Resultados globales: 1,116 registros encontrados en 0.05 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 46 registros
Materiales académicos, Encontrados 1,070 registros
Documentos de investigación Encontrados 46 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
3.8 MB Efectivitat d'un Programa d'Educació Sanitària en reduir la incidència de bronquiolitis per virus respiratori sincitial / Mehmood Wahid, Arwa ; Moreno Galdó, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: La bronquiolitis és la infecció de les vies respiratòries baixes més freqüent en els lactants i el principal motiu d'ingrés hospitalari en el primer any de vida. La circulació del principal agent responsable, el virus respiratori sincicial (VRS), i la incidència de la bronquiolitis es va reduir notablement durant la pandèmia de la COVID-19, fet que s'atribueix a les mesures de prevenció i control d'infeccions implementades en aquest període. [...]
Introducción: La bronquiolitis es la infección más frecuente de las vías respiratorias bajas en los lactantes y el principal motivo de ingreso hospitalario en el primer año de vida. Durante la pandemia de la COVID-19, la circulación del principal agente etiológico, el virus respiratorio sincicial (VRS), y la incidencia de la bronquiolitis se rejudo, lo que se atribuye a las medidas de prevención y control de infecciones implementades en este periodo. [...]
Introduction: Bronchiolitis is the most frequent infection of the lower respiratory tract affecting infants and the main reason for hospital admission in the first year of life. The circulation of the respiratory syncytial virus, the most prevalent cause of bronchiolitis, significantly reduced during COVID-19 pandemic, causing a decrease in bronchiolitis' incidence. [...]

2021
Grau en Medicina [1192]  
2.
3.0 MB Regulació de la comunicació intercel·lular en les cèl·lules metastàsiques de càncer de mama mitjançant el bloqueig de la captació de exosomes amb NT4 (Tutor : Santiago Ramon y Cajal) / Muñoz Alfaro, Rafaela ; Ramon Y Cajal Agüeras, Santiago Jose, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències Morfològiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: El càncer de mama, es el càncer diagnosticat amb més freqüència al mon. El 90% de les morts son degudes a metàstasis. Es creu que si s'aconsegueix aturar la formació del microambient, les cèl·lules tumorals no seran capaces de formar metàstasis. [...]
Introducción: El cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado en el mundo. El 90% de las muertes son ocasionadas por metástasis. Se cree que si se consigue frenar la formación del microambiente, las células tumorales no serán capaces de formar metástasis. [...]
Introduction: Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers worldwide. 90% of death are caused by metastasis. It is believed that if we can stop the microenvironment formation, tumor cells won't be able to grow into a metastasis. [...]

2021
Grau en Medicina [1192]  
3.
1.2 MB Identificación de marcadores moleculares predictores de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante en el carcinoma lobulillar invasivo / Pardo Robles, Rosa María ; Torre Fernandez de Vega, Francisco Javier de la, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: El CLI representa el segon tipus més freqüent dels càncers de mama invasius. Aquest es considera una entitat específica diferent del CITNE, però avui dia les recomanacions terapèutiques són les mateixes per a tots dos tipus histològics. [...]
Introducción: El CLI representa el segundo tipo más frecuente de los cánceres de mama invasivos. Éste se considera una entidad especifica distinta al CITNE, pero hoy en día las recomendaciones terapéuticas son las mismas para ambos tipos histológicos. [...]
Introduction: CLI represents the second most frequent type of invasive breast cancer. This is considered a specific entity different from CITNE, but the therapeutic recommendations are the same for both histological types. [...]

2021
Grau en Medicina [1192]  
4.
47 p, 980.5 KB Avaluació d'una estratègia multimodal per la millora de la higiene de mans en els professionals sanitaris del Centre Sanitari de Sokone, Senegal / Valera Paloma, Júlia ; Esteve Pardo, Ma. Guadalupe, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La higiene de mans continua essent la mesura preventiva més simple i eficaç per evitar la transmissió d'infeccions. Per contra, la compliància de la higiene de mans entre els professionals sanitaris acostuma a ser baixa especialment en països en desenvolupament com al Senegal i encara és més accentuat en zones rurals com a Sokone. [...]
La higiene de manos continúa siendo la medida preventiva más eficaz y simple para evitar la transmisión de infecciones. Por contra, el cumplimiento de la higiene de manos entre los profesionales sanitarios suele ser bajo especialmente en países en vías de desarrollo como Senegal y aun es más acentuado en zonas rurales como Sokone. [...]
Hand hygiene continues to be the simplest and most effective preventive measure to avoid the transmission of infections. On the contrary, hand washing compliance among Health professionals in general is unacceptably low especially in developing countries like Senegal and in particular in rural zones such as Sokone. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]  
5.
39 p, 1.0 MB Estudi de cohorts: Estudi de l'amplificació 9p24 en cèl·lules tumorals de càncer de mama triple negatiu com a predictor de mala resposta a la quimioteràpia neoadjuvant / Alcoverro Godoy, Carmen ; Lerma Puertas, Enrique, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències Morfològiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents: El càncer de mama triple negatiu (CMTN) correspon al 15-20% dels càncers de mama diagnosticats. Aquest subtipus tumoral s'associa a un curs clínic més agressiu, edat d'aparició més precoç, major potencial metastàtic i menors taxes de curació. [...]
Antecedentes: El cáncer de mama triple negativo (CMTN) corresponde al 15-20% de los cáncer de mama diagnosticados. Este subtipo tumoral se asocia a un curso clínico más agresivo, edad de aparición más precoz, mayor potencial metastásico y menores tasas de curación. [...]
Background: Triple negative breast cancer (TNBC) accounts for 15-20% of breast cancers. This tumor subtype is associated with a more aggressive clinical course, earlier age of onset, higher metastatic potential and lower cure rates. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]  
6.
32 p, 745.2 KB Relación entre la microbiota intestinal y genital con las infecciones urinarias recurrentes en mujeres / Pascual Lopez, Irene ; Muñoz-Batet, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Navarro Risueño, Ferran, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents i hipòtesis: Les infeccions urinàries (ITU) són un problema de salut molt prevalent que afecta més de 150 milions de persones, principalment dones, en què s'observa una taxa de recurrències major al 30%. [...]
Antecedentes e hipótesis: Las infecciones urinarias (ITU) son un problema de salud muy prevalente que afecta a más de 150 millones de personas, principalmente mujeres, en las que se observa una tasa de recurrencias mayor al 30%. [...]
Background and hypothesis: Urinary tract infections (UTIs) are a very prevalent health problem that affect more than 150 million people, mainly women, with a recurrence rate greater than 30%. The intestinal microbiota forms a delicate balance and its different composition could be a predisposing factor for the recurrence of urinary tract infections. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]  
7.
34 p, 781.1 KB Ictus d'inici indeterminat : Estudi observacional sobre el grau d'adherència dels professionals al protocol assistencial / Montaner Santomà, Júlia ; Puig Campmany, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Pomar Solchaga, Virginia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: L'ictus d'inici indeterminat és una patologia que fins fa dos anys tenia escasses opcions terapèutiques. L'evidència científica actual mostra que tractaments de reperfusió (endovenosos/intraarterials) estan indicats en casos seleccionats i que milloren la morbimortalitat. [...]
Introducción: El ictus de inicio indeterminado es una patología que hasta hace dos años tenía escasas opciones terapéuticas. La evidencia científica actual muestra que los tratamientos de reperfusión (endovenosos/intraarteriales) están indicados en seleccionados casos y que mejoran la morbimortalidad. [...]
Introduction: Undetermined onset stroke is a pathology with few therapeutic options until two years ago. Scientific evidence indicates that reperfusion treatments (intravenous/intraarterial) are indicated in selected patients and that improves patients morbimortality. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]  
8.
24.2 MB Validació d'escales de gravetat per avaluació del pronòstic en pacients amb pneumònia comunitària greu / Pallares Fernandez, Cristina ; Díaz Santos, Emilio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
La pneumònia comunitària greu habitualment requereix ser tractada a la UCI i s'associa amb una major mortalitat, per això s'han creat diferents escales pronòstiques per predir amb antelació quina pneumònia serà greu. [...]
La neumonía comunitaria grave habitualmente requiere ser tratada en la UCI y se asocia con una mayor mortalidad, por eso se han creado diferentes escalas pronósticas para predecir con antelación qué neumonía será grave. [...]
Severe community-acquired pneumonia typically requires treatment in the ICU and is associated with increased mortality, so different prognostic scales have been created to predict in advance which pneumonia will be severe. [...]

2020
Grau en Medicina [1192]
2 documentos
9.
115 p, 3.8 MB Profilaxi pre-exposició al virus de la immunodeficiència humana, compensació de risc i incidència d'infeccions de transmissió sexual en treballadores del sexe : estudi de cohorts / Martin Lopez, Susana ; Navarro Rubio, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducció: la profilaxi pre-exposició (PrEP) es basa en la presa d'antiretrovirals per prevenir la infecció per VIH. Existeix la preocupació que el seu ús s'associï a un increment de conductes sexuals de risc (compensació de risc) i d'infeccions de transmissió sexual (ITS).
Introducción: la profilaxis preexposición (PrEP) se basa en tomar antirretrovirales para prevenir la infección por VIH. Existe la preocupación de que su uso se asocie a un incremento de conductas sexuales de riesgo (compensación de riesgo) y de infecciones de transmisión sexual (ITS).
Introduction: pre-exposure prophylaxis (PrEP) is based on the uptake of antiretrovirals to prevent HIV infection. There is concern that its use might be associated with an increase in sexual risk behaviours (risk compensation) and in sexually transmitted infections (STI).

2020
Grau en Medicina [1192]
2 documentos
10.
24 p, 1.2 MB Estudi del patró de consum d'antimicrobians i altres fàrmacs als camps de refugiats sahrauís de Tindouf / Tresànchez Lacorte, Bruna ; Figueras, Albert, 1961-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Antecedents: L'ús inadequat de medicaments té greus conseqüències, sobretot en el cas dels antibiòtics (ATB). Les resistències als ATB amenacen la salut pública i estan poc estudiades en països en desenvolupament. [...]
Background: Drug misuse can have adverse effects, which can be very important in the case of antimicrobials (ATM). Antimicrobial resistance is a threat to public health and is poorly studied in developing countries. [...]

2019
Grau en Medicina [1192]  

Documentos de investigación : Encontrados 46 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 1,070 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
7 p, 114.4 KB Medicina Diferencial per Sexe i Gènere [106919] / Parramon Puig, Gemma ; Selva O'Callaghan, Alberto ; Felip, Enriqueta ; Vilallonga Puy, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
- Conèixer les diferències de sexe i de gènere en el procés de salut-malaltia, tot descrivint les malalties per sexe, considerant les interaccions sexe-gènere i identificant les desigualtat de gènere en salut. [...]
- To learn about sex and gender differences in the health-disease process, describing diseases by sex, considering sex-gender interactions and identifying gender inequalities in health. - To provide students with knowledge of sex and gender differences in the medical specialities with the most scientific evidence. [...]
- Conocer las diferencias de sexo y de género en el proceso de salud-enfermedad, describiendo las enfermedades por sexo, considerando las interacciones sexo-género e identificando las desigualdades de género en salud. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
2.
12 p, 129.1 KB Aprenentatge Integrat en Medicina V i Bioinformàtica [106918] / Kulisevsky Bojarski, Jaime ; Rodrigo Gonzalo De Liria, Carlos ; Falco Ferrer, Vicenç ; Caltabiano, Gianluigi 1978- ; Gasch Blasi, Oriol ; Gonzalez Wong, Angel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura que s'imparteix al segon quadrimestre del cinquè curs del Grau de Medicina. Com la resta d'AIMs, és una assignatura transversal que pretén desenvolupar algunes competències bàsiques per a l'activitat professional i el pensament científic dels graduats en medicina. [...]
This is a subject taught in the second semester of the fifth year of the Degree in Medicine. Like the other AIMs, it is a transversal subject that aims to develop some basic skills for the professional activity and scientific thinking of medical graduates. [...]
Se trata de una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del quinto curso del Grado de Medicina. 1 Como el resto de AIMs, es una asignatura transversal que pretende desarrollar algunas competencias básicas para la actividad profesional y el pensamiento científico de los graduados en medicina. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
3.
6 p, 107.8 KB Histologia [106731] / Almolda Ardid, Beatriz ; Miro Bernie, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura Histologia es programa al segon semestre del primer curs del Grau de Medicina i desenvolupa el coneixement de les característiques generals de l'estructura del teixits bàsics de l'organisme humà. [...]
The course of Histology is programmed in the second semester of the first year of the Degree in Medicine and develops the knowledge of the general characteristics of the basic human tissues structures in the organism. [...]
La asignatura Histología se programa en el segundo semestre del primer curso del Grado de Medicina y desarrolla el conocimiento de las características generales de la estructura de los tejidos básicos del organismo humano. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
4.
7 p, 113.7 KB Anatomia Humana: Neuroanatomia [106729] / Mirapeix Lucas, Rosa Maria ; Gascón Bayarri, Jordi ; Cánovas Verge, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura d'Anatomia Humana: neuroanatomia és una assignatura del 2n semestre, que es cursa en el segon curs del Grau en Medicina. Els objectius generals de l'assignatura són: L'estudi de l'organització del sistema nerviós. [...]
The Human Anatomy course: Neuroanatomy is a subject taught in the 2nd semester of the 2nd year of the Degree in Medicine and is focused on the nervous system. The objectives of the subject are that students: • Study the organization of the nervous system. [...]
Anatomía Humana: Neuroanatomía es una asignatura que se imparte durante el 2º semestre del segundo curso del grado de Medicina. Los objetivos generales de la asignatura son: El estudio de la organización del sistema nervioso. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
5.
6 p, 108.5 KB Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris III [106726] / Parés Martínez, David ; Armengol Carrasco, Manuel ; Navarro Rubio, Gema ; Masia Ayala, Jose Jaime ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del cinquè curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real, incorporat a les activitats d'un servei hospitalari, o un laboratori assistencial o equip de recerca, realitzant tasques pròpies de forma supervisada. [...]
This is an optional subject that can be taken from the fifth year and whose general objective is for the student to become familiar with professional practice in a real context, incorporated into the activities of a hospital service, or a laboratory care or research team, performing their own tasks under supervision. [...]
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del quinto curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real, incorporado en las actividades de un servicio hospitalario, o un laboratorio asistencial o equipo de investigación, realizando tareas propias de forma supervisada. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
6.
7 p, 111.4 KB Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris II [106725] / Serra Aracil, Javier ; Armengol Carrasco, Manuel ; Caixàs i Pedragós, Maria Assumpta ; Guerra Ramos, Jose Maria ; Rosell Gratacos, Antoni ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del tercer curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real, incorporat a les activitats d'un servei hospitalari, o un laboratori assistencial o equip de recerca, realitzant tasques pròpies de forma supervisada. [...]
It is an optional subject that can be taken from the third year and whose general objective is for the student to become familiar with professional practice in a real context, incorporated into the activities of a hospital service, or a laboratory care or research team, performing their own tasks under supervision. [...]
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del tercer curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real, incorporado en las actividades de un servicio hospitalario, o un laboratorio asistencial o equipo de investigación, realizando tareas propias de forma supervisada. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
7.
7 p, 114.2 KB Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris I [106724] / Corominas Macias, Hector ; Serra Aracil, Javier ; Pontes Garcia, Caridad ; Parés Martínez, David ; Armengol del Campo, Manel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Es tracta d'una assignatura optativa que es pot cursar a partir del segon curs i que té com a objectiu general que l'estudiant es familiaritzi amb la pràctica professional en context real, incorporat a les activitats d'un servei hospitalari, o un laboratori assistencial o equip de recerca, realitzant tasques pròpies de forma supervisada. [...]
This is an optional subject that can be taken from the second year and whose general objective is for the student to become familiar with professional practice in a real context, incorporated into the activities of a hospital service, or a laboratory care or research team, performing their own tasks under supervision. [...]
Se trata de una asignatura optativa que se puede cursar a partir del segundo curso y que tiene como objetivo general que el estudiante se familiarice con la práctica profesional en contexto real, incorporado en las actividades de un servicio hospitalario, o un laboratorio asistencial o equipo de investigación, realizando tareas propias de forma supervisada. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
8.
7 p, 110.9 KB Psiquiatria Infantil [106723] / Pamias Massana, Montserrat ; Giralt Lopez, Maria ; Portella Moll, Maria Jesus ; Ramos Quiroga, Jose Antonio ; Ferrer Vinardell, Marc ; Salavert Jimenez, Jose ; Soriano Pacheco, Jose Antonio ; Gisbert Gustemps, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
1 L'assignatura de Psiquiatria Infantil que s'imparteix al alumnes de Pre-grau de 5è curs té el context de formació en els aspectes bàsics de la Psiquiatria Infantil. − Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials del neurodesenvolupament − Conèixer la semiologia i la tècnica de l'exploració psicopatològica que permeti reconèixer les principals síndromes psiquiàtriques en població infantil. [...]
1 The Child Psychiatry subject taught to 5th year Pre-degree students has the context of training in the basic aspects of Child Ps - Know the biological, psychological and social foundations of neurodevelopment - Know the semiology and the technique of the psychopathological examination that a - Know how to perform a psychiatric anamnesis in a psychiatric child population, cente - Know the basics of the relationship between mental health and the environment in th - Recognize, diagnose and guide the management of mental disorders in children. [...]
1 La asignatura de Psiquiatría Infantil que se imparte a los alumnos de Pre-grado de 5º curso tiene el contexto de formación en − Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales del neurodesarrollo − Conocer la semiología y la técnica de la exploración psicopatológica que permita reconocer los principales síndromes psiqu − Saber realizar una anamnesis psiquiátrica en población infantil psiquiátrica, centrada en la persona y orientada a las diferen − Conocer las bases de la relación entre salud mental y ambiente en población infantil. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
9.
6 p, 112.8 KB Treball de Final de Grau [106721] / Martinez Caceres, Eva Maria Cabeza ; Armengol Carrasco, Manuel ; Serra Aracil, Javier ; Barnadas i Molins, Agustí ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'alumne ha d'elaborar la formulació d'un projecte de recerca per assolir els següents objectius: Formular un problema o pregunta de recerca identificant els diferents components de l'enunciat. Realitzar una revisió bibliogràfica sobre la evidència científica que existeix sobre el problema de recerca elegit. [...]
The student must prepare the formulation of a research project to achieve the following objectives: To formulate a problem or research question identifying the different components of the statement. To carry out a bibliographic review of the scientific evidence that exists on the chosen research problem. [...]
Compartiu catalàcastellà anglèsalemanyoccità/aranèsoccità/llenguadocromanèsfrancèsportuguèsaragonèsneerlandèsitaliàjaponès gallec anglès anglèsalemanycatalàcastellàoccità/aranèsoccità/llenguadocromanèsaragonèsfrancèsportuguèsneerlandès italiàjaponèsgallec castellàcatalà anglèsalemanyoccità/aranèsoccità/llenguadocromanèsfrancèsportuguèsaragonèsneerlandèsitaliàjaponès gallec anglès anglèsalemanycatalàcastellàoccità/aranèsoccità/llenguadocromanèsaragonèsfrancèsportuguèsneerlandès 1 anglèsalemanycatalàcastellàoccità/aranèsoccità/llenguadocromanèsaragonèsfrancèsportuguèsneerlandès italiàjaponèsgallec TRADUEIX El alumno debe elaborar la formulación de un proyecto de investigación, para alcanzar los siguientes objetivos: Formular un problema o pregunta de investigación identificando los diferentes componentes del enunciado. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos
10.
9 p, 124.0 KB Pràctica Clínica Assistencial II [106720] / Molinuevo Alonso, Beatriz ; Azagra Ledesma, Rafael ; Escorihuela Agullo, Rosa Maria ; Mundet Tuduri, Javier ; Flor Escriche, Javier ; Gimenez Llort, Lidia ; Altaba Barceló, Ana María ; Juvanteny Gorgals, Joan ; Lopez Exposito, Francisco ; Gonzalez Saavedra, Maria Isabel ; Daigre, Constanza ; Alavedra Celada, Clara ; Guell Parnau, Silvia ; Mengual Martinez, Lucas ; Bosch Fontcuberta, Jose Maria ; Llussà, Judith ; Ivanova Serokhvostova, Anastasya ; Wilke Trinxant, Maria Asuncion ; Llauger Rossello, Maria Antonia ; Lopez Lifante, Victor Miguel ; Fluxa Terrasa, Guillem ; Llovet Lombarte, Jose Miguel ; Bare Mañas, Montserrat ; Mulero Collantes, Miriam ; Bravo Vicien, Maria Luz ; Gayarre Aguado, Raquel ; Roig Cabo, Pascual ; Limon Ramirez, Esther ; Cirera Perich, Miquel ; Hidalgo Valls, Pablo Andres ; Navarro Fontanellas, Elisabeth ; Rebollar Gil, Monica ; Estafanell Celma, Anna ; Lacasta Tintorer, David ; Pardo Cladellas, Yolanda ; Canovas Zaldua, Yoseba ; Cos Claramunt, Francesc Xavier ; Piquer Farres, Nuria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
L'assignatura Pràctica Clínica Assistencial II s'imparteix a segon curs del Grau de Medicina i forma part de la Matèria Pràctica Clínica amb l'objectiu d'apropar a l'alumnat a la pràctica clínica des del primer any de carrera. [...]
The subject Clinical Care Practice II is taught in the second year of the Degree in Medicine and is part of the Clinical Practice Subject with the aim of bringing students closer to clinical practice from the first year of the degree. [...]
La asignatura Práctica Clínica Asistencial II se imparte en segundo curso del Grado de Medicina y forma parte de la Materia Práctica Clínica con el objetivo de acercar al alumnado a la práctica clínica desde el primer año de carrera. [...]

2023-24
Grau en Medicina [1509]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 1,070 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.