Results overview: Found 337 records in 0.05 seconds.
Research literature, 28 records found
Course materials, 309 records found
Research literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
17 p, 456.6 KB The challenges of European citizenship : the political participation of mobile citizens in the EU / Algueró Vadell, Laura ; Østergaard-Nielsen, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Des de 1992, els nacionals dels països de la Unió Europea tenen drets polítics en eleccions locals i europees en qualsevol estat membre on resideixin. Tot i així, l'exercici de participació electoral dels ciutadans desplaçats a altres estats membres és més Baix de la mitjana general. [...]
Desde 1992, los nacionales de estados miembros de la UE tienen derechos políticos en elecciones locales y europeas en cualquier estado miembro en el que residan. Aun así, el ejercicio de participación electoral de ciudadanos desplazados en otros estados miembros es menor que la media general. [...]
Since 1992, nationals of EU Member states have held electoral rights in local and European election in any Member state they are residing in. However, the uptake of electoral participation of mobile citizens has been below the general average. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
2.
29 p, 771.6 KB Cuestiones de seguridad y movimientos insurgentes en el marco de las relaciones Sino-pakistaníes. Xinjiang y Balochistán como caso de estudio / Ali Kousar, Rubia Naz ; Peña Gonzalez, María Alejandra, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Esta investigación se aproxima a las relaciones de política exterior entre China y Pakistán bajo el paradigma del realismo neoclásico que permite el estudio de las relaciones sino - pakistaníes desde una visión sistémica, así como del innenpolitik.
This research approaches the foreign policy relations between China and Pakistan under the paradigm of neoclassical realism, which allows the understanding of Sino-Pakistani relations from both systemic and innenpolitik perspective.

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
3.
24 p, 1.1 MB The relevance of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region to the China Dream. The Belt and Road Initiative as a case study / Lacarrubba, Antonella ; Peña Gonzalez, María Alejandra, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Durant els últims anys, les polítiques implementades pel govern xinès a la Regió Autònoma Uigur de Xinjiang (XUAR) s'han tornat més estrictes. Les denúncies de treball forçat i "camps de reeducació" estan preocupant a la comunitat internacional. [...]
En los últimos años, las políticas implementadas por el gobierno chino en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) se han vuelto más estrictas. Las denuncias de trabajos forzados y "campos de reeducación" están generando preocupación entre la comunidad internacional. [...]
Over the last years, policies implemented by the Chinese Government in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) have become stricter. Claims of forced labor and re-education camps are raising concern amongst the International Community. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
4.
35 p, 886.6 KB Nens versus pensionistes : la sostenibilitat demogràfica dels Estats del Benestar / Modrego Castaño, Paula ; Muñoz Pradas, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Les noves tendències demogràfiques i canvis socials, explicats per la teoria de la segona transició demogràfica, reflexen uns nivells de fecunditat inferiors als nivells de substitució. Juntament amb l'envelliment de la població i l'augment de l'esperança de vida, aquestes noves tendències plantegen la necessitat dels Estats de Benestar de plantejar polítiques familiars efectives per tal de fer-ne front. [...]
Las nuevas tendencias demográficas y cambios sociales, explicados por la teoría de la segunda transición demográfica, reflejan unos niveles de fecundidad inferiores al nivel de remplazo. Junto con el envejecimiento de la población y el augmento de la esperanza de vida, estas nuevas tendencias plantean la necesidad de los Estados del Bienestar de plantear políticas familiares efectivas para hacerles frente. [...]
The new demographic trends and social changes, developed in the second demographic transition theory, show fertility levels below the replacement level. Together with population ageing and higher life-expectancy, they bring about the Welfare State's need to establish effective family policies, in order to combat it. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
5.
43 p, 2.2 MB China en un mundo globalizado. Aproximación al estudio de las relaciones China-África / Pascual Cerdá, Estefania ; Sainz Gsell, Nora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball de fi de grau té com a propòsit abordar, des de la perspectiva de les Relacions Internacionals, les relacions sinó-africanes, des d'un punt de vista generalista, mitjançant l'estudi de les etapes de la seva relació en funció de moments clau de la política xinesa, des de 1949 fins l'actualitat per tal de comprendre'n la vinculació. [...]
El presente trabajo de fin de grado tiene como propósito abordar, desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales, las relaciones sino-africanas, desde un punto de vista generalista, mediante el estudio de las etapas de su relación según momentos clave de la política china, desde 1949 hasta la actualidad, con el fin de comprender su vinculación. [...]
This Bachelor's dissertation aims to address, from the perspective of International relations, Sino-African relations, from a generalist point of view, by studying the stages of their relationship according to key moments of Chinese policy, from 1949 to the present, in order to understand their linkage. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
6.
24 p, 4.4 MB Cultura i política. La influència del F.C. Barcelona a la política catalana (2012 - 2020) / Moreno Rodriguez, Julia ; Colomé, Gabriel, 1955-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Des de l'inici de la seva historia, el F. C. Barcelona ha adoptat dos eixos clau en el seu ideari: el suport al catalanisme polític i la defensa de les institucions històriques. Durant el procés independentista (2012-2020) no s'ha desviat gens d'aquests pilars, fins i tot portant-los més enllà. [...]
Desde el inicio de su historia, el F. C. Barcelona ha adoptado dos ejes claves en su ideario: el apoyo al catalanismo político y la defensa de las instituciones históricas. Durante el proceso independentista (2012-2020) no se ha desviado ni un ápice de estos pilares, incluso llevándolos más allá. [...]
Since the beginning of its history, F. C. Barcelona has adopted two key pillars in its ideology: support for political Catalanism and the defence of historical institutions. During the independence process (2012-2020) it has not deviated one iota from these pillars, even taking them further. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
7.
45 p, 2.4 MB L'elaboració d'un Codi de Conducta pel conflicte del Mar de la Xina Meridional / Marset Roca, Carla ; Sainz Gsell, Nora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Els països amb costes al Mar de la Xina Meridional (MCM) mantenen des de fa dècades reclamacions enfrontades sobre la sobirania d'aquest territori marítim. La Xina ha anat estenent progressivament la seva presència a illes i atols mitjançant accions contràries al dret marítim internacional, en una política de fets consumats que ha elevat notablement la tensió a la regió. [...]
Los países con costas en el Mar de China Meridional (MCM) mantienen desde hace décadas reclamaciones enfrentadas sobre la soberanía de este territorio marítimo. China ha ido extendiendo progresivamente su presencia en islas y atolones mediante acciones contrarias al derecho marítimo internacional, en una política de hechos consumados que ha elevado notablemente la tensión en la región. [...]
The countries with coasts in the South China Sea (SCS) have maintained conflicting claims over the sovereignty of this maritime territory for decades. China has been progressively expanding its presence on islands and atolls through actions contrary to international maritime law, by a fait accompli policy that has increased tension in the region. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
8.
32 p, 476.0 KB Hi ha Lawfare a l'Estat espanyol? / Viedma Márquez, Pol ; Tirado Sanchez, Aránzazu, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Des de la irrupció de nous agents polítics a l'escenari polític espanyol, diferents partits i moviments com Podemos o l'independentisme català han establert la tesi de que l'oposició política a Espanya l'exerceixen, principalment, els jutges. [...]
Desde la irrupción de nuevos agentes políticos en el escenario político español, distintos partidos y movimientos como Podemos o el independentismo catalán han establecido la tesis de que la oposición política en España la ejercen, principalmente, los jueces. [...]
Since the emergence of new political agents in the Spanish political scene, different parties and movements such as Podemos or the Catalan independence movement have established the thesis that the political opposition in Spain is exercised, mainly, by judges. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
3 documents
9.
24 p, 381.6 KB Efectes socials de les polítiques sobre prostitució en les treballadores sexuals a l'estat espanyol / Martínez Pérez, Talia ; Parella Rubio, Sònia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu principal d'aquest treball consisteix en mostrar els efectes socials que la regulació de la prostitució a l'estat espanyol té sobre les treballadores sexuals que l'exerceixen, amb especial consideració del col·lectiu de les dones migrants, que en conformen la major part. [...]
The main objective of this work is to show the social effects that the regulation of prostitution in Spain has on sex workers who practice it, with special consideration for the group of migrant women, who make up the most of it. [...]

2021
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]  
10.
95 p, 1.5 MB ¿Cuántas 'Sofías' más hacen falta? : crónica de un Ecocidio en el Mar Menor. Un estudio de la eficacia y la eficiencia del derecho penal mediambiental / Sorolla García, Jordi ; Baucells i Lladós, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Este TFG persigue hacer un análisis sobre la actual legislación medioambiental penal y estudiar cuál es su eficacia en conseguir su objetivo principal: evitar la comisión de actos de agresión hacia los diferentes elementos que forman parte del medio ambiente. [...]
2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]  

Research literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 309 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 107.3 KB Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals [105068] / Roig i Batalla, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El dret a la protecció de dades és potser el dret fonamental més relacionat amb les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICs), juntament amb el dret a la intimitat i la llibertat d'expressió. [...]
The right to data protection is perhaps the most relevant right related to information and communication technologies (ICTs), along with the right to privacy and freedom of expression. In labour law, a large number of personal information about the professional life of the workers are collected, such as degrees, positions and compensation, as well as other personal aspects such as family life, marital status, DNI and name of children, among others. [...]
El derecho a la protección de datos es quizás el derecho fundamental más relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), junto con el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Relacions Laborals [806]
Grau en Dret [949]
3 documents
2.
5 p, 102.9 KB Simulació Jurídica [105067] / Gracia Casamitjana, Josep ; Puigdollers Noblom, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El curs s'estructura en format debat i per això té com a objectius principals: 1) Millorar la capacitat argumentativa i l'oralitat de l'alumnat 2) Incidir en la capacitat d'anàlisi de problemes jurídics rellevants en situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària 3) Fomentar el treball en equip 4) Millorar la redacció i presentació de textos i arguments jurídics 5) Aprendre a identificar les possibles estratègies jurídiques rellevants en un cas concret 1.
The course is structured in a debate format and therefore has as main objectives: 1) Improve the argumentative capacity and orality of the students 2) Improve the ability to analyze relevant legal problems in complex situations, from an interdisciplinary perspective 3) Encourage teamwork 4) Improve the drafting and presentation of legal texts and arguments 5) Learn to identify the possible relevant legal strategies in a given case 1.
El curso se estructura en formato debate y por ello tiene como objetivos principales: 1) Mejorar la capacidad argumentativa y la oralidad del alumnado 2) Incidir en la capacidad de análisis de problemas jurídicos relevantes en situaciones complejas, desde una perspectiva interdisciplinaria 3) Fomentar el trabajo en equipo 4) Mejorar la redacción y presentación de textos y argumentos jurídicos 5) Aprender a identificar las posibles estrategias jurídicas relevantes en un caso dado 1.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
3.
5 p, 102.6 KB Dret Mercantil I [102271] / Miquel Rodríguez, Jorge ; Gorriz, Carlos ; Morral Soldevila, Ramón ; Pedrayes Gullon, Luis ; Blázquez Giménez, Concepción ; Lafoz Torres, Angel ; Ortega Soriano, Jorge ; Perna Hernández, Mònica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Assolir un bon coneixement de les principals institucions de Dret mercantil relacionades amb les fonts del dret mercantil, l'estatut jurídic de l'empresari, la propietat industrial, el dret de la competència i les societats mercantils.
To reach a good knowledge of the principal institutions of Commercial law related to its legal sources, the businessperson, the industrial property, anti-trust and unfair competition law and corporate enterprises.
Alcanzar un buen conocimiento de las principales instituciones de Derecho mercantil relacionadas con las fuentes del derecho mercantil, el estatuto jurídico del empresario, la propiedad industrial, el derecho de la competencia y las sociedades mercantiles.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
4.
7 p, 107.7 KB Dret Mercantil II [102270] / Gorriz, Carlos ; Miquel Rodríguez, Jorge ; Morral Soldevila, Ramón ; San Martín Prats, José Antonio ; Pedrayes Gullon, Luis ; Codina Campaña, Joan Carles ; Bautista Blazquez, Eduardo ; Soria Rodriguez, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Assolir un bon coneixement de les principals institucions del Dret mercantil relacionades amb els contractes mercantils, els títols-valors i el dret concursal.
1 Achieve a good knowledge of the principal institutions of Commercial Law related to commercial contracts, securities and bankruptcy law.
Alcanzar un buen conocimiento de las principales instituciones del Derecho mercantil relacionadas con los contratos mercantiles, los títulos-valores y el derecho concursal.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
5.
5 p, 105.0 KB Institucionalització del Sistema Internacional [102258] / Jiménez Cortés, Claudia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
- Entendre el funcionament de les organitzacions que despleguen la seva activitat en el sistema internacional - Conèixer amb major profunditat el sistema de les Nacions Unides i ser capaços de valorar el seu impacte en l'actualitat internacional - Conèixer els diferents àmbits materials on les organitzacions internacionals despleguen la seva activitat.
- Understand the functioning of the international organizations and their activity in the international system - Know the United Nations system in greater depth and be able to assess its impact in the international system - Know the different areas where international organizations develop their activities.
- Entender el funcionamiento de las organizaciones que despliegan su actividad en el sistema internacional - Conocer en mayor profundiad el sistema de las Naciones Unidas y ser capaces de valorar su impacto en la actualidad internacional - Conocer los diferentes ámbitos materiales donde las organizaciones internacionales despliegan su actividad.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
6.
8 p, 111.8 KB Dret Constitucional II [102215] / Garcia Morales, Maria Jesus ; Roig i Batalla, Antoni ; Remotti Carbonell, Jose Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Dret Constitucional II és una assignatura que s'imparteix al primer semestre del segon any del Grau de Dret. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumnat adquireixi nocions bàsiques sobre el funcionament del sistema de drets fonamentals a la Constitució Espanyola de 1978. [...]
Constitutional Law II is a subject being taught in the first half of 2nd year in the Degree of Law. It's a subject used for students to learn basic notions about the framework of fundamental rights in the Spanish Constitution of 1978. [...]
Derecho Constitucional II es una asignatura que se imparte en el primer semestre del segundo año del Grado de Derecho. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumnado adquiera nociones básicas sobre el funcionamiento del sistema de Derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
7.
6 p, 106.1 KB Dret Processal I [102207] / Reynal Querol, Nuria ; Riba Trepat, María Cristina ; Navarro Villanueva, Maria Carmen ; Rodriguez Torres, Jose Luis ; Libano Beristain, Maria Arantzazu ; Miranda Vazquez, Carlos de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu essencial d'aquesta assignatura és el coneixement i comprensió dels elements bàsics del sistema processal, i en especial del sistema processal penal: els òrgans jurisdiccionals, les parts, i el procés.
Main objective of this course is a good knowledge and understanding of the basic elements of the process system, especially.
El objetivo esencial de esta asignatura es el conocimiento y comprensión de los elementos básicos del sistema procesal, y en especial del sistema procesal penal: los órganos jurisdiccionales, las partes, y el proceso.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
9 p, 122.4 KB Teoria política [101117] / Pascual Bueno, Ernesto Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Donada l'extensió i l'amplitud de la matèria, hem optat per realitzar una incursió en l'obra i el pensament d'alguns autors referents dels principals corrents de la Teoria política contemporània. [...]
Given the extent and breadth of matter, we have opted to make an incursion into the work and thought of some referent authors of the main currents of contemporary political theory. This course will focus, then: 1. [...]
Dada la extensión y la amplitud de la materia, hemos optado para realizar una incursión en la obra y el pensamiento de algunos autores referentes de las principales corrientes de la Teoría política contemporánea. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
3 documents
9.
9 p, 120.6 KB Anàlisi de les polítiques públiques [101113] / Khayrizamanova Khayrizamanova, Irina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu principal de l'assignatura és que els i les estudiants coneguin els referents teòrics i empírics de l'anàlisi de les polítiques públiques i que els sàpiguen utilitzar i aplicar en la interpretació de les dinàmiques i processos de formulació, implementació i canvi de polítiques públiques. [...]
This course is intended to introduce the most important theoretical and empirical references in the public policy analysis and to develop the students' ability to use this knowledge to understand and interpret dynamics and processes of public policies formulation, implementation and change. [...]
El objetivo principal de la asignatura es que el alumnado conozca los referentes teóricos y empíricos en el estudio de las políticas públicas y que los sepa utilizar y aplicar en la interpretación de las dinámicas y procesos de formulación, implementación y cambio de políticas públicas. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Relacions Internacionals [1404]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
3 documents
10.
6 p, 111.5 KB Govern multinivell [101109] / Grau Creus, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El funcionament de l'Estat autonòmic sempre ha estat un tema que ha generat interès i, malgrat tot, encara hi ha un gran desconeixement sobre els instruments existents i, sobretot, de la seva eficàcia. [...]
The functioning of the Spanish multilevel system has always been an issue that has generated many debates. Nevertheless, there is still a great deal of obscurity about the working of the intergovernmental instruments and, above all, their effectiveness. [...]
El funcionamiento del Estado autonómico siempre ha sido un tema que ha generado interés y, sin embargo, todavía hay un gran desconocimiento sobre los instrumentos existentes y, sobre todo, su eficacia. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1362]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1402]
Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics [1486]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [1511]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia [1512]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
3 documents

Course materials : 309 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.