Resultados globales: 794 registros encontrados en 0.03 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 75 registros
Materiales académicos, Encontrados 719 registros
Documentos de investigación Encontrados 75 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
29 p, 591.8 KB Franquismo y binarismo absolutista : un destino imperial estructurado en la naturalización de los cuerpos / Cano Silva, Verónica Andrea ; Balltondre, Mónica, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Las modificaciones del discurso sobre la homosexualidad a lo largo de la dictadura franquista deviene en hilo conductor de la presente investigación, encauzándose el análisis por el entramado de saberes y poderes que articulaban la biopolítica del régimen. [...]
Les modificacions del discurs sobre l'homosexualitat al llarg de la dictadura franquista esdevé en fil conductor de la present investigació, canalitzant l'anàlisi per l'entramat de sabers i poders que articulaven la biopolítica del règim. [...]

2020
Grau en Psicologia [1485]  
2.
71 p, 4.3 MB Relación entre el feedback de los y las entrenadoras y el refinamiento de destrezas motrices en deportistas experimentados/as: una revisión sistemática / Merino Expósito, Victor ; Alcaraz Garcia, Saül, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Los tipos o características del feedback que proporcionan los y las entrenadoras tienen efecto sobre el refinamiento de destrezas motrices en deportistas experimentados/as. Por ello, se realiza una revisión sistemática con el objetivo examinar dicha relación y que, al mismo tiempo, permita extraer recomendaciones para los y las entrenadoras. [...]
Els tipus o característiques del feedback que proporcionen els i les entrenadores tenen efecte sobre el refinament de destreses motrius en esportistes experimentats. Per això, es realitza una revisió sistemàtica amb l'objectiu d'examinar aquesta relació i que, al mateix temps, permeti extraure recomanacions per als i les entrenadores. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
3.
57 p, 2.1 MB A bridge from neuroscientific models to recurrent neural networks. Derivation of continuous-time connectionist models from neuroscience computational principles / Gort Vicente, Joan ; Losilla Vidal, Josep Maria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
In the last years, recurrent neural networks with continuous dynamics have been applied to model many neurobiological phenomena. However, the literature on the physiological foundations of these connectionist networks is practically non-existent, as they are closer to artificial neural networks than neuroscientific computational models. [...]
A través d'aquestes pàgines, oferim una derivació completament nova d'alguns models de freqüència neuronal, partint del formalisme dels "integrate and fire" i de la cinètica sinàptica. El propòsit principal és investigar els fonaments neurocientífics dels models connexionistes, ja que les equacions que obtenim es tracten de xarxes neuronals recurrents. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
4.
30 p, 800.3 KB Simptomatologia afectiva en una mostra de població desnonada / Martín Sánchez, Ariadna ; Ramos Rivera, Josep ; Gomà Freixanet, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El desnonament és un esdeveniment vital que pot afectar la salut mental i física. Hem administrat el qüestionari COPE-48 i el qüestionari Golberg dos grups: un grup desnonat i un no desnonat aparellat per gènere, edat i districte de residència de Barcelona (n = 25, 88% dones). [...]
The literature on evictions describes that experiencing evictions increases anxious and depressive symptomatology. It also postulates that maladaptive coping strategies to stress are related to certain disorders. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
5.
29 p, 1.0 MB Oxitocina : ¿Puede ser clave para el diagnóstico diferencial de la Psicopatía? / Cobos Costa, Esther ; Deus Yela, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Las terminologías de Psicopatía y TAP suelen asumirse como sinónimas, pero la Psicopatía implica necesariamente una falta de empatía y remordimientos. Recientemente, se ha estudiado la Oxitocina como posible biomarcador para esta patología por su relación con la empatía y vínculos afectivos. [...]
Les terminologies de Psicopatia i TAP solen assumir-se com a sinònimes, però la Psicopatia implica necessàriament una falta d'empatia i remordiments. Recentment, s'ha estudiat la Oxitocina com a possible biomarcador per a aquesta patologia per la seva relació amb l'empatia i els vincles afectius. [...]

2020
Grau en Psicologia [1485]  
6.
28 p, 1.2 MB La retòrica política de Vox i CUP : anàlisi comparada sobre racisme i colonialisme / Navarro Fernández, Marina ; Pujol i Tarrés, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En l'actual context de crisi, és de gran rellevància la influència dels discursos polítics cap a la ciutadania. En aquest estudi es volen conèixer els repertoris interpretatius relacionats amb el racisme que utilitza Vox i contrastar-los amb els d'un partit totalment oposat, la CUP. [...]
In the actual crisis-based context, citizen-targeted political speeches are of tremendous influence and its relevance needs to be highlighted. In this study the audience will be able to identify the repertoire of interpretative tools related to racism, used by Vox, and contrast against the ones used by a totally opposed party, CUP. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
7.
46 p, 2.3 MB Desregulació emocional en el TEA i neuroimatge / Clivillé Domingo, Marina ; Deus Yela, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Les emocions guien la conducta humana, saber identificar-les i gestionar-les correctament és un procés bàsic per aconseguir un benestar personal i social, en cas contrari, comportaments com la irritabilitat i les rebecaries poden ser manifestacions freqüents problemàtiques. [...]
Emotions guide human behaviour; knowing how to identify and manage them correctly is the basic process to achieve personal and social well-being. On the other hand, behaviours such as irritability or tantrums can be frequent manifestations that don't contribute positively to the process. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
8.
18 p, 493.5 KB La realitat del Chemsex / Bové Pérez, Marta ; Íñiguez Rueda, Lupicinio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
En aquest document recullo el treball que he realitzat durant aquest quart curs. Inclou una introducció, el marc teòric, els meus objectius i el guió del documental, el finalment realitzat, i una explicació del treball fet al llarg d'aquest període. [...]
This document contains the job I have been doing this fourth year. It includes an introduction, the theoretical framework, my targets and the documental draft, the finally done, an explication of the work done over this period of time. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]
3 documentos
9.
54 p, 1.4 MB Deprimidas, Culpables y Medicalizadas. La transformación de la desigualdad en Psicología a través del abordaje de la depresión desde la perspectiva de género / Martín Alcázar, Núria ; Pujal i Llombart, Margot, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Actualmente la depresión se aborda desde la perspectiva biopsicomédica como modelo hegemónico. Por otro lado, la perspectiva feminista incluye la depresión en el concepto de malestar de género y considera que su mayor prevalencia en mujeres se debe a la situación de subordinación en la que se encuentran. [...]
Actualment la depressió s'aborda des de la perspectiva biopsicomédica com a model hegemònic. D'altra banda, la perspectiva feminista inclou la depressió en el concepte de malestar de gènere i considera que la seva major prevalença en dones es deu a la situació de subordinació en la qual es troben. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
10.
54 p, 931.1 KB Quina llàstima amb lo guapa que ets : pràctiques discapacitistes relatades per dones que difereixen corporalment de la norma capacitista / Coma Bravo, Núria ; Montenegro Martínez, Marisela, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Prenent com a referència els conceptes de discapacitisme afectiu, seguretat existencial i treball emocional, en aquest treball s'identifiquen situacions i pràctiques de discapacistisme afectiu i es comprenen els efectes sobre la seguretat existencial de les implicades. [...]
Taking as reference concepts affective disablism, existential security and emotional work, in this article situations and practices of direct affective disablism are identified and the effects that cause in the existential security of disabled women are comprehended. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  

Documentos de investigación : Encontrados 75 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales académicos Encontrados 719 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4 p, 225.3 KB Pràcticum [102552] / Barajas Vélez, Ana ; Blasco Blasco, Tomás ; Cladellas Pros, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'assignatura s'ubica a 3er curs del pla d'estudis 2010 i té com a objectiu facilitar el coneixement de les diverses activitats, sortides professionals i possibilitats d'especialització en diferents àmbits de la psicologia. [...]
2021-22
Grau en Psicologia [954]  
2.
7 p, 118.5 KB Pràctiques Integrades [106401] / Bonillo Martín, Albert ; Edo Izquierdo, Silvia ; Guillazo Blanch, Gemma ; Lalueza Sazatornil, José Luis ; Nadal Alemany, Roser ; Cladellas Pros, Ramón ; Barajas Vélez, Ana ; Faucha Hernandez, Mireia ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La complexitat de factors que determinen la conducta dels individus i les poblacions fa necessari, més que mai, dotar els estudiants d'habilitats que els permetin la integració dels coneixements i procediments d'una manera comprensible. [...]
The complexity of factors that determine the behaviour of individuals and populations makes it necessary, more than ever, to provide students with skills that allow them to integrate and apply their learning judiciously. [...]
La complejidad de factores que determinan la conducta de los individuos y las poblaciones hacen necesario, más que nunca, dotar a los estudiantes de habilidades que les permitan la integración de los conocimientos y procedimientos de una manera comprensible. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
3 documentos
3.
6 p, 115.7 KB Introducció a la Psicologia de la Salut [106400] / Sánchez Carracedo, David ; Fernández Sánchez, Anna ; Peralta Perez, Gemma ; Feliu-Soler, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Delimitar conceptualment la Psicologia de la Salut. Entendre els conceptes de salut i malaltia des d'una perspectiva biopsicosocial. Aprendre a identificar els diferents tipus de determinants de la salut. [...]
To know and understand the conceptual delimitations of Health Psychology To understand and apply the concepts of health and disease from a biopsychosocial perspective. To learn to identify the different types of health determinants. [...]
Delimitar conceptualmente la Psicología de la Salud. Entender los conceptos de salud y enfermedad desde una perspectiva biopsicosocial. Aprender a identificar los diferentes tipos de determinantes de la salud. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
3 documentos
4.
5 p, 106.8 KB Psicopatologia de l'Edat Adulta [105775] / Subirà Álvarez, Susanna ; Barcons Comellas, Carles ; Vicens Vilanova, Jordi ; Garrido Ribas, Ignasi ; Castillo Aranega, Maria Soledad ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La psicopatologia es l'àrea de coneixement que estudia els trastorns mentals de les persones. Tenim coneixement de que l'aparició d'aquests tenen a veure amb la biologia dels subjectes, el seu desenvolupament i la interacció amb factors ambientals, relacionals, socio-culturals i d'aprenentatge. [...]
Psychopathology is the area of knowledge that studies mental disorders in humans. We know that the appearance of these has to do with the biology of the subjects, their development and their interaction with environmental factors. [...]
La psicopatología es el área de conocimiento que estudia los trastornos mentales de las personas. Sabemos que la aparición de éstos tiene que ver con la biología de los sujetos, su desarrollo y la interacción con factores ambientales, relacionales, socio-culturales y de aprendizaje. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
5.
9 p, 126.8 KB Treball de Final de Grau [102608] / Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Peralta Serrano, Alicia ; Penelo Werner, Eva ; Gelabert, Estel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu principal del Treball de Final de Grau (TFG) és que l'estudiant demostri que té capacitat per establir relacions entre diverses matèries del grau, i té un caràcter eminentment professionalitzador. [...]
The main goal is that students show that they have the capacity to establish relationships between different subjects of the degree. It has an eminently professional character. This implies that it must be an original work in which students develop their ability to address current psychological problems with the appropriate disciplinary methodologies. [...]
El objetivo principal del Trabajo de Final de Grado (TFG) es que el estudiantado demuestre que tiene capacidad para establecer relaciones entre diversas materias del grado, y tiene un carácter eminentemente profesionalizador. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
6.
6 p, 114.0 KB Psicologia Cultural i de la Comunicació [102564] / Lalueza Sazatornil, José Luis ; Pujol Tarrés, Joan ; Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Camps Orfila, Silvia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura forma part tant de la Menció Anàlisi i Intervenció Psicosocial, com de la Menció Anàlisi i Intervenció Psicoeducativa. La comunicació és un procés central en la construcció social i personal; un procés en el que es produeixen i negocien significats dins d'un context cultural constitutiu i constituït pels mateixos processos comunicatius. [...]
This subject is part of both the Psychosocial Analysis and Intervention Minor and the Psychoeducational Intervention Minor. Communication is a central process in social and personal construction; a process in which meaning is produced and traded within a constitutive cultural context and constituted by the same communication processes. [...]
Esta asignatura forma parte tanto de la Mención Análisis e Intervención Psicosocial, como de la Mención Análisis e Intervención Psicoeducativa. La comunicación es un proceso central en la construcción social y personal; un proceso en el que se producen y negocian significados dentro de un contexto cultural constitutivo y constituido por los mismos procesos comunicativos. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
7.
5 p, 104.5 KB Pràctiques Externes [106402] / Pallarés Parejo, Susana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat prengui contacte directe amb la professió de la psicologia i adquireixi les competències relacionades amb aquesta activitat professional. Poder observar el col·lectiu d'usuaris i el treball de la persona tutora psicòloga del centre en relació a aquest col·lectiu. [...]
Make direct contact with the profession of psychology and with the application of the competences related to this professional activity. Observe the work of the mentor psychologist in real contexts. [...]
Tomar contacto directo con la profesión de la psicología y con la aplicación de las competencias relacionadas con esta actividad profesional. Poder observar el trabajodel psicólogo profesional en contextos reales. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
3 documentos
8.
5 p, 107.5 KB Pràctica de la Intervenció Educativa i Psicosocial [106165] / Padros Castells, Marta ; Montenegro Martinez, Marisela Montenegro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
L'objectiu de l'assignatura és el disseny, programació, anàlisi i avaluació de processos d'intervenció psicosocial i educativa, a partir de la participació en contextos de pràctica. Es reflexionarà sobre els processos de detecció de necessitats, planificació, execució i avaluació d'un projecte elaborat grupalment. [...]
The aim of the course is the design, programming, analysis and evaluation of psychosocial and educational intervention processes, based on participation in practice contexts. It will reflect on the processes of detection of needs, planning, execution and evaluation of a project elaborated in group. [...]
El objetivo de la asignatura es el diseño, programación, análisis y evaluación de procesos de intervención psicosocial y educativa, a partir de la participación en contextos de práctica. Se reflexionará sobre los procesos de detección de necesidades, planificación, ejecución y evaluación de un proyecto elaborado grupalmente. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
9.
5 p, 108.0 KB Psicologia Forense: Processos Cognitius [106164] / Mora Montserrat, Sergio ; Granados Bartrons, Oriol ; Garrido Gaitán, Elena ; Pina Rios, Rocio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura té la pretensió de suposar una introducció a la Psicologia Forense, una de les disciplines més rellevants de la Psicologia Jurídica, i que consisteix en l'aplicació de la ciència psicològica en la resolució d'aspectes controvertits sobre els quals els organismes judicials precisen d'auxili o assessorament. [...]
This course is intended to be an introduction to Forensic Psychology, one of the most relevant disciplines of Legal Psychology, which consists of the application of psychological science in the resolution of controversial aspects of human behavior in the legal field. [...]
Esta asignatura tiene la pretensión de suponer una introducción a la Psicología Forense, una de las disciplinas más relevantes de la Psicología Jurídica, y que consiste en la aplicación de la ciencia psicológica en la resolución de aspectos controvertidos sobre los cuales los organismos judiciales precisan de auxilio o asesoramiento. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos
10.
5 p, 108.0 KB Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta [105776] / Mora Giral, María Soledad ; Torras Claraso, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Aquesta assignatura pertany a la Menció optativa en Psicologia Clínica de l'Edat Adulta (Bloc A). A l'assignatura d'Introducció al Tractament Psicològic el/les estudiants hauran aprofundit en el procés terapèutic i en les diferents tècniques terapèutiques d'una manera monogràfica i relativament independent. [...]
This subject belongs to optional Specialisation in Adult Clinical Psychology. In Introduction to Psychological Treatment students have deepened in therapeutic process and in different therapeutic techniques in a monographic and relatively independent way. [...]
Esta asignatura pertenece a la Mención optativa en Psicología Clínica de la Edad Adulta (bloque A). En la asignatura de Introducción al Tratamiento Psicológico los / las estudiantes habrán profundizado en el proceso terapéutico y en las diferentes técnicas terapéuticas de una manera monográfica y relativamente independiente. [...]

2021-22
Grau en Psicologia [1485]
Grau en Psicologia [954]
3 documentos

Materiales académicos : Encontrados 719 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.