Results overview: Found 1,719 records in 0.02 seconds.
Research literature, 1,059 records found
Course materials, 660 records found
Research literature 1,059 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
75 p, 5.7 MB Ambicioses : Un reportatge de ciclisme femení / Tomàs Comés, Jordi ; Puig Lobato, Josep Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En el últims anys, la dona ha aconseguit modificar el seu rol dins la societat. El ciclisme és una de les aficions que més seguidores ha guanyat, però la sortida competitiva d'aquest esport a nivell femení no és gens àmplia. [...]
En los últimos años, la mujer ha conseguido cambiar su rol dentro de la sociedad. El ciclismo es una de las aficiones que más adeptas ha ganado, pero la salida competitiva de este deporte a nivel femenino no es nada amplia. [...]
In the last few years, women have changed their role in society. Cycling is one of the hobbies which has earned more supporters, but the competitive output of this sport at women's level is not wide. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
2.
119 p, 15.1 MB Creació d'una revista infantil en paper per a nens i nenes d'entre 7 i 12 anys / Vila Badia, Neus ; Martínez García, Luisa de Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El projecte editorial consisteix en la creació d'una revista infantil en paper dedicada a nens i nenes d'entre 7 i 12 anys de continguts variats, actuals i propers amb l'objectiu d'educar i entretenir. [...]
El proyecto editorial consiste en la creación de una revista infantil en papel dedicada a niños y niñas de entre 7 y 12 años de contenidos variados, actuales y próximos con el objetivo de educar y entretener. [...]
The publishing project consists of the creation of a paper children's magazine for boys and girls between 7 and 12 years old with varied, current and up-to-date contents with the aim of educating and entertaining. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
3.
69 p, 14.9 MB Dissidents : projecte de creació d'una infoexperiència / Ventosa San Martino, Pau ; Salord Trampal, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Dissidents és un projecte que busca endinsar-se en nous formats periodístics per adaptar-se a un paradigma comunicatiu en ple canvi. Per a fer-ho, s'aplica la infoexperiència, un format innovador que combina disseny, informació i interacció. [...]
Dissidents es un proyecto que busca adentrarse en nuevos formatos periodísticos para adaptarse a un paradigma comunicativo en pleno cambio. Para ello, se aplica la infoexperiencia, un formato novedoso que combina diseño, información e interacción. [...]
Dissidents is a project that explores new journalistic formats to adapt into the changing communicative paradigm. For this, an infoexperience is developed, a pioneer format that combines design, information, and interaction. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
4.
67 p, 1.3 MB Anàlisi de la cobertura periodística durant dues setmanes de confinament : El cas d'InfoK / Valls Navarro, Montserrat ; Toll Deniel, Gil Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball té com a objectiu analitzar la cobertura periodística que es va realitzar des de l'informatiu infantil català, InfoK, durant dues setmanes de confinament. Es pretén observar de quina manera i amb quins recursos es va informar els infants, una part de la població en ple desenvolupament i creixement físic i mental, sobre una situació tan delicada i complexa com és la pandèmia causada per la Covid-19.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la cobertura periodística que se realizó desde el informativo infantil catalán, InfoK, durante dos semanas de confinamiento. Se pretende observar de qué manera y con qué recursos se informó a los infantes, una parte de la población en pleno desarrollo y crecimiento físico y mental, sobre una situación tan delicada y compleja como es la pandemia causada por el Covid-19.
This work aims to analize the media coverage carried out by the Catalan children's news program, InfoK, during two weeks of lockdown. The purpose is to observe how and with what resources children, a part of the population in full physical and mental development and growth, were informed about a situation as delicate and complex as the Covid-19 pandemic.

2021
Grau en Periodisme [971]  
5.
186 p, 8.8 MB La espectacularización de las tertulias políticas en los magazines matinales : análisis comparativo de 'La Hora de La 1', 'Els Matins de TV3', 'Espejo Público' y 'El Programa de Ana Rosa' / Valledor Marín, Alejandro Lázaro ; Toll Deniel, Gil Pau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La incorporació de les tertúlies polítiques en 1996 als programes de televisió matinals, franja tradicionalment d'audiència femenina, va marcar el format de magazine matutí actual. La tirania de les audiències obliga als programes a espectacularitzar les seves tertúlies per a atrapar a la major quantitat d'espectadors possible a través de l'elecció dels temes, la confrontació entre els tertulians i la participació de la presentadora, entre altres.
La incorporación de las tertulias políticas en 1996 a los programas de televisión matinales, franja tradicionalmente de audiencia femenina, marcó el formato de magazine matutino actual. La tiranía de las audiencias obliga a los programas a espectacularizar sus tertulias para atrapar a la mayor cantidad de espectadores posible a través de la elección de los temas, la confrontación entre los tertulianos y la participación de la presentadora, entre otros.
The incorporation of political talk-show into morning TV programs in 1996, a time slot traditionally for female audiences, marked the current format of the morning magazine. The tyranny of the audiences obliges the programs to spectacularize their TV shows in order to catch as many viewers as possible through the choice of topics, the confrontation between the tertullians and the participation of the TV host, among others.

2021
Grau en Periodisme [971]  
6.
160 p, 22.9 MB Plan de comunicación corporativa y su promoción en las redes sociales del Ateneu de Rubí / Tudó Gallart, Paula ; Marca Frances, Guillem, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball es una proposta de projecte de comunicació corporativa per a l'equipament municipal cultural anomenat Ateneu, situat a la ciutat de Rubí (Vallès Occidental). El projecte vol donar solució a dos dels seus principals problemes. [...]
Este trabajo es una propuesta de proyecto de comunicación corporativa para el equipamiento municipal cultural llamado Ateneu, situado en la ciudad de Rubí (Vallés Occidental). El proyecto quiere dar solución a dos de sus principales problemas. [...]
This work is a proposal of a corporate communication plan of the municipal cultural equipment called Ateneu, located in the city of Rubí (Valles Occidental). This project aims to give a solution to two of its main problems. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
7.
222 p, 2.7 MB Anàlisi de la representació de la diversitat social i cultural en els programes de TV3 / Triay Florit, Miriam ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Apareix representada la diversitat social i cultural en els programes de TV3? I si és així, de quina manera es presenta a les minories racialitzades en la cadena de televisió pública? En aquest treball s'analitzen i interpreten una sèrie de programes informatius i tertúlies durant l'any 2020. [...]
¿Aparece representada la diversidad social y cultural en los programas de TV3? Y si es así, ¿de qué modo se presenta a las minorías racializadas en la cadena de televisión pública? En este trabajo se analizan e interpretan una serie de programas informativos y tertulias durante el año 2020. [...]
Is social and cultural diversity represented in TV3's programs? And if so, how are racialized minorities presented on public television? This work analyzes and interprets a series of informative programs and talk shows during the year 2020. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
8.
62 p, 1.4 MB Comunicación de la RSC durante la crisis sanitaria de la Covid-19 en Twitter : el caso de las empresas más responsables del sector energético / Triano Morales, Raquel ; Zeler, Ileana Lis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu de la present investigació és conèixer com han comunicat la seva RSC les empreses més responsables del sector energètic durant la crisi sanitària de la Covid-19 a Twitter. Mitjançant una anàlisi de contingut, es van analitzar un total de 3146 missatges publicats durant el primer any de pandèmia. [...]
El objetivo de la presente investigación es conocer cómo han comunicado su RSC las empresas más responsables del sector energético durante la crisis sanitaria de la Covid-19 en Twitter. Mediante un análisis de contenido, se analizaron un total de 3146 mensajes publicados durante el primer año de pandemia. [...]
The objective of this research is to know how the most responsible companies in the energy sector have communicated their CSR during the Covid-19 health crisis on Twitter. Through a content analysis, a total of 3,146 messages published during the first year of the pandemic were analyzed. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
9.
74 p, 1.9 MB El papel del sonido en la construcción de las piezas informativas en los telediarios generalistas españoles / Teruel Delgado, Alberto ; Ferrer Rodríguez, Iliana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball trata de determinat el paper que exerceis el so en la construcció dels informatius televisius espanyols. Per corroborar la hipòtesi inicial, s'ha realitzat un análisis dels informatius de La 1 y Antena 3 en un periode de 5 dies, fent especial èmfasi en la tipologia sonora utilitzada, ja sigui música, efectes sonors o so ambient.
El presente trabajo trata de determinar el papel que desempeña el sonido en la construcción de los informativos televisivos españoles. Para corroborar la hipótesis inicial, se ha realizado un análisis de los informativos de La 1 y Antena 3 en un marco temporal de 5 días, haciendo especial énfasis en la tipologia sonora utilizada, ya sea música, efectos sonoros o sonido ambiente.
The following work tries to determinate the role that plays the sound in spanish television information. To corroborate the mail hypothesis, the work develops an analysis of the news program of La 1 and Antena 3, focusing on the typology of the sound used, either music, sound effects or ambient sound.

2021
Grau en Periodisme [971]  
10.
83 p, 10.3 MB Katch Up STQ : el mitjà juvenil de Sant Cugat del Vallès / Spinnox Lesire, Lisa ; Vila Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Katch Up STQ és un mitjà de comunicació enfocat exclusivament al jovent santcugatenc, on a través de diverses seccions i temàtiques podran assabentar-se dels esdeveniments de Sant Cugat del Vallès que més els interessen, a més a més de ser un espai de debat i reflexió, on el lector pren protagonisme i esdevé actiu en la rutina periodística i la creació de contingut.
Katch Up STQ es un medio de comunicación enfocado exclusivamente a la juventud sancugatenca, donde a través de distintas secciones y temáticas podrán enterarse de todos los acontecimientos de Sant Cugat del Vallés que más les interesa, además de ser un espacio de debate y reflexión, donde el lector toma el protagonismo y acaba siendo partícipe de la rutina periodística y la creación de contenido.
Katch Up STQ is a media focused exclusively on the youth of Sant Cugat del Vallés, where through different sections and themes they can find out about all the events of Sant Cugat del Vallés that interest them most, as well as being a space for debate and reflection, where the reader takes the lead and ends up being part of the journalistic routine and the creation of content.

2021
Grau en Periodisme [971]  

Research literature : 1,059 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Course materials 660 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
10 p, 181.3 KB Escriptura Periodística II [104989] / Gaya Morla, Catalina ; Rabadán Perea, José Vicente ; Freijomil Seoane, Mariana Avelina Concepción ; Vall Karsunke, Antoni ; Cabello Hernández, Alberto ; Carrillo Pérez, Nereida ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- L'alumnat conèixerà la història i la teoria del Periodisme informatiu interpretatiu i dels gèneres de la qualitat periodística, en tots els suports en què es desenvolupin. - L'alumnat adquirirà coneixements rudimentaris de filosofia del llenguatge, retòrica, narratologia i estilística aplicats a l'anàlisi i l'escriptura dels gèneres informatius interpretatius. [...]
- The student will know the history and theory of interpretive informative journalism and the genres of journalistic quality, in all t - The student will acquire rudimentary knowledge of philosophy of language, rhetoric, - The student will develop critical thinking about the dominant paradigm in journalism t - The student will identify and characterize the journalistic genres in their use and will b - The student will be able to write in a solvent way interpretative informative texts and.
El estudiante conocerá la historia y la teoría del Periodismo informativo interpretativo y de los géneros de la calidad periodística, en todos los soportes en que se desarrollen. - El estudiante adquirirá conocimientos rudimentarios de filosofía del lenguaje, retórica, narratología y estilística aplicados al análisis y la escritura de los géneros informativos interpretativos. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
2.
5 p, 104.6 KB Literatura Catalana Contemporània [103078] / Moreno Domènech, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura, de caràcter optatiu i quadrimestral, es programa en la menció de Periodisme especialitzat en cultura i societat (quart curs). El seu objectiu formatiu és que l'estudiant, a més de gaudir de la lectura, sàpiga contextualitzar els grans corrents de la literatura catalana contemporània en relació amb les tradicions literàries universals. [...]
This optional, four-monthly course is programmed in the mention of Journalism specialized in culture and society (fourth year). Its formative objective is that the student, in addition to enjoying reading, knows how to contextualize the great currents of contemporary Catalan literature in relation to universal literary traditions. [...]
La asignatura, de carácter optativo y cuatrimestral, se programa en la mención de Periodismo especializado en cultura y sociedad (cuarto curso). Su objetivo formativo es que el/la estudiante, además de gozar de la lectura, sepa contextualizar los grandes corrientes de la literatura catalana contemporánea en relación con las tradiciones literarias universales. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [971]
3 documents
3.
7 p, 117.0 KB Periodisme de Dades [104991] / Giraldo Luque, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura de periodisme de dades es plantea l'objectiu general de desenvolupar en l'alumnat criteris i habilitats per al món del periodisme de dades a partir de la comprensió i execució de processos vinculats amb la cerca, extracció, l'anàlisi i la visualització de dades. [...]
The general objective of the Data Journalism course is to develop students' criteria and skills for the world of data journalism through the understanding and execution of processes linked to the search, extraction, analysis and visualisation of data. [...]
La asignatura de periodismo de datos se plantea el objetivo general de desarrollar en el alumnado criterios y habilidades para el mundo del periodismo de datos a partir de la comprensión y ejecución de procesos vinculados con la búsqueda, extracción, el análisis y la visualización de datos. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
4.
5 p, 104.2 KB Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals [104987] / Ramajo Hernández, Natividad ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura s'integra en la matèria de "Producció periodística". Aquesta matèria, en el grau de Periodisme, la formen les següents assignatures: : Fonaments Tecnològics del Periodisme OB Producció, Expressió i Disseny de Productes Periodístics OB Producció i Expressió dels Gèneres Audiovisuals (aquesta): OB Informatius en Radio i Televisió : OB Disseny i Composició Visual: OT Fotoperiodisme OT Producció en les Indústries de la Comunicació OT Producció Periodística Multi plataforma (UAB Campus Media) OT L'assignatura, dintre del bloc formatiu, aporta els conceptes generals i les bases teòriques de com transmetre informació periodística en el llenguatge propi dels mitjans de comunicació audiovisual i de com aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics. [...]
The course is integrated into the topic "Journalistic production". This topic in the Journalism Degree consists of the following contents: - Basics of Journalism Technology OB - Production, Expression and Design of Journalistic Products OB - Production and Expression of Audiovisual Genres (our subject) OB - Design and Visual Composition OT - Photojournalism OT - Multi-platforn Journalistic Production (UAB Campus Media) OT The course, within the training block, is aimed at providing the general concepts and the theoretical foundations for the conception and the production of radio and TV news, interviews and reports.
La asignatura se integra en la materia de "Producción periodística". Esta materia, en el grado de periodismo, la forman las siguientes asignaturas: Fundamentos Tecnológicos del Periodismo OB Producción, Expresión y Diseño de Productos Periodísticos OB Producción y Expresión de los Géneros Audiovisuales (esta misma) OB Informativos en Radio y Televisión OB Diseño y Composición Visual OT Fotoperiodismo OT Producción en las Industrias de la Comunicación OT Producción Periodística Multiplataforma (UAB Campus Media) OT La asignatura, dentro del bloque formativo, aporta los conceptos generales y las bases teóricas de cómo transmitir información periodística en el lenguaje propio de los medios de comunicación audiovisuales y de cómo aplicar los géneros y los diferentes procedimientos periodísticos. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
5.
5 p, 112.2 KB Gestió de Continguts Multimèdia i Interactius [104986] / Tejedor Calvo, Santiago ; Portalés Oliva, Marta ; Ortuño Iserte, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura té com a principal objectiu el coneixement, anàlisi i maneig de la comunicació digital (especialment, per cibermitjans i xarxes socials) mitjançant l'adquisició d'habilitats en la concepció, el disseny i la producció de continguts digitals de diferent tipus, la seva publicació i difusió en el ciberespai. [...]
The main objective of the subject is the knowledge, analysis and management of digital communication (especially for cybermedia and social networks) through the acquisition of skills in the conception, design and production of different types of digital content, its publication and dissemination in cyberspace. [...]
La asignatura tiene como principal objetivo el conocimiento, análisis y manejo de la comunicación digital (especialmente, para cibermedios y redes sociales) mediante la adquisición de habilidades en la concepción, el diseño y la producción de contenidos digitales de diferente naturaleza, su publicación y difusión en el ciberespacio. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
6.
5 p, 104.6 KB Història del Periodisme [104985] / Marín Otto, Enric ; Ferré, Teresa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objecte de l'assignatura és apropar l'alumnat al coneixement de les formes (mitjans i formats) de les modalitats més significatives de la pràctica periodística moderna. S'analitzarà la transició del periodisme artesanal al periodisme industrial i la seva evolució a les actuals formes de periodisme digital. [...]
The object of the course is to bring students closer to the knowledge of the forms (media and formats) of the most significant modalities of modern journalistic practice. The transition from artisan journalism to industrial journalism and its evolution to current forms of digital journalism will be analyzed. [...]
El objeto de la asignatura es acercar al alumnado al conocimiento de las formas (medios y formatos) de las modalidades más significativas de la práctica periodística moderna. Se analizará la transición del periodismo artesanal al periodismo industrial y su evolución a las actuales formas de periodismo digital. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
7.
5 p, 104.4 KB Llenguatges Audiovisuals [104983] / Monclús Blanco, Belen ; Pires de Sá, Fernanda ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura aporta els conceptes generals i les bases teòriques del llenguatge audiovisual com a eina eficaç de producció de missatges i de continguts periodístics. És la primera aproximació en el grau de l'alumnat vers el llenguatge sonor i audiovisual, les seves característiques, el seu potencial i les seves limitacions, etc. [...]
This course provides the general concepts and theoretical bases of audiovisual language as an effective tool for the production of journalist messages and contents. It is the first approximation in the degree of the students towards the sound and audiovisual language, its characteristics, its potential and its limitations, etc. [...]
Esta asignatura aporta los conceptos generales y las bases teóricas del lenguaje audiovisual como herramienta eficaz de prod lenguaje sonoro y audiovisual, sus características, su potencial y sus limitaciones, etc. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
8.
7 p, 127.8 KB Fonts, Tècniques i Organització del Treball Periodístic [104974] / Carniel Bugs, Ricardo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura està emmarcada en la matèria Teoria i Tècnica del Periodisme, per la qual cosa se centra en l'organització del treball periodístic i les seves principals rutines, sistemes, tasques o rols. [...]
This subject is part of the field Theory and Techniques of Journalism, so it focuses on the organization of journalistic work and its main routines, systems, tasks or roles. The course emphasizes the stages that constitute the relationship between journalism professionals and their sources of information: search, documentation, contrast, validation of information (from the instrumental and deontological points of view). [...]
Esta asignatura está enmarcada en la materia Teoría y Técnica del Periodismo, por lo que se centra en la organización del trabajo periodístico y sus principales rutinas, sistemas, tareas o roles. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
9.
6 p, 114.5 KB Escriptura Periodística I [104971] / Tejedor Calvo, Santiago ; Badia Perea, Jordi ; Pastor Pérez, Lluís ; Revelles Soriano, David ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura és la primera directament vinculada amb l'escriptura periodística. L'assignatura és una introducció al llenguatge periodístic i a la redacció periodística en diferents suports, encara que amb una aposta major per la premsa i el ciberperiodisme. [...]
• The subject is the first directly linked to journalistic writing. • The subject is an introduction to journalistic language and journalistic writing in different media, although with a greater commitment to the press and cyberjournalism. [...]
• La asignatura es la primera directamente vinculada con la escritura periodística. • La asignatura es una introducción al lenguaje periodístico y la redacción periodística en diferentes soportes, aunque con una apuesta mayor por la prensa y el ciberperiodismo. [...]

2021-22
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
10.
7 p, 113.8 KB Comunicació Política [103860] / Cervi, Laura ; Montagut Martínez, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'assignatura té per objecte proporcionar els instruments conceptuals bàsics per a l'anàlisi i la comprensió de la comunicació p.
The aim of the course is to provide the basic conceptual instruments for the analysis and understanding of political communication and its different actors and functions in contemporary societies.
La asignatura tiene por objeto proporcionar los instrumentos conceptuales básicos para el análisis y la comprensión de la comunicación política y de sus diferentes actores y funciones, en las sociedades contemporáneas.

2021-22
Grau en Periodisme [971]
3 documents

Course materials : 660 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.