Resultats globals: 321 registres trobats en 0.05 segons.
Documents de recerca, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 318 registres trobats
Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
25 p, 2.0 MB Impacts of permafrost degradation on an arctic polygonal mire (Alaska, 60º) : a geochemical and geomorphological approach / Miret Minard, Gabriel ; Margalef, Olga, dir. ; Grau Fernàndez, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Polygonal mires are characteristic of Arctic lowlands and store one third of the world's soil carbon. Under global warming, they are vulnerable to degradation, leading to changes in the landscape known as thermokarst and ultimately to the release of labile carbon; methane emission to the atmosphere and altering their ecosystems. [...]
Les torberes poligonals són característiques de les planes baixes de l'Àrtic i emmagatzemen un terç de l'estoc de carboni del sòl mundial. Amb l'escalfament global, els canvis del paisatge coneguts com a termokarst provoquen la degradació de les torberes i, en última instància, l'alliberació de carboni làbil; emissió de metà a l'atmosfera i l'alteració dels seus ecosistemes. [...]
Las turberas poligonales son características de las planas bajas del Ártico y almacenan un tercio del carbono del suelo mundial. Con el calentamiento global, los cambios del paisaje conocidos como termokarst provocan la degradación de las turberas y, en última instancia, la liberación del carbono lábil; emisiones de metano a la atmósfera y la alteración de sus ecosistemas. [...]

2020
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]  
2.
120 p, 7.4 MB Assessment of SGD in karstic coastal massif : Aiguadolç beach (Garraf) / geoWASU (Grup de recerca) ; Navarro Maestro, Pau ; Navarro Fernández, Dídac ; Garcia-Orellana, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Zarroca Bonet, Mario, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Submarine groundwater discharge (SGD) is an important source of freshwater and nutrients to Mediterranean Sea, but is also related with anthropic pollution. Since the last decades a new emerging and successful ways to trace SGD appeared, as they are natural radioactive isotopes (223Ra, 224Ra, 226Ra, 228Ra and 222Rn) and electrical surveys (electrical resistivity tomography , ERT). [...]
2019
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]  
3.
139 p, 14.4 MB El patrimoni geotectònic en el context de la geoconservació en espais naturals protegits : el cas del Parc Natural de l'Alt Pirineu / Aldea Carreras, Marta ; Torra Truncal, Ona ; Druguet, Elena , tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Molina Gallart, David, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2018
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]  

Materials acadèmics 318 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 384.1 KB Introducció i Reptes de les Ciències Ambientals [106757] / Rodellas Vila, Valentí ; Maneja Zaragoza, Roser ; Arias Ortiz, Ariane ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és una introducció a les Ciències Ambientals de caràcter teòric-pràctic. Es pretén que l'alumnat conegui l'evolució de la història dels estudis ambientals, els principals reptes actuals de les Ciències Ambientals, així com les principals problemàtiques i conflictes socioambientals. [...]
Esta asignatura es una introducción a las Ciencias Ambientales de carácter teórico-práctico. El alumnado aprenderá la evolución de la historia de los estudios ambientales, los principales retos contemporáneos de las ciencias ambientales, así como las principales problemáticas y conflictos socioambientales. [...]
This is an introductory course to Environmental Sciences with a theoretical-practical approach. Its purpose is to familiarize students with the evolution of the history of environmental studies, the current major challenges in Environmental Sciences, as well as the main environmental issues and conflicts. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
2.
6 p, 114.3 KB Recursos Energètics i Naturals [106785] / Campos Moreno, Daniel ; Escuer Solé, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura ha de servir per a què l'alumnat identifiqui i avalui de manera quantitativa les principals vies de recursos que l'ésser humà té disponibles a La Terra pel desenvolupament de les seves funcions bàsiques i/o les seves activitats econòmiques (en especial pels processos de transformació i generació d'energia), i en quin nivell aquests recursos es troben ja utilitzats i/o sobreexplotats a la societat actual. [...]
This course should provide the students the ability to assess and quantify the main sources of natural resources that human beings have available to develop their basic functions and/or their economic activities (in particular the transofrmation and production of energy), and up to what extent such resources are being used and/or overexploited nowadays in our society. [...]
La asignatura debe servir para que el alumnado identifique y evalue de manera cuantitativa las principales vías de recursos disponibles que La Tierra ofrece al ser humano para el desarrollo de sus funciones básicas y/o de sus actividades económicas (en especial para los procesos de transformación y generación de energía) y en qué grado esos recursos se encuentran actualmente utilizados y/o sobreexplotados en la sociedad actual. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
3.
6 p, 109.7 KB Planejament Sostenible Rural i Urbà [106781] / Muñoz Ramirez, Francisco Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura planteja tres objectius principals: En primer lloc, analitzar la dimensió sòcio-ambiental de les dinàmiques urbanes i territorials actuals i les seves tendències futures. En segon lloc, conèixer i reflexionar sobre els principals instruments d'intervenció pública per a la planificació del territori i la gestió dels seus recursos, tot fent servir conceptes de viabilitat econòmica aplicats a diferents escales territorials. [...]
This course has three main objectives: First, to analyze the socio-environmental dimension of current urban and territorial dynamics and their future trends. Secondly, to know and reflect on the main instruments of public intervention for the planning of the territory and the management of its resources, using concepts of economic viability applied to different territorial scales. [...]
Esta asignatura plantea tres objetivos principales: En primer lugar, analizar la dimensión socio-ambiental de las dinámicas urbanas y territoriales actuales y sus tendencias futuras. En segundo lugar, conocer y reflexionar sobre los principales instrumentos de intervención pública para la planificación del territorio y la gestión de sus recursos, utilizando conceptos de viabilidad económica aplicados a diferentes escalas territoriales. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
4.
7 p, 113.6 KB Biologia Animal i Vegetal [106779] / Dallarés, Sara ; Belmonte Soler, Jordina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de la part de Biologia Animal són introduir l'estudiant en el coneixement dels principals grups d'animals, les seves característiques bàsiques, la seva posició i paper funcional en els ecosistemes i la seva importància en relació amb els humans des d'una perspectiva social, econòmica i sanitària. [...]
The objectives of the Animal Biology part are to introduce the student to the main groups of animals, their basic characteristics, their position and functional role in ecosystems and their importance in relation to humans from a social, economic and health perspective. [...]
Los objetivos de la parte de Biología Animal son introducir al estudiante en el conocimiento de los principales grupos de animales, sus características básicas, su posición y papel funcional en los ecosistemas y su importancia en relación con los humanos desde una perspectiva social, económica y sanitaria. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
5.
5 p, 109.0 KB Ecologia [106778] / Piñol Pascual, Josep ; Hernandez Castellano, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és donar els coneixements d'ecologia bàsics per a un graduat en ciències ambientals. Aquesta disciplina biològica és fonamental per a entendre la interacció entre l'home i el medi ambient, que, al cap i la fi, és l'objectiu clau dels estudis de Ciències Ambientals. [...]
The aim of this subject is to provide the basic knowledge of ecology for a graduate in environmental sciences. This biological discipline is fundamental to understanding the interaction between man and the environment, which, after all, is the key objective of Environmental Science studies. [...]
El objetivo de esta asignatura es dar conocimientos de ecología básicos para un graduado en ciencias ambientales. Esta disciplina biológica es fundamental para entender la interacción entre el hombre y el medio ambiente, que, al fin y al cabo, es el objetivo clave de los estudios de Ciencias Ambientales. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
6.
7 p, 115.5 KB Ciències del Mar [106769] / Soler Membrives, Anna ; Rodellas Vila, Valenti ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació de base en el coneixement del medi marí , que englobi aspectes de la física, la química i la geologia, així com de l'àmbit dels éssers vius i de les seves interrelacions. [...]
The objective of this subject is to provide a base training in the knowledge of the marine environment, which encompasses aspects of physics, chemistry and geology, as well as the field of living organisms and their interrelations. [...]
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación de base en el conocimiento del medio marino, que englobe aspectos de la física, la química y la geología, así como del ámbito de los seres vivos y de sus interrelaciones. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
7.
5 p, 105.2 KB Hidrologia [106768] / Zarroca Hernandez, Mario ; Salminci Panizo, Jose Gabriel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura ha estat dissenyada per a proporcionar a l'alumnat de Ciències Ambientals uns coneixements bàsics i aplicats sobre la dinàmica natural del medi hidrogeològic i les seves relacions amb les aigües superficials. [...]
This course has been designed to provide Environmental Sciences students with basic and applied knowledge about the natural dynamics of the hydrogeological environment and its relationships with surface waters. [...]
Esta asignatura ha sido diseñada para proporcionar al alumnado de Ciencias Ambientales conocimientos básicos y aplicados sobre la dinámica natural del medio hidrogeológico y sus relaciones con las aguas superficiales. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
8.
5 p, 108.5 KB Projecte Integral II: Gestió del Territori [106762] / Ariza Sole, Eduardo ; Concha Dimas, Aline ; Serra Ruiz, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El projecte integral II té com a objectiu abordar diversos casos d'estudi ambientals pràctics que permetin un enfocament divers segons les diferents assignatures impartides al llarg del semestre. S'abordaran les dinàmiques socio-ambientals i la planificació-anàlisi territorial i urbanística al cas d'estudi del Delta del Llobregat. [...]
The Projecte Integral II aims to address several practical environmental case studies that allow a diverse approach in line with the different courses taught throughout the semester. Socio-environmental dynamics and territorial and urban planning-analysis will be addressed in the Llobregat Delta case study. [...]
El proyecto integral II tiene como objetivo abordar varios casos de estudio ambientales prácticos que permitan un enfoque diverso según las diferentes asignaturas impartidas a lo largo del semestre. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
9.
5 p, 107.8 KB Projecte Integral I: Medis Físic i Biòtic [106761] / Zarroca Hernandez, Mario ; Dallarés, Sara ; Hernandez Castellano, Carlos ; Salminci Panizo, Jose Gabriel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Projecte integral I té com a objectiu proporcionar a l'alumnat criteris i metodologies que els hi permetin entendre millor com les dinàmiques del medi físic es relacionen i interaccionen amb els sistemes biològics. [...]
The subject aims to provide students with criteria and methodologies that allow them to better understand how the dynamics of the physical environment relate to and interact with biological systems. The learning will be approached by applied methodologies, through the analysis of real case studies that will address environmental problems, closely related to some of the main geological (geomorphological, hydrogeological and geoanthropic) and biological (vegetation and its dynamics , herbivory, predation and pollination) of the territory. [...]
La asignatura Proyecto integral I tiene como objetivo proporcionar al alumnado criterios y metodologías que les permitan entender mejor cómo las dinámicas del medio físico se relacionan e interaccionan con los sistemas biológicos. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
10.
7 p, 110.4 KB Fonaments de Biologia [106756] / Martinez Alonso, Maria Ramos ; Gunse Forcadell, Benet ; Sanchez Martinez, Olga ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Es tracta d'una assignatura obligatòria, nuclear del grau de Ciències Ambientals, que introdueix als estudiants en el món de la Biologia des de diversos punts de vista (bioquímic, fisiològic i microbiològic), tenint en compte les interrelacions entre els éssers vius i l'entorn en el qual viuen. [...]
This is a compulsory, core subject of the Environmental Sciences degree, which introduces students to the world of Biology from various points of view (biochemical, physiological and microbiological), taking into account the interrelationships between living beings and the environment in which they live. [...]
Se trata de una asignatura obligatoria, nuclear del grado de Ciencias Ambientales, que introduce a los estudiantes en el mundo de la Biología desde diversos puntos de vista (bioquímico, fisiológico y microbiológico), teniendo en cuenta las interrelaciones entre los seres vivos y el entorno en el que viven. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents

Materials acadèmics : 318 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.