Results overview: Found 25 records in 0.03 seconds.
Course materials, 25 records found
Course materials 25 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
6 p, 111.5 KB Teoria de la Comunicació [104765] / Soriano Clemente, Jaume ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura pertany a la matèria Comunicació i està qualificada com a fonamental al grau de Comunicació de les Organitzacions. Es considera que existeix una lògica progressiva entre les assignatures de formació bàsica de la matèria de Comunicació basada en una llarga experiència docent i estructurada de la manera següent: 1. [...]
La asignatura pertenece a la materia Comunicación y está calificada como fundamental en el grado de Comunicación de las Organizaciones. Se considera que existe una lógica progresiva entre las asignaturas de formación básica de la materia de Comunicación basada en una larga experiencia docente y estructurada de la siguiente manera: 1. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
2.
4 p, 102.2 KB Gestió i Creació de Continguts per a Xarxes Socials [104787] / Pulido Rodriguez, Cristina ; Tejedor Calvo, Santiago ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
1. Conèixer les claus de la gestió de les xarxes socials per a la difusió de continguts. 2. Aprendre els fonaments per a l'escriptura de la xarxa. 3. Analitzar les eines pertinents per al posicionament de continguts.
1. Conocer las claves de la gestión de las redes sociales para la difusión de contenidos. 2. Aprender los fundamentos para la esritura de la red. 3. Analizar las herramientas pertinentes para el posicionamiento de contenidos.

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
3.
4 p, 105.4 KB Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions [104786] / Morales Morante, Luis Fernando ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Dominar les eines teoricopràctiques que possibilitin millorar els processos de redacció, aprofitament i perfeccionament continu de l'escriptura en les organitzacions en les quals estem immersos. Conèixer les caraterístiques dels diferents formats audiovisuals de comunicació corporativa, els usos i la seva relació amb les audiències. [...]
Dominar las herramientas teórico-prácticas que posibiliten mejorar los procesos de redacción, aprovechamiento y perfeccionamiento continuo de la escritura en las organizaciones en las que estamos inmersos. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
4.
6 p, 111.3 KB Comunicació Corporativa: Plans Estratègics [104779] / Cara Ibar, Jordi ; Martinez Garcia, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura està concebuda per a aprofundir en l'estudi de la gestió de la comunicació de les organitzacions. Formació dels aspectes teòrics en comunicació estratègica per a treballar en gabinets de comunicació. [...]
La asignatura está concebida para profundizar en el estudio de la gestión de la comunicación de las organizaciones. Formación de los aspectos teóricos en comunicación estratégica para trabajar en gabinetes de comunicación. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
5.
4 p, 103.3 KB Teoria i Estructura de les Relacions Públiques [104776] / Salvat Sangra, Jose ; Martinez Garcia, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
-Conèixer la disciplina des dels seus fonaments teòrics, conceptualització i orígens històrics. -Conèixer la dimensió professional de l'activitat a Espanya i al mon. -Conèixer les àrees d'especialització de les Relacions Públiques. [...]
Conocer la disciplina desde sus fundamentos teóricos, conceptualización y orígenes históricos. Conocer la dimensión profesional de la actividad en España y en el mundo. Conocer las áreas de especialización de las Relaciones Públicas. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
6.
4 p, 101.9 KB Sociologia General [104771] / Antentas Collderram, Josep Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els objectius de l'assignatura són: 1)Oferir una introducció a la perspectiva sociològica, als seus principals temes d'anàlisi i a les idees i conceptes dels autors clàssics 2)Analitzar les principals característiques de l'estructura social contemporànea, les tendències de canvi i els principals factors de desigualtat en el marc del procés de globalització 3)Abordar els moviments socials contemporanis en el context de globalització i proporcionar el marc teòric i conceptual necessari.
Los objetivos de la asignatura son: 1) Ofrecer una introducción a la perspectiva sociológica, a sus principales temas de análisis y a las ideas y conceptos de los autores clásicos 2) Analizar las principales características de la estructura social contemporánea, las tendencias de cambio y los principales factores de desigualdad en el marco del proceso de globalización 3) Abordar los movimientos sociales contemporáneos en el contexto de globalización y proporcionar el marco teórico y conceptual necesario.

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
7.
6 p, 108.4 KB Dret de la Comunicació i Deontologia Professional [104770] / Sales Jardi, Mercè ; Miralpeix Peix, Maria Carme ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La Universitat Autònoma de Barcelona va ser pionera en la inclusió d'assignatures de contingut jurídic en els plans d'estudi de les Ciències de la Comunicació. L'assignatura té com a finalitat analitzar el fet que les organitzacions es troben regits per un marc jurídic no només limitat a la normativa reguladora, sinó que, també, inclou l'aplicació la interpretació per part dels tribunals, que en molts aspectes són els òrgans encarregats d'establir l'abast del'estatut professional, el que permet deduir la necessitat que els alumnes rebin una mínima formació en continguts jurídics. [...]
La Universidad Autónoma de Barcelona fue pionera en la inclusión de asignaturas de contenido jurídico en los planes de estudio de las Ciencias de Comunicación. La asignatura tiene como finalidad analizar el hecho que las organizaciones en el ámbito comunicativo se encuentran regidas por un marco jurídico no sólo limitado a la normativa reguladora, sino que, también, incluye la aplicación e interpretación por parte de los tribunales, que en muchos aspectos son los órganos encargados de establecer el alcance del estatuto profesional lo que permite deducir la necesidad de que los alumnos reciban una mínima formación en contenidos jurídicos. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
8.
4 p, 104.4 KB Gestió Documental i d'Arxius [104769] / Perpinya Morera, Maria Remei ; Cid Leal, María Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La gestió documental i d'arxius s'encarregarà de proporcionar als estudiants els coneixements teoricopràctics bàsics orientats al desenvolupament de les habilitats de gestió documental en els processos de captació, organització, selecció i ús discriminat de la informació. [...]
La gestión documental y de archivos se encargará de proporcionar a los estudiantes los conocimientos teórico-prácticos básicos orientados al desarrollo de las habilidades de gestión documental en los procesos de captación, organización, selección y uso discriminado de la información. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
9.
4 p, 102.8 KB Introducció a l'Economia Contemporània [104768] / Viladomiu Canela, Lourdes ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es tracta d'una assignatura de primer cicle que proveeix una formació bàsica en l'àmbit econòmic. No es pressuposa cap tipus de formació econòmica prèvia Els continguts de l'assignatura inclouen una introducció a les estructures bàsiques de l'economia contemporània, incloent els mecanismes de funcionament del mercat i el paper dels principals agents socials als fenòmens econòmics locals i globals. [...]
Se trata de una asignatura de primer ciclo que provee una formación básica en el ámbito económico. No se presupone ningún tipo de formación económica previa. Los contenidos de la asignatura incluyen una introducción a las estructuras básicas de la economía contemporánea, incluyendo los mecanismos de funcionamiento del mercado y el papel de los principales agentes sociales a los fenómenos económicos locales y globales. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents
10.
4 p, 103.5 KB Expressió i Argumentació en Espanyol [104767] / Muñoz Armijo, Laura ; Rodríguez Ortiz, Francesc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu d'aquesta assignatura és perfeccionar la capacitat d'anàlisi i producció de textos específics per les organitzacions, així com aprendre recursos d'argumentació per defensar les posicions d'una organització, tant a la comunicació interna com externa. [...]
El objetivo de esta asignatura es perfeccionar la capacidad de análisis y producción de textos para las organizaciones, así como aprender recursos de argumentación para defender las posiciones de una organización, tanto para la comunicación interna como externa. [...]

2020-21
Grau en Comunicació de les Organitzacions [1422]
3 documents

Course materials : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.