Resultados globales: 1,607 registros encontrados en 0.04 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 88 registros
Materiales académicos, Encontrados 1,519 registros
Documentos de investigación Encontrados 88 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
30 p, 715.2 KB Definiteness, indefiniteness and short weak definites : Reference to kinds and kinds of events / Bacari López, Majula ; Espinal, M. Teresa, (Maria Teresa) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The purpose of this study is to analyze in which way weak definites differ from indefinites in terms of the assumption of both uniqueness and existence and what are the requirements (i. e. , lexical and verbal restrictions) that a definite expression in combination with a verb has to satisfy to be able to convey a weak reading. [...]
La finalitat d'aquest estudi és analitzar en què es diferencien els definits febles dels indefinits quant a l'assumpció tant de la unicitat com de l'existència i quins són els requisits (i. e. , les restriccions lèxiques i verbals) que ha de satisfer una expressió definida en combinació amb un verb per poder transmetre una lectura feble. [...]
El propósito de este estudio es analizar en qué se diferencian los definidos débiles de los indefinidos en cuanto a la asunción tanto de unicidad como de existencia y cuáles son los requisitos (i. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
2.
30 p, 448.1 KB Unveiling the Oppressor: solipsism, privilege, and the impossibility of self-reliance in Kate Chopin's The Awakening / Sánchez Martín, Ariadna ; Sánchez Campos, Noelia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Kate Chopin's The Awakening (1899) has always been considered a controversial novel, and its interpretation remains debatable nowadays. Whereas several authors read it from a feminist viewpoint and regard it as an instance of Emerson's self-reliance, others identify problematic behaviors in the protagonist that emphasize her failure to become independent. [...]
The Awakening (1899), de Kate Chopin, és considerada una novel·la controvertida que es troba en debat actualment. Mentre que diversos autors la llegeixen des del feminisme i la consideren un exemple del concepte de self-reliance (autosuficiència) d'Emerson, altres identifiquen comportaments problemàtics a la protagonista que emfatitzen la seva incapacitat per ser independent. [...]
The Awakening (1899), de Kate Chopin, es una novela controvertida cuya interpretación está en debate actualmente. Mientras que varios autores la leen desde el feminismo y la consideran un ejemplo del concepto de self-reliance (autosuficiencia) de Emerson, otros identifican comportamientos problemáticos en la protagonista que enfatizan su incapacidad para ser independiente. [...]

2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
3.
34 p, 3.5 MB The Magnetic Pull of the "Hot Priest" : a Deeper Look into the Priest's Appeal to Fleabag in the TV Series Fleabag / Kortabarria Suarez, Lide ; Martín Alegre, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In the TV series Fleabag (2016-2019) by Phoebe Waller-Bridge the eponymous protagonist navigates the aftermath of some personal tragedies while using the show's viewer as her main confidante. The second season of the series follows her love story with a Catholic priest played by Andrew Scott, who is usually referred to as "The Priest" or the "Hot Priest" and has completely captivated the audience. [...]
A la sèrie de televisió Fleabag (2016-2019) de Phoebe Waller-Bridge la protagonista homònima utilitza a l'espectador del programa com el seu principal confident mentre intenta seguir amb la seva vida després d'algunes tragèdies personals. [...]
En la serie de televisión Fleabag (2016-2019) de Phoebe Waller-Bridge la protagonista homónima utiliza al espectador del programa como su principal confidente mientras intenta seguir con su vida tras algunas tragedias personales. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
4.
42 p, 784.6 KB The Construction and Evolution of Otherness in Joseph Sheridan Le Fanu's Carmilla and its Film Adaptation by Emily Harris : from Marginalisation to Appropriation and Criticism / Franco Rosillo, Cristina ; Martín Alegre, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Although Carmilla (1871) was originally written with a marginalising intention, the Gothic novella has undergone a reappropriation process by the lesbian community and is now considered one of the most relevant modern literary works starring a sapphic couple. [...]
A pesar de que Carmilla (1871) fue originalmente escrita con una intención marginalizante, la novela gótica ha sufrido un proceso de reapropiación por parte de la comunidad lésbica y ahora es considerada una de las obras literarias modernas más relevantes protagonizada por una pareja sáfica. [...]
Malgrat que Carmilla (1871) fou originalment escrita amb una intenció marginalitzant, la novel·la gòtica ha patit un procés de reapropiacó per part de la comunitat lèsbica i ara és considerada una de les obres literàries modernes més rellevants protagonitzada per una parella sàfica. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
5.
34 p, 357.4 KB Finding Utopia in Queer Failure : Representations of Identity and Gay Relationships in John Rechy's City of Night / Benítez Morcuende, Cristian ; Livingston Spengler, Nicholas, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Even though John Rechy's City of Night could be interpreted from a pessimistic point of view, this dissertation tries to offer an alternative reading of the novel in which failure is understood as a positive trait in queer individuals. [...]
Encara que City of Night de John Rechy podria interpretar-se de forma pessimista, aquest treball tracta d'oferir una lectura alternativa de la novel·la en la qual el fracàs s'entén com un tret positiu en l'individu queer. [...]
Aunque City of Night de John Rechy podría interpretarse de forma pesimista, este trabajo trata de ofrecer una lectura alternativa de la novela en la que el fracaso se entiende como un rasgo positivo en el individuo queer. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
6.
31 p, 553.0 KB Reinterpretando la figura de Ursa Corregidora: un análisis desde la mirada del otro en la novela Corregidora, de Gayl Jones / Solà González, Júlia ; Pereira Rueda, Andrea, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El presente estudio pretende ofrecer una nueva lectura de la novela Corregidora, de Gayl Jones, ya que se propone analizar la figura de la protagonista, Ursa Corregidora, a través de la mirada del otro. [...]
2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
7.
28 p, 536.7 KB La figura de la mujer en el oficio teatral del Siglo de Oro / Rial Sariwati, Noelia ; Boadas, Sònia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El presente trabajo estudia la trayectoria de cuatro mujeres que lograron hacerse lugar en el mundo del teatro del Siglo de Oro, a pesar de las diferentes prohibiciones en contra de la actuación de las mujeres en las tablas y de la consideración paradójica (adorados y criticados) de los actores durante los siglos XVI y XVII.
El present treball estudia la trajectòria de quatre dones que van aconseguir ferse lloc en el món del teatre del Segle d'Or, malgrat les diferents prohibicions en contra de l'actuació de les dones en les taules i de la consideració paradoxal (adorats i criticats) dels actors durant els segles XVI i XVII.

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
8.
50 p, 1.2 MB Aprendizaje de ELE a través de los pódcast : análisis del diseño de material didáctico en la red / Casas Ballester, Edith ; Poch, Dolors 1955-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La falta de tiempo de nuestra sociedad ha contribuido a que los pódcast se hayan convertido en un gran aliado para los estudiantes que quieren aprender una lengua extranjera fuera del aula. Debido a su naturaleza fácilmente accesible y portátil, los pódcast permiten al estudiante sumergirse en la lengua meta en el momento y en el lugar que mejor le convenga. [...]
Lengua Extranjera (ELE) disponibles en Internet, con el fin de determinar si tienen un diseño efectivo para que los oyentes aprendan español. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de tres pódcast para el aprendizaje de español, realizados íntegramente en la lengua meta: Hoy Hablamos, Spanishpodcast. [...]
La falta de temps de la nostra societat ha contribuït a que els pòdcast s'hagin convertit en un gran aliat per als estudiants que volen aprendre una llengua estrangera fora de l'aula. A causa de la seva naturalesa fàcilment accessible i portàtil, els pòdcast permeten a l'estudiant submergir-se en la llengua meta en el moment i en el lloc que millor li convingui. [...]

2023
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
9.
25 p, 432.3 KB Idealismo, Onirismo y Caos: una lectura schopenhaueriana de Borges y The Matrix / Uriol Mendoza, Janett ; Penedo Picos, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Los relatos "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", "Las ruinas circulares" y "La lotería en Babilonia" de Jorge Luis Borges se ponen en contacto con la trilogía The Matrix, dirigida por las hermanas Wachowski, y se analizan de acuerdo con la filosofía de Arthur Schopenhauer en su obra El mundo como voluntad y representación con el objetivo de justificar que la realidad fáctica es más accesible a partir de la ficción, ya que la existencia humana se basa principalmente en la propia interpretación del mundo ligada a una voluntad de supervivencia que no se puede captar más que a través de la discursividad que proporciona el lenguaje, el cual supondrá una ilusión en sí mismo en tanto que es un medio de representación y, por lo tanto, no puede ofrecer verdades absolutas.
"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", "Las ruinas circulares" y "La lotería en Babilonia" de Jorges Luis Borges es posen en contacte amb la trilogía The Matrix, dirigida per les germanes Wachowski, i s'analitzen segons la filosofia d'Arthur Schopenhauer a la seva obra El mundo como voluntad y representación amb l'objectiu de justificar que la realitat fàctica és més accessible des de la ficció, ja que l'existència humana es basa principalment en la pròpia interpretació del món lligada a una voluntat de supervivència que no es pot captar més que a través de la discursivitat que proporciona el llenguatge, el qual serà una il·lusió en si mateix perquè és un medi de representació i, per tant, no pot oferir veritats absolutes.
"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, "The circular ruins" and "The lottery in Babilon" by Jorge Luis Borges are bound together with The Matrix trilogy, directed by the Wachowskis, and are analysed according to Arthur Schopenhauer's philosophy in his work The world as will and representation in order to justify that factual reality is more understandable when it is based on fiction. [...]

2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
10.
30 p, 454.4 KB The Dichotomy Between a Proper Woman and a Rebel : Jo's Inner Discrepancies in Louisa May Alcott's Little Women / Perez Villares, Laia ; Roig Mora, Arnau, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Published in 1868, Little Women is a well-known novel about four sisters trying to find their place in the world while getting to know themselves. Under this premise, the novel deals with femininity, social standards, gender roles, love, family, and marriage. [...]
Publicada al 1868, Donetes es una coneguda novel·la sobre quatre germanes que intenten trobar el seu lloc al món mentre es coneixen a si mateixes. Sota aquesta premissa, la novel·la tracta la feminitat, els estàndards socials, els rols de gènere, l'amor, la família i el matrimoni. [...]
Publicada en 1868, Mujercitas es una conocida novela sobre cuatro hermanas que intentan encontrar su lugar en el mundo mientras se conocen a si mismas. Ante esta premisa, la novela trata la feminidad, los estándares sociales, los roles de género, el amor, la familia y el matrimonio. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  

Documentos de investigación : Encontrados 88 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 1,519 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
8 p, 118.9 KB Idioma modern II (èuscar) [100049] / Elordi Acordarrementer, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita. [...]
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression. [...]
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
2.
8 p, 116.7 KB Idioma modern I (èuscar) [100040] / Elordi Acordarrementer, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita.
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression.
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
3.
9 p, 123.9 KB Idioma modern II (portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
4.
9 p, 120.7 KB Idioma modern I (portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumnat hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el alumnado con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el estudiante haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
5.
10 p, 123.3 KB Arqueologia Clàssica [100412] / De Soto, Pau ; Rodrigo Requena, Esther ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els objectius del segon curs (amb 60 crèdits de formació bàsica obligatòria) són dotar a l'estudiant d'una formació bàsica en arqueologia, història i altres disciplines socials, i que es familiaritzi amb matèries històrico-arqueològiques que es desenvoluparan en cursos posteriors. [...]
The objectives of the second year (with 60 credits of compulsory basic training) are to provide the student with basic training in archaeology, history and other social disciplines, and to familiarize them with historical-archaeological subjects that will be developed in subsequent courses. [...]
Los objetivos del segundo curso (con 60 créditos de formación básica obligatoria) son dotar al estudiante de una formación básica en arqueología, historia y otras disciplinas sociales, y que se familiarice con materias histórico-arqueológicas que se desarrollarán en cursos posteriores. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
3 documentos
6.
5 p, 105.9 KB Perspectives i Tècniques Editorials [100062] / Ortuño Ortín, Maria Paz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La funció de L'assignatura és que l'alumne tigui un coneixemente de les feines del món editorial. I un coneixement de la revisió i edició de textos escrits de diversos àmbits del món editorial destinats a ser publicats.
The purpose of the subject is that students become familiar with the publishing world work; and that students acquire knowledge about the revision and edition of written texts from various fields of the editorial world intended to be published.
Hay dos objetivos claros en este curso. El primero se centra en el mundo editorial y está dirigido a conseguir que el alumno tenga un conocimiento de todos los procesos que se siguen dentro de una editorial para la contratación, edición, elaboración y comercialización de un libro. [...]

2023-24
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
3 documentos
7.
9 p, 119.8 KB Idioma modern II (alemany) [100047] / Jane Llige, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius formatius: formació bàsica en la descripció i ús de l'idioma alemany.
Learning Targets: Basic training in description and use of German.
Objetivos formativos: formación básica en la descripción y uso del idioma alemán.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
8.
6 p, 87.6 KB Idioma Modern IV (Italià) [103391] / Vilella, Eduard ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del curs és aprofundir en el coneixement de la llengua italiana tot seguint les línies establertes al nivell anterior: ampliar la coneixença bàsica de la morfologia, la sintaxi i el lèxic italians de manera que, al final, l'alumne sigui capaç d'articular millor els sons, de construir i reconèixer frases més complexes, llegir textos d'un cert nivell de dificultat, participar en converses bo i emprant el to i el vocabulari adequats, comprendre missatges més llargs i escriure textos breus amb correcció, dins l'àmbit de coneixement d'un curs de llengua de nivell intermedi-avançat (equivalent a B2).
The objective of the course is to deepen the knowledge of the Italian language following the lines established in the previous level: to broaden the basic knowledge of Italian morphology, syntax and lexicon so that, in the end, the student is able to better articulate sounds, to construct and recognize more complex sentences, to read texts of a certain level of difficulty, to participate in conversations and using the appropriate tone and vocabulary, to understand longer messages and to write short texts with correction, within the scope of knowledge of an intermediate-advanced language course (equivalent to B2).
El objetivo del curso es profundizar en el conocimiento de la lengua italiana siguiendo las líneas establecidas en el nivel anterior: ampliar el conocimiento básico de la morfología, la sintaxis y el léxico italianos de modo que, al final, el alumno sea capaz de articular mejor los sonidos, de construir y reconocer frases más complejas, leer textos de un cierto nivel de dificultad, participar en conversaciones y empleando el tono y el vocabulario adecuados, comprender mensajes más largos y escribir textos breves con corrección, dentro del ámbito de conocimiento de un curso de lengua de nivel intermedio-avanzado (equivalente a B2).

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]  
9.
9 p, 202.5 KB Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània [103397] / Di Nino, Nicola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Durant el curs, els estudiants coneixeran el context històric, cultural i social d'Itàlia des del segle XIX fins a l'actualitat. Seran capaços de situar una obra literària en el seu context històric precís i analitzar-la en la seva complexitat i podran posar en relació els grans temes literaris amb els propis de la societat contemporània. [...]
During the course, students will learn about the historical, cultural, and social context of Italy from the 19th century to the present day. They will be able to place a literary work in its precise historical context and analyze it in its complexity, being able to compare great literary themes with those of contemporary society. [...]
Durante el curso, los estudiantes conocerán el contexto histórico, cultural y social de Italia desde el siglo XIX hasta la actualidad. Serán capaces de situar una obra literaria en su contexto histórico preciso y analizarla en su complejidad, pudiendo comparar los grandes temas literarios con los de la sociedad contemporánea. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos
10.
6 p, 174.7 KB Idioma Modern III (Italià) [103392] / Di Nino, Nicola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del curs és aprofundir en el coneixement de la llengua italiana tot seguint les línies establertes al nivell anterior: ampliar la coneixença bàsica de la morfologia, la sintaxi i el lèxic italians de manera que, al final, l'alumne sigui capaç d'articular millor els sons, de construir i reconèixer frases més complexes, llegir textos d'un cert nivell de dificultat, participar en converses bo i emprant el to i el vocabulari adequats, comprendre missatges més llargs i escriure textos breus amb correcció, dins l'àmbit de coneixement d'un curs de llengua de nivell intermedi (equivalent a B1).
The objective of the course is to deepen the knowledge of the Italian language following the lines established in the previous level: to broaden the basic knowledge of Italian morphology, syntax and lexicon so that, in the end, the student is able to better articulate sounds, to construct and recognize more complex sentences, to read texts of a certain level of difficulty, to participate in conversations and using the appropriate tone and vocabulary, to understand longer messages and to write short texts with correction, within the scope of knowledge of an intermediate level language course (equivalent to B1).
El objetivo del curso es profundizar en el conocimiento de la lengua italiana siguiendo las líneas establecidas en el nivel anterior: ampliar el conocimiento básico de la morfología, la sintaxis y el léxico italianos de modo que, al final, el alumno sea capaz de articular mejor los sonidos, de construir y reconocer frases más complejas, leer textos de un cierto nivel de dificultad, participar en conversaciones y empleando el tono y el vocabulario adecuados, comprender mensajes más largos y escribir textos breves con corrección, dentro del ámbito de conocimiento de un curso de lengua de nivel intermedio (equivalente a B1).

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [838]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 1,519 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.