Resultats globals: 637 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 130 registres trobats
Materials acadèmics, 507 registres trobats
Documents de recerca 130 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4.1 MB Navegació Basada en Prestacions. Disseny d'una carta d'aproximació RNP per a l'aeroport de Lleida / Egea Cullell, Daniel ; Narciso Farias, Mercedes Elizabeth, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el present treball es realitza una anàlisis del concepte de la navegació basada en prestacions (PBN), amb l'objectiu de crear i implementar una aproximació instrumental de tipus RNP a l'aeroport de Lleida. [...]
En el presente trabajo se realiza un análisis del concepto de la navegación basada en prestaciones (PBN), con el objetivo de crear e implementar una aproximación instrumental de tipo RNP en el aeropuerto de Lérida. [...]
In the present work an analysis is performed about the concept of the performance based navigation (PBN) in order to create and implement an RNP instrumental approach in the airport of Lleida. To do the design of this approach is necessary to carry out the study of the state of the art of the airport of Lleida and of the PBN in Spain with the purpose of knowing the necessities of the airport, and the available resources disposed (infrastructures, systems, laws, etc). [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
1.5 MB Anàlisi de protocols per a l'estandardització de la descripció de missions UAS / Deglane Japay, Paula ; Ramos González, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'anàlisi pretén mostrar el món dels UAS, i els seus requeriments necessaris per poder dur a terme les missions civils amb completa seguretat en les fases de planificació i execució de l'operativa. [...]
El análisis pretende mostrar el mundo de los UAS, y sus requerimientos necesarios para poder llevar a cabo las misiones civiles con completa seguridad en las fases de planificación y ejecución de la operativa. [...]
The analysis aims to show the world of UAS, and its necessary requirements to be able to carry out civil missions with complete safety in the planning and execution phases of the operation. Thus, the minimum information parameters are proposed to be transmitted between servers and entities to be able to carry out operations. [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
3.0 MB La Aviación Ultraligera : Normativa EASA aplicable y su impacto en la industria / Marcos Cladellas, Martí ; Pérez de la Cruz, José Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte té com a objectiu descriure l'aviació ultralleugera en l'àmbit nacional. A part de donar a conèixer aquest sector de l'aviació, es pretén fer referència a la seva normativa europea, i posteriorment espanyola, per tal d'estudiar quin és l'impacte que té en la societat i en la industria de l'aviació ultralleugera. [...]
Este proyecto tiene como objetivo describir la aviación ultraligera en el ámbito nacional. A parte de dar a conocer este sector de la aviación, se pretende hacer referencia a su normativa europea, y posteriormente española, para así estudiar su impacto económico en la sociedad y en la industria de la aviación ultraligera. [...]
This project aims to describe ultralight aviation at the national level. Apart from making this sector of aviation known, it is intended to refer to its European, and later Spanish regulations, in order to study its economic impact on society and the ultralight aviation industry. [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
4.
849.4 KB Impacte a les companyies de baix cost a conseqüència del COVID19 : Solucions i alternatives / Berenguer Dasquens, Anna ; Pérez de la Cruz, José Manuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest treball l'objectiu és analitzar com ha afectat la pandèmia de la COVID-19 al sector aeronàutic, concretament a les companyies de baix cost. Primer de tot es parla de què és el coronavirus, els seus símptomes, com s'ha estès… després de les mesures que s'han pres en l'àmbit nacional per tal de poder seguir operant de la manera més segura possible. [...]
En este trabajo el objetivo es analizar cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 al sector aeronáutico, concretamente a las compañías de bajo coste. Primero de todo se habla de qué es el coronavirus, sus síntomas, como se ha extendido… después de las medidas que se han tomado a nivel nacional con el fin de seguir operando de la manera más segura posible. [...]
In this project, the objective is to analyze how the COVID-19 pandemic has affected the aeronautical sector, specifically low-cost companies. First of all, it explains the context in which the study has been developed: what is the coronavirus, what are its symptoms, how it has spread… Next, the measures taken at national level to continue to operate as safely as possible are discussed. [...]

2021
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
5.
2.6 MB Ús d'aeronaus de fuselatge estret en operacions de llarg recorregut / Rodríguez García, Víctor Manuel ; Piera Eroles, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest estudi s'han analitzat els avantatges i inconvenients de l'ús d'aeronaus de fuselatge estret per a operacions de llarg radi. Per això s'ha dut a terme una anàlisi comparativa entre una aeronau de fuselatge ample i una altra de fuselatge estret sobre les qualitats ofertes, les dificultats d'implementació en una flota i dels costos derivats de l'explotació de cadascuna de les aeronaus. [...]
En este estudio se han analizado las ventajas e inconvenientes del uso de aeronaves de fuselaje estrecho para operaciones de largo radio. Para esto se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre una aeronave de fuselaje ancho y otra de fuselaje estrecho sobre las calidades ofrecidas, las dificultades de implementación en una flota y de los costes derivados de la explotación de cada una de las aeronaves. [...]
This study has analysed the advantages and disadvantages of using narrow-body aircraft for long haul operations. For this purpose, it has been carried out a comparative analysis between a wide-body aircraft and a narrow-body aircraft about the quality offered, the difficulties of implementing the aircraft in a fleet and the costs related to the operation of each aircraft. [...]

2021
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
6.
7.4 MB Dimensionament d'un agent de autoassistència en rampa per al Grup TUI a l'Aeroport de Palma de Mallorca / Frutos Buades, Jose Miguel ; Ramos González, Juan José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present projecte tracta de dimensionar un agent d'assistència en terra de rampa per donar servei a les companyies aèries del Grup TUI a l'Aeroport de Palma de Mallorca. L'estudi es basa en una anàlisi de la programació de vols a cobrir i l'anàlisi de les necessitats d'equips de serveis de terra per tipus d'aeronau a atendre. [...]
El presente proyecto trata de dimensionar un agente de asistencia en tierra de rampa para dar servicio a las aerolíneas del Grupo TUI en el Aeropuerto de Palma de Mallorca. El estudio se basa en un análisis de la programación de vuelos a cubrir y análisis de las necesidades de equipos de handling por tipo de aeronave a atender. [...]
This project evaluates the sizing of a ramp agent to provide services to the TUI Group airlines at Palma de Mallorca Airport. The study is based on an analysis of the flight schedule to be covered and an analysis of the ground support equipment needed by type of aircraft to be served. [...]

2021
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
7.
456.0 KB Creació de la Companyia de Serveis de Manteniment d'Aviació Menor "Quito Air Maintenance" / Roldán Palacios, Gino ; Bernabé Comino, Lluís, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball, que és la recerca de el creixement personal i professional mitjançant l'emprenedoria i aportació a el sector aeronàutic equatorià, té per objectiu analitzar de manera clara i precisa la creació d'una companyia de manteniment d'avions de l'aviació menor que operen a Equador, on es prestarà serveis especialitzats de manteniment, reparació i overhaul de parts i components de motors (magneto i altres elements), així com d'altres components mecànics dels avions que actualment a l'Equador no es realitzen per diferents motius. [...]
El presente trabajo, que es la búsqueda del crecimiento personal y profesional mediante el emprendimiento y aporte al sector aeronáutico ecuatoriano, tiene por objetivo analizar de manera clara y precisa la creación de una compañía de mantenimiento de aviones de la aviación menor que operan en Ecuador, en donde se prestará servicios especializados de mantenimiento, reparación y overhaul de partes y componentes de motores (magneto y otros elementos), así como de otros componentes mecánicos de los aviones que actualmente en Ecuador no se realizan por diferentes motivos. [...]
The present work, which is the search for personal and professional growth through entrepreneurship and contribution to the Ecuadorian aeronautical sector, aims to clearly and precisely analyze the creation of a maintenance company for minor aviation aircraft operating in Ecuador, where specialized maintenance, repair and overhaul services will be provided for engine parts and components (magneto and other elements), as well as other mechanical components of airplanes that are currently not performed in Ecuador for different reasons. [...]

2021
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
8.
56.2 KB Ús de AnyLogic com a una Eina de Simulació en Gestió Aeronàutica / Rodríguez Grau, Alejandro ; Juan Perez, Angel Alejandro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La importància de la programació orientada a objectes (OOP en anglés) en el sector de la aeronàutica, repercuteix també en les tasques de gestió i coordinació. El seu us és recomenat quan es tracte de simular fluxos (com poden ser maletes, passatgers, recursos. [...]
La importancia de la programación orientada a objetos (OOP en sus siglas en Inglés) en el sector de la aeronáutica repercute también en las labores de gestión y coordinación. Su uso es recomendado cuando se manejan flujos, ya sea de maletas, pasajeros, recursos o personal, ya que podemos simular un evento y hacer muchas repeticiones de esta, para tener resultados precisos, y detectar los cuellos de botella en el organigrama. [...]
Object Oriented Programming (OOP) is recurrently used in management opera-tions and administration. Also, programmingper seforms part of the core of theaerospace industry. OOP use is suggested when managing flows such as luggage,passengers, resources or personnel, as it allows us to simulate a single or a group ofevents with several repetitions, that help to obtain precise results and detect bottle-necks or similar (e. [...]

2021
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
23 documents
9.
107 p, 3.5 MB Estudio del futuro de la gestión del atm atendiendo a las restricciones por las emisiones de los motores de aviación / Totev Totev, Tsonko ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest estudi és estimar tres possibles escenaris viables de com pot ser el futur a mig termini, aproximadament sobre l'any 2035, de la gestió de l'trànsit aeri atenent a les previsibles restriccions degudes a la contaminació dels motors. [...]
El objetivo de este estudio es estimar tres posibles escenarios viables de cómo podrá ser el futuro a medio plazo, aproximadamente sobre el año 2035, de la gestión del tráfico aéreo atendiendo a las previsibles restricciones debidas a la contaminación de los motores. [...]
The objective of this study is to estimate three possible viable scenarios of what the future may be like in the medium term, approximately around the year 2035, of air traffic management, taking into account the foreseeable restrictions due to engine contamination. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  
10.
74 p, 2.4 MB El Sistema Aeroportuari Català : LEBL,LEGE,LERS / Couso Cambeiro, María Dolores ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'aeroport de Barcelona està gairebé al límit de la capacitat teòrica per a la qual va ser dissenyat. A l'hora d'afrontar una nova etapa, se succeeixen opinions tant a favor com en contra de la seva ampliació. [...]
El aeropuerto de Barcelona está próximo al límite de la capacidad teórica para el que fue diseñado. A la hora de afrontar una nueva etapa, se suceden opiniones a favor y en contra de su ampliación. [...]
Barcelona airport is close to the limit of the theoretical capacity for which it was designed. When facing a new stage, there are opinions in favor and against its expansion. With deep territorial tensions, the possibility of forming an airport system is certain, made up of Barcelona and Girona-Costa Brava. [...]

2020
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]  

Documents de recerca : 130 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 507 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 122.7 KB Ètica per a l'enginyeria [103817] / Basart Muñoz, Josep M ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura dona les pautes per descobrir i gestionar les implicacions socials i la polivalència de les tecnologies. Inicialment, s'introdueixen els conceptes bàsics relatius a moralitat, ètica i responsabilitat. [...]
In the subject, the guidelines are offered to discover and manage the social implications and the polyvalence of technology. Initially, the basic concepts related to morality, ethics and responsibility are introduced. [...]
En la asignatura se ofrecen las pautas para descubrir y gestionar las implicaciones sociales y la polivalencia de las tecnologías. Inicialmente se introducen los conceptos básicos relativos a moralidad, ética y responsabildad. [...]

2022-23
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
2.
7 p, 116.5 KB Treball de Final de Grau [106548] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball final de grau (TFG) és un treball acadèmic autònom que té per objectiu global aprofundir en l'anàlisi d'algun aspecte tractat a la titulació. S'espera que el treball serveixi per: Desenvolupar alguna qüestió d'interès relativa als continguts de les matèries cursades vinculant-la amb els debats acadèmics existents; Aplicar els criteris i tècniques apresos en les asignatures de caire metodològic, ja sigui per a portar a terme anàlisis pròpies, o per a avaluar els d'altres autors. [...]
The final degree project is an autonomous academic work whose overall objective is to deepen the analysis of some aspect of the degree. The work is expected to serve to: To develop some question of interest relative to the contents of the subjects studied, linking it with the existing academic debates; Apply the criteria and techniques learned in the subjects of a methodological nature, either to carry out their own analysis or to evaluate the other authors. [...]
El trabajo final de grado (TFG) es un trabajo académico autónomo que tiene por objetivo global profundizar en el análisis de algún aspecto tratado a la titulación. Se espera que el trabajo sirva para: Desarrollar alguna cuestión de interés relativa a los contenidos de las materias cursadas vinculándola con los debates académicos existentes; Aplicar los criterios y técnicas aprendidos en las asignaturas de carácter metodológico, ya sea para llevar a cabo análisis propios, o para evaluar los otros autores. [...]

2021-22
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
3.
5 p, 108.7 KB Psicologia de les organitzacions i del treball [101761] / Pellicer Cardona, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'objectiu general es mostrar i reflexionar sobre la relació entre els diferents processos psicosocials i dinàmiques que es poden produir en l'entorn de les organitzacions i del treball, de manera especifica es proposa: a) Conèixer el funcionament de les diferents organitzacions en la societat actual, partint d'una definició àmplia de la mateixa que englobi tant les organitzacions de treball (empreses) com les organitzacions socials. [...]
The aim of course is to provide an introduction and a critic perspective about the relationship between the different psycho-social processes and dynamics that can be produced in the environment of organizations and work, in a specific way is proposed: A) know the function of the different organisations in today's society, based on a wide definition of the same that encompasses both work organizations and social organisations. [...]
El objetivo general es mostrar y reflexionar las relaciones entre los diferentes procesos psicosociales y dinámicas que se pueden producir en el entorno de las organizaciones y del trabajo, de manera especifica se propone: a) Conocer el funcionamiento de las diferentes organizaciones en la sociedad actual, partiendo de una definición amplia de la misma que permita abarcar tanto las organizaciones de trabajo (empresas) como las organizaciones sociales. [...]

2021-22
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
4.
9 p, 117.5 KB Operacions aeroportuàries I [101757] / Pedrosa Jiménez, Anaïs ; Salazar de la Cruz, Francisco de Paula ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
1. Donar una visió global de l'organització i dimensió - empresarial i infraestructural - del sector aeroportuari i de les seves formes de propietat i gestió. Analitzar la mida empresarial i de les organitzacions mono i multiaeroportuarias. [...]
1. Provide a global overview of the organization and dimensionality of the airport management. 2. Provide an overview of the current liberalization of air traffic services with emphasis on the multiple business opportunities in the free competition of the provision of air traffic control service. [...]
1. Dar una visión global de la organización y dimensión - empresarial e infraestructural - del sector aeroportuario y de sus formas de propiedad y gestión. Analizar el tamaño empresarial y de las organizaciones mono y multiaeroportuarias. [...]

2021-22
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
5.
4 p, 104.9 KB Operacions aeroportuàries II [101756] / Muñoz Gamarra, Jose Luis ; Narciso Farias, Mercedes Elizabeth ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Es planteja com a objectius que els estudiants adquireixin:la gestió, administració, finançament i operació dels aeroports. En finalitzar el curs, els estudiants podran: 1. Identificar, comparar i evaluar les diferents tipus de operacions aeroportuàries. [...]
This course discusses the management, administration, financing and operating of airports. Upon the course completion, students will be able to: 1. Identify, compare and evaluate the various airport types, categories, operational systems, areas, functions, and agents roles. [...]
Se plantea como objetivos que los estudiantes adquieran: la gestión, administración, financiamiento y operación de los aeropuertos. Al finalizar el curso, los estudiantes podrán: 1. Identificar, comparar y evaluar los distintos tipos de operaciones aeroportuarias. [...]

2021-22
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
6.
3 p, 97.6 KB Treball de Final de Màster [44668] / Moreno Ortiz, Romualdo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest és un mòdul pràctic, que té com a propòsit principal que l'estudiant apliqui tot, o bona part, del coneixement adquirit al llarg del màster en un cas concret. L'estudiant ha de dissenyar, elaborar i redactar un treball d'investigació o aplicat dins de qualsevol dels àmbits del màster, o una combinació d'aquests, i realitzar una presentació dels resultats assolits.
This is a practical module, whose main purpose is for the student to apply all, or a good part, of the knowledge acquired throughout the master's degree in a specific case. The student must design, prepare and write a research or applied work within any of the areas of the Master, or a combination of these, and make a presentation of the results achieved.
Este es un módulo práctico, que tiene como propósito principal que el estudiante aplique todo, o buena parte, del conocimiento adquirido a lo largo del máster en un caso concreto. El estudiante debe diseñar, elaborar y redactar un trabajo de investigación o aplicado dentro de cualquiera de los ámbitos del Máster, o una combinación de éstos, y realizar una presentación de los resultados alcanzados.

2021-22
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
7.
5 p, 107.6 KB Presa de Decisions en Logística [42876] / Ramos González, Juan José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El modelatge i simulació o la investigació d'operacions estableixen mètodes quantitatius avançats que poden es aplicats com a eina de suport en els processos de la presa de decisions per a dissenyar i millorar els sistemes de logístics. [...]
This subject is exclusively taught in Spanish. Kindly check the syllabus in that language.
El modelado y simulación o la investigación de operaciones establecen métodos cuantitativos avanzados que pueden se aplicados como herramienta de apoyo en los procesos de la toma de decisiones para diseñar y mejorar los sistemas de logísticos. [...]

2021-22
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
8.
5 p, 107.0 KB Legislació i Gestió de Persones al Sector Aeronàutic [42875] / Perna Hernández, Mónica ; Pellicer Cardona, Isabel ; Sierra Noguero, Eliseo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest mòdul és doble. En un primer bloc temàtic l'objectiu essencial és l'aprenentatge dels aspectes fonamentals del Dret aeronàutic, perquè l'alumne sigui capaç d'utilitzar la legislació, tot i que no tingui formació jurídica. [...]
The aim of this module is twofold. In the first subject the essential objective is the learning of the fundamental aspects of aeronautical Law, so that the student is able to use the legislation, even if he does not have legal training. [...]
El objetivo de este módulo es doble: En un primer bloque temático el objetivo esencial es el aprendizaje de losaspectos fundamentales del Derecho aeronáutico, para que el alumno sea capaz de utilizar la legislación, auncuando no tenga formación jurídica. [...]

2021-22
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
9.
5 p, 106.9 KB Lean Management i Manteniment Aeronàutic [42874] / Pérez de la Cruz, José Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En un primer bloc temàtic, l'objectiu és generar en els alumnes una reflexió integral sobre la percepció que es té del treball en els models tradicionals del sector aeronàutic, per tal de desenvolupar en cada un d'ells una reflexió activa cap a un sentit essencial de subsistència de les empreses a través de la innovació dels seus processos; això és el que persegueix el llegeixin management. [...]
In a first thematic block, the objective is to generate in the students an integral reflection on the perception of work in the traditional models of the aeronautical sector, in order to develop in each of them an active reflection towards an essential sense of business subsistence through the innovation of their processes; This is what lean management pursues. [...]
En un primer bloque temático, el objetivo es generar en los alumnos una reflexión integral sobre la percepción que se tiene del trabajo en los modelos tradicionales del sector aeronáutico, con el fin de desarrollar en cada uno de ellos una reflexión activa hacia un sentido esencial de subsistencia de las empresas a través de la innovación de sus procesos; esto es lo que persigue el lean management. [...]

2021-22
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents
10.
5 p, 105.0 KB Gestió de Recursos Aeroportuaris [42873] / Piera Eroles, Miquel Àngel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La Gestió de recursos en un context dinàmic caracteritzat per constants canvis a causa tant de la incertesa en la durada de les activitats com a les constants pertorbacions a què es veuen sotmesos, és considerat un sistema complex a causa de les interdependències entre activitats i recursos, que incideixen sobre el rendiment del sistema en el seu conjunt. [...]
Resources Management in a dynamic context characterized by constant changes due to both the uncertainty in the duration of activities and the constant disturbances that flows among processes is considered as a complex system due to the interdependencies between activities and resources, which affect the performance of the system as a whole. [...]
La Gestión de recursos en un contexto dinámico caracterizado por constantes cambios debido tanto a la incertidumbre en la duración de las actividades como a las constantes perturbaciones a las que se ven sometidos, es considerado un sistema complejo debido a las interdependencias entre actividades y recursos, que inciden sobre el rendimiento del sistema en su conjunto. [...]

2021-22
Màster en Gestió Aeronàutica [1171]
3 documents

Materials acadèmics : 507 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.