Resultats globals: 838 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 131 registres trobats
Materials acadèmics, 707 registres trobats
Documents de recerca 131 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
48 p, 626.3 KB Confusión y oscuridad sobre el miedo insuperable : estudio jurídicocomprensivo y potencial aplicabilidad a supuestos de violencia de género / Caba Taborda, Montserrat ; Riba Ciurana, Jose, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La por insuperable és una de les eximents de l'ordenament jurídic-penal menys pacífiques i menys benvolgudes i aplicades en la pràctica judicial. Sobre aquesta figura planen grans dubtes que porten a confusió, perquè doctrina i jurisprudència han vingut divergint quant al seu fonament, naturalesa jurídica i, especialment, respecte del conjunt de requisits que han de concórrer per a poder apreciar l'eximent. [...]
El miedo insuperable es una de las eximentes del ordenamiento jurídico-penal menos pacíficas y menos apreciadas y aplicadas en la práctica judicial. Sobre dicha figura se ciernen grandes dudas que llevan a confusión, pues doctrina y jurisprudencia han venido divergiendo en cuanto a su fundamento, naturaleza jurídica y, especialmente, respecto del conjunto de requisitos que deben concurrir para poder apreciar la eximente. [...]
Insurmountable fear is one of the least peaceful and least appreciated and applied figures in judicial practice. There are great doubts about this concept that lead to confusion, as doctrine and jurisprudence have been diverging as to its basis, legal nature and, especially, with regard to the set of requirements that must be met in order to be able to appreciate the exonerating circumstance. [...]

2023 (Grau en Criminologia i Grau en Dret)  
2.
82 p, 625.2 KB Más allá de la muerte del agressor : legítima defensa y violencia doméstica de genero. Aproximación doctrinal y jurisprudencial / Morillo Fernández, Luis Miguel ; Guardiola Lago, María Jesús, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La violencia se postula como el supremo argumento de la comunicación entre individuos y grupos, y parece ser que milenios de civilización nunca lograrán evitar que la especie humana caiga en su oscuridad. [...]
La violència, es postula com el suprem argument de la comunicació entre individus i grups, i sembla que mil·lennis de civilització mai aconseguiran evitar que l'espècie humana caigui en la seva foscor. [...]
Violence is postulated as the supreme argument for communication between individuals and groups, and it seems that millennia of civilization will never be able to prevent the human species from falling into its darkness. [...]

2023
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]  
3.
61 p, 601.9 KB La lucha contra la violencia en línea : un estudio crítico de los delitos introducidos por la LOPIVI en el ámbito digital / Romaní Ormaechea, Irene ; Rodriguez Puerta, Ma. José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
L'impacte de les noves tecnologies en la nostra societat ha estat indubtablement positiu en molts aspectes, però també ha generat perills i amenaces especialment per als grups més vulnerables. El dret ha intentat abastar aquestes noves problemàtiques mitjançant la creació de nous tipus penals, com el 143 bis, 156 ter i 361 bis del Codi Penal, introduïts per la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència.
El impacto de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha sido indudablemente positivo en muchos aspectos, pero también ha generado peligros y amenazas especialmente para los grupos más vulnerables. [...]
The impact of new technologies on our society has undoubtedly been positive in many ways, but it has also generated dangers and threats, especially for the most vulnerable groups. The legal system has attempted to address these new issues by creating new criminal offenses, such as articles 143 bis, 156 ter, and 361 bis of the Penal Code, introduced by Organic Law 8/2021 of June 4, which aim to protect society from technology-related criminal conduct.

2023
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]  
4.
59 p, 771.9 KB Els reptes de la jurisdicción penal a l'Estació Espacial Internacional / Ruiz Borrego, Adrián ; Munich i Gasa, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present treball pretén establir un conjunt d'elements que permetin abordar tant el present com els reptes de futur del dret aplicable a l'estació espacial internacional, en particular el relatiu a la jurisdicció penal. [...]
El presente trabajo pretende establecer un conjunto de elementos que permitan abordar tanto el presente como los retos de futuro del derecho aplicable a la estación espacial internacional, en particular lo relativo a la jurisdicción penal. [...]
This research aims to establish a set of elements that allow addressing both the present and the future challenges of the law applicable to the international space station, in particular that relating to criminal jurisdiction. [...]

2023
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]  
5.
59 p, 538.1 KB La creación de sistemas de armas autónomas por parte de los estados : problemáticas y desafíos / García Aliaga, Tània ; Toro Lozano, Patricia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La creació i el desenvolupament constant de la tecnologia aplicada als conflictes armats ha fet qüestionar a part de la doctrina internacional les seves conseqüències a llarg termini. Un exemple clar i objecte del present treball és la creació i el desenvolupament de Sistemes d'Armes Autònomes (AWS, per les seves sigles en anglès) per part dels Estats. [...]
La creación y el desarrollo constante de la tecnología aplicada a los conflictos armados ha hecho cuestionar a parte de la doctrina internacional sus consecuencias a largo plazo. Un ejemplo claro de ello y objeto del presente trabajo es la creación y el desarrollo de Sistemas de Armas Autónomas (AWS, por sus siglas en inglés) por parte de los Estados. [...]
The creation and constant development of technology applied to armed conflict has led some of the international doctrine to question its long-term consequences. A clear example of this, and the subject of this paper, is the creation and development of Autonomous Weapon Systems (AWS) by states. [...]

2023
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]  
6.
55 p, 531.0 KB ¿Cuidamos de nuestros mayores en las residencias? : análisis de los factores de riesgo y de protección implicados en su victimización / Gil Salguero, Cristina ; Guardiola Lago, María Jesús, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El maltrato de personas mayores en un fenómeno relativamente novedoso y poco estudiado. La falta de estudios sobre su victimización en las residencias ha motivado la elección de este contexto, pues la mayoría se centran en el contexto comunitario. [...]
Abuse of the elderly is a relatively new and little-studied phenomenon. The lack of studies on their victimization in nursing-homes has motivated the choice of this context, since most focus on the community context. [...]

2023
Grau en Criminologia [805]  
7.
149 p, 1.2 MB Maternitat i presons. Proposta d'una mesura alternativa a l'encarcerament per a dones que són mares de menors / Tarragó Clop, Meritxell ; Xufré Calafell, Judit, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El present treball, ha volgut donar resposta als problemes que pateixen les dones mares encarcerades quan les separen dels seus fills menors per complir condemna dins d'un centre penitenciari i, enfocat als nens, als problemes que comporta que (1) el nen hagi d'entrar a la instal·lació penitenciària en la primera infància o (2) els problemes vers la separació quan ingressen a la seva progenitora a un centre penitenciari. [...]
The present work has the aim to solve the problems that mothers in prison suffer when they are separated from their minor children to serve a sentence in a penitentiary center and, focusing on children, to the problems caused by (1) the entrance of the child in the penitentiary center in early childhood or (2) the problems toward separation when their mother goes to prision. [...]

2023
Grau en Criminologia [805]  
8.
42 p, 546.9 KB El estigma de la "mala madre" en las prostitutas que son madres / Giménez Vidal, Mar ; Igareda, Noelia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Para las prostitutas, el rol de madre se ha presentado socialmente como invisible, pues durante mucho tiempo se ha contemplado la identidad dual de madre prostituta como imposible y, por tanto, excluyentes. [...]
For sex workers, the mother role has been socially presented as invisible, since for a long time the dual identity of mother-prostitute has been seen as impossible, therefore, exclusive. Due to this social imaginary about the ideal motherhood in women, prostitutes who are mothers can face a double stigma: that of a prostitute and that of a bad mother. [...]

2023
Grau en Criminologia [805]  
9.
100 p, 4.9 MB Intervención con víctimas de sectas coercitivas de ámbito esotérico en Cataluña / Garcia Aliaga, Tania ; Zurera Benito, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El presente trabajo pretende analizar las repercusiones psicológicas que presentan las víctimas de sectas coercitivas y la falta de recursos y ayudas suficientes a las mismas, con el objetivo de crear un programa de intervención. [...]
This paper aims to analyse the psychological repercussions of the victims of coercive sects and the lack of sufficient resources and aid for them, with the aim of creating an intervention programme. Why are coercive sects still taboo in our society today? To what extent are we aware of the rise of these sects in our country and the dangers that their lack of investigation entails? To this end, a theoretical investigation of the concept, origin and typologies of coercive sects is carried out, followed by an in-depth analysis of the coercive persuasion techniques used to recruit followers, and the long-term psychological consequences for them of belonging to this type of coercive group. [...]

2023
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]  
10.
52 p, 1.0 MB Influencia de la patología dual en personas con trastorno límite de la personalidad en la conducta delictiva : aproximación teórica y análisis jurisprudencial en España / Chamizo Tena, Paula ; Garrido Gaitán, Elena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El término "patología dual" hace referencia a la coocurrencia de un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno psiquiátrico en un mismo individuo (Mèlich, 2008). Los pacientes que padecen patología dual se consideran especialmente graves, no solo a nivel clínico, sino también a nivel social, y a nivel sanitario, ya que, acuden más a los servicios de urgencias, requieren de más hospitalizaciones, cometen más conductas de riesgo, padecen más desempleo y marginación, y llevan a cabo más conductas violentas y criminales (Mèlich, 2008). [...]
The term "dual pathology" refers to the cooccurrence of a substance use disorder and a different psychiatric disorder within the same individual (Mèlich, 2008). Patients who suffer from dual pathology are considered to be particularly severe, not only in clinical terms, but also in social and healthcare terms, as they attend emergency services more frequently, require more hospitalizations, engage more in risky behaviours, experience higher levels of unemployment and marginalization, and carry out more violent and criminal behaviours (Mèlich, 2008). [...]

2023
Grau en Criminologia [805]  

Documents de recerca : 131 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 707 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
6 p, 107.3 KB Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals [105068] / Roig i Batalla, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El dret a la protecció de dades és potser el dret fonamental més relacionat amb les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICs), juntament amb el dret a la intimitat i la llibertat d'expressió. [...]
The right to data protection is perhaps the most relevant right related to information and communication technologies (ICTs), along with the right to privacy and freedom of expression. In labour law, a large number of personal information about the professional life of the workers are collected, such as degrees, positions and compensation, as well as other personal aspects such as family life, marital status, DNI and name of children, among others. [...]
El derecho a la protección de datos es quizás el derecho fundamental más relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), junto con el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Relacions Laborals [806]
Grau en Dret [949]
3 documents
2.
5 p, 102.9 KB Simulació Jurídica [105067] / Gracia Casamitjana, Josep ; Puigdollers Noblom, Francisco Javier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El curs s'estructura en format debat i per això té com a objectius principals: 1) Millorar la capacitat argumentativa i l'oralitat de l'alumnat 2) Incidir en la capacitat d'anàlisi de problemes jurídics rellevants en situacions complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària 3) Fomentar el treball en equip 4) Millorar la redacció i presentació de textos i arguments jurídics 5) Aprendre a identificar les possibles estratègies jurídiques rellevants en un cas concret 1.
The course is structured in a debate format and therefore has as main objectives: 1) Improve the argumentative capacity and orality of the students 2) Improve the ability to analyze relevant legal problems in complex situations, from an interdisciplinary perspective 3) Encourage teamwork 4) Improve the drafting and presentation of legal texts and arguments 5) Learn to identify the possible relevant legal strategies in a given case 1.
El curso se estructura en formato debate y por ello tiene como objetivos principales: 1) Mejorar la capacidad argumentativa y la oralidad del alumnado 2) Incidir en la capacidad de análisis de problemas jurídicos relevantes en situaciones complejas, desde una perspectiva interdisciplinaria 3) Fomentar el trabajo en equipo 4) Mejorar la redacción y presentación de textos y argumentos jurídicos 5) Aprender a identificar las posibles estrategias jurídicas relevantes en un caso dado 1.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
3.
7 p, 118.2 KB Anàlisi Geogràfica del Delicte [103953] / Gisbert Traveria, Meritxell ; Barot Arqued, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Introducció L'anàlisi geogràfica de la delinqüència utilitzant els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) és un camp de llarg recorregut amb una llarga experiència sobretot en el món anglosaxó i que actualment s'està implantant amb força a l'Estat Espanyol. [...]
Introduction The geographic analysis of crime using Geographic Information Systems (GIS) is a well-developed field with a large experience especially in the Anglo-Saxon world and it is currently being highly implemented in Spain. [...]
Introducción El análisis geográfico de la delincuencia utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es un campo de largo recorrido con una larga experiencia especialmente en el mundo anglosajón y que actualmente se está implantando con fuerza en España. [...]

2023-24
Grau de Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documents
4.
5 p, 102.6 KB Dret Mercantil I [102271] / Miquel Rodríguez, Jorge ; Gorriz, Carlos ; Morral Soldevila, Ramón ; Pedrayes Gullon, Luis ; Blázquez Giménez, Concepción ; Lafoz Torres, Angel ; Ortega Soriano, Jorge ; Perna Hernández, Mònica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Assolir un bon coneixement de les principals institucions de Dret mercantil relacionades amb les fonts del dret mercantil, l'estatut jurídic de l'empresari, la propietat industrial, el dret de la competència i les societats mercantils.
To reach a good knowledge of the principal institutions of Commercial law related to its legal sources, the businessperson, the industrial property, anti-trust and unfair competition law and corporate enterprises.
Alcanzar un buen conocimiento de las principales instituciones de Derecho mercantil relacionadas con las fuentes del derecho mercantil, el estatuto jurídico del empresario, la propiedad industrial, el derecho de la competencia y las sociedades mercantiles.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
5.
7 p, 107.7 KB Dret Mercantil II [102270] / Gorriz, Carlos ; Miquel Rodríguez, Jorge ; Morral Soldevila, Ramón ; San Martín Prats, José Antonio ; Pedrayes Gullon, Luis ; Codina Campaña, Joan Carles ; Bautista Blazquez, Eduardo ; Soria Rodriguez, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Assolir un bon coneixement de les principals institucions del Dret mercantil relacionades amb els contractes mercantils, els títols-valors i el dret concursal.
1 Achieve a good knowledge of the principal institutions of Commercial Law related to commercial contracts, securities and bankruptcy law.
Alcanzar un buen conocimiento de las principales instituciones del Derecho mercantil relacionadas con los contratos mercantiles, los títulos-valores y el derecho concursal.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
6.
5 p, 105.0 KB Institucionalització del Sistema Internacional [102258] / Jiménez Cortés, Claudia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
- Entendre el funcionament de les organitzacions que despleguen la seva activitat en el sistema internacional - Conèixer amb major profunditat el sistema de les Nacions Unides i ser capaços de valorar el seu impacte en l'actualitat internacional - Conèixer els diferents àmbits materials on les organitzacions internacionals despleguen la seva activitat.
- Understand the functioning of the international organizations and their activity in the international system - Know the United Nations system in greater depth and be able to assess its impact in the international system - Know the different areas where international organizations develop their activities.
- Entender el funcionamiento de las organizaciones que despliegan su actividad en el sistema internacional - Conocer en mayor profundiad el sistema de las Naciones Unidas y ser capaces de valorar su impacto en la actualidad internacional - Conocer los diferentes ámbitos materiales donde las organizaciones internacionales despliegan su actividad.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
3 documents
7.
8 p, 111.8 KB Dret Constitucional II [102215] / Garcia Morales, Maria Jesus ; Roig i Batalla, Antoni ; Remotti Carbonell, Jose Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Dret Constitucional II és una assignatura que s'imparteix al primer semestre del segon any del Grau de Dret. Es tracta d'una assignatura que serveix per tal que l'alumnat adquireixi nocions bàsiques sobre el funcionament del sistema de drets fonamentals a la Constitució Espanyola de 1978. [...]
Constitutional Law II is a subject being taught in the first half of 2nd year in the Degree of Law. It's a subject used for students to learn basic notions about the framework of fundamental rights in the Spanish Constitution of 1978. [...]
Derecho Constitucional II es una asignatura que se imparte en el primer semestre del segundo año del Grado de Derecho. Se trata de una asignatura que sirve para que el alumnado adquiera nociones básicas sobre el funcionamiento del sistema de Derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978. [...]

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
8.
6 p, 106.1 KB Dret Processal I [102207] / Reynal Querol, Nuria ; Riba Trepat, María Cristina ; Navarro Villanueva, Maria Carmen ; Rodriguez Torres, Jose Luis ; Libano Beristain, Maria Arantzazu ; Miranda Vazquez, Carlos de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu essencial d'aquesta assignatura és el coneixement i comprensió dels elements bàsics del sistema processal, i en especial del sistema processal penal: els òrgans jurisdiccionals, les parts, i el procés.
Main objective of this course is a good knowledge and understanding of the basic elements of the process system, especially.
El objetivo esencial de esta asignatura es el conocimiento y comprensión de los elementos básicos del sistema procesal, y en especial del sistema procesal penal: los órganos jurisdiccionales, las partes, y el proceso.

2023-24
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]
Grau de Dret [1284]
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1513]
Grau en Dret [949]
Pla d'Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses Dret [994]
3 documents
9.
9 p, 116.1 KB Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques [100507] / Feijóo Rey, Maria José ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
L'objectiu d'aquesta assignatura és el coneixement del règim jurídic de les relacions laborals a les Administracions Públiques.
The objective of this subject is the knowledge of the legal regime of labor relations in Public Administrations, both in terms of those of civil servants and those of other public employees.
El objetivo de esta asignatura es el conocimiento del régimen jurídico de las relaciones en las Administraciones Públicas, y de la distinta tipología de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

2023-24
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals [1285]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Grau en Dret i Relacions Internacionals [1496]
Grau en Relacions Laborals [806]
Grau en Dret [949]
3 documents
10.
4 p, 101.5 KB Sociologia general [100474] / Rebollo Izquierdo, Jose Oscar ; Rovira Martinez, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
Aquesta assignatura introduirà l'estudiant de criminologia en la perspectiva sociològica. Quines preguntes es fa la sociologia i quines respostes dona segons els diferents corrents teòriques; posant espacial èmfasi en la comprensió de la construcció de l'ordre social, i en el paper de les principals institucions socials.
This subject will introduce the criminology student into sociological perspective: What questions does sociology ask, and what answers are offered by its main theoretical currents; putting special emphasis on understanding how social order is built and on the role main social institutions play.
Esta asignatura introducirá al estudiante de criminología en la perspectiva sociológica: Qué preguntas se hace la sociología, y que respuestas ofrecen las principales corrientes teóricas; poniendo especial énfasis en la comprensión de cómo se construye el orden social y en el papel de las principales instituciones sociales.

2023-24
Grau de Dret [1284]
Grau en Criminologia i Grau en Dret [1411]
Grau en Criminologia [805]
3 documents

Materials acadèmics : 707 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.