Resultats globals: 474 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 109 registres trobats
Materials acadèmics, 365 registres trobats
Documents de recerca 109 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
99 p, 6.6 MB El futur de la navegació aèria mundial : Reducció de les emissions com a objectiu principal / Batalla Rubio, Guillem ; Reguilón Oter, Enrique, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball fa un anàlisi de la situació actual i predicció futura respecte a les emissions contaminants que genera la navegació aèria i l'aviació en general. També presenta i examina les diferents tendències pel que fa a tecnologia i tècniques de navegació aèria existents i futures amb l'objectiu de reduir les emissions en aquest sector. [...]
Este trabajo hace un análisis de la situación actual i predicción futura respecto a las emisiones contaminantes que genera la navegación aérea i la aviación en general. También presenta i examina las distintas tendencias en lo que respecta a tecnología i técnicas de navegación aérea existentes i futuras con el objetivo de reducir las emisiones en este sector. [...]
This work makes an analysis of the current situation and future predictions regarding pollutant emissions generated by air navigation and aviation in general. It also presents and examines the various actual and future trends for air navigation technology and techniques with the goal to reduce emissions in this sector. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
2.
88 p, 1.6 MB Rendibilitat supressió rutes aèries per reduir el seu impacte ambiental / Ramos Rojas, Alex ; Matas i Prat, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball consisteix en un anàlisis de la rendibilitat social de suprimir les rutes aèries domestiques o de curt radi a Espanya, donant el Tren d'Alta Velocitat com alternativa amb el propòsit de reduir l'impacte ambiental del transport aeri. [...]
El presente trabajo consiste en un análisis de la rentabilidad social de suprimir las rutas aéreas domésticas o de corto radio en España, dando el Tren de Alta Velocidad como alternativa con el propósito de reducir el impacto ambiental del transporte aéreo. [...]
The present work is based on the analysis of the social profitability of suppressing domestic or short-radius air routes in Spain, giving the High Speed Train as an alternative with the purpose of reducing the environmental impact of air transport. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
3.
122 p, 5.9 MB Pla d'empresa. Fly Comfort S.L / Mora Nicolau, Joan Antoni ; Mundet Pons, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació de l'empresa Fly Comfort S. L. que comercialitza un model de reposa braços que s'incorpora als reposa braços ja existents dels avions de caràcter comercial. Aquesta empresa es dirigeix únicament a les companyies aèries, concretament a les que operen a l'Aeroport de Barcelona. [...]
Creación de la empresa Fly Comfort S. L. que comercializa un modelo de reposabrazos que se incorpora a los reposabrazos ya existentes de los aviones de carácter comercial. Esta empresa se dirige únicamente a las compañías aéreas, concretamente a las que operan en el Aeropuerto de Barcelona. [...]
Creation of the company Fly Comfort S. L. that commercializes a model of armrests that is incorporated into the existing armrests of commercial aircraft. This company is only aimed at airlines, specifically those that operate at Barcelona Airport. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
4.
66 p, 2.2 MB Estudi de la mobilitat aèria urbana / Solà Sardà, Cristina ; Martin Sierra, Aitor, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es proposa un estudi sobre la mobilitat aèria urbana. Es fa una valoració de la mobilitat aèria urbana i les aeronaus elèctriques d'enlairament i aterratge vertical (eVTOL). També es fa un estudi de mercat sobre el llançament al mercat d'una aeronau d'enlairament i aterratge curt (STOL) i es valora la viabilitat d'implementació en un país com el nostre d'un servei com aquest. [...]
Se propone un estudio sobre la movilidad aérea urbana. Se hace una valoración de la movilidad aérea urbana y las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). También se hace un estudio de mercado sobre el lanzamiento al mercado de una aeronave de despegue y aterrizaje corto (STOL) y se valora la viabilidad de implementación en un país como el nuestro de un servicio como este. [...]
The aim of this essay is to show a project about the urban air mobility. It has been shown a valoration of the urban aerial mobility and the electric planes, such as vertical take-off and landing (eVTOL). [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
8 documents
5.
112 p, 2.6 MB El concepte PBN : Disseny d'una aproximació RNP per a l'aeroport de Tenerife Nord / Sierra Martínez, Carlos ; Reguilón Oter, Enrique, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Amb aquest treball de fi de grau la meva intenció és fer un estudi sobre la PBN, i a partir dels coneixements obtinguts, fer una proposta d'una nova aproximació per a l'aeroport de Tenerife Nord. Actualment aquest aeroport no compta amb aquest tipus d'aproximacions, i això està provocant que per l'ocasional boira que es genera, i els ajuts inexistents per volar en condicions de baixa visibilitat, els vols en determinades situacions hagin de ser desviats cap a altres aeroports. [...]
Con este trabajo de fin de grado mi intención es realizar un estudio sobre la PBN, y a partir de los conocimientos obtenidos, hacer una propuesta de una nueva aproximación para el aeropuerto de Tenerife Norte. [...]
With this final degree project, my intention is to carry out a study on the PBN, and from the knowledge obtained, make a proposal for a new approach to the Tenerife North airport. Currently, this airport does not have this type of approach, and this is causing that due to the occasional fog that is generated, and the non-existent aid to fly in conditions of low visibility, flights in certain situations have to be diverted to other airports. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
6.
73 p, 2.2 MB L'impacte del COVID-19 al sector aeronàutic espanyol / Bandera Aguilar, Yainet ; Napalkova, Liana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en analitzar l'impacte del COVID-19 en el sector aeronàutic espanyol, però abans de centrar-se en Espanya s'explica que és el COVID-19, quin ha estat el seu impacte mundial i qual ha estat el seu impacte en l'aviació a nivell global. [...]
El proyecto consiste en analizar el impacto del COVID-19 en el sector aeronáutico español, pero antes de centrarse en España se explica que es el COVID-19, cuál ha sido su impacto mundial y cual ha sido su impacto en la aviación a nivel global. [...]
The project consists of analyzing the impact of COVID-19 in the Spanish aeronautical sector, but before focusing on Spain, it's explained what COVID-19 is, what it's global impact has been, and what it's global impact has been on aviation. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
7.
74 p, 2.7 MB Anàlisi de viabilitat de les aeronaus híbrides/elèctriques / Buira Scholten, Iván ; Moreno Ortiz, Romualdo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball té com a objectiu principal analitzar la viabilitat de la tecnologia hibrida/elèctrica en les aeronaus mitjançant un estudi del sector aeronàutic en la actualitat (tenint en compte tant fabricants de components com companyies àries) per determinar si aquest tipus de tecnologia es viable o no, si ha estat ja implementada i de quina manera (projectes que han hagut en el passat, projectes que estan en marxa actualment i projectes de futur), i si es preveu que la electrificació de les aeronaus esdevindrà el futur de la aviació i els motius pels quals es realitza aquesta previsió.
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la viabilidad de la tecnología hibrida / eléctrica en las aeronaves mediante un estudio del sector aeronáutico en la actualidad (teniendo en cuenta tanto fabricantes de componentes como compañías aéreas) para determinar si este tipo de tecnología es viable o no, si ha sido ya implementada y de qué manera (proyectos que han tenido en el pasado, proyectos que están en marcha actualmente y proyectos de futuro), y si se prevé que la electrificación de las aeronaves se convertirá en el futuro de la aviación y los motivos por los que se realiza esta previsión.
The main objective of this work is to analyze the feasibility of hybrid / electric technology in aircraft through a study of the sector today (taking into account both component manufacturers and airlines) to determine whether this type of technology is viable or not, if it has already been implemented and in what way (projects that have taken place in the past, projects that are currently underway and projects for the future), and whether the electrification of aircraft is expected to become the future of aviation and the reasons for which this forecast is made.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
8.
144 p, 9.1 MB Modelatge càrrega de treball del pilot en la fase d'aterratge d'un A320 / Martín López, Gonzalo ; Piera Eroles, Miquel Àngel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball de fi de grau té com a objectiu demostrar la importància de la relació entre la memorització de tasques pendents d'execució i el rendiment d'un pilot en cabina durant la fase de aproximació. [...]
El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo demostrar la importancia de la relación entre la memorización de tareas pendientes de ejecución y el rendimiento del piloto en cabina durante la fase de aproximación. [...]
The aim of this end of degree project is to demonstrate the importance between the memorization of pending tasks, the execution and the performance of the pilot in the cockpit during the approach phase. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
9.
80 p, 5.7 MB Pla de negoci d'un heliport comercial / Monge Velardo, Marc ; Martin Sierra, Aitor, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Al llarg del treball s'ha realitzat un estudi de les diferents rutes comercials operatives al món amb utilització d'helicòpters com a mitjà de transport, s'han analitzat també diferents serveis comercials addicionals que es poden trobar amb aquest vehicle. [...]
A lo largo del trabajo se ha realizado un estudio de las diferentes rutas comerciales operativas al mundo con utilización de helicópteros como medio de transporte, se han analizado también diferentes servicios comerciales adicionales que se pueden encontrar con este vehículo. [...]
Throughout the work, it has been made a study of the different commercial operating routes in the world with the use of helicopters as a transport. Different additional comercial services that can be found with this vehicle have also been analyzed. [...]

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  
10.
75 p, 2.5 MB La configuració U-space impacta en la seguretat, capacitat i flexibilitat / Clotet Montes, Marc ; Muñoz Gamarra, Jose Luis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball de final de grau està enfocat a l'estudi del concepte U-space, els seus actuals i futurs serveis i procediments per a permetre l'accés de UAVs a l'espai aeri de manera segura, eficient i flexible, i l'anàlisi dels resultats de simulacions estudiant com a diferents configuracions de l'espai aeri impacten en la flexibilitat i capacitat del sistema.
El presente trabajo de final de grado está enfocado al estudio del concepto U-space, sus actuales y futuros servicios y procedimientos para permitir el acceso de UAVs al espacio aéreo de forma segura, eficiente y flexible, y el análisis de los resultados de simulaciones estudiando como diferentes configuraciones del espacio aéreo impactan en la flexibilidad y capacidad del sistema.
The present final degree study is focused on the exploration of the U-space concept, its current and future services and procedures to allow the access of UAVs to the airspace in a safe, efficient and flexible way, and the analysis of the results of simulations studying how different airspace configurations impact on the flexibility and capacity of the system.

2020
Grau en Gestió Aeronàutica [829]  

Documents de recerca : 109 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials acadèmics 365 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
5 p, 106.4 KB Pràctiques externes [104556] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius formatius de les pràctiques acadèmiques externes són: Permetre que l'estudiant apliqui i complementi les capacitats i els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica. [...]
Los objetivos formativos de las prácticas académicas externas son: Permitir que el estudiante aplique y complemente las capacidades y los conocimientos, teóricos y prácticos, adquiridos a lo largo de su formación académica. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
2.
4 p, 106.8 KB Estadística [103816] / Martínez Serra, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es tracta d'una assignatura de primer curs, de formació bàsica, que desenvolupa un dels fonaments del pensament científic modern: l'anàlisi estadística. És la base per a comprendre l'adquisició del coneixement a través de l'experimentació i per a fonamentar científicament la presa de decisions. [...]
Se trata de una asignatura de primer curso de formación básica que desarrolla uno de los fundamentos del pensamiento científico moderno: el análisis estadístico. Es la base para comprender la adquisición del conocimiento a través de la experimentación y para fundamentar cientificamente la toma de decisiones. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
3.
7 p, 114.8 KB Treball de final de grau [103590] / Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El treball final de grau (TFG) és un treball acadèmic autònom que té per objectiu global aprofundir en l'anàlisi d'algun aspecte tractat a la titulació. S'espera que el treball serveixi per: Desenvolupar alguna qüestió d'interès relativa als continguts de les matèries cursades vinculant-la amb els debats acadèmics existents; Aplicar els criteris i tècniques apresos en les asignatures de caire metodològic, ja sigui per a portar a terme anàlisis pròpies, o per a avaluar els d'altres autors. [...]
El trabajo final de grado (TFG) es un trabajo académico autónomo que tiene por objetivo global profundizar en el análisis de algún aspecto tratado a la titulación. Se espera que el trabajo sirva para: Desarrollar alguna cuestión de interés relativa a los contenidos de las materias cursadas vinculándola con los debates académicos existentes; Aplicar los criterios y técnicas aprendidos en las asignaturas de carácter metodológico, ya sea para llevar a cabo análisis propios, o para evaluar los otros autores. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
4.
6 p, 111.0 KB Introducció a la Gestió de la Innovació [102163] / Pansera, Mario ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
OBJECTIUS PEL ALUMNE: Una visió de la innovació com un procés integrat al negoci en el context de la empresa, aprofundint en el desenvolupament de competències organitzatives per innovar i en la dinàmica especifica de la innovació tecnològica. [...]
OBJETIVOS PARA EL ALUMNO: Una visión de la innovación como un proceso integrado al negocio en el contexto de la empresa, profundizando en el desarrollo de competencias organizativas para innovar y en la dinámica específica de la innovación tecnológica. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
5.
6 p, 109.9 KB Sistemes Integrats de Gestió [102147] / Bosch Dalmau, Ramon ; Verge Mestre, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els sistemes d'informació en l'empresa i les tecnologies que els suporten s'interrelacionen amb les diverses àrees funcionals (producció, recursos humans, comptabilitat, finances i màrqueting) i doten l'organització d'una flexibilitat i capacitat de resposta vital per la seva competitivitat. [...]
Los sistemas de información en la empresa y las tecnologías que los soportan se interrelacionan con las diversas áreas funcionales (producción, recursos humanos, contabilidad, finanzas y marketing) y dotan la organización de una flexibilidad y capacidad de respuesta vital para su competitividad. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
6.
6 p, 110.2 KB Societat de la Informació [102142] / Rambla Marigot, Francesc Xavier ; Palou Fons, Arnau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les tecnologies de la informació no han estat inventades per una ment aïllada sinó per diversos nuclis d'enginyers, matemàtics, informàtics i altres especialistes que treballaven sobre criptografia, censos de població i gestió empresarial. [...]
Las tecnologías de la información no han sido inventadas por una mente aislada sino por varios núcleos de ingenieros, matemáticos, informáticos y otros especialistas que trabajaban sobre criptografía, censos de población y gestión empresarial. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
Grau en Comptabilitat i Finances [947]
Grau en Empresa i Tecnologia [948]
3 documents
7.
8 p, 120.6 KB Anàlisi i disseny de sistemes d'informació [101766] / Guitart Hormigo, Maria Isabel ; Musach, Ramón ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquesta assignatura dóna les pautes per conèixer que és un sistema d'informació informatitzat, com es poden utilitlizar a les organitzacions per obtenir una sèrie de millores contínues i com assolir un alt nivell de competivitat i qualitat. [...]
Esta asignatura da las pautas para conocer que es un sistema de información informatizado, como se pueden utilitlizar a las organizaciones para obtener una serie de mejoras continuas y cómo alcanzar un alto nivel de competitividad y calidad. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
8.
6 p, 112.0 KB Informàtica avançada [101765] / Hernández Sabaté, Aura ; Ros Visus, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
L'objectiu principal d'aquesta assignatura és ajudar a l'alumnat en el procés d'abstracció necessari per abordar problemes de grans dimensions relacionats amb la gestió aeronàutica i dotar-lo dels conceptes bàsics per a aquest efecte. [...]
El objetivo principal de esta asignatura es ayudar al alumnado en el proceso de abstracción necesario para abordar problemas de grandes dimensiones relacionados con la gestión aeronáutica y dotarlo de los conceptos básicos para este efecto. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
9.
8 p, 118.6 KB Intel·ligència artificial [101764] / Benavente Vidal, Robert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els objectius de l'assignatura es poden resumir en: Descriure les àrees més importants de la intel·ligència artificial Descriure les tècniques bàsiques de representació del coneixement, aprenentatge i cerca per a la resolució de problemes Reconèixer situacions on l'aplicació de la intel·ligència artificial pot ser adient per a solucionar un problema del sector aeronàutic Analitzar el problema a resoldre i dissenyar la solució òptima aplicant les tècniques apreses Programar els algorismes bàsics per a solucionar els problemes proposats Avaluar els resultats de la solució implementada i valorar les possibles millores Defensar i argumentar les decisions preses en la solució dels problemes proposats.
Los objetivos de la asignatura se pueden resumir en: Describir las áreas más importantes de la inteligencia artificial Describir las técnicas básicas de representación del conocimiento, aprendizaje y búsqueda para la resolución de problemas Reconocer situaciones donde la aplicación de la inteligencia artificial puede ser adecuada para solucionar un problema del sector aeronáutico Analizar el problema a resolver y diseñar la solución óptima aplicando las técnicas aprendidas Programar los algoritmos básicos para solucionar los problemas propuestos Evaluar los resultados de la solución implementada y valorar las posibles mejoras Defender y argumentar las decisiones tomadas en la solución de los problemas propuestos.

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents
10.
6 p, 114.2 KB Telecomunicacions en el sector aeronàutic [101763] / Santana Cruz, Ernesto Emmanuel ; Manzano Puigredon, Jordi ; Megías Jiménez, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Primera part: Sistemes de Comunicació, Navegació i Vigilància Assolir una visió general dels conceptes relacionats amb els sistemes de comunicacions aplicats al sector aeronàutic. Comprendre els principis bàsics dels sistemes de comunicacions, navegació i vigilància així com conèixer els principals sistemes d'aproximació i aterratge i d'ajuda al trànsit aeri. [...]
Primera parte: Sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia Alcanzar una visión general de los conceptos relacionados con los sistemas de comunicaciones aplicados al sector aeronáutico. Comprender los principios básicos de los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia así como conocer los principales sistemas de aproximación y aterrizaje y de ayuda al tráfico aéreo. [...]

2020-21
Grau en Gestió Aeronàutica [829]
3 documents

Materials acadèmics : 365 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.