Results overview: Found 262 records in 0.02 seconds.
Research literature, 19 records found
Course materials, 243 records found
Research literature 19 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
43 p, 1.1 MB La implementación diferencial del concepto y proyectos "Smart City" en las ciudades euroreas / Argemí Santonja, Ricard ; Muñoz Ramirez, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La intenció d'aquest treball de final de grau és fer una comparativa de les Smart Cities en el context Europeu. Acte seguit, com a primer plat d'aquest treball, es farà una introducció per a posar una definició de què és una Smart City i quines ciutats seran les escollides per a fer l'estudi . [...]
La intención de este trabajo de final de grado es hacer una comparativa de las Smart Cities en el contexto Europeo. Acto seguido, como primer plato de este trabajo, se hará una introducción para poner una definición de que es una Smart City y qué ciudades serán las escogidas para hacer el estudio. [...]
The intention of this end-of-grade work is to make a comparison of the Smart Cities in the European context. As the "first dish" of this work, an introduction will be made to define what a Smart City is and which cities will be chosen for the study. [...]

2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
2.
36 p, 1.9 MB Realització d'una base mundial de dades geogràfiques de primer nivell administratiu / Asbert Rubio, Guiu ; Pons, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els mapes estan de moda. Mai havia sigut tan fàcil ni tan ràpid elaborar-ne, alhora l'interès que tenen com a eines de divulgació de dades geogràfiques és d'un gran valor. En un món globalitzat com el nostre, un mapamundi ha de servir per comparar i estudiar diverses parts del món, però sovint una representació a escala estatal mostra dades molt generalitzades sobre territoris molt més diversos i complexos. [...]
Los mapas están de moda. Su papel como herramientas de divulgación de datos geográficos es muy valioso, y su proceso creativo nunca había sido tan fácil ni tan rápido. Un mapamundi debe ser útil para comparar y estudiar varias partes del mundo en un mundo cada vez más globalizado, pero con frecuencia un nivel de representación estatal ofrece datos muy generalizados sobre territorios de mayor complejidad y diversidad. [...]
Maps are currently in style. It has never been so quick or simple to create and share original works. Their potential as a tool for science communication is also quite great. The conventional state-level mapping does not adequately depict the complexity and diversity of each country, revealing instead a less precise data generalization. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
3.
108 p, 7.2 MB El paper de les smart cities per combatre el canvi climàtic a les principals ciutats europees / Molina Navas, Joan ; Muñoz Ramirez, Francesc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El treball consistirà estudiar la relació que existeix entre les ciutats intel·ligents (Smart Cities) i el canvi climàtic a les ciutats europees més rellevants. Les ciutats a escollir seran Rotterdam, Copenhaguen, Londres, París i Barcelona.
El trabajo consistirá en estudiar la relación que existe entre las ciudades inteligentes (Smart Cities) y el cambio climático en las ciudades europeas más relevantes. Las ciudades seleccionadas serán Rotterdam, Copenhague, Londres, París y Barcelona.
The work will consist of studying the relationship between smart cities and climate change in the most relevant European cities. The selected cities will be Rotterdam, Copenhagen, London, Paris, and Barcelona.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
4.
46 p, 4.5 MB La situació del turisme de càmping a la comarca d'Osona : Incidència de la Covid-19 / Sáez García, Sergi ; Cànoves, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En aquest treball de fi de grau, s'ha estudiat el concepte de turisme de càmping, analitzant primerament el concepte d'aquest tipus de turisme, la seva història, l'evolució i quin és el paper del càmping a Espanya i Catalunya. [...]
En este trabajo de fin de grado, se estudia el concepto de turismo de camping, analizando primeramente el concepto de este tipo de turismo, su historia, la evolución y cual es el papel del camping en España y Catalunya. [...]
In this final degree project, the concept of camping tourism is studied, analysing firstly the concept of this type of tourism, its history, evolution and the role of camping in Spain and Catalonia. In addition, the work is located within specific territorial limits, marked by the Osona region, located in the northern part of the province of Barcelona. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
5.
42 p, 2.2 MB Assoliment educatiu de la generació 1.5 d'immigrants a Espanya segons el cens de 2021 / Bueno Tricas, Gerard ; Recaño Valverde, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La globalització ha portat a un auge d'immigrants inter-generacional; alguns d'ells, passen la major part de la seva educativa al país de destí (en aquest cas Espanya. A continuació s'ofereix un treball que pretén aclarir si hi ha assimilació i si aquesta es segmentada dels immigrants de la generació 1. [...]
La globalización ha llevado a un auge de inmigrantes intergeneracional; algunos de ellos, pasan la mayor parte de su educativa al país de destino (en este caso España); y la vida educativa de los inmigrantes define el nivel educativo que lograrán. [...]
Globalization has led to an increase in inter-generational immigrants; some of them spend most of their education in the country of destination (in this case Spain); and the educational life of immigrants defines the level of education they will reach. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
6.
38 p, 2.7 MB La ciutat metropolitana en el context de crisi climàtica : el cas de Sant Feliu de Llobregat / Montané Manjón, Roger ; Avellaneda Garcia, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball s'emmarca en el procés de canvi climàtic que està succeint actualment al planeta Terra, el qual es diferencia d'altres canvis climàtics que aquest ha experimentat al llarg dels anys per tenir el seu origen en les activitats de l'ésser humà. [...]
Este trabajo se enmarca en el proceso de cambio climático que está sucediendo actualmente en el planeta Tierra, el cual se diferencia de otros cambios climáticos que este ha experimentado al largo de los años por tener su origen en las actividades del ser humano. [...]
This work is framed by the process of climate change that is currently happening on the planet Earth, which is differentiated from other climate changes that it has experienced over the years for having its origin in the activities of the human being. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
7.
35 p, 2.7 MB Cap a una ciutat inclusiva : Avaluació de l'accessibilitat universal des de la perspectiva de la gent gran de Sant Oleguer, Sabadell / Sánchez Bernabeu, Sara ; Nadal Tersa, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Les ciutats han de ser inclusives i donar les mateixes oportunitats d'accés a totes les persones. Aquestes ciutats inclusives són especialment rellevants per alguns col·lectius o grups de població vulnerables. [...]
Las ciudades tienen que ser inclusivas y dar las mismas oportunidades de acceso a todas las personas. Estas ciudades inclusivas son especialmente relevantes para algunos colectivos o grupos de población vulnerables. [...]
Cities must be inclusive and provide equal access opportunities to all people. Inclusive cities are especially relevant for some vulnerable groups or populations. Cities that are designed with everyone in mind ensure that people can move around safely and without obstacles or physical barriers. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
8.
31 p, 3.2 MB El mercat setmanal i el comerç local : anàlisi comparatiu de la ciutat de Granollers (2023) / Subirats Cruz, Xènia ; Vera Martin, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball és una recerca sobre el comerç del centre urbà de la ciutat de Granollers i com aquest es veu afectat per la influència i l'impacte del mercat setmanal, analitzant el paper del mercat envers el comerç a la ciutat i esmentar el seu paper mercantil. [...]
Este trabajo es una investigación sobre el comercio del centro urbano de la ciudad de Granollers y como este se ve afectado por la influencia y el impacto del mercado semanal, analizando el papel del mercado hacia el comercio en la ciudad y mencionar su papel mercantil. [...]
This study is a research on the trade of the urban center of Granollers and how it is affected by the influence and impact of the weekly market, analyzing the market's role towards trade in the city and mentioning its mercantile role. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
9.
146 p, 8.5 MB Teledetecció de la coberta de gel estacional dels estanys d'alta muntanya d'Aigüestortes. Teoria i nous mètodes per a estanys de mida petita en la fase de congelació / Aleman Milan, Oscar ; Zabala Torres, Alaitz, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La fenologia del gel dels llacs pirinencs està poc estudiada tot i ser un bon indicador que milloraria la comprensió que tenim del canvi climàtic i dels seus impactes en aquests ecosistemes tan sensibles. [...]
La fenología del hielo de los lagos pirenaicos está poco estudiada a pesar de ser un buen indicador que mejoraría la comprensión del cambio climático y sus impactos en estos ecosistemas tan sensibles. [...]
The ice phenology of the Pyrenean lakes has been little studied despite being a good indicator that would improve the understanding of climate change and its impacts on these highly sensitive ecosystems. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021-2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
10.
101 p, 13.1 MB Planificació de l'aparcament com a instrument de pacificació de l'espai públic. Un assaig a Berga / Rey Garcia, Héctor ; Cebollada Frontera, Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La planificació urbanística és una disciplina complicada. Tot i que el seu objectiu és ser parcial, la seva execució no ho acaba sent. Consegüentment, l'espai públic no és aquell lloc inclusiu, heterogeni i autogestionat, sinó que és un lloc de conflicte on sobretot els interessos d'alguns agents s'acaben imposant. [...]
La planificación urbanística es una disciplina complicada. Aunque su objetivo es ser parcial, su ejecución no termina siéndolo. Consecuentemente, el espacio público no es aquel sitio inclusivo, heterogéneo y autogestionado, sino que es un sitio de conflicto donde sobre todo los intereses de algunos agentes se acaban imponiendo al resto. [...]
Urban planning is a difficult science. Although its aim is to be neutral, its use is not. Consequently, the public space is not an inclusive, heterogeneous, and self-managed place but a conflict place, where the interests of some are imposed over the rest. [...]

2021-2022
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  

Research literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 243 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
8 p, 118.9 KB Idioma modern II (èuscar) [100049] / Elordi, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita. [...]
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression. [...]
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
2.
8 p, 116.7 KB Idioma modern I (èuscar) [100040] / Elordi, Jon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
És una assignatura d'iniciació en la llengua basca atenent l'aprenentatge de la llengua d'una manera pràctica. Es treballarà la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral, i la expressió escrita.
It is an introductory course in the Basque language, taking care of the learning of the language in a practical way. We will work on oral comprehension, written comprehension, oral expression and written expression.
Es una asignatura de iniciación en la lengua vasca atendiendo el aprendizaje de la lengua de una manera práctica. Se trabajará la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral, y la expresión escrita.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
3.
9 p, 123.9 KB Idioma modern II (portuguès) [100051] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern II (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral. Aquesta assignatura té una continuïtat evident amb Idioma Modern I (Portuguès).
The subject Modern Language II (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the current Portuguese language in both its written and oral aspects. This subject has an obvious continuity with Modern Language I (Portuguese).
La asignatura Idioma Moderno II (portugués) pretende familiarizar el estudiante con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral. Esta asignatura tiene una continuidad evidente con Idioma Moderno I (Portugués).

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
4.
9 p, 120.7 KB Idioma modern I (portuguès) [100042] / Ribeiro de Carvalho, Ana Beatriz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'assignatura Idioma Modern I (portuguès) pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua portuguesa actual tant en la seva vessant escrita com oral, de manera que a la fi del curs l'alumnat hagi adquirit una competència elemental de la llengua, tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents. [...]
The subject of Language Modern I (Portuguese) aims to familiarize the student with the essential aspects of the present Portuguese language both in the written and oral aspects, so that by the end of the course the student will have acquired an elementary competence of the language not only regarding its communicative aspects but also in the domain of the relevant morphological, phonetic, lexical and grammatical aspects. [...]
La asignatura Idioma Moderno I (portugués) pretende familiarizar el alumnado con los aspectos esenciales de la lengua portuguesa actual tanto en la suya vertiente escrita como oral, de forma que a finales del curso el estudiante haya adquirido una competencia elemental de la lengua, tanto en sus aspectos comunicativos como en el dominio de los aspectos morfológicos, fonéticos, léxicos y gramaticales pertinentes. [...]

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
5.
6 p, 119.5 KB Desenvolupament Local i Territorial [104264] / Pallares Barbera, Montserrat ; Dot Jutglà, Esteve ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest curs ofereix una aproximació al desenvolupament local i territorial des de la realitat que imposa per al territori i la seva població els reptes actuals des de la crisi climàtica i mediambiental, les creixents desigualtats en la distribució de la riquesa; i el rol de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial. [...]
This course offers a critical approach to local and territorial development from the reality that imposes for the territory and its p The course has three main objectives: 1) to critically examine the concept of developm.
Este curso ofrece una aproximación crítica al desarrollo local y territorial desde la realidad que impone para el territorio y su población tres retos actuales: 1) la crisis climática y medioambiental, 2) las crecientes desigualdades en la distribución de la riqueza; y 3) la cuarta revolución vinculada al rol de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. [...]

2023-24
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
6.
6 p, 107.9 KB Fonaments d'Ordenació del Territori [104234] / Nel·lo Colom, Oriol ; Checa Rius, Joan ; Esteve Güell, Maria del Mar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'ordenació del territori pot ser definida com aquell conjunt d'actuacions i normes de les que la societat es dota per tal d'endreçar i projectar els usos del sòl, així com per regular la utilització dels recursos. [...]
Spatial planning can be defined as the set of actions and norms that society provides to order and project the use of land, as well as to regulate the use of resources. It is a practice that can be developed at various scales: from strictly urban planning to broader territories. [...]
La ordenación del territorio puede ser definida como aquel conjunto de actuaciones y normas de las que la sociedad se dota para ordenar y proyectar los usos del suelo, así como para regular la utilización de los recursos. [...]

2023-24
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
7.
9 p, 119.8 KB Idioma modern II (alemany) [100047] / Jane Llige, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Objectius formatius: formació bàsica en la descripció i ús de l'idioma alemany.
Learning Targets: Basic training in description and use of German.
Objetivos formativos: formación básica en la descripción y uso del idioma alemán.

2023-24
Grau en Estudis de Francès i Espanyol [1001]
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques [1002]
Grau en Humanitats [1139]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1385]
Grau en Ciències de l'Antiguitat [1389]
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística [1448]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [1481]
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [1495]
Grau en Filologia i Cultura Franceses [1498]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [1500]
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques [1501]
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]
Grau en Estudis Anglesos [801]
Grau en Filosofia [802]
Grau en Història [803]
Grau en Estudis Clàssics [804]
Grau en Història de l'Art [807]
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]
Grau en Musicologia [809]
Grau en Llengua i Literatura Catalanes [810]
Grau en Arqueologia [811]
Grau en Antropologia Social i Cultural [821]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [824]
Grau en Geografia i Ordenació del Territori [826]
Grau en Estudis de Català i Espanyol [834]
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques [837]
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques [839]
Grau en Estudis Francesos [988]
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]
Grau en Estudis de Francès i de Català [999]
3 documents
8.
6 p, 108.6 KB Pràctiques Professionals [106923] / Llurdés Coit, Joan Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
La finalitat d'aquesta assignatura és aplicar les competències adquirides durant el grau en un entorn real professional en empreses i institucions de l'àmbit de la planificació territorial, sostenibilitat, medi ambient i la geografia en general. [...]
The purpose of this subject is to apply the skills acquired during the degree in a real professional environment in companies and institutions in the field of spatial planning, sustainability, environment and geography in general. [...]
La finalidad de esta asignatura es aplicar las competencias adquiridas durante el grado en un entorno real profesional en empresas e instituciones del ámbito de la planificación territorial, sostenibilidad, medio ambiente y la geografía en general. [...]

2023-24
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
9.
8 p, 122.3 KB Treball de Final de Grau [104276] / Vera Martin, Ana Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'objectiu del Treball Fi de Grau (TFG) és la realització per part de l'alumnat d'un treball individual -teòric o aplicat- que demostri la capacitat d'integrar coneixements adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
The aim of the Final Degree Project (TFG) is for students to carry out individual work -theoretical or applied- that demonstrates the ability to integrate knowledge acquired throughout their academic training.
El objetivo del Trabajo Fin de Grado (TFG) es la realización por parte del alumnado de un trabajo individual -teórico o aplicado- que demuestre la capacidad de integrar conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica. [...]

2023-24
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents
10.
5 p, 105.3 KB Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació [104274] / Pallares Barbera, Montserrat ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Contextualització: Aquesta assignatura s'imparteix el Quart Curs del Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial Objectius formatius de l'assignatura: La planificació territorial és essencialment un procés on la presa de decisions dels agents que hi participen determinen les directrius per a la ubicació d'equipaments col · lectius, la mobilitat de les persones i fins i tot les normes per als usos del sòl d'un territori. [...]
Contextualization: This subject is taught in the Fourth Year of the Degree in Geography, Environment an Training objectives of the subject: Spatial planning is essentially a process where the decision-making of the agents invo determine the guidelines for the location of collective facilities, the mobility of people a rules for the land uses of a territory. [...]
Contextualización: Esta asignatura se imparte el Cuarto Curso del Grado en Geografía, Medio Ambiente Objetivos formativos de la asignatura: La planificación territorial es esencialmente un proceso donde la toma de decisiones d determinan las directrices para la ubicación de equipamientos colectivos, la movilidad normas para los usos del suelo de un territorio. [...]

2023-24
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]
3 documents

Course materials : 243 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.