Resultats globals: 1,055 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 184 registres trobats
Materials acadèmics, 871 registres trobats
Documents de recerca 184 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
27 p, 447.9 KB Becoming Women : The Different Representations of Womanhood in Greta Gerwig's Film Adaptation of Alcott's Little Women / Díaz Lozano, Aida ; Curbet Soler, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Louisa May Alcott's most renowned novel, 'Little Women', has been adapted into cinema and television numerous times. The most recent adaptation, directed and written by Greta Gerwig, presents the story from a modern feminist standpoint, while still preserving the original story. [...]
La novel·la més famosa de Louisa May Alcott, 'Mujercitas', ha estat adaptada al cinema i la televisió en nombroses ocasions. L'adaptació més recent, dirigida i escrita per Greta Gerwig, presenta la història des d'un punt de vista feminista modern tot i conservant la història original. [...]
La novela más famosa de Louisa May Alcott, 'Mujercitas', ha sido adaptada al cine y la televisión en numerosas ocasiones. La adaptación más reciente, dirigida y escrita por Greta Gerwig, presenta la historia desde un punto de vista feminista moderno, al tiempo que conserva la historia original. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2.
23 p, 359.5 KB Fight Club : A Study on Teen Girl Angst, Female Friendship and Abuse of Power in Megan Abbott's Dare Me / Agudetse Roures, Adriana ; Hand, Felicity, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Though they have not necessarily been deemed as great issues in literature, I propose that teen girl angst and female friendship are essential factors when facing conversations about abuse of power. In this dissertation, I aim to examine the angst that the young female characters face in Megan Abbott's novel Dare Me (2012) and its relation to societal pressures. [...]
Tot i que no han estat considerats com a grans temes a la literatura necessàriament, proposo que l'angoixa adolescent i l'amistat femenina són factors essencials quan ens enfrontem a converses sobre l'abús de poder. [...]
Aunque no han sido considerados como grandes temas en la literatura necesariamente, propongo que la angustia adolescente y la amistad femenina son factores esenciales cuando nos enfrentamos a conversaciones sobre abuso de poder. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
3.
34 p, 822.1 KB "Ready to wear the hijab" : The coexistence of Muslim identity and Western culture in Randa Abdel-Fattah's "Does My Head Look Big In This?" / Kamouni Akachouih, Manar ; Martín Alegre, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Randa Abdel-Fattah's YA novel Does My Head Look Big In This? approaches hijab in a Western culture context. Amal, the main character, is Australian-Muslim-Palestinian. However, the hijab causes Australians to no longer consider her one of them. [...]
La novel·la juvenil de Randa Abdel-Fattah Does my Head Look Big In This? aborda el hijab en un context cultural occidental. Amal, la protagonista, es australiana musulmana palestina. Tot i així, el hijab causa que la resta d'australians deixin de considerar-la una d'ells. [...]
La novela juvenil de Randa Abdel-Fattah Does My Head Look Big In This? aborda el hiyab en un contexto cultural occidental. Amal, la protagonista, es australiana musulmana palestina. Aun así, el hiyab causa que el resto de australianos dejen de considerarla una de ellos. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
4.
39 p, 848.9 KB The Acquisition of the wh-movement Parameter by Chinese Learners of English / Zheng Yang, Jie ; Llinàs i Grau, Mireia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Adopting the generative approach as its framework, this paper aims to explore the Full Transfer/Full Access model by investigating the acquisition of the wh-movement parameter by Chinese learners of English. [...]
Adoptando el método generativo como marco de trabajo, este artículo pretende explorar el modelo de Transferencia Total/Acceso Total investigando la adquisición del parámetro wh-movement por parte de los estudiantes chinos de inglés. [...]
Adoptant el mètode generatiu com a marc de treball, aquest article pretén explorar el model de Transferència Total/Accés Total investigant l'adquisició del paràmetre wh-movement per part dels estudiants xinesos d'anglès. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
5.
40 p, 450.9 KB Identities of Catalan Speakers of English : The Influence of the English as a Lingua Franca Paradigm / Vinyet Masoliver, Ivet ; Ament, Jennifer Rose, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This TFG explores the identity of Catalan speakers of English as a foreign language (EFL) reflecting on the impact of the positioning of English as a Lingua Franca (ELF). The literature review includes identity, ELF paradigm and English Language Teaching (ELT) studies. [...]
Aquest TFG explora les identitats de catalans parlants de l'anglès com a llengua estrangera, aprofundint en l'impacte del posicionament de l'anglès com a llengua franca. El marc teòric inclou estudis d'identitat, anglès com a llengua franca i ensenyament de l'anglès. [...]
Éste TFG explora las identidades de catalanes hablantes del inglés como lengua extranjera, profundizando en el impacto del posicionamiento del inglés como lengua franca. El marco teórico incluye estudios de identidad, inglés como lengua franca y enseñanza del inglés. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
6.
23 p, 681.8 KB The Head-Parameter and the Null-Subject Parameter Revisited / Torrent Pulgarin, Adam ; Tubau Muntaña, Susagna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This paper takes into consideration two parameters from Principles and Parameters (P&P), the Null-Subject parameter or pro-drop paramter and the Head Parameter, and revisits them. It contains the traditional and modern version of both and seeks to unveil if the existance of these parameters is necessary. [...]
Aquest article té en compte dos paràmetres de Principis i paràmetres (P&P), el paràmetre Null-Subject o el paràmetre pro-drop i el Head paràmetre i els revisa. Conté la versió tradicional i moderna d'ambdues i pretén revelar si és necessària l'existència d'aquests paràmetres. [...]
Este artículo toma en consideración dos parámetros de Principios y Parámetros (P&P), el parámetro Null-Subject o pro-drop y el Head Parameter, y los revisa. Contiene la versión tradicional y moderna de ambas y busca develar si es necesaria la existencia de estos parámetros. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
7.
44 p, 1.1 MB Skeletons in the Closet : Images of the Grotesque in Late 20th Century Feminist Rewritings of Charles Perrault's "Bluebeard" / Talavera Patabobe, Lara ; Román Vanden Berghe, Clara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This dissertation focuses on the use of grotesque imagery and language in Angela Carter's "The Bloody Chamber" (1979) and Margaret Atwood's "Bluebeard's Egg" (1983), two feminist rewritings of Charles Perrault's "Bluebeard". [...]
Aquesta tesi se centra en l'ús d'imatges i llenguatge grotescs a "The Bloody Chamber" (1979) d'Angela Carter i "Bluebeard's Egg" (1983) de Margaret Atwood, dues reescriptures feministes de Bluebeard de Charles Perrault. [...]
Esta tesis se centra en el uso de imágenes y lenguaje grotescos en "The Bloody Chamber" (1979) de Angela Carter y "Bluebeard's Egg" (1983) de Margaret Atwood, dos reescrituras feministas de "Bluebeard" de Charles Perrault. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
8.
51 p, 928.5 KB The Linguistic Landscape of an English-Speaking University Campus in Quebec : The Case of Bishop's University / Sagués Jorba, Laura ; Codó, Eva, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This study aims to determine what languages are present in an English-speaking campus in francophone Quebec (Canada) and what roles they play. I begin by examining the language policies that apply to the campus' signmakers to then focus on actual language use in the displayed signs. [...]
Aquest estudi aspira a determinar les llengües presents en un campus angloparlant del Quebec francòfon (Canadà) i els rols que hi desenvolupen. Començo examinant les polítiques lingüístiques dirigides a les entitats que creen els cartells del campus, i, tot seguit, investigo l'ús real de les llengües emprades. [...]
Este estudio aspira a determinar las lenguas presentes en un campus anglohablante del Quebec francófono (Canadá) y los roles que llevan a cabo. Empiezo examinando las políticas lingüísticas dirigidas a las entidades que crean los carteles del campus, y, seguidamente, investigo el uso real de las lenguas empleadas. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
9.
29 p, 681.6 KB Interpreting Austen's Irony : Compliant and Resistant Readings of "Pride and Prejudice" / Plaza Sánchez, Beatriz ; Livingston Spengler, Nicholas, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
It is often said that the soul of Austen's works lies in her use of irony. This dissertation explores the reader's interpretation of irony in Pride and Prejudice and its relationship to Austen's ideology. [...]
Se dice que el alma de las obras de Austen radica en su uso de la ironía. Esta disertación explora la interpretación que los lectores hacen de la ironía presente en Orgullo y Prejuicio y su relación con la ideología de Austen. [...]
Sovint es diu que l'ànima de les obres d'Austen escau en l'ús de la seva ironia. Aquesta dissertació explora la interpretació del lector de la ironia a Orgull i Prejudici i la seva relació amb la ideologia d'Austen. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
10.
39 p, 1.3 MB Female Firmness in the Face of Adversity : Felicia Hemans' Records of Woman / McElwee Bertomeu, Monica ; Font Paz, Carme, 1972-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
The following BA dissertation aims to explore Felicia Hemans' Records of Woman (1828), focusing exclusively on the representation of female experience in the face of adversity. A selection of three distinct poems is examined with respect to the use of memory as a tell-tale mechanism and the overarching themes of mourning and firmness of mind. [...]
Esta tesis tiene como objetivo explorar "Records of Woman" (1828) de Felicia Hemans, centrándose exclusivamente en la representación de la experiencia femenina frente a la adversidad. Se examinan tres poemas distintos con respecto al uso de la memoria como mecanismo revelador y los temas generales del duelo y la firmeza de la mente. [...]
Aquesta tesi té com a objectiu explorar "Records of Woman" (1828) de Felicia Hemans, centrant-se exclusivament en la representació de l'experiència femenina enfront de l'adversitat. S'examinen tres poemes diferents respecte a l'ús de la memòria com a mecanisme revelador i els temes generals del dol i la fermesa de la ment. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  

Documents de recerca : 184 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 871 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
11 p, 131.8 KB Idioma Modern II (Portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
2.
10 p, 126.3 KB Idioma Modern I (Portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el alumno haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2022-23
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
3.
6 p, 112.8 KB Història Cultural dels Estats Units [106285] / Spengler, Nicholas Livingston ; Hand, Felicity ; Román Vanden Berghe, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura "Història cultural dels Estats Units d'Amèrica" ofereix una introducció als esdeveniments històrics i socials més rellevants de la història d'aquest país des dels seus orígens colonials fins el present, emfasitzant la producció cultural que s'esdevé de la unió entre la història i la societat en aquest país. [...]
"Cultural History of the United States" provides an introduction to the most relevant issues and events in the History of the USA from its colonial origins to the present. Likewise, this subject emphasizes the cultural production that emerges from the intersection between the history of this nation and its society. [...]
La asignatura "Història cultural dels Estats Units d'Amèrica" ofrece una introducción a los acontecimientos históricos y sociales más relevantes de la historia de este país desde sus orígenes coloniales hasta el presente, haciendo hincapié en la producción cultural que ha surgido de la unión 1 coloniales hasta el presente, haciendo hincapié en la producción cultural que ha surgido de la unión entre la historia y la sociedad en este país. [...]

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documents
4.
6 p, 109.7 KB Grans temes de la filosofia [100219] / Fernández Prat, Olga ; Caballero Puig, Ferran ; Estrach, Núria ; Castro García, Oscar ; Gómez Franco, Irene ; Torrents Gonzalez, Alba ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El curs pretén introduir els temes i debats fonamentals de la història del pensament.
This course aims at introducing to the main subjects and debates in the history of thought.
El curso busca introducir al estudiante a los temas y debates fundamentales de la historia del pensamiento.

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
3 documents
5.
8 p, 119.2 KB Història i Cultura dels Estats Units [100191] / Spengler, Nicholas Livingston ; Hand, Felicity ; Román Vanden Berghe, Clara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura "Història i Cultura dels Estats Units d'Amèrica" ofereix una introducció als esdeveniments 1 L'assignatura "Història i Cultura dels Estats Units d'Amèrica" ofereix una introducció als esdeveniments històrics i socials més rellevants de la història d'aquest país des dels seus orígens colonials fins el present, emfasitzant la producció cultural que s'esdevé de la unió entre la història i la societat en aquest país. [...]
"History and Culture of the United States" provides an introduction to the most relevant issues and 1 "History and Culture of the United States" provides an introduction to the most relevant issues and events in the History of the USA from its colonial origins to the present. [...]
La asignatura "Història i Cultura dels Estats Units d'Amèrica" ofrece una introducción a los acontecimientos históricos y sociales más relevantes de la historia de este país desde sus orígenes coloniales hasta el presente, haciendo hincapié en la producción cultural que ha surgido de la unión 1 coloniales hasta el presente, haciendo hincapié en la producción cultural que ha surgido de la unión entre la historia y la sociedad en este país. [...]

2022-23
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
3 documents
6.
6 p, 113.2 KB Literatura dels Estats Units I: Segle XIX [106304] / Gimeno Pahissa, Laura ; Spengler, Nicholas Livingston ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
1) L'assignatura 'Literatura dels Estats Units 1: Segle XIX' ofereix una introducció a la narrativa i poesia publicades als Estats Units al llarg del segle XIX, mitjançant la lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació de textos escrits pels principals autors d'aquell moment, dedicant un parell de sessions a la literatura produïda durant el periode colonial. [...]
1. This subject fosters the analysis, debate and interpretation of fiction, essays and poetry written in the United States during the 19th century with a brief outlook at literature produced under the colonial period. [...]
1) La asignatura 'Literatura de los Estados Unidos 1: Siglo XIX' ofrece una introducción a la narrativa y poesía publicadas en los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, mediante la lectura, el análisis, el debate y la interpretación de textos escritos por los principales autores de ese momento, dedicando un par de sesiones a la literatura producida durante el periodo colonial. [...]

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documents
7.
6 p, 111.8 KB Literatura Victoriana [106298] / Owen, David 1962- ; Martín Alegre, Sara ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA "Literatura victoriana" ofereix una introducció a la ficció publicada al Regne Unit durant el regnat de la reina Victòria (1837-1901) mitjançant la lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació crítica de cinc textos. [...]
BRIEF DESCRIPTION OF THE SUBJECT "Victorian Literature" offers an introduction to the fiction published in the United Kingdom during the reign of Queen Victoria (1837-1901) by reading, analysis, debate and through the critical interpretation of five texts. [...]
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA "Literatura victoriana" ofrece una introducción a la ficción publicada en el Reino Unido durante el reinado de la reina Victoria (1837-1901) mediante la lectura, el análisis, el debate y la interpretación crítica de cinco textos. [...]

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [1482]
3 documents
8.
9 p, 123.0 KB Literatura del Romanticisme Britànic [106297] / Pividori Gurgo, Maria Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura 'Literatura del Romanticisme Britànic' ofereix una introducció a la poesia anglesa del període del Romanticisme a les Illes Britàniques (c. 1798-c. 1830) i també a obres representatives de la ficció novel·lística del mateix període, mitjançant la seva lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació. [...]
Literatura del Romanticisme Britànic (British Romanticism) provides an introduction both to the English poetry produced during the period of Romanticism in the British Isles (c. 1780 to c. 1830) and to representative works of English novelistic fiction written in the same period. [...]
La asignatura 'Literatura del Romanticismo Británico' ofrece una introducción a la poesía inglesa del periodo de Romanticismo en las Islas Británicas (c. 1798-c. 1830) y también a obras representativas de la ficción novelística del mismo período, mediante su lectura , el análisis, el debate y la interpretación. [...]

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documents
9.
6 p, 110.7 KB Anàlisi Sintàctica de l'Anglès [106293] / Capdevila i Batet, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
- Reconèixer les diferents categories gramaticals i els seus trets. - Saber analitzar l'estructura de les oracions simples en anglès. - Identificar operacions de moviment. - Valorar amb arguments sintàctics diferents propostes d'anàlisi.
- Recognise the various existing grammatical categories and their features. - Be able to analyse the structure of English simple sentences. - Identify movement operations. - Evaluate different analysis proposals with syntactic arguments.
- Reconocer las distintas categorías gramaticales y sus rasgos. - Saber analizar la estructura de las oraciones simples en inglés. - Identificar operaciones de movimiento. - Valorar con arguments sintácticos diferentes propuestas de análisis.

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documents
10.
8 p, 125.4 KB Fonètica i Fonologia Angleses I [106291] / Cebrian, Juli ; Mcdaid, Jessica Ann ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar als estudiants els coneixements necessaris de fonètica general i les característiques específiques de la fonètica anglesa per a poder analitzar i descriure els sistemes consonàntics i vocàlics de l'anglès, així com les eines necessàries per avaluar les àrees de dificultat de la pronúncia anglesa i treballar en la capacitat de produir i percebre els sons de l'anglès d'una manera acurada. [...]
BRIEF DESCRIPTION OF SUBJECT The main aim of this course is to provide an introduction to the principles of general phonetic description and taxonomy from an articulatory point of view. A description of the sounds of English will be provided and students will practice hearing and producing the linguistically relevant differences in English. [...]
Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios de fonética general y las características específicas de la fonética inglesa para poder analizar y describir los sistemas consonánticos y vocálicos del inglés, así como las herramientas necesarias para evaluar las áreas de dificultad de la pronunciación inglesa y trabajar en la capacidad de producir y percibir los sonidos del inglés de una manera cuidadosa. [...]

2022-23
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
3 documents

Materials acadèmics : 871 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.