Resultados globales: 768 registros encontrados en 0.04 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 299 registros
Materiales académicos, Encontrados 469 registros
Documentos de investigación Encontrados 299 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
1 p, 379.5 KB Lettuce disinfection with peracetic acid and its synergy with lactic acid / Gifra Prieto, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
2.
1 p, 223.4 KB Blood valorization for food iron fortification / González Perelló, Sergi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
3.
1 p, 311.3 KB Penicillium roqueforti in blue cheeses / Pinell Grima, Mireia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
4.
1 p, 562.0 KB Transgenic foods : solution of problem? / Agulló Núñez, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
5.
1 p, 9.4 MB Resveratrol in wine and the french paradox : myth or reality? / Amills Pérez, Jan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
6.
1 p, 342.9 KB Extension of Viquipèdia articles Lactic acid bacteria and Lactobacillus / Querol Trujillo, Gisela ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
7.
1 p, 554.0 KB Influence of dark chocolate processing in sensory quality : conching step influence / Julià Navarro, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
8.
1 p, 1.8 MB Study of the volatile compounds that have an impact in truffle aroma / Castells Calvo, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
9.
1 p, 147.8 KB Suitability for enzymatic coagulation of cheese milk analogues made from emulsions obtained by conventional and ultra-high pressure homogenisation / Jiménez Pessarrodona, Xènia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  
10.
1 p, 2.0 MB Reboost the allotment of a high school from an ecofeminist perspective / Costa Moliné, Xènia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]  

Documentos de investigación : Encontrados 299 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 469 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 130.6 KB Mètodes de Processament d'Aliments II [103556] / Castillo Zambudio, Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de tercer curs "Mètodes de Processament D'Aliments II" s'imparteix en el segon semestre del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UAB. L'objectiu formatiu general de l'assignatura és proporcionar a l'alumne les capacitats transversals i específiques dels aspectes teòrics de diferents processos tecnològics emprats habitualment a la indústria alimentària, amb la finalitat de conservar i transformar els aliments, sense entrar a detallar el processament d'aliments en concret, ja que aquest estudi es realitza, amb major grau d'aprofundiment, en les assignatures optatives de quart curs que es refereixen a les tecnologies de primeres matèries específiques. [...]
The third year course "Food Processing II" is taught in the second semester of the UAB degree of Food Science and Technology. The general training objective is to provide the student with the transversal and specific capacities of the theoretical aspects of different technological processes commonly used in the food industry, in order to preserve and transform foods, without entering into detailed processing of foods specifically, since this study is carried out, with a greater degree of deepening, in the fourth year optional course that refer to the technologies of specific raw materials. [...]
La asignatura de tercer curso "Métodos de Procesamiento de Alimentos II" se imparte en el segundo semestre del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UAB. El objetivo formativo general de la asignatura es proporcionar al alumno las capacidades transversales y específicas de los aspectos teóricos de diferentes procesos tecnológicos empleados habitualmente en la industria alimentaria, con el fin de conservar y transformar los alimentos, sin entrar a detallar el procesado de alimentos en concreto, ya que este estudio se realiza, con mayor profundidad, en las asignaturas optativas de cuarto curso que se refieren a las tecnologías de materias primas específicas. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
2.
4 p, 118.4 KB Química I [103264] / Gimbert Suriñach, Carolina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica en els fonaments de la química orgànica, tant des del punt de vista estructural com de reactivitat química. Els coneixements adquirits haurien de permetre, a l'alumne que superi l'assignatura, comprendre els conceptes d'isomeria relatius als compostos orgànics, així com interpretar químicament la major part dels processos bioquímics que es veuran posteriorment a altres assignatures de la titulació. [...]
It is a first-year subject, of basic training in the foundations of organic chemistry, both from the structural point of view and chemical reactivity. The acquired knowledge should allow students who pass the subject to understand the concepts of isomerism related to organic compounds, as well as to interpret chemically most of the biochemical processes that will later be seen in other subjects of the degree. [...]
Se trata de una asignatura de primer curso, de formación básica en los fundamentos de la química orgánica, tanto desde el punto de vista estructural como de reactividad química. Los conocimientos adquiridos deberían permitir, al alumno que supere la asignatura, comprender los conceptos de isomería relativos a los compuestos orgánicos, así como interpretar químicamente la mayor parte de los procesos bioquímicos que se verán posteriormente a otras asignaturas de la titulación. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
3.
5 p, 120.6 KB Química II [103263] / Gene Torrabadella, Jordi ; Fabregas Martinez, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura Química II en la titulació. Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica, que reforça els fonaments bàsics de química general que té l'estudiant, introdueix el concepte de procés analític i desenvolupa les principals tècniques d'anàlisi química, clàssiques i instrumentals. [...]
The Chemical II subject in the degree. This is a first-cycle subject, basic training, which reinforces the basic fundamentals of general chemistry that the student has, introduces the concept of analytical process and develops the main techniques of chemical, classical and instrumental analysis. [...]
La asignatura Química II en la titulación. Se trata de una asignatura de primer curso, de formación básica, que refuerza los fundamentos básicos de química general que tiene el estudiante, introduce el concepto de proceso analítico y desarrolla las principales técnicas de análisis químico, clásicas e instrumentales. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
4.
7 p, 141.2 KB Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut Pública [103262] / Hernandez Herrero, María Manuela ; Roig Sagués, Artur Xavier ; Torres Benitez, Ferran ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
L'assignatura de Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut Pública integra coneixements tant de anàlisi del risc de la Seguretat Alimentaria com de Salut Pública. Tot considerant que l'anàlisi del risc en què s'han de basar les polítiques de seguretat alimentària es basa en tres components: avaluació del risc, gestió del risc i comunicació del risc. [...]
The subject of Management of Food Safety and Public Health integrates knowledge as much of food safety risk analysis as of public health. risk analysis as the cornerstone of food safety policy and consisting of three components: risk assessment, risk management and risk communication. [...]
La asignatura de Gestión de la Seguridad Alimentaria y Salud Pública integra conocimientos tanto del análisis del riesgo de la Seguridad Alimentaria como de la Salud Pública. Considerando que el análisis del riesgo, en que se deben basar las políticas de seguridad alimentaria, se basa en tres componentes: evaluación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
5.
6 p, 129.7 KB Microbiologia dels Aliments [103259] / Bragulat, M. Rosa ; Abarca Salat, Maria Lourdes ; Cabañes Sáenz, Francisco Javier ; Castella Gomez, Gemma ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de tercer curs amb caràcter obligatori en el grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) i de cinquè curs amb caràcter optatiu en el grau de Veterinària (VET). L'estudiant haurà d'adquirir els coneixements teòrics i pràctics que li permetran saber el concepte i la importància de la Microbiologia relacionada amb els aliments, quines són les condicions que influeixen en el desenvolupament dels microorganismes, quins són els microorganismes associats als aliments, quines són les tècniques i mètodes bàsics per estudiar els microorganismes, quines són les tècniques analítiques utilitzades a microbiologia dels aliments. [...]
This is a compulsory third-year subject in Food Science and Technology (CTA) degree and a non-compulsory fifth-year subject in Veterinary Medicine (VET) degree. Students will acquire the knowledge and practical skills of Food Microbiology. [...]
Se trata de una asignatura de tercer curso con carácter obligatorio en el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA) y de quinto curso con carácter optativo en el grado de Veterinaria (VET). [...]

2022-23
Grau en Veterinària [955]
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
6.
5 p, 122.1 KB Desenvolupament i Innovació [103256] / Guamis Lopez, Buenaventura ; Gràcia Julià, Alvar ; Bauer, Sébastien ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Per cursar correctament l'assignatura és necessari tenir una idea clara dels conceptes explicats en les assignatures anteriors. Concretament per estudiar les metodologies del desenvolupament de nous productes és molt important el coneixement previ dels processos de la indústria alimentària, el coneixement de les matèries primeres i additius, de la nutrició humana, així com les normatives vigents en cada moment. [...]
To study the course successfully, it is necessary to have a clear idea of the concepts explained in the previous subjects. Specifically, studying new product development methodologies is very important to have prior knowledge of food industry processes, knowledge of raw materials and additives, human nutrition, as well as the standards in force in a moment at a time. [...]
Para estudiar con éxito el curso, es necesario tener una idea clara de los conceptos explicados en las asignaturas anteriores. Específicamente, estudiar las metodologías de desarrollo de nuevos productos es muy importante el conocimiento previo de los procesos de la industria alimentaria, el conocimiento de las materias primas y aditivos, de la nutrición humana, así como las normas En vigor en un momento dado. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
7.
7 p, 133.1 KB Producció de Primeres Matèries [103255] / Plaixats Boixadera, Josepa ; Albanell Trullas, Elena ; Sala Pallarés, Roser ; Izquierdo Tugas, Dolors ; Gort Esteve, Araceli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica, que desenvolupa les bases científiques i tècniques que l'home utilitza per a millorar el rendiment i la qualitat dels aliments d'origen vegetal i animal per a la seva comercialització d'acord amb els requeriments actuals dels consumidors i de la indústria agroalimentària. [...]
This is a first-year basic education course that develops the scientific and technical bases that man uses to improve the performance and quality of food from plant and animal origin for their commercialization in agreement with the current requirements of consumers and the agri-food industry. [...]
Se trata de una asignatura de primer curso, de formación básica, que desarrolla las bases científicas y técnicas que el hombre utiliza para mejorar el rendimiento y la calidad de los alimentos de origen vegetal y animal para su comercialización de acuerdo con los requerimientos actuales de los consumidores y de la industria agroalimentaria. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
8.
7 p, 128.9 KB Biologia Animal, Vegetal i Cel·lular [103251] / Genesca Garrigosa, Anna ; Plaixats Boixadera, Josepa ; Bartolomé, Jordi ; Constenla Matalobos, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura de primer curs, de caràcter obligatori, que introdueix als estudiants en els fonaments de la Biologia Cel·lular, la Biologia Vegetal i la Biologia Animal. Les lliçons pràctiques de totes tres parts de l'assignatura s'impartiran dins l'assignatura Experimentació al Laboratori. [...]
This is a compulsory first-year subject that introduces students to the basis of Cell Biology, Plant Biology, and Animal Biology. The practical lessons of all three parts of the subject will be given in the subject Experimentation in the Laboratory. [...]
Se trata de una asignatura de primer curso, de carácter obligatorio, que introduce a los estudiantes en los fundamentos de la Biología Celular, la Biología Vegetal y la Biología Animal. Las sesiones prácticas de las tres partes de la asignatura se impartirán dentro de la asignatura Experimentación en el Laboratorio. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
9.
7 p, 131.4 KB Experimentació al Laboratori [103249] / Plaixats Boixadera, Josepa ; Abarca Salat, Maria Lourdes ; Albanell Trullas, Elena ; Bragulat, M. Rosa ; Cabañes Sáenz, Francisco Javier ; Castellà Espuny, Joaquim ; Castella Gomez, Gemma ; Ferrer Bermejo, David ; Genesca Garrigosa, Anna ; Bartolomé, Jordi ; Anglada Pons, Teresa ; Lopez Marzo, Adaris Maria ; Díaz Álvarez, Leyna ; Melero, Yolanda ; Andreu Cortés, Sandra ; Garcia Anton Aviño, Jordi ; Ortuño Romero, Ana Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
1 CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS FORMATIUS DE L'ASSIGNATURA Es tracta d'una assignatura de primer curs, de caràcter bàsic i pràctic. En aquesta assignatura l'estudiant haurà d'adquirir les habilitats que li han de permetre aplicar les tècniques i mètodes bàsics de diferents matèries. [...]
This is a first-year, basic and practical subject. In this subject the student will have to acquire the skills to apply some basic techniques of the areas of Chemistry, Biology, Microbiology and Parasitology. [...]
1 CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA Se trata de una asignatura de primer curso, de carácter básico y práctico. En esta asignatura el estudiante deberá adquirir las habilidades que le permitirán aplicar las técnicas y métodos básicos de diferentes materias. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos
10.
7 p, 128.8 KB Economia, Gestió i Logística en l'Empresa Alimentària [103247] / Milan Sendra, María José ; Graupera García, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
Es tracta d'una assignatura obligatòria de tercer curs que desenvolupa tant els aspectes científics com tècnics relacionats amb l'economia i la gestió de les empreses agroalimentàries. El principal objectiu és introduir l'alumne en els aspectes econòmics a través d'una visió global i integradora de la teoria econòmica i la gestió de l'empresa. [...]
This is a compulsory third course subject that develops both, scientific and technical aspects related to the economy and the management of agri-food companies. The main objective is to introduce the student in the economic aspects through a global and integrating vision of the economic theory and management of the company. [...]
Se trata de una asignatura obligatoria de tercer curso que desarrolla tanto los aspectos científicos como técnicos relacionados con la economía y la gestión de las empresas agroalimentarias. El principal objetivo es introducir al alumno en los aspectos económicos a través de una visión global e integradora de la teoría económica y la gestión de la empresa. [...]

2022-23
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments [974]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 469 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.