Results overview: Found 105 records in 0.03 seconds.
Course materials, 105 records found
Course materials 105 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 102.7 KB Anàlisi de Dades en Astrofísica [104416] / Delfino, Manuel ; Casado Lechuga, María del Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La visió que té la humanitat de l'Univers va canviar radicalment al segle XX. L'evolució de les tècniques de detecció ha augmentat el nombre d'objectes visibles en el cel d'uns pocs centenars a molts milers de milions. [...]
Humanity's view of the Universe changed radically in the 20th Century. The evolution of detection techniques has increased the number of viewable objects in the sky from a few hundred to many billion. [...]
La visión que tiene la humanidad del Universo cambió radicalmente en el siglo XX. La evolución de las técnicas de detección ha aumentado el número de objetos visibles en el cielo de unos pocos cientos a muchos miles de millones. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
2.
4 p, 101.2 KB Modelització i Simulació [104410] / Alabert, Aureli ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura s'expliquen diferents alternatives relacionades amb la modelització de fenòmens del món real. L'objectiu és que l'alumne adquireixi l'habilitat per formular models adequats a les necessitats del problema real i que sigui capaç d'analitzar-los formalment i/o computacionalment segons convingui.
In this course different alternatives related to the modelling of real world phenomena are presented. The goal is that the students learn how to formulate acurate models that fit the needs of the real problem and that they know how to analyse them formally or computationally as appropriate.
En esta asignatura se explican diferentes alternativas relacionadas con la modelización de fenómenos del mundo real. El objetivo es que el alumno adquiera la habilidad para formular modelos adecuados a las necesidades del problema real y que sea capaz de analizarlos formalmente y/o computacionalmente según convenga.

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
3.
5 p, 108.6 KB Informació Quàntica [104408] / Celi, Alessio ; Sanpera Trigueros, Anna ; Sentís Herrera, Gael ; Winter, Andreas Johannes ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura és una introducció a la visió actual de la mecànica quàntica i els seus paradigmes. Amb la tecnologia de què avui dia disposem, molts dels efectes quàntics més paradoxals han deixat ja de ser una curiositat acadèmica i han esdevingut recursos potentíssims que seran la base de nombroses i sorprenents aplicacions pràctiques en un futur no massa llunyà. [...]
The course is an introduction to the current view of quantum mechanics and its paradigms. With the technology we have today, many of the most paradoxical quantum effects have ceased to be an academic curiosity and have become very powerful resources that will be the basis of many amazing practical applications in the not too distant future. [...]
La asignatura es una introducción a la visión actual de la mecánica cuántica y sus paradigmas. Con la tecnología de que hoy en día disponemos, muchos de los efectos cuánticos más paradójicos han dejado ya de ser una curiosidad académica y han convertido recursos potentísimos que serán la base de numerosas y sorprendentes aplicaciones prácticas en un futuro no muy lejano. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
4.
5 p, 107.5 KB Teoria de la Informació [104405] / Fernández Córdoba, Cristina ; Serra Sagristà, Joan ; Bartrina Rapesta, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Estudiar la teoria matemàtica de la informació, en el cas discret, basada en les publicacions de C. E. Shannon l'any 1948. Estudiar les fonts de dades, la codificació de la font, la compressió de dades i la codificació del canal, amb la finalitat d'obtenir una transmissió o emmagatzematge eficient de dades.
To study the mathematica theory of information, in the discrete case, based on the publications by C. E. Shannon on 1948. To study different data source, the source codification, the data compression and the codificationsof the channel, with the aim of obtaining an efficient data transmission an storage.
Estudiar la teoría matemática de la información, en el caso discreto, basada en las publicaciones de C. E. Shannon el año 1948. Estudiar las fuentes de datos, la codificación de la fuente, la compressión de datos y la codificación del canal, con la finalidad de obtener una transmissión o almacenamiento eficiente de datos.

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
5.
4 p, 102.5 KB Optimització [104396] / Alabert, Aureli ; Camps Camprubí, Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aprendre a modelar problemes de presa de decisions en termes de programes lineals i no lineals. Conèixer el mecanisme del mètode del símplex. Resoldre programes lineals, a mà i amb el software addient. [...]
Learn to model decision-making problems in terms of linear and non-linear programs. Understand the mechanism of the simplex method. Solve linear programs, by hand and with addient software. Program non-linear programming algorithms, and use existing libraries. [...]
Aprender a modelar problemas de toma de decisiones en términos de programas lineales y no lineales. Conocer el mecanismo del método del símplex. Resolver programas lineales, a mano y con el software adecuada. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
6.
4 p, 100.6 KB Simulació d'Altes Prestacions [104424] / Cortés Fité, Ana ; Margalef Burrull, Tomás Manuel ; Sanjuan Gomez, Gemma ; Vidal Canedo, Verònica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura té com a objectiu introduir a l'alumnat en les tècniques de simulació utilitzades en àrees multidisciplinars. Aprendre a utilitzar eines de simulació d'àmbits diferents i aprendre a analitzar les seves necessitats de còmput per fer una bona elecció de l'entorn d'execució adequat.
This subject aims to introduce students to simulation techniques used in multidisciplinary areas. Learn to use simulation tools from different areas and learn to analyze their computing needs in order to make a good choice of the execution environment.
Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumnado en las técnicas de simulación utilizadas en áreas multidisciplinares. Aprender a utilizar herramientas de simulación de ámbitos diferentes y aprender a analizar sus necesidades de cómputo con el objetivo de realizar una buena elección del entorno de ejecución.

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
7.
5 p, 107.9 KB Internet de les Coses [104421] / Carrabina Bordoll, Jordi ; Codina Barbera, Marc ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El món de les TIC s'està estructurant sobre diversos conceptes. Un d'ells és el de l'Internet dels Objectes, que es basa en ampliar el domini dels sistemes computacionals connectats als objectes (devices) amb solucions molt petites que intereactuen amb el mon real via sensors i actuadors de molt baix consum, en diferents àmbits: personal/wearables, salut, domòtica, medi ambient, distribució d'energia i aigua, automoció, etc. [...]
The ICT world is being structured on various concepts. One of them is the Internet of Things, which is based on expanding the computing domain to connected objects (devices) of small size and energy consumption that interact with the real world via sensors and actuators in different areas: personal / wearables, health, home automation, environment, energy and water distribution, automotive, etc. [...]
El mundo de las TIC se está estructurando sobre diversos conceptos. Uno de ellos es el de la Internet de las Cosas, que se basa en ampliar el dominio de los sistemas computacionales conectados a los objetos (devices) con soluciones muy pequeñas pero que intereactuan con el mundo real vía sensores y actuadores de muy bajo consumo, en diferentes ámbitos: personal / wearables, salud, domótica, medio ambiente, distribución de energía y agua, automoción, etc. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
8.
3 p, 100.0 KB Anàlisi Topològica de Dades [104419] / Porti Piqué, Joan ; Campos Heredia, Martín-Hernán ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura es proposa introduir les característiques topològiques de les dades (és a dir, les formes i patrons). Aprendrem els mètodes per extreure'n aquesta informació, així com algunes aplicacions.
The first goal is to introduce the topological features of data (namely, shapes and patterns). We shall learn the methodology do release this information, as well as some applications.
La assignatura se propone introducir las características topològicas de los datos, es decir formas y patrones. Aprenderemos los métodos para extraer esta informaciós, así como algunas aplicaciones.

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
9.
5 p, 107.0 KB Informació i Seguretat [104418] / Navarro Arribas, Guillermo ; Borrego Iglesias, Carlos ; Elbaz, Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
En aquesta assignatura es donarà una introducció a la criptografia. L'objectiu es que l'alumnat aprengui els principis fonamentals i eines que es fan servir en criptografia actualment.
This subject will give an introduction to cryptography. The main goal i for students to learn the fundamental principles and tools used nowadays in cryptography.
En esta asignatura se dará una introducción a la criptografía. El objetivo es que el alumnado aprenda los principios fundamentales y herramientas que se utilizan en criptografía en la actualidad.

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents
10.
4 p, 101.3 KB Treball de Final de Grau [104411] / Ruíz Cirera, Albert ; Castillo, Joan del ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura de 12 crèdits (300 hores) de 4t curs. Es tracta de l'única assignatura de caràcter obligatori del curs i en la què tots els estudiants hauran de realitzar un treball d'àmbit acadèmic. [...]
The Final Degree Project (TFG) is a subject of 12 ECTS (300 hours) of 4th year. This is the only compulsory subject of the course and in which all students will have to do an academic work. The training activities of the TFG are the realization of an essay and the preparation of its public defense. [...]
El Trabajo de fin de grado (TFG) es una asignatura de 12 créditos (300 horas) de 4º curso. Se trata de la única asignatura de carácter obligatorio del curso y en la que todos los estudiantes deberán realizar un trabajo de ámbito académico. [...]

2021-22
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
3 documents

Course materials : 105 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.