Resultados globales: 252 registros encontrados en 0.06 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 79 registros
Materiales académicos, Encontrados 173 registros
Documentos de investigación Encontrados 79 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
15 p, 2.0 MB La regla 3-30-300 a Barberá del Vallés / Segura Rodríguez, Alex ; Domingo-Marimon, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto de zonas verdes en Barberà del Vallès, se ha aplicado la regla de 3-30-300 para evaluar la presencia y calidad de las áreas verdes en la ciudad. El objetivo principal de este trabajo es analizar si la ciudad de Barberá del Vallés (Barcelona) cumple la regla de 3-30-300 propuesta por el planificador urbano Nieuwenhuijsen y determinar que mejoras puede aportar una ciudad más verde. [...]
In this green areas project in Barberà del Vallès, the 3-30-300 rule has been applied to assess the presence and quality of green areas in the city. The main objective of this work is to analyze whether the city of Barberá del Vallés (Barcelona) complies with the 3-30-300 rule proposed by the urban planner Nieuwenhuijsen and to determine what improvements a greener city can provide. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
2.
12 p, 23.5 MB Millora de la gestió de l'aigua en l'entorn de la UAB / Salvatella Pastor, Robert ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La gestió eficient de l'aigua en una universitat és fonamental, especialment durant èpoques prolongades de sequera. Un sistema de gestió d'aigua adequat pot ajudar les universitats a adaptar-se als canvis en els patrons climàtics i maximitzar els recursos hídrics disponibles. [...]
The efficient management of water at a university is essential, especially during prolonged periods of drought. An appropriate water management system can help universities adapt to changing weather patterns and maximise available water resources. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
3.
14 p, 2.9 MB De les dades a l'acció : monitoratge de l'aigua / Sahuquillo Planas, Pere ; Rivas Contreras, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El treball s'enfoca principalment en analitzar i avaluar el consum de l'aigua en els edificis d'un municipi fictici amb l'objectiu de proporcionar a l'entitat encarregada una eina que li permeti gestionar el consum d'aigua de manera eficient. [...]
The project focuses primarily on analyzing and evaluating water consumption in the buildings of a fictional municipality created by myself, with the aim of providing the local government with a tool to manage water consumption efficiently. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
4.
14 p, 5.3 MB La mobilitat a l'Arc Metropolità de Barcelona : situació, mesures i solucions / Ruiz Gallego, Òscar ; Avellaneda Garcia, Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El vehicle privat és un dels principals contribuents al canvi climàtic i l'escenari multicrisi que pot devenir posa en dubte un model de mobilitat basat en ell. El present article té per objectiu analitzar les pautes de mobilitat entre les ciutats de l'Arc Metropolità de Barcelona, identificar les mancances que existeixen en aquest àmbit a nivell d'infraestructures i serveis de transport i valorar els grans projectes de mobilitat definits per al mateix, especialment el del Quart Cinturó. [...]
Private transport is one of the main contributors to climate change and the multi-crisis scenario that can take place bring into question the model of mobility based on it. This article aims to analyse the mobility patterns between the cities of the Metropolitan Arch of Barcelona, to identify the shortcomings that exist in this area in terms of transport infrastructures and services and to evaluate the mobility projects defined for it, especially the one known as the "Fourth Belt". [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
5.
13 p, 4.9 MB Perspectives de l'oferta i la demanda i aproximacions des de les Smart Cities / Roman Salas, Guillem ; Valle Álvaro, Elisabet del, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els darrers anys s'ha fet palès el fet de que l'accés a l'habitatge s'ha anat complicant de cada vegada més, especialment per a les generacions més joves, que constitueixen les capes de la societat que per motius evidents menys temps han tingut d'acumular recursos. [...]
In recent years, it has become clear that access to housing has become increasingly difficult, especially for younger generations, who constitute the layers of society who, for obvious reasons, have had less time to accumulate resources. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
6.
11 p, 1.4 MB Soluciones inteligentes con tecnologías disruptivas para entornos caóticos - Movilidad urbana / Quella Aracil, Yuri ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Uno de los grandes retos de las ciudades del mañana será gestionar el gran volumen de personas que se desplaza de un sitio a otro mediante un vehículo. Este trabajo final de grado es un estudio y propuesta de una posible solución empleando tecnologías disruptivas para entornos que podrían convertirse en caóticos. [...]
2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
7.
12 p, 2.1 MB Creacio d'una interfície per a la gestió de dades del Canòdrom / Prats Ustrell, Marcel ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'una interfície capaç d'optimitzar el temps utilitzat en la gestió de les dades recollides per la Comunitat Canòdrom de Barcelona. Això va des de la descàrrega ordenada de les dades fins a la creació de gràfics, passant per la tractació d'aquestes. [...]
Creation of an interface capable of optimizing the time used in managing the data collected by the Canodrom de Barcelona Community. This ranges from the organized data download to the creation of graphics, including the processing of this data. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
8.
16 p, 29.0 MB Mental health, anxiety and well-being / Parés Gallego, Gerard ; Vilariño Freire, Fernando, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
This report can be used to improve the quality of life and mental health of citizens as long as the relevant legislation is applied and following the regulations step by step, it can be used for motivation and inspiration of new projects of personal, social and policy with the aim of providing greater well-being to the population. [...]
2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
9.
8 p, 1.1 MB Tic tac toe amb intel·ligència artificial / Morales Soto, Rubén ; Pedret Ferré, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El tres en ratlla és el joc seleccionat per poder aplicar els coneixements i tecnologies apreses al llarg del grau. Aquest projecte parteix d'un anterior en el qual es va desenvolupar un robot capaç de moure les peces del joc amb moviments provocats de forma manual. [...]
El tres en raya es el juego seleccionado para poder aplicar los conocimientos y tecnologías aprendidas a lo largo del grado. Este proyecto parte de uno anterior en el cual se había desarrollado un robot capaz de mover las piezas del juego con movimientos provocados de forma manual. [...]
Tic tac toe is the selected game to apply the knowledge and tecnologies learned trhough the degree. This project comes from a previous one in which was developed a robot able to move game pieces with manual movements. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
10.
11 p, 6.9 MB FoodE App : procesos de mejora en aplicación móvil para alimentación local y sostenible / Montes Fernández, Javier ; Gabarrell Durany, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La aplicación FoodE App consta de iniciativas de Sistemas Alimentarios de Ciudad-Región (CRFSI) expuestas dentro de la aplicación con las que los usuarios pueden interactuar de distinta manera. Esta aplicación nace del proyecto FoodE impulsado por la Unión Europea en el programa Horizon 2020. [...]
The FoodE App consists in initiatives of City-Region Food Systems (CRFSI) exposed within the app with which users can interact in different ways. This app was born from the FoodE project which is promoted by the European Union in the Horizon 2020 program. [...]

2023
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  

Documentos de investigación : Encontrados 79 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 173 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 103.3 KB Programació d'Aplicacions Mòbils [104554] / Lopez Jimenez, Ivan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixerem les tecnologies existents i veurem diverses formes d'introduir-nos en el disseny web, per aprendre a crear webs atractius, visualitzables des de diversos navegadors/dispositius i fent servir les tècniques de posicionament en els cercadors. [...]
We will work with the different web technologies and we will see different ways to introduce ourselves in web design, to create attractive websites, visualizable from different browsers / devices and using search engine positioning techniques. [...]
Conoceremos las tecnologías existentes y veremos varias formas de introducirnos en el diseño web, para aprender a crear webs atractivos, visualizables desde varios navegadores/dispositivos y utilizando las técnicas de posicionamiento en los buscadores. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
2.
6 p, 111.0 KB Robòtica a la Ciutat Intel·ligent [104553] / Pedret Ferré, Carles ; Casanova Mohr, Raimon ; Soler Puig, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius d'aquesta assignatura estan enquadrats en l'aplicació de la Robòtica en l'àmbit de la ciutat intel·ligent. En particular es pretén: Proporcionar a l'estudiant una visió general dels conceptes bàsics de robòtica, intel·ligència artificial i internet de les coses. [...]
The objectives of this subject are framed in the application of Robotics in the field of smart city. In particular, it is intended: Provide the student with an overview of the basic concepts of robotics, artificial intelligence and internet of thinks. [...]
Los objetivos de esta asignatura están encuadrados en la aplicación de la Robótica en el ámbito de la ciudad inteligente. En particular se pretende: Proporcionar al estudiante una visión general de los conceptos básicos de robótica, inteligencia artificial y internet de las cosas. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
3.
6 p, 110.3 KB Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana [104550] / Vilariño Freire, Fernando Luis ; Castelló Bueno, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'assignatura "Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana" es desenvoluparà un conjunt de casos d'estudi pràctics per part dels alumnes. L'assignatura s'endinsa i aprofundeix en les eines d'innovació oberta, que seran aplicades en els casos d'estudi desenvolupats al territori. [...]
In the subject "Models of Urban Innovation and Citizen Science", a set of practical case studies will be developed by the students. The course delves and deepens into the Open Innovation methodologies and tools, which will be applied in the case studies developed in the territory. [...]
En la asignatura "Modelos de Innovación Urbana y Ciencia Ciudadana" se desarrollará un conjunto de casos de estudio prácticos por parte de los alumnos. La asignatura se adentra y profundiza en las herramientas de innovación abierta, que serán aplicadas en los casos de estudio desarrollados en el territorio. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
4.
6 p, 115.4 KB Teledetecció per als Sistemes Urbans [104548] / Pons Fernandez, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En els darrers anys, la Teledetecció es configura com una eina bàsica dins de l'anàlisi geogràfica gràcies a la disponibilitat sistemàtica d'imatges de satèl·lit i, cada cop més, d'imatges aeroportades, sigui des d'avions o, darrerament, des de dispositius UAV com els drons. [...]
In recent years, remote sensing has became a basic tool in geographic analysis thanks to the systematic availability of satellite images and, increasingly, aerial images, whether from aircraft or, lately , from UAV devices like drones. [...]
En los últimos años, la Teledetección se configura como una herramienta básica dentro del análisis geográfico gracias a la disponibilidad sistemática de imágenes de satélite y, cada vez más, de imágenes aeroportadas, sea desde aviones o, últimamente , desde dispositivos UAV como los drones. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
5.
8 p, 117.2 KB Gestió Pública i Polítiques Urbanes [104541] / Castellà, Carola ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura pretén abordar les noves dinàmiques i reptes urbans des d'un enfocament de les polítiques públiques que garanteixi la qualitat de vida, la sostenibilitat i la igualtat d'oportunitats i amb l'aplicació de les TIC com a eines de facilitació del govern de les ciutats. [...]
This subject intends to address the new dynamics and urban challenges from a public policy approach that guarantees the quality of life, sustainability and equal opportunities and with the application of ICT as tools for facilitating the government of the cities. [...]
Esta asignatura pretende abordar las nuevas dinámicas y retos urbanos desde un enfoque de las políticas públicas que garantice la calidad de vida, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades y con la aplicación de las TIC como herramientas de facilitación del gobierno de las ciudades. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
6.
7 p, 115.6 KB Geodèsia i Sistemes de Localització [104533] / Pesquer Mayos, Lluis ; Garcia Fernandez, Miquel ; Zabala Torres, Alaitz ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius generals d'aquesta assignatura són: Conèixer les diferents modelitzacions de la superfície terrestre i els seus components. Identificar els tipus, propietats i distorsions de les principals projeccions cartogràfiques. [...]
The general goals of this subject are: To know the different models of the earth's surface and its components. To identify the types, properties and distortions of the main cartographic projections. [...]
Los objetivos generales de esta asignatura son: Conocer las diferentes modelizaciones de la superficie terrestre y sus componentes. Identificar los tipos, propiedades y distorsiones de las principales proyecciones cartográficas. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]
3 documentos
7.
4 p, 100.6 KB Programació [106932] / Ferrer Ramis, Carles ; Casanova Mohr, Raimon ; Casado Martinez, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquesta matèria s'introduiran els conceptes bàsics relatius a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) com a eines per al desenvolupament d'aplicacions de gestió de les ciutats, així com nocions bàsiques de algorísmica i programació d'aplicacions.
In this area, the basic concepts related to Information Technology and Communications (ICT) as tools for the development of city management applications will be introduced, as well as basic notions of algorithmics and application programming.
En esta materia se introducirán los conceptos básicos relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas para el desarrollo de aplicaciones de gestión de las ciudades, así como nociones básicas de algorítmica y programación de aplicaciones.

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1555]
3 documentos
8.
5 p, 105.6 KB Instrumentació i Sensors [106931] / Crespo Yepes, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La matèria se centra en els sensors i el procés de recollida d'informació obtinguda del món físic per a ser incorporat en el domini digital. Els objectius concrets de l'assignatura són: - Conèixer les característiques i aspectes claus dels sistemes d'instrumentació convencionals. [...]
The subject focuses on sensors and the process of collecting information obtained from the physical world to be incorporated i The specific objectives of the subject are: - To know the characteristics and key aspects of conventional instrumentation systems - Understand the operation of sensors and electronic conditioning. [...]
La materia se centra en los sensores y el proceso de recogida de información obtenida del mundo físico para ser incorporado Los objetivos concretos de la asignatura son: - Conocer las características y aspectos claves de los sistemas de instrumentación co - Entender el funcionamiento de los sensores y el se acondicionamiento electrónico. [...]

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1555]
3 documentos
9.
4 p, 102.2 KB Tecnologia Ambiental [106930] / Font Segura, Xavier ; Barrena Gómez, Raquel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els objectius d'aquesta assignatura son: Aprendre a formular balanços de matèria en estat no estacionari i d'energia en qualsevol sistema. Aprofundir en el cicle de residus a les ciutats i els seus processos de tractament i valorització.
The objectives of this subject are: 1. To learn how to formulate non-steady-state material balances and energy balances in any system. 2. To delve into the waste cycle in cities and its treatment and valorization processes.
Los objetivos de esta asignatura son: 1. Aprender a formular balances de materia en estado no estacionario y de energía en cualquier sistema. 2. Profundizar en el ciclo de residuos en las ciudades y sus procesos de tratamiento y valorización.

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1555]
3 documentos
10.
5 p, 103.2 KB Matemàtiques Aplicades a la Gestió [106929] / Meneses Benitez, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'assignatura de Matemàtiques Aplicades a la Gestió presenta dos objectius principals: - Introduir eines de probabilitat i estadística bàsiques per analitzar dades provinents de la descripció de fenòmens naturals o d'experiments, incidint sobre la seva correcta utilització i la interpretació dels resultats. [...]
The subject of Mathematics Applied to Management has two main objectives: - Introduce the basic probability and statistical tools to analyze data from the descriptio - Introduce Operational Research concepts that are especially useful in management The theory and problem classes will be complemented with practical classes with the a.
La asignatura de Matemáticas Aplicadas a la Gestión presenta dos objetivos principales: - Introducir las herramientas de probabilidad y estadística básicas para analizar datos - Introducir los conceptos de investigación operativa que son útiles especialmente en Las clases de teoría y de problemas se complementarán con unas clases prácticas co.

2023-24
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1555]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 173 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.