de los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano, los procesos de evaluación de impacto ambiental y social de proyectos continúan abordando el impacto de las actividades económicas sobre el medio natural y social de una manera aislada y disgregada (medio físico, biótico y social). [...]
Despite the ecological, cultural and economic importance of ecosystem services for human well-being, the environmental and social impact assessment process continues to approach the impact of economic activities on the natural and social environment in a disaggregated way (physical, biotic and social environment). [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Geografia i Ordenació del Territori [824]  

Documents de recerca : 36 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 510 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 108.0 KB Geografia de la muntanya [101627] / Soriano López, Joan Manuel ; Mendizábal Riera, Enric ; Cunill Artigas, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
descriure i interpretar els principals processos físics i socioeconòmics que es donen en el medi muntà. Aproximació a escala planetària, regional i local, amb especial èmfasi en exemples d'aquesta darrera escala d'estudi comprendre els continguts del temari tenir disposició i habilitat per a treballar en grup; valoració, en un projecte comú, de les aportacions i els punts de vista dels altres mostrar coneixement dels mecanismes d'accés a la documentació i a la informació transversalitat: mostrar comprensió espacial dels fenòmens històrics, econòmics, culturals i socials explicar les relacions territorials de manera integrada (general/específic; local/global; les interrelacions amb el medi; amb la dimensió històrica; i amb la realitat social, política, econòmica i cultural); analitzar i interpretar paisatges utilitzar la informació geogràfica com a instrument d'interpretació del territori realitzar treball de camp i adquirir coneixement directe del territori.
describir e interpretar los principales procesos físicos y socioeconómicos que se dan en el medio montó. Aproximación a escala planetaria, regional y local, con especial énfasis en ejemplos de esta última escala de estudio comprender los contenidos del temario tener disposición y habilidad para trabajar en grupo; valoración, en un proyecto común, de las aportaciones y los puntos de vista de los demás mostrar conocimiento de los mecanismos de acceso a la documentación y la información transversalidad: mostrar comprensión espacial de los fenómenos históricos, económicos, culturales y sociales explicar las relaciones territoriales de manera integrada (general / específico; local / global, las interrelaciones con el medio; con la dimensión histórica, y con la realidad social, política, económica y cultural) analizar e interpretar paisajes utilizar la información geográfica como instrumento de interpretación del territorio realizar trabajo de campo y adquirir conocimiento directo del territorio.

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
2.
6 p, 110.3 KB Geografia del litoral [101626] / Romagosa Casals, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del curs és donar els coneixements de base per què l'alumne comprengui la complexitat territorial, ambiental i social del sistema litoral i aprengui a analitzar la problemàtica de l'espai litoral de forma integrada i des d'un punt de vista geogràfic. [...]
El objetivo del curso es dar los conocimientos de base para que el alumno comprenda la complejidad territorial, ambiental y social del sistema litoral y aprenda a analizar la problemática del espacio litoral de forma integrada y desde un punto de vista geográfico. [...]

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
3.
4 p, 103.6 KB Geografia regional del món [101625] / Cànoves Valiente, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura té un caràcter introductori a un espai geogràfic. Aquest curs l objecte d'estudi d'aquesta assignaturá es America del Sud. Es pretén facilitar elements de reflexió i anàlisi que ajudin a entendre la complexitat, la diversitat i les interelacions dels medis físic i humà de l'America del Sud contemporània des d'una perspectiva geogràfica, social i económica. [...]
Esta asignatura tiene un carácter introductorio a un espacio geográfico. Este curso el objeto de estudio de esta asignatura es Se pretende facilitar elementos de reflexión y análisis que ayuden a entender la comp El objetivo principal de la asignatura es garantizar el conocimiento de los principales t Los objetivos formativos son los siguientes: -La adquisición de los conocimientos básicos necesarios para comprender la geograf -La consolidación de conceptos básicos de la geografía regional aprendidos en los do -La capacitación para interrelacionar conceptos y problemas de los diferentes bloques -L'habilitació para utilizar las herramientas y elscontinguts aprendidos en otras asigna -La comprensión de textos geográficos y la comunicación efectiva oral y escrita.

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
4.
6 p, 111.8 KB Economia [101624] / Solsona Pairó, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Context: De cara a la integració de coneixements d'economia en relació a la Geografia, aquesta assignatura s'ha d'entendre com a un instrument més per a la interpretació del territori. Objectius: 1) Assolir una panoràmica general de l'evolució cronològica de les principals escoles de pensament, de la mà de les idees dels autors originals i de les seves implicacions per a la política econòmica. [...]
2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
5.
6 p, 111.1 KB Anàlisi espacial i models [101623] / Vera Martin, Ana ; Pallarès Barberà, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Anàlisi Espacial i Models s'imparteix el Tercer Curs del Grau de Geografia i Ordenació del Territori. Els objectius són: Utilitzar el mètode científic en la formalització, resolució i interpretació dels Models en Geografia. [...]
Análisis Espacial y Modelos imparte el Tercer Curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Los objetivos son: Utilizar el método científico en la formalización, resolución e interpretación de los Modelos en Geografía. [...]

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
6.
5 p, 105.0 KB Diagnosi i planificació ambiental [101622] / Nadal Tersa, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura té com a objectiu principal que els i les estudiants adquireixin els coneixements necessaris per tenir una visió crítica de la planificació territorial i puguin valorar els continguts ambientals amb els que s'estructura el territori. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo principal que los y las estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para tener una visión crítica de la planificación territorial y valoren los contenidos ambientales con los que se estructura el territorio. [...]

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
7.
8 p, 114.0 KB Ordenació del territori [101621] / Donat Muñoz, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Temàtica Un dels trets més destacats de l'evolució de les societats contemporànies és la velocitat i la profunditat de les transformacions territorials. Transformacions que afecten les formes d'assentament humà sobre l'espai, la mobilitat de persones, capital informació i mercaderies, la utilització dels recursos i l'evolució del paisatge. [...]
Temática Uno de los rasgos más destacados de la evolución de las sociedades contemporáneas es la velocidad y la profundidad de las transformaciones territoriales. Transformaciones que afectan a las formas de asentamiento humano sobre el espacio, la movilidad de personas, capital información y mercancías, la utilización de los recursos y la evolución del paisaje. [...]

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
8.
8 p, 118.7 KB Treball de fi de grau [101620] / Solsona Pairó, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La normativa universitària relativa a l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (RD 1393/2007) estableix que els estudis de grau hauran de concloure en el darrer curs amb l' elaboració d' un Treball Final de Grau (TFG). [...]
La normativa universitaria relativa a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (RD 1393/2007) establece que los estudios de grado deberán concluir en el último curso con la elaboración de un Trabajo Final de Grado (TFG). [...]

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
9.
5 p, 105.1 KB Demografia local i regional [101618] / Recaño Valverde, Joaquin ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura s'imparteix com a optativa al Grau de Geografia i Ordenació del Territori. L'objectiu és introduir als alumnes al coneixement de les característiques de la Demografia Local i regional, les seves fonts d'informació, el càlcul d'indicadors demogràfics i espacials a escala local, la interpretació d'aquests indicadors i la realització de projeccions locals de població. [...]
La asignatura se imparte como optativa en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. El objetivo es introducir a los alumnos al conocimiento de las características de la Demografía Local y regional, sus fuentes de información, el cálculo de indicadores demográficos y espaciales a escala local, la interpretación de estos indicadores y la realización de proyecciones locales de población. [...]

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents
10.
5 p, 105.4 KB Biogeografia [101617] / Pèlachs Mañosa, Albert ; Maneja Zaragoza, Roser ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs introdueix als estudiants alguns conceptes de biogeografia i ecologia. Els principals objectius del curs són: - Identificar, descriure, explicar, classificar i determinar les principals espècies vegetals dels paisatges de Catalunya. [...]
Este curso introduce a los estudiantes en algunos conceptos de biogeografía y ecología. Los objetivos principales del curso son: - Identificar, describir, explicar, clasificar y determinar las principales especies vegetales de los paisajes de Cataluña. [...]

2019-20
Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
3 documents

Materials acadèmics : 510 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.