Resultados globales: 491 registros encontrados en 0.06 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 4 registros
Materiales académicos, Encontrados 487 registros
Documentos de investigación Encontrados 4 registros  
1.
48 p, 3.9 MB Sustainable energy storage devices using laser-induced graphene electrodes / Ormaetxea Orobengoa, Joseba M. ; Torres, Francesc, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
This project presents the development of laser-induced graphene (LIG) electrodes for application on sustainable electrochemical energy storage devices. Cardboard is selected as organic recyclable substrate, upon which fire-retardant treatments and lignin coatings have been tested prior to laser scribing. [...]
2021
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
2.
35 p, 1.8 MB Bacterial nanocellulose : production optimization and application in plant materials / Muñiz Bàguena, Oriol ; Sánchez Coll, Núria, tut. (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Laromaine, Anna, tut. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Rabissi, Agnese, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
This Bachelor's Degree Final Project centered on bacterial nanocellulose, a biodegradable material that facilitates tissue regeneration. Specifically, the commercial viability of its application in plant materials (cut flowers and Pinus pinea grafts) was assessed, alongside an experiment studying its production by Komagataeibacter xylinus, with the aim of optimizing the production process in the laboratory.
Aquest Projecte final de grau s'ha centrat en la nanocel·lulosa bacteriana, un material biodegradable que facilita la regeneració del teixit. Concretament, s'ha valorat la viabilitat comercial de la seva aplicació en materials vegetals (flors tallades i empelts de Pinus pinea), juntament amb un experiment que estudia la seva producció per Komagataeibacter xylinus, amb l'objectiu d'optimitzar el procés de producció al laboratori.

2019
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
3.
40 p, 6.8 MB Towards biofunctionalized nano-opto-elastic sensors / Güell Grau, Pau ; Sepúlveda, Borja, dir. (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2014
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  
4.
26 p, 3.0 MB Study of the resistive switching phenomenon in YBCO superconducting samples / Antoja Lleonart, Jordi ; Palau, Anna, dir. (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
2014
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]  

Materiales académicos Encontrados 487 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 112.1 KB Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials [103307] / Rodriguez Tinoco, Cristian ; Garcia Alonso, Gemma ; Mata Martínez, Ignacio Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
- Introducció a la microscòpia electrònica i de proximitat - Fonaments teòrics i descripció de l'equipament tècnic en microscopis SEM, TEM, STM i AFM. - Anàlisis de la morfologia i microestructura superficial, a escala atòmica, de diferents materials utilitzant microscòpies. [...]
Objectives: - Introduction to electronic microscopy and SPM - Theoretical foundations and description of the technical equipment in SEM, TEM, STM and AFM microscopes. - Analysis of surface morphology and microstructure, at the atomic scale, of different materials using microscopes. [...]
- Introducción a la microscopía electrónica y de proximidad - Fundamentos teóricos y descripción del equipamiento técnico en microscopios SEM, TEM, STM y AFM. - Análisis de la morfología y microestructura superficial, a escala atómica, de diferentes materiales utilizando microscopias. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documentos
2.
4 p, 102.4 KB Eines Matemàtiques [103302] / Bafaluy Bafaluy, Francisco Javier ; Triginer Garcia, Josep ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a qui la segueixi la capacitat d'utilitzar algunes eines matemàtiques necessàries per l'estudi i el modelat dels nanosistemes: anàlisi i resolució d'equacions diferencials ordinàries i en derivades parcials, i eines bàsiques del càlcul de probabilitats i la estadística.
The aim of the course is to enable the students to use some mathematical tools which are necessary for the study and modeling of nanosystems: analysis and resolution of ordinary and partial differential equations, and some basic tools of probability calculus and statistics.
El objectivo de la asignatura es proporcionar a quien la siga algunas herramientas matemáticas necesarias para el estudio y el modelado de los nanosistemas: análisis y resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, y herramientas básicas del cálculo de probabilidades y la estadística.

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documentos
3.
6 p, 109.9 KB Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase [103285] / Alvarez Calafell, Francesc Xavier ; Ayllon Esteve, Jose Antonio ; Menendez Dalmau, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Quant a coneixements: A través d'aquesta assignatura es pretén que l'alumne adquireixi els coneixements necessaris per a la comprensió dels processos fisicoquímics, des d'un punt de vista termodinàmic i cinètic. [...]
Regarding knowledge: Students should acquire the knowledge required for the understanding of physical-chemical processes, from both thermodynamic and kinetic points of view. Regarding skills and abilities: - Apply the knowledge to problem solving, through the analysis and critical scrutinizing of the procedures used and the results obtained in the resolution of the problems. [...]
En cuanto a conocimientos: A través de esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para la comprensión de los procesos físico-químicos, desde un punto de vista termodinámico y cinético. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documentos
4.
9 p, 130.2 KB Temes de Ciència Actual [100092] / Muñoz Tapia, Ramon ; Baroni, Simone ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Aquesta assignatura s'imparteix simultàniament com a assignatura de primer curs (obligatòria) en els graus de 1 Aquesta assignatura s'imparteix simultàniament com a assignatura de primer curs (obligatòria) en els graus de Matemàtiques, Física i com assignatura de quart curs (optativa) en els graus de Química, Ciències Ambientals, Nanociència i Nantecnologia, Matemàtiques de dades (de la facultat de Ciències) i en els graus de Biologia, Microbiologia i Genètica (de la facultat de Biociències) . [...]
This subject is taught simultaneously as a first-year subject (compulsory) in the Mathematics and Physics 1 This subject is taught simultaneously as a first-year subject (compulsory) in the Mathematics and Physics degrees, and as a fourth year subject (optional) in the Degrees of Computational Mathematics and Analytical Data of Chemistry, Environmental Sciences, Nanoscience and Nanotechnology ( of the faculty of Sciences) and in the degrees of Biology, Microbiology and Genetics (of the Faculty of Biosciences). [...]
Esta asignatura se imparte simultáneamente como asignatura de primer curso (obligatoria) en los grados de Matemáticas y Física, y como asignatura de cuarto curso (optativa) en los grados de Matemática Computacional y Analítica de Datos, Química, Ciencias Ambientales, Nanociencia y Nantecnologia (de la 1 Computacional y Analítica de Datos, Química, Ciencias Ambientales, Nanociencia y Nantecnologia (de la facultad de Ciencias) y en los grados de Biología, Microbiología y Genética (de la facultad de Biociencias). [...]

2023-24
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1208]
Grau en Física [1281]
Grau en Física i Grau en Química [1287]
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades [1403]
Grau en Ciències Ambientals [1435]
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia [1436]
Grau en Ciències [1473]
Grau en Matemàtiques [777]
Grau en Biologia [812]
Grau en Microbiologia [816]
Grau en Genètica [833]
Grau en Ciències Ambientals [959]
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [983]
3 documentos
5.
5 p, 105.7 KB Cristal·lografia [106812] / Mata Martínez, Ignacio Ramon ; Casas Duocastella, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquesta assignatura proporciona coneixements básics sobre com s'organitzen els àtoms en estat sòlid. Els objectius són: I. Adquirir un coneixement bàsic per a la descripció de l'estructura cristal·lina dels sòlids. [...]
This course provides fundamentals about the organization of atoms in solid state. The objectives are: I. Acquisition of basic knowledge for the description of the crystal structure of solids. The aspects to consider are: 1 1- The crystal lattice and its mathematical description. [...]
Esta asignatura proporciona conocimientos básicos sobre cómo se organizan los átomos en el estado sólido. Los objetivos son: I. Adquirir un conocimiento básico para la descripción de la estructura cristalina de los sólidos. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [1536]
3 documentos
6.
4 p, 101.5 KB Eines Informàtiques i de Programació [106807] / Cartoixà Soler, Xavier ; Coll Benejam, Catalina ; Alcázar Guerrero, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Familiaritzar-se en l'ús de vàries eines informàtiques pel tractament de dades i la presentació gràfica d'informació. Conèixer les estructures bàsiques d'un programa: tipus, branques, bucles; així com les fases de la seva creació. [...]
• Getting acquainted with the use of various computer tools for data processing and the graphic presentation of information. • Knowing the basic structures of a program: types, branches, loops; as well as the phases of its creation. [...]
• Familiarizarse con el uso de varias herramientas informáticas para el tratamiento de datos y la presentación gráfica de información. • Conocer las estructuras básicas de un programa: tipos, ramas, bucles; así como las fases de su creación. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [1536]
3 documentos
7.
8 p, 120.5 KB Fonaments de Bioquímica [106806] / Pallares Goitiz, Irantzu ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
A l'assignatura Fonaments de Bioquímica s'estudien les característiques estructurals i funcionals de les biomolècules des d'un punt de vista bàsic, com correspon a una assignatura de primer curs, però també amb la profunditat necessària exigida pel fet que els coneixements aquí adquirits, en especial allò que fa referència a estructura de biomolècules i funció d'enzims, seran imprescindibles per a altres assignatures del Grau de Nanociència i Nanotecnologia, especialment en les de segon curs Bioquímica Metabòlica i Biologia Molecular, així com per a la Menció Bionanotecnologia. [...]
In the subject Fundamentals of Biochemistry we study the structural and functional characteristics of biomolecules from a basic point of view, as it corresponds to a first course subject, but also with the necessary depth required because the knowledge acquired here , especially those referring to the structure of biomolecules and the function of enzymes, will be indispensable for other subjects of the Degree in Nanoscience and Nanotechnology, especially in the second year of the Metabolic Biochemistry and Molecular Biology, as well as the Bionanotechnology Mention. [...]
En la asignatura Fundamentos de Bioquímica se estudian las características estructurales y funcionales de las biomoléculas desde un punto de vista básico, como corresponde a una asignatura de primer curso, pero también con la profundidad necesaria exigida por el hecho de que los conocimientos aquí adquiridos, en especial los referentes a la estructura de biomoléculas y función de enzimas, serán imprescindibles para otras asignaturas del Grado de Nanociencia y Nanotecnología, especialmente en las de segundo curso Bioquímica Metabólica y Biología Molecular, así como para la Mención BioNanotecnología. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [1536]
3 documentos
8.
8 p, 125.3 KB Biologia Cel·lular [106805] / Martin Flix, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'assignatura Biologia Cel·lular s'imparteix en el 1er semestre del 1er curs del Grau de Nanociència i Nanotecnologia i també en el mateix període d'altres titulacions de la Facultat de Ciències i Biociències. [...]
Cell Biology is taught in the 1st semester of the 1st year of the degree in Nanoscience and Nanotechnology, and also in the same period in other degrees of the Sciences and Biosciences Faculty. Therefore it can be considered a basic subject. [...]
La asignatura de Biología Celular se imparte en el 1r semestre del 1r curso del Grado de Nanociencia y Nanotecnología y también se imparte, en este mismo período, en otras titulaciones de la Facultad de Ciencias y Biociencias. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [1536]
3 documentos
9.
4 p, 100.9 KB Fonaments de Matemàtiques [106801] / Broto Blanco, Carlos ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
L'objectiu de l'assignatura és el coneixement i l'habilitat en l'ús de les eines bàsiques de l'àlgebra lineal i les seves aplicacions. S'enfoca a l'estudi de les aplicacions lineals, la diagonalització d'endomorfismes i les seves aplicacions. [...]
The aim of the subject is knowledge and skill in the use of the basic tools of linear algebra and their applications. It focuses on the study of linear transformations, diagonalization of endomorphisms and their applications. [...]
El objetivo de la asignatura es el conocimiento y habilidad en el uso de las herramientas básicas del álgebra lineal y sus aplicaciones. Se enfoca en el estudio de las aplicaciones lineales, la diagonalización de endomorfismos y sus aplicaciones. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [1536]
3 documentos
10.
5 p, 107.7 KB Reactivitat Química [106800] / Boada, Roberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Els objectius generals de l'assignatura són establir els conceptes fonamentals que permetin comprendre les reaccions químiques i així poder relacionar-les amb altres matèries més especifiques del grau de Nanociència i Nanotecnologia. [...]
The general objectives of the subject are to establish the fundamental concepts that allow understanding chemical reactions and to be able to relate them with other more specific subjects of the Degree of Nanoscience and Nanotechnology. [...]
Los objetivos generales de la asignatura son establecer los conceptos fundamentales que permitan comprender las reacciones químicas y así poder relacionarlas con otras materias más específicas del grado de Nanociencia y Nanotecnología. [...]

2023-24
Grau en Nanociència i Nanotecnologia [1536]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 487 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.