Resultats globals: 695 registres trobats en 0.03 segons.
Documents de recerca, 23 registres trobats
Materials acadèmics, 672 registres trobats
Documents de recerca 23 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
25 p, 2.0 MB Impacts of permafrost degradation on an arctic polygonal mire (Alaska, 60º) : a geochemical and geomorphological approach / Miret Minard, Gabriel ; Margalef, Olga, dir. ; Grau Fernàndez, Oriol, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Polygonal mires are characteristic of Arctic lowlands and store one third of the world's soil carbon. Under global warming, they are vulnerable to degradation, leading to changes in the landscape known as thermokarst and ultimately to the release of labile carbon; methane emission to the atmosphere and altering their ecosystems. [...]
Les torberes poligonals són característiques de les planes baixes de l'Àrtic i emmagatzemen un terç de l'estoc de carboni del sòl mundial. Amb l'escalfament global, els canvis del paisatge coneguts com a termokarst provoquen la degradació de les torberes i, en última instància, l'alliberació de carboni làbil; emissió de metà a l'atmosfera i l'alteració dels seus ecosistemes. [...]
Las turberas poligonales son características de las planas bajas del Ártico y almacenan un tercio del carbono del suelo mundial. Con el calentamiento global, los cambios del paisaje conocidos como termokarst provocan la degradación de las turberas y, en última instancia, la liberación del carbono lábil; emisiones de metano a la atmósfera y la alteración de sus ecosistemas. [...]

2020
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]  
2.
120 p, 7.4 MB Assessment of SGD in karstic coastal massif : Aiguadolç beach (Garraf) / geoWASU (Grup de recerca) ; Navarro Maestro, Pau ; Navarro Fernández, Dídac ; Garcia-Orellana, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Zarroca Bonet, Mario, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Submarine groundwater discharge (SGD) is an important source of freshwater and nutrients to Mediterranean Sea, but is also related with anthropic pollution. Since the last decades a new emerging and successful ways to trace SGD appeared, as they are natural radioactive isotopes (223Ra, 224Ra, 226Ra, 228Ra and 222Rn) and electrical surveys (electrical resistivity tomography , ERT). [...]
2019
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]  
3.
139 p, 14.4 MB El patrimoni geotectònic en el context de la geoconservació en espais naturals protegits : el cas del Parc Natural de l'Alt Pirineu / Aldea Carreras, Marta ; Torra Truncal, Ona ; Druguet, Elena , tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Molina Gallart, David, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2018
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]  
4.
21 p, 2.7 MB Estudi experimental de la influència de l'orientació de l'anisotropia en l'evolució estructural de sistemes multicapa / Obiols-Guardia, Aida ; Carreras i Raurell, Jordi 1946-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Druguet, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquest treball es presenten dos experiments analògics de models multicapa de plastilina amb influència de l'anisotropia o foliació. Els models han estat deformats per cisalla pura a la BCN-Stage (UAB). [...]
En este trabajo se presentan dos experimentos analógicos de modelos multicapa plastilina con influencia de la anisotropía o foliación. Los modelos han estado deformados por cizalla pura en la BCN-Stage (UAB). [...]
Two analogue experiments of plasticine multilayer with influence of anisotropy or foliation are presented in this work. Models have been deformed by pure shear in the BCN-Stage (UAB). The resulting structures are layer-parallel slip and flow, oblique shear zones and pinch-and-swell. [...]

2014
Grau en Geologia [817]
2 documents
5.
63 p, 3.0 MB El patrimoni geològic i la seva conservació al Baix Gaià / Talavera Mor, Alexandre ; Poch Serra, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El resum de la feina es pot explicar com el recull d'informació tant bibliogràfica com personal per crear una ruta a la comarca del Baix Gaià, la qual aprofiti espais turístics ja delimitats per oferir un seguiment de la història i els processos geològics de la zona.
El resumen del trabajo puede explicarse como una recopilación de información tanto bibliográfica como personal, para crear una ruta en la comarca del Baix Gaià, la cual aproveche espacios turísticos ya existentes para ofrecer un seguimiento de la historia y los procesos geológicos de la zona.
The synopsis of this work can be explained as the recopilation of information from bibliography and personal study, to create a route in the shire of the Baix Gaià, which make the most of established turistic points to offer information about the history and geological processes of the area.

2014
Grau en Geologia [817]  
6.
22 p, 8.6 MB Processos metamòrfics d'alta T en metapelites de baixa P en el complex HT-LP d'Osor : trajectòria progradant PT, flux de fluid progradant, metasomatisme i fusió hidratada dels gneisos pelítics amb g-bi -sil -cd-pl (Massís de Guilleries, CCR, NE Iberia) / Leoz Munte, Gisela ; Reche Estrada, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els polsos termals de ràpid ascens relacionats amb un metamorfisme HT-LP podrien implicar el sobrepàs de reaccions de deshidratació, que es donessin taxes de producció de fluid més altes de l'usual, ràpids increments en la Pfluid i situacions que afectessin aquesta, com que la pressió litostàtica superés localment els esforços de tracció. [...]
Fast thermal pulses related to HT-LP metamorphism may imply dehydration reaction overstepping, higher than normal fluid production rates, quick local increases in Pfluid and common situations of Pfluid » Plitostatic surpassing locally the tensile stresses. [...]
Los pulsos termales de rápido ascenso relacionados con un metamorfismo HT-LP podrían implicar que se sobrepasaran reacciones de deshidratación, que se obtuvieran tasas de producción de fluido mayores a las usuales, rápidos ascensos en la Pfluido, y situaciones que afectaran a ésta, como que la presión litostática pudiera superar localmente los esfuerzos de tracción. [...]

2014
Grau en Geologia [817]
2 documents
7.
20 p, 3.9 MB L'estructura de la façana oriental de la península de Cap Norfeu (Roses) / Juan Bachs, Ona ; Carreras i Raurell, Jordi, 1946-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els penya-segats orientals de Cap Norfeu presenten un aflorament molt excepcional que mostra plecs que afecten la seqüència calcarea-detrítica (metaconglomerats i marbres) atributs al Cambrià. L'analisi a partir de fotografies realitzades tant de detall com a distància, ha permès identificar la seva estructura geològica general i relativament detallada. [...]
The eastern slopes off the Cap Norfeu peninsula show a exceptional outcrops of folds affecting a calcareous-detrital sequence (metaconglomerates and marbles) of Cambrian age. Performed analysis using photo taken at variable distance enabled to identify the global and detailed structure. [...]

2014
Grau en Geologia [817]  
8.
19 p, 2.3 MB Anaysis and mapping of potential landslides in the region of Hesse (Germany) / Moreras, Arola ; Corbella i Cordomí, Mercè, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els esllavissaments són grans perills naturals que no tan sols provoquen pèrdues de vides humanes sinó que també provoquen pèrdues econòmiques i materials a la societat. Per tant és essencial desenvolupar mapes adequats per avaluar la susceptibilitat dels terrenys a patir esllavissaments. [...]
Los deslizamientos son peligros naturales importantes que no sólo provocan pérdidas de vidas humanas sino que también provocan pérdidas económicas y materiales a la sociedad. Por lo tanto es esencial desarrollar mapas adecuados para evaluar la susceptibilidad que tienen los terrenos para sufrir deslizamientos. [...]
Landslides are a major natural hazard, which not only results in the loss of human life but also causes economic burden on societies. Therefore, it is essential to develop suitable maps to evaluate the likelihood of a landslide occurring on a given terrain. [...]

2014
Grau en Geologia [817]  
9.
29 p, 1.5 MB Origen y evolución de la corteza continental / Agüera Àngel, Cristina ; Martínez Fernández, Francisco José, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Tanto en el Arcaico como hoy en día, los granitoides constituyen el núcleo de la corteza continental formada en las zonas de subducción. Parte de estos granitoides proceden de magmas basálticos hidratados que ascienden desde el manto hasta la base de la corteza donde son sometidos a cristalización fraccionada para producir magmas graníticos más evolucionados. [...]
Tant a l'Arqueà com avui en dia, els granitoids constitueixen el nucli de l'escorça continental formada a les zones de subducció. Part d'aquests granitoids procedeixen de magmes basàltics hidratats que ascendeixen des del mantell fins a la base de l'escorça on són sotmesos a cristal·lització fraccionada per a produir magmes granítics més evolucionats. [...]
Both the Archaic as today, the granitoids are the core of the continental earth's crust formed in subduction zones. Part of these granitoids are from basaltic hydrated magmas that ascend from mantle to the base of the earth's crust where they are subjected to fractional crystallization to produce more evolved granitic magmas. [...]

2014
Grau en Geologia [817]  
10.
36 p, 1.9 MB Caracterització del recurs geotèrmic per al Centre Esportiu Municipal de Can Caralleu / Armengol Jiménez, Clara ; Pérez Hidalgo, David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'energia geotèrmica de molt baixa entalpia és un recurs energètic renovable poc aprofitat actualment. En aquest treball es mostra l'aprofitament d'aquest recurs per a fer-ne ús al Centre Esportiu Municipal de Can Caralleu, al barri de Sarrià, Barcelona. [...]
La energía geotérmica de muy baja entalpia es un recurso energético renovable poco aprovechado actualmente. En este trabajo se muestra el aprovechamiento de este recurso para su uso en el Centre Esportiu Municipal de Can Caralleu, en el barrio de Sarrià, Barcelona. [...]
At the moment, the very low enthalpy geothermal energy is used as a short renewable energetic resource. This work will illustrate the use of this energy source by its application at the Centre Esportiu Municipal de Can Caralleu, in Sarrià's district, Barcelona. [...]

2014
Grau en Geologia [817]  

Documents de recerca : 23 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 672 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 384.1 KB Introducció i Reptes de les Ciències Ambientals [106757] / Rodellas Vila, Valentí ; Maneja, Roser ; Arias Ortiz, Ariane ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura és una introducció a les Ciències Ambientals de caràcter teòric-pràctic. Es pretén que l'alumnat conegui l'evolució de la història dels estudis ambientals, els principals reptes actuals de les Ciències Ambientals, així com les principals problemàtiques i conflictes socioambientals. [...]
Esta asignatura es una introducción a las Ciencias Ambientales de carácter teórico-práctico. El alumnado aprenderá la evolución de la historia de los estudios ambientales, los principales retos contemporáneos de las ciencias ambientales, así como las principales problemáticas y conflictos socioambientales. [...]
This is an introductory course to Environmental Sciences with a theoretical-practical approach. Its purpose is to familiarize students with the evolution of the history of environmental studies, the current major challenges in Environmental Sciences, as well as the main environmental issues and conflicts. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
2.
6 p, 114.3 KB Recursos Energètics i Naturals [106785] / Campos, Daniel ; Escuer Solé, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura ha de servir per a què l'alumnat identifiqui i avalui de manera quantitativa les principals vies de recursos que l'ésser humà té disponibles a La Terra pel desenvolupament de les seves funcions bàsiques i/o les seves activitats econòmiques (en especial pels processos de transformació i generació d'energia), i en quin nivell aquests recursos es troben ja utilitzats i/o sobreexplotats a la societat actual. [...]
This course should provide the students the ability to assess and quantify the main sources of natural resources that human beings have available to develop their basic functions and/or their economic activities (in particular the transofrmation and production of energy), and up to what extent such resources are being used and/or overexploited nowadays in our society. [...]
La asignatura debe servir para que el alumnado identifique y evalue de manera cuantitativa las principales vías de recursos disponibles que La Tierra ofrece al ser humano para el desarrollo de sus funciones básicas y/o de sus actividades económicas (en especial para los procesos de transformación y generación de energía) y en qué grado esos recursos se encuentran actualmente utilizados y/o sobreexplotados en la sociedad actual. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
3.
6 p, 109.7 KB Planejament Sostenible Rural i Urbà [106781] / Muñoz Ramirez, Francisco Manuel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura planteja tres objectius principals: En primer lloc, analitzar la dimensió sòcio-ambiental de les dinàmiques urbanes i territorials actuals i les seves tendències futures. En segon lloc, conèixer i reflexionar sobre els principals instruments d'intervenció pública per a la planificació del territori i la gestió dels seus recursos, tot fent servir conceptes de viabilitat econòmica aplicats a diferents escales territorials. [...]
This course has three main objectives: First, to analyze the socio-environmental dimension of current urban and territorial dynamics and their future trends. Secondly, to know and reflect on the main instruments of public intervention for the planning of the territory and the management of its resources, using concepts of economic viability applied to different territorial scales. [...]
Esta asignatura plantea tres objetivos principales: En primer lugar, analizar la dimensión socio-ambiental de las dinámicas urbanas y territoriales actuales y sus tendencias futuras. En segundo lugar, conocer y reflexionar sobre los principales instrumentos de intervención pública para la planificación del territorio y la gestión de sus recursos, utilizando conceptos de viabilidad económica aplicados a diferentes escalas territoriales. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
4.
7 p, 113.6 KB Biologia Animal i Vegetal [106779] / Dallarés, Sara ; Belmonte, Jordina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius de la part de Biologia Animal són introduir l'estudiant en el coneixement dels principals grups d'animals, les seves característiques bàsiques, la seva posició i paper funcional en els ecosistemes i la seva importància en relació amb els humans des d'una perspectiva social, econòmica i sanitària. [...]
The objectives of the Animal Biology part are to introduce the student to the main groups of animals, their basic characteristics, their position and functional role in ecosystems and their importance in relation to humans from a social, economic and health perspective. [...]
Los objetivos de la parte de Biología Animal son introducir al estudiante en el conocimiento de los principales grupos de animales, sus características básicas, su posición y papel funcional en los ecosistemas y su importancia en relación con los humanos desde una perspectiva social, económica y sanitaria. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
5.
5 p, 109.0 KB Ecologia [106778] / Piñol, Josep ; Hernandez Castellano, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és donar els coneixements d'ecologia bàsics per a un graduat en ciències ambientals. Aquesta disciplina biològica és fonamental per a entendre la interacció entre l'home i el medi ambient, que, al cap i la fi, és l'objectiu clau dels estudis de Ciències Ambientals. [...]
The aim of this subject is to provide the basic knowledge of ecology for a graduate in environmental sciences. This biological discipline is fundamental to understanding the interaction between man and the environment, which, after all, is the key objective of Environmental Science studies. [...]
El objetivo de esta asignatura es dar conocimientos de ecología básicos para un graduado en ciencias ambientales. Esta disciplina biológica es fundamental para entender la interacción entre el hombre y el medio ambiente, que, al fin y al cabo, es el objetivo clave de los estudios de Ciencias Ambientales. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
6.
7 p, 115.5 KB Ciències del Mar [106769] / Soler Membrives, Anna ; Rodellas Vila, Valenti ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació de base en el coneixement del medi marí , que englobi aspectes de la física, la química i la geologia, així com de l'àmbit dels éssers vius i de les seves interrelacions. [...]
The objective of this subject is to provide a base training in the knowledge of the marine environment, which encompasses aspects of physics, chemistry and geology, as well as the field of living organisms and their interrelations. [...]
El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación de base en el conocimiento del medio marino, que englobe aspectos de la física, la química y la geología, así como del ámbito de los seres vivos y de sus interrelaciones. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
7.
5 p, 105.2 KB Hidrologia [106768] / Zarroca Hernandez, Mario ; Salminci Panizo, Jose Gabriel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura ha estat dissenyada per a proporcionar a l'alumnat de Ciències Ambientals uns coneixements bàsics i aplicats sobre la dinàmica natural del medi hidrogeològic i les seves relacions amb les aigües superficials. [...]
This course has been designed to provide Environmental Sciences students with basic and applied knowledge about the natural dynamics of the hydrogeological environment and its relationships with surface waters. [...]
Esta asignatura ha sido diseñada para proporcionar al alumnado de Ciencias Ambientales conocimientos básicos y aplicados sobre la dinámica natural del medio hidrogeológico y sus relaciones con las aguas superficiales. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
8.
5 p, 108.5 KB Projecte Integral II: Gestió del Territori [106762] / Ariza Sole, Eduard ; Concha Dimas, Aline ; Serra Ruiz, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El projecte integral II té com a objectiu abordar diversos casos d'estudi ambientals pràctics que permetin un enfocament divers segons les diferents assignatures impartides al llarg del semestre. S'abordaran les dinàmiques socio-ambientals i la planificació-anàlisi territorial i urbanística al cas d'estudi del Delta del Llobregat. [...]
The Projecte Integral II aims to address several practical environmental case studies that allow a diverse approach in line with the different courses taught throughout the semester. Socio-environmental dynamics and territorial and urban planning-analysis will be addressed in the Llobregat Delta case study. [...]
El proyecto integral II tiene como objetivo abordar varios casos de estudio ambientales prácticos que permitan un enfoque diverso según las diferentes asignaturas impartidas a lo largo del semestre. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
9.
5 p, 107.8 KB Projecte Integral I: Medis Físic i Biòtic [106761] / Zarroca Hernandez, Mario ; Dallarés, Sara ; Hernandez Castellano, Carlos ; Salminci Panizo, Jose Gabriel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Projecte integral I té com a objectiu proporcionar a l'alumnat criteris i metodologies que els hi permetin entendre millor com les dinàmiques del medi físic es relacionen i interaccionen amb els sistemes biològics. [...]
The subject aims to provide students with criteria and methodologies that allow them to better understand how the dynamics of the physical environment relate to and interact with biological systems. The learning will be approached by applied methodologies, through the analysis of real case studies that will address environmental problems, closely related to some of the main geological (geomorphological, hydrogeological and geoanthropic) and biological (vegetation and its dynamics , herbivory, predation and pollination) of the territory. [...]
La asignatura Proyecto integral I tiene como objetivo proporcionar al alumnado criterios y metodologías que les permitan entender mejor cómo las dinámicas del medio físico se relacionan e interaccionan con los sistemas biológicos. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents
10.
7 p, 110.4 KB Fonaments de Biologia [106756] / Martinez Alonso, Maria Ramos ; Gunse Forcadell, Benet ; Sanchez Martinez, Olga ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Es tracta d'una assignatura obligatòria, nuclear del grau de Ciències Ambientals, que introdueix als estudiants en el món de la Biologia des de diversos punts de vista (bioquímic, fisiològic i microbiològic), tenint en compte les interrelacions entre els éssers vius i l'entorn en el qual viuen. [...]
This is a compulsory, core subject of the Environmental Sciences degree, which introduces students to the world of Biology from various points of view (biochemical, physiological and microbiological), taking into account the interrelationships between living beings and the environment in which they live. [...]
Se trata de una asignatura obligatoria, nuclear del grado de Ciencias Ambientales, que introduce a los estudiantes en el mundo de la Biología desde diversos puntos de vista (bioquímico, fisiológico y microbiológico), teniendo en cuenta las interrelaciones entre los seres vivos y el entorno en el que viven. [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals [1535]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1546]
3 documents

Materials acadèmics : 672 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.